سبد خرید شما خالی است !

تریشه چرم دوزی

جستجو در دسته "تریشه چرم دوزی" :

×

تریشه اشبالت درجه یک آبی (5 متری)

4/700 تومان
tirishe_daraje1-blue-5m
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: بسته
رنگ پایه: آبی
ضخامت تریشه: 2mm
نوع تریشه: اشبالت مصنوعی
ضخامت: 1*2mm
کدمحصول : 01020679
تعداد بسته
×

چرم طبیعی لوله ای کرم 4 mm

4/500 تومان
charm_loolei_cream_4mm
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: متر
رنگ پایه: کرم
کشور سازنده : ایران
ضخامت تریشه: 4mm
نوع تریشه: طبیعی
کدمحصول : 01020677
تعداد بسته
×

چرم طبیعی لوله ای کرم3 mm

3/100 تومان
charm_loolei_cream_3mm
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: متر
رنگ پایه: کرم
کشور سازنده : ایران
ضخامت تریشه: 3mm
نوع تریشه: طبیعی
کدمحصول : 01020676
تعداد بسته
×

تریشه دستبندی چرم قهوه ای تیره 10 mm

7/600 تومان
trishe-charm-masnoi-charm-ghahvei-10mm
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: متر
رنگ پایه: قهوه ای
کشور سازنده : ایران
نوع تریشه: طبیعی
ضخامت: عرض : 10 میلیمتر ، ضخامت : 2 میلیمتر
کدمحصول : 01020675
تعداد بسته
×

تریشه دستبندی چرم مشکی 10 mm

7/400 تومان
trishe-charm-masnoi-black-10mm
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: متر
رنگ پایه: سیاه
کشور سازنده : ایران
نوع تریشه: طبیعی
ضخامت: عرض : 10 میلیمتر ، ضخامت : 2 میلیمتر
کدمحصول : 01020674
تعداد بسته
×

تریشه دستبندی چرم قهوه ای تیره 6 mm

4/500 تومان
trishe-charm-masnoi-charm-ghahvei-6mm
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: متر
رنگ پایه: قهوه ای
کشور سازنده : ایران
نوع تریشه: طبیعی
ضخامت: عرض : 6 میلیمتر ، ضخامت : 2 میلیمتر
کدمحصول : 01020672
تعداد بسته
×

تریشه دستبندی چرم مشکی 6 mm

4/400 تومان
trishe-charm-masnoi-charm-black-6mm
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: متر
رنگ پایه: سیاه
کشور سازنده : ایران
نوع تریشه: طبیعی
ضخامت: عرض : 6 میلیمتر ، ضخامت : 2 میلیمتر
کدمحصول : 01020671
تعداد بسته
×

تریشه دستبندی چرم مشکی 8 mm

5/700 تومان
trishe-charm-masnoi-charm-black-8mm
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: متر
رنگ پایه: سیاه
کشور سازنده : ایران
نوع تریشه: طبیعی
ضخامت: عرض : 8 میلیمتر ، ضخامت : 2 میلیمتر
کدمحصول : 01020670
تعداد بسته
×

چرم طبیعی لوله ای قهوه ای تیره 3 mm

2/900 تومان
charm_loolei_brown_3mm
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: متر
رنگ پایه: قهوه ای
کشور سازنده : ایران
ضخامت تریشه: 3mm
نوع تریشه: طبیعی
کدمحصول : 01020669
تعداد بسته
×

چرم طبیعی لوله ای قهوه ای تیره 4 mm

3/700 تومان
charm_loolei_brown-dark_4mm
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: متر
رنگ پایه: قهوه ای
کشور سازنده : ایران
ضخامت تریشه: 4mm
نوع تریشه: طبیعی
کدمحصول : 01020667
تعداد بسته
×

تریشه دستبندی چرم قهوه ای تیره 4 mm

3/500 تومان
trishe-charm-masnoi-charm-ghahvei-4mm
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: متر
رنگ پایه: قهوه ای
کشور سازنده : ایران
نوع تریشه: طبیعی
ضخامت: عرض : 4 میلیمتر ، ضخامت : 2 میلیمتر
کدمحصول : 01020666
تعداد بسته
×

چرم طبیعی لوله ای زرشکی 3 mm

3/000 تومان
charm_loolei_zereshki_3mm
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: متر
رنگ پایه: قرمز
کشور سازنده : ایران
ضخامت تریشه: 3mm
نوع تریشه: طبیعی
کدمحصول : 01020665
تعداد بسته
×

چرم طبیعی لوله ای زرشکی 4 mm

4/500 تومان
charm_loolei_zereshki_4mm
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: متر
رنگ پایه: قهوه ای
کشور سازنده : ایران
ضخامت تریشه: 4mm
نوع تریشه: طبیعی
کدمحصول : 01020664
تعداد بسته
×

تریشه بافت قهوه ای سایز 9

8/200 تومان
band_kif_ghahvei_9mil
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: متر
رنگ پایه: قهوه ای
کشور سازنده : چین
ضخامت تریشه: 3mm
نوع تریشه: بافت مصنوعی
کدمحصول : 01020663
تعداد بسته
×

تریشه اشبالت طوسی

4/700 تومان
trishe-eshbalt-gray
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: متر
رنگ پایه: طوسی
کشور سازنده : ایران
نوع تریشه: اشبالت مصنوعی
ضخامت: 2*1 میلیمتر
کدمحصول : 01020657
تعداد بسته
×

تریشه چرم طبیعی فیروزه ای 3 mm

4/700 تومان
trisheh-tabie-cyan-3-2mm
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: متر
رنگ پایه: آبی
ضخامت تریشه: 3mm
نوع تریشه: طبیعی
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 01020813
تعداد بسته
×

تریشه چرم طبیعی صورتی 4 mm

13/500 تومان
trisheh-tabie-pink-3mm
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: متر
رنگ پایه: صورتی
ضخامت تریشه: 4mm
نوع تریشه: طبیعی
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 01020812
تعداد بسته
×

چرم طبیعی لوله ای مشکی سایز 6 mm

11/300 تومان
charm_loolei_meshki_6mm
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: متر
رنگ پایه: سیاه
ضخامت تریشه: 6mm
نوع تریشه: لوله ای
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 01020809
تعداد بسته
×

تریشه دستبندی چرم قهوه ای تیره 8 mm

5/800 تومان
trishe-charm-masnoi-charm-ghahvei-8mm
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: متر
رنگ پایه: قهوه ای
ضخامت تریشه: 8mm
نوع تریشه: اشبالت مصنوعی
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 01020808
تعداد بسته
×

چرم طبیعی لوله ای قهوه ای سایز 6 mm

11/800 تومان
charm_loolei_brown-6mm
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: متر
رنگ پایه: قهوه ای
ضخامت تریشه: 6mm
نوع تریشه: لوله ای
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 01020807
تعداد بسته
×

چرم مصنوعی دستبند بافت قهوه ای روشن 3 mm

11/500 تومان
nakh-tirishe-dastband-bafi-brown-light-3mm
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: متر
رنگ پایه: قهوه ای
ضخامت تریشه: 3mm
نوع تریشه: لوله ای
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 01020804
تعداد بسته
×

نخ تریشه دستبند بافی قهوه ای2 متری

9/200 تومان
nakh-tirishe-dastband-bafi-brown
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: متر
رنگ پایه: قهوه ای
ضخامت تریشه: 3mm
نوع تریشه: بافت مصنوعی
کدمحصول : 01022520
تعداد بسته
×

نخ تریشه دستبندبافی مشکی 4mm

9/000 تومان
nakh-tirishe-dastband-bafi-brown-2m
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: متر
رنگ پایه: سیاه
ضخامت تریشه: 4mm
نوع تریشه: بافت مصنوعی
کدمحصول : 01022519
تعداد بسته
×

تریشه اشبالت درجه یک کرم

4/700 تومان
honari-1532172917-375
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
رنگ پایه: کرم
کشور سازنده : چین
ضخامت تریشه: 2mm
نوع تریشه: اشبالت مصنوعی
کدمحصول : 01020654
تعداد بسته
×

تریشه اشبالت ایرانی مشکی 4mm

3/400 تومان
honari-1529933355-334
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
رنگ پایه: سیاه
کشور سازنده : ایران
ضخامت تریشه: 4mm
نوع تریشه: اشبالت مصنوعی
کدمحصول : 01020651
تعداد بسته
×

چرم طبیعی دستبند بافت سبز لجنی سایز ۳ کد‍ 1156

14/000 تومان
honari-611-89
موجود
انتخاب نوع بسته

ناموجود
واحد: متر
رنگ پایه: سبز
ضخامت تریشه: 3mm
نوع تریشه: بافت طبیعی
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 01021156
تعداد بسته
×

تریشه اشبالت بنفش

3/000 تومان
honari-204-70
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: متر
رنگ پایه: بنفش
ضخامت تریشه: 2mm
نوع تریشه: اشبالت مصنوعی
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 01020646
تعداد بسته
×

چرم طبیعی دست بند بافت قهوه ای تیره سایز 7 کد‍ 92۴8

7/000 تومان
charm_dastband_ghahvei_tire_size_5_9248
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: متر
رنگ پایه: قهوه ای
ضخامت تریشه: 7mm
نوع تریشه: بافت طبیعی
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 01021151
تعداد بسته
×

چرم طبیعی دستبند بافت آبی سایز ۳ کد‍ ۹۲۲۰

10/400 تومان
charm_dastband_abi_size_3_9220
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: متر
رنگ پایه: آبی
ضخامت تریشه: 3mm
نوع تریشه: بافت طبیعی
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 01021129
تعداد بسته
×

چرم طبیعی دستبند بافت قهوه ای سایز 4 کد‍ ۹۲۱2

11/700 تومان
charm_dastband_ghahvei_asize_4_9212
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: متر
رنگ پایه: قهوه ای
نوع تریشه: بافت طبیعی
ضخامت تریشه: 4mm
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 01021121
تعداد بسته
×

چرم طبیعی دستبند بافت قهوه ای سایز ۳ کد‍ ۹۲۱۱

9/400 تومان
charm_dastband_ghahvei_asize_3_9211
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: متر
رنگ پایه: قهوه ای
ضخامت تریشه: 5mm
نوع تریشه: بافت طبیعی
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 01021120
تعداد بسته
×

تریشه اشبالت درجه یک سفید

4/700 تومان
tirishe_daraje1_sefid
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: متر
رنگ پایه: سفید
نوع تریشه: اشبالت مصنوعی
ضخامت تریشه: 2mm
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 01020629
تعداد بسته
×

تریشه اشبالت درجه یک صورتی روشن

4/700 تومان
tirishe_daraje1_sorati_roshan
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: متر
رنگ پایه: صورتی
نوع تریشه: اشبالت مصنوعی
ضخامت تریشه: 2mm
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 01020628
تعداد بسته
×

تریشه اشبالت درجه یک قرمز

4/700 تومان
tirishe_daraje1_ghermezroshan
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: متر
رنگ پایه: قرمز
نوع تریشه: اشبالت مصنوعی
ضخامت تریشه: 2mm
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 01020625
تعداد بسته
×

تریشه اشبالت قرمز تیره

3/000 تومان
tirishe_daraje1_ghermez
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: متر
رنگ پایه: قرمز
نوع تریشه: اشبالت مصنوعی
ضخامت تریشه: 2mm
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 01020620
تعداد بسته
×

تریشه اشبالت درجه یک نارنجی

4/700 تومان
tirishe_eshbalt_irani_narenji
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: متر
رنگ پایه: نارنجی
ضخامت تریشه: 2mm
نوع تریشه: اشبالت مصنوعی
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 01020608
تعداد بسته

تریشه های چرم بند های چرمی هستند که از چرم های مصنوعی و چرم های طبیعی برش داده می شوند  و به صورت نخ های چرمی به فروش می رسند .تریشه در انواع مختلف در بازار عرضه میشود که عبارتند از تریشه های چرم طبیعی و مصنوعی، تریشه بافت ،چرم دستبندی و تریشه لوله ای که در هنر چرم دوزی برای دوخت های تزئینی روی چرم ، دوخت حاشیه کیف های دست دوز و لبه های کار، بافت بند و ... مورد استفاده قرار می گیرند. همچنین از تریشه های چرمی در ساخت زیورالات چرمی نیز استفاده میشود. 

چنانچه استفاده از تریشه های چرم طبیعی و تشخیص آن از یکدیگر برای شما مهم است بهتر است مواردی را که در تشخیص چرم طبیعی از چرم مصنوعی به کار می بریم در مورد تریشه های چرم نیز به کار ببریم از جمله طول تریشه های چرم است که تریشه های چرم طبیعی در طول های نیم متری و یک متری به فروش می رسد و تریشه های مصنوعی دارای دوک و طویل تر هستند.

تریشه های طبیعی بوی چرم طبیعی می دهند و در برابر حرارات مقاوم هستند و تغییر شکل نمی دهند و دارای بافت نرم تری نسبت به تریشه های مصنوعی می باشند. 

 


در حال بررسی
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
خوش آمدید
تعداد محصول به روز شد
محصول به سبد خرید اضافه شد
احتمالا یکی از محصولات درخواستیتون به تعدادی که سفارش دادید موجود نیست
ادامه
سفارش شما ثبت شد
پرداخت شما به صورت نقدی در محل خواهد بود
ادامه
سبد خرید شما خالی است !!
ادامه
ادامه