سبد خرید شما خالی است !

پروژه شماره دوزی

در هنر شماره دوزی پترن شماره دوزی یا الگوی شماره دوزی و یاد گیری نقشه خوانی در این هنر مهم ترین بخش آموزش شماره دوزی می باشد. بدون الگو و راهنمای الگو نمی توان هنر شماره دوزی را انجام داد زیرا با یک اشتباه در یک خانه تمامی الگو جابه جا می شود.

در این صفحه نمونه هایی از پروژه های شماره دوزی که شامل نقشه شماره دوزی به همراه نخ های منطبق با پترن شماره دوزی قرار داده شده است. 

×

پروژه شماره دوزی طرح سگ کد 2265

12/000 تومان
honari-440-43
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طول: 22cm
عرض: 22cm
تعداد رنگ: 5
کدمحصول : 02070228
×

پروژه شماره دوزی طرح زنبور کد 2271

12/000 تومان
honari-142-905
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طول: 22cm
عرض: 22cm
تعداد رنگ: 5
کدمحصول : 02070225
×

پروژه شماره دوزی طرح خرس کد 2351

12/000 تومان
honari-383-575
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طول: 22cm
عرض: 22cm
تعداد رنگ: 5
کدمحصول : 02070223
×

پروژه شماره دوزی طرح جوجه کد 2209

12/000 تومان
honari-2-489
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طول: 22cm
عرض: 22cm
تعداد رنگ: 5
کدمحصول : 02070222
×

پروژه شماره دوزی طرح خرس کد 2249

12/000 تومان
honari-940-186
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طول: 22cm
عرض: 22cm
تعداد رنگ: 5
کدمحصول : 02070221
×

پروژه شماره دوزی دمسه طرح قوری کد : bk1511

45/000 تومان
honari-663-724
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طول: 10 cm
عرض: 15 cm
تعداد رنگ: 5
طرح: قوری
کدمحصول : 02070216
×

پروژه شماره دوزی دمسه طرح فنجان کد : bk1512

45/000 تومان
honari-685-21
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طول: 10 cm
عرض: 15 cm
تعداد رنگ: 7
طرح: فنجان
کدمحصول : 02070215
×

پروژه شماره دوزی طرح شیر کد 2241

8/000 تومان
porojhe_shomare_dozi2241
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طول: 22cm
عرض: 22cm
تعداد رنگ: 5 رنگ
طرح: شیر
کدمحصول : 02070207
×

پروژه شماره دوزی طرح فیل کد 2106

8/000 تومان
porojhe_shomare_dozi2106
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طول: 22cm
عرض: 22cm
تعداد رنگ: 8 رنگ
طرح: فیل
کدمحصول : 02070205
×

پروژه شماره دوزی طرح خرگوش کد 2325

12/000 تومان
honari-105-70
انتخاب نوع بسته
ناموجود
واحد: عدد
طول: 22cm
عرض: 22cm
تعداد رنگ: 5
کدمحصول : 02070226

در حال بررسی
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
خوش آمدید
تعداد محصول به روز شد
محصول به سبد خرید اضافه شد
احتمالا یکی از محصولات درخواستیتون به تعدادی که سفارش دادید موجود نیست
ادامه
سفارش شما ثبت شد
پرداخت شما به صورت نقدی در محل خواهد بود
ادامه
سبد خرید شما خالی است !!
ادامه
ادامه