سبد خرید شما خالی است !

سبد خرید شما خالی است !

پروژه شماره دوزی

در هنر شماره دوزی پترن شماره دوزی یا الگوی شماره دوزی و یاد گیری نقشه خوانی در این هنر مهم ترین بخش آموزش شماره دوزی می باشد. بدون الگو و راهنمای الگو نمی توان هنر شماره دوزی را انجام داد زیرا با یک اشتباه در یک خانه تمامی الگو جابه جا می شود.

در این صفحه نمونه هایی از پروژه های شماره دوزی که شامل نقشه شماره دوزی به همراه نخ های منطبق با پترن شماره دوزی قرار داده شده است. 

15 % -
پروژه شماره دوزی طرح سگ کد 2265

12/000 تومان
10/200 تومان
×

پروژه شماره دوزی طرح سگ کد 2265

15 % - 12/000 تومان10/200 تومان
honari-440-43
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طول: 22cm
عرض: 22cm
تعداد رنگ: 5
کدمحصول : 02070228
15 % -
پروژه شماره دوزی طرح خرگوش کد 2325

12/000 تومان
10/200 تومان
×

پروژه شماره دوزی طرح خرگوش کد 2325

15 % - 12/000 تومان10/200 تومان
honari-105-70
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طول: 22cm
عرض: 22cm
تعداد رنگ: 5
کدمحصول : 02070226
15 % -
پروژه شماره دوزی طرح زنبور کد 2271

12/000 تومان
10/200 تومان
×

پروژه شماره دوزی طرح زنبور کد 2271

15 % - 12/000 تومان10/200 تومان
honari-142-905
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طول: 22cm
عرض: 22cm
تعداد رنگ: 5
کدمحصول : 02070225
15 % -
پروژه شماره دوزی طرح خرس کد 2351

12/000 تومان
10/200 تومان
×

پروژه شماره دوزی طرح خرس کد 2351

15 % - 12/000 تومان10/200 تومان
honari-383-575
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طول: 22cm
عرض: 22cm
تعداد رنگ: 5
کدمحصول : 02070223
15 % -
پروژه شماره دوزی طرح جوجه کد 2209

12/000 تومان
10/200 تومان
×

پروژه شماره دوزی طرح جوجه کد 2209

15 % - 12/000 تومان10/200 تومان
honari-2-489
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طول: 22cm
عرض: 22cm
تعداد رنگ: 5
کدمحصول : 02070222
20 % -
پروژه شماره دوزی طرح خرس کد 2249

12/000 تومان
9/600 تومان
×

پروژه شماره دوزی طرح خرس کد 2249

20 % - 12/000 تومان9/600 تومان
honari-940-186
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طول: 22cm
عرض: 22cm
تعداد رنگ: 5
کدمحصول : 02070221
×

پروژه شماره دوزی طرح لاک پشت و جوجه تیغی کد 2140

15 % - 12/000 تومان10/200 تومان
honari-242-75
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طول: 22cm
عرض: 22cm
تعداد رنگ: 10
کدمحصول : 02070219
×

پروژه شماره دوزی دمسه طرح قوری کد : bk1511

20 % - 45/000 تومان36/000 تومان
honari-663-724
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طول: 10 cm
عرض: 15 cm
تعداد رنگ: 5
طرح: قوری
کدمحصول : 02070216
×

پروژه شماره دوزی دمسه طرح فنجان کد : bk1512

15 % - 45/000 تومان38/250 تومان
honari-685-21
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طول: 10 cm
عرض: 15 cm
تعداد رنگ: 7
طرح: فنجان
کدمحصول : 02070215
×

پروژه شماره دوزی طرح شیر کد 2241

8/000 تومان
porojhe_shomare_dozi2241
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طول: 22cm
عرض: 22cm
تعداد رنگ: 5 رنگ
طرح: شیر
کدمحصول : 02070207
20 % -
پروژه شماره دوزی طرح فیل کد 2106

8/000 تومان
6/400 تومان
×

پروژه شماره دوزی طرح فیل کد 2106

20 % - 8/000 تومان6/400 تومان
porojhe_shomare_dozi2106
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طول: 22cm
عرض: 22cm
تعداد رنگ: 8 رنگ
طرح: فیل
کدمحصول : 02070205
×

پروژه شماره دوزی دمسه طرح گل رز کد : c20n54k

65/000 تومان
honari-386-572
انتخاب نوع بسته
ناموجود
واحد: عدد
طول: 40 cm
عرض: 40 cm
تعداد رنگ: 8
طرح: گل رز
کدمحصول : 02070211

در حال بررسی
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
خوش آمدید
تعداد محصول به روز شد
محصول به سبد خرید اضافه شد
احتمالا یکی از محصولات درخواستیتون به تعدادی که سفارش دادید موجود نیست
ادامه
سفارش شما ثبت شد
پرداخت شما به صورت نقدی در محل خواهد بود
ادامه
سبد خرید شما خالی است !!
ادامه
ادامه