سبد خرید شما خالی است !

سبد خرید شما خالی است !

طرح گلدوزی

برای هنر گلدوزی با چرخ خیاطی  و گلدوزی با دست مانند هر هنر دیگری احتیاج به یک نقشه پیش فرض  داریم که به آن طرح گلدوزی یا الگوی گلدوزی هم گفته می شود. در این صفحه نمونه ای از طرح های گلدوزی که در گلدوزی روی پارچه ، گلدوزی روی لباس ، گلدوزی روی شال و انواع رومیزی های گلدوزی شده استفاده دارند ارائه شده اند هر کدام از پروژه های گلدوزی شامل طرح گلدوزی و نخ های مورد استفاده در آن طرح هستند.

 

25 % -
پروژه طرح گلدوزی بزرگ شماره 22

11/000 تومان
8/250 تومان
×

پروژه طرح گلدوزی بزرگ شماره 22

25 % - 11/000 تومان8/250 تومان
honari-370-591
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
کدمحصول : 02070768
×

پروژه طرح گلدوزی بزرگ شماره 28

11/000 تومان
honari-520-333
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
کدمحصول : 02070764
×

پروژه طرح گلدوزی بزرگ شماره 21

11/000 تومان
honari-123-203
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
کدمحصول : 02070763
×

پروژه طرح گلدوزی بزرگ شماره 20

11/000 تومان
honari-549-552
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
کدمحصول : 02070760
×

پروژه طرح گلدوزی شماره 38

7/500 تومان
honari-461-968
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
کدمحصول : 02070758
تعداد محدود
25 % -
پروژه طرح گلدوزی شماره 749

7/500 تومان
5/600 تومان
×

پروژه طرح گلدوزی شماره 749

25 % - 7/500 تومان5/600 تومان
honari-484-735
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
کدمحصول : 02070749
30 % -
پروژه طرح گلدوزی شماره 41

7/500 تومان
5/250 تومان
×

پروژه طرح گلدوزی شماره 41

30 % - 7/500 تومان5/250 تومان
honari-516-415
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
کدمحصول : 02070748
30 % -
پروژه طرح گلدوزی شماره 40

7/500 تومان
5/250 تومان
×

پروژه طرح گلدوزی شماره 40

30 % - 7/500 تومان5/250 تومان
honari-121-619
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
کدمحصول : 02070747
تعداد محدود
25 % -
پروژه  طرح گلدوزی شماره 39

7/500 تومان
5/600 تومان
×

پروژه طرح گلدوزی شماره 39

25 % - 7/500 تومان5/600 تومان
honari-471-726
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
کدمحصول : 02070746
×

پروژه طرح گلدوزی شماره 37

7/500 تومان
honari-957-883
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
کدمحصول : 02070745
25 % -
پروژه طرح گلدوزی شماره 36

7/500 تومان
5/600 تومان
×

پروژه طرح گلدوزی شماره 36

25 % - 7/500 تومان5/600 تومان
honari-545-279
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
کدمحصول : 02070744
×

پروژه طرح گلدوزی شماره 35

7/500 تومان
honari-496-985
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
کدمحصول : 02070743
×

پروژه طرح گلدوزی شماره 34

7/500 تومان
honari-668-310
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
کدمحصول : 02070742
×

پروژه طرح گلدوزی شماره 33

7/500 تومان
honari-531-411
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
کدمحصول : 02070741
×

پروژه طرح گلدوزی شماره 32

7/500 تومان
honari-919-651
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
کدمحصول : 02070740
×

پروژه طرح گلدوزی شماره 31

7/500 تومان
honari-795-438
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
کدمحصول : 02070739
×

پروژه طرح گلدوزی شماره 30

7/500 تومان
honari-190-157
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
کدمحصول : 02070738
×

پروژه طرح گلدوزی شماره 26

7/500 تومان
honari-946-8
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
کدمحصول : 02070737
تعداد محدود
25 % -
پروژه طرح گلدوزی شماره 25

7/500 تومان
5/600 تومان
×

پروژه طرح گلدوزی شماره 25

25 % - 7/500 تومان5/600 تومان
honari-411-383
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
کدمحصول : 02070736
×

پروژه طرح گلدوزی شماره 23

7/500 تومان
honari-920-358
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
کدمحصول : 02070734
×

پروژه طرح گلدوزی شماره 22

7/500 تومان
honari-433-379
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
کدمحصول : 02070733
×

پروژه طرح گلدوزی شماره 20

7/500 تومان
honari-346-711
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
کدمحصول : 02070731
×

پروژه طرح گلدوزی شماره 10

7/500 تومان
proje_goldoozi10
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
کدمحصول : 02070729
×

پروژه طرح گلدوزی شماره 24

honari-890-494
انتخاب نوع بسته
ناموجود
واحد: عدد
کدمحصول : 02070735
×

پروژه طرح گلدوزی شماره 21

honari-735-265
انتخاب نوع بسته
ناموجود
واحد: عدد
کدمحصول : 02070732

در حال بررسی
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
خوش آمدید
تعداد محصول به روز شد
محصول به سبد خرید اضافه شد
احتمالا یکی از محصولات درخواستیتون به تعدادی که سفارش دادید موجود نیست
ادامه
سفارش شما ثبت شد
پرداخت شما به صورت نقدی در محل خواهد بود
ادامه
سبد خرید شما خالی است !!
ادامه
ادامه