سبد خرید شما خالی است !

سبد خرید شما خالی است !

نخ دمسه ابریشمی

جستجو در دسته "نخ دمسه ابریشمی" :

×

نخ دمسه ابریشمی رنگ 602

3/350 تومان
nakh_demse_farance_abrishami_602
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

ناموجود
واحد: عدد
نوع : کوبلن
اندازه: 8 متری
جنس نخ: ابریشمی
تاب نخ: رشته ای
سازنده نخ: DMC
رنگ پایه: صورتی
نوع تاب نخ: شش رشته ای
مارک نخ: دمسه
نوع نخ: کوبلن
اندازه قطر: 1mm
کشور سازنده : فرانسه
اندازه یا وزن دوک: 8m
کدمحصول : 02020506
×

نخ دمسه ابریشمی رنگ 211

3/350 تومان
nakh_demse_farance_abrishami_211
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

ناموجود
واحد: عدد
نوع : کوبلن
اندازه: 8 متری
جنس نخ: ابریشمی
تاب نخ: رشته ای
سازنده نخ: DMC
کدمحصول : 02020505
15 % -
نخ دمسه  ابریشمی رنگ 741

3/350 تومان
2/800 تومان
×

نخ دمسه ابریشمی رنگ 741

15 % - 3/350 تومان2/800 تومان
nakh_demse_farance_abrishami_741
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

ناموجود
واحد: عدد
نوع : کوبلن
اندازه: 8 متری
جنس نخ: ابریشمی
تاب نخ: رشته ای
سازنده نخ: DMC
کدمحصول : 02020504
15 % -
نخ دمسه  ابریشمی رنگ 472

3/350 تومان
2/800 تومان
×

نخ دمسه ابریشمی رنگ 472

15 % - 3/350 تومان2/800 تومان
nakh_demse_farance_abrishami_472
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

ناموجود
واحد: عدد
نوع : کوبلن
اندازه: 8 متری
جنس نخ: ابریشمی
تاب نخ: رشته ای
سازنده نخ: DMC
رنگ پایه: سبز
نوع تاب نخ: شش رشته ای
مارک نخ: دمسه
نوع نخ: کوبلن
اندازه قطر: 1mm
کشور سازنده : فرانسه
اندازه یا وزن دوک: 8m
کدمحصول : 02020502
نا موجود
نخ دمسه  ابریشمی رنگ 745

3/350 تومان
×

نخ دمسه ابریشمی رنگ 745

3/350 تومان
nakh_demse_farance_abrishami_745
انتخاب نوع بسته
ناموجود
ناموجود
واحد: عدد
نوع : کوبلن
اندازه: 8 متری
جنس نخ: ابریشمی
تاب نخ: رشته ای
سازنده نخ: DMC
رنگ پایه: زرد
نوع تاب نخ: شش رشته ای
مارک نخ: دمسه
نوع نخ: کوبلن
اندازه قطر: 1mm
کشور سازنده : فرانسه
اندازه یا وزن دوک: 8m
کدمحصول : 02020510
نا موجود
نخ دمسه  ابریشمی رنگ 434

3/350 تومان
×

نخ دمسه ابریشمی رنگ 434

3/350 تومان
nakh_demse_farance_abrishami_434
انتخاب نوع بسته
ناموجود
ناموجود
واحد: عدد
نوع : کوبلن
اندازه: 8 متری
جنس نخ: ابریشمی
تاب نخ: رشته ای
سازنده نخ: DMC
رنگ پایه: قهوه ای
نوع تاب نخ: شش رشته ای
مارک نخ: دمسه
نوع نخ: کوبلن
اندازه قطر: 1mm
کشور سازنده : فرانسه
اندازه یا وزن دوک: 8m
کدمحصول : 02020509
نا موجود
نخ دمسه  ابریشمی رنگ S798

3/350 تومان
×

نخ دمسه ابریشمی رنگ S798

3/350 تومان
nakh_demse_farance_abrishami_798
انتخاب نوع بسته
ناموجود
ناموجود
واحد: عدد
نوع : کوبلن
اندازه: 8 متری
جنس نخ: ابریشمی
تاب نخ: رشته ای
سازنده نخ: DMC
کدمحصول : 02020508
نا موجود
نخ دمسه  ابریشمی رنگ 321

3/350 تومان
×

نخ دمسه ابریشمی رنگ 321

3/350 تومان
nakh_demse_farance_abrishami_321
انتخاب نوع بسته
ناموجود
ناموجود
واحد: عدد
نوع : کوبلن
اندازه: 8 متری
جنس نخ: ابریشمی
تاب نخ: رشته ای
سازنده نخ: DMC
کدمحصول : 02020507
نا موجود
نخ دمسه  ابریشمی رنگ S818

3/350 تومان
×

نخ دمسه ابریشمی رنگ S818

3/350 تومان
nakh_demse_farance_abrishami_818
انتخاب نوع بسته
ناموجود
ناموجود
واحد: عدد
نوع : کوبلن
اندازه: 8 متری
جنس نخ: ابریشمی
تاب نخ: رشته ای
سازنده نخ: DMC
کدمحصول : 02020503
نا موجود
نخ دمسه  ابریشمی رنگ 307

3/350 تومان
×

نخ دمسه ابریشمی رنگ 307

3/350 تومان
nakh_demse_farance_abrishami_307
انتخاب نوع بسته
ناموجود
ناموجود
واحد: عدد
نوع : کوبلن
اندازه: 8 متری
جنس نخ: ابریشمی
تاب نخ: رشته ای
سازنده نخ: DMC
رنگ پایه: زرد
نوع تاب نخ: شش رشته ای
مارک نخ: دمسه
نوع نخ: کوبلن
اندازه قطر: 1mm
کشور سازنده : فرانسه
اندازه یا وزن دوک: 8m
کدمحصول : 02020501

در حال بررسی
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
خوش آمدید
تعداد محصول به روز شد
محصول به سبد خرید اضافه شد
احتمالا یکی از محصولات درخواستیتون به تعدادی که سفارش دادید موجود نیست
ادامه
سفارش شما ثبت شد
پرداخت شما به صورت نقدی در محل خواهد بود
ادامه
سبد خرید شما خالی است !!
ادامه
ادامه