سبد خرید شما خالی است !

نخ انکور

جستجو در دسته "نخ انکور" :

25 % -
نخ انکور آبی روشن کد 1037

7/600 تومان
5/700 تومان
×

نخ انکور آبی روشن کد 1037

25 % - 7/600 تومان5/700 تومان
honari-1522844909-928
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
رنگ پایه: آبی
جنس نخ: پنبه ای
اندازه قطر: 1mm
کشور سازنده : مجارستان (برند آلمان)
نوع تاب نخ: شش رشته ای
مارک نخ: انکور
نوع نخ: کوبلن
اندازه یا وزن دوک: 8m
نوع محصول: تکی
کدمحصول : 719269095596
تعداد بسته
25 % -
نخ انکور آبی چرک روشن کد 847

7/600 تومان
5/700 تومان
×

نخ انکور آبی چرک روشن کد 847

25 % - 7/600 تومان5/700 تومان
honari-1522836823-882
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
رنگ پایه: آبی
جنس نخ: پنبه ای
اندازه قطر: 1mm
کشور سازنده : مجارستان (برند آلمان)
نوع تاب نخ: شش رشته ای
مارک نخ: انکور
نوع نخ: کوبلن
اندازه یا وزن دوک: 8m
نوع محصول: تکی
کدمحصول : 719269005489
تعداد بسته
25 % -
نخ انکور خاکی کد 831

7/600 تومان
5/700 تومان
×

نخ انکور خاکی کد 831

25 % - 7/600 تومان5/700 تومان
honari-1522836178-757
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
رنگ پایه: کرم
جنس نخ: پنبه ای
اندازه قطر: 1mm
کشور سازنده : مجارستان (برند آلمان)
نوع تاب نخ: شش رشته ای
مارک نخ: انکور
نوع نخ: کوبلن
اندازه یا وزن دوک: 8m
نوع محصول: تکی
کدمحصول : 719269005410
تعداد بسته
25 % -
نخ انکور سبز قهوه ای کد 905

7/600 تومان
5/700 تومان
×

نخ انکور سبز قهوه ای کد 905

25 % - 7/600 تومان5/700 تومان
honari-1522744012-688
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
رنگ پایه: سبز
جنس نخ: پنبه ای
اندازه قطر: 1mm
کشور سازنده : مجارستان (برند آلمان)
نوع تاب نخ: شش رشته ای
مارک نخ: انکور
نوع نخ: کوبلن
نوع محصول: تکی
اندازه یا وزن دوک: 8m
کدمحصول : 719269005984
تعداد بسته
25 % -
نخ انکور آلمان خاکی تیره کد 392

7/600 تومان
5/700 تومان
×

نخ انکور آلمان خاکی تیره کد 392

25 % - 7/600 تومان5/700 تومان
honari-1522221057-350
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
رنگ پایه: کرم
جنس نخ: پنبه ای
اندازه قطر: 1mm
کشور سازنده : مجارستان (برند آلمان)
نوع تاب نخ: شش رشته ای
مارک نخ: انکور
نوع نخ: کوبلن
اندازه یا وزن دوک: 8m
نوع محصول: تکی
کدمحصول : 719269005250
تعداد بسته
25 % -
نخ انکور آلمان خاکی کد 391

7/600 تومان
5/700 تومان
×

نخ انکور آلمان خاکی کد 391

25 % - 7/600 تومان5/700 تومان
honari-1522220997-261
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
رنگ پایه: کرم
جنس نخ: پنبه ای
اندازه قطر: 1mm
کشور سازنده : مجارستان (برند آلمان)
نوع تاب نخ: شش رشته ای
مارک نخ: انکور
نوع نخ: کوبلن
اندازه یا وزن دوک: 8m
نوع محصول: تکی
کدمحصول : 719269005243
تعداد بسته
25 % -
نخ انکور آلمان استخوانی کد 390

7/600 تومان
5/700 تومان
×

نخ انکور آلمان استخوانی کد 390

25 % - 7/600 تومان5/700 تومان
honari-1522216724-265
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
رنگ پایه: کرم
جنس نخ: پنبه ای
اندازه قطر: 1mm
کشور سازنده : مجارستان (برند آلمان)
نوع تاب نخ: شش رشته ای
مارک نخ: انکور
نوع نخ: کوبلن
اندازه یا وزن دوک: 8m
نوع محصول: تکی
کدمحصول : 719269005236
تعداد بسته
25 % -
نخ انکور آلمان کرم کد 1010

7/600 تومان
5/700 تومان
×

نخ انکور آلمان کرم کد 1010

25 % - 7/600 تومان5/700 تومان
honari-1522216058-741
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
رنگ پایه: کرم
جنس نخ: پنبه ای
اندازه قطر: 1mm
کشور سازنده : مجارستان (برند آلمان)
نوع تاب نخ: شش رشته ای
مارک نخ: انکور
نوع نخ: کوبلن
اندازه یا وزن دوک: 8m
نوع محصول: تکی
کدمحصول : 719269095060
تعداد بسته
25 % -
نخ انکور آلمان کرم کد 1009

7/600 تومان
5/700 تومان
×

نخ انکور آلمان کرم کد 1009

25 % - 7/600 تومان5/700 تومان
honari-1522216011-708
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
رنگ پایه: کرم
جنس نخ: پنبه ای
اندازه قطر: 1mm
کشور سازنده : مجارستان (برند آلمان)
نوع تاب نخ: شش رشته ای
مارک نخ: انکور
نوع نخ: کوبلن
اندازه یا وزن دوک: 8m
نوع محصول: تکی
کدمحصول : 719269095053
تعداد بسته
25 % -
نخ انکور آلمان آبی روشن کد 976

7/600 تومان
5/700 تومان
×

نخ انکور آلمان آبی روشن کد 976

25 % - 7/600 تومان5/700 تومان
honari-1522139312-574
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
رنگ پایه: آبی
جنس نخ: پنبه ای
اندازه قطر: 1mm
کشور سازنده : مجارستان (برند آلمان)
نوع تاب نخ: شش رشته ای
مارک نخ: انکور
نوع نخ: کوبلن
اندازه یا وزن دوک: 8m
نوع محصول: تکی
کدمحصول : 719269006271
تعداد بسته
25 % -
نخ انکور آلمان آبی ارغوانی کد 941

7/600 تومان
5/700 تومان
×

نخ انکور آلمان آبی ارغوانی کد 941

25 % - 7/600 تومان5/700 تومان
honari-1522137935-644
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
رنگ پایه: آبی
جنس نخ: پنبه ای
اندازه قطر: 1mm
کشور سازنده : مجارستان (برند آلمان)
نوع تاب نخ: شش رشته ای
مارک نخ: انکور
نوع نخ: کوبلن
اندازه یا وزن دوک: 8m
نوع محصول: تکی
کدمحصول : 719269006165
تعداد بسته
25 % -
نخ انکور آلمان آبی کد 1035

7/600 تومان
5/700 تومان
×

نخ انکور آلمان آبی کد 1035

25 % - 7/600 تومان5/700 تومان
honari-1522132714-44
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
رنگ پایه: آبی
جنس نخ: پنبه ای
اندازه قطر: 1mm
کشور سازنده : مجارستان (برند آلمان)
نوع تاب نخ: شش رشته ای
مارک نخ: انکور
نوع نخ: کوبلن
اندازه یا وزن دوک: 8m
نوع محصول: تکی
کدمحصول : 719269095572
تعداد بسته
25 % -
نخ انکور آلمان آبی کد 1034

7/600 تومان
5/700 تومان
×

نخ انکور آلمان آبی کد 1034

25 % - 7/600 تومان5/700 تومان
honari-1522132666-801
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
رنگ پایه: آبی
جنس نخ: پنبه ای
اندازه قطر: 1mm
کشور سازنده : مجارستان (برند آلمان)
نوع تاب نخ: شش رشته ای
مارک نخ: انکور
نوع نخ: کوبلن
اندازه یا وزن دوک: 8m
نوع محصول: تکی
کدمحصول : 719269095565
تعداد بسته
25 % -
نخ انکور آلمان آبی دودی کد 1033

7/600 تومان
5/700 تومان
×

نخ انکور آلمان آبی دودی کد 1033

25 % - 7/600 تومان5/700 تومان
honari-1522132604-983
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
رنگ پایه: آبی
جنس نخ: پنبه ای
اندازه قطر: 1mm
کشور سازنده : مجارستان (برند آلمان)
نوع تاب نخ: شش رشته ای
مارک نخ: انکور
نوع نخ: کوبلن
اندازه یا وزن دوک: 8m
نوع محصول: تکی
کدمحصول : 719269095558
تعداد بسته
25 % -
نخ انکور آلمان آبی روشن کد 1032

7/600 تومان
5/700 تومان
×

نخ انکور آلمان آبی روشن کد 1032

25 % - 7/600 تومان5/700 تومان
honari-1522132569-391
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
رنگ پایه: آبی
جنس نخ: پنبه ای
اندازه قطر: 1mm
کشور سازنده : مجارستان (برند آلمان)
نوع تاب نخ: شش رشته ای
مارک نخ: انکور
نوع نخ: کوبلن
اندازه یا وزن دوک: 8m
نوع محصول: تکی
کدمحصول : 719269095541
تعداد بسته
25 % -
نخ انکور آلمان خاکی کد 388

7/600 تومان
5/700 تومان
×

نخ انکور آلمان خاکی کد 388

25 % - 7/600 تومان5/700 تومان
honari-1522048515-900
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
رنگ پایه: کرم
جنس نخ: پنبه ای
اندازه قطر: 1mm
کشور سازنده : مجارستان (برند آلمان)
نوع تاب نخ: شش رشته ای
مارک نخ: انکور
نوع نخ: کوبلن
اندازه یا وزن دوک: 8m
نوع محصول: تکی
کدمحصول : 719269005229
تعداد بسته
25 % -
نخ انکور آلمان قهوه ای تیره کد 380

7/600 تومان
5/700 تومان
×

نخ انکور آلمان قهوه ای تیره کد 380

25 % - 7/600 تومان5/700 تومان
honari-1522048045-955
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
رنگ پایه: قهوه ای
جنس نخ: پنبه ای
اندازه قطر: 1mm
کشور سازنده : مجارستان (برند آلمان)
نوع تاب نخ: شش رشته ای
مارک نخ: انکور
نوع نخ: کوبلن
اندازه یا وزن دوک: 8m
نوع محصول: تکی
کدمحصول : 719269005175
تعداد بسته
25 % -
نخ انکور آلمان خاکی کد 372

7/600 تومان
5/700 تومان
×

نخ انکور آلمان خاکی کد 372

25 % - 7/600 تومان5/700 تومان
honari-1522047031-552
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
رنگ پایه: کرم
جنس نخ: پنبه ای
اندازه قطر: 1mm
کشور سازنده : مجارستان (برند آلمان)
نوع تاب نخ: شش رشته ای
مارک نخ: انکور
نوع نخ: کوبلن
اندازه یا وزن دوک: 8m
نوع محصول: تکی
کدمحصول : 719269005106
تعداد بسته
25 % -
نخ انکور آلمان قهوه ای کد 371

7/600 تومان
5/700 تومان
×

نخ انکور آلمان قهوه ای کد 371

25 % - 7/600 تومان5/700 تومان
honari-1522046632-635
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
رنگ پایه: قهوه ای
جنس نخ: پنبه ای
اندازه قطر: 1mm
کشور سازنده : مجارستان (برند آلمان)
نوع تاب نخ: شش رشته ای
مارک نخ: انکور
نوع نخ: کوبلن
اندازه یا وزن دوک: 8m
نوع محصول: تکی
کدمحصول : 719269005090
تعداد بسته
25 % -
نخ انکور آلمان آبی توسی کد 1096

7/600 تومان
5/700 تومان
×

نخ انکور آلمان آبی توسی کد 1096

25 % - 7/600 تومان5/700 تومان
honari-1521294568-516
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
رنگ پایه: طوسی
جنس نخ: پنبه ای
اندازه قطر: 1mm
کشور سازنده : مجارستان (برند آلمان)
نوع تاب نخ: شش رشته ای
مارک نخ: انکور
نوع نخ: کوبلن
اندازه یا وزن دوک: 8m
نوع محصول: تکی
کدمحصول : 719269123138
تعداد بسته
25 % -
نخ انکور آلمان قهوه ای کد 1086

7/600 تومان
5/700 تومان
×

نخ انکور آلمان قهوه ای کد 1086

25 % - 7/600 تومان5/700 تومان
honari-1521294010-74
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
رنگ پایه: قهوه ای
جنس نخ: پنبه ای
اندازه قطر: 1mm
کشور سازنده : مجارستان (برند آلمان)
نوع تاب نخ: شش رشته ای
مارک نخ: انکور
نوع نخ: کوبلن
اندازه یا وزن دوک: 8m
نوع محصول: تکی
کدمحصول : 719269123039
تعداد بسته
25 % -
نخ انکور آلمان خاکی کد 1080

7/600 تومان
5/700 تومان
×

نخ انکور آلمان خاکی کد 1080

25 % - 7/600 تومان5/700 تومان
honari-1521293711-239
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
رنگ پایه: کرم
جنس نخ: پنبه ای
اندازه قطر: 1mm
کشور سازنده : مجارستان (برند آلمان)
نوع تاب نخ: شش رشته ای
مارک نخ: انکور
نوع نخ: کوبلن
اندازه یا وزن دوک: 8m
نوع محصول: تکی
کدمحصول : 719269122971
تعداد بسته
25 % -
نخ انکور آلمان آبی روشن کد 9159

7/600 تومان
5/700 تومان
×

نخ انکور آلمان آبی روشن کد 9159

25 % - 7/600 تومان5/700 تومان
honari-1521267181-82
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
رنگ پایه: آبی
جنس نخ: پنبه ای
اندازه قطر: 1mm
کشور سازنده : مجارستان (برند آلمان)
نوع تاب نخ: شش رشته ای
مارک نخ: انکور
نوع نخ: کوبلن
اندازه یا وزن دوک: 8m
نوع محصول: تکی
کدمحصول : 719269006592
تعداد بسته
×

نخ انکور آلمان چند رنگ صورتی زرد کد 1301

25 % - 7/600 تومان5/700 تومان
honari-1521266085-984
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
رنگ پایه: چند رنگ
جنس نخ: پنبه ای
اندازه قطر: 1mm
کشور سازنده : مجارستان (برند آلمان)
نوع تاب نخ: شش رشته ای
مارک نخ: انکور
نوع نخ: کوبلن
اندازه یا وزن دوک: 8m
نوع محصول: تکی
کدمحصول : 719269178480
تعداد بسته
25 % -
نخ انکور آلمان کرم کد 362

7/600 تومان
5/700 تومان
×

نخ انکور آلمان کرم کد 362

25 % - 7/600 تومان5/700 تومان
honari-1520687220-916
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
رنگ پایه: کرم
جنس نخ: پنبه ای
اندازه قطر: 1mm
کشور سازنده : مجارستان (برند آلمان)
نوع تاب نخ: شش رشته ای
مارک نخ: انکور
اندازه یا وزن دوک: 8m
نوع محصول: تکی
نوع نخ: کوبلن
کدمحصول : 719269005014
تعداد بسته
25 % -
نخ انکور آلمان کرم کد 361

7/600 تومان
5/700 تومان
×

نخ انکور آلمان کرم کد 361

25 % - 7/600 تومان5/700 تومان
honari-1520687175-68
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
رنگ پایه: کرم
جنس نخ: پنبه ای
اندازه قطر: 1mm
کشور سازنده : مجارستان (برند آلمان)
نوع تاب نخ: شش رشته ای
مارک نخ: انکور
اندازه یا وزن دوک: 8m
نوع محصول: تکی
نوع نخ: کوبلن
کدمحصول : 719269005007
تعداد بسته
25 % -
نخ انکور آلمان قهوه ای کد 359

7/600 تومان
5/700 تومان
×

نخ انکور آلمان قهوه ای کد 359

25 % - 7/600 تومان5/700 تومان
honari-1520687085-541
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
رنگ پایه: قهوه ای
جنس نخ: پنبه ای
اندازه قطر: 1mm
کشور سازنده : مجارستان (برند آلمان)
نوع تاب نخ: شش رشته ای
مارک نخ: انکور
اندازه یا وزن دوک: 8m
نوع محصول: تکی
نوع نخ: کوبلن
کدمحصول : 719269004987
تعداد بسته
25 % -
نخ انکور آلمان قهوه ای کد 357

7/600 تومان
5/700 تومان
×

نخ انکور آلمان قهوه ای کد 357

25 % - 7/600 تومان5/700 تومان
honari-1520687005-911
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
رنگ پایه: قهوه ای
جنس نخ: پنبه ای
اندازه قطر: 1mm
کشور سازنده : مجارستان (برند آلمان)
نوع تاب نخ: شش رشته ای
مارک نخ: انکور
اندازه یا وزن دوک: 8m
نوع محصول: تکی
نوع نخ: کوبلن
کدمحصول : 719269004963
تعداد بسته
25 % -
نخ انکور آلمان قهوه ای کد 355

7/600 تومان
5/700 تومان
×

نخ انکور آلمان قهوه ای کد 355

25 % - 7/600 تومان5/700 تومان
honari-1520686971-652
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
رنگ پایه: قهوه ای
جنس نخ: پنبه ای
اندازه قطر: 1mm
کشور سازنده : مجارستان (برند آلمان)
نوع تاب نخ: شش رشته ای
مارک نخ: انکور
اندازه یا وزن دوک: 8m
نوع محصول: تکی
نوع نخ: کوبلن
کدمحصول : 719269004956
تعداد بسته
25 % -
نخ انکور آلمان قهوه ای کد 352

7/600 تومان
5/700 تومان
×

نخ انکور آلمان قهوه ای کد 352

25 % - 7/600 تومان5/700 تومان
honari-1520686933-222
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
رنگ پایه: قهوه ای
جنس نخ: پنبه ای
اندازه قطر: 1mm
کشور سازنده : مجارستان (برند آلمان)
نوع تاب نخ: شش رشته ای
مارک نخ: انکور
اندازه یا وزن دوک: 8m
نوع محصول: تکی
نوع نخ: کوبلن
کدمحصول : 719269004949
تعداد بسته
25 % -
نخ انکور آلمان قهوه ای روشن کد 351

7/600 تومان
5/700 تومان
×

نخ انکور آلمان قهوه ای روشن کد 351

25 % - 7/600 تومان5/700 تومان
honari-1520686881-298
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
رنگ پایه: قهوه ای
جنس نخ: پنبه ای
اندازه قطر: 1mm
کشور سازنده : مجارستان (برند آلمان)
نوع تاب نخ: شش رشته ای
مارک نخ: انکور
اندازه یا وزن دوک: 8m
نوع محصول: تکی
نوع نخ: کوبلن
کدمحصول : 719269004932
تعداد بسته
25 % -
نخ انکور آلمان قهوه ای روشن کد 349

7/600 تومان
5/700 تومان
×

نخ انکور آلمان قهوه ای روشن کد 349

25 % - 7/600 تومان5/700 تومان
honari-1520686138-493
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
رنگ پایه: قهوه ای
جنس نخ: پنبه ای
اندازه قطر: 1mm
کشور سازنده : مجارستان (برند آلمان)
نوع تاب نخ: شش رشته ای
مارک نخ: انکور
اندازه یا وزن دوک: 8m
نوع محصول: تکی
نوع نخ: کوبلن
کدمحصول : 719269004925
تعداد بسته
25 % -
نخ انکور آلمان قهوه ای روشن کد 339

7/600 تومان
5/700 تومان
×

نخ انکور آلمان قهوه ای روشن کد 339

25 % - 7/600 تومان5/700 تومان
honari-1520682744-918
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
رنگ پایه: قهوه ای
جنس نخ: پنبه ای
اندازه قطر: 1mm
کشور سازنده : مجارستان (برند آلمان)
نوع تاب نخ: شش رشته ای
مارک نخ: انکور
اندازه یا وزن دوک: 8m
نوع محصول: تکی
نوع نخ: کوبلن
کدمحصول : 719269004864
تعداد بسته
25 % -
نخ انکور آلمان قهوه ای کد 309

7/600 تومان
5/700 تومان
×

نخ انکور آلمان قهوه ای کد 309

25 % - 7/600 تومان5/700 تومان
honari-1520426731-194
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
رنگ پایه: قهوه ای
جنس نخ: پنبه ای
اندازه قطر: 1mm
کشور سازنده : مجارستان (برند آلمان)
نوع تاب نخ: شش رشته ای
مارک نخ: انکور
اندازه یا وزن دوک: 8m
نوع محصول: تکی
نوع نخ: کوبلن
کدمحصول : 719269004673
تعداد بسته
25 % -
نخ انکور آلمان کرم کد 275

7/600 تومان
5/700 تومان
×

نخ انکور آلمان کرم کد 275

25 % - 7/600 تومان5/700 تومان
honari-1520410788-838
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
رنگ پایه: کرم
جنس نخ: پنبه ای
اندازه قطر: 1mm
کشور سازنده : مجارستان (برند آلمان)
نوع تاب نخ: شش رشته ای
مارک نخ: انکور
اندازه یا وزن دوک: 8m
نوع محصول: تکی
نوع نخ: کوبلن
کدمحصول : 719269004420
تعداد بسته
×

نخ انکور آلمان سبز سدری روشن کد 213

25 % - 7/600 تومان5/700 تومان
honari-1520334974-210
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
رنگ پایه: سبز
جنس نخ: پنبه ای
اندازه قطر: 1mm
کشور سازنده : مجارستان (برند آلمان)
نوع تاب نخ: شش رشته ای
مارک نخ: انکور
اندازه یا وزن دوک: 8m
نوع محصول: تکی
نوع نخ: کوبلن
کدمحصول : 719269003959
تعداد بسته

نخ های انکور نخ های برند آلمانی هستند که در هنر شماره دوزی مورد استفاده قرار می گیرند. نخ های انکور مانند نخ های دمسه و کوبلن دارای 6 رشته نخ می باشند که بسته به کانت پارچه شماره دوزی و شماره سوزن و ضخامت دوخت مورد نظر از تعداد رشته نخ متناسب استفاده می شود نخ های انکور دارای مقاومت بالا و همچنین رنگ های ثابت دارند و در کلاف های 8 متری و قطر نخ 1 میلی متری به فروش می رسند .

برای پارچه های شماره دوزی 11 تا 14 کانت معمولا از دو رشته نخ و برای پارچه های با کانت بالاتر از خود نخ تابیده استفاده می شود. علاوه بر هماهنگی کانت پارچه و تعداد رشته نخ باید از سوزن های مناسب با کانت و تعداد رشته نخ انکور استفاده کرد  برای پارچه شماره دوزی 8 تا 12 کانت از سوزن شماره 22  ،کانت 14 سوزن شماره 24 و برای 16 تا 18 کانت ازسوزن های شماره دوزی 28 تا 30 و حتی 32 استفاده می شود. 

 


در حال بررسی
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
خوش آمدید
تعداد محصول به روز شد
محصول به سبد خرید اضافه شد
احتمالا یکی از محصولات درخواستیتون به تعدادی که سفارش دادید موجود نیست
ادامه
سفارش شما ثبت شد
پرداخت شما به صورت نقدی در محل خواهد بود
ادامه
سبد خرید شما خالی است !!
ادامه
ادامه