سبد خرید شما خالی است !

سبد خرید شما خالی است !

ورود
جستجو

ابزار حرفه ای شماره دوزی

جا قیچی دمسه

23/000 تومان
×

جا قیچی دمسه

23/000 تومان
ja_gheichi
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

نوع ابزار برش: سایر ابزار
سازنده: dmc
جنس: نیکل
اندازه: کوچک
شکل لبه: صاف
واحد: عدد
کدمحصول : 02030154
نخ بر دمسه

35/000 تومان
×

نخ بر دمسه

35/000 تومان
nakh_bor_dmc
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

نوع ابزار برش: سایر ابزار
سازنده: dmc
جنس: نیکل
اندازه: کوچک
شکل لبه: صاف
واحد: عدد
کدمحصول : 01040913
×

بوبین عمودی دمسه

1/500 تومان
boobin_amoodi
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
کدمحصول : 02120207
×

قیچی کوچک مشکی دمسه کد : 53

35/000 تومان
honari-657-117
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه: کوچک
شکل لبه: صاف
نوع ابزار برش: قیچی
سازنده: dmc
جنس: نیکل
واحد: عدد
کدمحصول : 02030153
×

قیچی کوچک طلایی دمسه کد : 50

35/000 تومان
honari-950-435
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه: کوچک
شکل لبه: صاف
نوع ابزار برش: قیچی
سازنده: dmc
جنس: نیکل
واحد: عدد
کدمحصول : 02030150
×

قیچی طلایی بزرگ دمسه کد : 49

50/000 تومان
honari-432-24
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه: متوسّط
شکل لبه: صاف
نوع ابزار برش: قیچی
سازنده: dmc
جنس: نیکل
واحد: عدد
کدمحصول : 02030149
×

بسته سوزن شانزده عددی دمسه سایزهای 10-5

4/000 تومان
honari-179-816
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

نوع سوزن: خیاطی
نوع ابزار دوخت: سوزن
واحد: بسته
کدمحصول : 02030463
×

بسته سوزن شش عددی دمسه سایز 18

4/000 تومان
honari-812-805
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

نوع سوزن: خیاطی
اندازه سوزن: 5cm
نوع ابزار دوخت: سوزن
واحد: بسته
کدمحصول : 02030460
×

نوار شماره دوزی دمسه فرانسه کرم عرض 5cm

15 % - 32/000 تومان27/200 تومان
honari-906-363
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

رنگ: کرم
عرض: 5 cm
کانت: 24
رنگ پایه: کرم
درجه کیفیت: درجه یک
واحد: متر
کدمحصول : 02070725
×

نوار شماره دوزی دمسه فرانسه سفید عرض 4.8cm

20 % - 32/000 تومان25/600 تومان
honari-771-226
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

رنگ: سفید
عرض: 4.8 cm
کانت: 24
رنگ پایه: سفید
درجه کیفیت: درجه یک
واحد: متر
کدمحصول : 02070723
×

نوار شماره دوزی دمسه فرانسه سفید عرض 8cm

10 % - 18/000 تومان16/200 تومان
navar_shomare_sefid_8
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

رنگ: سفید
عرض: 8 cm
کانت: 16
درجه کیفیت: درجه یک
رنگ پارچه: سفید
عرض پارچه: 8 سانتی متر
رنگ پایه: سفید
واحد: متر
کدمحصول : 02070722
×

پارچه شماره دوزی نسکافه ای دمسه فرانسه

80/000 تومان
honari-755-500
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته


رنگ پارچه: کرم
کانت: 14
عرض پارچه: 110cm
درجه کیفیت: درجه یک
رنگ پایه: قهوه ای
میزان آهار: متوسط
واحد: متر
کدمحصول : 02070704
×

پارچه شماره دوزی دمسه فرانسه آبی روشن

80/000 تومان
honari-946-416
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته


رنگ پارچه: آبی روشن
کانت: 14
عرض پارچه: 110cm
درجه کیفیت: درجه یک
رنگ پایه: آبی
میزان آهار: متوسط
واحد: متر
کدمحصول : 02070703
×

پارچه شماره دوزی دمسه فرانسه شیری

65/000 تومان
honari-996-369
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته


کانت: 11
درجه کیفیت: درجه یک
عرض پارچه: 110cm
رنگ پایه: کرم
رنگ پارچه: کرم
میزان آهار: متوسط
واحد: متر
کدمحصول : 02070702
×

پارچه شماره دوزی دمسه فرانسه سفید

70/000 تومان
parche_dmc_sefid
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته


درجه کیفیت: درجه یک
رنگ پارچه: سفید
کانت: 14
رنگ پایه: سفید
عرض پارچه: 110cm
میزان آهار: متوسط
واحد: متر
کدمحصول : 02070701
بوبین سفید

600 تومان
×

بوبین سفید

600 تومان
honari-166-832
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

ناموجود
واحد: عدد
کدمحصول : 02120203
×

تخته نقشه خوانی دمسه

honari-60-840
انتخاب نوع بسته
ناموجود
واحد: عدد
کدمحصول : 02120208
×

ماژیک پاک شونده (آب) دمسه

honari-577-747
انتخاب نوع بسته
ناموجود
واحد: عدد
کدمحصول : 02030912
نا موجود
جا سوزنی دمسه

...
×

جا سوزنی دمسه

ja_soozani
انتخاب نوع بسته
ناموجود
نوع ابزار دوخت: جاسوزنی
اندازه سوزن: متفاوت
واحد: عدد
کدمحصول : 02030466
×

قیچی کوچک طلایی دمسه کد : 52

honari-321-619
انتخاب نوع بسته
ناموجود
شکل لبه: صاف
نوع ابزار برش: قیچی
اندازه: کوچک
سازنده: dmc
جنس: نیکل
واحد: عدد
کدمحصول : 02030152
×

قیچی کوچک طلایی دمسه کد : 51

honari-107-410
انتخاب نوع بسته
ناموجود
شکل لبه: صاف
نوع ابزار برش: قیچی
اندازه: کوچک
سازنده: dmc
جنس: نیکل
واحد: عدد
کدمحصول : 02030151
×

سوزن نخ کن دمسه

nakh_soozan_kon
انتخاب نوع بسته
ناموجود
نوع ابزار دوخت: سوزن نخ کن
اندازه سوزن: متفاوت
واحد: عدد
کدمحصول : 02030464
نا موجود
بوبین پیچ دمسه

...
×

بوبین پیچ دمسه

honari-228-84
انتخاب نوع بسته
ناموجود
واحد: عدد
کدمحصول : 02120206
×

بسته سوزن دوازده عددی دمسه سایزهای 5-1

honari-19-247
انتخاب نوع بسته
ناموجود
نوع سوزن: خیاطی
نوع ابزار دوخت: سوزن
واحد: بسته
کدمحصول : 02030462
×

بسته سوزن پنج عددی دمسه سایز 28

honari-476-93
انتخاب نوع بسته
ناموجود
نوع سوزن: خیاطی
اندازه سوزن: 3cm
نوع ابزار دوخت: سوزن
واحد: بسته
کدمحصول : 02030461
×

بسته سوزن شش عددی دمسه سایز 26

honari-669-65
انتخاب نوع بسته
ناموجود
نوع سوزن: خیاطی
اندازه سوزن: 3.5cm
نوع ابزار دوخت: سوزن
واحد: بسته
کدمحصول : 02030459
×

بسته سوزن چهار عددی دمسه سایز 24

honari-700-85
انتخاب نوع بسته
ناموجود
نوع سوزن: خیاطی
اندازه سوزن: 3.5cm
نوع ابزار دوخت: سوزن
واحد: بسته
کدمحصول : 02030458
×

بسته سوزن شش عددی دمسه سایز 24

baste_soozan_dmc_24
انتخاب نوع بسته
ناموجود
نوع سوزن: خیاطی
اندازه سوزن: 3.5cm
نوع ابزار دوخت: سوزن
واحد: بسته
کدمحصول : 02030457
×

بوبین گل دار توسی

honari-23-688
انتخاب نوع بسته
ناموجود
ناموجود
واحد: عدد
کدمحصول : 02120205
×

بوبین گل دار سبز

honari-151-127
انتخاب نوع بسته
ناموجود
ناموجود
واحد: عدد
کدمحصول : 02120204
نا موجود
بوبین طرح گل

...
×

بوبین طرح گل

honari-33-542
انتخاب نوع بسته
ناموجود
ناموجود
واحد: عدد
کدمحصول : 02120202
نا موجود
بوبین طرح ایفل

...
×

بوبین طرح ایفل

boobin_ifel
انتخاب نوع بسته
ناموجود
ناموجود
واحد: عدد
کدمحصول : 02120201

در حال بررسی
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
خوش آمدید
تعداد محصول به روز شد
محصول به سبد خرید اضافه شد
احتمالا یکی از محصولات درخواستیتون به تعدادی که سفارش دادید موجود نیست
ادامه
سفارش شما ثبت شد
پرداخت شما به صورت نقدی در محل خواهد بود
ادامه
سبد خرید شما خالی است !!
ادامه
ادامه