سبد خرید شما خالی است !

پارچه شماره دوزی

جستجو در دسته "پارچه شماره دوزی " :

×

پارچه شماره دوزی توسی روشن لینن 18 کانت

91/000 تومان
honari-1517725231-55
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: 100*160
درجه کیفیت: درجه یک
میزان آهار: کم
رنگ پایه: طوسی
کانت: 18
عرض پارچه: 160cm
مارک: لینن ترکیه
کشور سازنده : ترکیه
کدمحصول : 02071301
تعداد بسته
×

پارچه شماره دوزی کرم با حاشیه نقره ای دومینو آلمان 30 کانت

70/000 تومان
honari-1517724746-369
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: 40*100
درجه کیفیت: درجه یک
میزان آهار: کم
رنگ پایه: کرم
مارک: مز آلمان (mez)
عرض پارچه: 40cm
کانت: 30
کشور سازنده : آلمان
کدمحصول : 02071210
تعداد بسته
×

پارچه شماره دوزی کرم با حاشیه طلایی دومینو آلمان 30 کانت

70/000 تومان
honari-1517724054-499
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: 40*100
درجه کیفیت: درجه یک
میزان آهار: کم
رنگ پایه: کرم
مارک: مز آلمان (mez)
عرض پارچه: 40cm
کانت: 30
کشور سازنده : آلمان
کدمحصول : 02071209
تعداد بسته
×

پارچه شماره دوزی صورتی چرک mez آلمان24 کانت

120/000 تومان
honari-1517665365-680
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: 100*150
درجه کیفیت: درجه یک
میزان آهار: متوسط
رنگ پایه: صورتی
کانت: 24
عرض پارچه: 150cm
مارک: مز آلمان (mez)
کشور سازنده : آلمان
کدمحصول : 02071208
تعداد بسته
×

پارچه شماره دوزی نسکافه ای mez آلمان24 کانت

120/000 تومان
honari-1517664817-294
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: 100*150
درجه کیفیت: درجه یک
میزان آهار: متوسط
رنگ پایه: قهوه ای
کانت: 24
عرض پارچه: 150cm
مارک: مز آلمان (mez)
کشور سازنده : آلمان
کدمحصول : 02071207
تعداد بسته
×

پارچه شماره دوزی کرم mez آلمان24 کانت

120/000 تومان
honari-1517664646-685
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: 100*150
درجه کیفیت: درجه یک
میزان آهار: متوسط
رنگ پایه: کرم
کانت: 24
عرض پارچه: 150cm
مارک: مز آلمان (mez)
کشور سازنده : آلمان
کدمحصول : 02071206
تعداد بسته
×

پارچه شماره دوزی بژ mez آلمان14 کانت

120/000 تومان
honari-1517664399-102
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: 100*150
درجه کیفیت: درجه یک
میزان آهار: متوسط
رنگ پایه: کرم
کانت: 14
عرض پارچه: 150cm
مارک: مز آلمان (mez)
کشور سازنده : آلمان
کدمحصول : 02071205
تعداد بسته
×

پارچه شماره دوزی صورتی روشن mez آلمان14 کانت

120/000 تومان
honari-1517664287-323
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: 100*150
درجه کیفیت: درجه یک
میزان آهار: متوسط
رنگ پایه: صورتی
کانت: 14
عرض پارچه: 150cm
مارک: مز آلمان (mez)
کشور سازنده : آلمان
کدمحصول : 02071204
تعداد بسته
×

پارچه شماره دوزی طرحدار کرم تیره دمسه فرانسه 14 کانت

130/000 تومان
honari-1517663199-705
موجود
انتخاب نوع بسته

ناموجود
واحد: 100*110
درجه کیفیت: درجه یک
میزان آهار: متوسط
رنگ پایه: کرم
کانت: 14
عرض پارچه: 110cm
مارک: دمسه فرانسه
کشور سازنده : فرانسه
کدمحصول : 020707100
تعداد بسته
×

پارچه شماره دوزی طرحدار کرم دمسه فرانسه 14 کانت

130/000 تومان
honari-1517663048-307
موجود
انتخاب نوع بسته

ناموجود
واحد: 100*110
درجه کیفیت: درجه یک
میزان آهار: متوسط
رنگ پایه: کرم
کانت: 14
عرض پارچه: 110cm
مارک: دمسه فرانسه
کشور سازنده : فرانسه
کدمحصول : 02070799
تعداد بسته
×

پارچه شماره دوزی طرحدار سفید دمسه فرانسه 14 کانت

130/000 تومان
honari-1517662312-804
موجود
انتخاب نوع بسته

ناموجود
واحد: 100*110
درجه کیفیت: درجه یک
میزان آهار: متوسط
رنگ پایه: سفید
کانت: 14
عرض پارچه: 110cm
مارک: دمسه فرانسه
کشور سازنده : فرانسه
کدمحصول : 02070798
تعداد بسته
×

پارچه شماره دوزی کرم mez آلمان14 کانت

120/000 تومان
honari-1517662232-273
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: 100*160
درجه کیفیت: درجه یک
میزان آهار: متوسط
رنگ پایه: کرم
کانت: 14
مارک: مز آلمان (mez)
عرض پارچه: 160cm
کشور سازنده : آلمان
کدمحصول : 02071202
تعداد بسته
×

پارچه شماره دوزی کرم زربافت دمسه فرانسه 14 کانت

150/000 تومان
honari-1517661183-35
موجود
انتخاب نوع بسته

ناموجود
واحد: 100*110
درجه کیفیت: درجه یک
میزان آهار: زیاد
رنگ پایه: کرم
کانت: 14
عرض پارچه: 110cm
مارک: دمسه فرانسه
کشور سازنده : فرانسه
کدمحصول : 02070796
تعداد بسته
×

پارچه شماره دوزی دمسه فرانسه شیری 14 کانت

130/000 تومان
shomaredoozi_14_demce
موجود
انتخاب نوع بسته

ناموجود
واحد: متر
درجه کیفیت: درجه یک
میزان آهار: زیاد
رنگ پایه: کرم
کانت: 14
عرض پارچه: 110cm
مارک: دمسه فرانسه
کشور سازنده : فرانسه
کدمحصول : 02070795
تعداد بسته
×

پارچه شماره دوزی قرمز 12 کانت کد5706

29/000 تومان
honari-923-660
موجود
انتخاب نوع بسته


واحد: 100*140
کانت: 12
درجه کیفیت: درجه یک
رنگ پایه: قرمز
عرض پارچه: 140cm
میزان آهار: کم
مارک: ایران
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 02070779
تعداد بسته
×

پارچه شماره دوزی نارنجی 12 کانت کد3610

27/000 تومان
honari-764-797
موجود
انتخاب نوع بسته

ناموجود
واحد: 100*140
کانت: 12
عرض پارچه: 140cm
درجه کیفیت: درجه یک
رنگ پایه: نارنجی
میزان آهار: کم
مارک: ایران
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 02070776
تعداد بسته
×

پارچه شماره دوزی24 کانت سفید

23/000 تومان
honari-68-347
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: 100*140
درجه کیفیت: درجه یک
کانت: 24
عرض پارچه: 140cm
رنگ پایه: سفید
میزان آهار: کم
مارک: ایران
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 02070728
تعداد بسته
×

پارچه شماره دوزی 24 کانت نارنجی

25/000 تومان
honari-661-846
موجود
انتخاب نوع بسته

ناموجود
واحد: 100*140
کانت: 24
عرض پارچه: 140cm
درجه کیفیت: درجه یک
رنگ پایه: نارنجی
میزان آهار: کم
مارک: ایران
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 02070707
تعداد بسته
×

پارچه شماره دوزی دمسه فرانسه سفید 14 کانت

90/000 تومان
parche_dmc_sefid
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: 100*110
درجه کیفیت: درجه یک
کانت: 14
رنگ پایه: سفید
عرض پارچه: 110cm
میزان آهار: متوسط
مارک: دمسه فرانسه
کشور سازنده : فرانسه
کدمحصول : 02070701
تعداد بسته
×

پارچه شماره دوزی 12 کانت سفید آهاردار

 
honari-1530942398-459
واحد: متر
درجه کیفیت: درجه یک
میزان آهار: زیاد
رنگ پایه: سفید
کانت: 12
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 020707106
×

پارچه شماره دوزی شیری لینن 18 کانت

 
honari-1517725590-14
واحد: 100*160
درجه کیفیت: درجه یک
میزان آهار: کم
رنگ پایه: سفید
کانت: 18
عرض پارچه: 160cm
مارک: لینن ترکیه
کشور سازنده : ترکیه
کدمحصول : 02071303
×

پارچه شماره دوزی کرم لینن 18 کانت

 
honari-1517725489-629
واحد: 100*160
درجه کیفیت: درجه یک
میزان آهار: کم
رنگ پایه: کرم
کانت: 18
عرض پارچه: 160cm
مارک: لینن ترکیه
کشور سازنده : ترکیه
کدمحصول : 02071302
×

پارچه شماره دوزی شیری mez آلمان14 کانت

 
honari-1517663247-218
واحد: 100*150
درجه کیفیت: درجه یک
میزان آهار: متوسط
رنگ پایه: سفید
کانت: 14
عرض پارچه: 150cm
مارک: مز آلمان (mez)
کشور سازنده : آلمان
کدمحصول : 02071203
×

پارچه شماره دوزی سفید mez آلمان 25 کانت

 
honari-1517661637-980
واحد: 100*160
درجه کیفیت: درجه یک
میزان آهار: متوسط
رنگ پایه: سفید
کانت: 24
مارک: مز آلمان (mez)
عرض پارچه: 160cm
کشور سازنده : آلمان
کدمحصول : 02071201
×

پارچه شماره دوزی شیری 24 کانت

 
honari-207-29
واحد: 100*150
درجه کیفیت: درجه یک
میزان آهار: کم
رنگ پایه: کرم
کانت: 24
عرض پارچه: 150cm
مارک: ایران
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 02070794
×

پارچه شماره دوزی دمسه فرانسه سفید 18 کانت

 
honari-633-858
واحد: 100*110
درجه کیفیت: درجه یک
میزان آهار: متوسط
رنگ پایه: سفید
عرض پارچه: 110cm
کانت: 18
مارک: دمسه فرانسه
کشور سازنده : فرانسه
کدمحصول : 02070793
×

پارچه شماره دوزی پنگوئن مشکی 14 کانت

 
honari-517-831
واحد: 100*50
درجه کیفیت: درجه یک
میزان آهار: زیاد
رنگ پایه: سیاه
کانت: 14
عرض پارچه: 50cm
مارک: پنگوئن
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 02070792
×

پارچه شماره دوزی 24 کانت صورتی چرک

 
honari-716-236
واحد: عدد
درجه کیفیت: درجه یک
کانت: 24
عرض پارچه: 140cm
رنگ پایه: صورتی
میزان آهار: کم
مارک: ایران
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 02070790
×

پارچه شماره دوزی 24 کانت زرد پر رنگ

 
honari-35-153
واحد: عدد
درجه کیفیت: درجه یک
کانت: 24
عرض پارچه: 140cm
رنگ پایه: زرد
میزان آهار: کم
مارک: ایران
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 02070789
×

پارچه شماره دوزی 24 کانت سبز زیتونی

 
honari-223-858
واحد: عدد
درجه کیفیت: درجه یک
کانت: 24
عرض پارچه: 140cm
رنگ پایه: سبز
میزان آهار: کم
مارک: ایران
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 02070788
×

پارچه شماره دوزی قهوه ای روشن 12 کانت کد 4606

 
honari-265-479
واحد: 100*140
کانت: 12
درجه کیفیت: درجه یک
رنگ پایه: قهوه ای
عرض پارچه: 140cm
میزان آهار: کم
مارک: ایران
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 02070787
×

پارچه شماره دوزی شیری 12 کانت کد1816

 
honari-427-90
واحد: 100*140
کانت: 12
عرض پارچه: 140cm
درجه کیفیت: درجه یک
رنگ پایه: کرم
میزان آهار: کم
مارک: ایران
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 02070786
×

پارچه شماره دوزی کرم 12 کانت کد1860

 
honari-221-422
واحد: 100*140
کانت: 12
عرض پارچه: 140cm
درجه کیفیت: درجه یک
رنگ پایه: کرم
میزان آهار: کم
مارک: ایران
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 02070785
×

پارچه شماره دوزی نسکافه ای روشن 12 کانت کد4305

 
honari-17-838
واحد: 100*140
کانت: 12
درجه کیفیت: درجه یک
رنگ پایه: قهوه ای
عرض پارچه: 140cm
میزان آهار: کم
مارک: ایران
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 02070784
×

پارچه شماره دوزی کرم 12 کانت کد119

 
honari-307-171
واحد: 100*140
کانت: 12
عرض پارچه: 140cm
درجه کیفیت: درجه یک
رنگ پایه: کرم
میزان آهار: کم
مارک: ایران
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 02070783
×

پارچه شماره دوزی نسکافه ای 12 کانت کد4235

 
honari-10-225
واحد: 100*140
کانت: 12
درجه کیفیت: درجه یک
رنگ پایه: قهوه ای
عرض پارچه: 140cm
میزان آهار: کم
مارک: ایران
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 02070782

در حال بررسی
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
خوش آمدید
تعداد محصول به روز شد
محصول به سبد خرید اضافه شد
احتمالا یکی از محصولات درخواستیتون به تعدادی که سفارش دادید موجود نیست
ادامه
سفارش شما ثبت شد
پرداخت شما به صورت نقدی در محل خواهد بود
ادامه
سبد خرید شما خالی است !!
ادامه
ادامه