سبد خرید شما خالی است !

پارچه شماره دوزی

جستجو در دسته "پارچه شماره دوزی " :

×

پارچه شماره دوزی کرم لینن 18 کانت

35/800 تومان
honari-1517725489-629
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: 100*160
درجه کیفیت: درجه یک
میزان آهار: کم
رنگ پایه: کرم
کانت: 18
عرض پارچه: 160cm
مارک: لینن ترکیه
کشور سازنده : ترکیه
کدمحصول : 02071302
×

پارچه شماره دوزی توسی روشن لینن 18 کانت

35/800 تومان
honari-1517725231-55
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: 100*160
درجه کیفیت: درجه یک
میزان آهار: کم
رنگ پایه: طوسی
کانت: 18
عرض پارچه: 160cm
مارک: لینن ترکیه
کشور سازنده : ترکیه
کدمحصول : 02071301
×

پارچه شماره دوزی کرم با حاشیه نقره ای دومینو آلمان 30 کانت

22/500 تومان
honari-1517724746-369
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: 40*100
درجه کیفیت: درجه یک
میزان آهار: کم
رنگ پایه: کرم
مارک: مز آلمان (mez)
عرض پارچه: 40cm
کانت: 30
کشور سازنده : آلمان
کدمحصول : 02071210
×

پارچه شماره دوزی کرم با حاشیه طلایی دومینو آلمان 30 کانت

22/500 تومان
honari-1517724054-499
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: 40*100
درجه کیفیت: درجه یک
میزان آهار: کم
رنگ پایه: کرم
مارک: مز آلمان (mez)
عرض پارچه: 40cm
کانت: 30
کشور سازنده : آلمان
کدمحصول : 02071209
×

پارچه شماره دوزی صورتی چرک mez آلمان24 کانت

60/000 تومان
honari-1517665365-680
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: 100*150
درجه کیفیت: درجه یک
میزان آهار: متوسط
رنگ پایه: صورتی
کانت: 14
عرض پارچه: 150cm
مارک: مز آلمان (mez)
کشور سازنده : آلمان
کدمحصول : 02071208
×

پارچه شماره دوزی نسکافه ای mez آلمان24 کانت

60/000 تومان
honari-1517664817-294
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: 100*150
درجه کیفیت: درجه یک
میزان آهار: متوسط
رنگ پایه: قهوه ای
کانت: 24
عرض پارچه: 150cm
مارک: مز آلمان (mez)
کشور سازنده : آلمان
کدمحصول : 02071207
×

پارچه شماره دوزی کرم mez آلمان24 کانت

60/000 تومان
honari-1517664646-685
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: 100*150
درجه کیفیت: درجه یک
میزان آهار: متوسط
رنگ پایه: کرم
کانت: 24
عرض پارچه: 150cm
مارک: مز آلمان (mez)
کشور سازنده : آلمان
کدمحصول : 02071206
×

پارچه شماره دوزی بژ mez آلمان14 کانت

60/000 تومان
honari-1517664399-102
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: 100*150
درجه کیفیت: درجه یک
میزان آهار: متوسط
رنگ پایه: کرم
کانت: 14
عرض پارچه: 150cm
مارک: مز آلمان (mez)
کشور سازنده : آلمان
کدمحصول : 02071205
×

پارچه شماره دوزی صورتی روشن mez آلمان14 کانت

60/000 تومان
honari-1517664287-323
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: 100*150
درجه کیفیت: درجه یک
میزان آهار: متوسط
رنگ پایه: صورتی
کانت: 14
عرض پارچه: 150cm
مارک: مز آلمان (mez)
کشور سازنده : آلمان
کدمحصول : 02071204
×

پارچه شماره دوزی طرحدار کرم تیره دمسه فرانسه 14 کانت

80/000 تومان
honari-1517663199-705
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته


واحد: 100*110
درجه کیفیت: درجه یک
میزان آهار: متوسط
رنگ پایه: کرم
کانت: 14
عرض پارچه: 110cm
مارک: دمسه فرانسه
کشور سازنده : فرانسه
کدمحصول : 020707100
×

پارچه شماره دوزی طرحدار کرم دمسه فرانسه 14 کانت

72/500 تومان
honari-1517663048-307
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

ناموجود
واحد: 100*110
درجه کیفیت: درجه یک
میزان آهار: متوسط
رنگ پایه: کرم
کانت: 14
عرض پارچه: 110cm
مارک: دمسه فرانسه
کشور سازنده : فرانسه
کدمحصول : 02070799
×

پارچه شماره دوزی طرحدار سفید دمسه فرانسه 14 کانت

75/000 تومان
honari-1517662312-804
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته


واحد: 100*110
درجه کیفیت: درجه یک
میزان آهار: متوسط
رنگ پایه: سفید
کانت: 14
عرض پارچه: 110cm
مارک: دمسه فرانسه
کشور سازنده : فرانسه
کدمحصول : 02070798
×

پارچه شماره دوزی کرم mez آلمان14 کانت

60/000 تومان
honari-1517662232-273
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: 100*160
درجه کیفیت: درجه یک
میزان آهار: متوسط
رنگ پایه: کرم
کانت: 14
مارک: مز آلمان (mez)
عرض پارچه: 160cm
کشور سازنده : آلمان
کدمحصول : 02071202
×

پارچه شماره دوزی کرم زربافت دمسه فرانسه 14 کانت

114/000 تومان
honari-1517661183-35
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته


واحد: 100*110
درجه کیفیت: درجه یک
میزان آهار: زیاد
رنگ پایه: کرم
کانت: 14
عرض پارچه: 110cm
مارک: دمسه فرانسه
کشور سازنده : فرانسه
کدمحصول : 02070796
×

پارچه شماره دوزی دمسه فرانسه شیری 14 کانت

70/000 تومان
shomaredoozi_14_demce
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

ناموجود
واحد: متر
درجه کیفیت: درجه یک
میزان آهار: زیاد
رنگ پایه: کرم
کانت: 14
عرض پارچه: 110cm
مارک: دمسه فرانسه
کشور سازنده : فرانسه
کدمحصول : 02070795
×

پارچه شماره دوزی قهوه ای روشن 12 کانت کد 4606

27/000 تومان
honari-265-479
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

ناموجود
واحد: 100*140
کانت: 12
درجه کیفیت: درجه یک
رنگ پایه: قهوه ای
عرض پارچه: 140cm
میزان آهار: کم
مارک: ایران
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 02070787
×

پارچه شماره دوزی نسکافه ای روشن 12 کانت کد4305

27/000 تومان
honari-17-838
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

ناموجود
واحد: 100*140
کانت: 12
درجه کیفیت: درجه یک
رنگ پایه: قهوه ای
عرض پارچه: 140cm
میزان آهار: کم
مارک: ایران
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 02070784
×

پارچه شماره دوزی نسکافه ای 12 کانت کد4235

29/000 تومان
honari-10-225
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته


واحد: 100*140
کانت: 12
درجه کیفیت: درجه یک
رنگ پایه: قهوه ای
عرض پارچه: 140cm
میزان آهار: کم
مارک: ایران
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 02070782
×

پارچه شماره دوزی نسکافه ای تیره 12 کانت کد4707

29/000 تومان
honari-116-67
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

ناموجود
واحد: 100*140
کانت: 12
عرض پارچه: 140cm
درجه کیفیت: درجه یک
رنگ پایه: قهوه ای
میزان آهار: کم
مارک: ایران
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 02070781
×

پارچه شماره دوزی قرمز 12 کانت کد5706

29/000 تومان
honari-923-660
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته


واحد: 100*140
کانت: 12
درجه کیفیت: درجه یک
رنگ پایه: قرمز
عرض پارچه: 140cm
میزان آهار: کم
مارک: ایران
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 02070779
×

پارچه شماره دوزی نارنجی 12 کانت کد3610

29/000 تومان
honari-764-797
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته


واحد: 100*140
کانت: 12
عرض پارچه: 140cm
درجه کیفیت: درجه یک
رنگ پایه: نارنجی
میزان آهار: کم
مارک: ایران
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 02070776
×

پارچه شماره دوزی زرد 12 کانت کد2502

27/000 تومان
honari-984-873
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

ناموجود
واحد: 100*140
کانت: 12
عرض پارچه: 140cm
درجه کیفیت: درجه یک
رنگ پایه: زرد
میزان آهار: کم
مارک: ایران
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 02070775
×

پارچه شماره دوزی پنگوئن سفید 16 کانت

22/000 تومان
honari-614-787
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته


واحد: 100*50
کانت: 16
درجه کیفیت: درجه یک
رنگ پایه: سفید
عرض پارچه: 50cm
میزان آهار: زیاد
مارک: پنگوئن
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 02070757
×

پارچه شماره دوزی پنگوئن سفید 11 کانت

28/000 تومان
honari-533-768
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته


واحد: 100*50
کانت: 12
درجه کیفیت: درجه یک
رنگ پایه: سفید
عرض پارچه: 50cm
میزان آهار: زیاد
مارک: پنگوئن
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 02070756
×

پارچه شماره دوزی پنگوئن قرمز 14 کانت

20/000 تومان
honari-127-830
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

ناموجود
واحد: 100*50
کانت: 14
عرض پارچه: 50cm
درجه کیفیت: درجه یک
رنگ پایه: قرمز
میزان آهار: زیاد
مارک: پنگوئن
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 02070752
×

پارچه شماره دوزی24 کانت سفید

23/000 تومان
honari-68-347
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: 100*140
درجه کیفیت: درجه یک
کانت: 24
عرض پارچه: 140cm
رنگ پایه: سفید
میزان آهار: کم
مارک: ایران
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 02070728
×

پارچه شماره دوزی 24 کانت قهوه ای فندقی

25/000 تومان
honari-120-256
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

ناموجود
واحد: 100*140
کانت: 24
عرض پارچه: 140cm
درجه کیفیت: درجه یک
رنگ پایه: قهوه ای
میزان آهار: کم
مارک: ایران
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 02070718
×

پارچه شماره دوزی 24 کانت قهوه ای روشن

25/000 تومان
honari-648-104
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

ناموجود
واحد: 100*140
کانت: 24
عرض پارچه: 140cm
درجه کیفیت: درجه یک
رنگ پایه: قهوه ای
میزان آهار: کم
مارک: ایران
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 02070714
×

پارچه شماره دوزی24 کانت قهوه ای

25/000 تومان
honari-278-570
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته


واحد: عدد
کانت: 24
عرض پارچه: 140cm
درجه کیفیت: درجه یک
میزان آهار: کم
رنگ پایه: قهوه ای
مارک: ایران
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 02070713
×

پارچه شماره دوزی 24 کانت نارنجی

25/000 تومان
honari-661-846
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته


واحد: 100*140
کانت: 24
عرض پارچه: 140cm
درجه کیفیت: درجه یک
رنگ پایه: نارنجی
میزان آهار: کم
مارک: ایران
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 02070707
×

پارچه شماره دوزی نسکافه ای دمسه فرانسه 14 کانت

85/000 تومان
honari-755-500
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته


واحد: 100*110
کانت: 14
عرض پارچه: 110cm
درجه کیفیت: درجه یک
رنگ پایه: قهوه ای
میزان آهار: متوسط
مارک: دمسه فرانسه
کشور سازنده : فرانسه
کدمحصول : 02070704
×

پارچه شماره دوزی دمسه فرانسه آبی روشن 14 کانت

80/000 تومان
honari-946-416
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

ناموجود
واحد: 100*110
کانت: 14
عرض پارچه: 110cm
درجه کیفیت: درجه یک
رنگ پایه: آبی
میزان آهار: متوسط
مارک: دمسه فرانسه
کشور سازنده : فرانسه
کدمحصول : 02070703
×

پارچه شماره دوزی دمسه فرانسه سفید 14 کانت

68/000 تومان
parche_dmc_sefid
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: 100*110
درجه کیفیت: درجه یک
کانت: 14
رنگ پایه: سفید
عرض پارچه: 110cm
میزان آهار: متوسط
مارک: دمسه فرانسه
کشور سازنده : فرانسه
کدمحصول : 02070701
×

پارچه شماره دوزی شیری لینن 18 کانت

35/800 تومان
honari-1517725590-14
انتخاب نوع بسته
ناموجود
واحد: 100*160
درجه کیفیت: درجه یک
میزان آهار: کم
رنگ پایه: سفید
کانت: 18
عرض پارچه: 160cm
مارک: لینن ترکیه
کشور سازنده : ترکیه
کدمحصول : 02071303
×

پارچه شماره دوزی شیری mez آلمان14 کانت

60/000 تومان
honari-1517663247-218
انتخاب نوع بسته
ناموجود
واحد: 100*150
درجه کیفیت: درجه یک
میزان آهار: متوسط
رنگ پایه: سفید
کانت: 14
عرض پارچه: 150cm
مارک: مز آلمان (mez)
کشور سازنده : آلمان
کدمحصول : 02071203
×

پارچه شماره دوزی سفید mez آلمان 25 کانت

60/000 تومان
honari-1517661637-980
انتخاب نوع بسته
ناموجود
واحد: 100*160
درجه کیفیت: درجه یک
میزان آهار: متوسط
رنگ پایه: سفید
کانت: 24
مارک: مز آلمان (mez)
عرض پارچه: 160cm
کشور سازنده : آلمان
کدمحصول : 02071201

در حال بررسی
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
خوش آمدید
تعداد محصول به روز شد
محصول به سبد خرید اضافه شد
احتمالا یکی از محصولات درخواستیتون به تعدادی که سفارش دادید موجود نیست
ادامه
سفارش شما ثبت شد
پرداخت شما به صورت نقدی در محل خواهد بود
ادامه
سبد خرید شما خالی است !!
ادامه
ادامه