سبد خرید شما خالی است !

سبد خرید شما خالی است !

پارچه شماره دوزی

جستجو در دسته "پارچه شماره دوزی " :

×

پارچه شماره دوزی دمسه فرانسه سفید 18 کانت

95/000 تومان
honari-633-858
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

ناموجود
واحد: 100*110
درجه کیفیت: درجه یک
میزان آهار: متوسط
رنگ پایه: سفید
عرض پارچه: 110cm
کانت: 18
مارک: دمسه فرانسه
کدمحصول : 02070793
×

پارچه شماره دوزی پنگوئن مشکی 14 کانت

honari-517-831
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته
ناموجود
ناموجود
واحد: 100*50
درجه کیفیت: درجه یک
میزان آهار: زیاد
رنگ پایه: سیاه
کانت: 14
عرض پارچه: 50cm
مارک: پنگوئن
کدمحصول : 02070792
×

پارچه شماره دوزی قهوه ای روشن 12 کانت کد 4606

27/000 تومان
honari-265-479
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

ناموجود
واحد: 100*140
رنگ پارچه: قهوه ای روشن
کانت: 12
درجه کیفیت: درجه یک
رنگ پایه: قهوه ای
عرض پارچه: 140cm
میزان آهار: کم
مارک: ایران
کدمحصول : 02070787
×

پارچه شماره دوزی نسکافه ای روشن 12 کانت کد4305

27/000 تومان
honari-17-838
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته


واحد: 100*140
کانت: 12
درجه کیفیت: درجه یک
رنگ پارچه: نسکافه ای
رنگ پایه: قهوه ای
عرض پارچه: 140cm
میزان آهار: کم
مارک: ایران
کدمحصول : 02070784
×

پارچه شماره دوزی نسکافه ای 12 کانت کد4235

27/000 تومان
honari-10-225
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته


واحد: 100*140
کانت: 12
درجه کیفیت: درجه یک
رنگ پایه: قهوه ای
عرض پارچه: 140cm
میزان آهار: کم
مارک: ایران
کدمحصول : 02070782
×

پارچه شماره دوزی نسکافه ای تیره 12 کانت کد4707

29/000 تومان
honari-116-67
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

ناموجود
واحد: 100*140
کانت: 12
عرض پارچه: 140cm
درجه کیفیت: درجه یک
رنگ پایه: قهوه ای
میزان آهار: کم
مارک: ایران
کدمحصول : 02070781
×

پارچه شماره دوزی قرمز 12 کانت کد5706

27/000 تومان
honari-923-660
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته


واحد: 100*140
کانت: 12
درجه کیفیت: درجه یک
رنگ پارچه: قرمز
رنگ پایه: قرمز
عرض پارچه: 140cm
میزان آهار: کم
مارک: ایران
کدمحصول : 02070779
×

پارچه شماره دوزی صورتی12 کانت کد5902

29/000 تومان
honari-57-794
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

ناموجود
واحد: 100*140
کانت: 12
عرض پارچه: 140cm
درجه کیفیت: درجه یک
رنگ پارچه: صورتی
رنگ پایه: صورتی
میزان آهار: کم
مارک: ایران
کدمحصول : 02070777
×

پارچه شماره دوزی نارنجی 12 کانت کد3610

27/000 تومان
honari-764-797
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته


واحد: 100*140
کانت: 12
عرض پارچه: 140cm
درجه کیفیت: درجه یک
رنگ پارچه: نارنجی
رنگ پایه: نارنجی
میزان آهار: کم
مارک: ایران
کدمحصول : 02070776
×

پارچه شماره دوزی زرد 12 کانت کد2502

27/000 تومان
honari-984-873
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

ناموجود
واحد: 100*140
کانت: 12
عرض پارچه: 140cm
درجه کیفیت: درجه یک
رنگ پایه: زرد
میزان آهار: کم
مارک: ایران
کدمحصول : 02070775
×

پارچه شماره دوزی پنگوئن سفید 16 کانت

20/000 تومان
honari-614-787
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته


واحد: 100*50
کانت: 16
درجه کیفیت: درجه یک
رنگ پارچه: سفید
رنگ پایه: سفید
عرض پارچه: 50cm
میزان آهار: زیاد
مارک: پنگوئن
کدمحصول : 02070757
×

پارچه شماره دوزی پنگوئن سفید 11 کانت

26/000 تومان
honari-533-768
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته


واحد: 100*50
کانت: 12
درجه کیفیت: درجه یک
رنگ پارچه: سفید
رنگ پایه: سفید
عرض پارچه: 50cm
میزان آهار: زیاد
مارک: پنگوئن
کدمحصول : 02070756
×

پارچه شماره دوزی پنگوئن کرم 14 کانت

honari-894-856
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته
ناموجود
ناموجود
واحد: 100*50
رنگ پارچه: کرم
کانت: 14
درجه کیفیت: درجه یک
رنگ پایه: کرم
عرض پارچه: 50cm
میزان آهار: زیاد
مارک: پنگوئن
کدمحصول : 02070754
×

پارچه شماره دوزی پنگوئن آبی تیره 14 کانت

honari-568-805
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته
ناموجود
ناموجود
ناموجود
واحد: 100*50
رنگ پارچه: آبی تیره
کانت: 14
عرض پارچه: 50cm
درجه کیفیت: درجه یک
رنگ پایه: آبی
میزان آهار: زیاد
مارک: پنگوئن
کدمحصول : 02070753
×

پارچه شماره دوزی پنگوئن قرمز 14 کانت

20/000 تومان
honari-127-830
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته


واحد: 100*50
رنگ پارچه: قرمز
کانت: 14
عرض پارچه: 50cm
درجه کیفیت: درجه یک
رنگ پایه: قرمز
میزان آهار: زیاد
مارک: پنگوئن
کدمحصول : 02070752
×

پارچه شماره دوزی پنگوئن سفید 14 کانت

20/000 تومان
parche_shomare_pan_sefid
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته


واحد: 100*50
رنگ پارچه: سفید
کانت: 14
درجه کیفیت: درجه یک
رنگ پایه: سفید
عرض پارچه: 50cm
میزان آهار: زیاد
مارک: پنگوئن
کدمحصول : 02070750
×

پارچه شماره دوزی24 کانت سفید

23/000 تومان
honari-68-347
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: 100*140
درجه کیفیت: درجه یک
رنگ پارچه: سفید
کانت: 24
عرض پارچه: 140cm
رنگ پایه: سفید
میزان آهار: کم
مارک: ایران
کدمحصول : 02070728
×

پارچه شماره دوزی 24 کانت قهوه ای فندقی

25/000 تومان
honari-120-256
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

ناموجود
واحد: 100*140
کانت: 24
عرض پارچه: 140cm
درجه کیفیت: درجه یک
رنگ پارچه: فندقی
رنگ پایه: قهوه ای
میزان آهار: کم
مارک: ایران
کدمحصول : 02070718
×

پارچه شماره دوزی 24 کانت خردلی

25/000 تومان
honari-427-880
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

ناموجود
واحد: 100*140
رنگ پارچه: خردلی
کانت: 24
عرض پارچه: 140cm
درجه کیفیت: درجه یک
رنگ پایه: زرد
میزان آهار: کم
مارک: ایران
کدمحصول : 02070717
×

پارچه شماره دوزی 24 کانت قهوه ای روشن

25/000 تومان
honari-648-104
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

ناموجود
واحد: 100*140
رنگ پارچه: قهوه ای روشن
کانت: 24
عرض پارچه: 140cm
درجه کیفیت: درجه یک
رنگ پایه: قهوه ای
میزان آهار: کم
مارک: ایران
کدمحصول : 02070714
×

پارچه شماره دوزی24 کانت قهوه ای

20/000 تومان
honari-278-570
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته


واحد: عدد
رنگ پارچه: قهوه ای
کانت: 24
عرض پارچه: 140cm
درجه کیفیت: درجه یک
میزان آهار: کم
رنگ پایه: قهوه ای
مارک: ایران
کدمحصول : 02070713
×

پارچه شماره دوزی 24 کانت نسکافه ای

25/000 تومان
honari-516-198
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

ناموجود
واحد: 100*140
کانت: 24
عرض پارچه: 140cm
درجه کیفیت: درجه یک
رنگ پارچه: نسکافه ای
رنگ پایه: قهوه ای
میزان آهار: کم
مارک: ایران
کدمحصول : 02070712
×

پارچه شماره دوزی 24 کانت آبی

25/000 تومان
honari-603-565
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

ناموجود
واحد: 100*140
رنگ پارچه: آبی
کانت: 24
عرض پارچه: 140cm
درجه کیفیت: درجه یک
رنگ پایه: آبی
میزان آهار: کم
مارک: ایران
کدمحصول : 02070711
×

پارچه شماره دوزی 24 کانت زرد

25/000 تومان
honari-961-333
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

ناموجود
واحد: 100*140
رنگ پارچه: زرد
کانت: 24
عرض پارچه: 140cm
درجه کیفیت: درجه یک
رنگ پایه: زرد
میزان آهار: کم
مارک: ایران
کدمحصول : 02070709
×

پارچه شماره دوزی 24 کانت نارنجی

20/000 تومان
honari-661-846
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته


واحد: 100*140
رنگ پارچه: نارنجی
کانت: 24
عرض پارچه: 140cm
درجه کیفیت: درجه یک
رنگ پایه: نارنجی
میزان آهار: کم
مارک: ایران
کدمحصول : 02070707
×

پارچه شماره دوزی نسکافه ای دمسه فرانسه 14 کانت

80/000 تومان
honari-755-500
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته


واحد: 100*110
رنگ پارچه: کرم
کانت: 14
عرض پارچه: 110cm
درجه کیفیت: درجه یک
رنگ پایه: قهوه ای
میزان آهار: متوسط
مارک: دمسه فرانسه
کدمحصول : 02070704
×

پارچه شماره دوزی دمسه فرانسه آبی روشن 14 کانت

80/000 تومان
honari-946-416
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

ناموجود
واحد: 100*110
رنگ پارچه: آبی روشن
کانت: 14
عرض پارچه: 110cm
درجه کیفیت: درجه یک
رنگ پایه: آبی
میزان آهار: متوسط
مارک: دمسه فرانسه
کدمحصول : 02070703
×

پارچه شماره دوزی دمسه فرانسه سفید 14 کانت

70/000 تومان
parche_dmc_sefid
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

ناموجود
واحد: 100*110
درجه کیفیت: درجه یک
رنگ پارچه: سفید
کانت: 14
رنگ پایه: سفید
عرض پارچه: 110cm
میزان آهار: متوسط
مارک: دمسه فرانسه
کدمحصول : 02070701
×

پارچه شماره دوزی 24 کانت بنفش تیره

25/000 تومان
honari-567-710
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

ناموجود
واحد: 100*140
درجه کیفیت: درجه یک
کانت: 24
عرض پارچه: 140cm
رنگ پایه: بنفش
میزان آهار: کم
مارک: ایران
کدمحصول : 02070402
×

پارچه شماره دوزی شیری 24 کانت

honari-207-29
انتخاب نوع بسته
ناموجود
واحد: 100*150
درجه کیفیت: درجه یک
میزان آهار: کم
رنگ پایه: کرم
کانت: 24
عرض پارچه: 150cm
مارک: ایران
کدمحصول : 02070794
×

پارچه شماره دوزی 24 کانت صورتی چرک

honari-716-236
انتخاب نوع بسته
ناموجود
ناموجود
ناموجود
واحد: عدد
درجه کیفیت: درجه یک
کانت: 24
عرض پارچه: 140cm
رنگ پایه: صورتی
میزان آهار: کم
مارک: ایران
کدمحصول : 02070790
×

پارچه شماره دوزی 24 کانت زرد پر رنگ

honari-35-153
انتخاب نوع بسته
ناموجود
ناموجود
واحد: عدد
درجه کیفیت: درجه یک
کانت: 24
عرض پارچه: 140cm
رنگ پایه: زرد
میزان آهار: کم
مارک: ایران
کدمحصول : 02070789
×

پارچه شماره دوزی 24 کانت سبز زیتونی

honari-223-858
انتخاب نوع بسته
ناموجود
ناموجود
واحد: عدد
درجه کیفیت: درجه یک
کانت: 24
عرض پارچه: 140cm
رنگ پایه: سبز
میزان آهار: کم
مارک: ایران
کدمحصول : 02070788
×

پارچه شماره دوزی شیری 12 کانت کد1816

honari-427-90
انتخاب نوع بسته
ناموجود
ناموجود
واحد: 100*140
کانت: 12
عرض پارچه: 140cm
درجه کیفیت: درجه یک
رنگ پارچه: شیری
رنگ پایه: کرم
میزان آهار: کم
مارک: ایران
کدمحصول : 02070786
×

پارچه شماره دوزی کرم 12 کانت کد1860

honari-221-422
انتخاب نوع بسته
ناموجود
ناموجود
واحد: 100*140
کانت: 12
عرض پارچه: 140cm
درجه کیفیت: درجه یک
رنگ پارچه: کرم
رنگ پایه: کرم
میزان آهار: کم
مارک: ایران
کدمحصول : 02070785
×

پارچه شماره دوزی کرم 12 کانت کد119

honari-307-171
انتخاب نوع بسته
ناموجود
ناموجود
واحد: 100*140
کانت: 12
عرض پارچه: 140cm
درجه کیفیت: درجه یک
رنگ پارچه: کرم
رنگ پایه: کرم
میزان آهار: کم
مارک: ایران
کدمحصول : 02070783

در حال بررسی
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
خوش آمدید
تعداد محصول به روز شد
محصول به سبد خرید اضافه شد
احتمالا یکی از محصولات درخواستیتون به تعدادی که سفارش دادید موجود نیست
ادامه
سفارش شما ثبت شد
پرداخت شما به صورت نقدی در محل خواهد بود
ادامه
سبد خرید شما خالی است !!
ادامه
ادامه