سبد خرید شما خالی است !

حوله و رومیزی شماره دوزی

جستجو در دسته "حوله و رومیزی شماره دوزی" :

×

رومیزی سفید 90*90 سانتی آلمانی کد 9070

54/000 تومان
honari-127-398
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: متر
درجه کیفیت: درجه یک
میزان آهار: متوسط
رنگ پایه: سفید
عرض پارچه: 90cm
ابعاد : 90*90 cm
ریشه: ندارد
ابعاد مکان شماره دوزی : نوار 15 سانتی دور مرکز
کشور سازنده: آلمان
کانت: 11
کشور سازنده : آلمان
کدمحصول : 02071022
×

رومیزی سفید 90*90 سانتی آلمانی کد 10-9060

54/000 تومان
honari-154-427
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: متر
درجه کیفیت: درجه یک
میزان آهار: متوسط
رنگ پایه: سفید
عرض پارچه: 90cm
ابعاد : 90*90 cm
ریشه: ندارد
ابعاد مکان شماره دوزی : مربع 39*39 سانتی در مرکز
کشور سازنده: آلمان
کانت: 11
کشور سازنده : آلمان
کدمحصول : 02071021
×

رومیزی سفید 45*90 سانتی آلمانی کد 4110

47/000 تومان
honari-700-45
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: متر
درجه کیفیت: درجه یک
میزان آهار: کم
رنگ پایه: سفید
عرض پارچه: 45cm
ابعاد : 90*45 cm
ریشه: ندارد
ابعاد مکان شماره دوزی : نوار مستطیلی 60*12 سانتی در مرکز
کشور سازنده: آلمان
کانت: 11
کشور سازنده : آلمان
کدمحصول : 02071020
×

رومیزی رنگ استخوانی 90*90 سانتی آلمانی کد 9050

54/000 تومان
honari-23-454
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: متر
درجه کیفیت: درجه یک
میزان آهار: متوسط
رنگ پایه: کرم
عرض پارچه: 90cm
ابعاد : 90*90 cm
ریشه: ندارد
ابعاد مکان شماره دوزی : نوار 10 سانتی دور مرکز
کشور سازنده: آلمان
کانت: 11
کشور سازنده : آلمان
کدمحصول : 02071016
×

رومیزی شیری 45*90 سانتی آلمانی کد 4100

47/000 تومان
honari-387-91
انتخاب نوع بسته
ناموجود
واحد: متر
درجه کیفیت: درجه یک
میزان آهار: متوسط
رنگ پایه: کرم
عرض پارچه: 45cm
ابعاد : 90*45 cm
ریشه: ندارد
ابعاد مکان شماره دوزی : نوار حول بیضی وسط - عرض پهن ترین قسمت : 14cm عرض باریک ترین قسمت : 3cm
کشور سازنده: آلمان
کانت: 11
کشور سازنده : آلمان
کدمحصول : 02071019
×

رومیزی شیری 90*90 سانتی آلمانی کد 11-9060

54/000 تومان
honari-271-706
انتخاب نوع بسته
ناموجود
واحد: متر
درجه کیفیت: درجه یک
میزان آهار: متوسط
رنگ پایه: کرم
عرض پارچه: 90cm
ابعاد : 90*90 cm
ریشه: ندارد
ابعاد مکان شماره دوزی : مربع 39*39 سانتی در مرکز
کشور سازنده: آلمان
کانت: 11
کشور سازنده : آلمان
کدمحصول : 02071018
×

رومیزی شیری 90*90 سانتی آلمانی کد 9150

54/000 تومان
honari-941-232
انتخاب نوع بسته
ناموجود
واحد: متر
درجه کیفیت: درجه یک
میزان آهار: متوسط
رنگ پایه: کرم
عرض پارچه: 90cm
ابعاد : 90*90 cm
ریشه: ندارد
ابعاد مکان شماره دوزی : نوار 12 سانتی دور مرکز
کشور سازنده: آلمان
کانت: 11
کشور سازنده : آلمان
کدمحصول : 02071017
نا موجود
رومیزی کرم کد 15

65/000 تومان
×

رومیزی کرم کد 15

65/000 تومان
honari-337-443
انتخاب نوع بسته
ناموجود
واحد: متر
ریشه: ندارد
ابعاد مکان شماره دوزی : مربع های 10*10 سانتی
کشور سازنده : ترکیه
کدمحصول : 02071015
نا موجود
رومیزی شکلاتی کد 14

65/000 تومان
×

رومیزی شکلاتی کد 14

65/000 تومان
honari-816-532
انتخاب نوع بسته
ناموجود
واحد: متر
ریشه: ندارد
ابعاد مکان شماره دوزی : مربع های 10*10 سانتی
کشور سازنده : ترکیه
کدمحصول : 02071014
×

رومیزی شیری با حاشیه نقره ای کد 13

65/000 تومان
honari-173-208
انتخاب نوع بسته
ناموجود
واحد: متر
ریشه: ندارد
ابعاد مکان شماره دوزی : مربع های 10*10 سانتی
کشور سازنده : ترکیه
کدمحصول : 02071013
×

رومیزی شیری با حاشیه طلایی کد12

65/000 تومان
honari-574-473
انتخاب نوع بسته
ناموجود
واحد: متر
ریشه: ندارد
ابعاد مکان شماره دوزی : مربع های 10*10 سانتی
کشور سازنده : ترکیه
کدمحصول : 02071012
نا موجود
حوله کرم بزرگ 48*90 کد 11

26/000 تومان
×

حوله کرم بزرگ 48*90 کد 11

26/000 تومان
honari-573-547
انتخاب نوع بسته
ناموجود
واحد: عدد
ابعاد : 90*48 سانتی متر
ریشه: ندارد
کانت: 16
ابعاد مکان شماره دوزی : 46*13cm
کشور سازنده : ترکیه
کدمحصول : 02071011
نا موجود
حوله سفید بزرگ 48*90 کد 10

26/000 تومان
×

حوله سفید بزرگ 48*90 کد 10

26/000 تومان
honari-494-215
انتخاب نوع بسته
ناموجود
واحد: عدد
ابعاد : 90*48 سانتی متر
ریشه: ندارد
کانت: 16
ابعاد مکان شماره دوزی : 46*13cm
کشور سازنده : ترکیه
کدمحصول : 02071010
نا موجود
حوله صورتی 50*30 کد 09

15/500 تومان
×

حوله صورتی 50*30 کد 09

15/500 تومان
honari-48-316
انتخاب نوع بسته
ناموجود
واحد: عدد
ابعاد : 30*50 سانتی متر
ریشه: دارد
کانت: 16
ابعاد مکان شماره دوزی : 29*9 cm
کشور سازنده : ترکیه
کدمحصول : 02071009
نا موجود
حوله سفید 50*30 کد 08

15/500 تومان
×

حوله سفید 50*30 کد 08

15/500 تومان
honari-381-759
انتخاب نوع بسته
ناموجود
واحد: عدد
ابعاد : 30*50 سانتی متر
ریشه: ندارد
کانت: 16
ابعاد مکان شماره دوزی : 10 * 6.5 cm
کشور سازنده : ترکیه
کدمحصول : 02071008
نا موجود
حوله کرم 50*30 کد 07

15/500 تومان
×

حوله کرم 50*30 کد 07

15/500 تومان
honari-114-448
انتخاب نوع بسته
ناموجود
واحد: عدد
ابعاد : 30*50 سانتی متر
ریشه: ندارد
کانت: 16
ابعاد مکان شماره دوزی : 29*9 cm
کشور سازنده : ترکیه
کدمحصول : 02071007
نا موجود
حوله سبز روشن 50*30 کد 06

15/500 تومان
×

حوله سبز روشن 50*30 کد 06

15/500 تومان
honari-326-847
انتخاب نوع بسته
ناموجود
واحد: عدد
ابعاد : 30*50 سانتی متر
ریشه: دارد
کانت: 16
ابعاد مکان شماره دوزی : 29*9 cm
کشور سازنده : ترکیه
کدمحصول : 02071006
نا موجود
حوله بنفش 50*30 کد 05

15/500 تومان
×

حوله بنفش 50*30 کد 05

15/500 تومان
honari-652-907
انتخاب نوع بسته
ناموجود
واحد: عدد
ابعاد : 30*50 سانتی متر
ریشه: دارد
کانت: 16
ابعاد مکان شماره دوزی : 29*9 cm
کشور سازنده : ترکیه
کدمحصول : 02071005
نا موجود
حوله صورتی 50*30 کد 04

15/500 تومان
×

حوله صورتی 50*30 کد 04

15/500 تومان
honari-232-675
انتخاب نوع بسته
ناموجود
واحد: عدد
ابعاد : 30*50 سانتی متر
ریشه: ندارد
کانت: 16
ابعاد مکان شماره دوزی : 29*9 cm
کشور سازنده : ترکیه
کدمحصول : 02071004
نا موجود
حوله آبی  50*30 کد 03

15/500 تومان
×

حوله آبی 50*30 کد 03

15/500 تومان
honari-986-441
انتخاب نوع بسته
ناموجود
واحد: عدد
ابعاد : 30*50 سانتی متر
ریشه: ندارد
کانت: 16
ابعاد مکان شماره دوزی : 29*9 cm
کشور سازنده : ترکیه
کدمحصول : 02071003
نا موجود
حوله آبی روشن 50*30 کد 02

15/500 تومان
×

حوله آبی روشن 50*30 کد 02

15/500 تومان
honari-216-460
انتخاب نوع بسته
ناموجود
واحد: عدد
ابعاد : 30*50 سانتی متر
ریشه: دارد
کانت: 16
ابعاد مکان شماره دوزی : 29*9 cm
کشور سازنده : ترکیه
کدمحصول : 02071002
نا موجود
حوله سفید 50*30 کد 01

15/500 تومان
×

حوله سفید 50*30 کد 01

15/500 تومان
hole_sefid_1
انتخاب نوع بسته
ناموجود
واحد: عدد
ابعاد : 30*50 سانتی متر
ریشه: دارد
کانت: 16
ابعاد مکان شماره دوزی : 29*9 cm
کشور سازنده : ترکیه
کدمحصول : 02071001

در حال بررسی
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
خوش آمدید
تعداد محصول به روز شد
محصول به سبد خرید اضافه شد
احتمالا یکی از محصولات درخواستیتون به تعدادی که سفارش دادید موجود نیست
ادامه
سفارش شما ثبت شد
پرداخت شما به صورت نقدی در محل خواهد بود
ادامه
سبد خرید شما خالی است !!
ادامه
ادامه