سبد خرید شما خالی است !

کارگاه گلدوزی و شماره دوزی

جستجو در دسته "کارگاه گلدوزی و شماره دوزی" :

×

کارگاه چوبی ترک شماره سه 17 سانتی

43/500 تومان
honari-636-770
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه کارگاه: 16 تا 20 سانتی
جنس کارگاه: چوبی
قطر داخلی: 15cm
قطر خارجی : 17cm
کشور سازنده : ترکیه
کدمحصول : 07040190
تعداد بسته
×

کارگاه چوبی ترک شماره دو 14 سانتی

40/000 تومان
honari-915-493
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس کارگاه: چوبی
قطر داخلی: 12cm
قطر خارجی : 14 cm
اندازه کارگاه: 12 تا 16 سانتی
کشور سازنده : ترکیه
کدمحصول : 07040189
تعداد بسته
×

کارگاه چوبی ترک شماره یک 11 سانتی

40/100 تومان
honari-274-373
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه کارگاه: 8 تا 12 سانتی
جنس کارگاه: چوبی
قطر داخلی: 9cm
قطر خارجی : 11cm
کشور سازنده : ترکیه
کدمحصول : 07040188
تعداد بسته
×

کارگاه چوبی 23 سانتی

21/700 تومان
honari-621-495
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس کارگاه: چوبی
قطر داخلی: 21.5cm
قطر خارجی : 23cm
اندازه کارگاه: 20 تا 24 سانتی
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 07040183
تعداد بسته
×

کارگاه چوبی 26.5 سانتی

20/000 تومان
honari-480-448
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس کارگاه: چوبی
قطر داخلی: 24.5 cm
قطر خارجی : 26.5 cm
اندازه کارگاه: 24 تا 28 سانتی
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 07040182
تعداد بسته
×

کارگاه چوبی 20 سانتی

25/100 تومان
honari-49-732
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس کارگاه: چوبی
قطر داخلی: 19 cm
قطر خارجی : 20.5 cm
اندازه کارگاه: 16 تا 20 سانتی
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 07040181
تعداد بسته
×

حلقه حصیری باریک 26 سانتی

8/500 تومان
honari-225-808
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس کارگاه: چوبی
قطر داخلی: 23cm
قطر خارجی : 26cm
کشور سازنده : چین
اندازه کارگاه: 24 تا 28 سانتی
کدمحصول : 07040180
تعداد بسته
×

حلقه حصیری 16 سانتی

6/000 تومان
honari-184-554
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس کارگاه: چوبی
قطر داخلی: 11.5 cm
قطر خارجی : 16cm
کشور سازنده : چین
اندازه کارگاه: 12 تا 16 سانتی
کدمحصول : 07040179
تعداد بسته
×

حلقه حصیری 20 سانتی

7/000 تومان
honari-108-255
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس کارگاه: چوبی
قطر داخلی: 15.5 cm
قطر خارجی : 20cm
کشور سازنده : چین
اندازه کارگاه: 16 تا 20 سانتی
کدمحصول : 07040178
تعداد بسته
×

کارگاه فلزی سبز 7سانتی

34/000 تومان
honari-858-628
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس کارگاه: فلزی
قطر داخلی: 5.7 cm
قطر خارجی : 7 cm
اندازه کارگاه: 3 تا 8 سانتی
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 07040169
تعداد بسته
×

کارگاه فلزی سبز 21 سانتی

50/900 تومان
honari-228-559
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
قطر داخلی: 19.5 cm
قطر خارجی : 21cm
جنس کارگاه: فلزی
اندازه کارگاه: 20 تا 24 سانتی
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 07040167
تعداد بسته
×

کارگاه ژله ای بیضی طرح چوب 15*19 سانتی

38/000 تومان
honari-822-773
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس کارگاه: پلاستیکی
قطر داخلی: 16.5 * 12 cm
قطر خارجی : 19 * 15 cm
اندازه کارگاه: 12 تا 16 سانتی
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 07040166
تعداد بسته
×

کارگاه ژله ای بیضی طرح چوب 29*21.5 سانتی

46/700 تومان
honari-107-39
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس کارگاه: پلاستیکی
قطر داخلی: 26.5*18.5 cm
قطر خارجی : 29*21.5 cm
اندازه کارگاه: 20 تا 24 سانتی
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 07040164
تعداد بسته
×

کارگاه پلاستیکی ترک قهوه ای 25سانتی

33/500 تومان
honari-260-696
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس کارگاه: پلاستیکی
قطر داخلی: 22.5 cm
قطر خارجی : 25cm
اندازه کارگاه: 20 تا 24 سانتی
کشور سازنده : ترکیه
کدمحصول : 07040163
تعداد بسته
×

کارگاه پلاستیکی قلبی سبز 1۷.5 سانتی

7/000 تومان
honari-926-450
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس کارگاه: پلاستیکی
قطر داخلی: 15.5 * 11 cm
قطر خارجی : 17.5 * 13 cm
اندازه کارگاه: 16 تا 20 سانتی
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 07040158
تعداد بسته
×

کارگاه پلاستیکی قلبی آبی 1۷.5 سانتی

7/000 تومان
honari-12-204
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس کارگاه: پلاستیکی
قطر داخلی: 15.5 * 11 cm
قطر خارجی : 17.5 * 13 cm
اندازه کارگاه: 16 تا 20 سانتی
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 07040157
تعداد بسته
×

کارگاه پلاستیکی قلبی نارنجی 1۷.5 سانتی

7/000 تومان
honari-221-995
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس کارگاه: پلاستیکی
قطر داخلی: 15.5 * 11 cm
قطر خارجی : 17.5 * 13 cm
اندازه کارگاه: 16 تا 20 سانتی
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 07040156
تعداد بسته
×

حلقه فلزی 15 سانتی

2/000 تومان
honari-604-585
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
قطر داخلی: 14.2 cm
قطر خارجی : 14.6 cm
کشور سازنده : چین
اندازه کارگاه: 12 تا 16 سانتی
کدمحصول : 020301130
تعداد بسته
×

کارگاه ژله ای صورتی 20 سانتی

33/500 تومان
honari-538-658
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس کارگاه: پلاستیکی
قطر داخلی: 17.5 cm
قطر خارجی : 20 cm
کشور سازنده : چین
اندازه کارگاه: 20 تا 24 سانتی
کدمحصول : 07040135
تعداد بسته
×

کارگاه ژله ای اعلا صورتی 12 سانتی

28/500 تومان
honari-955-627
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس کارگاه: پلاستیکی
قطر داخلی: 10cm
قطر خارجی : 12.5 cm
اندازه کارگاه: 8 تا 12 سانتی
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 07040134
تعداد بسته
×

کارگاه پلاستیکی اعلا

18/000 تومان
honari-779-245
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس کارگاه: پلاستیکی
قطر داخلی: 24cm
قطر خارجی : 27cm
اندازه کارگاه: 24 تا 28 سانتی
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 07040129
تعداد بسته
×

کارگاه پلاستیکی سایز 8

2/400 تومان
honari-858-264
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه کارگاه: 16 تا 20 سانتی
جنس کارگاه: پلاستیکی
قطر داخلی: 17cm
قطر خارجی : 19.5cm
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 07040121
تعداد بسته
×

کارگاه پلاستیکی سایز 6

2/400 تومان
honari-433-527
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس کارگاه: پلاستیکی
اندازه کارگاه: 12 تا 16 سانتی
قطر داخلی: 13.5cm
قطر خارجی : 16cm
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 07040120
تعداد بسته
×

کارگاه چوبی سایز 8

16/800 تومان
kargah_12
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه کارگاه: 20 تا 24 سانتی
جنس کارگاه: چوبی
کشور سازنده : چین
قطر داخلی: 20.5
قطر خارجی : 23
کدمحصول : 07040103
تعداد بسته
×

کارگاه چوبی سایز 10 (25cm)

23/000 تومان
kargah_10
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه کارگاه: 24 تا 28 سانتی
جنس کارگاه: چوبی
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 07040102
تعداد بسته
×

کارگاه چوبی سایز 6 (15cm)

25/100 تومان
kargah
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه کارگاه: 12 تا 16 سانتی
جنس کارگاه: چوبی
قطر داخلی: 15cm
قطر خارجی : 17.5cm
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 07040101
تعداد بسته
×

کارگاه ژله ای زرشکی 15 سانتی

 
kargah-jhelee-sefid-15cm
واحد: عدد
اندازه کارگاه: 12 تا 16 سانتی
جنس کارگاه: پلاستیکی
کشور سازنده : چین
قطر داخلی: 14.5cm
قطر خارجی : 17cm
کدمحصول : 070401169
×

کارگاه پلاستیکی قلبی صورتی1۷.5 سانتی

 
honari-1542015440-724
واحد: عدد
اندازه کارگاه: 16 تا 20 سانتی
جنس کارگاه: پلاستیکی
کشور سازنده : چین
قطر داخلی: 15.5 * 11 cm
قطر خارجی : 17.5 * 13 cm
کدمحصول : 070401166
×

حلقه پلاستیکی دایره مشکی 3/5 سانتی

 
honari-1542011990-341
واحد: عدد
اندازه کارگاه: 3 تا 8 سانتی
جنس کارگاه: پلاستیکی
کشور سازنده : ایران
قطر داخلی: 28mm
قطر خارجی : 35mm
کدمحصول : 07040401
×

پایه نگهدارنده کارگاه

 
abzar-shomaredoozi-paye-neghahdrande-karghah
واحد: عدد
کدمحصول : 021201201
×

حلقه پلاستیکی دایره سبز 4 سانتی

 
honari-1521373479-173
واحد: عدد
جنس کارگاه: پلاستیکی
قطر داخلی: 3cm
قطر خارجی : 4cm
کشور سازنده : چین
اندازه کارگاه: 3 تا 8 سانتی
کدمحصول : 070401155
×

کارگاه پلکسی سیاه دایره 4.2cm

 
honari-285-414
واحد: عدد
جنس کارگاه: پلکسی
قطر داخلی: 2.6cm
قطر خارجی : 4.2cm
کشور سازنده : چین
اندازه کارگاه: 3 تا 8 سانتی
کدمحصول : 070401137
×

کارگاه پلکسی سیاه دایره 5.5cm

 
honari-829-794
واحد: عدد
جنس کارگاه: پلکسی
قطر داخلی: 3.4 cm
قطر خارجی : 5.5 cm
کشور سازنده : چین
اندازه کارگاه: 3 تا 8 سانتی
کدمحصول : 070401136
×

کارگاه پلکسی سیاه بیضی 3.5*5

 
honari-596-349
واحد: عدد
جنس کارگاه: پلکسی
قطر داخلی: 3*1.7 cm
قطر خارجی : 583.5 cm
کشور سازنده : چین
اندازه کارگاه: 3 تا 8 سانتی
کدمحصول : 070401135
×

حلقه پلاستیکی دایره صورتی 4 سانتی

 
honari-715-71
واحد: عدد
جنس کارگاه: پلاستیکی
قطر داخلی: 3cm
قطر خارجی : 4cm
کشور سازنده : چین
اندازه کارگاه: 3 تا 8 سانتی
کدمحصول : 070401132
×

حلقه پلاستیکی دایره مشکی 4 سانتی

 
honari-117-531
واحد: عدد
جنس کارگاه: پلاستیکی
قطر داخلی: 3cm
قطر خارجی : 4cm
کشور سازنده : چین
اندازه کارگاه: 3 تا 8 سانتی
کدمحصول : 070401130

 یکی از وسایل شماره دوزی که با هنر گلدوزی و روبان دوزی نیز مشترک است کارگاه است ، کارگاه وسیله ای است که برای نگه داشتن پارچه های شماره دوزی و سایر پارچه ها برای آسان تر کردن انواع دوخت روی پارچه از ان استفاده می شود . کارگاه ها دارای دو جز یا حلقه هستند و پارچه بین دو حلقه قرار می گیردو با پیچی که روی حلقه بزرگتر تعبیه شده است محکم می شوند . به این ترتیب رفت و برگشت سوزن جهت دوخت روی پارچه شماره دوزی آسان تر و قابل کنترل تر میشود. سایز کارگاه ها براساس سایز قطر حلقه داخلی و قطر حلقه خارجی می باشد . 

در طرح های شماره دوزی و گلدوزی می بایست از کارگاه کوچکتر از عرض پارچه استفاده کرد به طوری که طرح مورد نظر تماما در وسط کارگاه قرار گیرد. 

کارگاه ها علاوه بر کاربردی که در ثابت نگه داشتن پارچه دارند به عنوان قاب کار هم مورد استفاده قرار می گیرند به همین دلیل برخلاف گذشته که قاب ها به صورت چوبی و ساده بودند قاب های با طرح ها و رنگ های مختلف در بازار وجود دارند که از آن ها می توان به عنوان قاب نهایی کار استفاده نمود. قاب های پلاستیکی تنوع رنگی بالا و رنگ های شادتری نسبت به کارگاه های چوبی دارند و دو طرح دایره ای و بیضی کارگاه ها در بین افراد هنرمند مرسوم تر است.

قیمت کارگاه شماره دوزی بسته به جنس کارگاه و سایز آن متفاوت است کارگاه های با سایز کوچک تر معمولا قیمت پایین تری دارند همچنین کارگاه های چوبی روکش دار نسبت به سایر کارگاه ها زیبایی مقاومت و قیمت بالاتری دارند. 


در حال بررسی
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
خوش آمدید
تعداد محصول به روز شد
محصول به سبد خرید اضافه شد
احتمالا یکی از محصولات درخواستیتون به تعدادی که سفارش دادید موجود نیست
ادامه
سفارش شما ثبت شد
پرداخت شما به صورت نقدی در محل خواهد بود
ادامه
سبد خرید شما خالی است !!
ادامه
ادامه