سبد خرید شما خالی است !

نوار ماکارونی ( قيطان)

جستجو در دسته "نوار ماکارونی ( قيطان)" :

×

نوار ماکارونی 2 میلی متری بنفش کد: 3119

 
honari-824-156
واحد: متر
رنگ: بنفش
نوع : ماکارون
جنس نخ: ابریشم مصنوعی
ضخامت: 2mm
تاب نخ: بافته
رنگ پایه: بنفش
اندازه طول: رول
جنس : ساتن
طرح: ساده
عرض روبان: 2mm
واحد روبان : متری
نوع روبان : ساده
کدمحصول : 07011725
×

نوار ماکارونی 2 میلی متری نارنجی نئونی کد: 3070

 
honari-270-884
واحد: متر
رنگ: نارنجی نئونی
نوع : ماکارون
جنس نخ: ابریشم مصنوعی
ضخامت: 2mm
تاب نخ: بافته
رنگ پایه: نارنجی
اندازه طول: رول
جنس : ساتن
طرح: ساده
عرض روبان: 2mm
واحد روبان : متری
نوع روبان : ساده
کدمحصول : 07011724
×

نوار ماکارونی 2 میلی متری آبی کد: 3153

 
honari-395-875
واحد: متر
رنگ: آبی
نوع : ماکارون
جنس نخ: ابریشم مصنوعی
ضخامت: 2mm
تاب نخ: بافته
رنگ پایه: آبی
اندازه طول: رول
جنس : ساتن
طرح: ساده
عرض روبان: 2mm
واحد روبان : متری
نوع روبان : ساده
کدمحصول : 07011723
×

نوار ماکارونی 2 میلی متری صورتی کد: 3080

 
honari-948-591
واحد: متر
رنگ: صورتی
نوع : ماکارون
جنس نخ: ابریشم مصنوعی
ضخامت: 2mm
تاب نخ: بافته
رنگ پایه: صورتی
اندازه طول: رول
جنس : ساتن
طرح: ساده
عرض روبان: 2mm
واحد روبان : متری
نوع روبان : ساده
کدمحصول : 07011722
×

نوار ماکارونی 2 میلی متری صورتی کد:3077

 
navar_makaroni_2mm_3077
واحد: متر
رنگ: صروتی تیره
نوع : ماکارون
جنس نخ: ابریشم مصنوعی
ضخامت: 2mm
تاب نخ: بافته
جنس : ساتن
طرح: ساده
اندازه طول: رول
رنگ پایه: صورتی
عرض روبان: 2mm
واحد روبان : متری
نوع روبان : ساده
کدمحصول : 07011721
×

نوار ماکارونی 2 میلی متری صورتی کد:3053

 
navar_makaroni_2mm_3053
واحد: متر
رنگ: صورتی روشن
نوع : ماکارون
جنس نخ: ابریشم مصنوعی
ضخامت: 2mm
تاب نخ: بافته
جنس : ساتن
طرح: ساده
اندازه طول: رول
رنگ پایه: صورتی
عرض روبان: 2mm
واحد روبان : متری
نوع روبان : ساده
کدمحصول : 07011719
×

نوار ماکارونی 2 میلی متری قهوه ای کد:3128

 
navar_makaroni_2mm_3128
واحد: متر
رنگ: قهوه ای روشن
نوع : ماکارون
جنس نخ: ابریشم مصنوعی
ضخامت: 2mm
تاب نخ: بافته
جنس : ساتن
طرح: ساده
اندازه طول: رول
رنگ پایه: قهوه ای
عرض روبان: 2mm
واحد روبان : متری
نوع روبان : ساده
کدمحصول : 07011718
×

نوار ماکارونی 2 میلی متری بنفش کد:3083

 
navar_makaroni_2mm_3083
واحد: متر
رنگ: بنفش روشن
نوع : ماکارون
جنس نخ: ابریشم مصنوعی
ضخامت: 2mm
تاب نخ: بافته
جنس : ساتن
طرح: ساده
اندازه طول: رول
رنگ پایه: بنفش
عرض روبان: 2mm
واحد روبان : متری
نوع روبان : ساده
کدمحصول : 07011717
×

نوار ماکارونی 2 میلی متری زرد کد:3016

 
navar_makaroni_2mm_3016
واحد: متر
رنگ: زرد
نوع : ماکارون
جنس نخ: ابریشم مصنوعی
ضخامت: 2mm
تاب نخ: بافته
جنس : ساتن
طرح: ساده
اندازه طول: رول
رنگ پایه: زرد
عرض روبان: 2mm
واحد روبان : متری
نوع روبان : ساده
کدمحصول : 07011716
×

نوار ماکارونی 2 میلی متری عسلی کد:3010

 
navar_makaroni_2mm_3010
واحد: متر
رنگ: عسلی
نوع : ماکارون
جنس نخ: ابریشم مصنوعی
ضخامت: 2mm
تاب نخ: بافته
جنس : ساتن
طرح: ساده
اندازه طول: رول
رنگ پایه: قهوه ای
عرض روبان: 2mm
واحد روبان : متری
نوع روبان : ساده
کدمحصول : 07011715
×

نوار ماکارونی 2 میلی متری زرشکی کد:3092

 
navar_makaroni_2mm_3092
واحد: متر
رنگ: زرشکی
نوع : ماکارون
جنس نخ: ابریشم مصنوعی
ضخامت: 2mm
تاب نخ: بافته
جنس : ساتن
طرح: ساده
اندازه طول: رول
رنگ پایه: قرمز
عرض روبان: 2mm
واحد روبان : متری
نوع روبان : ساده
کدمحصول : 07011713
×

نوار ماکارونی 2 میلی متری استخوانی کد:3004

 
navar_makaroni_2mm_3004
واحد: متر
رنگ: استخوانی
نوع : ماکارون
جنس نخ: ابریشم مصنوعی
ضخامت: 2mm
تاب نخ: بافته
جنس : ساتن
طرح: ساده
اندازه طول: رول
رنگ پایه: کرم
عرض روبان: 2mm
واحد روبان : متری
نوع روبان : ساده
کدمحصول : 07011712
×

نوار ماکارونی 2 میلی متری قهوه ای کد:8135

 
navar_makaroni_2mm_8135
واحد: متر
رنگ: قهوه ای تیره
نوع : ماکارون
جنس نخ: ابریشم مصنوعی
ضخامت: 2mm
تاب نخ: بافته
جنس : ساتن
طرح: ساده
اندازه طول: رول
رنگ پایه: قهوه ای
عرض روبان: 2mm
واحد روبان : متری
نوع روبان : ساده
کدمحصول : 07011711
×

نوار ماکارونی 2 میلی متری سفید کد:3001

 
navar_makaroni_2mm_3001
واحد: متر
رنگ: سفید
نوع : ماکارون
جنس نخ: ابریشم مصنوعی
ضخامت: 2mm
تاب نخ: بافته
جنس : ساتن
طرح: ساده
اندازه طول: رول
رنگ پایه: سفید
عرض روبان: 2mm
واحد روبان : متری
نوع روبان : ساده
کدمحصول : 07011710
×

نوار ماکارونی 2 میلی متری صورتی کد:3058

 
navar_makaroni_2mm_3058
واحد: متر
رنگ: صورتی
نوع : ماکارون
جنس نخ: ابریشم مصنوعی
ضخامت: 2mm
تاب نخ: بافته
جنس : ساتن
طرح: ساده
اندازه طول: رول
رنگ پایه: صورتی
عرض روبان: 2mm
واحد روبان : متری
نوع روبان : ساده
کدمحصول : 07011709
×

نوار ماکارونی 2 میلی متری سبز کد:8312

 
navar_makaroni_2mm_8312
واحد: بسته
رنگ: سبز کاهویی
نوع : ماکارون
جنس نخ: ابریشم مصنوعی
ضخامت: 2mm
تاب نخ: بافته
جنس : ساتن
طرح: ساده
اندازه طول: رول
رنگ پایه: سبز
عرض روبان: 2mm
واحد روبان : متری
نوع روبان : ساده
کدمحصول : 07011707
×

نوار ماکارونی 2 میلی متری مشکی کد:3173

 
navar_makaroni_2mm_3173
واحد: متر
رنگ: مشکی
نوع : ماکارون
جنس نخ: ابریشم مصنوعی
ضخامت: 2mm
تاب نخ: بافته
جنس : ساتن
طرح: ساده
اندازه طول: رول
رنگ پایه: سیاه
عرض روبان: 2mm
واحد روبان : متری
نوع روبان : ساده
کدمحصول : 07011706
×

نوار ماکارونی 2 میلی متری آبی کد:3163

 
navar_makaroni_2mm_3163
واحد: متر
رنگ: آبی نفتی
نوع : ماکارون
جنس نخ: ابریشم مصنوعی
ضخامت: 2mm
تاب نخ: بافته
جنس : ساتن
طرح: ساده
اندازه طول: رول
رنگ پایه: آبی
عرض روبان: 2mm
واحد روبان : متری
نوع روبان : ساده
کدمحصول : 07011705
×

نوار ماکارونی 2 میلی متری قرمز کد:3095

 
navar_makaroni_2mm_3095
واحد: متر
رنگ: قرمز
نوع : ماکارون
جنس نخ: ابریشم مصنوعی
ضخامت: 2mm
تاب نخ: بافته
جنس : ساتن
طرح: ساده
اندازه طول: رول
رنگ پایه: قرمز
عرض روبان: 2mm
واحد روبان : متری
نوع روبان : ساده
کدمحصول : 07011704
×

نوار ماکارونی 2 میلی متری بنفش کد:3087

 
navar_makaroni_2mm_3087
واحد: متر
رنگ: بنفش تیره
نوع : ماکارون
جنس نخ: ابریشم مصنوعی
ضخامت: 2mm
تاب نخ: بافته
جنس : ساتن
طرح: ساده
اندازه طول: رول
رنگ پایه: بنفش
عرض روبان: 2mm
واحد روبان : متری
نوع روبان : ساده
کدمحصول : 07011703
×

نوار ماکارونی 2 میلی متری آبی کد:3160

 
navar_makaroni_2mm_3160
واحد: متر
رنگ: آبی
نوع : ماکارون
جنس نخ: ابریشم مصنوعی
ضخامت: 2mm
تاب نخ: بافته
جنس : ساتن
طرح: ساده
اندازه طول: رول
رنگ پایه: آبی
عرض روبان: 2mm
واحد روبان : متری
نوع روبان : ساده
کدمحصول : 07011702
×

نوار ماکارونی 2 میلی متری سبز کد:3033

 
navar_makaroni_2mm_3033
واحد: متر
رنگ: سبز
نوع : ماکارون
جنس نخ: ابریشم مصنوعی
ضخامت: 2mm
تاب نخ: بافته
جنس : ساتن
طرح: ساده
اندازه طول: رول
رنگ پایه: سبز
عرض روبان: 2mm
واحد روبان : متری
نوع روبان : ساده
کدمحصول : 07011701

از نوار ماکارونی در ماکارونی دوزی ، مکرومه بافی و ساخت زیورالات استفاده میشود . نوار ماکارون برای تزیین انواع لباس، کوسن و … کاربرد داره. به دلیل شباهت نوارهای پارچه ای لوله ای به ماکارونی به این عنوان نامگذاری شده. قطر نوار قیطان ماکارونی 2 میلی متر میباشد


در حال بررسی
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
خوش آمدید
تعداد محصول به روز شد
محصول به سبد خرید اضافه شد
احتمالا یکی از محصولات درخواستیتون به تعدادی که سفارش دادید موجود نیست
ادامه
سفارش شما ثبت شد
پرداخت شما به صورت نقدی در محل خواهد بود
ادامه
سبد خرید شما خالی است !!
ادامه
ادامه