سبد خرید شما خالی است !

نوار ماکارونی ( قيطان)

از نوار ماکارونی در ماکارونی دوزی ، مکرومه بافی و ساخت زیورالات استفاده میشود . نوار ماکارون برای تزیین انواع لباس، کوسن و … کاربرد داره. به دلیل شباهت نوارهای پارچه ای لوله ای به ماکارونی به این عنوان نامگذاری شده. قطر نوار قیطان ماکارونی 2 میلی متر میباشد

جستجو در دسته "نوار ماکارونی ( قيطان)" :

×

نوار ماکارونی 2 میلی متری بنفش کد:3083

150 تومان
navar_makaroni_2mm_3083
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: متر
رنگ: بنفش روشن
نوع : ماکارون
جنس نخ: ابریشم مصنوعی
ضخامت: 2mm
تاب نخ: بافته
جنس : ساتن
طرح: ساده
اندازه طول: رول
رنگ پایه: بنفش
عرض روبان: 2mm
واحد روبان : متری
نوع روبان : ساده
کدمحصول : 07011717
×

نوار ماکارونی 2 میلی متری بنفش کد: 3119

130 تومان
honari-824-156
انتخاب نوع بسته
ناموجود
واحد: متر
رنگ: بنفش
نوع : ماکارون
جنس نخ: ابریشم مصنوعی
ضخامت: 2mm
تاب نخ: بافته
رنگ پایه: بنفش
اندازه طول: رول
جنس : ساتن
طرح: ساده
عرض روبان: 2mm
واحد روبان : متری
نوع روبان : ساده
کدمحصول : 07011725
×

نوار ماکارونی 2 میلی متری نارنجی نئونی کد: 3070

130 تومان
honari-270-884
انتخاب نوع بسته
ناموجود
ناموجود
واحد: متر
رنگ: نارنجی نئونی
نوع : ماکارون
جنس نخ: ابریشم مصنوعی
ضخامت: 2mm
تاب نخ: بافته
رنگ پایه: نارنجی
اندازه طول: رول
جنس : ساتن
طرح: ساده
عرض روبان: 2mm
واحد روبان : متری
نوع روبان : ساده
کدمحصول : 07011724
×

نوار ماکارونی 2 میلی متری آبی کد: 3153

130 تومان
honari-395-875
انتخاب نوع بسته
ناموجود
ناموجود
واحد: متر
رنگ: آبی
نوع : ماکارون
جنس نخ: ابریشم مصنوعی
ضخامت: 2mm
تاب نخ: بافته
رنگ پایه: آبی
اندازه طول: رول
جنس : ساتن
طرح: ساده
عرض روبان: 2mm
واحد روبان : متری
نوع روبان : ساده
کدمحصول : 07011723
×

نوار ماکارونی 2 میلی متری صورتی کد: 3080

130 تومان
honari-948-591
انتخاب نوع بسته
ناموجود
ناموجود
واحد: متر
رنگ: صورتی
نوع : ماکارون
جنس نخ: ابریشم مصنوعی
ضخامت: 2mm
تاب نخ: بافته
رنگ پایه: صورتی
اندازه طول: رول
جنس : ساتن
طرح: ساده
عرض روبان: 2mm
واحد روبان : متری
نوع روبان : ساده
کدمحصول : 07011722
×

نوار ماکارونی 2 میلی متری صورتی کد:3077

130 تومان
navar_makaroni_2mm_3077
انتخاب نوع بسته
ناموجود
واحد: متر
رنگ: صروتی تیره
نوع : ماکارون
جنس نخ: ابریشم مصنوعی
ضخامت: 2mm
تاب نخ: بافته
جنس : ساتن
طرح: ساده
اندازه طول: رول
رنگ پایه: صورتی
عرض روبان: 2mm
واحد روبان : متری
نوع روبان : ساده
کدمحصول : 07011721
×

نوار ماکارونی 2 میلی متری صورتی کد:3053

130 تومان
navar_makaroni_2mm_3053
انتخاب نوع بسته
ناموجود
ناموجود
واحد: متر
رنگ: صورتی روشن
نوع : ماکارون
جنس نخ: ابریشم مصنوعی
ضخامت: 2mm
تاب نخ: بافته
جنس : ساتن
طرح: ساده
اندازه طول: رول
رنگ پایه: صورتی
عرض روبان: 2mm
واحد روبان : متری
نوع روبان : ساده
کدمحصول : 07011719
×

نوار ماکارونی 2 میلی متری قهوه ای کد:3128

130 تومان
navar_makaroni_2mm_3128
انتخاب نوع بسته
ناموجود
ناموجود
واحد: متر
رنگ: قهوه ای روشن
نوع : ماکارون
جنس نخ: ابریشم مصنوعی
ضخامت: 2mm
تاب نخ: بافته
جنس : ساتن
طرح: ساده
اندازه طول: رول
رنگ پایه: قهوه ای
عرض روبان: 2mm
واحد روبان : متری
نوع روبان : ساده
کدمحصول : 07011718
×

نوار ماکارونی 2 میلی متری زرد کد:3016

130 تومان
navar_makaroni_2mm_3016
انتخاب نوع بسته
ناموجود
واحد: متر
رنگ: زرد
نوع : ماکارون
جنس نخ: ابریشم مصنوعی
ضخامت: 2mm
تاب نخ: بافته
جنس : ساتن
طرح: ساده
اندازه طول: رول
رنگ پایه: زرد
عرض روبان: 2mm
واحد روبان : متری
نوع روبان : ساده
کدمحصول : 07011716
×

نوار ماکارونی 2 میلی متری عسلی کد:3010

130 تومان
navar_makaroni_2mm_3010
انتخاب نوع بسته
ناموجود
ناموجود
واحد: متر
رنگ: عسلی
نوع : ماکارون
جنس نخ: ابریشم مصنوعی
ضخامت: 2mm
تاب نخ: بافته
جنس : ساتن
طرح: ساده
اندازه طول: رول
رنگ پایه: قهوه ای
عرض روبان: 2mm
واحد روبان : متری
نوع روبان : ساده
کدمحصول : 07011715
×

نوار ماکارونی 2 میلی متری زرشکی کد:3092

130 تومان
navar_makaroni_2mm_3092
انتخاب نوع بسته
ناموجود
ناموجود
واحد: متر
رنگ: زرشکی
نوع : ماکارون
جنس نخ: ابریشم مصنوعی
ضخامت: 2mm
تاب نخ: بافته
جنس : ساتن
طرح: ساده
اندازه طول: رول
رنگ پایه: قرمز
عرض روبان: 2mm
واحد روبان : متری
نوع روبان : ساده
کدمحصول : 07011713
×

نوار ماکارونی 2 میلی متری استخوانی کد:3004

130 تومان
navar_makaroni_2mm_3004
انتخاب نوع بسته
ناموجود
ناموجود
واحد: متر
رنگ: استخوانی
نوع : ماکارون
جنس نخ: ابریشم مصنوعی
ضخامت: 2mm
تاب نخ: بافته
جنس : ساتن
طرح: ساده
اندازه طول: رول
رنگ پایه: کرم
عرض روبان: 2mm
واحد روبان : متری
نوع روبان : ساده
کدمحصول : 07011712
×

نوار ماکارونی 2 میلی متری قهوه ای کد:8135

130 تومان
navar_makaroni_2mm_8135
انتخاب نوع بسته
ناموجود
ناموجود
واحد: متر
رنگ: قهوه ای تیره
نوع : ماکارون
جنس نخ: ابریشم مصنوعی
ضخامت: 2mm
تاب نخ: بافته
جنس : ساتن
طرح: ساده
اندازه طول: رول
رنگ پایه: قهوه ای
عرض روبان: 2mm
واحد روبان : متری
نوع روبان : ساده
کدمحصول : 07011711
×

نوار ماکارونی 2 میلی متری سفید کد:3001

130 تومان
navar_makaroni_2mm_3001
انتخاب نوع بسته
ناموجود
ناموجود
واحد: متر
رنگ: سفید
نوع : ماکارون
جنس نخ: ابریشم مصنوعی
ضخامت: 2mm
تاب نخ: بافته
جنس : ساتن
طرح: ساده
اندازه طول: رول
رنگ پایه: سفید
عرض روبان: 2mm
واحد روبان : متری
نوع روبان : ساده
کدمحصول : 07011710
×

نوار ماکارونی 2 میلی متری صورتی کد:3058

130 تومان
navar_makaroni_2mm_3058
انتخاب نوع بسته
ناموجود
ناموجود
واحد: متر
رنگ: صورتی
نوع : ماکارون
جنس نخ: ابریشم مصنوعی
ضخامت: 2mm
تاب نخ: بافته
جنس : ساتن
طرح: ساده
اندازه طول: رول
رنگ پایه: صورتی
عرض روبان: 2mm
واحد روبان : متری
نوع روبان : ساده
کدمحصول : 07011709
×

نوار ماکارونی 2 میلی متری سبز کد:8312

150 تومان
navar_makaroni_2mm_8312
انتخاب نوع بسته
ناموجود
ناموجود
واحد: بسته
رنگ: سبز کاهویی
نوع : ماکارون
جنس نخ: ابریشم مصنوعی
ضخامت: 2mm
تاب نخ: بافته
جنس : ساتن
طرح: ساده
اندازه طول: رول
رنگ پایه: سبز
عرض روبان: 2mm
واحد روبان : متری
نوع روبان : ساده
کدمحصول : 07011707
×

نوار ماکارونی 2 میلی متری مشکی کد:3173

130 تومان
navar_makaroni_2mm_3173
انتخاب نوع بسته
ناموجود
ناموجود
واحد: متر
رنگ: مشکی
نوع : ماکارون
جنس نخ: ابریشم مصنوعی
ضخامت: 2mm
تاب نخ: بافته
جنس : ساتن
طرح: ساده
اندازه طول: رول
رنگ پایه: سیاه
عرض روبان: 2mm
واحد روبان : متری
نوع روبان : ساده
کدمحصول : 07011706
×

نوار ماکارونی 2 میلی متری آبی کد:3163

130 تومان
navar_makaroni_2mm_3163
انتخاب نوع بسته
ناموجود
ناموجود
واحد: متر
رنگ: آبی نفتی
نوع : ماکارون
جنس نخ: ابریشم مصنوعی
ضخامت: 2mm
تاب نخ: بافته
جنس : ساتن
طرح: ساده
اندازه طول: رول
رنگ پایه: آبی
عرض روبان: 2mm
واحد روبان : متری
نوع روبان : ساده
کدمحصول : 07011705
×

نوار ماکارونی 2 میلی متری قرمز کد:3095

130 تومان
navar_makaroni_2mm_3095
انتخاب نوع بسته
ناموجود
واحد: متر
رنگ: قرمز
نوع : ماکارون
جنس نخ: ابریشم مصنوعی
ضخامت: 2mm
تاب نخ: بافته
جنس : ساتن
طرح: ساده
اندازه طول: رول
رنگ پایه: قرمز
عرض روبان: 2mm
واحد روبان : متری
نوع روبان : ساده
کدمحصول : 07011704
×

نوار ماکارونی 2 میلی متری بنفش کد:3087

130 تومان
navar_makaroni_2mm_3087
انتخاب نوع بسته
ناموجود
ناموجود
واحد: متر
رنگ: بنفش تیره
نوع : ماکارون
جنس نخ: ابریشم مصنوعی
ضخامت: 2mm
تاب نخ: بافته
جنس : ساتن
طرح: ساده
اندازه طول: رول
رنگ پایه: بنفش
عرض روبان: 2mm
واحد روبان : متری
نوع روبان : ساده
کدمحصول : 07011703
×

نوار ماکارونی 2 میلی متری آبی کد:3160

130 تومان
navar_makaroni_2mm_3160
انتخاب نوع بسته
ناموجود
ناموجود
واحد: متر
رنگ: آبی
نوع : ماکارون
جنس نخ: ابریشم مصنوعی
ضخامت: 2mm
تاب نخ: بافته
جنس : ساتن
طرح: ساده
اندازه طول: رول
رنگ پایه: آبی
عرض روبان: 2mm
واحد روبان : متری
نوع روبان : ساده
کدمحصول : 07011702
×

نوار ماکارونی 2 میلی متری سبز کد:3033

130 تومان
navar_makaroni_2mm_3033
انتخاب نوع بسته
ناموجود
واحد: متر
رنگ: سبز
نوع : ماکارون
جنس نخ: ابریشم مصنوعی
ضخامت: 2mm
تاب نخ: بافته
جنس : ساتن
طرح: ساده
اندازه طول: رول
رنگ پایه: سبز
عرض روبان: 2mm
واحد روبان : متری
نوع روبان : ساده
کدمحصول : 07011701

در حال بررسی
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
خوش آمدید
تعداد محصول به روز شد
محصول به سبد خرید اضافه شد
احتمالا یکی از محصولات درخواستیتون به تعدادی که سفارش دادید موجود نیست
ادامه
سفارش شما ثبت شد
پرداخت شما به صورت نقدی در محل خواهد بود
ادامه
سبد خرید شما خالی است !!
ادامه
ادامه