سبد خرید شما خالی است !

سبد خرید شما خالی است !

ورود
جستجو

نوار تزئینی

جستجو در دسته "نوار تزئینی" :

×

تور ارگانزا دو رنگ سفیدمشکی عرض 4cm

4/000 تومان
honari-152-398
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

رنگ پایه: چند رنگ
نوع نوار: نورار ارگانزا
اندازه حدودی عرض تور: 4cm
واحد: بسته
×

تور ارگانزا مشکی عرض 4cm

4/000 تومان
honari-432-152
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

رنگ پایه: سیاه
نوع نوار: نورار ارگانزا
اندازه حدودی عرض تور: 4cm
واحد: بسته
×

تور ارگانزا صورتی عرض 4cm

4/000 تومان
honari-690-924
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

رنگ پایه: صورتی
نوع نوار: نورار ارگانزا
اندازه حدودی عرض تور: 4cm
واحد: بسته
×

تور ارگانزا سفید عرض 4cm

4/000 تومان
honari-32-646
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

رنگ پایه: سفید
نوع نوار: نورار ارگانزا
اندازه حدودی عرض تور: 4cm
واحد: بسته
×

تور کتان قلاب بافی سبز عرض2.5cm کد : 058

2/000 تومان
honari-343-666
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته


رنگ پایه: سبز
نوع نوار: نوار کتان قلاب بافی شده
اندازه حدودی عرض تور: 2.5cm
واحد: متر
×

تور کتان قلاب بافی مشکی عرض3cm

2/000 تومان
honari-617-838
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته


رنگ پایه: سیاه
نوع نوار: نوار کتان قلاب بافی شده
اندازه حدودی عرض تور: 3cm
واحد: متر
×

تور کتان قلاب بافی صورتی عرض2.5cm کد :024

2/000 تومان
honari-692-221
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته


رنگ پایه: صورتی
نوع نوار: نوار کتان قلاب بافی شده
اندازه حدودی عرض تور: 2.5cm
واحد: متر
×

تور کتان قلاب بافی بنفش روشن عرض2.5cm کد : 072

2/000 تومان
honari-812-647
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته


رنگ پایه: بنفش
نوع نوار: نوار کتان قلاب بافی شده
اندازه حدودی عرض تور: 2.5cm
واحد: متر
×

تور کتان قلاب بافی سرخابی عرض2.7cm کد : 5

2/000 تومان
honari-413-734
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته


رنگ پایه: قرمز
نوع نوار: نوار کتان قلاب بافی شده
اندازه حدودی عرض تور: 3cm
واحد: متر
×

تور کتان قلاب بافی گلبهی روشن عرض 1.۵cm کد

2/000 تومان
honari-911-857
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته


رنگ پایه: نارنجی
نوع نوار: نوار کتان قلاب بافی شده
اندازه حدودی عرض تور: 1.5Cm
واحد: متر
×

تور کتان قلاب بافی سرخابی عرض 1.۵cm کد : 5

2/000 تومان
honari-567-300
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته


رنگ پایه: قرمز
نوع نوار: نوار کتان قلاب بافی شده
اندازه حدودی عرض تور: 1.5Cm
واحد: متر
×

تور کتان قلاب بافی یاسی عرض 1.۵cm کد : 9

2/000 تومان
honari-372-189
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته


رنگ پایه: بنفش
نوع نوار: نوار کتان قلاب بافی شده
اندازه حدودی عرض تور: 1.5Cm
واحد: متر
×

تور کتان قلاب بافی قرمز عرض 1.۵cm کد : 4

2/000 تومان
honari-557-844
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته


رنگ پایه: قرمز
نوع نوار: نوار کتان قلاب بافی شده
اندازه حدودی عرض تور: 1.5Cm
واحد: متر
×

نوار پلیسه لبه کش صورتی عرض 2.3cm

1/300 تومان
honari-797-583
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته


رنگ پایه: صورتی
نوع نوار: نوار پلیسه
اندازه حدودی عرض تور: 2.5cm
واحد: متر
×

نوار پوم پوم بنفش

2/500 تومان
honari-124-367
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

جنس روبان: پارچه ای
رنگ پایه: بنفش
نوع نوار: نوار پوم پوم
اندازه هر توپک: 1cm
واحد: متر
×

نوار پوم پوم یاسی

2/500 تومان
honari-505-144
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

جنس روبان: پارچه ای
رنگ پایه: بنفش
نوع نوار: نوار پوم پوم
اندازه هر توپک: 1cm
واحد: متر
×

نوار پوم پوم زرد روشن

2/500 تومان
honari-506-934
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

جنس روبان: پارچه ای
رنگ پایه: زرد
نوع نوار: نوار پوم پوم
اندازه هر توپک: 1cm
واحد: متر
×

نوار پوم پوم سرخابی تیره

2/500 تومان
honari-196-29
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

جنس روبان: پارچه ای
رنگ پایه: قرمز
نوع نوار: نوار پوم پوم
اندازه هر توپک: 1cm
واحد: متر
گل متری کرم

7/500 تومان
×

گل متری کرم

7/500 تومان
honari-828-427
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

رنگ پایه: کرم
نوع نوار: نوار گل متری
اندازه حدودی عرض تور: 5cm
واحد: متر
گل متری صورتی

9/000 تومان
×

گل متری صورتی

9/000 تومان
honari-187-258
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

رنگ پایه: صورتی
نوع نوار: نوار گل متری
اندازه حدودی عرض تور: 5cm
واحد: متر
گل متری زرشکی

4/500 تومان
×

گل متری زرشکی

4/500 تومان
gol_metri_zereshki
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

رنگ پایه: قرمز
نوع نوار: نوار گل متری
اندازه حدودی عرض تور: 5cm
واحد: متر
×

نوار چشم بلبلی عرض 8mm

1/800 تومان
honari-421-524
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

رنگ پایه: کرم
نوع نوار: نوار سنتی
اندازه حدودی عرض تور: 8mm
واحد: متر
×

نوار پلیسه لبه کش شیری عرض 2.3cm

1/000 تومان
honari-785-142
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

رنگ پایه: کرم
نوع نوار: نوار پلیسه
اندازه حدودی عرض تور: 2.5cm
واحد: متر
×

نوار پلیسه طرح دار قرمز عرض 2.5cm تایوانی

2/500 تومان
honari-687-327
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

رنگ پایه: قرمز
نوع نوار: نوار پلیسه
اندازه حدودی عرض تور: 2.5cm
واحد: متر
×

نوار پلیسه طرح دار زرد عرض 2.5cm تایوانی

2/500 تومان
honari-544-957
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

رنگ پایه: زرد
نوع نوار: نوار پلیسه
اندازه حدودی عرض تور: 2.5cm
واحد: متر
×

نوار پلیسه طرح دار آبی عرض 2.5cm تایوانی

2/500 تومان
honari-86-476
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

رنگ پایه: آبی
نوع نوار: نوار پلیسه
اندازه حدودی عرض تور: 2.5cm
واحد: متر
×

نوار پلیسه طرح دار صورتی عرض 2.5cm تایوانی

2/500 تومان
navar_plise_tarhdar
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

رنگ پایه: صورتی
نوع نوار: نوار پلیسه
اندازه حدودی عرض تور: 2.5cm
واحد: متر
×

تور کتان کرم عرض 4cm

2/600 تومان
honari-175-978
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

رنگ پایه: کرم
نوع نوار: نوار کتان قلاب بافی شده
اندازه حدودی عرض تور: 4cm
واحد: متر
×

تور کتان کرم عرض 1.۵cm کد : 28

1/900 تومان
honari-506-94
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

رنگ پایه: کرم
نوع نوار: نوار کتان قلاب بافی شده
اندازه حدودی عرض تور: 1cm
واحد: متر
×

نوار سنتی قرمز

15/000 تومان
navar_sonati_ghermes
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

رنگ پایه: قرمز
نوع نوار: نوار سنتی
واحد: متر
×

نوار پوم پوم سبز روشن

2/500 تومان
honari-843-954
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

جنس روبان: پارچه ای
رنگ پایه: سبز
نوع نوار: نوار پوم پوم
اندازه هر توپک: 1cm
واحد: متر
×

نوار پوم پوم سبز یشمی روشن

2/500 تومان
honari-373-821
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

رنگ پایه: سبز
نوع نوار: نوار پوم پوم
اندازه هر توپک: 1cm
واحد: متر
×

نوار پوم پوم سبز آبی

2/500 تومان
honari-633-173
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

جنس روبان: پارچه ای
رنگ پایه: سبز
نوع نوار: نوار پوم پوم
اندازه هر توپک: 1cm
واحد: متر
×

نوار پوم پوم آبی

2/500 تومان
rooban_poom_abi
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

جنس روبان: پارچه ای
رنگ: آبی
رنگ پایه: آبی
نوع نوار: نوار پوم پوم
اندازه هر توپک: 1cm
واحد: متر
×

تور کتان قلاب بافی سفید عرض2.7cm

2/000 تومان
honari-277-796
انتخاب نوع بسته


رنگ پایه: سفید
نوع نوار: نوار کتان قلاب بافی شده
اندازه حدودی عرض تور: 3cm
واحد: متر
×

تور کتان قلاب بافی صورتی روشن عرض2.5cm کد :011

2/000 تومان
honari-108-740
انتخاب نوع بسته


رنگ پایه: صورتی
نوع نوار: نوار کتان قلاب بافی شده
اندازه حدودی عرض تور: 2.5cm
واحد: متر

در حال بررسی
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
خوش آمدید
تعداد محصول به روز شد
محصول به سبد خرید اضافه شد
احتمالا یکی از محصولات درخواستیتون به تعدادی که سفارش دادید موجود نیست
ادامه
سفارش شما ثبت شد
پرداخت شما به صورت نقدی در محل خواهد بود
ادامه
سبد خرید شما خالی است !!
ادامه
ادامه