سبد خرید شما خالی است !

سبد خرید شما خالی است !

ورود
جستجو

نوار تزئینی

جستجو در دسته "نوار تزئینی" :

×

ریشه های رنگی

300 تومان
honari-651-863
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

طرح: ساده
واحد: عدد
کدمحصول : 02060376
×

تور کتان کرم عرض 4cm کد : 374

3/000 تومان
honari-90-293
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

رنگ پایه: کرم
نوع نوار: نوار کتان قلاب بافی شده
واحد: متر
کدمحصول : 02060374
×

تور کتان کرم عرض 4cm کد : 373

2/200 تومان
honari-318-625
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

رنگ پایه: کرم
نوع نوار: نوار کتان قلاب بافی شده
واحد: متر
کدمحصول : 02060373
×

تور کتان سبز روشن عرض 1.5cm کد : 13

2/000 تومان
honari-243-742
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

رنگ پایه: سبز
نوع نوار: نوار کتان قلاب بافی شده
واحد: متر
کدمحصول : 02060370
×

تور کتان فیروزه ای عرض 1.5cm کد : 106

2/000 تومان
honari-795-154
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

رنگ پایه: سبز
نوع نوار: نوار کتان قلاب بافی شده
واحد: متر
کدمحصول : 02060369
×

تور کتان سبز عرض 1.5cm کد : 5602

2/000 تومان
honari-709-548
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

رنگ پایه: سبز
نوع نوار: نوار کتان قلاب بافی شده
واحد: متر
کدمحصول : 02060368
×

تور کتان سبز عرض 2.5cm کد : 5114

2/200 تومان
honari-654-456
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

رنگ پایه: سبز
نوع نوار: نوار کتان قلاب بافی شده
واحد: متر
کدمحصول : 02060367
×

تور کتان سفید عرض 2cm کد : 5092

2/200 تومان
honari-311-246
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

رنگ پایه: سفید
نوع نوار: نوار کتان قلاب بافی شده
واحد: متر
کدمحصول : 02060366
×

تور کتان گلبهی عرض 4.5cm کد : 5033

3/000 تومان
honari-842-965
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

رنگ پایه: صورتی
نوع نوار: نوار کتان قلاب بافی شده
واحد: متر
کدمحصول : 02060365
×

نوار ریشه رنگی

3/600 تومان
honari-40-779
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

رنگ پایه: کرم
واحد: متر
کدمحصول : 02060364
نوار ریشه کرم

3/600 تومان
×

نوار ریشه کرم

3/600 تومان
honari-624-562
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

رنگ پایه: کرم
واحد: متر
کدمحصول : 02060363
×

تور ارگانزا دو رنگ سفیدمشکی عرض 4cm

4/000 تومان
honari-152-398
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

رنگ پایه: چند رنگ
نوع نوار: نورار ارگانزا
اندازه حدودی عرض تور: 4cm
واحد: بسته
کدمحصول : 02060362
×

تور ارگانزا مشکی عرض 4cm

4/000 تومان
honari-432-152
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

رنگ پایه: سیاه
نوع نوار: نورار ارگانزا
اندازه حدودی عرض تور: 4cm
واحد: بسته
کدمحصول : 02060361
×

تور ارگانزا صورتی عرض 4cm

4/000 تومان
honari-690-924
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

رنگ پایه: صورتی
نوع نوار: نورار ارگانزا
اندازه حدودی عرض تور: 4cm
واحد: بسته
کدمحصول : 02060360
×

تور کتان قلاب بافی سفید عرض2.7cm

2/200 تومان
honari-277-796
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

ناموجود
رنگ پایه: سفید
نوع نوار: نوار کتان قلاب بافی شده
اندازه حدودی عرض تور: 3cm
واحد: متر
کدمحصول : 02060357
×

تور کتان قلاب بافی مشکی عرض3cm

2/200 تومان
honari-617-838
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

ناموجود
رنگ پایه: سیاه
نوع نوار: نوار کتان قلاب بافی شده
اندازه حدودی عرض تور: 3cm
واحد: متر
کدمحصول : 02060356
×

تور کتان قلاب بافی بنفش روشن عرض2.5cm کد : 072

2/000 تومان
honari-812-647
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته


رنگ پایه: بنفش
نوع نوار: نوار کتان قلاب بافی شده
اندازه حدودی عرض تور: 2.5cm
واحد: متر
کدمحصول : 02060353
×

تور کتان قلاب بافی گلبهی روشن عرض 1.۵cm کد

honari-911-857
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته
ناموجود
ناموجود
رنگ پایه: نارنجی
نوع نوار: نوار کتان قلاب بافی شده
اندازه حدودی عرض تور: 1.5Cm
واحد: متر
کدمحصول : 02060350
×

تور کتان قلاب بافی سرخابی عرض 1.۵cm کد : 5

2/200 تومان
honari-567-300
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

ناموجود
رنگ پایه: قرمز
نوع نوار: نوار کتان قلاب بافی شده
اندازه حدودی عرض تور: 1.5Cm
واحد: متر
کدمحصول : 02060349
×

تور کتان قلاب بافی یاسی عرض 1.۵cm کد : 9

2/200 تومان
honari-372-189
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

ناموجود
رنگ پایه: بنفش
نوع نوار: نوار کتان قلاب بافی شده
اندازه حدودی عرض تور: 1.5Cm
واحد: متر
کدمحصول : 02060348
×

نوار پوم پوم بنفش

2/500 تومان
honari-124-367
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

جنس روبان: پارچه ای
رنگ پایه: بنفش
نوع نوار: نوار پوم پوم
اندازه هر توپک: 1cm
واحد: متر
کدمحصول : 02060345
×

نوار پوم پوم یاسی

honari-505-144
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته
ناموجود
جنس روبان: پارچه ای
رنگ پایه: بنفش
نوع نوار: نوار پوم پوم
اندازه هر توپک: 1cm
واحد: متر
کدمحصول : 02060344
×

نوار پوم پوم زرد روشن

2/500 تومان
honari-506-934
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

جنس روبان: پارچه ای
رنگ پایه: زرد
نوع نوار: نوار پوم پوم
اندازه هر توپک: 1cm
واحد: متر
کدمحصول : 02060343
×

نوار پوم پوم سرخابی تیره

honari-196-29
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته
ناموجود
جنس روبان: پارچه ای
رنگ پایه: قرمز
نوع نوار: نوار پوم پوم
اندازه هر توپک: 1cm
واحد: متر
کدمحصول : 02060342
×

نوار پوم پوم قرمز

2/500 تومان
honari-744-269
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

جنس روبان: پارچه ای
رنگ پایه: قرمز
نوع نوار: نوار پوم پوم
اندازه هر توپک: 1cm
واحد: متر
کدمحصول : 02060341
گل متری کرم

7/500 تومان
×

گل متری کرم

7/500 تومان
honari-828-427
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

رنگ پایه: کرم
نوع نوار: نوار گل متری
اندازه حدودی عرض تور: 5cm
واحد: متر
کدمحصول : 02060340
گل متری صورتی

9/000 تومان
×

گل متری صورتی

9/000 تومان
honari-187-258
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

رنگ پایه: صورتی
نوع نوار: نوار گل متری
اندازه حدودی عرض تور: 5cm
واحد: متر
کدمحصول : 02060339
گل متری زرشکی

4/500 تومان
×

گل متری زرشکی

4/500 تومان
gol_metri_zereshki
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

رنگ پایه: قرمز
نوع نوار: نوار گل متری
اندازه حدودی عرض تور: 5cm
واحد: متر
کدمحصول : 02060338
×

تور سفید عرض 2.5cm

750 تومان
honari-271-801
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

رنگ پایه: سفید
نوع نوار: نورار ارگانزا
اندازه حدودی عرض تور: 2.5cm
واحد: متر
کدمحصول : 02060337
×

نوار چشم بلبلی عرض 8mm

1/800 تومان
honari-421-524
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

رنگ پایه: کرم
نوع نوار: نوار سنتی
اندازه حدودی عرض تور: 8mm
واحد: متر
کدمحصول : 02060336
×

نوار پلیسه لبه کش صورتی روشن عرض 2.3cm

1/500 تومان
honari-666-664
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

ناموجود
رنگ پایه: صورتی
نوع نوار: نوار پلیسه
اندازه حدودی عرض تور: 2.5cm
واحد: متر
کدمحصول : 02060335
×

نوار پلیسه طرح دار قرمز عرض 2.5cm تایوانی

2/500 تومان
honari-687-327
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

رنگ پایه: قرمز
نوع نوار: نوار پلیسه
اندازه حدودی عرض تور: 2.5cm
واحد: متر
کدمحصول : 02060333
×

نوار پلیسه طرح دار آبی عرض 2.5cm تایوانی

2/500 تومان
honari-86-476
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

رنگ پایه: آبی
نوع نوار: نوار پلیسه
اندازه حدودی عرض تور: 2.5cm
واحد: متر
کدمحصول : 02060331
×

نوار پلیسه طرح دار صورتی عرض 2.5cm تایوانی

2/500 تومان
navar_plise_tarhdar
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

رنگ پایه: صورتی
نوع نوار: نوار پلیسه
اندازه حدودی عرض تور: 2.5cm
واحد: متر
کدمحصول : 02060330
×

تور کتان کرم عرض 1.۵cm کد : 28

1/900 تومان
honari-506-94
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

رنگ پایه: کرم
نوع نوار: نوار کتان قلاب بافی شده
اندازه حدودی عرض تور: 1cm
واحد: متر
کدمحصول : 02060328
×

نوار سنتی قرمز

15/000 تومان
navar_sonati_ghermes
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

رنگ پایه: قرمز
نوع نوار: نوار سنتی
واحد: متر
کدمحصول : 12000003

در حال بررسی
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
خوش آمدید
تعداد محصول به روز شد
محصول به سبد خرید اضافه شد
احتمالا یکی از محصولات درخواستیتون به تعدادی که سفارش دادید موجود نیست
ادامه
سفارش شما ثبت شد
پرداخت شما به صورت نقدی در محل خواهد بود
ادامه
سبد خرید شما خالی است !!
ادامه
ادامه