سبد خرید شما خالی است !

نوار تزئینی

جستجو در دسته "نوار تزئینی" :

×

نوار توری سه رنگ عرض 4cm

21/600 تومان
honari-1519547052-373
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: بسته
نوع نوار: سایر
کدمحصول : 020603124
تعداد بسته
×

تور کتان قلاب بافی بادمجانی عرض 1.۵cm کد : 32

2/100 تومان
honari-603-392
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: متر
رنگ پایه: بنفش
نوع نوار: نوار کتان قلاب بافی شده
کدمحصول : 07010333
تعداد بسته
×

تور کتان کرم عرض 1cm کد : 375

4/300 تومان
honari-841-426
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: متر
رنگ پایه: کرم
نوع نوار: نوار کتان قلاب بافی شده
کدمحصول : 02060375
تعداد بسته
×

تور ارگانزا دو رنگ سفیدمشکی عرض 4cm

4/000 تومان
honari-152-398
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: بسته
رنگ پایه: چند رنگ
نوع نوار: نورار ارگانزا
اندازه حدودی عرض تور: 4cm
کدمحصول : 02060362
تعداد بسته
×

تور ارگانزا مشکی عرض 4cm

4/000 تومان
honari-432-152
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: بسته
رنگ پایه: سیاه
نوع نوار: نورار ارگانزا
اندازه حدودی عرض تور: 4cm
کدمحصول : 02060361
تعداد بسته
×

تور کتان قلاب بافی بنفش روشن عرض2.5cm کد : 072

2/000 تومان
honari-812-647
موجود
انتخاب نوع بسته

ناموجود
واحد: متر
رنگ پایه: بنفش
نوع نوار: نوار کتان قلاب بافی شده
اندازه حدودی عرض تور: 2.5cm
کدمحصول : 02060353
تعداد بسته
×

تور کتان قلاب بافی گلبهی روشن عرض 1.۵cm کد

2/200 تومان
honari-911-857
موجود
انتخاب نوع بسته
ناموجود
ناموجود
واحد: متر
رنگ پایه: نارنجی
نوع نوار: نوار کتان قلاب بافی شده
اندازه حدودی عرض تور: 1.5Cm
کدمحصول : 02060350
تعداد بسته
×

تور کتان قلاب بافی یاسی عرض 1.۵cm کد : 9

2/200 تومان
honari-372-189
موجود
انتخاب نوع بسته
ناموجود
ناموجود
واحد: متر
رنگ پایه: بنفش
نوع نوار: نوار کتان قلاب بافی شده
اندازه حدودی عرض تور: 1.5Cm
کدمحصول : 02060348
تعداد بسته
گل متری زرشکی

4/500 تومان
×

گل متری زرشکی

4/500 تومان
gol_metri_zereshki
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: متر
رنگ پایه: قرمز
نوع نوار: نوار گل متری
اندازه حدودی عرض تور: 5cm
کدمحصول : 02060338
تعداد بسته
×

نوار چشم بلبلی عرض 8mm

1/800 تومان
honari-421-524
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: متر
رنگ پایه: کرم
نوع نوار: نوار سنتی
اندازه حدودی عرض تور: 8mm
کدمحصول : 02060336
تعداد بسته
×

تور کتان سبز عرض 1.8cm

2/000 تومان
navar_gholab_bafi_sabz
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: متر
رنگ پایه: سبز
نوع نوار: نوار کتان قلاب بافی شده
اندازه حدودی عرض تور: 2cm
کدمحصول : 02060325
تعداد بسته
×

نوار سنتی قرمز

15/000 تومان
navar_sonati_ghermes
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: متر
رنگ پایه: قرمز
نوع نوار: نوار سنتی
کدمحصول : 12000003
تعداد بسته
×

تور صورتی گلدار عرض 2.8cm

 
honari-1519547013-165
واحد: بسته
رنگ پایه: صورتی
نوع نوار: نورار ارگانزا
کدمحصول : 020603123
×

تور آبی گلدار عرض 2.8cm

 
honari-1519546757-288
واحد: بسته
رنگ پایه: آبی
نوع نوار: نورار ارگانزا
کدمحصول : 020603122
×

تور کتان قلاب بافی سفید عرض 1.۵cm

 
honari-216-324
واحد: متر
رنگ پایه: سفید
نوع نوار: نوار کتان قلاب بافی شده
کدمحصول : 02060379
×

تور کتان قلاب بافی بنفش روشن عرض1.5cm

 
honari-828-796
واحد: متر
رنگ پایه: بنفش
نوع نوار: نوار کتان قلاب بافی شده
کدمحصول : 02060378
نا موجود
 ریشه های رنگی

 
×

ریشه های رنگی

 
honari-651-863
واحد: عدد
طرح: ساده
کدمحصول : 02060376
×

تور کتان کرم عرض 4cm کد : 374

 
honari-90-293
واحد: متر
رنگ پایه: کرم
نوع نوار: نوار کتان قلاب بافی شده
کدمحصول : 02060374
×

تور کتان کرم عرض 4cm کد : 373

 
honari-318-625
واحد: متر
رنگ پایه: کرم
نوع نوار: نوار کتان قلاب بافی شده
کدمحصول : 02060373
×

تور کتان کرم عرض 2cm کد : 5273

 
honari-182-479
واحد: متر
رنگ پایه: کرم
نوع نوار: نوار کتان قلاب بافی شده
کدمحصول : 02060372
×

تور کتان سفید عرض 1cm کد : 5054

 
honari-653-217
واحد: متر
رنگ پایه: کرم
نوع نوار: نوار کتان قلاب بافی شده
کدمحصول : 02060371
×

تور کتان فیروزه ای عرض 1.5cm کد : 106

 
honari-795-154
واحد: متر
رنگ پایه: سبز
نوع نوار: نوار کتان قلاب بافی شده
کدمحصول : 02060369
×

تور کتان سبز عرض 1.5cm کد : 5602

 
honari-709-548
واحد: متر
رنگ پایه: سبز
نوع نوار: نوار کتان قلاب بافی شده
کدمحصول : 02060368
×

تور کتان سبز عرض 2.5cm کد : 5114

 
honari-654-456
واحد: متر
رنگ پایه: سبز
نوع نوار: نوار کتان قلاب بافی شده
کدمحصول : 02060367
×

تور کتان سفید عرض 2cm کد : 5092

 
honari-311-246
واحد: متر
رنگ پایه: سفید
نوع نوار: نوار کتان قلاب بافی شده
کدمحصول : 02060366
×

تور کتان گلبهی عرض 4.5cm کد : 5033

 
honari-842-965
واحد: متر
رنگ پایه: صورتی
نوع نوار: نوار کتان قلاب بافی شده
کدمحصول : 02060365
×

نوار ریشه رنگی

 
honari-40-779
واحد: متر
رنگ پایه: کرم
کدمحصول : 02060364
×

تور ارگانزا سفید عرض 4cm

 
honari-32-646
واحد: بسته
رنگ پایه: سفید
نوع نوار: نورار ارگانزا
اندازه حدودی عرض تور: 4cm
کدمحصول : 02060359
×

تور کتان قلاب بافی سبز عرض2.5cm کد : 058

 
honari-343-666
واحد: متر
رنگ پایه: سبز
نوع نوار: نوار کتان قلاب بافی شده
اندازه حدودی عرض تور: 2.5cm
کدمحصول : 02060358
×

تور کتان قلاب بافی سفید عرض2.7cm

 
honari-277-796
واحد: متر
رنگ پایه: سفید
نوع نوار: نوار کتان قلاب بافی شده
اندازه حدودی عرض تور: 3cm
کدمحصول : 02060357
×

تور کتان قلاب بافی صورتی روشن عرض2.5cm کد :011

 
honari-108-740
واحد: متر
رنگ پایه: صورتی
نوع نوار: نوار کتان قلاب بافی شده
اندازه حدودی عرض تور: 2.5cm
کدمحصول : 02060355
×

تور کتان قلاب بافی صورتی عرض2.5cm کد :024

 
honari-692-221
واحد: متر
رنگ پایه: صورتی
نوع نوار: نوار کتان قلاب بافی شده
اندازه حدودی عرض تور: 2.5cm
کدمحصول : 02060354
×

تور کتان قلاب بافی سرخابی عرض2.7cm کد : 5

 
honari-413-734
واحد: متر
رنگ پایه: قرمز
نوع نوار: نوار کتان قلاب بافی شده
اندازه حدودی عرض تور: 3cm
کدمحصول : 02060352
×

تور کتان قلاب بافی سفید عرض 2cm

 
honari-529-68
واحد: متر
رنگ پایه: سفید
نوع نوار: نوار کتان قلاب بافی شده
اندازه حدودی عرض تور: 2cm
کدمحصول : 02060351
×

تور کتان قلاب بافی سرخابی عرض 1.۵cm کد : 5

 
honari-567-300
واحد: متر
رنگ پایه: قرمز
نوع نوار: نوار کتان قلاب بافی شده
اندازه حدودی عرض تور: 1.5Cm
کدمحصول : 02060349
×

تور کتان قلاب بافی قرمز عرض 1.۵cm کد : 4

 
honari-557-844
واحد: متر
رنگ پایه: قرمز
نوع نوار: نوار کتان قلاب بافی شده
اندازه حدودی عرض تور: 1.5Cm
کدمحصول : 02060347

نوار های تزیینی یکی از پرکاربرد ترین وسایل در انواع هنر ها به خصوص هنر خیاطی می باشند  در خیاطی برای تزیینات روی لباس ، تزیین روی مانتو ، تزیین لباس کودک و غیره کاربرد دارند. 

نوارهای تزیینی دارای بی نهایت جنس  طرح و رنگ می باشند نوارهای گیپور یکی از پرکاربرد ترین نوارهای تزیینی هستند از نوار های گیپور در تزیینات لباس مجلسی و انواع مانتو ها و لباس ها استفاده می شود از نوار های کتان گیپور برای مانتو ها و لباس های سنتی و یا تزیین کادو ها استفاده می کنند. نوع دیگری از نوار ها که بسیار فانتزی می باشند نوار های پوم پوم هستند که برای انواع لباس ها وتزیینات مورد استفاده قرار می گیرند. 

در خرید نوار گیپور کتان و سایر نوار های تزیینی به عرض نوار ها و همخونی آن با رنگ و طرح پارچه یا سطح مورد استفاده توجه کنید. 


در حال بررسی
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
خوش آمدید
تعداد محصول به روز شد
محصول به سبد خرید اضافه شد
احتمالا یکی از محصولات درخواستیتون به تعدادی که سفارش دادید موجود نیست
ادامه
سفارش شما ثبت شد
پرداخت شما به صورت نقدی در محل خواهد بود
ادامه
سبد خرید شما خالی است !!
ادامه
ادامه