سبد خرید شما خالی است !

سبد خرید شما خالی است !

نوار تزئینی

جستجو در دسته "نوار تزئینی" :

30 % -
 ریشه های رنگی

300 تومان
200 تومان
×

ریشه های رنگی

30 % - 300 تومان200 تومان
honari-651-863
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طرح: ساده
کدمحصول : 02060376
×

تور کتان کرم عرض 1cm کد : 375

1/000 تومان
honari-841-426
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: متر
رنگ پایه: کرم
نوع نوار: نوار کتان قلاب بافی شده
کدمحصول : 02060375
20 % -
تور کتان کرم عرض 4cm کد : 374

3/000 تومان
2/400 تومان
×

تور کتان کرم عرض 4cm کد : 374

20 % - 3/000 تومان2/400 تومان
honari-90-293
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: متر
رنگ پایه: کرم
نوع نوار: نوار کتان قلاب بافی شده
کدمحصول : 02060374
×

تور کتان کرم عرض 4cm کد : 373

honari-318-625
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته
ناموجود
واحد: متر
رنگ پایه: کرم
نوع نوار: نوار کتان قلاب بافی شده
کدمحصول : 02060373
30 % -
تور کتان کرم عرض 2cm کد : 5273

2/700 تومان
1/850 تومان
×

تور کتان کرم عرض 2cm کد : 5273

30 % - 2/700 تومان1/850 تومان
honari-182-479
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: متر
رنگ پایه: کرم
نوع نوار: نوار کتان قلاب بافی شده
کدمحصول : 02060372
×

تور کتان سبز روشن عرض 1.5cm کد : 13

2/000 تومان
honari-243-742
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: متر
رنگ پایه: سبز
نوع نوار: نوار کتان قلاب بافی شده
کدمحصول : 02060370
15 % -
تور کتان فیروزه ای عرض 1.5cm کد : 106

2/000 تومان
1/700 تومان
×

تور کتان فیروزه ای عرض 1.5cm کد : 106

15 % - 2/000 تومان1/700 تومان
honari-795-154
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: متر
رنگ پایه: سبز
نوع نوار: نوار کتان قلاب بافی شده
کدمحصول : 02060369
25 % -
تور کتان سبز عرض 1.5cm کد : 5602

2/000 تومان
1/500 تومان
×

تور کتان سبز عرض 1.5cm کد : 5602

25 % - 2/000 تومان1/500 تومان
honari-709-548
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: متر
رنگ پایه: سبز
نوع نوار: نوار کتان قلاب بافی شده
کدمحصول : 02060368
15 % -
تور کتان سبز عرض 2.5cm کد : 5114

2/200 تومان
1/850 تومان
×

تور کتان سبز عرض 2.5cm کد : 5114

15 % - 2/200 تومان1/850 تومان
honari-654-456
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: متر
رنگ پایه: سبز
نوع نوار: نوار کتان قلاب بافی شده
کدمحصول : 02060367
×

تور کتان سفید عرض 2cm کد : 5092

2/200 تومان
honari-311-246
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: متر
رنگ پایه: سفید
نوع نوار: نوار کتان قلاب بافی شده
کدمحصول : 02060366
20 % -
تور کتان گلبهی عرض 4.5cm کد : 5033

3/000 تومان
2/400 تومان
×

تور کتان گلبهی عرض 4.5cm کد : 5033

20 % - 3/000 تومان2/400 تومان
honari-842-965
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: متر
رنگ پایه: صورتی
نوع نوار: نوار کتان قلاب بافی شده
کدمحصول : 02060365
×

نوار ریشه رنگی

3/600 تومان
honari-40-779
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: متر
رنگ پایه: کرم
کدمحصول : 02060364
نوار ریشه کرم

3/600 تومان
×

نوار ریشه کرم

3/600 تومان
honari-624-562
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: متر
رنگ پایه: کرم
کدمحصول : 02060363
×

تور ارگانزا دو رنگ سفیدمشکی عرض 4cm

20 % - 4/000 تومان3/200 تومان
honari-152-398
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: بسته
رنگ پایه: چند رنگ
نوع نوار: نورار ارگانزا
اندازه حدودی عرض تور: 4cm
کدمحصول : 02060362
15 % -
تور ارگانزا مشکی عرض 4cm

4/000 تومان
3/400 تومان
×

تور ارگانزا مشکی عرض 4cm

15 % - 4/000 تومان3/400 تومان
honari-432-152
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: بسته
رنگ پایه: سیاه
نوع نوار: نورار ارگانزا
اندازه حدودی عرض تور: 4cm
کدمحصول : 02060361
×

تور ارگانزا صورتی عرض 4cm

4/000 تومان
honari-690-924
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: بسته
رنگ پایه: صورتی
نوع نوار: نورار ارگانزا
اندازه حدودی عرض تور: 4cm
کدمحصول : 02060360
×

تور کتان قلاب بافی سبز عرض2.5cm کد : 058

15 % - 2/000 تومان1/700 تومان
honari-343-666
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته


واحد: متر
رنگ پایه: سبز
نوع نوار: نوار کتان قلاب بافی شده
اندازه حدودی عرض تور: 2.5cm
کدمحصول : 02060358
×

تور کتان قلاب بافی سفید عرض2.7cm

2/200 تومان
honari-277-796
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

ناموجود
واحد: متر
رنگ پایه: سفید
نوع نوار: نوار کتان قلاب بافی شده
اندازه حدودی عرض تور: 3cm
کدمحصول : 02060357
×

تور کتان قلاب بافی مشکی عرض3cm

2/200 تومان
honari-617-838
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

ناموجود
واحد: متر
رنگ پایه: سیاه
نوع نوار: نوار کتان قلاب بافی شده
اندازه حدودی عرض تور: 3cm
کدمحصول : 02060356
×

تور کتان قلاب بافی بنفش روشن عرض2.5cm کد : 072

15 % - 2/000 تومان1/700 تومان
honari-812-647
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته


واحد: متر
رنگ پایه: بنفش
نوع نوار: نوار کتان قلاب بافی شده
اندازه حدودی عرض تور: 2.5cm
کدمحصول : 02060353
×

تور کتان قلاب بافی سفید عرض 2cm

2/000 تومان
honari-529-68
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته


واحد: متر
رنگ پایه: سفید
نوع نوار: نوار کتان قلاب بافی شده
اندازه حدودی عرض تور: 2cm
کدمحصول : 02060351
×

تور کتان قلاب بافی سرخابی عرض 1.۵cm کد : 5

honari-567-300
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته
ناموجود
ناموجود
واحد: متر
رنگ پایه: قرمز
نوع نوار: نوار کتان قلاب بافی شده
اندازه حدودی عرض تور: 1.5Cm
کدمحصول : 02060349
×

تور کتان قلاب بافی یاسی عرض 1.۵cm کد : 9

honari-372-189
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته
ناموجود
ناموجود
واحد: متر
رنگ پایه: بنفش
نوع نوار: نوار کتان قلاب بافی شده
اندازه حدودی عرض تور: 1.5Cm
کدمحصول : 02060348
×

نوار پوم پوم بنفش

2/500 تومان
honari-124-367
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: متر
جنس روبان: پارچه ای
رنگ پایه: بنفش
نوع نوار: نوار پوم پوم
اندازه هر توپک: 1cm
کدمحصول : 02060345
×

نوار پوم پوم یاسی

honari-505-144
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته
ناموجود
واحد: متر
جنس روبان: پارچه ای
رنگ پایه: بنفش
نوع نوار: نوار پوم پوم
اندازه هر توپک: 1cm
کدمحصول : 02060344
×

نوار پوم پوم سرخابی تیره

honari-196-29
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته
ناموجود
واحد: متر
جنس روبان: پارچه ای
رنگ پایه: قرمز
نوع نوار: نوار پوم پوم
اندازه هر توپک: 1cm
کدمحصول : 02060342
گل متری صورتی

9/000 تومان
×

گل متری صورتی

9/000 تومان
honari-187-258
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: متر
رنگ پایه: صورتی
نوع نوار: نوار گل متری
اندازه حدودی عرض تور: 5cm
کدمحصول : 02060339
20 % -
گل متری زرشکی

4/500 تومان
3/600 تومان
×

گل متری زرشکی

20 % - 4/500 تومان3/600 تومان
gol_metri_zereshki
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: متر
رنگ پایه: قرمز
نوع نوار: نوار گل متری
اندازه حدودی عرض تور: 5cm
کدمحصول : 02060338
×

تور سفید عرض 2.5cm

750 تومان
honari-271-801
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: متر
رنگ پایه: سفید
نوع نوار: نورار ارگانزا
اندازه حدودی عرض تور: 2.5cm
کدمحصول : 02060337
20 % -
نوار چشم بلبلی عرض 8mm

1/800 تومان
1/400 تومان
×

نوار چشم بلبلی عرض 8mm

20 % - 1/800 تومان1/400 تومان
honari-421-524
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: متر
رنگ پایه: کرم
نوع نوار: نوار سنتی
اندازه حدودی عرض تور: 8mm
کدمحصول : 02060336
×

نوار پلیسه طرح دار قرمز عرض 2.5cm تایوانی

2/500 تومان
honari-687-327
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: متر
رنگ پایه: قرمز
نوع نوار: نوار پلیسه
اندازه حدودی عرض تور: 2.5cm
کدمحصول : 02060333
×

نوار پلیسه طرح دار آبی عرض 2.5cm تایوانی

2/500 تومان
honari-86-476
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: متر
رنگ پایه: آبی
نوع نوار: نوار پلیسه
اندازه حدودی عرض تور: 2.5cm
کدمحصول : 02060331
×

تور کتان کرم عرض 1.۵cm کد : 28

1/900 تومان
honari-506-94
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: متر
رنگ پایه: کرم
نوع نوار: نوار کتان قلاب بافی شده
اندازه حدودی عرض تور: 1cm
کدمحصول : 02060328
×

تور کتان کرم عرض 1.۵cm کد : 27

1/900 تومان
honari-111-288
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: متر
رنگ پایه: کرم
نوع نوار: نوار کتان قلاب بافی شده
اندازه حدودی عرض تور: 1cm
کدمحصول : 02060327
30 % -
نوار سنتی قرمز

15/000 تومان
10/500 تومان
×

نوار سنتی قرمز

30 % - 15/000 تومان10/500 تومان
navar_sonati_ghermes
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: متر
رنگ پایه: قرمز
نوع نوار: نوار سنتی
کدمحصول : 12000003
×

نوار پوم پوم سبز روشن

2/500 تومان
honari-843-954
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: متر
جنس روبان: پارچه ای
رنگ پایه: سبز
نوع نوار: نوار پوم پوم
اندازه هر توپک: 1cm
کدمحصول : 02060319

در حال بررسی
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
خوش آمدید
تعداد محصول به روز شد
محصول به سبد خرید اضافه شد
احتمالا یکی از محصولات درخواستیتون به تعدادی که سفارش دادید موجود نیست
ادامه
سفارش شما ثبت شد
پرداخت شما به صورت نقدی در محل خواهد بود
ادامه
سبد خرید شما خالی است !!
ادامه
ادامه