سبد خرید شما خالی است !

سبد خرید شما خالی است !

ورود
جستجو

نوار تزئینی

جستجو در دسته "نوار تزئینی" :

×

تور کتان کرم عرض 1cm کد : 375

1/000 تومان
honari-841-426
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

رنگ پایه: کرم
نوع نوار: نوار کتان قلاب بافی شده
واحد: متر
کدمحصول : 02060375
×

تور کتان کرم عرض 4cm کد : 374

3/000 تومان
honari-90-293
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

رنگ پایه: کرم
نوع نوار: نوار کتان قلاب بافی شده
واحد: متر
کدمحصول : 02060374
×

تور کتان کرم عرض 4cm کد : 373

2/200 تومان
honari-318-625
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

رنگ پایه: کرم
نوع نوار: نوار کتان قلاب بافی شده
واحد: متر
کدمحصول : 02060373
×

تور کتان کرم عرض 2cm کد : 5273

2/700 تومان
honari-182-479
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

رنگ پایه: کرم
نوع نوار: نوار کتان قلاب بافی شده
واحد: متر
کدمحصول : 02060372
×

تور کتان کرم عرض 1cm کد : 5054

2/000 تومان
honari-653-217
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

رنگ پایه: کرم
نوع نوار: نوار کتان قلاب بافی شده
واحد: متر
کدمحصول : 02060371
×

تور کتان سبز روشن عرض 1.5cm کد : 13

2/000 تومان
honari-243-742
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

رنگ پایه: سبز
نوع نوار: نوار کتان قلاب بافی شده
واحد: متر
کدمحصول : 02060370
×

تور کتان فیروزه ای عرض 1.5cm کد : 106

2/000 تومان
honari-795-154
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

رنگ پایه: سبز
نوع نوار: نوار کتان قلاب بافی شده
واحد: متر
کدمحصول : 02060369
×

تور کتان سبز عرض 1.5cm کد : 5602

2/000 تومان
honari-709-548
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

رنگ پایه: سبز
نوع نوار: نوار کتان قلاب بافی شده
واحد: متر
کدمحصول : 02060368
×

تور کتان سبز عرض 2.5cm کد : 5114

2/200 تومان
honari-654-456
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

رنگ پایه: سبز
نوع نوار: نوار کتان قلاب بافی شده
واحد: متر
کدمحصول : 02060367
×

تور کتان سفید عرض 2cm کد : 5092

2/200 تومان
honari-311-246
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

رنگ پایه: سفید
نوع نوار: نوار کتان قلاب بافی شده
واحد: متر
کدمحصول : 02060366
×

تور کتان گلبهی عرض 4.5cm کد : 5033

3/000 تومان
honari-842-965
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

رنگ پایه: صورتی
نوع نوار: نوار کتان قلاب بافی شده
واحد: متر
کدمحصول : 02060365
×

نوار ریشه رنگی

3/600 تومان
honari-40-779
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

رنگ پایه: کرم
واحد: متر
کدمحصول : 02060364
نوار ریشه کرم

3/600 تومان
×

نوار ریشه کرم

3/600 تومان
honari-624-562
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

رنگ پایه: کرم
واحد: متر
کدمحصول : 02060363
×

تور ارگانزا دو رنگ سفیدمشکی عرض 4cm

4/000 تومان
honari-152-398
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

رنگ پایه: چند رنگ
نوع نوار: نورار ارگانزا
اندازه حدودی عرض تور: 4cm
واحد: بسته
کدمحصول : 02060362
×

تور ارگانزا مشکی عرض 4cm

4/000 تومان
honari-432-152
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

رنگ پایه: سیاه
نوع نوار: نورار ارگانزا
اندازه حدودی عرض تور: 4cm
واحد: بسته
کدمحصول : 02060361
×

تور ارگانزا صورتی عرض 4cm

4/000 تومان
honari-690-924
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

رنگ پایه: صورتی
نوع نوار: نورار ارگانزا
اندازه حدودی عرض تور: 4cm
واحد: بسته
کدمحصول : 02060360
×

تور ارگانزا سفید عرض 4cm

4/000 تومان
honari-32-646
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

رنگ پایه: سفید
نوع نوار: نورار ارگانزا
اندازه حدودی عرض تور: 4cm
واحد: بسته
کدمحصول : 02060359
×

تور کتان قلاب بافی سفید عرض2.7cm

2/200 تومان
honari-277-796
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

ناموجود
رنگ پایه: سفید
نوع نوار: نوار کتان قلاب بافی شده
اندازه حدودی عرض تور: 3cm
واحد: متر
کدمحصول : 02060357
×

تور کتان قلاب بافی بنفش روشن عرض2.5cm کد : 072

2/000 تومان
honari-812-647
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته


رنگ پایه: بنفش
نوع نوار: نوار کتان قلاب بافی شده
اندازه حدودی عرض تور: 2.5cm
واحد: متر
کدمحصول : 02060353
×

تور کتان قلاب بافی گلبهی روشن عرض 1.۵cm کد

honari-911-857
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته
ناموجود
ناموجود
رنگ پایه: نارنجی
نوع نوار: نوار کتان قلاب بافی شده
اندازه حدودی عرض تور: 1.5Cm
واحد: متر
کدمحصول : 02060350
×

تور کتان قلاب بافی قرمز عرض 1.۵cm کد : 4

2/000 تومان
honari-557-844
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته


رنگ پایه: قرمز
نوع نوار: نوار کتان قلاب بافی شده
اندازه حدودی عرض تور: 1.5Cm
واحد: متر
کدمحصول : 02060347
×

نوار پوم پوم بنفش

2/500 تومان
honari-124-367
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

جنس روبان: پارچه ای
رنگ پایه: بنفش
نوع نوار: نوار پوم پوم
اندازه هر توپک: 1cm
واحد: متر
کدمحصول : 02060345
×

نوار پوم پوم سرخابی تیره

honari-196-29
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته
ناموجود
جنس روبان: پارچه ای
رنگ پایه: قرمز
نوع نوار: نوار پوم پوم
اندازه هر توپک: 1cm
واحد: متر
کدمحصول : 02060342
گل متری کرم

7/500 تومان
×

گل متری کرم

7/500 تومان
honari-828-427
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

رنگ پایه: کرم
نوع نوار: نوار گل متری
اندازه حدودی عرض تور: 5cm
واحد: متر
کدمحصول : 02060340
گل متری زرشکی

4/500 تومان
×

گل متری زرشکی

4/500 تومان
gol_metri_zereshki
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

رنگ پایه: قرمز
نوع نوار: نوار گل متری
اندازه حدودی عرض تور: 5cm
واحد: متر
کدمحصول : 02060338
×

نوار چشم بلبلی عرض 8mm

1/800 تومان
honari-421-524
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

رنگ پایه: کرم
نوع نوار: نوار سنتی
اندازه حدودی عرض تور: 8mm
واحد: متر
کدمحصول : 02060336
×

نوار پلیسه لبه کش شیری عرض 2.3cm

1/000 تومان
honari-785-142
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

رنگ پایه: کرم
نوع نوار: نوار پلیسه
اندازه حدودی عرض تور: 2.5cm
واحد: متر
کدمحصول : 02060334
×

نوار پلیسه طرح دار قرمز عرض 2.5cm تایوانی

2/500 تومان
honari-687-327
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

رنگ پایه: قرمز
نوع نوار: نوار پلیسه
اندازه حدودی عرض تور: 2.5cm
واحد: متر
کدمحصول : 02060333
×

نوار پلیسه طرح دار آبی عرض 2.5cm تایوانی

2/500 تومان
honari-86-476
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

رنگ پایه: آبی
نوع نوار: نوار پلیسه
اندازه حدودی عرض تور: 2.5cm
واحد: متر
کدمحصول : 02060331
×

نوار پلیسه طرح دار صورتی عرض 2.5cm تایوانی

2/500 تومان
navar_plise_tarhdar
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

رنگ پایه: صورتی
نوع نوار: نوار پلیسه
اندازه حدودی عرض تور: 2.5cm
واحد: متر
کدمحصول : 02060330
×

نوار سنتی قرمز

15/000 تومان
navar_sonati_ghermes
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

رنگ پایه: قرمز
نوع نوار: نوار سنتی
واحد: متر
کدمحصول : 12000003
×

تور کتان قلاب بافی مشکی عرض3cm

honari-617-838
انتخاب نوع بسته
ناموجود
ناموجود
رنگ پایه: سیاه
نوع نوار: نوار کتان قلاب بافی شده
اندازه حدودی عرض تور: 3cm
واحد: متر
کدمحصول : 02060356
×

تور کتان قلاب بافی سرخابی عرض 1.۵cm کد : 5

honari-567-300
انتخاب نوع بسته
ناموجود
ناموجود
رنگ پایه: قرمز
نوع نوار: نوار کتان قلاب بافی شده
اندازه حدودی عرض تور: 1.5Cm
واحد: متر
کدمحصول : 02060349
×

تور کتان قلاب بافی یاسی عرض 1.۵cm کد : 9

honari-372-189
انتخاب نوع بسته
ناموجود
ناموجود
رنگ پایه: بنفش
نوع نوار: نوار کتان قلاب بافی شده
اندازه حدودی عرض تور: 1.5Cm
واحد: متر
کدمحصول : 02060348
×

نوار پلیسه لبه کش صورتی عرض 2.3cm

honari-797-583
انتخاب نوع بسته
ناموجود
ناموجود
رنگ پایه: صورتی
نوع نوار: نوار پلیسه
اندازه حدودی عرض تور: 2.5cm
واحد: متر
کدمحصول : 02060346
×

نوار پوم پوم یاسی

honari-505-144
انتخاب نوع بسته
ناموجود
جنس روبان: پارچه ای
رنگ پایه: بنفش
نوع نوار: نوار پوم پوم
اندازه هر توپک: 1cm
واحد: متر
کدمحصول : 02060344

در حال بررسی
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
خوش آمدید
تعداد محصول به روز شد
محصول به سبد خرید اضافه شد
احتمالا یکی از محصولات درخواستیتون به تعدادی که سفارش دادید موجود نیست
ادامه
سفارش شما ثبت شد
پرداخت شما به صورت نقدی در محل خواهد بود
ادامه
سبد خرید شما خالی است !!
ادامه
ادامه