سبد خرید شما خالی است !

سبد خرید شما خالی است !

تخفیف هنری

نوار تزئینی

جستجو در دسته "نوار تزئینی" :

×

تور کتان قلاب بافی سفید عرض 1.۵cm

2/000 تومان
honari-216-324
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: متر
رنگ پایه: سفید
نوع نوار: نوار کتان قلاب بافی شده
کدمحصول : 02060379
×

تور کتان قلاب بافی بادمجانی عرض 1.۵cm کد : 32

2/100 تومان
honari-603-392
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: متر
رنگ پایه: بنفش
نوع نوار: نوار کتان قلاب بافی شده
کدمحصول : 07010333
×

تور کتان قلاب بافی بنفش روشن عرض1.5cm

2/000 تومان
honari-828-796
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: متر
رنگ پایه: بنفش
نوع نوار: نوار کتان قلاب بافی شده
کدمحصول : 02060378
×

تور کتان کرم عرض 1cm کد : 375

4/300 تومان
honari-841-426
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: متر
رنگ پایه: کرم
نوع نوار: نوار کتان قلاب بافی شده
کدمحصول : 02060375
×

تور کتان کرم عرض 4cm کد : 374

3/000 تومان
honari-90-293
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: متر
رنگ پایه: کرم
نوع نوار: نوار کتان قلاب بافی شده
کدمحصول : 02060374
×

تور کتان کرم عرض 2cm کد : 5273

2/700 تومان
honari-182-479
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: متر
رنگ پایه: کرم
نوع نوار: نوار کتان قلاب بافی شده
کدمحصول : 02060372
×

تور کتان سفید عرض 1cm کد : 5054

2/000 تومان
honari-653-217
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: متر
رنگ پایه: کرم
نوع نوار: نوار کتان قلاب بافی شده
کدمحصول : 02060371
×

تور کتان سبز روشن عرض 1.5cm کد : 13

2/000 تومان
honari-243-742
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: متر
رنگ پایه: سبز
نوع نوار: نوار کتان قلاب بافی شده
کدمحصول : 02060370
×

تور کتان فیروزه ای عرض 1.5cm کد : 106

2/000 تومان
honari-795-154
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: متر
رنگ پایه: سبز
نوع نوار: نوار کتان قلاب بافی شده
کدمحصول : 02060369
×

تور کتان سبز عرض 2.5cm کد : 5114

2/200 تومان
honari-654-456
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: متر
رنگ پایه: سبز
نوع نوار: نوار کتان قلاب بافی شده
کدمحصول : 02060367
×

تور کتان سفید عرض 2cm کد : 5092

2/200 تومان
honari-311-246
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: متر
رنگ پایه: سفید
نوع نوار: نوار کتان قلاب بافی شده
کدمحصول : 02060366
×

تور کتان گلبهی عرض 4.5cm کد : 5033

3/000 تومان
honari-842-965
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: متر
رنگ پایه: صورتی
نوع نوار: نوار کتان قلاب بافی شده
کدمحصول : 02060365
×

تور ارگانزا دو رنگ سفیدمشکی عرض 4cm

4/000 تومان
honari-152-398
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: بسته
رنگ پایه: چند رنگ
نوع نوار: نورار ارگانزا
اندازه حدودی عرض تور: 4cm
کدمحصول : 02060362
×

تور ارگانزا مشکی عرض 4cm

4/000 تومان
honari-432-152
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: بسته
رنگ پایه: سیاه
نوع نوار: نورار ارگانزا
اندازه حدودی عرض تور: 4cm
کدمحصول : 02060361
×

تور کتان قلاب بافی سبز عرض2.5cm کد : 058

2/200 تومان
honari-343-666
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته


واحد: متر
رنگ پایه: سبز
نوع نوار: نوار کتان قلاب بافی شده
اندازه حدودی عرض تور: 2.5cm
کدمحصول : 02060358
×

تور کتان قلاب بافی سفید عرض2.7cm

2/200 تومان
honari-277-796
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته


واحد: متر
رنگ پایه: سفید
نوع نوار: نوار کتان قلاب بافی شده
اندازه حدودی عرض تور: 3cm
کدمحصول : 02060357
×

تور کتان قلاب بافی بنفش روشن عرض2.5cm کد : 072

2/200 تومان
honari-812-647
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته


واحد: متر
رنگ پایه: بنفش
نوع نوار: نوار کتان قلاب بافی شده
اندازه حدودی عرض تور: 2.5cm
کدمحصول : 02060353
×

تور کتان قلاب بافی گلبهی روشن عرض 1.۵cm کد

2/200 تومان
honari-911-857
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته
ناموجود
ناموجود
واحد: متر
رنگ پایه: نارنجی
نوع نوار: نوار کتان قلاب بافی شده
اندازه حدودی عرض تور: 1.5Cm
کدمحصول : 02060350
×

تور کتان قلاب بافی یاسی عرض 1.۵cm کد : 9

2/200 تومان
honari-372-189
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته


واحد: متر
رنگ پایه: بنفش
نوع نوار: نوار کتان قلاب بافی شده
اندازه حدودی عرض تور: 1.5Cm
کدمحصول : 02060348
×

تور کتان قلاب بافی قرمز عرض 1.۵cm کد : 4

2/200 تومان
honari-557-844
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

ناموجود
واحد: متر
رنگ پایه: قرمز
نوع نوار: نوار کتان قلاب بافی شده
اندازه حدودی عرض تور: 1.5Cm
کدمحصول : 02060347
×

نوار پوم پوم یاسی

2/500 تومان
honari-505-144
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته
ناموجود
واحد: متر
جنس : پارچه ای
رنگ پایه: بنفش
نوع نوار: نوار پوم پوم
اندازه هر توپک: 1cm
کدمحصول : 02060344
×

نوار پوم پوم سرخابی تیره

2/500 تومان
honari-196-29
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته
ناموجود
واحد: متر
جنس : پارچه ای
رنگ پایه: قرمز
نوع نوار: نوار پوم پوم
اندازه هر توپک: 1cm
کدمحصول : 02060342
گل متری زرشکی

4/500 تومان
×

گل متری زرشکی

4/500 تومان
gol_metri_zereshki
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: متر
رنگ پایه: قرمز
نوع نوار: نوار گل متری
اندازه حدودی عرض تور: 5cm
کدمحصول : 02060338
×

تور سفید عرض 2.5cm

750 تومان
honari-271-801
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: متر
رنگ پایه: سفید
نوع نوار: نورار ارگانزا
اندازه حدودی عرض تور: 2.5cm
کدمحصول : 02060337
×

نوار چشم بلبلی عرض 8mm

1/800 تومان
honari-421-524
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: متر
رنگ پایه: کرم
نوع نوار: نوار سنتی
اندازه حدودی عرض تور: 8mm
کدمحصول : 02060336
×

نوار پلیسه لبه کش شیری عرض 2.3cm

1/000 تومان
honari-785-142
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: متر
رنگ پایه: کرم
نوع نوار: نوار پلیسه
اندازه حدودی عرض تور: 2.5cm
کدمحصول : 02060334
×

تور کتان کرم عرض 4cm

2/600 تومان
honari-175-978
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: متر
رنگ پایه: کرم
نوع نوار: نوار کتان قلاب بافی شده
اندازه حدودی عرض تور: 4cm
کدمحصول : 02060329
×

تور کتان کرم عرض 1.۵cm کد : 28

1/900 تومان
honari-506-94
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: متر
رنگ پایه: کرم
نوع نوار: نوار کتان قلاب بافی شده
اندازه حدودی عرض تور: 1cm
کدمحصول : 02060328
×

تور کتان سبز عرض 1.8cm

2/000 تومان
navar_gholab_bafi_sabz
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: متر
رنگ پایه: سبز
نوع نوار: نوار کتان قلاب بافی شده
اندازه حدودی عرض تور: 2cm
کدمحصول : 02060325
×

نوار سنتی قرمز

15/000 تومان
navar_sonati_ghermes
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: متر
رنگ پایه: قرمز
نوع نوار: نوار سنتی
کدمحصول : 12000003
×

نوار پوم پوم کرم

2/500 تومان
honari-781-800
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته
ناموجود
واحد: متر
جنس : پارچه ای
رنگ پایه: کرم
نوع نوار: نوار پوم پوم
اندازه هر توپک: 1cm
کدمحصول : 02060320
×

نوار پوم پوم سبز آبی

2/500 تومان
honari-633-173
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: متر
جنس : پارچه ای
رنگ پایه: سبز
نوع نوار: نوار پوم پوم
اندازه هر توپک: 1cm
کدمحصول : 02060322
×

نوار پوم پوم صورتی

2/500 تومان
honari-412-202
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته
ناموجود
واحد: متر
جنس : پارچه ای
رنگ: صورتی
رنگ پایه: صورتی
نوع نوار: نوار پوم پوم
اندازه هر توپک: 1cm
کدمحصول : 02060317
×

نوار پوم پوم آبی

2/500 تومان
rooban_poom_abi
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته
ناموجود
واحد: متر
جنس : پارچه ای
رنگ: آبی
رنگ پایه: آبی
نوع نوار: نوار پوم پوم
اندازه هر توپک: 1cm
کدمحصول : 02060316
نا موجود
تور کتان کرم عرض 4cm کد : 373

4/500 تومان
×

تور کتان کرم عرض 4cm کد : 373

4/500 تومان
honari-318-625
انتخاب نوع بسته
ناموجود
واحد: متر
رنگ پایه: کرم
نوع نوار: نوار کتان قلاب بافی شده
کدمحصول : 02060373
×

تور کتان سبز عرض 1.5cm کد : 5602

2/000 تومان
honari-709-548
انتخاب نوع بسته
ناموجود
واحد: متر
رنگ پایه: سبز
نوع نوار: نوار کتان قلاب بافی شده
کدمحصول : 02060368

در حال بررسی
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
خوش آمدید
تعداد محصول به روز شد
محصول به سبد خرید اضافه شد
احتمالا یکی از محصولات درخواستیتون به تعدادی که سفارش دادید موجود نیست
ادامه
سفارش شما ثبت شد
پرداخت شما به صورت نقدی در محل خواهد بود
ادامه
سبد خرید شما خالی است !!
ادامه
ادامه