سبد خرید شما خالی است !

سبد خرید شما خالی است !

ورود
جستجو

روبان دوزی

جستجو در دسته "روبان دوزی" :

×

آویز دستبند چوبی طرح مربع

2/400 تومان
honari-482-595
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

جنس کارگاه: چوبی
قطر خارجی کارگاه: 25mm
واحد: عدد
×

قاب گردنبند بیضی

2/000 تومان
honari-191-655
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

جنس کارگاه: چوبی
قطر داخلی کارگاه: 5 * 3.5 cm
قطر خارجی کارگاه: 6 * 4.5 cm
واحد: عدد
×

آویز دستبند چوبی طرح گل

2/500 تومان
honari-337-450
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

جنس کارگاه: چوبی
قطر خارجی کارگاه: 3cm
واحد: عدد
×

آویز دستبند چوبی طرح دایره

2/000 تومان
honari-619-883
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

جنس کارگاه: چوبی
قطر خارجی کارگاه: 2.5 cm
واحد: عدد
×

آویز چوبی طرح بیضی

6/000 تومان
honari-755-418
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

جنس کارگاه: چوبی
قطر خارجی کارگاه: 6.5 * 5 cm
واحد: عدد
×

آویز چوبی طرح دایره

4/500 تومان
honari-913-332
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

جنس کارگاه: چوبی
قطر خارجی کارگاه: 4.5 cm
واحد: عدد
×

آویز چوبی طرح قلب

4/000 تومان
honari-85-967
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

جنس کارگاه: چوبی
قطر خارجی کارگاه: 4 * 4 cm
واحد: عدد
×

کارگاه پلاستیکی اعلا صورتی 8 سانتی

11/000 تومان
honari-538-658
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

جنس کارگاه: پلاستیکی
قطر داخلی کارگاه: 6cm
قطر خارجی کارگاه: 8.5cm
واحد: عدد
×

کارگاه پلاستیکی اعلا صورتی 12 سانتی

12/000 تومان
honari-955-627
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

جنس کارگاه: پلاستیکی
قطر داخلی کارگاه: 10cm
قطر خارجی کارگاه: 12.5 cm
واحد: عدد
×

آویز چوبی طرح مربع

5/000 تومان
honari-358-388
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

جنس کارگاه: چوبی
قطر خارجی کارگاه: 5 cm
واحد: عدد
×

آویز چوبی طرح گل

5/000 تومان
honari-494-796
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

قطر خارجی کارگاه: 6 cm
جنس کارگاه: چوبی
واحد: عدد
×

قاب گردنبند مربعی

2/000 تومان
honari-297-998
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

جنس کارگاه: چوبی
قطر داخلی کارگاه: 3.5 cm
قطر خارجی کارگاه: 4.5 cm
واحد: عدد
×

روبان سایز 24 میلی آبی طرح نوزاد

1/300 تومان
honari-270-560
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

جنس روبان: ساتن
رنگ پایه: آبی
عرض روبان: 25mm
واحد روبان : متری
نوع روبان : ساده
واحد: متر
×

روبان سایز 25 میلی صورتی طرح نوزاد

1/300 تومان
honari-449-49
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

جنس روبان: ساتن
رنگ پایه: صورتی
واحد روبان : متری
نوع روبان : ساده
عرض روبان: 25mm
واحد: متر
×

کارگاه پلاستیکی اعلا

16/000 تومان
honari-779-245
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

جنس کارگاه: پلاستیکی
قطر داخلی کارگاه: 24cm
قطر خارجی کارگاه: 27cm
واحد: عدد
×

روبان لمه سایز 13 میلی مشکی

2/000 تومان
honari-295-950
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

جنس روبان: ساتن
طرح: زردار
رنگ پایه: سیاه
عرض روبان: 13mm
واحد روبان : رول
نوع روبان : ساده
واحد: رول
×

روبان سایز 25 میلی طرح خالدار کد 3105

4/500 تومان
honari-373-777
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

جنس روبان: ساتن
طرح: خالدار
رنگ پایه: آبی
عرض روبان: 25mm
واحد روبان : رول
نوع روبان : ساده
واحد: رول
×

تور ارگانزا دو رنگ سفیدمشکی عرض 4cm

4/000 تومان
honari-152-398
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

رنگ پایه: چند رنگ
نوع نوار: نورار ارگانزا
اندازه حدودی عرض تور: 4cm
واحد: بسته
×

تور ارگانزا مشکی عرض 4cm

4/000 تومان
honari-432-152
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

رنگ پایه: سیاه
نوع نوار: نورار ارگانزا
اندازه حدودی عرض تور: 4cm
واحد: بسته
×

تور ارگانزا صورتی عرض 4cm

4/000 تومان
honari-690-924
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

رنگ پایه: صورتی
نوع نوار: نورار ارگانزا
اندازه حدودی عرض تور: 4cm
واحد: بسته
×

تور ارگانزا سفید عرض 4cm

4/000 تومان
honari-32-646
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

رنگ پایه: سفید
نوع نوار: نورار ارگانزا
اندازه حدودی عرض تور: 4cm
واحد: بسته
×

تور کتان قلاب بافی سبز عرض2.5cm کد : 058

2/000 تومان
honari-343-666
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته


رنگ پایه: سبز
نوع نوار: نوار کتان قلاب بافی شده
اندازه حدودی عرض تور: 2.5cm
واحد: متر
×

تور کتان قلاب بافی مشکی عرض3cm

2/000 تومان
honari-617-838
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته


رنگ پایه: سیاه
نوع نوار: نوار کتان قلاب بافی شده
اندازه حدودی عرض تور: 3cm
واحد: متر
×

تور کتان قلاب بافی صورتی عرض2.5cm کد :024

2/000 تومان
honari-692-221
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته


رنگ پایه: صورتی
نوع نوار: نوار کتان قلاب بافی شده
اندازه حدودی عرض تور: 2.5cm
واحد: متر
×

تور کتان قلاب بافی بنفش روشن عرض2.5cm کد : 072

2/000 تومان
honari-812-647
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته


رنگ پایه: بنفش
نوع نوار: نوار کتان قلاب بافی شده
اندازه حدودی عرض تور: 2.5cm
واحد: متر
×

تور کتان قلاب بافی سرخابی عرض2.7cm کد : 5

2/000 تومان
honari-413-734
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته


رنگ پایه: قرمز
نوع نوار: نوار کتان قلاب بافی شده
اندازه حدودی عرض تور: 3cm
واحد: متر
×

تور کتان قلاب بافی گلبهی روشن عرض 1.۵cm کد

2/000 تومان
honari-911-857
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته


رنگ پایه: نارنجی
نوع نوار: نوار کتان قلاب بافی شده
اندازه حدودی عرض تور: 1.5Cm
واحد: متر
×

تور کتان قلاب بافی سرخابی عرض 1.۵cm کد : 5

2/000 تومان
honari-567-300
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته


رنگ پایه: قرمز
نوع نوار: نوار کتان قلاب بافی شده
اندازه حدودی عرض تور: 1.5Cm
واحد: متر
×

تور کتان قلاب بافی یاسی عرض 1.۵cm کد : 9

2/000 تومان
honari-372-189
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته


رنگ پایه: بنفش
نوع نوار: نوار کتان قلاب بافی شده
اندازه حدودی عرض تور: 1.5Cm
واحد: متر
×

تور کتان قلاب بافی قرمز عرض 1.۵cm کد : 4

2/000 تومان
honari-557-844
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته


رنگ پایه: قرمز
نوع نوار: نوار کتان قلاب بافی شده
اندازه حدودی عرض تور: 1.5Cm
واحد: متر
×

روبان ساتن سایز 25 آبی نفتی

2/800 تومان
honari-911-151
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

جنس روبان: ساتن
طرح: ساده
رنگ پایه: آبی
عرض روبان: 25mm
واحد روبان : رول
نوع روبان : ساده
واحد: رول
×

روبان ساتن سایز 7 صورتی کد:8233

800 تومان
honari-436-519
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

جنس روبان: ساتن
طرح: ساده
رنگ پایه: صورتی
عرض روبان: 7mm
واحد روبان : رول
نوع روبان : ساده
واحد: رول
×

روبان ساتن سایز 25 آبی کد:3160

2/800 تومان
honari-64-495
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

جنس روبان: ساتن
طرح: ساده
رنگ پایه: آبی
عرض روبان: 25mm
واحد روبان : رول
نوع روبان : ساده
واحد: رول
×

برتل 3.5 میلی متری کد3053

2/000 تومان
honari-390-267
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

جنس روبان: ساتن
طرح: ساده
رنگ پایه: صورتی
عرض روبان: 3.5mm
واحد روبان : رول
نوع روبان : ساده
واحد: عدد
×

برتل 3.5 میلی متری کد 8326

2/000 تومان
honari-806-145
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

جنس روبان: ساتن
طرح: ساده
رنگ پایه: سبز
عرض روبان: 3.5mm
واحد روبان : رول
نوع روبان : ساده
واحد: عدد
×

کارگاه پلاستیکی خارجی سایز 10

6/500 تومان
honari-237-284
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه کارگاه: 10inch
جنس کارگاه: پلاستیکی
قطر داخلی کارگاه: 22cm
قطر خارجی کارگاه: 24cm
واحد: عدد

در حال بررسی
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
خوش آمدید
تعداد محصول به روز شد
محصول به سبد خرید اضافه شد
احتمالا یکی از محصولات درخواستیتون به تعدادی که سفارش دادید موجود نیست
ادامه
سفارش شما ثبت شد
پرداخت شما به صورت نقدی در محل خواهد بود
ادامه
سبد خرید شما خالی است !!
ادامه
ادامه