سبد خرید شما خالی است !

محصولات چوبی خام هور

جستجو در دسته "محصولات چوبی خام هور" :

×

منبت چوب طبیعی هور طرح گل 5 سانتی کد 120

 
wood-monabbat-flower-120
واحد: عدد
طرح چوب: منبت
ابعاد : 5 cm
کشور سازنده : ایران
سازنده: هور
نوع چوب: چوب طبیعی
کدمحصول : 030302424
×

منبت چوب طبیعی هور طرح گل 6.5 سانتی کد 119

 
wood-monabbat-flower-119
واحد: عدد
طرح چوب: منبت
ابعاد : قطر : 6.5 cm
کشور سازنده : ایران
سازنده: هور
نوع چوب: چوب طبیعی
کدمحصول : 030302422
×

منبت چوب طبیعی هور طرح گل 7 سانتی کد 118

 
wood-monabbat-flower-118
واحد: عدد
طرح چوب: منبت
ابعاد : قطر : 7 cm
کشور سازنده : ایران
سازنده: هور
نوع چوب: چوب طبیعی
کدمحصول : 030302421
×

منبت چوب طبیعی هور طرح گل 5 سانتی کد 117

 
wood-monabbat-flower-117
واحد: عدد
طرح چوب: منبت
ابعاد : 5 cm
کشور سازنده : ایران
سازنده: هور
نوع چوب: چوب طبیعی
کدمحصول : 030302420
×

منبت چوب طبیعی هور طرح گل 5 سانتی کد 116

 
wood-monabbat-flower-116
واحد: عدد
طرح چوب: منبت
ابعاد : 5 cm
کشور سازنده : ایران
سازنده: هور
نوع چوب: چوب طبیعی
کدمحصول : 030302419
×

منبت چوب طبیعی هور طرح گل 5 سانتی کد 115

 
wood-monabbat-flower-115
واحد: عدد
طرح چوب: منبت
ابعاد : 5 cm
کشور سازنده : ایران
سازنده: هور
نوع چوب: چوب طبیعی
کدمحصول : 030302418
×

منبت چوب طبیعی هور طرح گل 7 سانتی کد 114

 
wood-monabbat-flower-114
واحد: عدد
طرح چوب: منبت
ابعاد : قطر : 7 cm
کشور سازنده : ایران
سازنده: هور
نوع چوب: چوب طبیعی
کدمحصول : 030302417
×

سطل چوبی درب دار 36 سانتیمتر هور کد 6223

 
chobi_satle_ashghal_darbdar-6223
واحد: عدد
طرح چوب: انواع سطل
جنس و نوع چوب: mdf-8mil
ابعاد : ارتفاع : 36 cm ، عرض مربع مقطع : 19 cm
کشور سازنده : ایران
سازنده: هور
کدمحصول : 030302415
×

ظرف 26 سانتیمتر هور کد 9406

 
zarf-hoor-code-9406
واحد: عدد
طرح چوب: انواع ظروف
جنس و نوع چوب: mdf-8mil
ابعاد : 26*26*7 cm
کشور سازنده : ایران
سازنده: هور
کدمحصول : 030302413
×

قطعه چوب دایره ابزار خورده 30 سانتیمتر هور کد 8226

 
circle-hoor-abzar-30-8
واحد: عدد
طرح چوب: قطعات چوبی تخت
جنس و نوع چوب: mdf-8mil
ابعاد : 30 cm
کشور سازنده : ایران
سازنده: هور
ضخامت قطعه: 8mil
طرح قطعه: ابزار خورده
شکل قطعه: دایره
کدمحصول : 030302407
×

کشو چوبی هور کد 6118

 
keshoo-wood-hoor-6118
واحد: عدد
طرح چوب: انواع کشو
جنس و نوع چوب: mdf-8mil
ابعاد : 27*13.5*22 cm
کشور سازنده : ایران
سازنده: هور
کدمحصول : 030302403
×

ظرف 23 سانتیمتر هور کد 9410

 
zarf-hoor-code9410
واحد: عدد
طرح چوب: انواع ظروف
جنس و نوع چوب: mdf-8mil
ابعاد : دهانه : 23*23 cm
کشور سازنده : ایران
سازنده: هور
کدمحصول : 030302399
×

ظرف 30 سانتیمتر هور کد 9401

 
zarf-hoor-code94010
واحد: عدد
طرح چوب: انواع ظروف
جنس و نوع چوب: mdf-8mil
ابعاد : دهانه : 30*30 cm
کشور سازنده : ایران
سازنده: هور
کدمحصول : 03030511
×

فرفره چوبی 43 میلیمتر

 
ferfereh-choobi-hoor-43
واحد: عدد
ابعاد : قطر : 4.3 cm
کشور سازنده : ایران
طرح چوب: فرفره
کدمحصول : 020301279
×

فرفره چوبی 23 میلیمتر

 
ferfereh-choobi-hoor-23
واحد: عدد
ابعاد : قطر : 2.3 cm
کشور سازنده : ایران
طرح چوب: فرفره
کدمحصول : 020301278
×

فرفره چوبی 37 میلیمتر

 
ferfereh-choobi-hoor-37
واحد: عدد
ابعاد : قطر : 3.7 cm
کشور سازنده : ایران
طرح چوب: فرفره
کدمحصول : 020301277
×

ست 6 عددی زیر لیوانی چوبی هور طرح دایره کد 9304

 
set-6taie-zirlivani-circle
واحد: بسته
ابعاد : mdf- 5mil ، قطر 8 سانتی متر
کشور سازنده : ایران
سازنده: هور
طرح چوب: انواع زیر لیوانی
کدمحصول : 020301274
×

ست 6 عددی زیر لیوانی چوبی هور طرح گل کد 9301

 
set-6taie-zirlivani-flower
واحد: بسته
ابعاد : 10 cm , mdf-5mil
کشور سازنده : ایران
سازنده: هور
طرح چوب: انواع زیر لیوانی
کدمحصول : 020301273
×

کشو چوبی هور کد 6113

 
keshoo-wood-hoor-6113
واحد: عدد
طرح چوب: انواع کشو
جنس و نوع چوب: mdf-8mil
ابعاد : 12*20*22 cm
کشور سازنده : ایران
سازنده: هور
کدمحصول : 020301272
×

منبت چوب طبیعی هور طرح گل 5 سانتی کد 113

 
wood-ghete-flower-113
واحد: عدد
ابعاد : 5 cm
کشور سازنده : ایران
سازنده: هور
طرح چوب: منبت
نوع چوب: چوب طبیعی
کدمحصول : 020301271
×

منبت چوب طبیعی هور طرح گل 5 سانتی کد 112

 
wood-ghete-flower-112
واحد: عدد
ابعاد : ارتفاع : 5 cm
کشور سازنده : ایران
سازنده: هور
طرح چوب: منبت
نوع چوب: چوب طبیعی
کدمحصول : 020301270
×

منبت چوب طبیعی هور طرح گل 5.5 سانتی کد 111

 
wood-ghete-flower-111
واحد: عدد
ابعاد : ارتفاع : 5.5 cm
کشور سازنده : ایران
سازنده: هور
طرح چوب: منبت
نوع چوب: چوب طبیعی
کدمحصول : 020301269
×

منبت چوب طبیعی هور طرح گل 7 سانتی کد 110

 
wood-ghete-flower-110
واحد: عدد
ابعاد : 7 cm
کشور سازنده : ایران
سازنده: هور
طرح چوب: منبت
نوع چوب: چوب طبیعی
کدمحصول : 020301268
×

منبت چوب طبیعی هور طرح گل 5 سانتی کد 109

 
wood-ghete-flower-109
واحد: عدد
ابعاد : 5 cm
کشور سازنده : ایران
سازنده: هور
طرح چوب: منبت
نوع چوب: چوب طبیعی
کدمحصول : 020301267
×

منبت چوب طبیعی هور طرح گل 5.5 سانتی کد 108

 
wood-ghete-flower-108
واحد: عدد
ابعاد : 5.5 cm
کشور سازنده : ایران
سازنده: هور
طرح چوب: منبت
نوع چوب: چوب طبیعی
کدمحصول : 020301266
×

منبت چوب طبیعی هور طرح گل 5 سانتی کد 107

 
wood-ghete-flower-107
واحد: عدد
ابعاد : 5 cm
کشور سازنده : ایران
سازنده: هور
طرح چوب: منبت
نوع چوب: چوب طبیعی
کدمحصول : 020301265
×

منبت چوب طبیعی هور طرح گل 5 سانتی کد 106

 
wood-ghete-flower-106
واحد: عدد
ابعاد : 5 cm
کشور سازنده : ایران
سازنده: هور
طرح چوب: منبت
نوع چوب: چوب طبیعی
کدمحصول : 020301264
×

منبت چوب طبیعی هور طرح گل 4.5 سانتی کد 104

 
wood-ghete-flower-104
واحد: عدد
ابعاد : 4.5 cm
کشور سازنده : ایران
سازنده: هور
طرح چوب: منبت
نوع چوب: چوب طبیعی
کدمحصول : 020301262
×

منبت چوب طبیعی هور طرح گل 6.5 سانتی کد 103

 
wood-ghete-flower-103
واحد: عدد
ابعاد : قطر : 6.5 cm
کشور سازنده : ایران
سازنده: هور
طرح چوب: منبت
نوع چوب: چوب طبیعی
کدمحصول : 020301261
×

منبت چوب طبیعی هور طرح گل 6.5 سانتی کد 102

 
wood-ghete-flower-102
واحد: عدد
ابعاد : ارتفاع : 6.3 cm ، طول ضلع : 4 cm
کشور سازنده : ایران
سازنده: هور
طرح چوب: منبت
نوع چوب: چوب طبیعی
کدمحصول : 020301260
×

منبت چوب طبیعی هور طرح گل 7.5 سانتی کد 101

 
wood-ghete-flower-101
واحد: عدد
ابعاد : طول هر ضلع : 5.5 cm ، قطر : 7.5 cm
کشور سازنده : ایران
سازنده: هور
طرح چوب: منبت
نوع چوب: چوب طبیعی
کدمحصول : 020301259
×

صفحه چوبی هور طرح دایره 50 سانتی 16 میل کد 8221

 
wood-ghete-circle-50-big
واحد: عدد
طرح چوب: قطعات چوبی تخت
ابعاد : ضخامت : 16 mm
کشور سازنده : ایران
جنس و نوع چوب: mdf-16mil
سازنده: هور
ضخامت قطعه: 16mil
طرح قطعه: ساده
شکل قطعه: دایره
کدمحصول : 020301257
×

صفحه چوبی هور طرح دایره 30 سانتی 16 میل کد 8219

 
wood-ghete-circle-30-big
واحد: عدد
طرح چوب: قطعات چوبی تخت
ابعاد : ضخامت : 16 mm
کشور سازنده : ایران
جنس و نوع چوب: mdf-16mil
سازنده: هور
ضخامت قطعه: 16mil
طرح قطعه: ساده
شکل قطعه: دایره
کدمحصول : 020301251
×

صفحه چوبی هور طرح دایره 25 سانتی 16 میل کد 8218

 
wood-ghete-circle-25-big
واحد: عدد
طرح چوب: قطعات چوبی تخت
ابعاد : ضخامت : 16 mm
کشور سازنده : ایران
جنس و نوع چوب: mdf-16mil
سازنده: هور
ضخامت قطعه: 16mil
طرح قطعه: ساده
شکل قطعه: دایره
کدمحصول : 020301250
×

صفحه چوبی هور طرح دایره 15 سانتی 5 میل کد 8202

 
wood-ghete-circle-15-small
واحد: عدد
طرح چوب: قطعات چوبی تخت
ابعاد : mdf- 5mil
کشور سازنده : ایران
سازنده: هور
ضخامت قطعه: 5mil
طرح قطعه: ساده
شکل قطعه: دایره
کدمحصول : 020301242
×

صفحه چوبی هور طرح دایره 10 سانتی 5 میل کد 8201

 
wood-ghete-circle-10-small
واحد: عدد
طرح چوب: قطعات چوبی تخت
ابعاد : mdf- 5mil
کشور سازنده : ایران
سازنده: هور
ضخامت قطعه: 5mil
طرح قطعه: ساده
شکل قطعه: دایره
کدمحصول : 020301240

ظروف چوبی خام برند هور (  سینی چوبی ، جعبه چوبی و ... ) بهترین کیفیت و تنوع را در ساخت ظروف چوبی دارد .

محصولات هور با توجه به اینکه از بهترین mdf ها ساخته شده اند سطح صاف و سیقلی دارند و نیاز به سمباده کشی ندارد ، همچنین رنگ پذیری بسیار خوبی دارند و کیفیت بالای آنها باعث شده رنگ خوری آنها بسیار کم باشد.
شما برای خرید ظروف خام چوبی میتوانید محصولات هور را انتخاب کنید.

ساخت محصولات چوبی هور بسیار دقیق می باشد و در کنار داشتن این موارد قیمت ظروف چوبی خام مناسب است .

همین موارد باعث بی نظیر شدن کیفیت این محصولات شده است .

از جمله محصولات چوبی هور میتوان به انواع ظروف خام چوبی، سینی چوبی ، جعبه چوبی ، سطل چوبی ،جادستمال کاغذی چوبی، تخته سرو و... اشاره کرد.
شما میتوانید تمامی تکنیک های هنر پتینه را روی ظروف چوبی اجرا کنید
محصولات هور ساخت ایران میباشد.


در حال بررسی
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
خوش آمدید
تعداد محصول به روز شد
محصول به سبد خرید اضافه شد
احتمالا یکی از محصولات درخواستیتون به تعدادی که سفارش دادید موجود نیست
ادامه
سفارش شما ثبت شد
پرداخت شما به صورت نقدی در محل خواهد بود
ادامه
سبد خرید شما خالی است !!
ادامه
ادامه