سبد خرید شما خالی است !

محصولات چوبی خام هور

جستجو در دسته "محصولات چوبی خام هور" :

×

جعبه چوبی هور مستطیل 20*30 cm کد 3216

36/900 تومان
wood-box-20-30cm-code416
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طرح چوب: انواع جعبه
جنس و نوع چوب: mdf-8mil
ابعاد : طول 30 cm - عرض 20 cm - ارتفاع: 9 cm
کشور سازنده : ایران
سازنده: هور
کدمحصول : 030302285
تعداد بسته
×

جعبه چوبی هور مربع 20*20 cm کد 3118

27/300 تومان
wood-box-318
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طرح چوب: انواع جعبه
جنس و نوع چوب: mdf-8mil
ابعاد : طول و عرض: 20 cm - ارتفاع: 11 cm
کشور سازنده : ایران
سازنده: هور
کدمحصول : 030302284
تعداد بسته
×

جعبه چوبی هور مستطیل 11*16 cm کد 3213

22/200 تومان
wood-box-16-11cm-code413
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طرح چوب: انواع جعبه
جنس و نوع چوب: mdf-8mil
ابعاد : طول:16 cm - عرض: 11 cm - ارتفاع: 7 cm
کشور سازنده : ایران
سازنده: هور
کدمحصول : 030302283
تعداد بسته
×

جعبه چوبی هور مربع 9*9 cm کد 3112

19/400 تومان
wood-box-9cm-code312
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طرح چوب: انواع جعبه
جنس و نوع چوب: mdf-8mil
ابعاد : طول و عرض: 9 cm - ارتفاع: 7 cm
کشور سازنده : ایران
سازنده: هور
کدمحصول : 030302282
تعداد بسته
×

جعبه چوبی هور مربع 12*12 cm کد 3113

21/200 تومان
wood-box-12cm-code313
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طرح چوب: انواع جعبه
جنس و نوع چوب: mdf-8mil
ابعاد : طول و عرض: 12 cm - ارتفاع: 7 cm
کشور سازنده : ایران
سازنده: هور
کدمحصول : 030302281
تعداد بسته
×

جعبه چوبی هور مربع 24*24 cm کد 3119

30/000 تومان
wood-box-319
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طرح چوب: انواع جعبه
جنس و نوع چوب: mdf-8mil
ابعاد : طول و عرض: 24 cm - ارتفاع: 10 cm
کشور سازنده : ایران
سازنده: هور
کدمحصول : 030302280
تعداد بسته
×

جعبه چوبی هور مربع 16*16 cm کد 3115

24/500 تومان
wood-box-315
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طرح چوب: انواع جعبه
جنس و نوع چوب: mdf-8mil
ابعاد : طول وعرض: 16 cm - ارتفاع: 7 cm
کشور سازنده : ایران
سازنده: هور
کدمحصول : 030302279
تعداد بسته
×

جعبه چوبی هور مربع 16*16 cm کد 3114

22/000 تومان
wood-box-16cm-code314
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طرح چوب: انواع جعبه
جنس و نوع چوب: mdf-8mil
ابعاد : طول و عرض:16 cm - ارتفاع: 10 cm
کشور سازنده : ایران
سازنده: هور
کدمحصول : 030302278
تعداد بسته
×

جعبه چوبی هور مربع 9*9 cm کد 3111

20/000 تومان
wood-box-9cm-code311
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طرح چوب: انواع جعبه
جنس و نوع چوب: mdf-8mil
ابعاد : طول و عرض: 9 cm - ارتفاع: 9 cm
کشور سازنده : ایران
سازنده: هور
کدمحصول : 030302277
تعداد بسته
×

جعبه چوبی هور مستطیل 8*11 cm کد 3211

19/400 تومان
wood-box-11-8cm-code411
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طرح چوب: انواع جعبه
جنس و نوع چوب: mdf-8mil
ابعاد : طول: 11 cm - عرض: 8 cm - ارتفاع: 6 cm
کشور سازنده : ایران
سازنده: هور
کدمحصول : 030302276
تعداد بسته
×

تخته سرو طرح قلب چوبی 30*33 cm کد 8401

17/500 تومان
wood-zirboshghabi-ghalb-37-32cm
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طرح چوب: تخته سرو
جنس و نوع چوب: mdf-8mil
ابعاد : طول: 30cm - عرض: 33cm
کشور سازنده : ایران
سازنده: هور
کدمحصول : 030302253
تعداد بسته
×

شلف قلبی چوبی 36/5*11/5 cm کد 7101

26/500 تومان
wood-shelf-365-115mm
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طرح چوب: متفاوت
جنس و نوع چوب: mdf-8mil
ابعاد : داخلی: 34/5*10 cm - خارجی: 36/5*11/5 cm - دیواره پشتی: 17/5 cnm - دیواره جلویی: 7 cm
کشور سازنده : ایران
سازنده: هور
کدمحصول : 030302243
تعداد بسته
×

جعبه تی بگ 11/5*22 cm

46/700 تومان
box-wood-tbag-220-115mm
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طرح چوب: انواع جعبه
جنس و نوع چوب: mdf-8mil
ابعاد : خارجی: 22*11/5 cm - ورودی تی بگ: 8/5*3 cm - خروجی تی بگ: 9*2 cm
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 030302235
تعداد بسته
×

قطعه چوبی طرح حرف L سایز 12cm

4/600 تومان
honari-780-476
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
ابعاد : 12*9*1.5cm
طرح چوب: حروف چوبی
جنس و نوع چوب: mdf-7mil
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 03031023
تعداد بسته
×

قطعه چوبی طرح حرف C سایز 12cm

4/600 تومان
honari-541-177
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
ابعاد : 12*10*1.5cm
طرح چوب: حروف چوبی
جنس و نوع چوب: mdf-7mil
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 03031016
تعداد بسته
×

قطعه چوبی طرح حرف I سایز 12cm

4/600 تومان
honari-66-759
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
ابعاد : 12*4.5*1.5cm
طرح چوب: حروف چوبی
جنس و نوع چوب: mdf-7mil
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 03031015
تعداد بسته
×

قطعه چوبی طرح حرف X سایز 12cm

4/600 تومان
honari-596-377
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
ابعاد : 12*11*1.5cm
طرح چوب: حروف چوبی
جنس و نوع چوب: mdf-7mil
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 03031006
تعداد بسته
×

قطعه چوبی طرح حرف Q سایز 12cm

4/600 تومان
honari-833-819
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
ابعاد : 12*13*1.5cm
طرح چوب: حروف چوبی
جنس و نوع چوب: mdf-7mil
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 03031003
تعداد بسته
×

قطعه چوبی کوچک بیضی 5cm

2/100 تومان
honari-35-451
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طرح چوب: متفاوت
ابعاد : 5*3.5 cm
جنس و نوع چوب: mdf-3mil
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 03030329
تعداد بسته
×

قاب مستطیلی چوبی بزرگ 9*14 cm

2/000 تومان
honari-541-940
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
کشور سازنده : ایران
ابعاد : 14*9cm
طرح چوب: قطعات چوبی تخت
کدمحصول : 020301134
تعداد بسته
×

قطعه چوبی دایره ای 10cm

2/600 تومان
honari-389-53
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
کشور سازنده : ایران
ابعاد : 10cm
طرح چوب: قطعات چوبی تخت
کدمحصول : 020301133
تعداد بسته
×

قطعه چوبی مستطیلی 15*10

2/100 تومان
honari-707-966
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
ابعاد : 10*15cm
کشور سازنده : ایران
طرح چوب: قطعات چوبی تخت
کدمحصول : 020301109
تعداد بسته
×

قطعه چوبی دایره ای 6cm

5/500 تومان
honari-378-52
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طرح چوب: قطعات چوبی تخت
ابعاد : 6cm
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 020301107
تعداد بسته
×

قطعه چوبی دایره ای 11cm

1/800 تومان
honari-986-775
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طرح چوب: قطعات چوبی تخت
ابعاد : 11cm
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 020301106
تعداد بسته
×

قطعه چوبی مستطیلی 11*6

3/300 تومان
honari-292-545
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
ابعاد : 6*11cm
کشور سازنده : ایران
طرح چوب: قطعات چوبی تخت
کدمحصول : 020301105
تعداد بسته
×

قاب مستطیلی چوبی باریک 10*15

3/100 تومان
honari-374-585
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
ابعاد : 15*10cm
کشور سازنده : ایران
طرح چوب: قطعات چوبی تخت
کدمحصول : 020301103
تعداد بسته
×

قاب مستطیلی چوبی باریک 18*13

4/000 تومان
honari-509-698
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
ابعاد : 13*18cm
کشور سازنده : ایران
طرح چوب: قطعات چوبی تخت
کدمحصول : 020301102
تعداد بسته
×

قاب رومیزی چوبی بزرگ کد 27/3

26/300 تومان
honari-817-970
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طرح چوب: انواع قاب
ابعاد : 32*29cmاندازه داخل قاب22*26 اندازه قاب
جنس و نوع چوب: mdf-3mil
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 030302178
تعداد بسته
×

قاب مستطیلی چوبی کوچک 9*6 cm

2/000 تومان
honari-769-224
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
ابعاد : 6*9cm
کشور سازنده : ایران
طرح چوب: قطعات چوبی تخت
کدمحصول : 02030148
تعداد بسته
×

صفحه ساعت کوچک قطر 20cm

4/300 تومان
honari-53-300
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
ابعاد : 20cm
کشور سازنده : ایران
طرح چوب: قطعات چوبی تخت
کدمحصول : 02030139
تعداد بسته
×

تاقچه چوبی کنجی کد 7110

21/500 تومان
chobi_taghche_konji_code129
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طرح چوب: متفاوت
جنس و نوع چوب: mdf-8mil
ابعاد : 13*13 به ارتفاع 44 cm
کشور سازنده : ایران
سازنده: هور
کدمحصول : 03030275
تعداد بسته
×

جعبه سه كشوی چوبی كد 6103

34/700 تومان
choobi-182
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طرح چوب: انواع کشو
جنس و نوع چوب: mdf-7mil
ابعاد : 16*10.5cm 17.5cm اندازه سطح بالای جعبه 10*15.5، اندازه کشو ها 12.5*4.5 ، اندازه کلی: ارتفاع
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 03030236
تعداد بسته
×

صفحه چوبی هور طرح دایره 8 سانتی 8 میل کد 8240

 
hoor-wood-ghete-circle-8-8240
واحد: عدد
طرح چوب: قطعات چوبی تخت
جنس و نوع چوب: mdf-8mil
ابعاد : قطر : 8 cm
کشور سازنده : ایران
سازنده: هور
نوع چوب: mdf
ضخامت قطعه: 8mil
طرح قطعه: ساده
شکل قطعه: دایره
کدمحصول : 030302463
×

صفحه چوبی هور طرح دایره 6 سانتی 8 میل کد 8238

 
hoor-wood-ghete-circle-6-8237
واحد: عدد
طرح چوب: قطعات چوبی تخت
جنس و نوع چوب: mdf-8mil
ابعاد : قطر : 6 cm
کشور سازنده : ایران
سازنده: هور
نوع چوب: mdf
ضخامت قطعه: 8mil
طرح قطعه: ساده
شکل قطعه: دایره
کدمحصول : 030302459
×

صفحه ساعت چوبی هور 30 cm

 
safeh-saat-divari-30cm
واحد: عدد
طرح چوب: متفاوت
جنس و نوع چوب: mdf-8mil
ابعاد : قطر: 30 cm - محل قرار گیری موتور ساعت: 7 cm
کشور سازنده : ایران
سازنده: هور
نوع چوب: mdf
کدمحصول : 0303024556
×

منبت چوب طبیعی هور طرح گل 4.5 سانتی کد 121

 
wood-monabbat-flower-121
واحد: عدد
طرح چوب: منبت
ابعاد : قطر : 4.5 cm
کشور سازنده : ایران
سازنده: هور
نوع چوب: چوب طبیعی
کدمحصول : 030302425

ظروف چوبی خام برند هور (  سینی چوبی ، جعبه چوبی و ... ) بهترین کیفیت و تنوع را در ساخت ظروف چوبی دارد .

محصولات هور با توجه به اینکه از بهترین mdf ها ساخته شده اند سطح صاف و سیقلی دارند و نیاز به سمباده کشی ندارد ، همچنین رنگ پذیری بسیار خوبی دارند و کیفیت بالای آنها باعث شده رنگ خوری آنها بسیار کم باشد.
شما برای خرید ظروف خام چوبی میتوانید محصولات هور را انتخاب کنید.

ساخت محصولات چوبی هور بسیار دقیق می باشد و در کنار داشتن این موارد قیمت ظروف چوبی خام مناسب است .

همین موارد باعث بی نظیر شدن کیفیت این محصولات شده است .

از جمله محصولات چوبی هور میتوان به انواع ظروف خام چوبی، سینی چوبی ، جعبه چوبی ، سطل چوبی ،جادستمال کاغذی چوبی، تخته سرو و... اشاره کرد.
شما میتوانید تمامی تکنیک های هنر پتینه را روی ظروف چوبی اجرا کنید
محصولات هور ساخت ایران میباشد.


در حال بررسی
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
خوش آمدید
تعداد محصول به روز شد
محصول به سبد خرید اضافه شد
احتمالا یکی از محصولات درخواستیتون به تعدادی که سفارش دادید موجود نیست
ادامه
سفارش شما ثبت شد
پرداخت شما به صورت نقدی در محل خواهد بود
ادامه
سبد خرید شما خالی است !!
ادامه
ادامه