سبد خرید
0

کالایی در سبد خرید شما وجود ندارد!

نام محصول تعداد قیمت
0

کالایی در سبد خرید شما وجود ندارد!

نام محصول تعداد قیمت

محصولات چوبی خام هور

جستجو در دسته "محصولات چوبی خام هور" :

×

قطعه چوب مستطیل ساده 21در15 سانتیمتر هور کد 8122

2/300 تومان
rectangle-hoor-morabaea-210-14-0-8
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طرح چوب: قطعات چوبی تخت
جنس و نوع چوب: mdf-3mil
ابعاد : 21*14/8*0/3 سانتی متر
کشور سازنده : ایران
سازنده: هور
ضخامت قطعه: 3mil
طرح قطعه: ساده
شکل قطعه: مستطیل
کدمحصول : 030302337
تعداد بسته
×

قطعه چوب مستطیل ساده 30در21 سانتیمتر هور کد 8121

4/300 تومان
hoor-8121
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طرح چوب: قطعات چوبی تخت
جنس و نوع چوب: mdf-3mil
ابعاد : 30*21*0/3 سانتی متر
کشور سازنده : ایران
سازنده: هور
ضخامت قطعه: 3mil
طرح قطعه: ساده
شکل قطعه: مستطیل
کدمحصول : 030302336
تعداد بسته
×

قطعه چوب مستطیل ساده 15در8 سانتیمتر هور کد 8119

6/300 تومان
rectangle-hoor-15-8-0-8
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طرح چوب: قطعات چوبی تخت
جنس و نوع چوب: mdf-8mil
ابعاد : 15*7/8*0/8 سانتی متر
کشور سازنده : ایران
سازنده: هور
ضخامت قطعه: 8mil
طرح قطعه: ساده
شکل قطعه: مستطیل
کدمحصول : 030302334
تعداد بسته
×

قطعه چوب مستطیل ساده 20در12 سانتیمتر هور کد 8118

3/200 تومان
rectangle-hoor-20-13-0-8
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طرح چوب: قطعات چوبی تخت
جنس و نوع چوب: mdf-8mil
ابعاد : 20*12/5*0/8 سانتی متر
کشور سازنده : ایران
سازنده: هور
ضخامت قطعه: 8mil
طرح قطعه: ساده
شکل قطعه: مستطیل
کدمحصول : 030302333
تعداد بسته
×

قطعه چوب مستطیل ساده 25در15 سانتیمتر هور کد 8117

4/700 تومان
rectangle-hoor-morabaea-15-5-0-3
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طرح چوب: قطعات چوبی تخت
جنس و نوع چوب: mdf-8mil
ابعاد : 25*15/5*0/8 سانتی متر
کشور سازنده : ایران
سازنده: هور
ضخامت قطعه: 8mil
طرح قطعه: ساده
شکل قطعه: مستطیل
کدمحصول : 030302332
تعداد بسته
×

قطعه چوب مستطیل ساده 21در15 سانتیمتر هور کد 8116

4/500 تومان
rectangle-hoor-morabaea-21-14-8-3
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طرح چوب: قطعات چوبی تخت
جنس و نوع چوب: mdf-8mil
ابعاد : 21*14/8*0/8 سانتی متر
کشور سازنده : ایران
سازنده: هور
ضخامت قطعه: 8mil
طرح قطعه: ساده
شکل قطعه: مستطیل
کدمحصول : 030302331
تعداد بسته
×

قطعه چوب مستطیل ساده 35در22 سانتیمتر هور کد 8114

15/500 تومان
rectangle-hoor-morabaea-35-2-2-3
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طرح چوب: قطعات چوبی تخت
جنس و نوع چوب: mdf-8mil
ابعاد : 35*22*0/8 سانتی متر
کشور سازنده : ایران
سازنده: هور
ضخامت قطعه: 8mil
طرح قطعه: ساده
شکل قطعه: مستطیل
کدمحصول : 030302329
تعداد بسته
×

قطعه چوب مربع ساده 5 سانتیمتر هور کد 8111

 
rectangle-hoor-5-5-0-3
واحد: عدد
طرح چوب: قطعات چوبی تخت
جنس و نوع چوب: mdf-3mil
ابعاد : 50*50*2.5 mm
کشور سازنده : ایران
سازنده: هور
ضخامت قطعه: 2.5mil
طرح قطعه: ساده
شکل قطعه: مربع
کدمحصول : 030302326
×

قطعه چوب مربع ساده 8 سانتیمتر هور کد 8110

3/200 تومان
rectangle-hoor-8-8-0-3
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
ضخامت قطعه: 3mil
طرح قطعه: ساده
شکل قطعه: مربع
طرح چوب: قطعات چوبی تخت
جنس و نوع چوب: mdf-3mil
ابعاد : 8*8
کشور سازنده : ایران
سازنده: هور
نوع چوب: mdf
کدمحصول : 030302325
تعداد بسته
×

قطعه چوب مربع ساده 10 سانتیمتر هور کد 8109

5/000 تومان
rectangle-hoor-10-10-0-3
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طرح چوب: قطعات چوبی تخت
جنس و نوع چوب: mdf-3mil
ابعاد : 10*10 سانتی متر
کشور سازنده : ایران
سازنده: هور
ضخامت قطعه: 3mil
طرح قطعه: ساده
شکل قطعه: مربع
کدمحصول : 030302324
تعداد بسته
×

قطعه چوب مربع ساده 15 سانتیمتر هور(2 عددی) 8108

4/400 تومان
rectangle-hoor-15-15-0-3
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طرح چوب: قطعات چوبی تخت
جنس و نوع چوب: mdf-3mil
ابعاد : 15*15*0/3 سانتی متر
کشور سازنده : ایران
سازنده: هور
ضخامت قطعه: 3mil
طرح قطعه: ساده
شکل قطعه: مربع
کدمحصول : 030302323
تعداد بسته
×

قطعه چوب مربع ساده 10 سانتیمتر هور کد 8106

3/800 تومان
rectangle-hoor-10-10-0-8
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طرح چوب: قطعات چوبی تخت
جنس و نوع چوب: mdf-8mil
ابعاد : 10*10*0.8 سانتی متر
کشور سازنده : ایران
سازنده: هور
ضخامت قطعه: 8mil
طرح قطعه: ساده
شکل قطعه: مربع
کدمحصول : 030302322
تعداد بسته
×

قطعه چوب مربع ساده 20 سانتیمتر هور کد 8107

3/000 تومان
rectangle-hoor-morabaea-10-20-0-3
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طرح چوب: قطعات چوبی تخت
جنس و نوع چوب: mdf-3mil
ابعاد : 20*20*0/3 سانتی متر
کشور سازنده : ایران
سازنده: هور
ضخامت قطعه: 3mil
طرح قطعه: ساده
شکل قطعه: مربع
کدمحصول : 030302321
تعداد بسته
×

قطعه چوب مربع ساده 15 سانتیمتر هور کد 8105

4/950 تومان
rectangle-hoor-15-15-0-80
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طرح چوب: قطعات چوبی تخت
جنس و نوع چوب: mdf-8mil
ابعاد : 15*15*0/8 سانتی متر
کشور سازنده : ایران
سازنده: هور
ضخامت قطعه: 8mil
طرح قطعه: ساده
شکل قطعه: مربع
کدمحصول : 030302320
تعداد بسته
×

قطعه چوب مربع ساده 20 سانتیمتر هور کد 8104

8/350 تومان
rectangle-hoor-morabaea-20-2-0-8
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طرح چوب: قطعات چوبی تخت
جنس و نوع چوب: mdf-8mil
ابعاد : 20*20*0/8 سانتی متر
کشور سازنده : ایران
سازنده: هور
ضخامت قطعه: 8mil
طرح قطعه: ساده
شکل قطعه: مربع
کدمحصول : 030302319
تعداد بسته
×

قطعه چوب مربع ساده 25 سانتیمتر هور کد 8103

25/500 تومان
rectangle-hoor-25-25-0-89
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طرح چوب: قطعات چوبی تخت
جنس و نوع چوب: mdf-8mil
ابعاد : 25*25*0/8 سانتی متر
کشور سازنده : ایران
سازنده: هور
ضخامت قطعه: 8mil
طرح قطعه: ساده
شکل قطعه: مربع
کدمحصول : 030302318
تعداد بسته
×

قطعه چوب مربع ساده 35 سانتیمتر هور کد 8102

23/850 تومان
rectangle-hoor-morabaea-35-35-0-3
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طرح چوب: قطعات چوبی تخت
جنس و نوع چوب: mdf-8mil
ابعاد : 35*35*0/8
کشور سازنده : ایران
سازنده: هور
ضخامت قطعه: 8mil
طرح قطعه: ساده
شکل قطعه: مربع
کدمحصول : 030302317
تعداد بسته
×

قطعه چوب مربع ساده 35 سانتیمتر هور کد 08101

39/200 تومان
rectangle-hoor-morabaea-35-35-1-60
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طرح چوب: قطعات چوبی تخت
جنس و نوع چوب: mdf-16mil
ابعاد : 35*35*1/6 سانتی متر
کشور سازنده : ایران
سازنده: هور
ضخامت قطعه: 16mil
طرح قطعه: ساده
شکل قطعه: مربع
کدمحصول : 030302316
تعداد بسته
×

قطعه چوبی طرح حرف G سایز 12 سانتیمتر

4/600 تومان
horof_chobi_CG
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طرح چوب: حروف چوبی
جنس و نوع چوب: mdf-16mil
ابعاد : 12*10*1.6cm
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 03031025
تعداد بسته
×

سینی چوبی مربع دالبری 29 سانتیمتر هور کد 1222

33/350 تومان
sini-chobi-29cm-303
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طرح چوب: انواع سینی
ابعاد : 29*29*5 cm
کشور سازنده : ایران
سازنده: هور
جنس و نوع چوب: mdf-6mil
کدمحصول : 030302303
تعداد بسته
×

سینی چوبی مربع دالبری 32 سانتیمتر هور کد 1221

36/200 تومان
sini-chobi-32cm-295
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طرح چوب: انواع سینی
ابعاد : 32*32*5 cm
کشور سازنده : ایران
سازنده: هور
جنس و نوع چوب: mdf-6mil
کدمحصول : 030302295
تعداد بسته
×

سینی مستطیل دالبری 29در40 سانتیمتر هور کد 1121

38/200 تومان
sini-chobi-mostatil-292
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طرح چوب: انواع سینی
ابعاد : 40*29*4 cm
کشور سازنده : ایران
سازنده: هور
جنس و نوع چوب: mdf-6mil
کدمحصول : 030302292
تعداد بسته
×

سینی مربع دالبری 26 سانتیمتر هور کد 1223

30/850 تومان
sini-chobi-26cm-279
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طرح چوب: انواع سینی
ابعاد : 26*26*5 cm
کشور سازنده : ایران
سازنده: هور
جنس و نوع چوب: mdf-6mil
کدمحصول : 030302305
تعداد بسته
×

صفحه ساعت قطر35 cm

39/200 تومان
safeh-saat-divari-175mm
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طرح چوب: متفاوت
جنس و نوع چوب: mdf-8mil
ابعاد : قطر:35 cm - محل قرار گیری موتور ساعت: 7 cm
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 030302291
تعداد بسته
×

جعبه چوبی هور مستطیل 11*20 cm کد 3215

25/900 تومان
wood-box-11-20cm-code415
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طرح چوب: انواع جعبه
جنس و نوع چوب: mdf-8mil
ابعاد : طول: 20 cm - عرض: 11 cm - ارتفاع: 10 cm
کشور سازنده : ایران
سازنده: هور
کدمحصول : 030302289
تعداد بسته
×

جعبه چوبی هور مربع 9*9 cm کد 3112

28/200 تومان
wood-box-9cm-code312
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طرح چوب: انواع جعبه
جنس و نوع چوب: mdf-8mil
ابعاد : طول و عرض: 9 cm - ارتفاع: 7 cm
کشور سازنده : ایران
سازنده: هور
کدمحصول : 030302282
تعداد بسته
×

جعبه چوبی هور مربع 12*12 cm کد 3113

32/500 تومان
wood-box-12cm-code313
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طرح چوب: انواع جعبه
جنس و نوع چوب: mdf-8mil
ابعاد : طول و عرض: 12 cm - ارتفاع: 7 cm
کشور سازنده : ایران
سازنده: هور
کدمحصول : 030302281
تعداد بسته
×

جعبه چوبی هور مربع 16*16 cm کد 3115

48/000 تومان
wood-box-315
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طرح چوب: انواع جعبه
جنس و نوع چوب: mdf-8mil
ابعاد : طول وعرض: 16 cm - ارتفاع: 7 cm
کشور سازنده : ایران
سازنده: هور
کدمحصول : 030302279
تعداد بسته
×

جعبه چوبی هور مربع 16*16 cm کد 3114

43/000 تومان
wood-box-16cm-code314
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طرح چوب: انواع جعبه
جنس و نوع چوب: mdf-8mil
ابعاد : طول و عرض:16 cm - ارتفاع: 10 cm
کشور سازنده : ایران
سازنده: هور
کدمحصول : 030302278
تعداد بسته
×

جعبه چوبی هور مستطیل 8*11 cm کد 3211

19/400 تومان
wood-box-11-8cm-code411
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طرح چوب: انواع جعبه
جنس و نوع چوب: mdf-8mil
ابعاد : طول: 11 cm - عرض: 8 cm - ارتفاع: 6 cm
کشور سازنده : ایران
سازنده: هور
کدمحصول : 030302276
تعداد بسته
×

تخته سرو طرح قلب چوبی 30*33 cm کد 8401

23/000 تومان
wood-zirboshghabi-ghalb-37-32cm
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طرح چوب: تخته سرو
جنس و نوع چوب: mdf-8mil
ابعاد : طول: 30cm - عرض: 33cm
کشور سازنده : ایران
سازنده: هور
کدمحصول : 030302253
تعداد بسته
×

تخته سرو مستطیل کوچک با طرح قلب چوبی 25*11 cm کد 8407

12/500 تومان
wood-ceni-ghalbi-11-25cm
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طرح چوب: تخته سرو
جنس و نوع چوب: mdf-8mil
ابعاد : طول: 25 cm - عرض: 11 cm
کشور سازنده : ایران
سازنده: هور
کدمحصول : 030302250
تعداد بسته
×

تخته سرو مستطیل بزرگ با طرح قلب چوبی 30*15 کد 8408

19/700 تومان
wood-ceni-ghalbi-15-30cm
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طرح چوب: تخته سرو
جنس و نوع چوب: mdf-8mil
ابعاد : طول: 30 cm - عرض: 15 cm
کشور سازنده : ایران
سازنده: هور
کدمحصول : 030302249
تعداد بسته
×

شلف قلبی چوبی 36/5*11/5 cm کد 7101

26/500 تومان
wood-shelf-365-115mm
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طرح چوب: متفاوت
جنس و نوع چوب: mdf-8mil
ابعاد : داخلی: 34/5*10 cm - خارجی: 36/5*11/5 cm - دیواره پشتی: 17/5 cnm - دیواره جلویی: 7 cm
کشور سازنده : ایران
سازنده: هور
کدمحصول : 030302243
تعداد بسته
×

شلف چوبی کلبه 31*15 cm

38/100 تومان
box-wood-150-310mm-kolbe
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طرح چوب: انواع جعبه
جنس و نوع چوب: mdf-8mil
ابعاد : داخلی: 29*13 cm - خارجی: 15*31 cm - قطر داخلی: 6 cm - قطر خارجی: 7 cm
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 030302234
تعداد بسته
×

جعبه چوبی کلبه 31*25 cm

50/950 تومان
wood-box-310-250mm
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طرح چوب: انواع جعبه
جنس و نوع چوب: mdf-8mil
ابعاد : داخلی: 29*23 cm - بیرونی: 25*31 cm - قطر داخلی: 7 cm - قطر خارجی: 7/5 cm
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 030302230
تعداد بسته

ظروف چوبی خام برند هور (  سینی چوبی ، جعبه چوبی و ... ) بهترین کیفیت و تنوع را در ساخت ظروف چوبی دارد .

محصولات هور با توجه به اینکه از بهترین mdf ها ساخته شده اند سطح صاف و سیقلی دارند و نیاز به سمباده کشی ندارد ، همچنین رنگ پذیری بسیار خوبی دارند و کیفیت بالای آنها باعث شده رنگ خوری آنها بسیار کم باشد.
شما برای خرید ظروف خام چوبی میتوانید محصولات هور را انتخاب کنید.

ساخت محصولات چوبی هور بسیار دقیق می باشد و در کنار داشتن این موارد قیمت ظروف چوبی خام مناسب است .

همین موارد باعث بی نظیر شدن کیفیت این محصولات شده است .

از جمله محصولات چوبی هور میتوان به انواع ظروف خام چوبی، سینی چوبی ، جعبه چوبی ، سطل چوبی ،جادستمال کاغذی چوبی، تخته سرو و... اشاره کرد.
شما میتوانید تمامی تکنیک های هنر پتینه را روی ظروف چوبی اجرا کنید
محصولات هور ساخت ایران میباشد.


در حال بررسی
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
خوش آمدید
تعداد محصول به روز شد
محصول به سبد خرید اضافه شد
احتمالا یکی از محصولات درخواستیتون به تعدادی که سفارش دادید موجود نیست
سفارش شما ثبت شد
پرداخت شما به صورت نقدی در محل خواهد بود
سبد خرید شما خالی است !!