سبد خرید
0

کالایی در سبد خرید شما وجود ندارد!

نام محصول تعداد قیمت
0

کالایی در سبد خرید شما وجود ندارد!

نام محصول تعداد قیمت

استیکر رزین مولتی استایل

جستجو در دسته "استیکر رزین مولتی استایل" :

×

استیکر رزینی طرح اعداد ساعت سایز بزرگ

 
product-1613984809-9164
واحد: بسته
طرح قطعه: ساده
ابعاد : طول:3.9cm/عرض:2.9cm
ضخامت قطعه: 1mil
جنس : مولتی استایل
کشور سازنده : ایران
کاربرد : تزئینی
کدمحصول : 02224699
×

استیکر رزینی طرح اعداد ساعت سایز متوسط

 
product-1613984762-4402
واحد: بسته
طرح قطعه: ساده
ابعاد : طول:حدودا3cm/عرض:حدودا1.7cm
ضخامت قطعه: 1mil
جنس : مولتی استایل
کشور سازنده : ایران
کاربرد : تزئینی
کدمحصول : 02229399
×

استیکر رزینی طرح برگ گردو متوسط

 
product-1613913109-5030
واحد: عدد
طرح قطعه: ساده
ابعاد : طول:12cm/عرض:5cm
ضخامت قطعه: 1mil
جنس : مولتی استایل
کشور سازنده : ایران
کاربرد : تزئینی
کدمحصول : 02214274
×

استیکر رزینی طرح گل شقایق بزرگ

 
product-1613911037-7127
واحد: عدد
ضخامت قطعه: 1mil
ابعاد : بزرگترین طول قطعه:حدودا8cm/کوچکترین طول قطعه:6cm
جنس : پلکسی
طرح قطعه: ساده
کدمحصول : 02211811
×

استیکر رزینی طرح گل شقایق کوچک

 
product-1613910996-9765
واحد: عدد
شفّافیت شیشه: شفّاف
شکل شیشه: گل
عمق : تخت
ابعاد : طول:6 cm عرض5 cm
ارتفاع شیشه: 2mm
ضخامت قطعه: 1mil
جنس : پلکسی
کشور سازنده : ایران
طرح قطعه: ساده
کاربرد : تزئینی
کدمحصول : 02210112
×

استیکر رزینی طرح ساعت شمسه بزرگ قطر 30 cm

 
product-1613910416-4016
واحد: عدد
طرح قطعه: ساده
شکل قطعه: دایره
ابعاد : قطر:30cm
ضخامت قطعه: 1mil
کشور سازنده : ایران
کاربرد : تزئینی
جنس : مولتی استایل
کدمحصول : 02213586
×

استیکر رزینی طرح ساعت شمسه کوچک قطر 15 cm

 
product-1613910386-376
واحد: عدد
طرح قطعه: ساده
شکل قطعه: دایره
ابعاد : قطر:15cm
ضخامت قطعه: 1mil
کشور سازنده : ایران
کاربرد : تزئینی
جنس : مولتی استایل
کدمحصول : 02216748
×

استیکر رزینی طرح رینگ اعداد رومی قطر 15 cm

 
product-1613910342-7264
واحد: عدد
طرح قطعه: ساده
شکل قطعه: دایره
کشور سازنده : ایران
ضخامت قطعه: 1mil
کاربرد : تزئینی
جنس : مولتی استایل
ابعاد : قطر :15cm
کدمحصول : 02215882
×

استیکر رزینی طرح رینگ اعداد رومی سایز قطر 20 cm

 
product-1613910293-1045
واحد: عدد
طرح قطعه: ساده
شکل قطعه: دایره
ابعاد : قطر:20cm
ضخامت قطعه: 1mil
کشور سازنده : ایران
کاربرد : تزئینی
جنس : مولتی استایل
کدمحصول : 02213437
×

استیکر رزینی طرح رینگ اعداد رومی قطر 27.7 cm

 
product-1613910269-2084
واحد: عدد
طرح قطعه: ساده
شکل قطعه: دایره
ابعاد : قطر:27.7cm
ضخامت قطعه: 1mil
کشور سازنده : ایران
کاربرد : تزئینی
جنس : مولتی استایل
کدمحصول : 02216158
×

استیکر رزینی طرح رینگ اعداد رومی قطر 40 cm

 
product-1613910240-6047
واحد: عدد
طرح قطعه: ساده
شکل قطعه: دایره
ابعاد : قطر:40cm
ضخامت قطعه: 1mil
کشور سازنده : ایران
کاربرد : تزئینی
جنس : مولتی استایل
کدمحصول : 02219046
×

استیکر رزین ساعت طرح شبدر

 
product-1613910213-500
واحد: عدد
طرح قطعه: ساده
ابعاد : طول:حدودا23.3cm/عرض:حدودا23.3cm
ضخامت قطعه: 1mil
کشور سازنده : ایران
کاربرد : تزئینی
جنس : مولتی استایل
کدمحصول : 02218993
×

استیکر رزین طرح پروانه کوچک

 
product-1613910170-6126
واحد: عدد
طرح قطعه: ساده
ابعاد : طول:حدودا8cm/عرض:حدودا3cm
ضخامت قطعه: 1mil
کشور سازنده : ایران
کاربرد : تزئینی
جنس : مولتی استایل
کدمحصول : 02218668
×

استیکر رزین طرح پروانه متوسط

 
product-1613910140-2199
واحد: عدد
طرح قطعه: ساده
ابعاد : طول:حدودا9cm/عرض:حدودا3cm
ضخامت قطعه: 1mil
کشور سازنده : ایران
کاربرد : تزئینی
جنس : مولتی استایل
کدمحصول : 02214813
×

استیکر رزین طرح پروانه بزرگ

 
product-1613910095-220
واحد: عدد
طرح قطعه: ساده
ابعاد : طول:حدودا15cm/عرض:حدودا5cm
ضخامت قطعه: 1mil
کشور سازنده : ایران
کاربرد : تزئینی
جنس : مولتی استایل
کدمحصول : 02215920
×

استیکر رزین طرح Mr

 
product-1613910066-5281
واحد: عدد
ضخامت قطعه: 1mil
طرح قطعه: ساده
ابعاد : طول:6.6cm/عرض:3.6cm
کشور سازنده : ایران
کاربرد : تزئینی
جنس : مولتی استایل
کدمحصول : 02216098
×

استیکر رزین طرح جانان

 
product-1613910030-6640
واحد: عدد
طرح قطعه: ساده
ابعاد : طول:5.6cm/عرض:3.6cm
ضخامت قطعه: 1mil
کشور سازنده : ایران
کاربرد : تزئینی
جنس : مولتی استایل
کدمحصول : 02213865
×

استیکر رزینی طرح همدم

 
product-1613909996-6813
واحد: عدد
طرح قطعه: ساده
ابعاد : طول:9cm/عرض:5cm
ضخامت قطعه: 1mil
کشور سازنده : ایران
کاربرد : تزئینی
جنس : مولتی استایل
کدمحصول : 02215479
×

استیکر رزینی طرح اعداد ساعت سایز کوچک

 
product-1613909966-1374
واحد: بسته
طرح قطعه: ساده
ابعاد : طول:حدودا1.9cm/عرض:1cm
ضخامت قطعه: 1mil
کشور سازنده : ایران
کاربرد : تزئینی
جنس : مولتی استایل
کدمحصول : 02211812
×

استیکر رزین طرح اعداد رومی

 
product-1613909939-4150
واحد: بسته
طرح قطعه: ساده
ابعاد : ارتفاع:4cm/عرض قطعات بزرگتر:حدودا4cm/عرض قطعات باریکتر:2cm
ضخامت قطعه: 1mil
کشور سازنده : ایران
کاربرد : تزئینی
جنس : مولتی استایل
کدمحصول : 02216839
×

استیکر رزینی طرح ساعت تاج

 
product-1613909871-1031
واحد: عدد
طرح قطعه: ساده
ابعاد : طول:18.7cm/عرض:16.7cm
ضخامت قطعه: 1mil
کشور سازنده : ایران
کاربرد : تزئینی
جنس : مولتی استایل
کدمحصول : 02212294
×

استیکر رزینی طرح برگ گردو بزرگ

 
product-1613909784-3554
واحد: عدد
ابعاد : طول:24.5cm/عرض:10cm
ضخامت قطعه: 1mil
کشور سازنده : ایران
کاربرد : تزئینی
جنس : مولتی استایل
طرح قطعه: ساده
کدمحصول : 02216818
×

استیکر رزینی طرح برگ گردو کوچک

 
product-1613909744-7549
واحد: عدد
ابعاد : طول:6cm/عرض:3.5cm
ضخامت قطعه: 1mil
کشور سازنده : ایران
کاربرد : تزئینی
جنس : مولتی استایل
طرح قطعه: ساده
کدمحصول : 02216927
×

استیکر رزینی طرح ماندلا بزرگ قطر 20 cm

 
product-1613909715-9677
واحد: عدد
طرح قطعه: ساده
شکل قطعه: دایره
ابعاد : قطر:20cm
ضخامت قطعه: 1mil
کشور سازنده : ایران
کاربرد : تزئینی
جنس : مولتی استایل
کدمحصول : 02212113
×

استیکر رزینی طرح ماندلا متوسط قطر 15 cm

 
product-1613909694-8345
واحد: عدد
طرح قطعه: ساده
شکل قطعه: دایره
ابعاد : قطر:15cm
ضخامت قطعه: 1mil
کشور سازنده : ایران
کاربرد : تزئینی
جنس : مولتی استایل
کدمحصول : 02215423
×

استیکر رزینی طرح ماندلا کوچک قطر 10 cm

 
product-1613909660-9158
واحد: عدد
طرح قطعه: ساده
شکل قطعه: دایره
ابعاد : قطر:10cm
ضخامت قطعه: 1mil
کشور سازنده : ایران
کاربرد : تزئینی
جنس : مولتی استایل
کدمحصول : 02216307
×

استیکر رزینی طرح عشق

 
product-1613909636-4652
واحد: عدد
ابعاد : طول:6.5cm/عرض:6cm
ضخامت قطعه: 1mil
طرح قطعه: ساده
کشور سازنده : ایران
کاربرد : تزئینی
جنس : مولتی استایل
کدمحصول : 02213417
×

استیکر رزینی طرح اعداد ساعت خطی

 
product-1613909596-6764
واحد: عدد
ابعاد : طول:5cm/عرض:0.9cm
ضخامت قطعه: 1mil
کشور سازنده : ایران
کاربرد : تزئینی
جنس : مولتی استایل
طرح قطعه: ساده
کدمحصول : 02212222
×

استیکر رزینی طرح هیچ

 
product-1613909536-686
واحد: عدد
طرح قطعه: ساده
ابعاد : طول:6cm/عرض:5.7cm
ضخامت قطعه: 1mil
کشور سازنده : ایران
کاربرد : تزئینی
جنس : مولتی استایل
کدمحصول : 02212985
×

استیکر رزینی طرح محبوب

 
product-1613909491-6947
واحد: عدد
طرح قطعه: ساده
ابعاد : طول:7.1cm/عرض:1.1cm
ضخامت قطعه: 1mil
کشور سازنده : ایران
کاربرد : تزئینی
جنس : مولتی استایل
کدمحصول : 02219362
×

استیکر رزینی طرح جان

 
product-1613909440-414
واحد: عدد
طرح قطعه: ساده
ابعاد : طول:7cm/عرض:2.7cm
ضخامت قطعه: 1mil
کشور سازنده : ایران
کاربرد : تزئینی
جنس : مولتی استایل
کدمحصول : 02219970

 


در حال بررسی
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
خوش آمدید
تعداد محصول به روز شد
محصول به سبد خرید اضافه شد
احتمالا یکی از محصولات درخواستیتون به تعدادی که سفارش دادید موجود نیست
سفارش شما ثبت شد
پرداخت شما به صورت نقدی در محل خواهد بود
سبد خرید شما خالی است !!