سبد خرید شما خالی است !

قطعات چوبی

جستجو در دسته "قطعات چوبی" :

×

قاب مستطیلی چوبی بزرگ 9*14 cm

2/800 تومان
honari-541-940
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس و نوع چوب: mdf-3mil
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 020301134
تعداد بسته
×

قطعه چوبی مستطیلی 15*10

1/500 تومان
honari-707-966
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طول چوب: 14 cm
عرض چوب: 9 cm
ابعاد : 2mm
جنس و نوع چوب: mdf-3mil
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 020301109
تعداد بسته
×

قاب مستطیلی چوبی باریک 9*14

2/800 تومان
honari-517-327
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طول چوب: 14cm
عرض چوب: 9cm
ابعاد : 2mm
جنس و نوع چوب: mdf-3mil
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 020301108
تعداد بسته
×

قطعه چوبی مستطیلی 11*6

1/250 تومان
honari-292-545
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طول چوب: 11cm
عرض چوب: 6cm
ابعاد : 2mm
جنس و نوع چوب: mdf-3mil
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 020301105
تعداد بسته
×

قاب دایره ای چوبی باریک 16cm

3/500 تومان
honari-996-162
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
قطر دایره: 16 cm
ابعاد : 2mm
جنس و نوع چوب: mdf-3mil
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 020301104
تعداد بسته
×

قاب مستطیلی چوبی باریک 10*15

2/600 تومان
honari-374-585
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طول چوب: 15cm
عرض چوب: 10cm
ابعاد : 2mm
جنس و نوع چوب: mdf-3mil
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 020301103
تعداد بسته
×

قاب مستطیلی چوبی باریک 18*13

3/200 تومان
honari-509-698
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طول چوب: 18cm
عرض چوب: 13cm
ابعاد : 2mm
جنس و نوع چوب: mdf-3mil
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 020301102
تعداد بسته
×

قاب مستطیلی چوبی بزرگ 18 *13 cm

3/500 تومان
honari-795-302
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طول چوب: 18 cm
عرض چوب: 13 cm
ابعاد : 2mm
جنس و نوع چوب: mdf-3mil
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 02030146
تعداد بسته
×

قاب دایره ای چوبی بزرگ قطر 14cm

2/900 تومان
honari-730-431
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
قطر دایره: 14 cm
ابعاد : 2mm
جنس و نوع چوب: mdf-3mil
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 02030145
تعداد بسته
×

قاب دایره ای چوبی کوچک قطر 10cm

2/000 تومان
honari-178-446
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
قطر دایره: 10 cm
ابعاد : 2mm
جنس و نوع چوب: mdf-3mil
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 02030144
تعداد بسته
×

حلقه چوبی قطر 25cm

4/800 تومان
honari-434-102
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
قطر دایره: 25 cm
ابعاد : 2mm
جنس و نوع چوب: mdf-3mil
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 02030143
تعداد بسته
×

حلقه چوبی متوسط قطر 30cm

5/800 تومان
honari-24-865
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
قطر دایره: 30 cm
ابعاد : 2mm
جنس و نوع چوب: mdf-3mil
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 02030142
تعداد بسته
×

صفحه ساعت کوچک قطر 20cm

4/700 تومان
honari-53-300
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
قطر دایره: 20 cm
ابعاد : 2mm
جنس و نوع چوب: mdf-3mil
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 02030139
تعداد بسته
×

قطعه چوبی طرح ساعت بزرگ قطر 30cm

6/000 تومان
choob_saat_bozorg
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
قطر دایره: ۳۰ cm
ابعاد : 2mm
جنس و نوع چوب: mdf-3mil
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 02030138
تعداد بسته
×

نوارهای چوبی باریک

 
honari-1526363747-629
واحد: عدد
طرح چوب: قطعات چوبی تخت
ابعاد : 32*3 mm : ابعاد حدودی
کدمحصول : 020301184
×

قطعه چوبی دایره ای 10cm

 
honari-389-53
واحد: عدد
جنس و نوع چوب: mdf-3mil
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 020301133
×

قاب دایره ای چوبی باریک 11cm

 
honari-67-170
واحد: عدد
جنس و نوع چوب: mdf-3mil
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 020301132
×

قطعه چوبی دایره ای 6cm

 
honari-378-52
واحد: عدد
طرح چوب: قطعه
قطر دایره: 6cm
ابعاد : 2mm
جنس و نوع چوب: mdf-3mil
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 020301107
×

قطعه چوبی دایره ای 11cm

 
honari-986-775
واحد: عدد
طرح چوب: قطعه
قطر دایره: 11cm
ابعاد : 2mm
جنس و نوع چوب: mdf-3mil
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 020301106
×

قاب مستطیلی چوبی کوچک 9*6 cm

 
honari-769-224
واحد: عدد
طول چوب: 9 cm
عرض چوب: 6 cm
ابعاد : 2mm
جنس و نوع چوب: mdf-3mil
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 02030148
×

قاب مستطیلی چوبی متوسط 15*10 cm

 
honari-966-120
واحد: عدد
طول چوب: 15 cm
عرض چوب: 10 cm
ابعاد : 2mm
جنس و نوع چوب: mdf-3mil
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 02030147
×

حلقه چوبی بزرگ قطر 33.5cm

 
honari-789-543
واحد: عدد
قطر دایره: 33.5 cm
ابعاد : 2mm
جنس و نوع چوب: mdf-3mil
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 02030140

در حال بررسی
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
خوش آمدید
تعداد محصول به روز شد
محصول به سبد خرید اضافه شد
احتمالا یکی از محصولات درخواستیتون به تعدادی که سفارش دادید موجود نیست
ادامه
سفارش شما ثبت شد
پرداخت شما به صورت نقدی در محل خواهد بود
ادامه
سبد خرید شما خالی است !!
ادامه
ادامه