سبد خرید شما خالی است !

قطعات چوبی

جستجو در دسته "قطعات چوبی" :

×

قاب مستطیلی چوبی بزرگ 9*14 cm

1/300 تومان
honari-541-940
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس و نوع چوب: mdf-3mil
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 020301134
×

قاب مستطیلی چوبی باریک 18*13

1/400 تومان
honari-509-698
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طول چوب: 18cm
عرض چوب: 13cm
ابعاد چوب: 2mm
جنس و نوع چوب: mdf-3mil
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 020301102
×

قاب مستطیلی چوبی کوچک 9*6 cm

1/000 تومان
honari-769-224
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طول چوب: 9 cm
عرض چوب: 6 cm
ابعاد چوب: 2mm
جنس و نوع چوب: mdf-3mil
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 02030148
×

قاب مستطیلی چوبی متوسط 15*10 cm

1/200 تومان
honari-966-120
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طول چوب: 15 cm
عرض چوب: 10 cm
ابعاد چوب: 2mm
جنس و نوع چوب: mdf-3mil
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 02030147
×

قاب مستطیلی چوبی بزرگ 18 *13 cm

1/500 تومان
honari-795-302
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طول چوب: 18 cm
عرض چوب: 13 cm
ابعاد چوب: 2mm
جنس و نوع چوب: mdf-3mil
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 02030146
×

قاب دایره ای چوبی کوچک قطر 10cm

1/000 تومان
honari-178-446
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
قطر دایره: 10 cm
ابعاد چوب: 2mm
جنس و نوع چوب: mdf-3mil
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 02030144
×

حلقه چوبی متوسط قطر 30cm

2/500 تومان
honari-24-865
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
قطر دایره: 30 cm
ابعاد چوب: 2mm
جنس و نوع چوب: mdf-3mil
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 02030142
×

حلقه چوبی بزرگ قطر 33.5cm

3/100 تومان
honari-789-543
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
قطر دایره: 33.5 cm
ابعاد چوب: 2mm
جنس و نوع چوب: mdf-3mil
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 02030140
×

نوارهای چوبی باریک

honari-1526363747-629
انتخاب نوع بسته
واحد: عدد
طرح چوب: قطعات چوبی تخت
ابعاد چوب: 32*3 mm : ابعاد حدودی
کدمحصول : 020301184
نا موجود
قطعه چوبی دایره ای 10cm

700 تومان
×

قطعه چوبی دایره ای 10cm

700 تومان
honari-389-53
انتخاب نوع بسته
ناموجود
واحد: عدد
جنس و نوع چوب: mdf-3mil
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 020301133
×

قاب دایره ای چوبی باریک 11cm

800 تومان
honari-67-170
انتخاب نوع بسته
ناموجود
واحد: عدد
جنس و نوع چوب: mdf-3mil
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 020301132
نا موجود
قطعه چوبی مستطیلی 9*14

1/500 تومان
×

قطعه چوبی مستطیلی 9*14

1/500 تومان
honari-707-966
انتخاب نوع بسته
ناموجود
واحد: عدد
طرح چوب: قاب
طول چوب: 14 cm
عرض چوب: 9 cm
ابعاد چوب: 2mm
جنس و نوع چوب: mdf-3mil
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 020301109
×

قاب مستطیلی چوبی باریک 9*14

1/500 تومان
honari-517-327
انتخاب نوع بسته
ناموجود
واحد: عدد
طرح چوب: قاب
طول چوب: 14cm
عرض چوب: 9cm
ابعاد چوب: 2mm
جنس و نوع چوب: mdf-3mil
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 020301108
نا موجود
قطعه چوبی دایره ای 6cm

700 تومان
×

قطعه چوبی دایره ای 6cm

700 تومان
honari-378-52
انتخاب نوع بسته
ناموجود
واحد: عدد
طرح چوب: قطعه
قطر دایره: 6cm
ابعاد چوب: 2mm
جنس و نوع چوب: mdf-3mil
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 020301107
نا موجود
قطعه چوبی دایره ای 11cm

700 تومان
×

قطعه چوبی دایره ای 11cm

700 تومان
honari-986-775
انتخاب نوع بسته
ناموجود
واحد: عدد
طرح چوب: قطعه
قطر دایره: 11cm
ابعاد چوب: 2mm
جنس و نوع چوب: mdf-3mil
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 020301106
نا موجود
قطعه چوبی مستطیلی 11*6

700 تومان
×

قطعه چوبی مستطیلی 11*6

700 تومان
honari-292-545
انتخاب نوع بسته
ناموجود
واحد: عدد
طول چوب: 11cm
عرض چوب: 6cm
ابعاد چوب: 2mm
جنس و نوع چوب: mdf-3mil
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 020301105
×

قاب دایره ای چوبی باریک 16cm

1/000 تومان
honari-996-162
انتخاب نوع بسته
ناموجود
واحد: عدد
طرح چوب: قاب
قطر دایره: 16 cm
ابعاد چوب: 2mm
جنس و نوع چوب: mdf-3mil
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 020301104
×

قاب مستطیلی چوبی باریک 10*15

2/000 تومان
honari-374-585
انتخاب نوع بسته
ناموجود
واحد: عدد
طول چوب: 15cm
عرض چوب: 10cm
ابعاد چوب: 2mm
جنس و نوع چوب: mdf-3mil
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 020301103
×

قاب دایره ای چوبی بزرگ قطر 14cm

1/200 تومان
honari-730-431
انتخاب نوع بسته
ناموجود
واحد: عدد
قطر دایره: 14 cm
ابعاد چوب: 2mm
جنس و نوع چوب: mdf-3mil
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 02030145
نا موجود
حلقه چوبی قطر 25cm

1/800 تومان
×

حلقه چوبی قطر 25cm

1/800 تومان
honari-434-102
انتخاب نوع بسته
ناموجود
واحد: عدد
قطر دایره: 25 cm
ابعاد چوب: 2mm
جنس و نوع چوب: mdf-3mil
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 02030143
نا موجود
صفحه ساعت کوچک قطر 20cm

1/400 تومان
×

صفحه ساعت کوچک قطر 20cm

1/400 تومان
honari-53-300
انتخاب نوع بسته
ناموجود
واحد: عدد
قطر دایره: 20 cm
ابعاد چوب: 2mm
جنس و نوع چوب: mdf-3mil
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 02030139
×

قطعه چوبی طرح ساعت بزرگ قطر 30cm

2/500 تومان
choob_saat_bozorg
انتخاب نوع بسته
ناموجود
واحد: عدد
قطر دایره: ۳۰ cm
ابعاد چوب: 2mm
جنس و نوع چوب: mdf-3mil
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 02030138

در حال بررسی
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
خوش آمدید
تعداد محصول به روز شد
محصول به سبد خرید اضافه شد
احتمالا یکی از محصولات درخواستیتون به تعدادی که سفارش دادید موجود نیست
ادامه
سفارش شما ثبت شد
پرداخت شما به صورت نقدی در محل خواهد بود
ادامه
سبد خرید شما خالی است !!
ادامه
ادامه