سبد خرید شما خالی است !

رنگ نگینی

جستجو در دسته "رنگ نگینی" :

×

رنگ نگینی کادنس سبز روشن کد 577

11/500 تومان
honari-1518960580-415
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
رنگ پایه: سبز
نوع رنگها: ساده
حجم رنگ: 25mil
سازنده رنگ ها: کادنس
انواع رنگ: رنگ نگینی
کشور سازنده : ترکیه
کدمحصول : 8699036717710
تعداد بسته
×

رنگ نگینی کادنس زرد فسفری کد 573

11/500 تومان
honari-1518960507-408
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
رنگ پایه: زرد
نوع رنگها: ساده
حجم رنگ: 25mil
سازنده رنگ ها: کادنس
انواع رنگ: رنگ نگینی
کشور سازنده : ترکیه
کدمحصول : 8699036717918
تعداد بسته
×

رنگ نگینی کادنس صورتی تیره کد 563

11/500 تومان
honari-1518960342-729
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
رنگ پایه: صورتی
نوع رنگها: ساده
حجم رنگ: 25mil
سازنده رنگ ها: کادنس
انواع رنگ: رنگ نگینی
کشور سازنده : ترکیه
کدمحصول : 8699036717819
تعداد بسته
×

رنگ نگینی کادنس صورتی نوزادی متالیک کد 592

11/500 تومان
honari-1518960085-31
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
رنگ پایه: صورتی
نوع رنگها: متالیک
حجم رنگ: 25mil
سازنده رنگ ها: کادنس
انواع رنگ: رنگ نگینی
کشور سازنده : ترکیه
کدمحصول : 8699036718335
تعداد بسته
×

رنگ نگینی کادنس آبی تیره متالیک کد 590

11/500 تومان
honari-1518959984-40
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
رنگ پایه: آبی
نوع رنگها: متالیک
حجم رنگ: 25mil
سازنده رنگ ها: کادنس
انواع رنگ: رنگ نگینی
کشور سازنده : ترکیه
کدمحصول : 8699036718311
تعداد بسته
×

رنگ نگینی کادنس نارنجی روشن کد 552

11/500 تومان
honari-1518959094-679
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
رنگ پایه: نارنجی
نوع رنگها: ساده
حجم رنگ: 25mil
سازنده رنگ ها: کادنس
انواع رنگ: رنگ نگینی
کشور سازنده : ترکیه
کدمحصول : 8699036717697
تعداد بسته
×

رنگ نگینی کادنس سبز آنتیک متالیک کد 589

11/500 تومان
honari-1518959013-152
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
رنگ پایه: سبز
نوع رنگها: متالیک
حجم رنگ: 25mil
سازنده رنگ ها: کادنس
انواع رنگ: رنگ نگینی
کشور سازنده : ترکیه
کدمحصول : 8699036718304
تعداد بسته
×

رنگ نگینی کادنس سبز کد 557

11/500 تومان
honari-1518958944-757
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
رنگ پایه: سبز
نوع رنگها: ساده
حجم رنگ: 25mil
سازنده رنگ ها: کادنس
انواع رنگ: رنگ نگینی
کشور سازنده : ترکیه
کدمحصول : 8699036717758
تعداد بسته
×

رنگ نگینی کادنس کرم کد 569

11/500 تومان
honari-1518958870-454
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
رنگ پایه: کرم
نوع رنگها: ساده
حجم رنگ: 25mil
سازنده رنگ ها: کادنس
انواع رنگ: رنگ نگینی
کشور سازنده : ترکیه
کدمحصول : 8699036717871
تعداد بسته
×

رنگ نگینی کادنس شیری متالیک کد 581

11/500 تومان
honari-1518958696-554
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
رنگ پایه: کرم
نوع رنگها: متالیک
حجم رنگ: 25mil
سازنده رنگ ها: کادنس
انواع رنگ: رنگ نگینی
کشور سازنده : ترکیه
کدمحصول : 8699036717970
تعداد بسته
×

رنگ نگینی کادنس سبز لجنی کد 554

11/500 تومان
honari-1518958460-800
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
رنگ پایه: سبز
نوع رنگها: ساده
حجم رنگ: 25mil
سازنده رنگ ها: کادنس
انواع رنگ: رنگ نگینی
کشور سازنده : ترکیه
کدمحصول : 8699036717727
تعداد بسته
×

رنگ نگینی کادنس آبی کاربنی کد 560

11/500 تومان
honari-1518957113-204
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
رنگ پایه: آبی
نوع رنگها: ساده
حجم رنگ: 25mil
سازنده رنگ ها: کادنس
انواع رنگ: رنگ نگینی
کشور سازنده : ترکیه
کدمحصول : 8699036717789
تعداد بسته
×

رنگ نگینی کادنس آبی نوزادی متالیک کد 591

11/500 تومان
honari-1518957040-144
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
رنگ پایه: آبی
نوع رنگها: متالیک
حجم رنگ: 25mil
سازنده رنگ ها: کادنس
انواع رنگ: رنگ نگینی
کشور سازنده : ترکیه
کدمحصول : 8699036718328
تعداد بسته
×

رنگ نگینی کادنس بادمجانی کد 566

11/500 تومان
honari-1518956821-742
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
رنگ پایه: بنفش
نوع رنگها: ساده
حجم رنگ: 25mil
سازنده رنگ ها: کادنس
انواع رنگ: رنگ نگینی
کشور سازنده : ترکیه
کدمحصول : 03040353
تعداد بسته
×

رنگ نگینی کادنس سبز زمردی کد 556

11/500 تومان
honari-1518956630-550
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
رنگ پایه: سبز
نوع رنگها: ساده
حجم رنگ: 25mil
سازنده رنگ ها: کادنس
انواع رنگ: رنگ نگینی
کشور سازنده : ترکیه
کدمحصول : 8699036717741
تعداد بسته
×

رنگ نگینی کادنس قرمز آنتیک متالیک کد 588

11/500 تومان
honari-1518956380-159
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
رنگ پایه: قرمز
نوع رنگها: متالیک
حجم رنگ: 25mil
سازنده رنگ ها: کادنس
انواع رنگ: رنگ نگینی
کشور سازنده : ترکیه
کدمحصول : 8699036718298
تعداد بسته
×

رنگ نگینی کادنس آبی آسمانی کد 558

11/500 تومان
honari-1518955360-986
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
رنگ پایه: آبی
نوع رنگها: ساده
حجم رنگ: 25mil
سازنده رنگ ها: کادنس
انواع رنگ: رنگ نگینی
کشور سازنده : ترکیه
کدمحصول : 8699036717765
تعداد بسته
×

رنگ نگینی کادنس نارنجی کد 553

11/500 تومان
honari-1518954844-799
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
حجم رنگ: 25mil
رنگ پایه: نارنجی
نوع رنگها: ساده
سازنده رنگ ها: کادنس
انواع رنگ: رنگ نگینی
کشور سازنده : ترکیه
کدمحصول : 03040347
تعداد بسته
×

رنگ نگینی کادنس زرد لیمویی کد 551

11/500 تومان
rang_negini_551
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
حجم رنگ: 25mil
رنگ پایه: زرد
نوع رنگها: ساده
سازنده رنگ ها: کادنس
انواع رنگ: رنگ نگینی
کشور سازنده : ترکیه
کدمحصول : 8699036717680
تعداد بسته
×

رنگ نگینی کادنس قهوه ای آنتیک متالیک کد 587

 
honari-1519710040-354
واحد: عدد
حجم رنگ: 25mil
رنگ پایه: قهوه ای
نوع رنگها: متالیک
سازنده رنگ ها: کادنس
انواع رنگ: رنگ نگینی
کشور سازنده : ترکیه
کدمحصول : 03040381
×

شفاف کننده نگینی کادنس کد 582

 
honari-1518960726-766
واحد: عدد
نوع رنگها: ساده
حجم رنگ: 25mil
سازنده رنگ ها: کادنس
انواع رنگ: رنگ نگینی
کشور سازنده : ترکیه
کدمحصول : 8699036718205
×

رنگ نگینی کادنس فیروزه ای کد 570

 
honari-1518960674-240
واحد: عدد
رنگ پایه: آبی
نوع رنگها: ساده
حجم رنگ: 25mil
سازنده رنگ ها: کادنس
انواع رنگ: رنگ نگینی
کشور سازنده : ترکیه
کدمحصول : 8699036717888
×

رنگ نگینی کادنس قرمز تیره کد 565

 
honari-1518960407-503
واحد: عدد
رنگ پایه: قرمز
نوع رنگها: ساده
حجم رنگ: 25mil
سازنده رنگ ها: کادنس
انواع رنگ: رنگ نگینی
کشور سازنده : ترکیه
کدمحصول : 03040376
×

رنگ نگینی کادنس بنفش کد 571

 
honari-1518960298-556
واحد: عدد
رنگ پایه: بنفش
نوع رنگها: ساده
حجم رنگ: 25mil
سازنده رنگ ها: کادنس
انواع رنگ: رنگ نگینی
کشور سازنده : ترکیه
کدمحصول : 03040374
×

رنگ نگینی کادنس بنفش یاسی کد 579

 
honari-1518960230-885
واحد: عدد
رنگ پایه: بنفش
نوع رنگها: ساده
حجم رنگ: 25mil
سازنده رنگ ها: کادنس
انواع رنگ: رنگ نگینی
کشور سازنده : ترکیه
کدمحصول : 03040373
×

رنگ نگینی کادنس صورتی کد 561

 
honari-1518960160-224
واحد: عدد
رنگ پایه: صورتی
نوع رنگها: ساده
حجم رنگ: 25mil
سازنده رنگ ها: کادنس
انواع رنگ: رنگ نگینی
کشور سازنده : ترکیه
کدمحصول : 8699036717796
×

رنگ نگینی کادنس طلایی متالیک کد 583

 
honari-1518959913-658
واحد: عدد
رنگ پایه: طلایی
نوع رنگها: متالیک
حجم رنگ: 25mil
سازنده رنگ ها: کادنس
انواع رنگ: رنگ نگینی
کشور سازنده : ترکیه
کدمحصول : 8699036718243
×

رنگ نگینی کادنس سفید کد 568

 
honari-1518958821-89
واحد: عدد
رنگ پایه: سفید
نوع رنگها: ساده
حجم رنگ: 25mil
سازنده رنگ ها: کادنس
انواع رنگ: رنگ نگینی
کشور سازنده : ترکیه
کدمحصول : 03040364
×

رنگ نگینی کادنس صورتی نوزادی کد 562

 
honari-1518958601-551
واحد: عدد
رنگ پایه: صورتی
نوع رنگها: ساده
حجم رنگ: 25mil
سازنده رنگ ها: کادنس
انواع رنگ: رنگ نگینی
کشور سازنده : ترکیه
کدمحصول : 03040362
×

رنگ نگینی کادنس قهوه ای کد 567

 
honari-1518958537-58
واحد: عدد
رنگ پایه: قهوه ای
نوع رنگها: ساده
حجم رنگ: 25mil
سازنده رنگ ها: کادنس
انواع رنگ: رنگ نگینی
کشور سازنده : ترکیه
کدمحصول : 03040361
×

رنگ نگینی کادنس نارنجی فسفری کد 576

 
honari-1518957293-53
واحد: عدد
رنگ پایه: نارنجی
نوع رنگها: ساده
حجم رنگ: 25mil
سازنده رنگ ها: کادنس
انواع رنگ: رنگ نگینی
کشور سازنده : ترکیه
کدمحصول : 03040359
×

رنگ نگینی کادنس قرمز کد 564

 
honari-1518957199-474
واحد: عدد
رنگ پایه: قرمز
نوع رنگها: ساده
حجم رنگ: 25mil
سازنده رنگ ها: کادنس
انواع رنگ: رنگ نگینی
کشور سازنده : ترکیه
کدمحصول : 03040358
×

رنگ نگینی کادنس مسی متالیک کد 585

 
honari-1518956903-417
واحد: عدد
رنگ پایه: مسی
نوع رنگها: متالیک
حجم رنگ: 25mil
سازنده رنگ ها: کادنس
انواع رنگ: رنگ نگینی
کشور سازنده : ترکیه
کدمحصول : 8699036718267
×

رنگ نگینی کادنس صدفی متالیک کد 580

 
honari-1518955645-970
واحد: عدد
رنگ پایه: سفید
نوع رنگها: متالیک
حجم رنگ: 25mil
سازنده رنگ ها: کادنس
انواع رنگ: رنگ نگینی
کشور سازنده : ترکیه
کدمحصول : 8699036717963

رنگ های نگینی  یکی از انواع رنگ های پایه آب هستند که استفاده اصلی آن ها همانطور که از اسم این رنگ " نگینی " مشخص است برای ایجاد نقطه هایی روی انواع سطوح می باشد به ایجاد نقطه روی سطوح هنر نقطه کوبی گفته می شود با هنر نقطه کوبی انوع طرح های فانتزی کشیده می شود به خصوص از نقطه کوبی برای ایجاد طرح های ماندالا و اسلیمی و طرح های مدولار روی سنگ ، پارچه و چرم استفاده می کنند نقطه کوبی روی سفال یکی از انواع نقطه کوبی است که از دیرباز در کشورما رواج داشته است. رنگ های نگینی مانند دورگیر ها دارای  سری باریکی هستند و به دلیل انعطاف پذیر بودن تیوپ این رنگ ها، با تنظیم فشار دست می توان میزان خروج رنگ از تیوپ و اندازه نقطه های ایجاد شده در هنر نقطه کوبی را تنظیم کرد و نقطه های بزرگ و کوچکی روی سطح ایجاد نمود . 

از دورگیر های ویترای نیز به منظور نقطه کوبی استفاده می شود ولی نقطه های ایجاد شده با رنگ های نگینی که برای این منظور ساخته شده اند به دلیل خاصیت گرانروی حالت کنگره ای پیدا می کند و شکل نهایی کار شما زیبا تر خواهد بود . 

رنگ های نگینی یکی ازوسایل مورد نیاز نقطه کوبی یا نقطه کاری است از ابزار های دیگری مانند قلم های مخصوص نقطه کاری در سایز های متنوع هم برای انتقال رنگ به صورت نقطه ای روی سطح به جای رنگ های نگینی هم می توان استفاده نمود. 

آموزش نقطه کوبی یکی از آموزش های آسان دکوراتیو است فقط کافی است در نقطه گذاری حرفه ای شوید . طرح های نقطه کوبی را می توانید به صورت طرح خام نقطه کوبی خودتان تهیه کنید و یا از طرح های نقطه کوبی آماده استفاده کنید لازم به ذکر هست که این طرح ها همچون طرح های ویترای دارای خطوط هستند، از طرح نقلاشی ماندالا نیز می توانید استفاده کنید 


در حال بررسی
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
خوش آمدید
تعداد محصول به روز شد
محصول به سبد خرید اضافه شد
احتمالا یکی از محصولات درخواستیتون به تعدادی که سفارش دادید موجود نیست
ادامه
سفارش شما ثبت شد
پرداخت شما به صورت نقدی در محل خواهد بود
ادامه
سبد خرید شما خالی است !!
ادامه
ادامه