سبد خرید شما خالی است !

رنگ نگینی

جستجو در دسته "رنگ نگینی" :

×

رنگ نگینی کادنس قهوه ای آنتیک متالیک کد 587

11/500 تومان
honari-1519710040-354
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
حجم رنگ: 25mil
رنگ پایه: قهوه ای
نوع رنگها: متالیک
سازنده رنگ ها: کادنس
انواع رنگ: رنگ نگینی
کشور سازنده : ترکیه
کدمحصول : 03040381
تعداد بسته
×

شفاف کننده نگینی کادنس کد 582

11/500 تومان
honari-1518960726-766
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
نوع رنگها: ساده
حجم رنگ: 25mil
سازنده رنگ ها: کادنس
انواع رنگ: رنگ نگینی
کشور سازنده : ترکیه
کدمحصول : 03040380
تعداد بسته
×

رنگ نگینی کادنس سبز روشن کد 577

11/500 تومان
honari-1518960580-415
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
رنگ پایه: سبز
نوع رنگها: ساده
حجم رنگ: 25mil
سازنده رنگ ها: کادنس
انواع رنگ: رنگ نگینی
کشور سازنده : ترکیه
کدمحصول : 03040378
تعداد بسته
×

رنگ نگینی کادنس زرد فسفری کد 573

11/500 تومان
honari-1518960507-408
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
رنگ پایه: زرد
نوع رنگها: ساده
حجم رنگ: 25mil
سازنده رنگ ها: کادنس
انواع رنگ: رنگ نگینی
کشور سازنده : ترکیه
کدمحصول : 03040377
تعداد بسته
×

رنگ نگینی کادنس بنفش کد 571

11/500 تومان
honari-1518960298-556
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
رنگ پایه: بنفش
نوع رنگها: ساده
حجم رنگ: 25mil
سازنده رنگ ها: کادنس
انواع رنگ: رنگ نگینی
کشور سازنده : ترکیه
کدمحصول : 03040374
تعداد بسته
×

رنگ نگینی کادنس بنفش یاسی کد 579

11/500 تومان
honari-1518960230-885
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
رنگ پایه: بنفش
نوع رنگها: ساده
حجم رنگ: 25mil
سازنده رنگ ها: کادنس
انواع رنگ: رنگ نگینی
کشور سازنده : ترکیه
کدمحصول : 03040373
تعداد بسته
×

رنگ نگینی کادنس صورتی کد 561

11/500 تومان
honari-1518960160-224
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
رنگ پایه: صورتی
نوع رنگها: ساده
حجم رنگ: 25mil
سازنده رنگ ها: کادنس
انواع رنگ: رنگ نگینی
کشور سازنده : ترکیه
کدمحصول : 03040372
تعداد بسته
×

رنگ نگینی کادنس آبی تیره متالیک کد 590

11/500 تومان
honari-1518959984-40
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
رنگ پایه: آبی
نوع رنگها: متالیک
حجم رنگ: 25mil
سازنده رنگ ها: کادنس
انواع رنگ: رنگ نگینی
کشور سازنده : ترکیه
کدمحصول : 03040370
تعداد بسته
×

رنگ نگینی کادنس نارنجی روشن کد 552

11/500 تومان
honari-1518959094-679
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
رنگ پایه: نارنجی
نوع رنگها: ساده
حجم رنگ: 25mil
سازنده رنگ ها: کادنس
انواع رنگ: رنگ نگینی
کشور سازنده : ترکیه
کدمحصول : 03040368
تعداد بسته
×

رنگ نگینی کادنس صورتی نوزادی کد 562

11/500 تومان
honari-1518958601-551
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
رنگ پایه: صورتی
نوع رنگها: ساده
حجم رنگ: 25mil
سازنده رنگ ها: کادنس
انواع رنگ: رنگ نگینی
کشور سازنده : ترکیه
کدمحصول : 03040362
تعداد بسته
×

رنگ نگینی کادنس قهوه ای کد 567

11/500 تومان
honari-1518958537-58
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
رنگ پایه: قهوه ای
نوع رنگها: ساده
حجم رنگ: 25mil
سازنده رنگ ها: کادنس
انواع رنگ: رنگ نگینی
کشور سازنده : ترکیه
کدمحصول : 03040361
تعداد بسته
×

رنگ نگینی کادنس سبز لجنی کد 554

11/500 تومان
honari-1518958460-800
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
رنگ پایه: سبز
نوع رنگها: ساده
حجم رنگ: 25mil
سازنده رنگ ها: کادنس
انواع رنگ: رنگ نگینی
کشور سازنده : ترکیه
کدمحصول : 03040360
تعداد بسته
×

رنگ نگینی کادنس نارنجی فسفری کد 576

11/500 تومان
honari-1518957293-53
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
رنگ پایه: نارنجی
نوع رنگها: ساده
حجم رنگ: 25mil
سازنده رنگ ها: کادنس
انواع رنگ: رنگ نگینی
کشور سازنده : ترکیه
کدمحصول : 03040359
تعداد بسته
×

رنگ نگینی کادنس آبی کاربنی کد 560

11/500 تومان
honari-1518957113-204
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
رنگ پایه: آبی
نوع رنگها: ساده
حجم رنگ: 25mil
سازنده رنگ ها: کادنس
انواع رنگ: رنگ نگینی
کشور سازنده : ترکیه
کدمحصول : 03040357
تعداد بسته
×

رنگ نگینی کادنس آبی نوزادی متالیک کد 591

11/500 تومان
honari-1518957040-144
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
رنگ پایه: آبی
نوع رنگها: متالیک
حجم رنگ: 25mil
سازنده رنگ ها: کادنس
انواع رنگ: رنگ نگینی
کشور سازنده : ترکیه
کدمحصول : 03040356
تعداد بسته
×

رنگ نگینی کادنس بادمجانی کد 566

11/500 تومان
honari-1518956821-742
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
رنگ پایه: بنفش
نوع رنگها: ساده
حجم رنگ: 25mil
سازنده رنگ ها: کادنس
انواع رنگ: رنگ نگینی
کشور سازنده : ترکیه
کدمحصول : 03040353
تعداد بسته
×

رنگ نگینی کادنس سبز زمردی کد 556

11/500 تومان
honari-1518956630-550
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
رنگ پایه: سبز
نوع رنگها: ساده
حجم رنگ: 25mil
سازنده رنگ ها: کادنس
انواع رنگ: رنگ نگینی
کشور سازنده : ترکیه
کدمحصول : 03040352
تعداد بسته
×

رنگ نگینی کادنس سبز فسفری کد 575

11/500 تومان
honari-1518956537-195
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
رنگ پایه: سبز
نوع رنگها: ساده
حجم رنگ: 25mil
سازنده رنگ ها: کادنس
انواع رنگ: رنگ نگینی
کشور سازنده : ترکیه
کدمحصول : 03040351
تعداد بسته
×

رنگ نگینی کادنس قرمز آنتیک متالیک کد 588

11/500 تومان
honari-1518956380-159
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
رنگ پایه: قرمز
نوع رنگها: متالیک
حجم رنگ: 25mil
سازنده رنگ ها: کادنس
انواع رنگ: رنگ نگینی
کشور سازنده : ترکیه
کدمحصول : 03040350
تعداد بسته
×

رنگ نگینی کادنس آبی آسمانی کد 558

11/500 تومان
honari-1518955360-986
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
رنگ پایه: آبی
نوع رنگها: ساده
حجم رنگ: 25mil
سازنده رنگ ها: کادنس
انواع رنگ: رنگ نگینی
کشور سازنده : ترکیه
کدمحصول : 03040348
تعداد بسته
×

رنگ نگینی کادنس نارنجی کد 553

11/500 تومان
honari-1518954844-799
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
حجم رنگ: 25mil
رنگ پایه: نارنجی
نوع رنگها: ساده
سازنده رنگ ها: کادنس
انواع رنگ: رنگ نگینی
کشور سازنده : ترکیه
کدمحصول : 03040347
تعداد بسته
×

رنگ نگینی کادنس فیروزه ای کد 570

 
honari-1518960674-240
واحد: عدد
رنگ پایه: آبی
نوع رنگها: ساده
حجم رنگ: 25mil
سازنده رنگ ها: کادنس
انواع رنگ: رنگ نگینی
کشور سازنده : ترکیه
کدمحصول : 03040379
×

رنگ نگینی کادنس قرمز تیره کد 565

 
honari-1518960407-503
واحد: عدد
رنگ پایه: قرمز
نوع رنگها: ساده
حجم رنگ: 25mil
سازنده رنگ ها: کادنس
انواع رنگ: رنگ نگینی
کشور سازنده : ترکیه
کدمحصول : 03040376
×

رنگ نگینی کادنس صورتی تیره کد 563

 
honari-1518960342-729
واحد: عدد
رنگ پایه: صورتی
نوع رنگها: ساده
حجم رنگ: 25mil
سازنده رنگ ها: کادنس
انواع رنگ: رنگ نگینی
کشور سازنده : ترکیه
کدمحصول : 03040375
×

رنگ نگینی کادنس صورتی نوزادی متالیک کد 592

 
honari-1518960085-31
واحد: عدد
رنگ پایه: صورتی
نوع رنگها: متالیک
حجم رنگ: 25mil
سازنده رنگ ها: کادنس
انواع رنگ: رنگ نگینی
کشور سازنده : ترکیه
کدمحصول : 03040371
×

رنگ نگینی کادنس طلایی متالیک کد 583

 
honari-1518959913-658
واحد: عدد
رنگ پایه: طلایی
نوع رنگها: متالیک
حجم رنگ: 25mil
سازنده رنگ ها: کادنس
انواع رنگ: رنگ نگینی
کشور سازنده : ترکیه
کدمحصول : 03040369
×

رنگ نگینی کادنس سبز آنتیک متالیک کد 589

 
honari-1518959013-152
واحد: عدد
رنگ پایه: سبز
نوع رنگها: متالیک
حجم رنگ: 25mil
سازنده رنگ ها: کادنس
انواع رنگ: رنگ نگینی
کشور سازنده : ترکیه
کدمحصول : 03040367
×

رنگ نگینی کادنس سبز کد 557

 
honari-1518958944-757
واحد: عدد
رنگ پایه: سبز
نوع رنگها: ساده
حجم رنگ: 25mil
سازنده رنگ ها: کادنس
انواع رنگ: رنگ نگینی
کشور سازنده : ترکیه
کدمحصول : 03040366
×

رنگ نگینی کادنس کرم کد 569

 
honari-1518958870-454
واحد: عدد
رنگ پایه: کرم
نوع رنگها: ساده
حجم رنگ: 25mil
سازنده رنگ ها: کادنس
انواع رنگ: رنگ نگینی
کشور سازنده : ترکیه
کدمحصول : 03040365
×

رنگ نگینی کادنس سفید کد 568

 
honari-1518958821-89
واحد: عدد
رنگ پایه: سفید
نوع رنگها: ساده
حجم رنگ: 25mil
سازنده رنگ ها: کادنس
انواع رنگ: رنگ نگینی
کشور سازنده : ترکیه
کدمحصول : 03040364
×

رنگ نگینی کادنس شیری متالیک کد 581

 
honari-1518958696-554
واحد: عدد
رنگ پایه: کرم
نوع رنگها: متالیک
حجم رنگ: 25mil
سازنده رنگ ها: کادنس
انواع رنگ: رنگ نگینی
کشور سازنده : ترکیه
کدمحصول : 03040363
×

رنگ نگینی کادنس قرمز کد 564

 
honari-1518957199-474
واحد: عدد
رنگ پایه: قرمز
نوع رنگها: ساده
حجم رنگ: 25mil
سازنده رنگ ها: کادنس
انواع رنگ: رنگ نگینی
کشور سازنده : ترکیه
کدمحصول : 03040358
×

رنگ نگینی کادنس بنفش متالیک کد 593

 
honari-1518956971-270
واحد: عدد
رنگ پایه: بنفش
نوع رنگها: متالیک
حجم رنگ: 25mil
سازنده رنگ ها: کادنس
انواع رنگ: رنگ نگینی
کشور سازنده : ترکیه
کدمحصول : 03040355
×

رنگ نگینی کادنس مسی متالیک کد 585

 
honari-1518956903-417
واحد: عدد
رنگ پایه: مسی
نوع رنگها: متالیک
حجم رنگ: 25mil
سازنده رنگ ها: کادنس
انواع رنگ: رنگ نگینی
کشور سازنده : ترکیه
کدمحصول : 03040354
×

رنگ نگینی کادنس صدفی متالیک کد 580

 
honari-1518955645-970
واحد: عدد
رنگ پایه: سفید
نوع رنگها: متالیک
حجم رنگ: 25mil
سازنده رنگ ها: کادنس
انواع رنگ: رنگ نگینی
کشور سازنده : ترکیه
کدمحصول : 03040349
×

رنگ نگینی کادنس زرد لیمویی کد 551

 
rang_negini_551
واحد: عدد
حجم رنگ: 25mil
رنگ پایه: زرد
نوع رنگها: ساده
سازنده رنگ ها: کادنس
انواع رنگ: رنگ نگینی
کشور سازنده : ترکیه
کدمحصول : 03040346

رنگ های نگینی  یکی از انواع رنگ های پایه آب هستند که استفاده اصلی آن ها همانطور که از اسم این رنگ " نگینی " مشخص است برای ایجاد نقطه هایی روی انواع سطوح می باشد به ایجاد نقطه روی سطوح هنر نقطه کوبی گفته می شود با هنر نقطه کوبی انوع طرح های فانتزی کشیده می شود به خصوص از نقطه کوبی برای ایجاد طرح های ماندالا و اسلیمی و طرح های مدولار روی سنگ ، پارچه و چرم استفاده می کنند نقطه کوبی روی سفال یکی از انواع نقطه کوبی است که از دیرباز در کشورما رواج داشته است. رنگ های نگینی مانند دورگیر ها دارای  سری باریکی هستند و به دلیل انعطاف پذیر بودن تیوپ این رنگ ها، با تنظیم فشار دست می توان میزان خروج رنگ از تیوپ و اندازه نقطه های ایجاد شده در هنر نقطه کوبی را تنظیم کرد و نقطه های بزرگ و کوچکی روی سطح ایجاد نمود . 

از دورگیر های ویترای نیز به منظور نقطه کوبی استفاده می شود ولی نقطه های ایجاد شده با رنگ های نگینی که برای این منظور ساخته شده اند به دلیل خاصیت گرانروی حالت کنگره ای پیدا می کند و شکل نهایی کار شما زیبا تر خواهد بود . 

رنگ های نگینی یکی ازوسایل مورد نیاز نقطه کوبی یا نقطه کاری است از ابزار های دیگری مانند قلم های مخصوص نقطه کاری در سایز های متنوع هم برای انتقال رنگ به صورت نقطه ای روی سطح به جای رنگ های نگینی هم می توان استفاده نمود. 

آموزش نقطه کوبی یکی از آموزش های آسان دکوراتیو است فقط کافی است در نقطه گذاری حرفه ای شوید . طرح های نقطه کوبی را می توانید به صورت طرح خام نقطه کوبی خودتان تهیه کنید و یا از طرح های نقطه کوبی آماده استفاده کنید لازم به ذکر هست که این طرح ها همچون طرح های ویترای دارای خطوط هستند، از طرح نقلاشی ماندالا نیز می توانید استفاده کنید 


در حال بررسی
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
خوش آمدید
تعداد محصول به روز شد
محصول به سبد خرید اضافه شد
احتمالا یکی از محصولات درخواستیتون به تعدادی که سفارش دادید موجود نیست
ادامه
سفارش شما ثبت شد
پرداخت شما به صورت نقدی در محل خواهد بود
ادامه
سبد خرید شما خالی است !!
ادامه
ادامه