سبد خرید شما خالی است !

رنگ اكريليك فوق متالیک دورا

جستجو در دسته "رنگ اكريليك فوق متالیک دورا" :

×

رنگ آكريليك نارنجی روشن فوق متالیک كد : 160

13/000 تومان
honari-827-305
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
حجم رنگ: 70mil
رنگ پایه: نارنجی
نوع رنگها: فوق متالیک
سازنده رنگ ها: کادنس
انواع رنگ: رنگ دورا
حلال: آب
کشور سازنده : ترکیه
کدمحصول : 03042732
تعداد بسته
×

رنگ آكريليك دورا برنزی فوق متالیک كد : 167

13/000 تومان
honari-489-155
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
حجم رنگ: 70mil
رنگ پایه: برنز
نوع رنگها: فوق متالیک
سازنده رنگ ها: کادنس
انواع رنگ: رنگ دورا
حلال: آب
کشور سازنده : ترکیه
کدمحصول : 03042715
تعداد بسته
×

رنگ آكريليك دورا طلایی كد 121

13/000 تومان
honari-386-974
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
حلال: آب
حجم رنگ: 70mil
رنگ پایه: طلایی
سازنده رنگ ها: کادنس
انواع رنگ: رنگ دورا
کشور سازنده : ترکیه
کدمحصول : 03042733
تعداد بسته
×

رنگ آكريليك بنفش فوق متالیک كد : 189

 
honari-14-8
واحد: عدد
حجم رنگ: 70mil
رنگ پایه: بنفش
نوع رنگها: فوق متالیک
سازنده رنگ ها: کادنس
انواع رنگ: رنگ دورا
حلال: آب
کشور سازنده : ترکیه
کدمحصول : 03042745
×

رنگ آكريليك دورا یاسی فوق متالیک كد : 165

 
honari-929-387
واحد: عدد
حجم رنگ: 70mil
رنگ پایه: بنفش
نوع رنگها: فوق متالیک
سازنده رنگ ها: کادنس
انواع رنگ: رنگ دورا
حلال: آب
کشور سازنده : ترکیه
کدمحصول : 03042744
×

رنگ آكريليك دورا صورتی تیره فوق متالیک كد 155

 
honari-756-940
واحد: عدد
حجم رنگ: 70mil
رنگ پایه: صورتی
نوع رنگها: فوق متالیک
سازنده رنگ ها: کادنس
انواع رنگ: رنگ دورا
حلال: آب
کشور سازنده : ترکیه
کدمحصول : 03042743
×

رنگ آكريليك دورا طلایی لایت فوق متالیک كد : 148

 
honari-125-346
واحد: عدد
حجم رنگ: 70mil
رنگ پایه: طلایی
نوع رنگها: فوق متالیک
سازنده رنگ ها: کادنس
انواع رنگ: رنگ دورا
حلال: آب
کشور سازنده : ترکیه
کدمحصول : 03042741
×

رنگ آكريليك دورا یاسی تیره فوق متالیک كد : 731

 
honari-569-180
واحد: عدد
حجم رنگ: 70mil
رنگ پایه: بنفش
نوع رنگها: فوق متالیک
سازنده رنگ ها: کادنس
انواع رنگ: رنگ دورا
حلال: آب
کشور سازنده : ترکیه
کدمحصول : 03042731
×

رنگ آكريليك دورا آبی آسمانی فوق متالیک كد : 158

 
honari-810-234
واحد: عدد
حجم رنگ: 70mil
رنگ پایه: آبی
نوع رنگها: فوق متالیک
سازنده رنگ ها: کادنس
انواع رنگ: رنگ دورا
حلال: آب
کشور سازنده : ترکیه
کدمحصول : 03042730
×

رنگ آكريليك دورا سبز روشن فوق متالیک كد : 161

 
honari-636-112
واحد: عدد
حجم رنگ: 70mil
رنگ پایه: سبز
نوع رنگها: فوق متالیک
سازنده رنگ ها: کادنس
انواع رنگ: رنگ دورا
حلال: آب
کشور سازنده : ترکیه
کدمحصول : 03042716
×

رنگ آكريليك دورا آبی تیره فوق متالیک تیره كد : 166

 
honari-412-761
واحد: عدد
حجم رنگ: 70mil
رنگ پایه: آبی
نوع رنگها: فوق متالیک
سازنده رنگ ها: کادنس
انواع رنگ: رنگ دورا
حلال: آب
کشور سازنده : ترکیه
کدمحصول : 03042714
×

رنگ آكريليك دورا آبی روشن فوق متالیک كد : 153

 
honari-217-279
واحد: عدد
حجم رنگ: 70mil
رنگ پایه: آبی
نوع رنگها: فوق متالیک
سازنده رنگ ها: کادنس
انواع رنگ: رنگ دورا
حلال: آب
کشور سازنده : ترکیه
کدمحصول : 03042713
×

رنگ آكريليك دورا رنگ نقره ای فوق متالیک كد : 145

 
honari-386-316
واحد: عدد
حجم رنگ: 70mil
نوع رنگها: فوق متالیک
سازنده رنگ ها: کادنس
انواع رنگ: رنگ دورا
حلال: آب
کشور سازنده : ترکیه
کدمحصول : 03042712
×

رنگ آكريليك دورا فندقی فوق متالیک كد : 168

 
honari-447-486
واحد: عدد
حجم رنگ: 70mil
رنگ پایه: قهوه ای
نوع رنگها: فوق متالیک
سازنده رنگ ها: کادنس
انواع رنگ: رنگ دورا
حلال: آب
کشور سازنده : ترکیه
کدمحصول : 03042711
×

رنگ آكريليك دورا سبز روشن فوق متالیک كد : 162

 
honari-813-955
واحد: عدد
حجم رنگ: 70mil
رنگ پایه: سبز
نوع رنگها: فوق متالیک
سازنده رنگ ها: کادنس
انواع رنگ: رنگ دورا
حلال: آب
کشور سازنده : ترکیه
کدمحصول : 03042710
×

رنگ آكريليك دورا آبی تیره فوق متالیک كد : 154

 
honari-508-155
واحد: عدد
حجم رنگ: 70mil
رنگ پایه: آبی
نوع رنگها: فوق متالیک
سازنده رنگ ها: کادنس
انواع رنگ: رنگ دورا
حلال: آب
کشور سازنده : ترکیه
کدمحصول : 03042709
×

رنگ آكريليك دورا صورتی فوق متالیک كد : 164

 
honari-10-479
واحد: عدد
رنگ پایه: صورتی
حجم رنگ: 70mil
نوع رنگها: فوق متالیک
سازنده رنگ ها: کادنس
انواع رنگ: رنگ دورا
حلال: آب
کشور سازنده : ترکیه
کدمحصول : 03042708
×

رنگ آكريليك دورا زرشکی فوق متالیک كد 157

 
honari-335-198
واحد: عدد
حجم رنگ: 70mil
رنگ پایه: قرمز
نوع رنگها: فوق متالیک
سازنده رنگ ها: کادنس
انواع رنگ: رنگ دورا
حلال: آب
کشور سازنده : ترکیه
کدمحصول : 03042707
×

رنگ آكريليك دورا بنفش ارغوانی فوق متالیک كد 156

 
honari-340-326
واحد: عدد
رنگ پایه: بنفش
حجم رنگ: 70mil
نوع رنگها: فوق متالیک
سازنده رنگ ها: کادنس
انواع رنگ: رنگ دورا
حلال: آب
کشور سازنده : ترکیه
کدمحصول : 03042706
×

رنگ آكريليك دورا یاسی فوق متالیک كد 149

 
honari-320-895
واحد: عدد
حجم رنگ: 70mil
رنگ پایه: بنفش
نوع رنگها: فوق متالیک
سازنده رنگ ها: کادنس
انواع رنگ: رنگ دورا
حلال: آب
کشور سازنده : ترکیه
کدمحصول : 03041524
×

رنگ آكريليك دورا صورتی فوق متالیک كد 147

 
honari-734-153
واحد: عدد
حجم رنگ: 70mil
رنگ پایه: صورتی
نوع رنگها: فوق متالیک
سازنده رنگ ها: کادنس
انواع رنگ: رنگ دورا
حلال: آب
کشور سازنده : ترکیه
کدمحصول : 03041523
×

رنگ آكريليك دورا یاسی فوق متالیک كد 144

 
honari-771-42
واحد: عدد
حجم رنگ: 70mil
رنگ پایه: بنفش
نوع رنگها: فوق متالیک
سازنده رنگ ها: کادنس
انواع رنگ: رنگ دورا
حلال: آب
کشور سازنده : ترکیه
کدمحصول : 03041522
×

رنگ آكريليك دورا صورتی چرک فوق متالیک كد 143

 
honari-829-435
واحد: عدد
حجم رنگ: 70mil
رنگ پایه: صورتی
نوع رنگها: فوق متالیک
سازنده رنگ ها: کادنس
انواع رنگ: رنگ دورا
حلال: آب
کشور سازنده : ترکیه
کدمحصول : 03041521
×

رنگ آكريليك دورا کله غازی فوق متالیک كد 142

 
honari-781-858
واحد: عدد
حجم رنگ: 70mil
رنگ پایه: سبز
نوع رنگها: فوق متالیک
سازنده رنگ ها: کادنس
انواع رنگ: رنگ دورا
حلال: آب
کشور سازنده : ترکیه
کدمحصول : 03041520
×

رنگ آكريليك دورا سبز زمردی فوق متالیک كد 141

 
honari-39-252
واحد: عدد
حجم رنگ: 70mil
رنگ پایه: سبز
نوع رنگها: فوق متالیک
سازنده رنگ ها: کادنس
انواع رنگ: رنگ دورا
حلال: آب
کشور سازنده : ترکیه
کدمحصول : 03041519
×

رنگ آكريليك دورا طلای قرمز فوق متالیک كد 128

 
honari-494-457
واحد: عدد
حجم رنگ: 70mil
رنگ پایه: قرمز
نوع رنگها: فوق متالیک
سازنده رنگ ها: کادنس
انواع رنگ: رنگ دورا
حلال: آب
کشور سازنده : ترکیه
کدمحصول : 03041517
×

رنگ آكريليك دورا سبز فوق متالیک كد 127

 
honari-102-705
واحد: عدد
حجم رنگ: 70mil
رنگ پایه: سبز
نوع رنگها: فوق متالیک
سازنده رنگ ها: کادنس
انواع رنگ: رنگ دورا
حلال: آب
کشور سازنده : ترکیه
کدمحصول : 03041516
×

رنگ آكريليك دورا برنز فوق متالیک كد 125

 
honari-680-773
واحد: عدد
حجم رنگ: 70mil
رنگ پایه: برنز
نوع رنگها: فوق متالیک
سازنده رنگ ها: کادنس
انواع رنگ: رنگ دورا
حلال: آب
کشور سازنده : ترکیه
کدمحصول : 03041515
×

رنگ آكريليك دورا طلایی فوق متالیک كد 123

 
honari-175-21
واحد: عدد
حجم رنگ: 70mil
رنگ پایه: طلایی
نوع رنگها: فوق متالیک
سازنده رنگ ها: کادنس
انواع رنگ: رنگ دورا
حلال: آب
کشور سازنده : ترکیه
کدمحصول : 03041514
×

رنگ آكريليك دورا سبز فوق متالیک كد 135

 
honari-635-518
واحد: عدد
حجم رنگ: 70mil
رنگ پایه: سبز
نوع رنگها: فوق متالیک
سازنده رنگ ها: کادنس
انواع رنگ: رنگ دورا
حلال: آب
کشور سازنده : ترکیه
کدمحصول : 03041513
×

رنگ آكريليك دورا نقره ای فوق متاليك كد 137

 
dora-137
واحد: عدد
حجم رنگ: 75mil
نوع رنگها: فوق متالیک
سازنده رنگ ها: کادنس
انواع رنگ: رنگ دورا
حلال: آب
کشور سازنده : ترکیه
کدمحصول : 03041512
×

رنگ آكريليك دورا نقره ای فوق متاليك كد 132

 
dora-132
واحد: عدد
حجم رنگ: 75mil
نوع رنگها: فوق متالیک
سازنده رنگ ها: کادنس
انواع رنگ: رنگ دورا
حلال: آب
کشور سازنده : ترکیه
کدمحصول : 03041511
×

رنگ آكريليك دورا برنز فوق متاليك كد 130

 
dora-130
واحد: عدد
حجم رنگ: 75mil
نوع رنگها: فوق متالیک
سازنده رنگ ها: کادنس
رنگ پایه: برنز
انواع رنگ: رنگ دورا
حلال: آب
کشور سازنده : ترکیه
کدمحصول : 03041510
×

رنگ آكريليك دورا نارنجی فوق متاليك كد 129

 
dora-129
واحد: عدد
حجم رنگ: 75mil
نوع رنگها: فوق متالیک
سازنده رنگ ها: کادنس
رنگ پایه: نارنجی
انواع رنگ: رنگ دورا
حلال: آب
کشور سازنده : ترکیه
کدمحصول : 03041509
×

رنگ آكريليك دورا آبی فوق متاليك كد 134

 
dora-134
واحد: عدد
حجم رنگ: 75mil
نوع رنگها: فوق متالیک
سازنده رنگ ها: کادنس
رنگ پایه: آبی
انواع رنگ: رنگ دورا
حلال: آب
کشور سازنده : ترکیه
کدمحصول : 03041508
×

رنگ آكريليك دورا سبز کله غازی فوق متالیک كد 140

 
dora-140
واحد: عدد
حجم رنگ: 75mil
نوع رنگها: فوق متالیک
سازنده رنگ ها: کادنس
رنگ پایه: سبز
انواع رنگ: رنگ دورا
حلال: آب
کشور سازنده : ترکیه
کدمحصول : 03041507

رنگ های اکریلیک در حالت کلی به چهار دسته ساده ، متالیک ، مات و فوق متالیک یا دورا تقسیم بندی میشود . رنگ های فوق متالیک دورا پوشانندگی فوق العاده بالایی دارد و با مقدار بسیار کمی از رنگ فوق متالیک دورا میتوان سطح بزرگی را رنگ آمیزی کرد . رنگ های دورا با نمایی پر تلألو و درخشان ساختاری مانند سایر رنگ های آکریلیک دارند و بر روی انواع سطوح شیشه ای، چوبی، سفال و سرامیک، پلی استر، پارچه و ... قابل استفاده هستند. پایه ی رنگهای دورا آب هست و می توان قلم و مو سایر وسایل را بعد از استفاده با آب شست. این رنگها بعد از خشک شدن ثابت شده وقابل شست و شو می شوند. افکت ایجادی توسط رنگ های فوق متالیک دورا کادنس بسیار خاص و متفاوت میباشد


در حال بررسی
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
خوش آمدید
تعداد محصول به روز شد
محصول به سبد خرید اضافه شد
احتمالا یکی از محصولات درخواستیتون به تعدادی که سفارش دادید موجود نیست
ادامه
سفارش شما ثبت شد
پرداخت شما به صورت نقدی در محل خواهد بود
ادامه
سبد خرید شما خالی است !!
ادامه
ادامه