سبد خرید شما خالی است !

رنگ اکریلیک فوق متالیک دورا

جستجو در دسته "رنگ اکریلیک فوق متالیک دورا" :

×

رنگ آكريليك دورا قهوه ای صورتی فوق متالیک كد : 170

 
dora-170
واحد: عدد
حجم رنگ: 70mil
حلال: آب
رنگ پایه: قهوه ای
نوع رنگها: فوق متالیک
سازنده رنگ ها: کادنس
انواع رنگ: رنگ دورا
کشور سازنده : ترکیه
کدمحصول : 03042708
×

رنگ اکریلیک دورا بنفش فوق متالیک كد : 189

 
honari-14-8
واحد: عدد
حجم رنگ: 70mil
رنگ پایه: بنفش
نوع رنگها: فوق متالیک
سازنده رنگ ها: کادنس
انواع رنگ: رنگ دورا
حلال: آب
کشور سازنده : ترکیه
کدمحصول : 8699036750076
×

رنگ اکریلیک دورا طلایی لایت فوق متالیک كد : 148

 
honari-125-346
واحد: عدد
حجم رنگ: 70mil
رنگ پایه: طلایی
نوع رنگها: فوق متالیک
سازنده رنگ ها: کادنس
انواع رنگ: رنگ دورا
حلال: آب
کشور سازنده : ترکیه
کدمحصول : 8699036726781
×

رنگ اکریلیک دورا نارنجی روشن فوق متالیک كد : 160

 
honari-827-305
واحد: عدد
حجم رنگ: 70mil
رنگ پایه: نارنجی
نوع رنگها: فوق متالیک
سازنده رنگ ها: کادنس
انواع رنگ: رنگ دورا
حلال: آب
کشور سازنده : ترکیه
کدمحصول : 8699036735592
×

رنگ اکریلیک دورا آبی آسمانی فوق متالیک كد : 158

 
honari-810-234
واحد: عدد
حجم رنگ: 70mil
رنگ پایه: آبی
نوع رنگها: فوق متالیک
سازنده رنگ ها: کادنس
انواع رنگ: رنگ دورا
حلال: آب
کشور سازنده : ترکیه
کدمحصول : 8699036734687
×

رنگ اکریلیک دورا سبز روشن فوق متالیک كد : 161

 
honari-636-112
واحد: عدد
حجم رنگ: 70mil
رنگ پایه: سبز
نوع رنگها: فوق متالیک
سازنده رنگ ها: کادنس
انواع رنگ: رنگ دورا
حلال: آب
کشور سازنده : ترکیه
کدمحصول : 86990367356081
×

رنگ اکریلیک دورا برنزی فوق متالیک كد : 167

 
honari-489-155
واحد: عدد
حجم رنگ: 70mil
رنگ پایه: برنز
نوع رنگها: فوق متالیک
سازنده رنگ ها: کادنس
انواع رنگ: رنگ دورا
حلال: آب
کشور سازنده : ترکیه
کدمحصول : 8699036737879
×

رنگ اکریلیک دورا آبی تیره فوق متالیک تیره كد : 166

 
honari-412-761
واحد: عدد
حجم رنگ: 70mil
رنگ پایه: آبی
نوع رنگها: فوق متالیک
سازنده رنگ ها: کادنس
انواع رنگ: رنگ دورا
حلال: آب
کشور سازنده : ترکیه
کدمحصول : 8699036735653
×

رنگ اکریلیک دورا آبی روشن فوق متالیک كد : 153

 
honari-217-279
واحد: عدد
حجم رنگ: 70mil
رنگ پایه: آبی
نوع رنگها: فوق متالیک
سازنده رنگ ها: کادنس
انواع رنگ: رنگ دورا
حلال: آب
کشور سازنده : ترکیه
کدمحصول : 8699036733505
×

رنگ اکریلیک دورا فندقی فوق متالیک كد : 168

 
honari-447-486
واحد: عدد
حجم رنگ: 70mil
رنگ پایه: قهوه ای
نوع رنگها: فوق متالیک
سازنده رنگ ها: کادنس
انواع رنگ: رنگ دورا
حلال: آب
کشور سازنده : ترکیه
کدمحصول : 8699036737886
×

رنگ اکریلیک دورا صورتی فوق متالیک كد : 164

 
honari-10-479
واحد: عدد
رنگ پایه: صورتی
حجم رنگ: 70mil
نوع رنگها: فوق متالیک
سازنده رنگ ها: کادنس
انواع رنگ: رنگ دورا
حلال: آب
کشور سازنده : ترکیه
کدمحصول : 8699036735639
×

رنگ اکریلیک دورا زرشکی فوق متالیک كد 157

 
honari-335-198
واحد: عدد
حجم رنگ: 70mil
رنگ پایه: قرمز
نوع رنگها: فوق متالیک
سازنده رنگ ها: کادنس
انواع رنگ: رنگ دورا
حلال: آب
کشور سازنده : ترکیه
کدمحصول : 8699036734670
×

رنگ اکریلیک دورا یاسی فوق متالیک كد 149

 
honari-320-895
واحد: عدد
حجم رنگ: 70mil
رنگ پایه: بنفش
نوع رنگها: فوق متالیک
سازنده رنگ ها: کادنس
انواع رنگ: رنگ دورا
حلال: آب
کشور سازنده : ترکیه
کدمحصول : 8699036726767
×

رنگ اکریلیک دورا صورتی فوق متالیک كد 147

 
honari-734-153
واحد: عدد
حجم رنگ: 70mil
رنگ پایه: صورتی
نوع رنگها: فوق متالیک
سازنده رنگ ها: کادنس
انواع رنگ: رنگ دورا
حلال: آب
کشور سازنده : ترکیه
کدمحصول : 8699036726804
×

رنگ اکریلیک دورا صورتی چرک فوق متالیک كد 143

 
honari-829-435
واحد: عدد
حجم رنگ: 70mil
رنگ پایه: صورتی
نوع رنگها: فوق متالیک
سازنده رنگ ها: کادنس
انواع رنگ: رنگ دورا
حلال: آب
کشور سازنده : ترکیه
کدمحصول : 8699036726736
×

رنگ اکریلیک دورا کله غازی فوق متالیک كد 142

 
honari-781-858
واحد: عدد
حجم رنگ: 70mil
رنگ پایه: سبز
نوع رنگها: فوق متالیک
سازنده رنگ ها: کادنس
انواع رنگ: رنگ دورا
حلال: آب
کشور سازنده : ترکیه
کدمحصول : 8699036725777
×

رنگ اکریلیک دورا طلای قرمز فوق متالیک كد 128

 
honari-494-457
واحد: عدد
حجم رنگ: 70mil
رنگ پایه: قرمز
نوع رنگها: فوق متالیک
سازنده رنگ ها: کادنس
انواع رنگ: رنگ دورا
حلال: آب
کشور سازنده : ترکیه
کدمحصول : 8699036723049
×

رنگ اکریلیک دورا برنز فوق متالیک كد 125

 
honari-680-773
واحد: عدد
حجم رنگ: 70mil
رنگ پایه: برنز
نوع رنگها: فوق متالیک
سازنده رنگ ها: کادنس
انواع رنگ: رنگ دورا
حلال: آب
کشور سازنده : ترکیه
کدمحصول : 8699036723018
×

رنگ اکریلیک دورا طلایی فوق متالیک كد 123

 
honari-175-21
واحد: عدد
حجم رنگ: 70mil
رنگ پایه: طلایی
نوع رنگها: فوق متالیک
سازنده رنگ ها: کادنس
انواع رنگ: رنگ دورا
حلال: آب
کشور سازنده : ترکیه
کدمحصول : 8699036722998
×

رنگ اکریلیک دورا سبز فوق متالیک كد 135

 
honari-635-518
واحد: عدد
حجم رنگ: 70mil
رنگ پایه: سبز
نوع رنگها: فوق متالیک
سازنده رنگ ها: کادنس
انواع رنگ: رنگ دورا
حلال: آب
کشور سازنده : ترکیه
کدمحصول : 8699036724138
×

رنگ اکریلیک دورا طلایی كد 121

 
honari-386-974
واحد: عدد
حلال: آب
حجم رنگ: 70mil
رنگ پایه: طلایی
سازنده رنگ ها: کادنس
انواع رنگ: رنگ دورا
کشور سازنده : ترکیه
کدمحصول : 8699036722974
×

رنگ اکریلیک دورا نقره ای فوق متالیک كد 132

 
dora-132
واحد: عدد
حجم رنگ: 75mil
نوع رنگها: فوق متالیک
سازنده رنگ ها: کادنس
انواع رنگ: رنگ دورا
حلال: آب
کشور سازنده : ترکیه
رنگ پایه: نقره ای
کدمحصول : 8699036723933
×

رنگ اکریلیک دورا آبی فوق متالیک كد 134

 
dora-134
واحد: عدد
حجم رنگ: 75mil
نوع رنگها: فوق متالیک
سازنده رنگ ها: کادنس
رنگ پایه: آبی
انواع رنگ: رنگ دورا
حلال: آب
کشور سازنده : ترکیه
کدمحصول : 8699036724121
×

رنگ اکریلیک دورا سبز کله غازی فوق متالیک كد 140

 
dora-140
واحد: عدد
حجم رنگ: 75mil
نوع رنگها: فوق متالیک
سازنده رنگ ها: کادنس
رنگ پایه: سبز
انواع رنگ: رنگ دورا
حلال: آب
کشور سازنده : ترکیه
کدمحصول : 8699036725760
×

رنگ اکریلیک دورا نقره ای فوق متالیک كد 151

 
dora-151
واحد: عدد
حجم رنگ: 75mil
نوع رنگها: فوق متالیک
سازنده رنگ ها: کادنس
انواع رنگ: رنگ دورا
حلال: آب
کشور سازنده : ترکیه
رنگ پایه: نقره ای
کدمحصول : 8699036726798
×

رنگ اکریلیک دورا قرمز فوق متالیک كد 133

 
dora-133
واحد: عدد
حجم رنگ: 75mil
نوع رنگها: فوق متالیک
سازنده رنگ ها: کادنس
رنگ پایه: قرمز
انواع رنگ: رنگ دورا
حلال: آب
کشور سازنده : ترکیه
کدمحصول : 8699036724114
×

رنگ اکریلیک دورا طلایی فوق متالیک كد 136

 
dora-136
واحد: عدد
حجم رنگ: 75mil
نوع رنگها: فوق متالیک
سازنده رنگ ها: کادنس
رنگ پایه: طلایی
انواع رنگ: رنگ دورا
حلال: آب
کشور سازنده : ترکیه
کدمحصول : 8699036725715
×

رنگ اکریلیک دورا طلایی فوق متالیک كد 122

 
dora-122
واحد: عدد
حجم رنگ: 75mil
نوع رنگها: فوق متالیک
سازنده رنگ ها: کادنس
رنگ پایه: طلایی
انواع رنگ: رنگ دورا
حلال: آب
کشور سازنده : ترکیه
کدمحصول : 8699036722981

رنگ های اکریلیک در حالت کلی به چهار دسته ساده ، متالیک ، مات و فوق متالیک یا دورا تقسیم بندی میشود . رنگ های فوق متالیک دورا پوشانندگی فوق العاده بالایی دارد و با مقدار بسیار کمی از رنگ فوق متالیک دورا میتوان سطح بزرگی را رنگ آمیزی کرد . رنگ های دورا با نمایی پر تلألو و درخشان ساختاری مانند سایر رنگ های اکریلیک دارند و بر روی انواع سطوح شیشه ای، چوبی، سفال و سرامیک، پلی استر، پارچه و ... قابل استفاده هستند. پایه ی رنگهای دورا آب هست و می توان قلمو و سایر وسایل را بعد از استفاده با آب شست. افکت ایجادی توسط رنگ های فوق متالیک دورا کادنس بسیار خاص و متفاوت میباشد


در حال بررسی
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
خوش آمدید
تعداد محصول به روز شد
محصول به سبد خرید اضافه شد
احتمالا یکی از محصولات درخواستیتون به تعدادی که سفارش دادید موجود نیست
ادامه
سفارش شما ثبت شد
پرداخت شما به صورت نقدی در محل خواهد بود
ادامه
سبد خرید شما خالی است !!
ادامه
ادامه