سبد خرید
0

کالایی در سبد خرید شما وجود ندارد!

نام محصول تعداد قیمت
0

کالایی در سبد خرید شما وجود ندارد!

نام محصول تعداد قیمت

رنگ اکریلیک

جستجو در دسته "رنگ اکریلیک" :

×

رنگ اکریلیک 75 میل نارنجی کد 4 وستا

21/000 تومان
honari-1545034198-703
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
حجم رنگ: 75mil
حلال: آب
نوع رنگها: ساده
سازنده رنگ ها: وستا
انواع رنگ: رنگ اکرلیک
کشور سازنده : ایران
رنگ پایه: نارنجی
کدمحصول : 1131322039360016
تعداد بسته
×

رنگ اکریلیک 75 میل سبز کد 37 وستا

21/000 تومان
honari-1545034098-916
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
حجم رنگ: 75mil
حلال: آب
نوع رنگها: ساده
سازنده رنگ ها: وستا
انواع رنگ: رنگ اکرلیک
کشور سازنده : ایران
رنگ پایه: سبز
کدمحصول : 1131322039360020
تعداد بسته
×

رنگ اکریلیک 75 میل آبی کد 21 وستا

26/300 تومان
honari-1545033728-4
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
حجم رنگ: 75mil
حلال: آب
نوع رنگها: ساده
سازنده رنگ ها: وستا
انواع رنگ: رنگ اکرلیک
کشور سازنده : ایران
رنگ پایه: آبی
کدمحصول : 1131322039360034
تعداد بسته
×

رنگ اکریلیک 75 میل قرمز کد 23 وستا

26/300 تومان
honari-1545033515-690
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
حجم رنگ: 75mil
حلال: آب
نوع رنگها: ساده
سازنده رنگ ها: وستا
انواع رنگ: رنگ اکرلیک
کشور سازنده : ایران
رنگ پایه: قرمز
کدمحصول : 1131322039360629
تعداد بسته
×

رنگ اکریلیک 75 میل آبی کد 30 وستا

26/300 تومان
honari-1545033240-268
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
حجم رنگ: 75mil
حلال: آب
نوع رنگها: ساده
سازنده رنگ ها: وستا
انواع رنگ: رنگ اکرلیک
کشور سازنده : ایران
رنگ پایه: آبی
کدمحصول : 1131322039360035
تعداد بسته
×

رنگ اکریلیک 75 میل زرد کد 13 وستا

26/300 تومان
honari-1545033056-430
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
حجم رنگ: 75mil
حلال: آب
نوع رنگها: ساده
سازنده رنگ ها: وستا
انواع رنگ: رنگ اکرلیک
کشور سازنده : ایران
رنگ پایه: زرد
کدمحصول : 1131322039360026
تعداد بسته
×

رنگ اکریلیک 75 میل زرد کد 8 وستا

26/300 تومان
honari-1545032951-425
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
حجم رنگ: 75mil
حلال: آب
نوع رنگها: ساده
سازنده رنگ ها: وستا
انواع رنگ: رنگ اکرلیک
کشور سازنده : ایران
رنگ پایه: زرد
کدمحصول : 1131322039360017
تعداد بسته
×

رنگ اکریلیک 75 میل آبی کد 33 وستا

26/300 تومان
honari-1545032814-41
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
حجم رنگ: 75mil
حلال: آب
نوع رنگها: ساده
سازنده رنگ ها: وستا
انواع رنگ: رنگ اکرلیک
کشور سازنده : ایران
رنگ پایه: آبی
کدمحصول : 1131322039360631
تعداد بسته
×

رنگ اکریلیک 75 میل قرمز کد 38 وستا

26/300 تومان
honari-1545032620-262
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
حجم رنگ: 75mil
حلال: آب
نوع رنگها: ساده
سازنده رنگ ها: وستا
انواع رنگ: رنگ اکرلیک
کشور سازنده : ایران
رنگ پایه: قرمز
کدمحصول : 1131322039360632
تعداد بسته
×

رنگ اکریلیک 75 میل سبز کد 48 وستا

26/300 تومان
honari-1545030069-147
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
حجم رنگ: 75mil
حلال: آب
نوع رنگها: ساده
سازنده رنگ ها: وستا
انواع رنگ: رنگ اکرلیک
کشور سازنده : ایران
رنگ پایه: سبز
کدمحصول : 1131322039360633
تعداد بسته
×

رنگ اکریلیک متالیک 75 میل طلایی کد 52 وستا

26/300 تومان
honari-1545029940-69
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
نوع رنگها: متالیک
حجم رنگ: 75mil
حلال: آب
سازنده رنگ ها: وستا
انواع رنگ: رنگ اکرلیک
کشور سازنده : ایران
رنگ پایه: طلایی
کدمحصول : 1131322039360037
تعداد بسته
×

رنگ اکریلیک متالیک 75 میل مسی کد 55 وستا

26/300 تومان
honari-1545029478-572
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
نوع رنگها: متالیک
حجم رنگ: 75mil
حلال: آب
سازنده رنگ ها: وستا
انواع رنگ: رنگ اکرلیک
کشور سازنده : ایران
رنگ پایه: مسی
کدمحصول : 1131322039360134
تعداد بسته
×

رنگ اکریلیک متالیک 75 میل آبی درخشان کد 59 وستا

32/900 تومان
honari-1545029346-99
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
نوع رنگها: متالیک
حجم رنگ: 75mil
حلال: آب
سازنده رنگ ها: وستا
انواع رنگ: رنگ اکرلیک
کشور سازنده : ایران
رنگ پایه: آبی
کدمحصول : 1131322039360696
تعداد بسته
×

رنگ اکریلیک متالیک 75 میل نارنجی براق کد 56 وستا

32/900 تومان
honari-1545029059-218
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
نوع رنگها: متالیک
حجم رنگ: 75mil
حلال: آب
سازنده رنگ ها: وستا
انواع رنگ: رنگ اکرلیک
کشور سازنده : ایران
رنگ پایه: نارنجی
کدمحصول : 1131322039360694
تعداد بسته
×

رنگ اکریلیک متالیک 75 میل بنفش صدفی کد 57 وستا

32/900 تومان
honari-1545028862-785
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
نوع رنگها: متالیک
حجم رنگ: 75mil
حلال: آب
سازنده رنگ ها: وستا
انواع رنگ: رنگ اکرلیک
کشور سازنده : ایران
رنگ پایه: بنفش
کدمحصول : 1131322039360695
تعداد بسته
×

رنگ اکریلیک متالیک 75 میل صورتی بنفش کد 62 وستا

32/900 تومان
honari-1545028597-139
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
نوع رنگها: متالیک
حجم رنگ: 75mil
حلال: آب
سازنده رنگ ها: وستا
انواع رنگ: رنگ اکرلیک
کشور سازنده : ایران
رنگ پایه: بنفش
کدمحصول : 1131322039360699
تعداد بسته
×

رنگ اکریلیک متالیک 75 میل قرمز یاقوتی کد 68 وستا

26/300 تومان
honari-1545027094-299
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
نوع رنگها: متالیک
حجم رنگ: 75mil
حلال: آب
سازنده رنگ ها: وستا
انواع رنگ: رنگ اکرلیک
کشور سازنده : ایران
رنگ پایه: قرمز
کدمحصول : 1131322039360705
تعداد بسته
×

رنگ اکریلیک متالیک 75 میل قرمز شرابی کد 74 وستا

32/900 تومان
honari-1545026714-814
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
نوع رنگها: متالیک
حجم رنگ: 75mil
حلال: آب
سازنده رنگ ها: وستا
انواع رنگ: رنگ اکرلیک
کشور سازنده : ایران
رنگ پایه: قرمز
کدمحصول : 1131322039360709
تعداد بسته
×

رنگ اکریلیک متالیک 75 میل نقره ای کد 53 وستا

32/900 تومان
honari-1545026251-15
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
نوع رنگها: متالیک
حجم رنگ: 75mil
حلال: آب
سازنده رنگ ها: وستا
انواع رنگ: رنگ اکرلیک
کشور سازنده : ایران
رنگ پایه: نقره ای
کدمحصول : 1131322039360022
تعداد بسته
×

رنگ اکریلیک متالیک 75 میل سبز روشن صدفی کد 63 وستا

32/900 تومان
honari-1545025970-247
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
نوع رنگها: متالیک
حجم رنگ: 75mil
حلال: آب
سازنده رنگ ها: وستا
انواع رنگ: رنگ اکرلیک
کشور سازنده : ایران
رنگ پایه: سبز
کدمحصول : 1131322039360700
تعداد بسته
×

رنگ اکریلیک متالیک 75 میل صدفی کد 54 وستا

32/900 تومان
honari-1545025791-60
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
نوع رنگها: متالیک
حجم رنگ: 75mil
حلال: آب
سازنده رنگ ها: وستا
انواع رنگ: رنگ اکرلیک
کشور سازنده : ایران
رنگ پایه: سفید
کدمحصول : 1131322039360030
تعداد بسته
×

رنگ اکریلیک متالیک 75 میل قهوه ای کد 67 وستا

26/300 تومان
honari-1545025219-874
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
نوع رنگها: متالیک
حجم رنگ: 75mil
حلال: آب
سازنده رنگ ها: وستا
انواع رنگ: رنگ اکرلیک
کشور سازنده : ایران
رنگ پایه: قهوه ای
کدمحصول : 1131322039360704
تعداد بسته
×

رنگ اکریلیک 75 میل بنفش فلورسنت کد 118 وستا

32/900 تومان
honari-1544972157-78
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
نوع رنگها: شب رنگ
حجم رنگ: 75mil
حلال: آب
سازنده رنگ ها: وستا
انواع رنگ: رنگ اکرلیک
کشور سازنده : ایران
رنگ پایه: بنفش
کدمحصول : 1131322039360594
تعداد بسته
×

رنگ اکریلیک 75 میل سبز فلورسنت کد 116 وستا

26/600 تومان
honari-1544972063-478
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
نوع رنگها: شب رنگ
حجم رنگ: 75mil
حلال: آب
سازنده رنگ ها: وستا
انواع رنگ: رنگ اکرلیک
کشور سازنده : ایران
رنگ پایه: سبز
کدمحصول : 1131322039360592
تعداد بسته
×

رنگ اکریلیک 75 میل زرد فلورسنت کد 110 وستا

32/900 تومان
honari-1544971701-230
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
نوع رنگها: شب رنگ
حجم رنگ: 75mil
حلال: آب
سازنده رنگ ها: وستا
انواع رنگ: رنگ اکرلیک
کشور سازنده : ایران
رنگ پایه: زرد
کدمحصول : 1131322039360586
تعداد بسته
×

رنگ اکریلیک 75 میل قرمز فلورسنت کد 112 وستا

26/600 تومان
honari-1544971324-153
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
نوع رنگها: شب رنگ
حجم رنگ: 75mil
حلال: آب
سازنده رنگ ها: وستا
انواع رنگ: رنگ اکرلیک
کشور سازنده : ایران
رنگ پایه: قرمز
کدمحصول : 1131322039360588
تعداد بسته
×

رنگ اکریلیک 75 میل صورتی تیره فلورسنت کد 114 وستا

24/600 تومان
honari-1544969200-903
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
نوع رنگها: شب رنگ
حجم رنگ: 75mil
حلال: آب
سازنده رنگ ها: وستا
انواع رنگ: رنگ اکرلیک
کشور سازنده : ایران
رنگ پایه: صورتی
کدمحصول : 1131322039360590
تعداد بسته
×

رنگ اکریلیک 75 میل زرد کد 7 وستا

21/000 تومان
honari-1544969042-419
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
نوع رنگها: ساده
حجم رنگ: 75mil
حلال: آب
سازنده رنگ ها: وستا
انواع رنگ: رنگ اکرلیک
کشور سازنده : ایران
رنگ پایه: زرد
کدمحصول : 1131322039360032
تعداد بسته
×

رنگ اکریلیک 75 میل سبز کد 11 وستا

26/300 تومان
vesta-artistic-colour-acrylic-chrome-green-hue-code11-75ml
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
حجم رنگ: 75mil
حلال: آب
رنگ پایه: سبز
سازنده رنگ ها: وستا
انواع رنگ: رنگ اکرلیک
کشور سازنده : ایران
نوع رنگها: ساده
کدمحصول : 1131322039360018
تعداد بسته
×

بسته 12 عددی رنگ اکریلیک کودک 20میل ریچ

 
honari-1595761521-539
واحد: بسته
حجم رنگ: 21mil
حلال: آب
رنگ پایه: چند رنگ
نوع رنگها: ساده
سازنده رنگ ها: ریچ
انواع رنگ: رنگ اکرلیک
کشور سازنده : ترکیه
کدمحصول : 8690602082379
×

بسته 6 عددی رنگ گواش ریچ

 
honari-1595760008-44
واحد: بسته
حجم رنگ: 25mil
حلال: آب
رنگ پایه: چند رنگ
نوع رنگها: ساده
سازنده رنگ ها: ریچ
انواع رنگ: رنگ گواش
کشور سازنده : ترکیه
کدمحصول : 8696661799654
×

بسته 6 عددی رنگ اکریلیک ریچ

 
honari-1595759714-699
واحد: بسته
حجم رنگ: 25mil
حلال: آب
رنگ پایه: چند رنگ
نوع رنگها: ساده
سازنده رنگ ها: ریچ
انواع رنگ: رنگ اکرلیک
کشور سازنده : ترکیه
کدمحصول : 8692634191456
×

رنگ اکریلیک نقره ای متالیک 120 میل هور کد 895

 
Hoor-acrylic-metallic-silver-895
واحد: عدد
حجم رنگ: 120mil
حلال: آب
رنگ پایه: نقره ای
نوع رنگها: متالیک
سازنده رنگ ها: هور
انواع رنگ: رنگ اکرلیک
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 030401255
×

بسته 24 رنگ اکریلیک 30 میل هور

 
pack24-hoor
محتویات بسته
 • رنگ اکریلیک مسی متالیک 30 میل هور کد 892
 • رنگ اکریلیک سرمه ای متالیک 30 میل هور کد 822
 • رنگ اکریلیک صورتی متالیک 30 میل هور کد 894
 • رنگ اکریلیک طلایی آنتیک متالیک 30 میل هور کد 883
 • رنگ اکریلیک طلایی متالیک 30 میل هور کد 891
 • رنگ اکریلیک زرشکی 30 میل هور کد 1
 • رنگ اکریلیک سبز روشن 30 میل هور کد 11
 • رنگ اکریلیک سبز سدری 30 میل هور کد 57
 • رنگ اکریلیک نارنجی 30 میل هور کد 5
 • رنگ اکریلیک زرد 30 میل هور کد 8
 • رنگ اکریلیک کرم 30 میل هور کد 29
 • رنگ اکریلیک سبز تیره 30 میل هور کد 43
 • رنگ اکریلیک بنفش 30 میل هور کد 33
 • رنگ اکریلیک آبی 30 میل هور کد 21
 • رنگ اکریلیک اکر 30 میل هور کد 44
 • رنگ اکریلیک بنفش روشن 30 میل هور کد 97
 • رنگ اکریلیک طوسی 30 میل هور کد 95
 • رنگ اکریلیک قهوه ای 30 میل هور کد 3
 • رنگ اکریلیک فیروزه ای 30 میل هور کد 93
 • رنگ اکریلیک سبز آبی 30 میل هور کد 60
 • رنگ اکریلیک قرمز 30 میل هور کد 6
 • رنگ اکریلیک سفید 30 میل هور کد 40
 • رنگ اکریلیک مشکی 30 میل هور کد 24
 • رنگ اکریلیک نقره ای متالیک 30 میل هور کد 895
×

بسته 12 رنگ اکریلیک 30 میل هور

 
pack12-hoor
محتویات بسته
 • رنگ اکریلیک قهوه ای روشن 30 میل هور کد 2
 • رنگ اکریلیک نارنجی 30 میل هور کد 5
 • رنگ اکریلیک زرد 30 میل هور کد 8
 • رنگ اکریلیک کرم 30 میل هور کد 29
 • رنگ اکریلیک آبی 30 میل هور کد 21
 • رنگ اکریلیک سبز 30 میل هور کد 37
 • رنگ اکریلیک بنفش روشن 30 میل هور کد 97
 • رنگ اکریلیک طوسی 30 میل هور کد 95
 • رنگ اکریلیک فیروزه ای 30 میل هور کد 93
 • رنگ اکریلیک قرمز 30 میل هور کد 6
 • رنگ اکریلیک سفید 30 میل هور کد 40
 • رنگ اکریلیک مشکی 30 میل هور کد 24
×

رنگ اکریلیک نقره ای متالیک 30 میل هور کد 895

 
Hoor-acrylic-30ml-silver-895
واحد: عدد
حجم رنگ: 30mil
حلال: آب
رنگ پایه: نقره ای
نوع رنگها: متالیک
سازنده رنگ ها: هور
انواع رنگ: رنگ اکرلیک
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 03043971

رنگ اکریلیک چیست؟ 

رنگی شیمیایی با دوام و درخشندگی بالاست که نوع حلال در آب آن در هنر نقاشی و انواع هنرهای دکوراتیو کاردبرد دارد.

موارد استفاده از رنگ اکریلیک: رنگ های اکریلیک قابل استفاده بر روی انواع سطوح مانند، شیشه، چوب،سفال و سرامیک، پلی استر، پارچه، چرم و ... می باشند.

انواع رنگ اکریلیک : این رنگ در انواع مدل های ساده ، متالیک و نئونی تولید میشود

مزایای رنگ اکریلیک : انعطاف پذیری، مقاومت در برابر نور خورشید، ضد خراش، سازگاری با محیط زیست، بدون بو ، قابل رقیق شدن با آب، ضد باکتری و کپک، عدم ایجاد حساسیت از جمله ویژگی های رنگ های آکریلیک می باشد. 

رنگ آکریلیک خاصیت ترکیب شوندگی دارد و به راحتی میتوانید با ترکیب چند رنگ اکریلیک ، رنگ جدید دلخواه خود را بسازید.

رنگ اکریلیک را به هیچ وجه نباید بر روی سطوح خیس و مرطوب کار کرد. بهتر است قبل از کار کردن رنگ را درون بطری خودش یا در پالت به خوبی مخلوط کنید. قلم مو و سایر ابزاری که با آن کار می کنید را بلافاصله با آب بشویید و درصورتی که رنگ اکریلیک روی لباس شما ریخته شد آن را سریعا با آب گرم و صابون بشویید در غیر این صورت بعد از خشک شدن پاک نخواهد شد.

در صورتی که می خواهید رنگ اکریلیک براق تری داشته باشید و رنگتان زودتر خشک شود می توانید از مدیوم اکریلیک در ترکیب با رنگ مورد نظرتان استفاده کنید و در صورتی که می خواهید رنگتان دیرتر خشک شود از مدیوم گلیز در ترکیب با رنگ مورد نظرتان استفاده کنید.

رنگ اکریلیک یکی از رنگ‌های پر استفاده است . برای رقیق کردن رنگ اکریلیک میتوانید مقدار کمی آب به آن اضافه کنید.

تفاوت بین رنگ روغن و رنگ اکریلیک:
رنگ اکریلیک نسبت به رنگ روغن زودتر خشک می‌شود.
رنگ روغن پس از مدتی ممکن است تولید سرب کند که برای محیط زیست مضر است. اما رنگ اکریلیک سازگار با محیط زیست است.
تنوع رنگی رنگ‌های اکریلیک بسیار بیش‎‌تر از رنگ‌های روغن است.
رنگ روغن پس از پایان کار قابل تغییر نیست، اما رنگ اکریلیک با استفاده از مدیوم‌ها قابل تغییر اند

ویژگی‌های رنگ اکریلیک:
رنگ اکریلیک دارای ویژگی‌های خاصی است که باعث شده در صنایع مختلف کابرد داشته باشد. در پایین به چند نمونه از این ویژگی ها اشاره میکنیم 

دوام و ماندگاری بالا
خاصیت درخشندگی بالا
دارای غلظت بالا
سهولت در استفاده
تنوع رنگی زیاد
فاقد بوی بد
مقاوم در برابر نور خورشید
قابلیت شست و شوی سطحی
خاصیت خشک شدن سریع
سازگاری با محیط زیست
انعطاف پذیری
قابل استفاده روی سطوح مختلف
عدم جذب گرد و خاک
دارای قابلیت ترمیم دوباره
عدم ترک خوردگی


در حال بررسی
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
خوش آمدید
تعداد محصول به روز شد
محصول به سبد خرید اضافه شد
احتمالا یکی از محصولات درخواستیتون به تعدادی که سفارش دادید موجود نیست
سفارش شما ثبت شد
پرداخت شما به صورت نقدی در محل خواهد بود
سبد خرید شما خالی است !!