سبد خرید
0

کالایی در سبد خرید شما وجود ندارد!

نام محصول تعداد قیمت
0

کالایی در سبد خرید شما وجود ندارد!

نام محصول تعداد قیمت

رنگ اکریلیک

جستجو در دسته "رنگ اکریلیک" :

×

بسته 10 رنگ اکریلیک 37میل تیوپی وستا

189/300 تومان
honari-1545048865-479
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
حلال: آب
رنگ پایه: چند رنگ
نوع رنگها: ساده
سازنده رنگ ها: وستا
انواع رنگ: رنگ اکرلیک
کشور سازنده : ایران
حجم رنگ: 37mil
کدمحصول : 1131322039360178
تعداد بسته
×

بسته6 رنگ اکریلیک 21میل تیوپی وستا

75/600 تومان
honari-1545048126-627
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: بسته
حلال: آب
رنگ پایه: چند رنگ
نوع رنگها: ساده
سازنده رنگ ها: وستا
انواع رنگ: رنگ اکرلیک
کشور سازنده : ایران
حجم رنگ: 21mil
کدمحصول : 1131322039360959
تعداد بسته
×

رنگ اکریلیک 75 میل بنفش کد 47 وستا

26/300 تومان
honari-1545035751-180
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
حجم رنگ: 75mil
حلال: آب
نوع رنگها: ساده
سازنده رنگ ها: وستا
انواع رنگ: رنگ اکرلیک
کشور سازنده : ایران
رنگ پایه: بنفش
کدمحصول : 1131322039360029
تعداد بسته
×

رنگ اکریلیک 75 میل سبز کد 43 وستا

21/000 تومان
honari-1545035555-945
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
حجم رنگ: 75mil
حلال: آب
نوع رنگها: ساده
سازنده رنگ ها: وستا
انواع رنگ: رنگ اکرلیک
کشور سازنده : ایران
رنگ پایه: سبز
کدمحصول : 1131322039360036
تعداد بسته
×

رنگ اکریلیک 75 میل آبی کد 10 وستا

26/300 تومان
honari-1545034604-405
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
حجم رنگ: 75mil
حلال: آب
نوع رنگها: ساده
سازنده رنگ ها: وستا
انواع رنگ: رنگ اکرلیک
کشور سازنده : ایران
رنگ پایه: آبی
کدمحصول : 1131322039360033
تعداد بسته
×

رنگ اکریلیک 75 میل سبز کد 37 وستا

21/000 تومان
honari-1545034098-916
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
حجم رنگ: 75mil
حلال: آب
نوع رنگها: ساده
سازنده رنگ ها: وستا
انواع رنگ: رنگ اکرلیک
کشور سازنده : ایران
رنگ پایه: سبز
کدمحصول : 1131322039360020
تعداد بسته
×

رنگ اکریلیک 75 میل زرد کد 9 وستا

26/300 تومان
honari-1545033961-759
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
حجم رنگ: 75mil
حلال: آب
نوع رنگها: ساده
سازنده رنگ ها: وستا
انواع رنگ: رنگ اکرلیک
کشور سازنده : ایران
رنگ پایه: زرد
کدمحصول : 1131322039360025
تعداد بسته
×

رنگ اکریلیک 75 میل قرمز کد 23 وستا

26/300 تومان
honari-1545033515-690
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
حجم رنگ: 75mil
حلال: آب
نوع رنگها: ساده
سازنده رنگ ها: وستا
انواع رنگ: رنگ اکرلیک
کشور سازنده : ایران
رنگ پایه: قرمز
کدمحصول : 1131322039360629
تعداد بسته
×

رنگ اکریلیک 75 میل آبی کد 30 وستا

26/300 تومان
honari-1545033240-268
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
حجم رنگ: 75mil
حلال: آب
نوع رنگها: ساده
سازنده رنگ ها: وستا
انواع رنگ: رنگ اکرلیک
کشور سازنده : ایران
رنگ پایه: آبی
کدمحصول : 1131322039360035
تعداد بسته
×

رنگ اکریلیک 75 میل زرد کد 8 وستا

26/300 تومان
honari-1545032951-425
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
حجم رنگ: 75mil
حلال: آب
نوع رنگها: ساده
سازنده رنگ ها: وستا
انواع رنگ: رنگ اکرلیک
کشور سازنده : ایران
رنگ پایه: زرد
کدمحصول : 1131322039360017
تعداد بسته
×

رنگ اکریلیک 75 میل آبی کد 33 وستا

26/300 تومان
honari-1545032814-41
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
حجم رنگ: 75mil
حلال: آب
نوع رنگها: ساده
سازنده رنگ ها: وستا
انواع رنگ: رنگ اکرلیک
کشور سازنده : ایران
رنگ پایه: آبی
کدمحصول : 1131322039360631
تعداد بسته
×

رنگ اکریلیک متالیک 75 میل برنز کد 66 وستا

32/900 تومان
honari-1545029694-769
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
نوع رنگها: متالیک
حجم رنگ: 75mil
حلال: آب
سازنده رنگ ها: وستا
انواع رنگ: رنگ اکرلیک
کشور سازنده : ایران
رنگ پایه: برنز
کدمحصول : 1131322039360703
تعداد بسته
×

رنگ اکریلیک متالیک 75 میل آبی درخشان کد 59 وستا

32/900 تومان
honari-1545029346-99
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
نوع رنگها: متالیک
حجم رنگ: 75mil
حلال: آب
سازنده رنگ ها: وستا
انواع رنگ: رنگ اکرلیک
کشور سازنده : ایران
رنگ پایه: آبی
کدمحصول : 1131322039360696
تعداد بسته
×

رنگ اکریلیک متالیک 75 میل نارنجی براق کد 56 وستا

32/900 تومان
honari-1545029059-218
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
نوع رنگها: متالیک
حجم رنگ: 75mil
حلال: آب
سازنده رنگ ها: وستا
انواع رنگ: رنگ اکرلیک
کشور سازنده : ایران
رنگ پایه: نارنجی
کدمحصول : 1131322039360694
تعداد بسته
×

رنگ اکریلیک متالیک 75 میل قرمز یاقوتی کد 68 وستا

26/300 تومان
honari-1545027094-299
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
نوع رنگها: متالیک
حجم رنگ: 75mil
حلال: آب
سازنده رنگ ها: وستا
انواع رنگ: رنگ اکرلیک
کشور سازنده : ایران
رنگ پایه: قرمز
کدمحصول : 1131322039360705
تعداد بسته
×

رنگ اکریلیک متالیک 75 میل قرمز شرابی کد 74 وستا

32/900 تومان
honari-1545026714-814
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
نوع رنگها: متالیک
حجم رنگ: 75mil
حلال: آب
سازنده رنگ ها: وستا
انواع رنگ: رنگ اکرلیک
کشور سازنده : ایران
رنگ پایه: قرمز
کدمحصول : 1131322039360709
تعداد بسته
×

رنگ اکریلیک متالیک 75 میل سبز روشن صدفی کد 63 وستا

32/900 تومان
honari-1545025970-247
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
نوع رنگها: متالیک
حجم رنگ: 75mil
حلال: آب
سازنده رنگ ها: وستا
انواع رنگ: رنگ اکرلیک
کشور سازنده : ایران
رنگ پایه: سبز
کدمحصول : 1131322039360700
تعداد بسته
×

رنگ اکریلیک متالیک 75 میل قهوه ای کد 67 وستا

26/300 تومان
honari-1545025219-874
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
نوع رنگها: متالیک
حجم رنگ: 75mil
حلال: آب
سازنده رنگ ها: وستا
انواع رنگ: رنگ اکرلیک
کشور سازنده : ایران
رنگ پایه: قهوه ای
کدمحصول : 1131322039360704
تعداد بسته
×

رنگ اکریلیک 75 میل سبز فلورسنت کد 116 وستا

26/600 تومان
honari-1544972063-478
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
نوع رنگها: شب رنگ
حجم رنگ: 75mil
حلال: آب
سازنده رنگ ها: وستا
انواع رنگ: رنگ اکرلیک
کشور سازنده : ایران
رنگ پایه: سبز
کدمحصول : 1131322039360592
تعداد بسته
×

رنگ اکریلیک 75 میل آبی فلورسنت کد 117 وستا

32/900 تومان
honari-1544971886-711
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
نوع رنگها: شب رنگ
حجم رنگ: 75mil
حلال: آب
سازنده رنگ ها: وستا
انواع رنگ: رنگ اکرلیک
کشور سازنده : ایران
رنگ پایه: آبی
کدمحصول : 1131322039360593
تعداد بسته
×

رنگ اکریلیک 75 میل قرمز فلورسنت کد 112 وستا

26/600 تومان
honari-1544971324-153
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
نوع رنگها: شب رنگ
حجم رنگ: 75mil
حلال: آب
سازنده رنگ ها: وستا
انواع رنگ: رنگ اکرلیک
کشور سازنده : ایران
رنگ پایه: قرمز
کدمحصول : 1131322039360588
تعداد بسته
×

بسته 12 عددی رنگ اکریلیک کودک 20میل ریچ

 
honari-1595761521-539
واحد: بسته
حجم رنگ: 21mil
حلال: آب
رنگ پایه: چند رنگ
نوع رنگها: ساده
سازنده رنگ ها: ریچ
انواع رنگ: رنگ اکرلیک
کشور سازنده : ترکیه
کدمحصول : 8690602082379
×

بسته 6 عددی رنگ گواش ریچ

 
honari-1595760008-44
واحد: بسته
حجم رنگ: 25mil
حلال: آب
رنگ پایه: چند رنگ
نوع رنگها: ساده
سازنده رنگ ها: ریچ
انواع رنگ: رنگ گواش
کشور سازنده : ترکیه
کدمحصول : 8696661799654
×

رنگ اکریلیک هور صورتی روشن کد01

 
Hoor-acrylic-metallic-silver-895
واحد: عدد
حجم رنگ: 120mil
حلال: آب
رنگ پایه: صورتی
نوع رنگها: ساده
سازنده رنگ ها: هور
انواع رنگ: رنگ اکرلیک
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 030401255
×

ورق مایع نقرآبی 120 میل هور

 
liquid-silver-blue-leaf-120mil
واحد: عدد
اندازه: 120 ml
انوع مواد دکوراتیو : سایر
کاربرد مواد دکوراتیو: تزئینی
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 03020312
×

بسته 24 رنگ اکریلیک 30 میل هور

 
pack24-hoor
محتویات بسته
 • رنگ اکریلیک مسی متالیک 30 میل هور کد 892
 • رنگ اکریلیک سرمه ای متالیک 30 میل هور کد 822
 • رنگ اکریلیک هور صورتی باربی کد 02
 • رنگ اکریلیک پرتقالی هور کد 06
 • رنگ اکریلیک طلایی متالیک 30 میل هور کد 891
 • رنگ اکریلیک زرشکی 30 میل هور کد 1
 • رنگ اکریلیک سبز روشن 30 میل هور کد 11
 • رنگ اکریلیک سبز سدری 30 میل هور کد 57
 • رنگ اکریلیک نارنجی 30 میل هور کد 5
 • رنگ اکریلیک زرد 30 میل هور کد 8
 • رنگ اکریلیک کرم 30 میل هور کد 29
 • رنگ اکریلیک سبز تیره 30 میل هور کد 43
 • رنگ اکریلیک بنفش 30 میل هور کد 14
 • رنگ اکریلیکسرخابی هور کد 13
 • رنگ اکریلیک سبز روشن هور کد 09
 • رنگ اکریلیک بنفش روشن 30 میل هور کد 97
 • رنگ اکریلیک طوسی 30 میل هور کد 95
 • رنگ اکریلیک سبز کله غازی هور کد03
 • رنگ اکریلیک فیروزه ای 30 میل هور کد 93
 • رنگ اکریلیک سبز آبی 30 میل هور کد 60
 • رنگ اکریلیک قرمز 30 میل هور کد 6
 • رنگ اکریلیک سفید 30 میل هور کد 40
 • رنگ اکریلیک مشکی 30 میل هور کد 24
 • رنگ اکریلیک نقره ای متالیک 30 میل هور کد 895
×

بسته 12 رنگ اکریلیک 30 میل هور

 
pack12-hoor
محتویات بسته
 • رنگ اکریلیک قهوه ای روشن 30 میل هور کد 2
 • رنگ اکریلیک نارنجی 30 میل هور کد 5
 • رنگ اکریلیک زرد 30 میل هور کد 8
 • رنگ اکریلیک کرم 30 میل هور کد 29
 • رنگ اکریلیکسرخابی هور کد 13
 • رنگ اکریلیک سبز 30 میل هور کد 37
 • رنگ اکریلیک بنفش روشن 30 میل هور کد 97
 • رنگ اکریلیک طوسی 30 میل هور کد 95
 • رنگ اکریلیک فیروزه ای 30 میل هور کد 93
 • رنگ اکریلیک قرمز 30 میل هور کد 6
 • رنگ اکریلیک سفید 30 میل هور کد 40
 • رنگ اکریلیک مشکی 30 میل هور کد 24
×

رنگ اکریلیک نقره ای متالیک 30 میل هور کد 895

 
Hoor-acrylic-30ml-silver-895
واحد: عدد
حجم رنگ: 30mil
حلال: آب
رنگ پایه: نقره ای
نوع رنگها: متالیک
سازنده رنگ ها: هور
انواع رنگ: رنگ اکرلیک
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 03043971
×

رنگ اکریلیک سفید 30 میل هور کد 40

 
Hoor-acrylic-30ml-white-40
واحد: عدد
حجم رنگ: 30mil
حلال: آب
رنگ پایه: سفید
نوع رنگها: ساده
سازنده رنگ ها: هور
انواع رنگ: رنگ اکرلیک
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 03043970
×

رنگ اکریلیک مشکی 30 میل هور کد 24

 
Hoor-acrylic-30ml-black-24
واحد: عدد
حجم رنگ: 30mil
حلال: آب
رنگ پایه: سیاه
نوع رنگها: ساده
سازنده رنگ ها: هور
انواع رنگ: رنگ اکرلیک
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 03043969
×

رنگ اکریلیک فیروزه ای 1 کیلوگرم هور کد 93

 
Hoor-acrylic-1kg-firooze--93
واحد: عدد
حجم رنگ: 1kg
حلال: آب
رنگ پایه: آبی
نوع رنگها: ساده
سازنده رنگ ها: هور
انواع رنگ: رنگ اکرلیک
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 03043968
×

رنگ اکریلیک آبی تیره 1 کیلوگرم هور کد 22

 
Hoor-acrylic-1kg-dark-blue--22
واحد: عدد
حجم رنگ: 1kg
حلال: آب
رنگ پایه: آبی
نوع رنگها: ساده
سازنده رنگ ها: هور
انواع رنگ: رنگ اکرلیک
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 03043967
×

رنگ اکریلیک مشکی متالیک 1 کیلوگرم هور کد 824

 
Hoor-acrylic-1kg-black--824
واحد: عدد
حجم رنگ: 1kg
حلال: آب
رنگ پایه: سیاه
نوع رنگها: متالیک
سازنده رنگ ها: هور
انواع رنگ: رنگ اکرلیک
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 03043966
×

رنگ اکریلیک زرشکی 1 کیلوگرم هور کد 1

 
Hoor-acrylic-1kg-zereshki--1
واحد: عدد
حجم رنگ: 1kg
حلال: آب
رنگ پایه: قرمز
نوع رنگها: ساده
سازنده رنگ ها: هور
انواع رنگ: رنگ اکرلیک
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 03043965
×

رنگ اکریلیک قهوه ای روشن 1 کیلوگرم هور کد 2

 
Hoor-acrylic-1kg-brown--2
واحد: عدد
حجم رنگ: 1kg
حلال: آب
رنگ پایه: قهوه ای
نوع رنگها: ساده
سازنده رنگ ها: هور
انواع رنگ: رنگ اکرلیک
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 03043964
×

رنگ اکریلیک طلایی متالیک 1 کیلوگرم هور کد 891

 
Hoor-acrylic-1kg-gold--891
واحد: عدد
حجم رنگ: 1kg
حلال: آب
رنگ پایه: طلایی
نوع رنگها: متالیک
سازنده رنگ ها: هور
انواع رنگ: رنگ اکرلیک
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 03043963

رنگ اکریلیک چیست؟ 

رنگی شیمیایی با دوام و درخشندگی بالاست که نوع حلال در آب آن در هنر نقاشی و انواع هنرهای دکوراتیو کاردبرد دارد.

موارد استفاده از رنگ اکریلیک: رنگ های اکریلیک قابل استفاده بر روی انواع سطوح مانند، شیشه، چوب،سفال و سرامیک، پلی استر، پارچه، چرم و ... می باشند.

انواع رنگ اکریلیک : این رنگ در انواع مدل های ساده ، متالیک و نئونی تولید میشود

مزایای رنگ اکریلیک : انعطاف پذیری، مقاومت در برابر نور خورشید، ضد خراش، سازگاری با محیط زیست، بدون بو ، قابل رقیق شدن با آب، ضد باکتری و کپک، عدم ایجاد حساسیت از جمله ویژگی های رنگ های آکریلیک می باشد. 

رنگ آکریلیک خاصیت ترکیب شوندگی دارد و به راحتی میتوانید با ترکیب چند رنگ اکریلیک ، رنگ جدید دلخواه خود را بسازید.

رنگ اکریلیک را به هیچ وجه نباید بر روی سطوح خیس و مرطوب کار کرد. بهتر است قبل از کار کردن رنگ را درون بطری خودش یا در پالت به خوبی مخلوط کنید. قلم مو و سایر ابزاری که با آن کار می کنید را بلافاصله با آب بشویید و درصورتی که رنگ اکریلیک روی لباس شما ریخته شد آن را سریعا با آب گرم و صابون بشویید در غیر این صورت بعد از خشک شدن پاک نخواهد شد.

در صورتی که می خواهید رنگ اکریلیک براق تری داشته باشید و رنگتان زودتر خشک شود می توانید از مدیوم اکریلیک در ترکیب با رنگ مورد نظرتان استفاده کنید و در صورتی که می خواهید رنگتان دیرتر خشک شود از مدیوم گلیز در ترکیب با رنگ مورد نظرتان استفاده کنید.

رنگ اکریلیک یکی از رنگ‌های پر استفاده است . برای رقیق کردن رنگ اکریلیک میتوانید مقدار کمی آب به آن اضافه کنید.

تفاوت بین رنگ روغن و رنگ اکریلیک:
رنگ اکریلیک نسبت به رنگ روغن زودتر خشک می‌شود.
رنگ روغن پس از مدتی ممکن است تولید سرب کند که برای محیط زیست مضر است. اما رنگ اکریلیک سازگار با محیط زیست است.
تنوع رنگی رنگ‌های اکریلیک بسیار بیش‎‌تر از رنگ‌های روغن است.
رنگ روغن پس از پایان کار قابل تغییر نیست، اما رنگ اکریلیک با استفاده از مدیوم‌ها قابل تغییر اند

ویژگی‌های رنگ اکریلیک:
رنگ اکریلیک دارای ویژگی‌های خاصی است که باعث شده در صنایع مختلف کابرد داشته باشد. در پایین به چند نمونه از این ویژگی ها اشاره میکنیم 

دوام و ماندگاری بالا
خاصیت درخشندگی بالا
دارای غلظت بالا
سهولت در استفاده
تنوع رنگی زیاد
فاقد بوی بد
مقاوم در برابر نور خورشید
قابلیت شست و شوی سطحی
خاصیت خشک شدن سریع
سازگاری با محیط زیست
انعطاف پذیری
قابل استفاده روی سطوح مختلف
عدم جذب گرد و خاک
دارای قابلیت ترمیم دوباره
عدم ترک خوردگی


در حال بررسی
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
خوش آمدید
تعداد محصول به روز شد
محصول به سبد خرید اضافه شد
احتمالا یکی از محصولات درخواستیتون به تعدادی که سفارش دادید موجود نیست
سفارش شما ثبت شد
پرداخت شما به صورت نقدی در محل خواهد بود
سبد خرید شما خالی است !!