سبد خرید
0

کالایی در سبد خرید شما وجود ندارد!

نام محصول تعداد قیمت
0

کالایی در سبد خرید شما وجود ندارد!

نام محصول تعداد قیمت

اکولین

جستجو در دسته "اکولین" :

×

رنگ اکولین12 رنگ 40 میل وستا

157/750 تومان
honari-1548833765-724
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: بسته
حجم رنگ: 40ml
رنگ پایه: چند رنگ
نوع رنگها: ساده
سازنده رنگ ها: وستا
انواع رنگ: رنگ اکولین
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 1131322039360055
تعداد بسته
×

رنگ اکولین زرد روشن کد 201 وستا

12/500 تومان
honari-1548775893-984
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
حجم رنگ: 40ml
حلال: آب
رنگ پایه: زرد
نوع رنگها: ساده
سازنده رنگ ها: وستا
انواع رنگ: رنگ اکولین
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 1131322039360043
تعداد بسته
×

رنگ اکولین 6 رنگ وستا

73/000 تومان
honari-1544961328-346
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
حجم رنگ: 40ml
حلال: آب
رنگ پایه: چند رنگ
نوع رنگها: ساده
سازنده رنگ ها: وستا
انواع رنگ: رنگ اکولین
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 1131322039360802
تعداد بسته
×

رنگ اکولین آبي الترامارين کد 221 وستا

12/500 تومان
honari-1544960562-652
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
حجم رنگ: 40ml
حلال: آب
رنگ پایه: آبی
نوع رنگها: ساده
سازنده رنگ ها: وستا
انواع رنگ: رنگ اکولین
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 1131322039360048
تعداد بسته
×

رنگ اکولین قرمز اسکارلت کد 210 وستا

12/500 تومان
honari-1544960140-291
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
حجم رنگ: 40ml
حلال: آب
رنگ پایه: قرمز
نوع رنگها: ساده
سازنده رنگ ها: وستا
انواع رنگ: رنگ اکولین
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 1131322039360045
تعداد بسته
×

رنگ اکولین آبی فیروزه ای کد 231 وستا

13/150 تومان
honari-1544960041-392
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
حجم رنگ: 40ml
حلال: آب
رنگ پایه: آبی
نوع رنگها: ساده
سازنده رنگ ها: وستا
انواع رنگ: رنگ اکولین
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 1131322039360057
تعداد بسته
×

رنگ اکولین زرد اکر کد 206 وستا

12/500 تومان
honari-1544959882-983
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
حجم رنگ: 40ml
حلال: آب
رنگ پایه: زرد
نوع رنگها: ساده
سازنده رنگ ها: وستا
انواع رنگ: رنگ اکولین
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 1131322039360058
تعداد بسته
×

رنگ اکولین قرمز کد 212 وستا

12/500 تومان
honari-1544959561-200
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
حجم رنگ: 40ml
حلال: آب
رنگ پایه: قرمز
نوع رنگها: ساده
سازنده رنگ ها: وستا
انواع رنگ: رنگ اکولین
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 1131322039360062
تعداد بسته
×

رنگ اکولین قهوه ای روشن کد 250 وستا

12/500 تومان
honari-1544959399-486
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
حجم رنگ: 40ml
حلال: آب
رنگ پایه: قهوه ای
نوع رنگها: ساده
سازنده رنگ ها: وستا
انواع رنگ: رنگ اکولین
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 1131322039360061
تعداد بسته
×

رنگ اکولین قرمز آلیزارین کد 213 وستا

12/500 تومان
honari-1544958894-600
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
حجم رنگ: 40ml
حلال: آب
رنگ پایه: قرمز
نوع رنگها: ساده
سازنده رنگ ها: وستا
انواع رنگ: رنگ اکولین
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 1131322039360060
تعداد بسته
×

رنگ اکولین سبز تیره کد 232 وستا

12/500 تومان
honari-1544953760-498
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
حجم رنگ: 40ml
حلال: آب
رنگ پایه: سبز
نوع رنگها: ساده
سازنده رنگ ها: وستا
انواع رنگ: رنگ اکولین
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 1131322039360050
تعداد بسته
×

رنگ اکولین قهوه ای کد 251 وستا

12/500 تومان
honari-1544953633-506
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
حجم رنگ: 40ml
حلال: آب
رنگ پایه: قهوه ای
نوع رنگها: ساده
سازنده رنگ ها: وستا
انواع رنگ: رنگ اکولین
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 1131322039360052
تعداد بسته
×

رنگ اکولین سفید کد 200 وستا

13/150 تومان
honari-1544953389-398
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
حجم رنگ: 40ml
حلال: آب
رنگ پایه: سفید
نوع رنگها: ساده
سازنده رنگ ها: وستا
انواع رنگ: رنگ اکولین
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 1131322039360042
تعداد بسته
×

رنگ اکولین ارغوانی کد 240 وستا

 
honari-1544960428-982
واحد: عدد
حجم رنگ: 40ml
حلال: آب
رنگ پایه: قرمز
نوع رنگها: ساده
سازنده رنگ ها: وستا
انواع رنگ: رنگ اکولین
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 1131322039360051
×

رنگ اکولین نارنجی تیره کد 205 وستا

 
honari-1544960306-187
واحد: عدد
حجم رنگ: 40ml
حلال: آب
رنگ پایه: نارنجی
نوع رنگها: ساده
سازنده رنگ ها: وستا
انواع رنگ: رنگ اکولین
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 1131322039360044
×

رنگ اکولین بنفش کد 241 وستا

 
honari-1544959713-730
واحد: عدد
حجم رنگ: 40ml
حلال: آب
رنگ پایه: بنفش
نوع رنگها: ساده
سازنده رنگ ها: وستا
انواع رنگ: رنگ اکولین
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 1131322039360056
×

رنگ اکولین سبز کد 230 وستا

 
honari-1544959277-364
واحد: عدد
حجم رنگ: 40ml
حلال: آب
رنگ پایه: سبز
نوع رنگها: ساده
سازنده رنگ ها: وستا
انواع رنگ: رنگ اکولین
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 1131322039360049
×

رنگ اکولین قرمز روشن کد 211 وستا

 
honari-1544954014-547
واحد: عدد
حجم رنگ: 40ml
حلال: آب
رنگ پایه: قرمز
نوع رنگها: ساده
سازنده رنگ ها: وستا
انواع رنگ: رنگ اکولین
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 1131322039360046
×

رنگ اکولین سبز سپ کد 233 وستا

 
honari-1544953864-205
واحد: عدد
حجم رنگ: 40ml
حلال: آب
رنگ پایه: سبز
نوع رنگها: ساده
سازنده رنگ ها: وستا
انواع رنگ: رنگ اکولین
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 1131322039360059
×

رنگ اکولین مشکی کد 260 وستا

 
honari-1544953291-836
واحد: عدد
حجم رنگ: 40ml
حلال: آب
رنگ پایه: سیاه
نوع رنگها: ساده
سازنده رنگ ها: وستا
انواع رنگ: رنگ اکولین
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 1131322039360054
×

رنگ اکولین آبی آسمانی کد 220 وستا

 
vesta-artistic-colour-ecoline-skyblue-code220-40ml
واحد: عدد
حلال: آب
رنگ پایه: آبی
نوع رنگها: ساده
کشور سازنده : ایران
حجم رنگ: 40ml
سازنده رنگ ها: وستا
انواع رنگ: رنگ اکولین
کدمحصول : 1131322039360047

اکولین جایگزین عالی به جای آبرنگ، دارای قطره چکان مناسب برای نقاشان و...اکولین در ذهن مردم همیشه به عنوان رنگی برای نقاشی های کودکانه یاد می شود ولی در واقع به وسیله ی این تکنیک می توان نقاشی های بسیار تخصصی و زیبایی را خلق کرد.

اکولین ماده ای رنگی وترکیبی است از جوهر و پیگمنت. اکولین شبیه به آبرنگ می باشد ولی برخلاف رنگ های روغنی و یا آبرنگ که نیازمند فرم دهی به شکل قرص یا تیوپ بوده و با افزودن مواد کمکی و پرکننده استفاده می شوند، مستقیما از مواد رنگساز تهیه می شود و به صورت محلول به کار می رود.

 

نکات مهم در کار با اکولین

درکار با اکولین این نکات را حتما رعایت کنید:

همیشه در کار با آبرنگ یا اکولین آب را تمیز نگه دارید و قلم مو را که می شویید مطمئن باشید که تمیز شده و در رنگ بعدی بزنید .

۲- هرگز قطره چکان یک رنگ را دریک رنگ دیگر نزنید چون به مرور خلوص رنگ را کم می کند .
۳- معمولا برای اکولین می شود سه رنگ اصلی را به همراه رنگ های سفید وسیاه خرید. البته می شود با آبرنگ و آب مرکب هم ترکیبی کار کرد .
۴- آبرنگ و اکولین را می شود برای پر کردن زمینه در کارهای دیگر استفاده کرد مثلا مداد رنگی یا پاستل که البته آبرنگ زمینه را کمی لیز می کند.

اکولین در ذهن مردم همیشه به عنوان رنگی برای نقاشی های کودکانه یاد می شود ولی در واقع به وسیله ی این تکنیک می توان نقاشی های بسیار تخصصی و زیبایی را خلق کرد


در حال بررسی
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
خوش آمدید
تعداد محصول به روز شد
محصول به سبد خرید اضافه شد
احتمالا یکی از محصولات درخواستیتون به تعدادی که سفارش دادید موجود نیست
سفارش شما ثبت شد
پرداخت شما به صورت نقدی در محل خواهد بود
سبد خرید شما خالی است !!