سبد خرید
0
نام محصول تعداد قیمت
0
نام محصول تعداد قیمت

اکلیل

جستجو در دسته " اکلیل " :

×

پودر اکلیل طلایی کد A225 سایز128

12/000 تومان
product-1629533863-5709
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
برند اکلیل: هور
رنگ پودر اکلیل: طلایی
کدمحصول : 08217374
تعداد بسته
×

پودر اکلیل طلایی کدA243 سایز128

12/000 تومان
product-1629532949-2372
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
برند اکلیل: هور
رنگ پودر اکلیل: طلایی
کدمحصول : 08216364
تعداد بسته
×

پودر اکلیل طلایی کد A204 سایز128

12/000 تومان
product-1629532685-95
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
برند اکلیل: هور
رنگ پودر اکلیل: طلایی
کدمحصول : 08215619
تعداد بسته
×

پودر اکلیل طلایی کد A214 سایز 128

12/000 تومان
product-1629532190-5717
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
برند اکلیل: هور
رنگ پودر اکلیل: طلایی
کدمحصول : 08213056
تعداد بسته
×

پودر اکلیل قرمز کد A0910 سایز 128

12/000 تومان
product-1626506591-5602
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
وزن پودر اکلیل: ۲۰ گرم
رنگ پودر اکلیل: قرمز
برند اکلیل: هور
کشور سازنده: چین
کدمحصول : 07178958
تعداد بسته
×

پودر اکلیل صورتی کد A0912 سایز 128

12/000 تومان
product-1626506560-5168
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
وزن پودر اکلیل: ۲۰ گرم
رنگ پودر اکلیل: قرمز
برند اکلیل: هور
کشور سازنده: چین
کدمحصول : 07175940
تعداد بسته
×

پودر اکلیل بنفش کد A0914 سایز 128

12/000 تومان
product-1626506522-4954
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
وزن پودر اکلیل: ۲۰ گرم
رنگ پودر اکلیل: بنفش
برند اکلیل: هور
کشور سازنده: چین
کدمحصول : 07172302
تعداد بسته
×

پودر اکلیل صورتی کد A0915 سایز 128

12/000 تومان
product-1626506467-4746
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
وزن پودر اکلیل: ۲۰ گرم
رنگ پودر اکلیل: صورتی
برند اکلیل: هور
کشور سازنده: چین
کدمحصول : 07174250
تعداد بسته
×

پودر اکلیل قرمز کدA0310 سایز 128

12/000 تومان
product-1626506396-3616
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
وزن پودر اکلیل: ۲۰ گرم
رنگ پودر اکلیل: قرمز
برند اکلیل: هور
کشور سازنده: چین
کدمحصول : 07175450
تعداد بسته
×

پودر اکلیل قرمز کد A0931 سایز 128

12/000 تومان
product-1626506352-489
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
وزن پودر اکلیل: ۲۰ گرم
رنگ پودر اکلیل: قرمز
برند اکلیل: هور
کشور سازنده: چین
کدمحصول : 07177223
تعداد بسته
×

پودر اکلیل مشکی نقره ای کد A1008 سایز 128

12/000 تومان
product-1626506287-5811
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
وزن پودر اکلیل: ۲۰ گرم
رنگ پودر اکلیل: سیاه
برند اکلیل: هور
کشور سازنده: چین
کدمحصول : 07173927
تعداد بسته
×

پودر اکلیل نقره ای کد A1002 سایز 128

12/000 تومان
product-1626506237-7693
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
وزن پودر اکلیل: ۲۰ گرم
رنگ پودر اکلیل: نقره ای
برند اکلیل: هور
کشور سازنده: چین
کدمحصول : 07177238
تعداد بسته
×

پودر اکلیل مشکی کد A1001 سایز 128

12/000 تومان
product-1626506199-4847
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
وزن پودر اکلیل: ۲۰ گرم
رنگ پودر اکلیل: سیاه
برند اکلیل: هور
کشور سازنده: چین
کدمحصول : 07178590
تعداد بسته
×

پودر اکلیل مشکی کدA1000 سایز 128

12/000 تومان
product-1626506090-9859
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
وزن پودر اکلیل: ۲۰ گرم
رنگ پودر اکلیل: سیاه
برند اکلیل: هور
کشور سازنده: چین
کدمحصول : 07172695
تعداد بسته
×

پودر اکلیل طلایی کدA1512 سایز 128

12/000 تومان
product-1626506041-9766
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
وزن پودر اکلیل: ۲۰ گرم
رنگ پودر اکلیل: طلایی
برند اکلیل: هور
کشور سازنده: چین
کدمحصول : 07177390
تعداد بسته
×

پودر اکلیل طلایی کد A1510 سایز 128

12/000 تومان
product-1626506002-1592
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
وزن پودر اکلیل: ۲۰ گرم
رنگ پودر اکلیل: طلایی
برند اکلیل: هور
کشور سازنده: چین
کدمحصول : 07174809
تعداد بسته
×

پودر اکلیل نقره ای مایل به آبی کدA1508 سایز 128

12/000 تومان
product-1626505954-6539
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
وزن پودر اکلیل: ۲۰ گرم
رنگ پودر اکلیل: نقره ای
برند اکلیل: هور
کشور سازنده: چین
کدمحصول : 07177476
تعداد بسته
×

پودر اکلیل نقره ای کد A1506 سایز 128

12/000 تومان
product-1626505910-7959
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
وزن پودر اکلیل: ۲۰ گرم
رنگ پودر اکلیل: نقره ای
برند اکلیل: هور
کشور سازنده: چین
کدمحصول : 07170615
تعداد بسته
×

اکلیل رشته ای درشت سفید هفت رنگ

13/500 تومان
product-1626505751-1039
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
وزن پودر اکلیل: 15 گرم
رنگ پودر اکلیل: سفید
برند اکلیل: هور
کشور سازنده: چین
کدمحصول : 07171839
تعداد بسته
×

اکلیل رشته ای درشت طلایی

13/500 تومان
product-1626505709-1254
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
وزن پودر اکلیل: 15 گرم
رنگ پودر اکلیل: طلایی
برند اکلیل: هور
کشور سازنده: چین
کدمحصول : 07175651
تعداد بسته
×

اکلیل رشته ای درشت سبز

13/500 تومان
product-1626505673-2255
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
وزن پودر اکلیل: 15 گرم
رنگ پودر اکلیل: سبز
برند اکلیل: هور
کشور سازنده: چین
کدمحصول : 07173382
تعداد بسته
×

اکلیل رشته ای درشت آبی

13/500 تومان
product-1626505630-5437
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
وزن پودر اکلیل: 15 گرم
رنگ پودر اکلیل: آبی
برند اکلیل: هور
کشور سازنده: چین
کدمحصول : 07175524
تعداد بسته
×

پودر اکلیل بنفش کدA0805 سایز 128

12/000 تومان
product-1626262060-6629
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
وزن پودر اکلیل: ۲۰ گرم
رنگ پودر اکلیل: بنفش
برند اکلیل: هور
کشور سازنده: چین
کدمحصول : 07143291
تعداد بسته
×

پودر اکلیل بنفش کد A0808 سایز 128

12/000 تومان
product-1626262027-9379
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
وزن پودر اکلیل: ۲۰ گرم
رنگ پودر اکلیل: بنفش
برند اکلیل: هور
کشور سازنده: چین
کدمحصول : 07149485
تعداد بسته
×

پودر اکلیل سرخابی کدA0813 سایز 128

12/000 تومان
product-1626261951-2412
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
وزن پودر اکلیل: ۲۰ گرم
رنگ پودر اکلیل: صورتی
برند اکلیل: هور
کشور سازنده: چین
کدمحصول : 07148978
تعداد بسته
×

پودر اکلیل سرخابی کد A0815 سایز 128

12/000 تومان
product-1626261922-2679
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
وزن پودر اکلیل: ۲۰ گرم
رنگ پودر اکلیل: صورتی
برند اکلیل: هور
کشور سازنده: چین
کدمحصول : 07146935
تعداد بسته
×

پودر اکلیل سرخابی کد A0816 سایز 128

12/000 تومان
product-1626261886-2624
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
وزن پودر اکلیل: ۲۰ گرم
رنگ پودر اکلیل: صورتی
برند اکلیل: هور
کشور سازنده: چین
کدمحصول : 07147514
تعداد بسته
×

پودر اکلیل صورتی کد A0818 سایز 128

12/000 تومان
product-1626261820-1377
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
وزن پودر اکلیل: ۲۰ گرم
رنگ پودر اکلیل: صورتی
برند اکلیل: هور
کشور سازنده: چین
کدمحصول : 07140598
تعداد بسته
×

پودر اکلیل بنفش کد A0819 سایز 128

12/000 تومان
product-1626261775-3812
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
وزن پودر اکلیل: ۲۰ گرم
رنگ پودر اکلیل: بنفش
برند اکلیل: هور
کشور سازنده: چین
کدمحصول : 07149756
تعداد بسته
×

پودر اکلیل صورتی کدA0900 سایز 128

12/000 تومان
product-1626261754-5922
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
وزن پودر اکلیل: ۲۰ گرم
رنگ پودر اکلیل: صورتی
برند اکلیل: هور
کشور سازنده: چین
کدمحصول : 07147440
تعداد بسته
×

پودر اکلیل قهوه ای کد A0406 سایز 128

12/000 تومان
product-1626261716-5020
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
وزن پودر اکلیل: ۲۰ گرم
رنگ پودر اکلیل: قهوه ای
برند اکلیل: هور
کشور سازنده: چین
کدمحصول : 07142644
تعداد بسته
×

پودر اکلیل سبز کد A0617 سایز 128

12/000 تومان
product-1626261676-8273
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
وزن پودر اکلیل: ۲۰ گرم
رنگ پودر اکلیل: سبز
برند اکلیل: هور
کشور سازنده: چین
کدمحصول : 07148130
تعداد بسته
×

پودر اکلیل صورتی کد A0905 سایز 128

12/000 تومان
product-1626260960-7619
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
وزن پودر اکلیل: ۲۰ گرم
رنگ پودر اکلیل: صورتی
برند اکلیل: هور
کشور سازنده: چین
کدمحصول : 07140756
تعداد بسته
×

پودر اکلیل صورتی کد A0906 سایز 128

12/000 تومان
product-1626260920-6643
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
وزن پودر اکلیل: ۲۰ گرم
رنگ پودر اکلیل: صورتی
برند اکلیل: هور
کشور سازنده: چین
کدمحصول : 07142159
تعداد بسته
×

پودر اکلیل صورتی کدA0907 سایز 128

12/000 تومان
product-1626260875-8822
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
وزن پودر اکلیل: ۲۰ گرم
رنگ پودر اکلیل: صورتی
برند اکلیل: هور
کشور سازنده: چین
کدمحصول : 07143180
تعداد بسته
×

پودر اکلیل مسی کد A0402 سایز 128

12/000 تومان
product-1626260801-4329
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
وزن پودر اکلیل: ۲۰ گرم
برند اکلیل: هور
کشور سازنده: چین
کدمحصول : 07147053
تعداد بسته

اکلیل یک ماده ای می باشد که به صورت لایه پلاستیکی می باشد. این لایه پلاستیکی که به وجود آمده است از لایه نازک و چند رنگ می باشد. اکلیل یک ترکیب شیمیایی می باشد که با پلی اتیلن ترفتالات ساخته می شود. یکی از ویژگی های این ماده شیمیایی این است که سریعا در آب جذب می شود.

اکلیل درجه بندی های مختلف دارد . گرید اکلیل آرایشی از اکلیل های تزیینی متفاوت میباشد . اکلیل های تزیینی نیز در ۲ درجه بندی موجود هستند که تفاوت آنها در براقیت و وزن اکلیل میباشد.

اکلیل های درجه ۲ دارای سرب میباشند که این امر سبب سنگین تر شدن اکلیل شده و حجم آن کاهش میابد


در حال بررسی
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
خوش آمدید
تعداد محصول به روز شد
محصول به سبد خرید اضافه شد
احتمالا یکی از محصولات درخواستیتون به تعدادی که سفارش دادید موجود نیست
سفارش شما ثبت شد
پرداخت شما به صورت نقدی در محل خواهد بود
سبد خرید شما خالی است !!