سبد خرید شما خالی است !

اکلیل

جستجو در دسته " اکلیل " :

×

پودر اکلیل نارنجی تیره 7 رنگ

2/500 تومان
ornge-dark-7colore
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: بسته
وزن پودر اکلیل: 15 گرم
سازنده پودر اکلیل: برادران جمشیدی
رنگ پودر اکلیل: نارنجی
انوع مواد دکوراتیو : دانه و پودر های تزئینی
کاربرد مواد دکوراتیو: تزئینی
کدمحصول : 03021339
تعداد بسته
×

پودر اکلیل ابی

3/500 تومان
honari-1535000017-736
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: بسته
وزن پودر اکلیل: 15 گرم
رنگ پودر اکلیل: آبی
انوع مواد دکوراتیو : دانه و پودر های تزئینی
کاربرد مواد دکوراتیو: تزئینی
کدمحصول : 03021334
تعداد بسته
×

پودر اکلیل درشت-طلایی

3/500 تومان
honari-1534997871-236
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: بسته
وزن پودر اکلیل: 15 گرم
رنگ پودر اکلیل: طلایی
انوع مواد دکوراتیو : دانه و پودر های تزئینی
کاربرد مواد دکوراتیو: تزئینی
کدمحصول : 03021329
تعداد بسته
11 % -
پودر اکلیل سبز روشن

2/800 تومان
2/450 تومان
×

پودر اکلیل سبز روشن

11 % - 2/800 تومان2/450 تومان
honari-1534602439-897
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
رنگ پایه: سبز
کشور سازنده : چین
انواع پودر دکوراتیو: اکلیل
وزن پودر اکلیل: ۲۰ گرم
رنگ پودر اکلیل: سبز
انوع مواد دکوراتیو : دانه و پودر های تزئینی
کاربرد مواد دکوراتیو: تزئینی
کدمحصول : 03021327
تعداد بسته
10 % -
پودر اکلیل طلایی معمولی ریز

2/800 تومان
2/500 تومان
×

پودر اکلیل طلایی معمولی ریز

10 % - 2/800 تومان2/500 تومان
honari-1534599497-962
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: بسته
رنگ پایه: طلایی
انواع پودر دکوراتیو: اکلیل
کشور سازنده : چین
وزن پودر اکلیل: ۲۰ گرم
رنگ پودر اکلیل: طلایی
انوع مواد دکوراتیو : دانه و پودر های تزئینی
کاربرد مواد دکوراتیو: تزئینی
کدمحصول : 03021325
تعداد بسته
×

پودر اکلیل نقره ای درشت

3/500 تومان
honari-1532168194-936
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: بسته
رنگ پایه: نقره ای
انواع پودر دکوراتیو: اکلیل
وزن پودر اکلیل: 15 گرم
سازنده پودر اکلیل: پرشین
رنگ پودر اکلیل: نقره ای
انوع مواد دکوراتیو : دانه و پودر های تزئینی
کاربرد مواد دکوراتیو: تزئینی
کدمحصول : 03021324
تعداد بسته
×

پودر اکلیل طلایی طرح هفت رنگ

5/300 تومان
honari-1532167926-864
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: بسته
رنگ پایه: طلایی
انواع پودر دکوراتیو: اکلیل
وزن پودر اکلیل: 35 گرم
سازنده پودر اکلیل: پرشین
رنگ پودر اکلیل: طلایی
انوع مواد دکوراتیو : دانه و پودر های تزئینی
کاربرد مواد دکوراتیو: تزئینی
کدمحصول : 03021322
تعداد بسته
×

پودر اکلیل سفید صدفی

3/500 تومان
honari-1532167780-260
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: بسته
رنگ پایه: سفید
انواع پودر دکوراتیو: اکلیل
وزن پودر اکلیل: ۲۰ گرم
سازنده پودر اکلیل: پرشین
رنگ پودر اکلیل: سفید
انوع مواد دکوراتیو : دانه و پودر های تزئینی
کاربرد مواد دکوراتیو: تزئینی
کدمحصول : 03021321
تعداد بسته
×

پودر اکلیل آبی تیره

3/500 تومان
honari-1532167730-555
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: بسته
رنگ پایه: آبی
انواع پودر دکوراتیو: اکلیل
سازنده پودر اکلیل: برادران جمشیدی
رنگ پودر اکلیل: آبی
انوع مواد دکوراتیو : دانه و پودر های تزئینی
کاربرد مواد دکوراتیو: تزئینی
وزن پودر اکلیل: 15 گرم
کدمحصول : 03021320
تعداد بسته
×

پودر اکلیل سرخابی

3/500 تومان
honari-1532167541-782
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: بسته
رنگ پایه: صورتی
انواع پودر دکوراتیو: اکلیل
سازنده پودر اکلیل: برادران جمشیدی
رنگ پودر اکلیل: قرمز
انوع مواد دکوراتیو : دانه و پودر های تزئینی
کاربرد مواد دکوراتیو: تزئینی
کدمحصول : 03021319
تعداد بسته
13 % -
پودر اکلیل بنفش روشن

3/500 تومان
3/000 تومان
×

پودر اکلیل بنفش روشن

13 % - 3/500 تومان3/000 تومان
honari-1532167506-870
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: بسته
رنگ پایه: بنفش
انواع پودر دکوراتیو: اکلیل
وزن پودر اکلیل: 15 گرم
سازنده پودر اکلیل: پرشین
رنگ پودر اکلیل: بنفش
انوع مواد دکوراتیو : دانه و پودر های تزئینی
کاربرد مواد دکوراتیو: تزئینی
کدمحصول : 03021318
تعداد بسته
×

پودر اکلیل طلایی پرشین

12/600 تومان
podr_aklil_persian_talai
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
وزن پودر اکلیل: 35 گرم
رنگ پودر اکلیل: طلایی
رنگ پایه: طلایی
انوع مواد دکوراتیو : دانه و پودر های تزئینی
کاربرد مواد دکوراتیو: تزئینی
انواع پودر دکوراتیو: اکلیل
کشور سازنده : ایران
سازنده پودر اکلیل: پرشین
کدمحصول : 138003001
تعداد بسته
13 % -
پودر اکلیل قرمز پرشین

12/600 تومان
10/950 تومان
×

پودر اکلیل قرمز پرشین

13 % - 12/600 تومان10/950 تومان
podr_aklil_persian_red
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
وزن پودر اکلیل: 35 گرم
رنگ پودر اکلیل: قرمز
رنگ پایه: قرمز
انوع مواد دکوراتیو : دانه و پودر های تزئینی
کاربرد مواد دکوراتیو: تزئینی
انواع پودر دکوراتیو: اکلیل
کشور سازنده : ایران
سازنده پودر اکلیل: پرشین
کدمحصول : 138003005
تعداد بسته
×

پودر اکلیل بنفش

 
podre-aklil-purpl
واحد: بسته
رنگ پودر اکلیل: بنفش
وزن پودر اکلیل: 15 گرم
سازنده پودر اکلیل: برادران جمشیدی
انوع مواد دکوراتیو : دانه و پودر های تزئینی
کاربرد مواد دکوراتیو: تزئینی
کدمحصول : 03021301
×

پودر اکلیل بنفش

 
aklil-banfsh-25g
واحد: عدد
وزن پودر اکلیل: ۲۰ گرم
سازنده پودر اکلیل: برادران جمشیدی
رنگ پودر اکلیل: بنفش
انوع مواد دکوراتیو : دانه و پودر های تزئینی
کاربرد مواد دکوراتیو: تزئینی
کدمحصول : 03021341
×

پودر اکلیل صورتی

 
aklil-pink-25g
واحد: عدد
وزن پودر اکلیل: ۲۰ گرم
سازنده پودر اکلیل: برادران جمشیدی
رنگ پودر اکلیل: صورتی
انوع مواد دکوراتیو : دانه و پودر های تزئینی
کاربرد مواد دکوراتیو: تزئینی
کدمحصول : 03021340
×

پودر اکلیل سبز 7 رنگ

 
green-7colore
واحد: عدد
وزن پودر اکلیل: ۲۰ گرم
رنگ پودر اکلیل: سبز
انوع مواد دکوراتیو : دانه و پودر های تزئینی
کاربرد مواد دکوراتیو: تزئینی
کدمحصول : 03021338
×

پودر اکلیل سفید

 
aklil-sefid-25g
واحد: عدد
وزن پودر اکلیل: ۲۰ گرم
سازنده پودر اکلیل: برادران جمشیدی
رنگ پودر اکلیل: سفید
انوع مواد دکوراتیو : دانه و پودر های تزئینی
کاربرد مواد دکوراتیو: تزئینی
کدمحصول : 03021337
×

پودر اکلیل سفید

 
honari-1541928761-849
واحد: عدد
سازنده پودر اکلیل: برادران جمشیدی
رنگ پودر اکلیل: سفید
انوع مواد دکوراتیو : دانه و پودر های تزئینی
کاربرد مواد دکوراتیو: تزئینی
کدمحصول : 03021335
×

پودر اکلیل طلایی تیره

 
honari-1534999865-147
واحد: عدد
وزن پودر اکلیل: ۲۰ گرم
رنگ پودر اکلیل: طلایی
انوع مواد دکوراتیو : دانه و پودر های تزئینی
کاربرد مواد دکوراتیو: تزئینی
کدمحصول : 03021333
×

پودر اکلیل صورتی

 
honari-1534998950-159
واحد: عدد
وزن پودر اکلیل: ۲۰ گرم
رنگ پودر اکلیل: صورتی
انوع مواد دکوراتیو : دانه و پودر های تزئینی
کاربرد مواد دکوراتیو: تزئینی
کدمحصول : 03021331
×

پودر اکلیل قرمز

 
honari-1534998320-605
واحد: عدد
وزن پودر اکلیل: ۲۰ گرم
رنگ پودر اکلیل: قرمز
انوع مواد دکوراتیو : دانه و پودر های تزئینی
کاربرد مواد دکوراتیو: تزئینی
کدمحصول : 03021330
×

پودر اکلیل بنفش تیره

 
honari-1534602563-767
واحد: عدد
رنگ پایه: بنفش
کشور سازنده : چین
انواع پودر دکوراتیو: اکلیل
وزن پودر اکلیل: ۲۰ گرم
رنگ پودر اکلیل: بنفش
انوع مواد دکوراتیو : دانه و پودر های تزئینی
کاربرد مواد دکوراتیو: تزئینی
کدمحصول : 03021328
×

پودر اکلیل سبز تیره

 
honari-1534599960-840
واحد: عدد
رنگ پایه: سبز
کشور سازنده : چین
انواع پودر دکوراتیو: اکلیل
وزن پودر اکلیل: ۲۰ گرم
رنگ پودر اکلیل: سبز
انوع مواد دکوراتیو : دانه و پودر های تزئینی
کاربرد مواد دکوراتیو: تزئینی
کدمحصول : 03021326
×

پودر اکلیل طلایی درشت

 
honari-1532168118-468
واحد: عدد
رنگ پایه: طلایی
انواع پودر دکوراتیو: اکلیل
وزن پودر اکلیل: 35 گرم
سازنده پودر اکلیل: پرشین
رنگ پودر اکلیل: طلایی
انوع مواد دکوراتیو : دانه و پودر های تزئینی
کاربرد مواد دکوراتیو: تزئینی
کدمحصول : 03021323
×

پودر اکلیل صورتی طرح هفت رنگ

 
honari-1532167443-694
واحد: عدد
رنگ پایه: صورتی
انواع پودر دکوراتیو: اکلیل
وزن پودر اکلیل: 35 گرم
سازنده پودر اکلیل: پرشین
رنگ پودر اکلیل: صورتی
انوع مواد دکوراتیو : دانه و پودر های تزئینی
کاربرد مواد دکوراتیو: تزئینی
کدمحصول : 03021317
×

پودر اکلیل نقره ای

 
honari-1532167401-764
واحد: بسته
رنگ پایه: نقره ای
انواع پودر دکوراتیو: اکلیل
وزن پودر اکلیل: 15 گرم
سازنده پودر اکلیل: پرشین
رنگ پودر اکلیل: نقره ای
انوع مواد دکوراتیو : دانه و پودر های تزئینی
کاربرد مواد دکوراتیو: تزئینی
کدمحصول : 03021316
×

پودر اکلیل نقره ای طرح هفت رنگ

 
honari-1532167253-351
واحد: عدد
رنگ پایه: نقره ای
انواع پودر دکوراتیو: اکلیل
وزن پودر اکلیل: 35 گرم
سازنده پودر اکلیل: پرشین
رنگ پودر اکلیل: نقره ای
انوع مواد دکوراتیو : دانه و پودر های تزئینی
کاربرد مواد دکوراتیو: تزئینی
کدمحصول : 03021315
×

پودر اکلیل مسی پرشین

 
podr_aklil_persian_mesi
واحد: عدد
وزن پودر اکلیل: 35 گرم
رنگ پودر اکلیل: برنزی
رنگ پایه: مسی
انوع مواد دکوراتیو : دانه و پودر های تزئینی
کاربرد مواد دکوراتیو: تزئینی
انواع پودر دکوراتیو: اکلیل
کشور سازنده : ایران
سازنده پودر اکلیل: پرشین
کدمحصول : 138003003
×

پودر اکلیل نقره ای پرشین

 
podr_aklil_persian_noghrei
واحد: عدد
وزن پودر اکلیل: 35 گرم
رنگ پودر اکلیل: نقره ای
رنگ پایه: نقره ای
انواع پودر دکوراتیو: اکلیل
کشور سازنده : ایران
سازنده پودر اکلیل: پرشین
انوع مواد دکوراتیو : دانه و پودر های تزئینی
کاربرد مواد دکوراتیو: تزئینی
کدمحصول : 138003002

در حال بررسی
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
خوش آمدید
تعداد محصول به روز شد
محصول به سبد خرید اضافه شد
احتمالا یکی از محصولات درخواستیتون به تعدادی که سفارش دادید موجود نیست
ادامه
سفارش شما ثبت شد
پرداخت شما به صورت نقدی در محل خواهد بود
ادامه
سبد خرید شما خالی است !!
ادامه
ادامه