سبد خرید شما خالی است !

کاغذ ترانسفر (برچسب ترانسفر)

جستجو در دسته "کاغذ ترانسفر (برچسب ترانسفر)" :

10 % -
ترانسفر طرح گل سایز A3 کد 1352

12/400 تومان
11/150 تومان
×

ترانسفر طرح گل سایز A3 کد 1352

10 % - 12/400 تومان11/150 تومان
transfer--1352
موجود
انتخاب نوع بسته
ناموجود
واحد: عدد
رنگ ترانسفر: چند رنگ
ابعاد ترانسفر : A3
کشور سازنده : ایران
انواع طرح : گل
متریال طراحی دکوراتیو: ترانسفر
کدمحصول : 030603150
تعداد بسته
10 % -
ترانسفر طرح گل سایز A3 کد 1481

12/400 تومان
11/150 تومان
×

ترانسفر طرح گل سایز A3 کد 1481

10 % - 12/400 تومان11/150 تومان
transfer--1481
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
رنگ ترانسفر: چند رنگ
ابعاد ترانسفر : A3
کشور سازنده : ایران
انواع طرح : گل
متریال طراحی دکوراتیو: ترانسفر
کدمحصول : 030603149
تعداد بسته
10 % -
ترانسفر سایز A3 کد 1439

12/400 تومان
11/150 تومان
×

ترانسفر سایز A3 کد 1439

10 % - 12/400 تومان11/150 تومان
transfer--1439
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
رنگ ترانسفر: چند رنگ
ابعاد ترانسفر : A3
کشور سازنده : ایران
انواع طرح : سایر
متریال طراحی دکوراتیو: ترانسفر
کدمحصول : 030603148
تعداد بسته
10 % -
ترانسفر طرح پروانه سایز A3 کد 1320

12/400 تومان
11/150 تومان
×

ترانسفر طرح پروانه سایز A3 کد 1320

10 % - 12/400 تومان11/150 تومان
transfer--1320
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
رنگ ترانسفر: چند رنگ
ابعاد ترانسفر : A3
کشور سازنده : ایران
انواع طرح : سایر
متریال طراحی دکوراتیو: ترانسفر
کدمحصول : 030603147
تعداد بسته
10 % -
ترانسفر طرح اسلیمی سایز A3 کد 1389

12/400 تومان
11/150 تومان
×

ترانسفر طرح اسلیمی سایز A3 کد 1389

10 % - 12/400 تومان11/150 تومان
transfer--1389
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
رنگ ترانسفر: چند رنگ
ابعاد ترانسفر : A3
کشور سازنده : ایران
انواع طرح : اسلیمی
متریال طراحی دکوراتیو: ترانسفر
کدمحصول : 030603145
تعداد بسته
10 % -
ترانسفر طرح گل سایز A3 کد 1355

12/400 تومان
11/150 تومان
×

ترانسفر طرح گل سایز A3 کد 1355

10 % - 12/400 تومان11/150 تومان
transfer--1355
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
رنگ ترانسفر: چند رنگ
ابعاد ترانسفر : A3
کشور سازنده : ایران
انواع طرح : گل
متریال طراحی دکوراتیو: ترانسفر
کدمحصول : 030603139
تعداد بسته
10 % -
ترانسفر طرح گل سایز A3 کد 1484

12/400 تومان
11/150 تومان
×

ترانسفر طرح گل سایز A3 کد 1484

10 % - 12/400 تومان11/150 تومان
transfer--1484
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
رنگ ترانسفر: چند رنگ
ابعاد ترانسفر : A3
کشور سازنده : ایران
انواع طرح : گل
متریال طراحی دکوراتیو: ترانسفر
کدمحصول : 030603138
تعداد بسته
10 % -
ترانسفر طرح گل سایز A3 کد 1277

12/400 تومان
11/150 تومان
×

ترانسفر طرح گل سایز A3 کد 1277

10 % - 12/400 تومان11/150 تومان
transfer--1277
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
رنگ ترانسفر: چند رنگ
ابعاد ترانسفر : A3
کشور سازنده : ایران
انواع طرح : گل
متریال طراحی دکوراتیو: ترانسفر
کدمحصول : 030603137
تعداد بسته
10 % -
ترانسفر طرح گل سایز A3 کد 1278

12/400 تومان
11/150 تومان
×

ترانسفر طرح گل سایز A3 کد 1278

10 % - 12/400 تومان11/150 تومان
transfer--1278
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
رنگ ترانسفر: چند رنگ
ابعاد ترانسفر : A3
کشور سازنده : ایران
انواع طرح : گل
متریال طراحی دکوراتیو: ترانسفر
کدمحصول : 030603136
تعداد بسته
10 % -
ترانسفر طرح گل سایز A3 کد 1263

12/400 تومان
11/150 تومان
×

ترانسفر طرح گل سایز A3 کد 1263

10 % - 12/400 تومان11/150 تومان
transfer--1263
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
رنگ ترانسفر: چند رنگ
ابعاد ترانسفر : A3
کشور سازنده : ایران
انواع طرح : گل
متریال طراحی دکوراتیو: ترانسفر
کدمحصول : 030603135
تعداد بسته
10 % -
ترانسفر طرح گل سایز A3 کد 1397

12/400 تومان
11/150 تومان
×

ترانسفر طرح گل سایز A3 کد 1397

10 % - 12/400 تومان11/150 تومان
transfer--1397
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
رنگ ترانسفر: چند رنگ
ابعاد ترانسفر : A3
کشور سازنده : ایران
انواع طرح : گل
متریال طراحی دکوراتیو: ترانسفر
کدمحصول : 030603134
تعداد بسته
10 % -
ترانسفر طرح گل سایز A3 کد 1251

12/400 تومان
11/150 تومان
×

ترانسفر طرح گل سایز A3 کد 1251

10 % - 12/400 تومان11/150 تومان
transfer--1251
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
رنگ ترانسفر: چند رنگ
ابعاد ترانسفر : A3
کشور سازنده : ایران
انواع طرح : گل
متریال طراحی دکوراتیو: ترانسفر
کدمحصول : 030603133
تعداد بسته
10 % -
ترانسفر طرح گل سایز A3 کد 1412

12/400 تومان
11/150 تومان
×

ترانسفر طرح گل سایز A3 کد 1412

10 % - 12/400 تومان11/150 تومان
transfer--1412
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
رنگ ترانسفر: چند رنگ
ابعاد ترانسفر : A3
کشور سازنده : ایران
انواع طرح : گل
متریال طراحی دکوراتیو: ترانسفر
کدمحصول : 030603132
تعداد بسته
10 % -
ترانسفر طرح گل سایز A3 کد 1338

12/400 تومان
11/150 تومان
×

ترانسفر طرح گل سایز A3 کد 1338

10 % - 12/400 تومان11/150 تومان
transfer--1338
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
رنگ ترانسفر: چند رنگ
ابعاد ترانسفر : A3
کشور سازنده : ایران
انواع طرح : گل
متریال طراحی دکوراتیو: ترانسفر
کدمحصول : 030603131
تعداد بسته
×

ترانسفر طرح گل سایز A3 کد 1394

12/400 تومان
transfer--1394
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
رنگ ترانسفر: چند رنگ
ابعاد ترانسفر : A3
کشور سازنده : ایران
انواع طرح : گل
متریال طراحی دکوراتیو: ترانسفر
کدمحصول : 030603130
تعداد بسته
10 % -
ترانسفر طرح گل سایز A3 کد 1494

12/400 تومان
11/150 تومان
×

ترانسفر طرح گل سایز A3 کد 1494

10 % - 12/400 تومان11/150 تومان
transfer--1494
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
رنگ ترانسفر: چند رنگ
ابعاد ترانسفر : A3
کشور سازنده : ایران
انواع طرح : گل
متریال طراحی دکوراتیو: ترانسفر
کدمحصول : 030603129
تعداد بسته
10 % -
ترانسفر سایز A3 کد 1437

12/400 تومان
11/150 تومان
×

ترانسفر سایز A3 کد 1437

10 % - 12/400 تومان11/150 تومان
transfer--1437
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
رنگ ترانسفر: چند رنگ
ابعاد ترانسفر : A3
کشور سازنده : ایران
انواع طرح : سایر
متریال طراحی دکوراتیو: ترانسفر
کدمحصول : 030603128
تعداد بسته
10 % -
ترانسفر طرح گل سایز A3 کد 1295

12/400 تومان
11/150 تومان
×

ترانسفر طرح گل سایز A3 کد 1295

10 % - 12/400 تومان11/150 تومان
transfer--1295
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
رنگ ترانسفر: چند رنگ
ابعاد ترانسفر : A3
کشور سازنده : ایران
انواع طرح : گل
متریال طراحی دکوراتیو: ترانسفر
کدمحصول : 030603127
تعداد بسته
10 % -
ترانسفر طرح گل سایز A3 کد 1283

12/400 تومان
11/150 تومان
×

ترانسفر طرح گل سایز A3 کد 1283

10 % - 12/400 تومان11/150 تومان
transfer--1283
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
رنگ ترانسفر: چند رنگ
ابعاد ترانسفر : A3
کشور سازنده : ایران
انواع طرح : گل
متریال طراحی دکوراتیو: ترانسفر
کدمحصول : 030603126
تعداد بسته
10 % -
ترانسفر طرح گل سایز A3 کد 1291

12/400 تومان
11/150 تومان
×

ترانسفر طرح گل سایز A3 کد 1291

10 % - 12/400 تومان11/150 تومان
transfer--1291
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
رنگ ترانسفر: چند رنگ
ابعاد ترانسفر : A3
کشور سازنده : ایران
انواع طرح : گل
متریال طراحی دکوراتیو: ترانسفر
کدمحصول : 030603125
تعداد بسته
10 % -
ترانسفر طرح کاکتوس سایز A3 کد 1406

12/400 تومان
11/150 تومان
×

ترانسفر طرح کاکتوس سایز A3 کد 1406

10 % - 12/400 تومان11/150 تومان
transfer--1406
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
رنگ ترانسفر: چند رنگ
ابعاد ترانسفر : A3
کشور سازنده : ایران
انواع طرح : سایر
متریال طراحی دکوراتیو: ترانسفر
کدمحصول : 030603123
تعداد بسته
10 % -
ترانسفر طرح گل سایز A3 کد 1400

12/400 تومان
11/150 تومان
×

ترانسفر طرح گل سایز A3 کد 1400

10 % - 12/400 تومان11/150 تومان
transfer--1400
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
رنگ ترانسفر: چند رنگ
ابعاد ترانسفر : A3
کشور سازنده : ایران
انواع طرح : گل
متریال طراحی دکوراتیو: ترانسفر
کدمحصول : 030603122
تعداد بسته
10 % -
ترانسفر طرح گل سایز A3 کد 1449

12/400 تومان
11/150 تومان
×

ترانسفر طرح گل سایز A3 کد 1449

10 % - 12/400 تومان11/150 تومان
transfer--1449
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
رنگ ترانسفر: چند رنگ
ابعاد ترانسفر : A3
کشور سازنده : ایران
انواع طرح : گل
متریال طراحی دکوراتیو: ترانسفر
کدمحصول : 030603121
تعداد بسته
10 % -
ترانسفر طرح گل سایز A3 کد 1318

12/400 تومان
11/150 تومان
×

ترانسفر طرح گل سایز A3 کد 1318

10 % - 12/400 تومان11/150 تومان
transfer--1318
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
رنگ ترانسفر: چند رنگ
ابعاد ترانسفر : A3
کشور سازنده : ایران
انواع طرح : گل
متریال طراحی دکوراتیو: ترانسفر
کدمحصول : 030603120
تعداد بسته
10 % -
ترانسفر طرح گل سایز A3 کد 1368

12/400 تومان
11/150 تومان
×

ترانسفر طرح گل سایز A3 کد 1368

10 % - 12/400 تومان11/150 تومان
transfer--1227
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
رنگ ترانسفر: چند رنگ
ابعاد ترانسفر : A3
کشور سازنده : ایران
انواع طرح : گل
متریال طراحی دکوراتیو: ترانسفر
کدمحصول : 030603119
تعداد بسته
10 % -
ترانسفر طرح گل سایز A3 کد 1365

12/400 تومان
11/150 تومان
×

ترانسفر طرح گل سایز A3 کد 1365

10 % - 12/400 تومان11/150 تومان
transfer--1365
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
رنگ ترانسفر: چند رنگ
ابعاد ترانسفر : A3
کشور سازنده : ایران
انواع طرح : گل
متریال طراحی دکوراتیو: ترانسفر
کدمحصول : 030603118
تعداد بسته
10 % -
ترانسفر طرح گل سایز A3 کد 1296

12/400 تومان
11/150 تومان
×

ترانسفر طرح گل سایز A3 کد 1296

10 % - 12/400 تومان11/150 تومان
transfer--1296
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
رنگ ترانسفر: چند رنگ
ابعاد ترانسفر : A3
کشور سازنده : ایران
انواع طرح : گل
متریال طراحی دکوراتیو: ترانسفر
کدمحصول : 030603117
تعداد بسته
10 % -
ترانسفر طرح گل سایز A3 کد 1382

12/400 تومان
11/150 تومان
×

ترانسفر طرح گل سایز A3 کد 1382

10 % - 12/400 تومان11/150 تومان
transfer--1382
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
رنگ ترانسفر: چند رنگ
ابعاد ترانسفر : A3
کشور سازنده : ایران
انواع طرح : گل
متریال طراحی دکوراتیو: ترانسفر
کدمحصول : 030603116
تعداد بسته
10 % -
ترانسفر طرح اسلیمی سایز A3 کد 1385

12/400 تومان
11/150 تومان
×

ترانسفر طرح اسلیمی سایز A3 کد 1385

10 % - 12/400 تومان11/150 تومان
transfer--1385
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
رنگ ترانسفر: چند رنگ
ابعاد ترانسفر : A3
کشور سازنده : ایران
انواع طرح : اسلیمی
متریال طراحی دکوراتیو: ترانسفر
کدمحصول : 030603115
تعداد بسته
10 % -
ترانسفر طرح اسلیمی سایز A3 کد 1386

12/400 تومان
11/150 تومان
×

ترانسفر طرح اسلیمی سایز A3 کد 1386

10 % - 12/400 تومان11/150 تومان
transfer--1386
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
رنگ ترانسفر: چند رنگ
ابعاد ترانسفر : A3
کشور سازنده : ایران
انواع طرح : اسلیمی
متریال طراحی دکوراتیو: ترانسفر
کدمحصول : 030603114
تعداد بسته
10 % -
ترانسفر طرح اسلیمی سایز A3 کد 1388

12/400 تومان
11/150 تومان
×

ترانسفر طرح اسلیمی سایز A3 کد 1388

10 % - 12/400 تومان11/150 تومان
transfer--1388
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
رنگ ترانسفر: چند رنگ
ابعاد ترانسفر : A3
کشور سازنده : ایران
انواع طرح : اسلیمی
متریال طراحی دکوراتیو: ترانسفر
کدمحصول : 030603113
تعداد بسته
10 % -
ترانسفر طرح گل سایز A3 کد 1234

12/400 تومان
11/150 تومان
×

ترانسفر طرح گل سایز A3 کد 1234

10 % - 12/400 تومان11/150 تومان
transfer--1234
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
رنگ ترانسفر: چند رنگ
ابعاد ترانسفر : A3
کشور سازنده : ایران
انواع طرح : گل
متریال طراحی دکوراتیو: ترانسفر
کدمحصول : 030603112
تعداد بسته
10 % -
ترانسفر طرح گل سایز A3 کد 1227

12/400 تومان
11/150 تومان
×

ترانسفر طرح گل سایز A3 کد 1227

10 % - 12/400 تومان11/150 تومان
transfer--1227
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
رنگ ترانسفر: چند رنگ
ابعاد ترانسفر : A3
کشور سازنده : ایران
انواع طرح : گل
متریال طراحی دکوراتیو: ترانسفر
کدمحصول : 030603111
تعداد بسته
10 % -
ترانسفر طرح گل سایز A3 کد 4482

12/400 تومان
11/150 تومان
×

ترانسفر طرح گل سایز A3 کد 4482

10 % - 12/400 تومان11/150 تومان
transfer-4482
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
رنگ ترانسفر: چند رنگ
ابعاد ترانسفر : A3
کشور سازنده : ایران
انواع طرح : گل
متریال طراحی دکوراتیو: ترانسفر
کدمحصول : 030604482
تعداد بسته
15 % -
ترانسفر طرح گل سایز A3 کد 4481

12/400 تومان
10/500 تومان
×

ترانسفر طرح گل سایز A3 کد 4481

15 % - 12/400 تومان10/500 تومان
transfer-4481
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
رنگ ترانسفر: چند رنگ
ابعاد ترانسفر : A3
کشور سازنده : ایران
انواع طرح : گل
متریال طراحی دکوراتیو: ترانسفر
کدمحصول : 030604481
تعداد بسته
10 % -
ترانسفر طرح گل سایز A3 کد 4479

12/400 تومان
11/150 تومان
×

ترانسفر طرح گل سایز A3 کد 4479

10 % - 12/400 تومان11/150 تومان
transfer-4479
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
رنگ ترانسفر: چند رنگ
ابعاد ترانسفر : A3
کشور سازنده : ایران
انواع طرح : گل
متریال طراحی دکوراتیو: ترانسفر
کدمحصول : 030604479
تعداد بسته

کاغذ ترانسفر(برچسب ترانسفر) یک نوع کاغذ برای ساخت کارهای دکوری و تزیینی هست جنس کاغذ ترانسفر نایلونی است  و به دو صورت عکس برگردان و ساده می باشد ابعاد کاغذهای ترانسفر در ابعاد A3 است . و دارای یک تصویر طبیعت ، پرتره و یا گل و غیره می باشد .

از ترانسفرها برای دکوپاژ بر روی انواع سطوح چینی، سرامیک، شیشه، چوب، پلی استر و ...  استفاده می شود.

برای استفاده از برچسب ترانسفر باید ابتدا لایه زیر کار را با رنگ آکریلیک مورد نظر رنگ آمیزی  کنند و بعد از آن کاغذ ترانسفر را داخل آب انداخته تا مقوای سفید رنگ آن جدا شود سپس برچسب بی رنگ ترانسفر را با چسب ترانسفر در محل مورد نظر بچسبانند. چسب ترانسفر پس از خشک شدن بی رنگ، ثابت و قابل شست و شو می شود.

ترانسفرها قابليت استفاده بر روي اجسام سخت مانند چوب ، فلز ، شيشه ، ظروف چيني ،ديوار و... را دارد. بعد از دکوپاژ روی چوب ، دکوپاژ روی شیشه ، دکوپاژ روی سفال و سایر سطوح برای محافظت از سطح مورد نظر می توانید از کیلر ، وارنیش ، کریستال سرورنیک و غیره استفاده کنید . در کل به دلیل جنس نایلونی ترانسفر ها  کار هایی که با ترانسفر دکوپاژ می شوند نسبت به سطوحی که با کاغذ دکوپاژ و یا دستمال کاغذی دکوپاژ می شوند در برابر آسیب هایی چون رطوبت هوا ، تغییر دما و گرد و غبار مقاوم تر هستند. 

در خرید اینترنتی ترانسفر به هارمونی رنگی ترانسفر با رنگ سطح مورد نظر توجه کنید همچنین مساله مهم دیگری که در خرید ترانسفر باید توجه کنید این است که در هر شیت از ترانسفر ممکن است چند طرح ترانسفر در ابعاد کوچک تر وجود داشته باشد باید ابعاد گل های موجود در هر شیت با سطحی که قصد انجام دکوپاژ روی آن را دارید به لحاظ اندازه متناسب باشد. 


در حال بررسی
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
خوش آمدید
تعداد محصول به روز شد
محصول به سبد خرید اضافه شد
احتمالا یکی از محصولات درخواستیتون به تعدادی که سفارش دادید موجود نیست
ادامه
سفارش شما ثبت شد
پرداخت شما به صورت نقدی در محل خواهد بود
ادامه
سبد خرید شما خالی است !!
ادامه
ادامه