سبد خرید شما خالی است !

کاغذ ترانسفر (برچسب ترانسفر)

جستجو در دسته "کاغذ ترانسفر (برچسب ترانسفر)" :

×

ترانسفر طرح ماهی نوروز سایز A3 کد T-0784

11/200 تومان
teransfer-dancar-T-0784-A3
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
رنگ ترانسفر: چند رنگ
ابعاد ترانسفر : A3
کشور سازنده : ایران
انواع طرح : مناسبت ها
متریال طراحی دکوراتیو: ترانسفر
کدمحصول : 030603102
تعداد بسته
×

ترانسفر طرح ماهی نوروز سایز A3 کد T-0785

11/200 تومان
teransfer-dancar-fish-T-0785-A3
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
رنگ ترانسفر: چند رنگ
ابعاد ترانسفر : A3
کشور سازنده : ایران
انواع طرح : مناسبت ها
متریال طراحی دکوراتیو: ترانسفر
کدمحصول : 030603101
تعداد بسته
×

ترانسفر طرح ماهی نوروز سایز A3 کد T-0781

11/200 تومان
teransfer-dancar-fish-t-0781
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
رنگ ترانسفر: چند رنگ
ابعاد ترانسفر : A3
کشور سازنده : ایران
انواع طرح : مناسبت ها
متریال طراحی دکوراتیو: ترانسفر
کدمحصول : 030603100
تعداد بسته
×

ترانسفر طرح جغد و طاووس سایز A3 کد 0485

22 % - 10/900 تومان8/500 تومان
transfer-0485
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
رنگ ترانسفر: چند رنگ
ابعاد ترانسفر : A3
کشور سازنده : ایران
انواع طرح : حیوان
متریال طراحی دکوراتیو: ترانسفر
کدمحصول : 03060485
تعداد بسته
×

ترانسفر طرح گلدار فیروزه ای سایز A3 کد 0477

10/900 تومان
transfer-0477
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
رنگ ترانسفر: چند رنگ
ابعاد ترانسفر : A3
کشور سازنده : ایران
انواع طرح : گل
متریال طراحی دکوراتیو: ترانسفر
کدمحصول : 03060477
تعداد بسته
×

ترانسفر طرح گلدار فیروزه ای سایز A3 کد 0476

10/900 تومان
transfer-0476
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
رنگ ترانسفر: چند رنگ
ابعاد ترانسفر : A3
کشور سازنده : ایران
انواع طرح : گل
متریال طراحی دکوراتیو: ترانسفر
کدمحصول : 03060476
تعداد بسته
×

ترانسفر طرح گل و پروانه سایز A3 کد 0475

22 % - 10/900 تومان8/500 تومان
transfer-0475
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
رنگ ترانسفر: چند رنگ
ابعاد ترانسفر : A3
کشور سازنده : ایران
انواع طرح : گل
متریال طراحی دکوراتیو: ترانسفر
کدمحصول : 03060475
تعداد بسته
16 % -
ترانسفر طرح گلدار سایز A3 کد 0474

10/900 تومان
9/150 تومان
×

ترانسفر طرح گلدار سایز A3 کد 0474

16 % - 10/900 تومان9/150 تومان
transfer-0474
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
رنگ ترانسفر: چند رنگ
ابعاد ترانسفر : A3
کشور سازنده : ایران
انواع طرح : گل
متریال طراحی دکوراتیو: ترانسفر
کدمحصول : 03060474
تعداد بسته
22 % -
ترانسفر طرح گلدار سایز A3 کد 0473

10/900 تومان
8/500 تومان
×

ترانسفر طرح گلدار سایز A3 کد 0473

22 % - 10/900 تومان8/500 تومان
transfer-0473
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
رنگ ترانسفر: چند رنگ
ابعاد ترانسفر : A3
کشور سازنده : ایران
انواع طرح : گل
متریال طراحی دکوراتیو: ترانسفر
کدمحصول : 03060473
تعداد بسته
25 % -
ترانسفر طرح ایفل سایز A3 کد 0472

10/900 تومان
8/150 تومان
×

ترانسفر طرح ایفل سایز A3 کد 0472

25 % - 10/900 تومان8/150 تومان
transfer-0472
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
رنگ ترانسفر: چند رنگ
ابعاد ترانسفر : A3
کشور سازنده : ایران
انواع طرح : گل
متریال طراحی دکوراتیو: ترانسفر
کدمحصول : 03060472
تعداد بسته
×

ترانسفر طرح چهارخانه گلدار سایز A3 کد 0471

10/900 تومان
transfer-0471
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
رنگ ترانسفر: چند رنگ
ابعاد ترانسفر : A3
کشور سازنده : ایران
انواع طرح : گل
متریال طراحی دکوراتیو: ترانسفر
کدمحصول : 03060471
تعداد بسته
×

ترانسفر طرح برگ سایز A3 کد 0469

10/900 تومان
transfer-0469
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
رنگ ترانسفر: چند رنگ
ابعاد ترانسفر : A3
کشور سازنده : ایران
انواع طرح : گل
متریال طراحی دکوراتیو: ترانسفر
کدمحصول : 03060469
تعداد بسته
22 % -
ترانسفر طرح کارتونی سایز A3 کد 0468

10/900 تومان
8/500 تومان
×

ترانسفر طرح کارتونی سایز A3 کد 0468

22 % - 10/900 تومان8/500 تومان
transfer-0468
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
رنگ ترانسفر: چند رنگ
ابعاد ترانسفر : A3
کشور سازنده : ایران
انواع طرح : کودک
متریال طراحی دکوراتیو: ترانسفر
کدمحصول : 03060468
تعداد بسته
25 % -
ترانسفر طرح اسب و آهو سایز A3 کد 0467

10/900 تومان
8/150 تومان
×

ترانسفر طرح اسب و آهو سایز A3 کد 0467

25 % - 10/900 تومان8/150 تومان
transfer-0467
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
رنگ ترانسفر: چند رنگ
ابعاد ترانسفر : A3
کشور سازنده : ایران
انواع طرح : حیوان
متریال طراحی دکوراتیو: ترانسفر
کدمحصول : 03060467
تعداد بسته
×

ترانسفر طرح گل و پروانه سایز A3 کد 0465

10/900 تومان
transfer-0465
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
رنگ ترانسفر: چند رنگ
ابعاد ترانسفر : A3
کشور سازنده : ایران
انواع طرح : گل
متریال طراحی دکوراتیو: ترانسفر
کدمحصول : 03060465
تعداد بسته
×

ترانسفر طرح گل حاشیه سایز A3 کد 0463

10/900 تومان
transfer-0463
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
رنگ ترانسفر: چند رنگ
ابعاد ترانسفر : A3
کشور سازنده : ایران
انواع طرح : گل
متریال طراحی دکوراتیو: ترانسفر
کدمحصول : 03060463
تعداد بسته
×

ترانسفر طرح سنتی آبی و سبز سایز A3 کد 0462

10/900 تومان
transfer-0462
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
رنگ ترانسفر: چند رنگ
ابعاد ترانسفر : A3
کشور سازنده : ایران
انواع طرح : اسلیمی
متریال طراحی دکوراتیو: ترانسفر
کدمحصول : 03060462
تعداد بسته
×

ترانسفر طرح حروف انگلیسی سایز A3 کد 0461

16 % - 10/900 تومان9/150 تومان
transfer-0461
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
رنگ ترانسفر: چند رنگ
ابعاد ترانسفر : A3
کشور سازنده : ایران
انواع طرح : متن و شعر
متریال طراحی دکوراتیو: ترانسفر
کدمحصول : 03060461
تعداد بسته
×

ترانسفر طرح دایره اسلیمی سایز A3 کد 0460

22 % - 10/900 تومان8/500 تومان
transfer-0460
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
رنگ ترانسفر: چند رنگ
ابعاد ترانسفر : A3
کشور سازنده : ایران
انواع طرح : اسلیمی
متریال طراحی دکوراتیو: ترانسفر
کدمحصول : 03060460
تعداد بسته
×

ترانسفر طرح گلدار طلایی سایز A3 کد 0459

10/900 تومان
transfer-0459
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
رنگ ترانسفر: چند رنگ
ابعاد ترانسفر : A3
کشور سازنده : ایران
انواع طرح : گل
متریال طراحی دکوراتیو: ترانسفر
کدمحصول : 03060459
تعداد بسته
×

ترانسفر طرح گلدار صورتی سایز A3 کد 0458

16 % - 10/900 تومان9/150 تومان
transfer-0458
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
رنگ ترانسفر: چند رنگ
ابعاد ترانسفر : A3
کشور سازنده : ایران
انواع طرح : گل
متریال طراحی دکوراتیو: ترانسفر
کدمحصول : 03060458
تعداد بسته
×

ترانسفر طرح گل ریز قرمز سایز A3 کد 0457

16 % - 10/900 تومان9/150 تومان
transfer-0457
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
رنگ ترانسفر: چند رنگ
ابعاد ترانسفر : A3
کشور سازنده : ایران
انواع طرح : گل
متریال طراحی دکوراتیو: ترانسفر
کدمحصول : 03060457
تعداد بسته
×

ترانسفر طرح گل طلایی سایز A3 کد 0456

10/900 تومان
transfer-0456
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
رنگ ترانسفر: چند رنگ
ابعاد ترانسفر : A3
کشور سازنده : ایران
انواع طرح : گل
متریال طراحی دکوراتیو: ترانسفر
کدمحصول : 03060456
تعداد بسته
22 % -
ترانسفر طرح بته جقه سایز A3 کد 0455

10/900 تومان
8/500 تومان
×

ترانسفر طرح بته جقه سایز A3 کد 0455

22 % - 10/900 تومان8/500 تومان
transfer-0455
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
رنگ ترانسفر: چند رنگ
ابعاد ترانسفر : A3
کشور سازنده : ایران
انواع طرح : اسلیمی
متریال طراحی دکوراتیو: ترانسفر
کدمحصول : 03060455
تعداد بسته
×

ترانسفر طرح غنچه گل قرمز سایز A3 کد 0454

10/900 تومان
transfer-0454
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
رنگ ترانسفر: چند رنگ
ابعاد ترانسفر : A3
کشور سازنده : ایران
انواع طرح : گل
متریال طراحی دکوراتیو: ترانسفر
کدمحصول : 03060454
تعداد بسته
×

ترانسفر طرح غنچه گل صورتی سایز A3 کد 0453

16 % - 10/900 تومان9/150 تومان
transfer-0453
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
رنگ ترانسفر: چند رنگ
ابعاد ترانسفر : A3
کشور سازنده : ایران
انواع طرح : گل
متریال طراحی دکوراتیو: ترانسفر
کدمحصول : 03060453
تعداد بسته
×

ترانسفر طرح سنتی مشکی سایز A3 کد 0451

22 % - 10/900 تومان8/500 تومان
transfer-0451
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
رنگ ترانسفر: چند رنگ
ابعاد ترانسفر : A3
کشور سازنده : ایران
انواع طرح : اسلیمی
متریال طراحی دکوراتیو: ترانسفر
کدمحصول : 03060451
تعداد بسته
22 % -
ترانسفر طرح بالون سایز A3 کد 0450

10/900 تومان
8/500 تومان
×

ترانسفر طرح بالون سایز A3 کد 0450

22 % - 10/900 تومان8/500 تومان
transfer-0450
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
رنگ ترانسفر: چند رنگ
ابعاد ترانسفر : A3
کشور سازنده : ایران
انواع طرح : سایر
متریال طراحی دکوراتیو: ترانسفر
کدمحصول : 03060450
تعداد بسته
×

ترانسفر طرح گل و پرنده سایز A3 کد 0449

10/900 تومان
transfer-0449
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
رنگ ترانسفر: چند رنگ
ابعاد ترانسفر : A3
کشور سازنده : ایران
انواع طرح : گل
متریال طراحی دکوراتیو: ترانسفر
کدمحصول : 03060449
تعداد بسته
16 % -
ترانسفر طرح گل و دختر سایز A3 کد 0448

10/900 تومان
9/150 تومان
×

ترانسفر طرح گل و دختر سایز A3 کد 0448

16 % - 10/900 تومان9/150 تومان
transfer-0448
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
رنگ ترانسفر: چند رنگ
ابعاد ترانسفر : A3
کشور سازنده : ایران
انواع طرح : گل
متریال طراحی دکوراتیو: ترانسفر
کدمحصول : 03060448
تعداد بسته
25 % -
ترانسفر طرح شاخه گل سایز A3 کد 0445

10/900 تومان
8/150 تومان
×

ترانسفر طرح شاخه گل سایز A3 کد 0445

25 % - 10/900 تومان8/150 تومان
transfer-0445
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
رنگ ترانسفر: چند رنگ
ابعاد ترانسفر : A3
کشور سازنده : ایران
انواع طرح : گل
متریال طراحی دکوراتیو: ترانسفر
کدمحصول : 03060445
تعداد بسته
×

ترانسفر طرح عاشقانه سایز A3 کد 0444

10/900 تومان
transfer-0444
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
رنگ ترانسفر: چند رنگ
ابعاد ترانسفر : A3
کشور سازنده : ایران
انواع طرح : سایر
متریال طراحی دکوراتیو: ترانسفر
کدمحصول : 03060444
تعداد بسته
×

ترانسفر طرح کاشی سفید فیروزه ای سایز A3 کد 0443

25 % - 10/900 تومان8/150 تومان
transfer-0443
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
رنگ ترانسفر: چند رنگ
ابعاد ترانسفر : A3
کشور سازنده : ایران
انواع طرح : سایر
متریال طراحی دکوراتیو: ترانسفر
کدمحصول : 03060443
تعداد بسته
×

ترانسفر طرح گل رز قرمز سایز A3 کد 0442

10/900 تومان
transfer-0442
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
رنگ ترانسفر: چند رنگ
ابعاد ترانسفر : A3
کشور سازنده : ایران
انواع طرح : گل
متریال طراحی دکوراتیو: ترانسفر
کدمحصول : 03060442
تعداد بسته
×

ترانسفر طرح گل رز صورتی سایز A3 کد 0441

16 % - 10/900 تومان9/150 تومان
transfer-0441
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
رنگ ترانسفر: چند رنگ
ابعاد ترانسفر : A3
کشور سازنده : ایران
انواع طرح : گل
متریال طراحی دکوراتیو: ترانسفر
کدمحصول : 03060441
تعداد بسته
×

ترانسفر طرح گل رز سایز A3 کد 0440

10/900 تومان
transfer-0440
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
رنگ ترانسفر: چند رنگ
ابعاد ترانسفر : A3
کشور سازنده : ایران
انواع طرح : گل
متریال طراحی دکوراتیو: ترانسفر
کدمحصول : 03060440
تعداد بسته

کاغذ ترانسفر یک نوع کاغذ برای ساخت کارهای دکوری و تزیینی هست جنس کاغذ ترانسفر نابلونی است  و به دو صورت عکس برگردان و ساده می باشد ابعاد کاغذهای ترانسفر در ابعاد A3 است . و دارای یک تصویر طبیعت ، پرتره و یا گل و غیره می باشد  از ترانسفرها برای دکوپاژ بر روی انواع سطوح چینی، سرامیک، شیشه، چوب، پلی استر و ...  استفاده می شود. برای استفاده از ترانسفر باید ابتدا لایه زیر کار را با رنگ آکریلیک مورد نظر رنگ آمیزی می کنند و بعد از آن کاغذ ترانسفر را داخل آب انداخته تا مقوای سفید رنگ آن جدا شود سپس برچسب بیرنگ ترانسفر را با چسب ترانسفر در محل مورد نظر بچسبانند. چسب ترانسفر پس از خشک شدن بیرنگ، ثابت و قابل شست و شو می شود. ترانسفرها قابليت استفاده بر روي اجسام سخت مانند چوب ، فلز ، شيشه ، ظروف چيني ،ديوار و... را دارد. بعد از دکوپاژ روی چوب ، دکوپاژ روی شیشه ، دکوپاژ روی سفال و سایر سطوح برای محافظت از سطح مورد نظر می توانید از کیلر ، ورانیش ، کریستال سرور نیک و غیره استفاده کنید . در کل به دلیل جنس نایلونی ترانسفر ها  کار هایی که با ترانسفر دکوپاژ می شوند نسبت به سطوحی که با کاغذ دکوپاژ و یا دستمال کاغذی دکوپاژ می شوند در برابر آسیب هایی چون رطوبت هوا ، تغییر دما و گرد و غبار مقاوم تر هستند. 

در خرید ترانسفر به هارمونی رنگی ترانسفر با رنگ سطح مورد نظر توجه کنید همچنین مساله مهم دیگری که در خرید ترانسفر باید توجه کنید این است که در هر شیت از ترانسفر ممکن است چند طرح ترانسفر در ابعاد کوچک تر وجود داشته باشد باید ابعاد گل های موجود در هر شیت با سطحی که قصد انجام دکوپاژ روی آن را دارید به لحاظ اندازه متناسب باشد. 


در حال بررسی
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
خوش آمدید
تعداد محصول به روز شد
محصول به سبد خرید اضافه شد
احتمالا یکی از محصولات درخواستیتون به تعدادی که سفارش دادید موجود نیست
ادامه
سفارش شما ثبت شد
پرداخت شما به صورت نقدی در محل خواهد بود
ادامه
سبد خرید شما خالی است !!
ادامه
ادامه