سبد خرید شما خالی است !

سبد خرید شما خالی است !

کاغذ ترانسفر (برچسب ترانسفر)

کاغذ ترانسفر یا عکس برگردان دکوپاژ طرح هایی هستند که در دو نوع پشت چسب دار و بدون چسب در بازار وجود دارند. از ترانسفرها برای دکوپاژ بر روی انواع سطوح چینی، سرامیک، شیشه، چوب، پلی استر و ... می شود. برای استفاده از ترانسفر باید ابتدا لایه زیر کار را با رنگ آکریلیک مورد نظر رنگ آمیزی می کنند و بعد از آن کاغذ ترانسفر را داخل آب انداخته تا مقوای سفید رنگ آن جدا شود سپس برچسب بیرنگ ترانسفر را با چسب ترانسفر در محل مورد نظر بچسبانند. چسب ترانسفر پس از خشک شدن بیرنگ، ثابت و قابل شست و شو می شود. ترانسفرها قابليت استفاده بر روي اجسام سخت مانند چوب ، فلز ، شيشه ، ظروف چيني ،ديوار و... را دارد.

جستجو در دسته "کاغذ ترانسفر (برچسب ترانسفر)" :

×

ترانسفر طرح گل و شاخه سایز A3 کد97

4/500 تومان
honari-578-991
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

انواع طرح دکوراتیو: گل
متریال طراحی دکوراتیو: ترانسفر
واحد: عدد
کدمحصول : 030604343
×

ترانسفر طرح گل قرمز سایز A3 کد327

4/500 تومان
honari-122-160
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

انواع طرح دکوراتیو: گل
متریال طراحی دکوراتیو: ترانسفر
واحد: عدد
کدمحصول : 030604342
×

ترانسفر طرح شاخه گل رز صورتی سایز A3 کد260

4/500 تومان
honari-492-238
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

انواع طرح دکوراتیو: گل
متریال طراحی دکوراتیو: ترانسفر
واحد: عدد
کدمحصول : 030604341
×

ترانسفر طرح سبد گل سایز A3 کد257

4/500 تومان
honari-239-966
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

انواع طرح دکوراتیو: گل
متریال طراحی دکوراتیو: ترانسفر
واحد: عدد
کدمحصول : 030604340
×

ترانسفر طرح پروانه سایز A3 کد162

4/500 تومان
honari-377-906
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

انواع طرح دکوراتیو: حیوان
متریال طراحی دکوراتیو: ترانسفر
واحد: عدد
کدمحصول : 030604339
×

ترانسفر طرح بته جقه آبی سایز A3 کد24

4/500 تومان
honari-877-774
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

انواع طرح دکوراتیو: اسلیمی
متریال طراحی دکوراتیو: ترانسفر
واحد: عدد
کدمحصول : 030604338
×

ترانسفر طرح شاخه گل سرخ سایز A3 کد271

4/500 تومان
honari-57-894
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

انواع طرح دکوراتیو: گل
متریال طراحی دکوراتیو: ترانسفر
واحد: عدد
کدمحصول : 030604337
×

ترانسفر طرح جعبه گل سایز A3 کد270

4/500 تومان
honari-362-119
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

انواع طرح دکوراتیو: گل
متریال طراحی دکوراتیو: ترانسفر
واحد: عدد
کدمحصول : 030604336
×

ترانسفر طرح گل و پروانه سایز A3 کد269

4/500 تومان
honari-477-661
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

انواع طرح دکوراتیو: گل
متریال طراحی دکوراتیو: ترانسفر
واحد: عدد
کدمحصول : 030604335
×

ترانسفر طرح دایره گل سایز A3 کد268

4/500 تومان
honari-701-841
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

انواع طرح دکوراتیو: گل
متریال طراحی دکوراتیو: ترانسفر
واحد: عدد
کدمحصول : 030604334
×

ترانسفر طرح دسته گل سرخ سایز A3 کد267

4/500 تومان
honari-275-39
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

انواع طرح دکوراتیو: گل
متریال طراحی دکوراتیو: ترانسفر
واحد: عدد
کدمحصول : 030604333
×

ترانسفر طرح دسته گل چندرنگ سایز A3 کد265

4/500 تومان
honari-44-102
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

انواع طرح دکوراتیو: گل
متریال طراحی دکوراتیو: ترانسفر
واحد: عدد
کدمحصول : 030604332
×

ترانسفر طرح سبد گل چندرنگ سایز A3 کد263

4/500 تومان
honari-677-219
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

انواع طرح دکوراتیو: گل
متریال طراحی دکوراتیو: ترانسفر
واحد: عدد
کدمحصول : 030604331
×

ترانسفر طرح گل صورتی سایز A3 کد262

4/500 تومان
honari-776-607
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

انواع طرح دکوراتیو: گل
متریال طراحی دکوراتیو: ترانسفر
واحد: عدد
کدمحصول : 030604330
×

ترانسفر طرح گل و پرنده سایز A3 کد261

4/500 تومان
honari-367-526
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

انواع طرح دکوراتیو: گل
متریال طراحی دکوراتیو: ترانسفر
واحد: عدد
کدمحصول : 030604329
×

ترانسفر طرح دسته گل رز صورتی سایز A3 کد258

4/500 تومان
honari-686-116
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

انواع طرح دکوراتیو: گل
متریال طراحی دکوراتیو: ترانسفر
واحد: عدد
کدمحصول : 030604326
×

ترانسفر طرح سبد گل رز سایز A3 کد256

4/500 تومان
honari-780-482
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

انواع طرح دکوراتیو: گل
متریال طراحی دکوراتیو: ترانسفر
واحد: عدد
کدمحصول : 030604327
30 % -
ترانسفر طرح دسته گل سایز A3 کد253

4/500 تومان
3/150 تومان
×

ترانسفر طرح دسته گل سایز A3 کد253

30 % - 4/500 تومان3/150 تومان
honari-458-334
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

انواع طرح دکوراتیو: گل
متریال طراحی دکوراتیو: ترانسفر
واحد: عدد
کدمحصول : 030604325
×

ترانسفر طرح گل و فرشته سایز A3 کد252

4/500 تومان
honari-662-956
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

انواع طرح دکوراتیو: گل
متریال طراحی دکوراتیو: ترانسفر
واحد: عدد
کدمحصول : 030604324
×

ترانسفر طرح اسلیمی آبی زرد سایز A3 کد251

4/500 تومان
honari-29-13
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

انواع طرح دکوراتیو: اسلیمی
متریال طراحی دکوراتیو: ترانسفر
واحد: عدد
کدمحصول : 030604323
×

ترانسفر طرح اسلیمی آبی سایز A3 کد250

4/500 تومان
honari-693-926
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

انواع طرح دکوراتیو: اسلیمی
متریال طراحی دکوراتیو: ترانسفر
واحد: عدد
کدمحصول : 030604322
×

ترانسفر طرح دسته گل رز صورتی سایز A3 کد247

4/500 تومان
honari-148-447
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

انواع طرح دکوراتیو: گل
متریال طراحی دکوراتیو: ترانسفر
واحد: عدد
کدمحصول : 030604321
×

ترانسفر طرح بوته گل صورتی زرد سایز A3 کد246

4/500 تومان
honari-655-512
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

انواع طرح دکوراتیو: گل
متریال طراحی دکوراتیو: ترانسفر
واحد: عدد
کدمحصول : 030604320
×

ترانسفر طرح بوته گل سه رنگ سایز A3 کد245

4/500 تومان
honari-529-51
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

انواع طرح دکوراتیو: گل
متریال طراحی دکوراتیو: ترانسفر
واحد: عدد
کدمحصول : 030604319
×

ترانسفر طرح بته جقه آبی خاکستری سایز A3 کد244

4/500 تومان
honari-266-55
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

انواع طرح دکوراتیو: اسلیمی
متریال طراحی دکوراتیو: ترانسفر
واحد: عدد
کدمحصول : 030604318
×

ترانسفر طرح گل رز آبرنگی صورتی سایز A3 کد204

4/500 تومان
honari-239-493
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

انواع طرح دکوراتیو: گل
متریال طراحی دکوراتیو: ترانسفر
واحد: عدد
کدمحصول : 030604316
×

ترانسفر طرح نوزاد کارتونی سایز A3 کد199

4/500 تومان
honari-195-437
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

انواع طرح دکوراتیو: کودک
متریال طراحی دکوراتیو: ترانسفر
واحد: عدد
کدمحصول : 030604314
×

ترانسفر طرح چشم کارتونی سایز A3 کد198

25 % - 4/500 تومان3/350 تومان
honari-653-886
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

انواع طرح دکوراتیو: کودک
متریال طراحی دکوراتیو: ترانسفر
واحد: عدد
کدمحصول : 030604313
×

ترانسفر طرح حیوانات کارتونی سایز A3 کد197

4/500 تومان
honari-62-395
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

انواع طرح دکوراتیو: کودک
متریال طراحی دکوراتیو: ترانسفر
واحد: عدد
کدمحصول : 030604312
×

ترانسفر طرح گل و پر سایز A3 کد85

4/500 تومان
honari-777-296
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

انواع طرح دکوراتیو: گل
متریال طراحی دکوراتیو: ترانسفر
واحد: عدد
کدمحصول : 030604311
×

ترانسفر طرح حلقه گل سایز A3 کد113

4/500 تومان
honari-280-914
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

انواع طرح دکوراتیو: گل
متریال طراحی دکوراتیو: ترانسفر
واحد: عدد
کدمحصول : 030604310
×

ترانسفر طرح گل آبرنگی صورتی سفید سایز A3 کد118

4/500 تومان
honari-643-966
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

انواع طرح دکوراتیو: گل
متریال طراحی دکوراتیو: ترانسفر
واحد: عدد
کدمحصول : 030604309
×

ترانسفر طرح گل رز آبرنگی صورتی سایز A3 کد115

4/500 تومان
honari-244-524
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

انواع طرح دکوراتیو: گل
متریال طراحی دکوراتیو: ترانسفر
واحد: عدد
کدمحصول : 030604308
×

ترانسفر طرح گل آبرنگی صورتی بنفش سایز A3 کد112

4/500 تومان
honari-853-496
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

انواع طرح دکوراتیو: گل
متریال طراحی دکوراتیو: ترانسفر
واحد: عدد
کدمحصول : 030604307
×

ترانسفر طرح گل و تیر سایز A3 کد110

4/500 تومان
honari-967-995
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

انواع طرح دکوراتیو: گل
متریال طراحی دکوراتیو: ترانسفر
واحد: عدد
کدمحصول : 030604306
×

ترانسفر طرح گل صورتی گلبهی سایز A3 کد109

4/500 تومان
honari-759-563
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

انواع طرح دکوراتیو: گل
متریال طراحی دکوراتیو: ترانسفر
واحد: عدد
کدمحصول : 030604305

در حال بررسی
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
خوش آمدید
تعداد محصول به روز شد
محصول به سبد خرید اضافه شد
احتمالا یکی از محصولات درخواستیتون به تعدادی که سفارش دادید موجود نیست
ادامه
سفارش شما ثبت شد
پرداخت شما به صورت نقدی در محل خواهد بود
ادامه
سبد خرید شما خالی است !!
ادامه
ادامه