سبد خرید شما خالی است !

سبد خرید شما خالی است !

کاغذ ترانسفر (برچسب ترانسفر)

کاغذ ترانسفر یا عکس برگردان دکوپاژ طرح هایی هستند که در دو نوع پشت چسب دار و بدون چسب در بازار وجود دارند. از ترانسفرها برای دکوپاژ بر روی انواع سطوح چینی، سرامیک، شیشه، چوب، پلی استر و ... می شود. برای استفاده از ترانسفر باید ابتدا لایه زیر کار را با رنگ آکریلیک مورد نظر رنگ آمیزی می کنند و بعد از آن کاغذ ترانسفر را داخل آب انداخته تا مقوای سفید رنگ آن جدا شود سپس برچسب بیرنگ ترانسفر را با چسب ترانسفر در محل مورد نظر بچسبانند. چسب ترانسفر پس از خشک شدن بیرنگ، ثابت و قابل شست و شو می شود. ترانسفرها قابليت استفاده بر روي اجسام سخت مانند چوب ، فلز ، شيشه ، ظروف چيني ،ديوار و... را دارد.

جستجو در دسته "کاغذ ترانسفر (برچسب ترانسفر)" :

×

ترانسفر طرح گل و شاخه سایز A3 کد97

4/500 تومان
honari-578-991
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
انواع طرح دکوراتیو: گل
متریال طراحی دکوراتیو: ترانسفر
کدمحصول : 030604343
×

ترانسفر طرح سبد گل سایز A3 کد257

4/500 تومان
honari-239-966
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
انواع طرح دکوراتیو: گل
متریال طراحی دکوراتیو: ترانسفر
کدمحصول : 030604340
×

ترانسفر طرح پروانه سایز A3 کد162

4/500 تومان
honari-377-906
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
انواع طرح دکوراتیو: حیوان
متریال طراحی دکوراتیو: ترانسفر
کدمحصول : 030604339
×

ترانسفر طرح بته جقه آبی سایز A3 کد24

4/500 تومان
honari-877-774
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
انواع طرح دکوراتیو: اسلیمی
متریال طراحی دکوراتیو: ترانسفر
کدمحصول : 030604338
×

ترانسفر طرح شاخه گل سرخ سایز A3 کد271

4/500 تومان
honari-57-894
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
انواع طرح دکوراتیو: گل
متریال طراحی دکوراتیو: ترانسفر
کدمحصول : 030604337
×

ترانسفر طرح جعبه گل سایز A3 کد270

4/500 تومان
honari-362-119
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
انواع طرح دکوراتیو: گل
متریال طراحی دکوراتیو: ترانسفر
کدمحصول : 030604336
×

ترانسفر طرح گل و پروانه سایز A3 کد269

4/500 تومان
honari-477-661
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
انواع طرح دکوراتیو: گل
متریال طراحی دکوراتیو: ترانسفر
کدمحصول : 030604335
×

ترانسفر طرح دایره گل سایز A3 کد268

4/500 تومان
honari-701-841
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
انواع طرح دکوراتیو: گل
متریال طراحی دکوراتیو: ترانسفر
کدمحصول : 030604334
×

ترانسفر طرح دسته گل سرخ سایز A3 کد267

4/500 تومان
honari-275-39
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
انواع طرح دکوراتیو: گل
متریال طراحی دکوراتیو: ترانسفر
کدمحصول : 030604333
×

ترانسفر طرح دسته گل چندرنگ سایز A3 کد265

4/500 تومان
honari-44-102
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
انواع طرح دکوراتیو: گل
متریال طراحی دکوراتیو: ترانسفر
کدمحصول : 030604332
×

ترانسفر طرح سبد گل چندرنگ سایز A3 کد263

4/500 تومان
honari-677-219
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
انواع طرح دکوراتیو: گل
متریال طراحی دکوراتیو: ترانسفر
کدمحصول : 030604331
×

ترانسفر طرح گل صورتی سایز A3 کد262

4/500 تومان
honari-776-607
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
انواع طرح دکوراتیو: گل
متریال طراحی دکوراتیو: ترانسفر
کدمحصول : 030604330
×

ترانسفر طرح گل و پرنده سایز A3 کد261

4/500 تومان
honari-367-526
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
انواع طرح دکوراتیو: گل
متریال طراحی دکوراتیو: ترانسفر
کدمحصول : 030604329
×

ترانسفر طرح سبد گل رز سایز A3 کد256

4/500 تومان
honari-780-482
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
انواع طرح دکوراتیو: گل
متریال طراحی دکوراتیو: ترانسفر
کدمحصول : 030604327
×

ترانسفر طرح دسته گل سایز A3 کد253

4/500 تومان
honari-458-334
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
انواع طرح دکوراتیو: گل
متریال طراحی دکوراتیو: ترانسفر
کدمحصول : 030604325
×

ترانسفر طرح دسته گل رز صورتی سایز A3 کد247

4/500 تومان
honari-148-447
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
انواع طرح دکوراتیو: گل
متریال طراحی دکوراتیو: ترانسفر
کدمحصول : 030604321
×

ترانسفر طرح بوته گل صورتی زرد سایز A3 کد246

4/500 تومان
honari-655-512
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
انواع طرح دکوراتیو: گل
متریال طراحی دکوراتیو: ترانسفر
کدمحصول : 030604320
×

ترانسفر طرح بوته گل سه رنگ سایز A3 کد245

4/500 تومان
honari-529-51
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
انواع طرح دکوراتیو: گل
متریال طراحی دکوراتیو: ترانسفر
کدمحصول : 030604319
×

ترانسفر طرح کودک سایز A3 کد210

4/500 تومان
honari-240-497
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
انواع طرح دکوراتیو: انسان
متریال طراحی دکوراتیو: ترانسفر
کدمحصول : 030604317
×

ترانسفر طرح گل رز آبرنگی صورتی سایز A3 کد204

4/500 تومان
honari-239-493
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
انواع طرح دکوراتیو: گل
متریال طراحی دکوراتیو: ترانسفر
کدمحصول : 030604316
×

ترانسفر طرح گل صورتی روشن سایز A3 کد203

4/500 تومان
honari-833-835
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
انواع طرح دکوراتیو: گل
متریال طراحی دکوراتیو: ترانسفر
کدمحصول : 030604315
×

ترانسفر طرح نوزاد کارتونی سایز A3 کد199

4/500 تومان
honari-195-437
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
انواع طرح دکوراتیو: کودک
متریال طراحی دکوراتیو: ترانسفر
کدمحصول : 030604314
×

ترانسفر طرح چشم کارتونی سایز A3 کد198

4/500 تومان
honari-653-886
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
انواع طرح دکوراتیو: کودک
متریال طراحی دکوراتیو: ترانسفر
کدمحصول : 030604313
×

ترانسفر طرح حیوانات کارتونی سایز A3 کد197

4/500 تومان
honari-62-395
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
انواع طرح دکوراتیو: کودک
متریال طراحی دکوراتیو: ترانسفر
کدمحصول : 030604312
×

ترانسفر طرح گل و پر سایز A3 کد85

4/500 تومان
honari-777-296
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
انواع طرح دکوراتیو: گل
متریال طراحی دکوراتیو: ترانسفر
کدمحصول : 030604311
×

ترانسفر طرح حلقه گل سایز A3 کد113

4/500 تومان
honari-280-914
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
انواع طرح دکوراتیو: گل
متریال طراحی دکوراتیو: ترانسفر
کدمحصول : 030604310
×

ترانسفر طرح گل رز آبرنگی صورتی سایز A3 کد115

4/500 تومان
honari-244-524
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
انواع طرح دکوراتیو: گل
متریال طراحی دکوراتیو: ترانسفر
کدمحصول : 030604308
×

ترانسفر طرح گل آبرنگی صورتی بنفش سایز A3 کد112

4/500 تومان
honari-853-496
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
انواع طرح دکوراتیو: گل
متریال طراحی دکوراتیو: ترانسفر
کدمحصول : 030604307
×

ترانسفر طرح گل و تیر سایز A3 کد110

4/500 تومان
honari-967-995
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
انواع طرح دکوراتیو: گل
متریال طراحی دکوراتیو: ترانسفر
کدمحصول : 030604306
×

ترانسفر طرح گل حاشیه صورتی سایز A3 کد108

4/500 تومان
honari-887-593
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
انواع طرح دکوراتیو: گل
متریال طراحی دکوراتیو: ترانسفر
کدمحصول : 030604304
×

ترانسفر طرح گل آبرنگی صورتی بنفش سایز A3 کد105

4/500 تومان
honari-220-419
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
انواع طرح دکوراتیو: گل
متریال طراحی دکوراتیو: ترانسفر
کدمحصول : 030604303
×

ترانسفر طرح پر سایز A3 کد104

4/500 تومان
honari-385-108
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
متریال طراحی دکوراتیو: ترانسفر
انواع طرح دکوراتیو: سایر
کدمحصول : 030604302
×

ترانسفر طرح پروانه آبی سایز A3 کد101

4/500 تومان
honari-159-948
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
انواع طرح دکوراتیو: حیوان
متریال طراحی دکوراتیو: ترانسفر
کدمحصول : 030604300
×

ترانسفر طرح گل و شاخه سایز A3 کد100

4/500 تومان
honari-180-870
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
انواع طرح دکوراتیو: گل
متریال طراحی دکوراتیو: ترانسفر
کدمحصول : 030604299
×

ترانسفر طرح گل و شاخه سایز A3 کد98

4/500 تومان
honari-885-536
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
انواع طرح دکوراتیو: گل
متریال طراحی دکوراتیو: ترانسفر
کدمحصول : 030604298
×

ترانسفر طرح گل آبرنگی چند رنگ سایز A3 کد96

4/500 تومان
honari-426-16
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
انواع طرح دکوراتیو: گل
متریال طراحی دکوراتیو: ترانسفر
کدمحصول : 030604297

در حال بررسی
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
خوش آمدید
تعداد محصول به روز شد
محصول به سبد خرید اضافه شد
احتمالا یکی از محصولات درخواستیتون به تعدادی که سفارش دادید موجود نیست
ادامه
سفارش شما ثبت شد
پرداخت شما به صورت نقدی در محل خواهد بود
ادامه
سبد خرید شما خالی است !!
ادامه
ادامه