سبد خرید شما خالی است !

کاغذ دکوپا‌‌ژ

جستجو در دسته "کاغذ دکوپا‌‌ژ" :

×

کاغذ دکوپاژ سایز A3 کد 339

13/900 تومان
honari-1539606733-826
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
رنگ ترانسفر: چند رنگ
ابعاد ترانسفر : A3
انواع طرح : سایر
متریال طراحی دکوراتیو: کاغذ دکوپاژ
کدمحصول : 030606109
تعداد بسته
×

کاغذ دکوپاژ مخملی 45*32 طرح زن کد 242

13/900 تومان
honari-1524384016-179
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
رنگ ترانسفر: چند رنگ
ابعاد ترانسفر : 32*45
کشور سازنده : ترکیه
انواع طرح : انسان
متریال طراحی دکوراتیو: کاغذ دکوپاژ
کدمحصول : 030606108
تعداد بسته
×

کاغذ دکوپاژ سایز A3 طرح کریسمس کد 238

13/900 تومان
honari-1520858410-246
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
رنگ ترانسفر: چند رنگ
ابعاد ترانسفر : A3
انواع طرح : مناسبت ها
متریال طراحی دکوراتیو: کاغذ دکوپاژ
کشور سازنده : ترکیه
کدمحصول : 030606107
تعداد بسته
×

کاغذ دکوپاژ مخملی 45*32 طرح زن و ایفل کد238

13/900 تومان
honari-843-65
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
انواع طرح : انسان
متریال طراحی دکوراتیو: کاغذ دکوپاژ
ابعاد ترانسفر : 32*45
کشور سازنده : ترکیه
کدمحصول : 030606103
تعداد بسته
×

کاغذ دکوپاژ مخملی 45*32 طرح زن کد243

13/900 تومان
honari-576-881
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
انواع طرح : انسان
متریال طراحی دکوراتیو: کاغذ دکوپاژ
ابعاد ترانسفر : 32*45
کشور سازنده : ترکیه
کدمحصول : 030606102
تعداد بسته
×

کاغذ دکوپاژ سایز A3 طرح زمستان و بابانوئل کد248

13/900 تومان
honari-868-761
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
انواع طرح : سایر
متریال طراحی دکوراتیو: کاغذ دکوپاژ
ابعاد ترانسفر : A3
کشور سازنده : ترکیه
کدمحصول : 030606100
تعداد بسته
×

کاغذ دکوپاژ سایز A3 طرح لوازم آشپزخانه کد 057

13/900 تومان
honari-502-991
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
انواع طرح : سایر
متریال طراحی دکوراتیو: کاغذ دکوپاژ
ابعاد ترانسفر : A3
کشور سازنده : ترکیه
کدمحصول : 03060696
تعداد بسته
×

کاغذ دکوپاژ سایز A3 طرح زن و لوازم هنری کد 004

13/900 تومان
honari-156-394
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
انواع طرح : انسان
متریال طراحی دکوراتیو: کاغذ دکوپاژ
ابعاد ترانسفر : A3
کشور سازنده : ترکیه
کدمحصول : 03060695
تعداد بسته
×

کاغذ دکوپاژ سایز A3 طرح زن کد 005

13/900 تومان
honari-323-697
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
انواع طرح : انسان
متریال طراحی دکوراتیو: کاغذ دکوپاژ
ابعاد ترانسفر : A3
کشور سازنده : ترکیه
کدمحصول : 03060694
تعداد بسته
×

کاغذ دکوپاژ سایز A3 کد 201

13/900 تومان
honari-647-276
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
انواع طرح : گل
متریال طراحی دکوراتیو: کاغذ دکوپاژ
ابعاد ترانسفر : A3
کشور سازنده : ترکیه
کدمحصول : 03060693
تعداد بسته
×

کاغذ دکوپاژ سایز A3 کد 143

13/900 تومان
honari-266-124
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
انواع طرح : سایر
متریال طراحی دکوراتیو: کاغذ دکوپاژ
ابعاد ترانسفر : A3
کشور سازنده : ترکیه
کدمحصول : 03060691
تعداد بسته
×

کاغذ دکوپاژ سایز A3 طرح لنگر و صدف کد 360

13/900 تومان
honari-680-560
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
انواع طرح : سایر
متریال طراحی دکوراتیو: کاغذ دکوپاژ
ابعاد ترانسفر : A3
کشور سازنده : ترکیه
کدمحصول : 03060689
تعداد بسته
×

کاغذ دکوپاژ سایز A3 طرح ایفل کد 370

13/900 تومان
honari-580-941
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
انواع طرح : سایر
متریال طراحی دکوراتیو: کاغذ دکوپاژ
ابعاد ترانسفر : A3
کشور سازنده : ترکیه
کدمحصول : 03060687
تعداد بسته
×

کاغذ دکوپاژ سایز A3 طرح میز و گل کد373

13/900 تومان
honari-591-210
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
انواع طرح : سایر
متریال طراحی دکوراتیو: کاغذ دکوپاژ
ابعاد ترانسفر : A3
کشور سازنده : ترکیه
کدمحصول : 03060688
تعداد بسته
×

کاغذ دکوپاژ سایز A3 طرح پرنده کد376

13/900 تومان
honari-750-247
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
انواع طرح : حیوان
متریال طراحی دکوراتیو: کاغذ دکوپاژ
ابعاد ترانسفر : A3
کشور سازنده : ترکیه
کدمحصول : 03060686
تعداد بسته
×

کاغذ دکوپاژ سایز A3 طرح قلب و زن کد404

13/900 تومان
honari-437-643
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
انواع طرح : انسان
متریال طراحی دکوراتیو: کاغذ دکوپاژ
ابعاد ترانسفر : A3
کشور سازنده : ترکیه
کدمحصول : 03060685
تعداد بسته
×

کاغذ دکوپاژ سایز A3 طرح روزنامه کد455

13/900 تومان
honari-533-156
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
متریال طراحی دکوراتیو: کاغذ دکوپاژ
ابعاد ترانسفر : A3
کشور سازنده : ترکیه
کدمحصول : 03060683
تعداد بسته
×

کاغذ دکوپاژ سایز A3 طرح کیک کد458

13/900 تومان
honari-166-137
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
انواع طرح : سایر
متریال طراحی دکوراتیو: کاغذ دکوپاژ
ابعاد ترانسفر : A3
کشور سازنده : ترکیه
کدمحصول : 03060682
تعداد بسته
×

کاغذ دکوپاژ سایز A3 طرح زن و گل بنفش کد450

13/900 تومان
honari-95-23
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
انواع طرح : انسان
متریال طراحی دکوراتیو: کاغذ دکوپاژ
ابعاد ترانسفر : A3
کشور سازنده : ترکیه
کدمحصول : 03060681
تعداد بسته
×

کاغذ دکوپاژ سایز A3 طرح دریا کد544

13/900 تومان
honari-394-189
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
انواع طرح : سایر
متریال طراحی دکوراتیو: کاغذ دکوپاژ
ابعاد ترانسفر : A3
کشور سازنده : ترکیه
کدمحصول : 03060679
تعداد بسته
×

کاغذ دکوپاژ سایز A3 طرح قلب کد529

13/900 تومان
honari-33-763
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
انواع طرح : گل
متریال طراحی دکوراتیو: کاغذ دکوپاژ
ابعاد ترانسفر : A3
کشور سازنده : ترکیه
کدمحصول : 03060678
تعداد بسته
×

کاغذ دکوپاژ مخملی 45*32 طرح ساعت کد 84

13/900 تومان
honari-763-837
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
انواع طرح : سایر
متریال طراحی دکوراتیو: کاغذ دکوپاژ
ابعاد ترانسفر : 32*45
کشور سازنده : ترکیه
کدمحصول : 03060677
تعداد بسته
×

کاغذ دکوپاژ سایز A3 طرح چوب کد 543

13/900 تومان
honari-642-491
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
انواع طرح : سایر
متریال طراحی دکوراتیو: کاغذ دکوپاژ
ابعاد ترانسفر : A3
کشور سازنده : ترکیه
کدمحصول : 03060674
تعداد بسته
×

کاغذ دکوپاژ سایز A3 طرح چوب کد 440

13/900 تومان
honari-17-985
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
انواع طرح : سایر
متریال طراحی دکوراتیو: کاغذ دکوپاژ
ابعاد ترانسفر : A3
کشور سازنده : ترکیه
کدمحصول : 03060672
تعداد بسته
×

کاغذ دکوپاژ سایز A3 طرح چوب و قلب کد 438

13/900 تومان
honari-237-385
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
انواع طرح : سایر
متریال طراحی دکوراتیو: کاغذ دکوپاژ
ابعاد ترانسفر : A3
کشور سازنده : ترکیه
کدمحصول : 03060670
تعداد بسته
×

کاغذ دکوپاژ سایز A3 طرح چوب کد 434

13/900 تومان
honari-495-597
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
انواع طرح : سایر
متریال طراحی دکوراتیو: کاغذ دکوپاژ
ابعاد ترانسفر : A3
کشور سازنده : ترکیه
کدمحصول : 03060668
تعداد بسته
×

کاغذ دکوپاژ مخملی 45*32 طرح گل و راه راه کد 18

13/900 تومان
honari-677-553
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
انواع طرح : گل
متریال طراحی دکوراتیو: کاغذ دکوپاژ
ابعاد ترانسفر : 32*45
کشور سازنده : ترکیه
کدمحصول : 03060667
تعداد بسته
×

کاغذ دکوپاژ مخملی 45*32 طرح چوب کد 5

13/900 تومان
honari-132-730
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
انواع طرح : سایر
متریال طراحی دکوراتیو: کاغذ دکوپاژ
ابعاد ترانسفر : 32*45
کشور سازنده : ترکیه
کدمحصول : 03060665
تعداد بسته
×

کاغذ دکوپاژ مخملی 45*32 طرح چوب کد 7

13/900 تومان
honari-889-27
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
انواع طرح : سایر
متریال طراحی دکوراتیو: کاغذ دکوپاژ
ابعاد ترانسفر : 32*45
کشور سازنده : ترکیه
کدمحصول : 03060664
تعداد بسته
×

کاغذ دکوپاژ مخملی 45*32 طرح دیوار آجری کد 201

13/900 تومان
honari-548-354
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
انواع طرح : سایر
متریال طراحی دکوراتیو: کاغذ دکوپاژ
ابعاد ترانسفر : 32*45
کشور سازنده : ترکیه
کدمحصول : 03060662
تعداد بسته
×

کاغذ دکوپاژ مخملی 45*32 طرح کارتونی کد 249

13/900 تومان
honari-0-373
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
انواع طرح : سایر
متریال طراحی دکوراتیو: کاغذ دکوپاژ
ابعاد ترانسفر : 32*45
کشور سازنده : ترکیه
کدمحصول : 03060661
تعداد بسته
×

کاغذ دکوپاژ مخملی 45*32 طرح کارتونی کد 248

13/900 تومان
honari-499-571
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
انواع طرح : سایر
متریال طراحی دکوراتیو: کاغذ دکوپاژ
ابعاد ترانسفر : 32*45
کشور سازنده : ترکیه
کدمحصول : 03060660
تعداد بسته
×

کاغذ دکوپاژ مخملی 45*32 طرح زن کد 239

13/900 تومان
honari-685-465
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
انواع طرح : انسان
متریال طراحی دکوراتیو: کاغذ دکوپاژ
ابعاد ترانسفر : 32*45
کشور سازنده : ترکیه
کدمحصول : 03060659
تعداد بسته
×

کاغذ دکوپاژ مخملی 45*32 طرح چوب کد 143

13/900 تومان
honari-571-323
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
انواع طرح : سایر
متریال طراحی دکوراتیو: کاغذ دکوپاژ
ابعاد ترانسفر : 32*45
کشور سازنده : ترکیه
کدمحصول : 03060658
تعداد بسته
×

کاغذ دکوپاژ مخملی 45*32 طرح حروف انگلیسی صورتی کد 141

13/900 تومان
honari-343-55
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
انواع طرح : سایر
متریال طراحی دکوراتیو: کاغذ دکوپاژ
ابعاد ترانسفر : 32*45
کشور سازنده : ترکیه
کدمحصول : 03060657
تعداد بسته
×

کاغذ دکوپاژ مخملی 45*32 طرح نوزادی کد 132

13/900 تومان
honari-192-752
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
انواع طرح : کودک
متریال طراحی دکوراتیو: کاغذ دکوپاژ
ابعاد ترانسفر : 32*45
کشور سازنده : ترکیه
کدمحصول : 03060655
تعداد بسته

كاغذ دكوپاژ از مواد ظريف ونازك ولي با استحكام بالا ساخته شده است. کاغذ دكوپاژ برنجي كادنس از دستمال سفره ضخيم تر است اما به راحتي بر روي سطح كار مي خوابد و داراي طرح ها ورنگبندي هاي جذاب ، جديد است. ابزار متفاوتی برای دکوپاژ وجود دارد اما بهترین طرح برای دکوپاژ استفاده از کاغذ دکوپاژ برنجی میباشد چون بسیار ظریف بوده و به سادگی روی کار قرار میگیرد.


در حال بررسی
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
خوش آمدید
تعداد محصول به روز شد
محصول به سبد خرید اضافه شد
احتمالا یکی از محصولات درخواستیتون به تعدادی که سفارش دادید موجود نیست
ادامه
سفارش شما ثبت شد
پرداخت شما به صورت نقدی در محل خواهد بود
ادامه
سبد خرید شما خالی است !!
ادامه
ادامه