سبد خرید شما خالی است !

کاغذ دکوپا‌‌ژ

جستجو در دسته "کاغذ دکوپا‌‌ژ" :

×

کاغذ دکوپاژ مخملی 45*32 طرح زن کد 242

13/900 تومان
honari-1524384016-179
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
رنگ ترانسفر: چند رنگ
ابعاد ترانسفر : 32*45
کشور سازنده : ترکیه
انواع طرح : انسان
متریال طراحی دکوراتیو: کاغذ دکوپاژ
کدمحصول : 030606108
تعداد بسته
×

کاغذ دکوپاژ سایز A3 طرح زمستان و بابانوئل کد248

13/900 تومان
honari-868-761
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
انواع طرح : سایر
متریال طراحی دکوراتیو: کاغذ دکوپاژ
ابعاد ترانسفر : A3
کشور سازنده : ترکیه
کدمحصول : 030606100
تعداد بسته
×

کاغذ دکوپاژ سایز A3 طرح زن کد 005

13/900 تومان
honari-323-697
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
انواع طرح : انسان
متریال طراحی دکوراتیو: کاغذ دکوپاژ
ابعاد ترانسفر : A3
کشور سازنده : ترکیه
کدمحصول : 03060694
تعداد بسته
×

کاغذ دکوپاژ سایز A3 طرح لنگر و صدف کد 360

11/500 تومان
honari-680-560
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
انواع طرح : سایر
متریال طراحی دکوراتیو: کاغذ دکوپاژ
ابعاد ترانسفر : A3
کشور سازنده : ترکیه
کدمحصول : 8699036732232
تعداد بسته
×

کاغذ دکوپاژ سایز A3 طرح دریا کد544

11/500 تومان
honari-394-189
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
انواع طرح : سایر
متریال طراحی دکوراتیو: کاغذ دکوپاژ
ابعاد ترانسفر : A3
کشور سازنده : ترکیه
کدمحصول : 03060679
تعداد بسته
×

کاغذ دکوپاژ سایز A3 طرح چوب و گل کد 443

11/500 تومان
honari-940-769
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
انواع طرح : سایر
متریال طراحی دکوراتیو: کاغذ دکوپاژ
ابعاد ترانسفر : A3
کشور سازنده : ترکیه
کدمحصول : 03060673
تعداد بسته
×

کاغذ دکوپاژ سایز A3 طرح چوب کد 440

11/500 تومان
honari-17-985
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
انواع طرح : سایر
متریال طراحی دکوراتیو: کاغذ دکوپاژ
ابعاد ترانسفر : A3
کشور سازنده : ترکیه
کدمحصول : 03060672
تعداد بسته
×

کاغذ دکوپاژ سایز A3 طرح چوب کد 434

13/900 تومان
honari-495-597
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
انواع طرح : سایر
متریال طراحی دکوراتیو: کاغذ دکوپاژ
ابعاد ترانسفر : A3
کشور سازنده : ترکیه
کدمحصول : 8699036736070
تعداد بسته
×

کاغذ دکوپاژ مخملی 45*32 طرح گل و راه راه کد 18

13/900 تومان
honari-677-553
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
انواع طرح : گل
متریال طراحی دکوراتیو: کاغذ دکوپاژ
ابعاد ترانسفر : 32*45
کشور سازنده : ترکیه
کدمحصول : 03060667
تعداد بسته
×

کاغذ دکوپاژ مخملی 45*32 طرح چوب کد 5

13/900 تومان
honari-132-730
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
انواع طرح : سایر
متریال طراحی دکوراتیو: کاغذ دکوپاژ
ابعاد ترانسفر : 32*45
کشور سازنده : ترکیه
کدمحصول : 03060665
تعداد بسته
×

کاغذ دکوپاژ مخملی 45*32 طرح دیوار آجری کد 201

13/900 تومان
honari-548-354
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
انواع طرح : سایر
متریال طراحی دکوراتیو: کاغذ دکوپاژ
ابعاد ترانسفر : 32*45
کشور سازنده : ترکیه
کدمحصول : 03060662
تعداد بسته
×

کاغذ دکوپاژ مخملی 45*32 طرح نوزادی کد 132

13/900 تومان
honari-192-752
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
انواع طرح : کودک
متریال طراحی دکوراتیو: کاغذ دکوپاژ
ابعاد ترانسفر : 32*45
کشور سازنده : ترکیه
کدمحصول : 03060655
تعداد بسته
×

کاغذ دکوپاژ سایز A3 طرح گل بنفش ریز کد498

13/900 تومان
honari-427-323
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
انواع طرح : گل
متریال طراحی دکوراتیو: کاغذ دکوپاژ
ابعاد ترانسفر : A3
کشور سازنده : ترکیه
کدمحصول : 03060648
تعداد بسته
×

کاغذ دکوپاژ سایز A3 طرح آبی با گل صورتی کد497

13/900 تومان
honari-87-301
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
انواع طرح : گل
متریال طراحی دکوراتیو: کاغذ دکوپاژ
ابعاد ترانسفر : A3
کشور سازنده : ترکیه
کدمحصول : 03060647
تعداد بسته
×

کاغذ دکوپاژ سایز A3 طرح راه راه سفید صورتی کد97

11/500 تومان
honari-956-749
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
انواع طرح : سایر
متریال طراحی دکوراتیو: کاغذ دکوپاژ
ابعاد ترانسفر : A3
کشور سازنده : ترکیه
کدمحصول : 8699036725616
تعداد بسته
×

کاغذ دکوپاژ سایز A3 طرح نت موسیقی کد102

13/900 تومان
honari-452-494
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
انواع طرح : سایر
متریال طراحی دکوراتیو: کاغذ دکوپاژ
ابعاد ترانسفر : A3
کشور سازنده : ترکیه
کدمحصول : 03060604
تعداد بسته
×

کاغذ دکوپاژ سایز A3 کد 339

 
honari-1539606733-826
واحد: عدد
رنگ ترانسفر: چند رنگ
ابعاد ترانسفر : A3
انواع طرح : سایر
متریال طراحی دکوراتیو: کاغذ دکوپاژ
کدمحصول : 030606109
×

کاغذ دکوپاژ سایز A3 طرح کریسمس کد 238

 
honari-1520858410-246
واحد: عدد
رنگ ترانسفر: چند رنگ
ابعاد ترانسفر : A3
انواع طرح : مناسبت ها
متریال طراحی دکوراتیو: کاغذ دکوپاژ
کشور سازنده : ترکیه
کدمحصول : 030606107
×

کاغذ دکوپاژ مخملی 45*32 طرح زن و ایفل کد238

 
honari-843-65
واحد: عدد
انواع طرح : انسان
متریال طراحی دکوراتیو: کاغذ دکوپاژ
ابعاد ترانسفر : 32*45
کشور سازنده : ترکیه
کدمحصول : 030606103
×

کاغذ دکوپاژ مخملی 45*32 طرح زن کد243

 
honari-576-881
واحد: عدد
انواع طرح : انسان
متریال طراحی دکوراتیو: کاغذ دکوپاژ
ابعاد ترانسفر : 32*45
کشور سازنده : ترکیه
کدمحصول : 030606102
×

کاغذ دکوپاژ سایز A3 طرح لوازم آشپزخانه کد 057

 
honari-502-991
واحد: عدد
انواع طرح : سایر
متریال طراحی دکوراتیو: کاغذ دکوپاژ
ابعاد ترانسفر : A3
کشور سازنده : ترکیه
کدمحصول : 03060696
×

کاغذ دکوپاژ سایز A3 طرح زن و لوازم هنری کد 004

 
honari-156-394
واحد: عدد
انواع طرح : انسان
متریال طراحی دکوراتیو: کاغذ دکوپاژ
ابعاد ترانسفر : A3
کشور سازنده : ترکیه
کدمحصول : 03060695
×

کاغذ دکوپاژ سایز A3 کد 201

 
honari-647-276
واحد: عدد
انواع طرح : گل
متریال طراحی دکوراتیو: کاغذ دکوپاژ
ابعاد ترانسفر : A3
کشور سازنده : ترکیه
کدمحصول : 03060693
×

کاغذ دکوپاژ سایز A3 کد 143

 
honari-266-124
واحد: عدد
انواع طرح : سایر
متریال طراحی دکوراتیو: کاغذ دکوپاژ
ابعاد ترانسفر : A3
کشور سازنده : ترکیه
کدمحصول : 03060691
×

کاغذ دکوپاژ سایز A3 طرح ایفل کد 370

 
honari-580-941
واحد: عدد
انواع طرح : سایر
متریال طراحی دکوراتیو: کاغذ دکوپاژ
ابعاد ترانسفر : A3
کشور سازنده : ترکیه
کدمحصول : 03060687
×

کاغذ دکوپاژ سایز A3 طرح میز و گل کد373

 
honari-591-210
واحد: عدد
انواع طرح : سایر
متریال طراحی دکوراتیو: کاغذ دکوپاژ
ابعاد ترانسفر : A3
کشور سازنده : ترکیه
کدمحصول : 03060688
×

کاغذ دکوپاژ سایز A3 طرح پرنده کد376

 
honari-750-247
واحد: عدد
انواع طرح : حیوان
متریال طراحی دکوراتیو: کاغذ دکوپاژ
ابعاد ترانسفر : A3
کشور سازنده : ترکیه
کدمحصول : 03060686
×

کاغذ دکوپاژ سایز A3 طرح قلب و زن کد404

 
honari-437-643
واحد: عدد
انواع طرح : انسان
متریال طراحی دکوراتیو: کاغذ دکوپاژ
ابعاد ترانسفر : A3
کشور سازنده : ترکیه
کدمحصول : 03060685
×

کاغذ دکوپاژ سایز A3 طرح روزنامه کد455

 
honari-533-156
واحد: عدد
متریال طراحی دکوراتیو: کاغذ دکوپاژ
ابعاد ترانسفر : A3
کشور سازنده : ترکیه
کدمحصول : 03060683
×

کاغذ دکوپاژ سایز A3 طرح کیک کد458

 
honari-166-137
واحد: عدد
انواع طرح : سایر
متریال طراحی دکوراتیو: کاغذ دکوپاژ
ابعاد ترانسفر : A3
کشور سازنده : ترکیه
کدمحصول : 03060682
×

کاغذ دکوپاژ سایز A3 طرح زن و گل بنفش کد450

 
honari-95-23
واحد: عدد
انواع طرح : انسان
متریال طراحی دکوراتیو: کاغذ دکوپاژ
ابعاد ترانسفر : A3
کشور سازنده : ترکیه
کدمحصول : 03060681
×

کاغذ دکوپاژ سایز A3 طرح قلب کد529

 
honari-33-763
واحد: عدد
انواع طرح : گل
متریال طراحی دکوراتیو: کاغذ دکوپاژ
ابعاد ترانسفر : A3
کشور سازنده : ترکیه
کدمحصول : 03060678
×

کاغذ دکوپاژ مخملی 45*32 طرح ساعت کد 84

 
honari-763-837
واحد: عدد
انواع طرح : سایر
متریال طراحی دکوراتیو: کاغذ دکوپاژ
ابعاد ترانسفر : 32*45
کشور سازنده : ترکیه
کدمحصول : 03060677
×

کاغذ دکوپاژ سایز A3 طرح چوب کد 543

 
honari-642-491
واحد: عدد
انواع طرح : سایر
متریال طراحی دکوراتیو: کاغذ دکوپاژ
ابعاد ترانسفر : A3
کشور سازنده : ترکیه
کدمحصول : 03060674
×

کاغذ دکوپاژ سایز A3 طرح چوب و قلب کد 438

 
honari-237-385
واحد: عدد
انواع طرح : سایر
متریال طراحی دکوراتیو: کاغذ دکوپاژ
ابعاد ترانسفر : A3
کشور سازنده : ترکیه
کدمحصول : 03060670
×

کاغذ دکوپاژ مخملی 45*32 طرح چوب کد 7

 
honari-889-27
واحد: عدد
انواع طرح : سایر
متریال طراحی دکوراتیو: کاغذ دکوپاژ
ابعاد ترانسفر : 32*45
کشور سازنده : ترکیه
کدمحصول : 03060664

كاغذ دكوپاژ از مواد ظريف ونازك ولي با استحكام بالا ساخته شده است. کاغذ دكوپاژ برنجي كادنس از دستمال سفره ضخيم تر است اما به راحتي بر روي سطح كار مي خوابد و داراي طرح ها ورنگبندي هاي جذاب ، جديد است. ابزار متفاوتی برای دکوپاژ وجود دارد اما بهترین طرح برای دکوپاژ استفاده از کاغذ دکوپاژ برنجی میباشد چون بسیار ظریف بوده و به سادگی روی کار قرار میگیرد.


در حال بررسی
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
خوش آمدید
تعداد محصول به روز شد
محصول به سبد خرید اضافه شد
احتمالا یکی از محصولات درخواستیتون به تعدادی که سفارش دادید موجود نیست
ادامه
سفارش شما ثبت شد
پرداخت شما به صورت نقدی در محل خواهد بود
ادامه
سبد خرید شما خالی است !!
ادامه
ادامه