سبد خرید شما خالی است !

سبد خرید شما خالی است !

تخفیف هنری

کاغذ دکوپا‌‌ژ

كاغذ دكوپاژ از مواد ظريف ونازك ولي با استحكام بالا ساخته شده است. کاغذ دكوپاژ برنجي كادنس از دستمال سفره ضخيم تر است اما به راحتي بر روي سطح كار مي خوابد و داراي طرح ها ورنگبندي هاي جذاب ، جديد است. ابزار متفاوتی برای دکوپاژ وجود دارد اما بهترین طرح برای دکوپاژ استفاده از کاغذ دکوپاژ برنجی میباشد چون بسیار ظریف بوده و به سادگی روی کار قرار میگیرد.

جستجو در دسته "کاغذ دکوپا‌‌ژ" :

×

کاغذ دکوپاژ مخملی 40*30 طرح پروانه و نوشته کد433

6/000 تومان
honari-187-833
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
انواع طرح : سایر
متریال طراحی دکوراتیو: کاغذ دکوپاژ
کدمحصول : 030606104
×

کاغذ دکوپاژ مخملی 45*32 طرح زن و ایفل کد238

6/000 تومان
honari-843-65
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
انواع طرح : انسان
متریال طراحی دکوراتیو: کاغذ دکوپاژ
ابعاد ترانسفر : 32*45
کدمحصول : 030606103
×

کاغذ دکوپاژ مخملی 45*32 طرح زن کد243

6/000 تومان
honari-576-881
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
انواع طرح : انسان
متریال طراحی دکوراتیو: کاغذ دکوپاژ
ابعاد ترانسفر : 32*45
کدمحصول : 030606102
×

کاغذ دکوپاژ سایز A3 طرح زمستان و بابانوئل کد248

6/000 تومان
honari-868-761
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
انواع طرح : سایر
متریال طراحی دکوراتیو: کاغذ دکوپاژ
ابعاد ترانسفر : A3
کدمحصول : 030606100
×

کاغذ دکوپاژ سایز A3 طرح کریسمس کد249

6/000 تومان
honari-17-565
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
انواع طرح : سایر
متریال طراحی دکوراتیو: کاغذ دکوپاژ
ابعاد ترانسفر : A3
کدمحصول : 03060699
×

کاغذ دکوپاژ سایز A3 طرح گربه کد 001

6/000 تومان
honari-609-108
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
انواع طرح : حیوان
متریال طراحی دکوراتیو: کاغذ دکوپاژ
ابعاد ترانسفر : A3
کدمحصول : 03060698
×

کاغذ دکوپاژ سایز A3 طرح بناهای قدیمی کد 018

6/000 تومان
honari-584-976
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
انواع طرح : سایر
متریال طراحی دکوراتیو: کاغذ دکوپاژ
ابعاد ترانسفر : A3
کدمحصول : 03060697
×

کاغذ دکوپاژ سایز A3 طرح لوازم آشپزخانه کد 057

6/000 تومان
honari-502-991
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
انواع طرح : سایر
متریال طراحی دکوراتیو: کاغذ دکوپاژ
ابعاد ترانسفر : A3
کدمحصول : 03060696
×

کاغذ دکوپاژ سایز A3 طرح زن و لوازم هنری کد 004

6/000 تومان
honari-156-394
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
انواع طرح : انسان
متریال طراحی دکوراتیو: کاغذ دکوپاژ
ابعاد ترانسفر : A3
کدمحصول : 03060695
×

کاغذ دکوپاژ سایز A3 طرح زن کد 005

6/000 تومان
honari-323-697
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
انواع طرح : انسان
متریال طراحی دکوراتیو: کاغذ دکوپاژ
ابعاد ترانسفر : A3
کدمحصول : 03060694
×

کاغذ دکوپاژ سایز A3 کد 201

6/000 تومان
honari-647-276
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
انواع طرح : گل
متریال طراحی دکوراتیو: کاغذ دکوپاژ
ابعاد ترانسفر : A3
کدمحصول : 03060693
×

کاغذ دکوپاژ سایز A3 کد 085

6/000 تومان
honari-780-364
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
انواع طرح : انسان
متریال طراحی دکوراتیو: کاغذ دکوپاژ
ابعاد ترانسفر : A3
کدمحصول : 03060692
×

کاغذ دکوپاژ سایز A3 کد 143

6/000 تومان
honari-266-124
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
انواع طرح : سایر
متریال طراحی دکوراتیو: کاغذ دکوپاژ
ابعاد ترانسفر : A3
کدمحصول : 03060691
×

کاغذ دکوپاژ سایز A3 طرح گل کد 474

6/000 تومان
honari-785-87
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
انواع طرح : گل
متریال طراحی دکوراتیو: کاغذ دکوپاژ
ابعاد ترانسفر : A3
کدمحصول : 03060690
×

کاغذ دکوپاژ سایز A3 طرح لنگر و صدف کد 360

6/000 تومان
honari-680-560
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
انواع طرح : سایر
متریال طراحی دکوراتیو: کاغذ دکوپاژ
ابعاد ترانسفر : A3
کدمحصول : 03060689
×

کاغذ دکوپاژ سایز A3 طرح پرنده کد376

6/000 تومان
honari-750-247
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
انواع طرح : حیوان
متریال طراحی دکوراتیو: کاغذ دکوپاژ
ابعاد ترانسفر : A3
کدمحصول : 03060686
×

کاغذ دکوپاژ سایز A3 طرح قلب و زن کد404

6/000 تومان
honari-437-643
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
انواع طرح : انسان
متریال طراحی دکوراتیو: کاغذ دکوپاژ
ابعاد ترانسفر : A3
کدمحصول : 03060685
×

کاغذ دکوپاژ سایز A3 طرح برچسب گل کد457

6/000 تومان
honari-766-780
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
انواع طرح : گل
متریال طراحی دکوراتیو: کاغذ دکوپاژ
ابعاد ترانسفر : A3
کدمحصول : 03060684
×

کاغذ دکوپاژ سایز A3 طرح کیک کد458

6/000 تومان
honari-166-137
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
انواع طرح : سایر
متریال طراحی دکوراتیو: کاغذ دکوپاژ
ابعاد ترانسفر : A3
کدمحصول : 03060682
×

کاغذ دکوپاژ سایز A3 طرح زن و گل بنفش کد450

6/000 تومان
honari-95-23
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
انواع طرح : انسان
متریال طراحی دکوراتیو: کاغذ دکوپاژ
ابعاد ترانسفر : A3
کدمحصول : 03060681
×

کاغذ دکوپاژ مخملی 45*32 طرح ساعت کد 84

6/000 تومان
honari-763-837
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
انواع طرح : سایر
متریال طراحی دکوراتیو: کاغذ دکوپاژ
ابعاد ترانسفر : 32*45
کدمحصول : 03060677
×

کاغذ دکوپاژ سایز A3 طرح ساعت کد 547

6/000 تومان
honari-216-935
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
انواع طرح : سایر
متریال طراحی دکوراتیو: کاغذ دکوپاژ
ابعاد ترانسفر : A3
کدمحصول : 03060675
×

کاغذ دکوپاژ سایز A3 طرح چوب کد 543

6/000 تومان
honari-642-491
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
انواع طرح : سایر
متریال طراحی دکوراتیو: کاغذ دکوپاژ
ابعاد ترانسفر : A3
کدمحصول : 03060674
×

کاغذ دکوپاژ سایز A3 طرح چوب کد 440

6/000 تومان
honari-17-985
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
انواع طرح : سایر
متریال طراحی دکوراتیو: کاغذ دکوپاژ
ابعاد ترانسفر : A3
کدمحصول : 03060672
×

کاغذ دکوپاژ سایز A3 طرح چوب کد 439

6/000 تومان
honari-737-521
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
انواع طرح : سایر
متریال طراحی دکوراتیو: کاغذ دکوپاژ
ابعاد ترانسفر : A3
کدمحصول : 03060671
×

کاغذ دکوپاژ سایز A3 طرح چوب و قلب کد 438

6/000 تومان
honari-237-385
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
انواع طرح : سایر
متریال طراحی دکوراتیو: کاغذ دکوپاژ
ابعاد ترانسفر : A3
کدمحصول : 03060670
×

کاغذ دکوپاژ سایز A3 طرح چوب کد 437

6/000 تومان
honari-818-363
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
انواع طرح : سایر
متریال طراحی دکوراتیو: کاغذ دکوپاژ
ابعاد ترانسفر : A3
کدمحصول : 03060669
×

کاغذ دکوپاژ مخملی 45*32 طرح گل و راه راه کد 18

6/000 تومان
honari-677-553
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
انواع طرح : گل
متریال طراحی دکوراتیو: کاغذ دکوپاژ
ابعاد ترانسفر : 32*45
کدمحصول : 03060667
×

کاغذ دکوپاژ مخملی 45*32 چهارخانه اسلیمی کد 57

6/000 تومان
honari-50-287
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
انواع طرح : سایر
متریال طراحی دکوراتیو: کاغذ دکوپاژ
ابعاد ترانسفر : 32*45
کدمحصول : 03060666
×

کاغذ دکوپاژ مخملی 45*32 طرح چوب کد 5

6/000 تومان
honari-132-730
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
انواع طرح : سایر
متریال طراحی دکوراتیو: کاغذ دکوپاژ
ابعاد ترانسفر : 32*45
کدمحصول : 03060665
×

کاغذ دکوپاژ مخملی 45*32 طرح چوب کد 7

6/000 تومان
honari-889-27
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
انواع طرح : سایر
متریال طراحی دکوراتیو: کاغذ دکوپاژ
ابعاد ترانسفر : 32*45
کدمحصول : 03060664
×

کاغذ دکوپاژ مخملی 45*32 طرح چوب کد 4

6/000 تومان
honari-11-357
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
انواع طرح : سایر
متریال طراحی دکوراتیو: کاغذ دکوپاژ
ابعاد ترانسفر : 32*45
کدمحصول : 03060663
×

کاغذ دکوپاژ مخملی 45*32 طرح دیوار آجری کد 201

6/000 تومان
honari-548-354
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
انواع طرح : سایر
متریال طراحی دکوراتیو: کاغذ دکوپاژ
ابعاد ترانسفر : 32*45
کدمحصول : 03060662
×

کاغذ دکوپاژ مخملی 45*32 طرح کارتونی کد 249

6/000 تومان
honari-0-373
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
انواع طرح : سایر
متریال طراحی دکوراتیو: کاغذ دکوپاژ
ابعاد ترانسفر : 32*45
کدمحصول : 03060661
×

کاغذ دکوپاژ مخملی 45*32 طرح کارتونی کد 248

6/000 تومان
honari-499-571
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
انواع طرح : سایر
متریال طراحی دکوراتیو: کاغذ دکوپاژ
ابعاد ترانسفر : 32*45
کدمحصول : 03060660
×

کاغذ دکوپاژ مخملی 45*32 طرح زن کد 239

6/000 تومان
honari-685-465
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
انواع طرح : انسان
متریال طراحی دکوراتیو: کاغذ دکوپاژ
ابعاد ترانسفر : 32*45
کدمحصول : 03060659

در حال بررسی
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
خوش آمدید
تعداد محصول به روز شد
محصول به سبد خرید اضافه شد
احتمالا یکی از محصولات درخواستیتون به تعدادی که سفارش دادید موجود نیست
ادامه
سفارش شما ثبت شد
پرداخت شما به صورت نقدی در محل خواهد بود
ادامه
سبد خرید شما خالی است !!
ادامه
ادامه