سبد خرید شما خالی است !

کاغذ دکوپا‌‌ژ

جستجو در دسته "کاغذ دکوپا‌‌ژ" :

×

کاغذ دکوپاژ سایز A3 کد 339

13/900 تومان
honari-1539606733-826
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
رنگ ترانسفر: چند رنگ
ابعاد ترانسفر : A3
انواع طرح : سایر
متریال طراحی دکوراتیو: کاغذ دکوپاژ
کدمحصول : 030606109
تعداد بسته
×

کاغذ دکوپاژ مخملی 45*32 طرح زن کد 242

13/900 تومان
honari-1524384016-179
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
رنگ ترانسفر: چند رنگ
ابعاد ترانسفر : 32*45
کشور سازنده : ترکیه
انواع طرح : انسان
متریال طراحی دکوراتیو: کاغذ دکوپاژ
کدمحصول : 030606108
تعداد بسته
×

کاغذ دکوپاژ سایز A3 طرح کریسمس کد 238

13/900 تومان
honari-1520858410-246
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
رنگ ترانسفر: چند رنگ
ابعاد ترانسفر : A3
انواع طرح : مناسبت ها
متریال طراحی دکوراتیو: کاغذ دکوپاژ
کشور سازنده : ترکیه
کدمحصول : 030606107
تعداد بسته
×

کاغذ دکوپاژ سایز A3 طرح زمستان و بابانوئل کد248

13/900 تومان
honari-868-761
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
انواع طرح : سایر
متریال طراحی دکوراتیو: کاغذ دکوپاژ
ابعاد ترانسفر : A3
کشور سازنده : ترکیه
کدمحصول : 030606100
تعداد بسته
×

کاغذ دکوپاژ سایز A3 طرح زن و لوازم هنری کد 004

13/900 تومان
honari-156-394
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
انواع طرح : انسان
متریال طراحی دکوراتیو: کاغذ دکوپاژ
ابعاد ترانسفر : A3
کشور سازنده : ترکیه
کدمحصول : 03060695
تعداد بسته
×

کاغذ دکوپاژ سایز A3 طرح زن کد 005

13/900 تومان
honari-323-697
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
انواع طرح : انسان
متریال طراحی دکوراتیو: کاغذ دکوپاژ
ابعاد ترانسفر : A3
کشور سازنده : ترکیه
کدمحصول : 03060694
تعداد بسته
×

کاغذ دکوپاژ سایز A3 کد 143

13/900 تومان
honari-266-124
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
انواع طرح : سایر
متریال طراحی دکوراتیو: کاغذ دکوپاژ
ابعاد ترانسفر : A3
کشور سازنده : ترکیه
کدمحصول : 03060691
تعداد بسته
×

کاغذ دکوپاژ سایز A3 طرح میز و گل کد373

13/900 تومان
honari-591-210
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
انواع طرح : سایر
متریال طراحی دکوراتیو: کاغذ دکوپاژ
ابعاد ترانسفر : A3
کشور سازنده : ترکیه
کدمحصول : 03060688
تعداد بسته
×

کاغذ دکوپاژ سایز A3 طرح روزنامه کد455

13/900 تومان
honari-533-156
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
متریال طراحی دکوراتیو: کاغذ دکوپاژ
ابعاد ترانسفر : A3
کشور سازنده : ترکیه
کدمحصول : 03060683
تعداد بسته
×

کاغذ دکوپاژ سایز A3 طرح کیک کد458

13/900 تومان
honari-166-137
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
انواع طرح : سایر
متریال طراحی دکوراتیو: کاغذ دکوپاژ
ابعاد ترانسفر : A3
کشور سازنده : ترکیه
کدمحصول : 03060682
تعداد بسته
×

کاغذ دکوپاژ سایز A3 طرح قلب کد529

13/900 تومان
honari-33-763
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
انواع طرح : گل
متریال طراحی دکوراتیو: کاغذ دکوپاژ
ابعاد ترانسفر : A3
کشور سازنده : ترکیه
کدمحصول : 03060678
تعداد بسته
×

کاغذ دکوپاژ مخملی 45*32 طرح ساعت کد 84

13/900 تومان
honari-763-837
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
انواع طرح : سایر
متریال طراحی دکوراتیو: کاغذ دکوپاژ
ابعاد ترانسفر : 32*45
کشور سازنده : ترکیه
کدمحصول : 03060677
تعداد بسته
×

کاغذ دکوپاژ سایز A3 طرح چوب و قلب کد 438

13/900 تومان
honari-237-385
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
انواع طرح : سایر
متریال طراحی دکوراتیو: کاغذ دکوپاژ
ابعاد ترانسفر : A3
کشور سازنده : ترکیه
کدمحصول : 03060670
تعداد بسته
×

کاغذ دکوپاژ مخملی 45*32 طرح چوب کد 5

13/900 تومان
honari-132-730
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
انواع طرح : سایر
متریال طراحی دکوراتیو: کاغذ دکوپاژ
ابعاد ترانسفر : 32*45
کشور سازنده : ترکیه
کدمحصول : 03060665
تعداد بسته
×

کاغذ دکوپاژ مخملی 45*32 طرح چوب کد 7

13/900 تومان
honari-889-27
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
انواع طرح : سایر
متریال طراحی دکوراتیو: کاغذ دکوپاژ
ابعاد ترانسفر : 32*45
کشور سازنده : ترکیه
کدمحصول : 03060664
تعداد بسته
×

کاغذ دکوپاژ مخملی 45*32 طرح دیوار آجری کد 201

13/900 تومان
honari-548-354
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
انواع طرح : سایر
متریال طراحی دکوراتیو: کاغذ دکوپاژ
ابعاد ترانسفر : 32*45
کشور سازنده : ترکیه
کدمحصول : 03060662
تعداد بسته
×

کاغذ دکوپاژ مخملی 45*32 طرح کارتونی کد 249

13/900 تومان
honari-0-373
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
انواع طرح : سایر
متریال طراحی دکوراتیو: کاغذ دکوپاژ
ابعاد ترانسفر : 32*45
کشور سازنده : ترکیه
کدمحصول : 03060661
تعداد بسته
×

کاغذ دکوپاژ مخملی 45*32 طرح کارتونی کد 248

13/900 تومان
honari-499-571
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
انواع طرح : سایر
متریال طراحی دکوراتیو: کاغذ دکوپاژ
ابعاد ترانسفر : 32*45
کشور سازنده : ترکیه
کدمحصول : 03060660
تعداد بسته
×

کاغذ دکوپاژ مخملی 45*32 طرح زن کد 239

13/900 تومان
honari-685-465
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
انواع طرح : انسان
متریال طراحی دکوراتیو: کاغذ دکوپاژ
ابعاد ترانسفر : 32*45
کشور سازنده : ترکیه
کدمحصول : 03060659
تعداد بسته
×

کاغذ دکوپاژ مخملی 45*32 طرح حروف انگلیسی صورتی کد 141

13/900 تومان
honari-343-55
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
انواع طرح : سایر
متریال طراحی دکوراتیو: کاغذ دکوپاژ
ابعاد ترانسفر : 32*45
کشور سازنده : ترکیه
کدمحصول : 03060657
تعداد بسته
×

کاغذ دکوپاژ مخملی 45*32 طرح نوزادی کد 132

13/900 تومان
honari-192-752
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
انواع طرح : کودک
متریال طراحی دکوراتیو: کاغذ دکوپاژ
ابعاد ترانسفر : 32*45
کشور سازنده : ترکیه
کدمحصول : 03060655
تعداد بسته
×

کاغذ دکوپاژ سایز A3 طرح گل بنفش کد503

13/900 تومان
honari-455-835
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
انواع طرح : گل
متریال طراحی دکوراتیو: کاغذ دکوپاژ
ابعاد ترانسفر : A3
کشور سازنده : ترکیه
کدمحصول : 03060650
تعداد بسته
×

کاغذ دکوپاژ سایز A3 طرح گلدان گل کد499

13/900 تومان
honari-303-904
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
انواع طرح : گل
متریال طراحی دکوراتیو: کاغذ دکوپاژ
ابعاد ترانسفر : A3
کشور سازنده : ترکیه
کدمحصول : 03060649
تعداد بسته
×

کاغذ دکوپاژ سایز A3 طرح گل بنفش ریز کد498

13/900 تومان
honari-427-323
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
انواع طرح : گل
متریال طراحی دکوراتیو: کاغذ دکوپاژ
ابعاد ترانسفر : A3
کشور سازنده : ترکیه
کدمحصول : 03060648
تعداد بسته
×

کاغذ دکوپاژ سایز A3 طرح خالدار گلبهی کد492

13/900 تومان
honari-15-492
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
انواع طرح : سایر
متریال طراحی دکوراتیو: کاغذ دکوپاژ
ابعاد ترانسفر : A3
کشور سازنده : ترکیه
کدمحصول : 03060646
تعداد بسته
×

کاغذ دکوپاژ سایز A3 طرح راه راه گلدار کد490

13/900 تومان
honari-232-159
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
انواع طرح : گل
متریال طراحی دکوراتیو: کاغذ دکوپاژ
ابعاد ترانسفر : A3
کشور سازنده : ترکیه
کدمحصول : 03060644
تعداد بسته
×

کاغذ دکوپاژ سایز A3 طرح گلدان گل کد59

13/900 تومان
honari-269-841
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
انواع طرح : گل
متریال طراحی دکوراتیو: کاغذ دکوپاژ
ابعاد ترانسفر : A3
کشور سازنده : ترکیه
کدمحصول : 03060637
تعداد بسته
×

کاغذ دکوپاژ سایز A3 طرح شاخه گل کد42

13/900 تومان
honari-45-159
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
انواع طرح : گل
متریال طراحی دکوراتیو: کاغذ دکوپاژ
ابعاد ترانسفر : A3
کشور سازنده : ترکیه
کدمحصول : 03060633
تعداد بسته
×

کاغذ دکوپاژ سایز A3 طرح گل و زن کد8

13/900 تومان
honari-819-637
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
انواع طرح : انسان
متریال طراحی دکوراتیو: کاغذ دکوپاژ
ابعاد ترانسفر : A3
کشور سازنده : ترکیه
کدمحصول : 03060626
تعداد بسته
×

کاغذ دکوپاژ سایز A3 طرح گل رز کد90

13/900 تومان
honari-852-977
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
انواع طرح : گل
متریال طراحی دکوراتیو: کاغذ دکوپاژ
ابعاد ترانسفر : A3
کشور سازنده : ترکیه
کدمحصول : 03060625
تعداد بسته
×

کاغذ دکوپاژ سایز A3 طرح گل رز قرمز کد446

13/900 تومان
honari-354-766
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
انواع طرح : گل
متریال طراحی دکوراتیو: کاغذ دکوپاژ
ابعاد ترانسفر : A3
کشور سازنده : ترکیه
کدمحصول : 03060620
تعداد بسته
×

کاغذ دکوپاژ سایز A3 طرح چهارخانه کد 449

13/900 تومان
honari-750-788
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
انواع طرح : سایر
متریال طراحی دکوراتیو: کاغذ دکوپاژ
ابعاد ترانسفر : A3
کشور سازنده : ترکیه
کدمحصول : 03060619
تعداد بسته
×

کاغذ دکوپاژ سایز A3 طرح کلید کد 448

13/900 تومان
honari-166-620
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
انواع طرح : سایر
متریال طراحی دکوراتیو: کاغذ دکوپاژ
ابعاد ترانسفر : A3
کشور سازنده : ترکیه
کدمحصول : 03060618
تعداد بسته
×

کاغذ دکوپاژ سایز A3 طرح پرنده کد84

13/900 تومان
honari-770-971
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
انواع طرح : حیوان
متریال طراحی دکوراتیو: کاغذ دکوپاژ
ابعاد ترانسفر : A3
کشور سازنده : ترکیه
کدمحصول : 03060611
تعداد بسته
×

کاغذ دکوپاژ سایز A3 طرح قلب کد96

13/900 تومان
honari-809-828
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
انواع طرح : سایر
متریال طراحی دکوراتیو: کاغذ دکوپاژ
ابعاد ترانسفر : A3
کشور سازنده : ترکیه
کدمحصول : 03060608
تعداد بسته
×

کاغذ دکوپاژ سایز A3 طرح نت موسیقی کد102

13/900 تومان
honari-452-494
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
انواع طرح : سایر
متریال طراحی دکوراتیو: کاغذ دکوپاژ
ابعاد ترانسفر : A3
کشور سازنده : ترکیه
کدمحصول : 03060604
تعداد بسته

كاغذ دكوپاژ از مواد ظريف ونازك ولي با استحكام بالا ساخته شده است. کاغذ دكوپاژ برنجي كادنس از دستمال سفره ضخيم تر است اما به راحتي بر روي سطح كار مي خوابد و داراي طرح ها ورنگبندي هاي جذاب ، جديد است. ابزار متفاوتی برای دکوپاژ وجود دارد اما بهترین طرح برای دکوپاژ استفاده از کاغذ دکوپاژ برنجی میباشد چون بسیار ظریف بوده و به سادگی روی کار قرار میگیرد.


در حال بررسی
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
خوش آمدید
تعداد محصول به روز شد
محصول به سبد خرید اضافه شد
احتمالا یکی از محصولات درخواستیتون به تعدادی که سفارش دادید موجود نیست
ادامه
سفارش شما ثبت شد
پرداخت شما به صورت نقدی در محل خواهد بود
ادامه
سبد خرید شما خالی است !!
ادامه
ادامه