سبد خرید
0

کالایی در سبد خرید شما وجود ندارد!

نام محصول تعداد قیمت
0

کالایی در سبد خرید شما وجود ندارد!

نام محصول تعداد قیمت

کاغذ دکوپا‌‌ژ

جستجو در دسته "کاغذ دکوپا‌‌ژ" :

×

کاغذ دکوپاژ سایز A4 کد 6535

6/500 تومان
product-6535
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
ابعاد ترانسفر : A4
کشور سازنده : ایران
انواع طرح : اسلیمی
متریال طراحی دکوراتیو: کاغذ دکوپاژ
کدمحصول : 30606535
تعداد بسته
×

کاغذ دکوپاژ سایز A4 کد6534

6/500 تومان
product-6534
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
ابعاد ترانسفر : A4
کشور سازنده : ایران
انواع طرح : کودک
متریال طراحی دکوراتیو: کاغذ دکوپاژ
کدمحصول : 30606534
تعداد بسته
×

کاغذ دکوپاژ سایز A4 کد 6533

6/500 تومان
product-6533
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
ابعاد ترانسفر : A4
کشور سازنده : ایران
انواع طرح : کودک
متریال طراحی دکوراتیو: کاغذ دکوپاژ
کدمحصول : 30606533
تعداد بسته
×

کاغذ دکوپاژ سایز A4 کد6532

6/500 تومان
product-6532
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
ابعاد ترانسفر : A4
کشور سازنده : ایران
انواع طرح : فانتزی
متریال طراحی دکوراتیو: کاغذ دکوپاژ
کدمحصول : 30606532
تعداد بسته
×

کاغذ دکوپاژ سایز A4 کد 6531

6/500 تومان
product-6531
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
ابعاد ترانسفر : A4
کشور سازنده : ایران
انواع طرح : حیوان
متریال طراحی دکوراتیو: کاغذ دکوپاژ
کدمحصول : 30606531
تعداد بسته
×

کاغذ دکوپاژ سایز A4 کد 6527

6/500 تومان
product-6527
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
ابعاد ترانسفر : A4
کشور سازنده : ایران
انواع طرح : کودک
متریال طراحی دکوراتیو: کاغذ دکوپاژ
کدمحصول : 30606527
تعداد بسته
×

کاغذ دکوپاژ سایز A4 کد 6526

6/500 تومان
product-6526
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
ابعاد ترانسفر : A4
کشور سازنده : ایران
انواع طرح : کودک
متریال طراحی دکوراتیو: کاغذ دکوپاژ
کدمحصول : 30606526
تعداد بسته
×

کاغذ دکوپاژ سایز A4 کد6525

6/500 تومان
product-6525
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
ابعاد ترانسفر : A4
کشور سازنده : ایران
انواع طرح : کودک
متریال طراحی دکوراتیو: کاغذ دکوپاژ
کدمحصول : 30606525
تعداد بسته
×

کاغذ دکوپاژ سایز A4 کد6523

6/500 تومان
product-6523
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
ابعاد ترانسفر : A4
کشور سازنده : ایران
انواع طرح : حیوان
متریال طراحی دکوراتیو: کاغذ دکوپاژ
کدمحصول : 30606523
تعداد بسته
×

کاغذ دکوپاژ سایز A4 کد 6522

6/500 تومان
product-6522
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
ابعاد ترانسفر : A4
کشور سازنده : ایران
انواع طرح : حیوان
متریال طراحی دکوراتیو: کاغذ دکوپاژ
کدمحصول : 30606522
تعداد بسته
×

کاغذ دکوپاژ سایز A4 کد 6521

6/500 تومان
product-6521
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
ابعاد ترانسفر : A4
کشور سازنده : ایران
انواع طرح : فانتزی
متریال طراحی دکوراتیو: کاغذ دکوپاژ
کدمحصول : 30606521
تعداد بسته
×

کاغذ دکوپاژ سایز A4 کد 6520

6/500 تومان
product-6520
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
ابعاد ترانسفر : A4
کشور سازنده : ایران
انواع طرح : فانتزی
متریال طراحی دکوراتیو: کاغذ دکوپاژ
کدمحصول : 30606520
تعداد بسته
×

کاغذ دکوپاژ سایز A4 کد 6519

6/500 تومان
product-6519
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
ابعاد ترانسفر : A4
کشور سازنده : ایران
انواع طرح : کودک
متریال طراحی دکوراتیو: کاغذ دکوپاژ
کدمحصول : 30606519
تعداد بسته
×

کاغذ دکوپاژ سایز A4 کد 6518

6/500 تومان
product-6518
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
ابعاد ترانسفر : A4
کشور سازنده : ایران
انواع طرح : سایر
متریال طراحی دکوراتیو: کاغذ دکوپاژ
کدمحصول : 30606518
تعداد بسته
×

کاغذ دکوپاژ سایز A4 کد 6514

6/500 تومان
product-6514
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
ابعاد ترانسفر : A4
کشور سازنده : ایران
انواع طرح : فانتزی
متریال طراحی دکوراتیو: کاغذ دکوپاژ
کدمحصول : 30606514
تعداد بسته
×

کاغذ دکوپاژ سایز A4 کد 6513

6/500 تومان
product-6513
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
ابعاد ترانسفر : A4
کشور سازنده : ایران
انواع طرح : کودک
متریال طراحی دکوراتیو: کاغذ دکوپاژ
کدمحصول : 30606513
تعداد بسته
×

کاغذ دکوپاژ سایز A4 کد 6512

6/500 تومان
product-6512
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
ابعاد ترانسفر : A4
کشور سازنده : ایران
انواع طرح : کودک
متریال طراحی دکوراتیو: کاغذ دکوپاژ
کدمحصول : 30606512
تعداد بسته
×

کاغذ دکوپاژ سایز A4 کد 6511

6/500 تومان
product-6511
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
ابعاد ترانسفر : A4
کشور سازنده : ایران
انواع طرح : کودک
متریال طراحی دکوراتیو: کاغذ دکوپاژ
کدمحصول : 30606511
تعداد بسته
×

کاغذ دکوپاژ سایز A4 کد6510

6/500 تومان
product-6510
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
ابعاد ترانسفر : A4
انواع طرح : کودک
متریال طراحی دکوراتیو: کاغذ دکوپاژ
کدمحصول : 30606510
تعداد بسته
×

کاغذ دکوپاژ سایز A4 کد6508

6/500 تومان
product-6508
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
ابعاد ترانسفر : A4
انواع طرح : کودک
متریال طراحی دکوراتیو: کاغذ دکوپاژ
کدمحصول : 30606508
تعداد بسته
×

کاغذ دکوپاژ سایز A4 کد 6507

6/500 تومان
product-6507
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
ابعاد ترانسفر : A4
انواع طرح : کودک
متریال طراحی دکوراتیو: کاغذ دکوپاژ
کدمحصول : 30606507
تعداد بسته
×

کاغذ دکوپاژ سایز A4 کد 6504

6/500 تومان
product-6504
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
ابعاد ترانسفر : A4
انواع طرح : کودک
متریال طراحی دکوراتیو: کاغذ دکوپاژ
کدمحصول : 30606504
تعداد بسته
×

کاغذ دکوپاژ سایز A4 کد 6142

6/500 تومان
decopazh_6142
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
رنگ ترانسفر: چند رنگ
ابعاد ترانسفر : A4
کشور سازنده : ایران
انواع طرح : مناسبت ها
متریال طراحی دکوراتیو: کاغذ دکوپاژ
کدمحصول : 030606142
تعداد بسته
×

کاغذ دکوپاژ سایز A4 کد 6140

6/500 تومان
decopazh_6140
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
رنگ ترانسفر: چند رنگ
ابعاد ترانسفر : A4
کشور سازنده : ایران
انواع طرح : مناسبت ها
متریال طراحی دکوراتیو: کاغذ دکوپاژ
کدمحصول : 030606140
تعداد بسته
×

کاغذ دکوپاژ سایز A4 کد 6138

6/500 تومان
decopazh_6138
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
رنگ ترانسفر: چند رنگ
ابعاد ترانسفر : A4
کشور سازنده : ایران
انواع طرح : مناسبت ها
متریال طراحی دکوراتیو: کاغذ دکوپاژ
کدمحصول : 030606138
تعداد بسته
×

کاغذ دکوپاژ سایز A4 کد 6137

6/500 تومان
decopazh_6137
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
رنگ ترانسفر: چند رنگ
ابعاد ترانسفر : A4
کشور سازنده : ایران
انواع طرح : مناسبت ها
متریال طراحی دکوراتیو: کاغذ دکوپاژ
کدمحصول : 030606137
تعداد بسته
×

کاغذ دکوپاژ سایز A4 کد 6136

6/500 تومان
decopazh_3060
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
رنگ ترانسفر: چند رنگ
ابعاد ترانسفر : A4
کشور سازنده : ایران
انواع طرح : مناسبت ها
متریال طراحی دکوراتیو: کاغذ دکوپاژ
کدمحصول : 030606136
تعداد بسته
×

کاغذ دکوپاژ سایز A4 کد 6135

6/500 تومان
decopazh_8858
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
رنگ ترانسفر: چند رنگ
ابعاد ترانسفر : A4
کشور سازنده : ایران
انواع طرح : مناسبت ها
متریال طراحی دکوراتیو: کاغذ دکوپاژ
کدمحصول : 030606135
تعداد بسته
×

کاغذ دکوپاژ سایز A4 کد 6133

6/500 تومان
decopazh_0613
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
رنگ ترانسفر: چند رنگ
ابعاد ترانسفر : A4
کشور سازنده : ایران
انواع طرح : مناسبت ها
متریال طراحی دکوراتیو: کاغذ دکوپاژ
کدمحصول : 030606133
تعداد بسته
×

کاغذ دکوپاژ سایز A4 کد 6132

6/500 تومان
decopazh_8853
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
رنگ ترانسفر: چند رنگ
ابعاد ترانسفر : A4
کشور سازنده : ایران
انواع طرح : مناسبت ها
متریال طراحی دکوراتیو: کاغذ دکوپاژ
کدمحصول : 030606132
تعداد بسته
×

کاغذ دکوپاژ سایز A4 کد 6130

6/500 تومان
decopazh_0606
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
رنگ ترانسفر: چند رنگ
ابعاد ترانسفر : A4
کشور سازنده : ایران
انواع طرح : مناسبت ها
متریال طراحی دکوراتیو: کاغذ دکوپاژ
کدمحصول : 030606130
تعداد بسته
×

کاغذ دکوپاژ سایز A4 کد 6502

6/500 تومان
honari-1597211638-999
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
رنگ ترانسفر: چند رنگ
ابعاد ترانسفر : A4
کشور سازنده : ایران
انواع طرح : آینه آنتیک
متریال طراحی دکوراتیو: کاغذ دکوپاژ
کدمحصول : 30606502
تعداد بسته
×

کاغذ دکوپاژ سایز A4 کد 6501

6/500 تومان
honari-1591609879-554
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
انواع طرح : آینه آنتیک
کدمحصول : 30606501
تعداد بسته
×

کاغذ دکوپاژ سایز A4 کد 6497

6/000 تومان
honari-1591609660-899
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
ابعاد ترانسفر : A4
انواع طرح : گل
متریال طراحی دکوراتیو: کاغذ دکوپاژ
کدمحصول : 30606497
تعداد بسته
×

کاغذ دکوپاژ سایز A4 کد 6498

6/000 تومان
honari-1591609565-189
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
ابعاد ترانسفر : A4
انواع طرح : آینه آنتیک
متریال طراحی دکوراتیو: کاغذ دکوپاژ
کدمحصول : 30606498
تعداد بسته
×

کاغذ دکوپاژ سایز A4 کد 6500

6/000 تومان
honari-1591609464-483
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
ابعاد ترانسفر : A4
انواع طرح : گل
متریال طراحی دکوراتیو: کاغذ دکوپاژ
کدمحصول : 30606500
تعداد بسته

كاغذ دكوپاژ از مواد ظريف و نازك ولي با استحكام بالا ساخته شده است. کاغذ دكوپاژ از دستمال سفره ضخيم تر است اما به راحتي بر روي سطح كار مي خوابد و داراي طرح ها و رنگبندي هاي جذاب ، جديد است. بهترین طرح برای دکوپاژ استفاده از کاغذ دکوپاژ برنجی میباشد چون ظریف بوده و به سادگی روی کار قرار میگیرد

. رنگ این کاغذ ها کاملا ثابت بوده و در تماس با چسب رنگ آن تغییر نمیکند. این رنگ ها دارای طرح های متنوع بوده و میتوان از انها روی ظروف و کارهای دکوراتیو مختلف استفاده کرد.

برای کارهای دکوپاژ میتوان از چسب مخصوص دکوپاژ یا چسب بیندر و دی ام ۵ و چسب چوب رقیق شده و .... استفاده کرد.
طرز استفاده از کاغذ دکوپاژ : کاغذ را به اندازه ابعاد مورد نظر خود برش داده.روی سطحی که قرار است کاغذ دکوپاژ قرار داده شود را چسب بزنید. کاغذ دکوپاژ را مرحله به مرحله و به ارامی روی سطح بچسبانید تا هوا داخل آن نرود. بعد از چسباندن کاغذ مجددا روی کاغذ را به آرامی و با قلمو چسب بزنید. میتوان از انواع تثبیت کننده ها روی کار استفاده کرد.

 

در حال بررسی
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
خوش آمدید
تعداد محصول به روز شد
محصول به سبد خرید اضافه شد
احتمالا یکی از محصولات درخواستیتون به تعدادی که سفارش دادید موجود نیست
سفارش شما ثبت شد
پرداخت شما به صورت نقدی در محل خواهد بود
سبد خرید شما خالی است !!