سبد خرید شما خالی است !

توپک نمدی

توپک های نمدی یا همان توپک های کچه ای از الیاف کچه ساخته شده اند و با سوزن زدن به وسیله سوزن مخصوص کچه عمل فشرده کردن آن ها صورت گرفته است و به دلیل پرکاربرد بودن اتوپک های کچه در هنر نمد دوزی و کچه دوزی به صورت آماده در بازار به فروش می رسند. 

جستجو در دسته "توپک نمدی" :

×

توپک نمدی سبز دریایی روشن 13mm

1/100 تومان
honari-1521006565-850
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
رنگ پایه: سبز
قطر توپک: 13mm
نوع توپک: مصنوعی
سایز توپک: کوچک
کدمحصول : 02050822
×

توپک نمدی نسکافه ای 13mm

1/100 تومان
honari-1521006453-295
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
رنگ پایه: کرم
قطر توپک: 13mm
نوع توپک: مصنوعی
سایز توپک: کوچک
کدمحصول : 02050821
×

توپک نمدی زرد روشن 13mm

1/100 تومان
honari-1521006405-174
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
رنگ پایه: زرد
قطر توپک: 13mm
نوع توپک: مصنوعی
سایز توپک: کوچک
کدمحصول : 02050820
×

توپک نمدی فسفری 13mm

1/100 تومان
honari-1521006344-548
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
رنگ پایه: زرد
قطر توپک: 13mm
نوع توپک: مصنوعی
سایز توپک: کوچک
کدمحصول : 02050819
×

توپک نمدی فیروزه ای 13mm

1/100 تومان
honari-1521006229-951
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
رنگ پایه: سبز
قطر توپک: 13mm
نوع توپک: مصنوعی
سایز توپک: کوچک
کدمحصول : 02050818
×

توپک نمدی سرخابی 13mm

1/100 تومان
honari-1521006165-190
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
رنگ پایه: صورتی
قطر توپک: 13mm
نوع توپک: مصنوعی
سایز توپک: کوچک
کدمحصول : 02050817
×

توپک نمدی زرشکی 13mm

1/100 تومان
honari-1521006004-421
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
رنگ پایه: قرمز
قطر توپک: 13mm
نوع توپک: مصنوعی
سایز توپک: کوچک
کدمحصول : 02050816
×

توپک نمدی آبی 13mm

1/100 تومان
honari-1521005930-361
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
رنگ پایه: آبی
قطر توپک: 13mm
نوع توپک: مصنوعی
سایز توپک: کوچک
کدمحصول : 02050815
×

توپک نمدی بنفش 13mm

1/100 تومان
honari-1521005865-759
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
رنگ پایه: بنفش
قطر توپک: 13mm
نوع توپک: مصنوعی
سایز توپک: کوچک
کدمحصول : 02050814
×

توپک نمدی صورتی چرک 13mm

1/100 تومان
honari-1521005822-510
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
رنگ پایه: صورتی
قطر توپک: 13mm
نوع توپک: مصنوعی
سایز توپک: کوچک
کدمحصول : 02050813
×

توپک نمدی صورتی روشن 13mm

1/100 تومان
honari-1521005761-643
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
رنگ پایه: صورتی
قطر توپک: 13mm
نوع توپک: مصنوعی
سایز توپک: کوچک
کدمحصول : 02050812
×

توپک نمدی سبز چمنی 13mm

1/100 تومان
honari-1521005670-64
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
رنگ پایه: سبز
قطر توپک: 13mm
نوع توپک: مصنوعی
سایز توپک: کوچک
کدمحصول : 02050811
×

توپک نمدی نارنجی 13mm

1/100 تومان
honari-1521005477-991
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
رنگ پایه: نارنجی
قطر توپک: 13mm
نوع توپک: مصنوعی
سایز توپک: کوچک
کدمحصول : 02050810
×

توپک نمدی سبز یشمی 13mm

1/100 تومان
honari-1521005390-715
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
رنگ پایه: سبز
قطر توپک: 13mm
نوع توپک: مصنوعی
سایز توپک: کوچک
کدمحصول : 02050809
×

توپک نمدی آبی نفتی 13mm

1/100 تومان
honari-1521005280-179
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
رنگ پایه: آبی
قطر توپک: 13mm
نوع توپک: مصنوعی
سایز توپک: کوچک
کدمحصول : 02050808
×

توپک نمدی قرمز 13mm

1/100 تومان
honari-1521005206-649
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
رنگ پایه: قرمز
قطر توپک: 13mm
نوع توپک: مصنوعی
سایز توپک: کوچک
کدمحصول : 02050807
×

توپک نمدی بنفش روشن 13mm

1/100 تومان
honari-1520942689-921
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
رنگ پایه: بنفش
قطر توپک: 13mm
نوع توپک: مصنوعی
سایز توپک: کوچک
کدمحصول : 02050806
×

توپک نمدی شیری 13mm

1/100 تومان
honari-1520942631-431
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
رنگ پایه: کرم
قطر توپک: 13mm
نوع توپک: مصنوعی
سایز توپک: کوچک
کدمحصول : 02050805
×

توپک نمدی آبی نوزادی 13mm

1/100 تومان
honari-1520942587-215
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
رنگ پایه: آبی
قطر توپک: 13mm
نوع توپک: مصنوعی
سایز توپک: کوچک
کدمحصول : 02050804
×

توپک نمدی گلبهی روشن 13mm

1/100 تومان
honari-1520942404-868
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
رنگ پایه: صورتی
قطر توپک: 13mm
نوع توپک: مصنوعی
سایز توپک: کوچک
کدمحصول : 02050803
×

توپک نمدی صورتی نئونی 13mm

1/100 تومان
honari-1520942314-954
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
رنگ پایه: صورتی
قطر توپک: 13mm
نوع توپک: مصنوعی
سایز توپک: کوچک
کدمحصول : 02050802
×

توپک نمدی قهوه ای 13mm

1/100 تومان
honari-1520941570-435
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
رنگ پایه: قهوه ای
قطر توپک: 13mm
نوع توپک: مصنوعی
سایز توپک: کوچک
کدمحصول : 02050801
×

توپک نمدی قهوه ای 17mm

1/100 تومان
honari-1520934578-667
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
رنگ پایه: قهوه ای
قطر توپک: 17mm
سایز توپک: بزرگ
نوع توپک: مصنوعی
کدمحصول : 02050740
×

توپک نمدی سرمه ای 17mm

1/100 تومان
honari-1520934533-88
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
رنگ پایه: سرمه ای
قطر توپک: 17mm
سایز توپک: بزرگ
نوع توپک: مصنوعی
کدمحصول : 02050739
×

توپک نمدی پوست پیازی 17mm

1/100 تومان
honari-1520934476-868
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
رنگ پایه: صورتی
قطر توپک: 17mm
سایز توپک: بزرگ
نوع توپک: مصنوعی
کدمحصول : 02050738
×

توپک نمدی سبز یشمی 17mm

1/100 تومان
honari-1520930993-167
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
رنگ پایه: سبز
قطر توپک: 17mm
سایز توپک: بزرگ
نوع توپک: مصنوعی
کدمحصول : 02050737
×

توپک نمدی سفید 17mm

1/100 تومان
honari-1520930940-697
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
رنگ پایه: سفید
قطر توپک: 17mm
سایز توپک: بزرگ
نوع توپک: مصنوعی
کدمحصول : 02050736
×

توپک نمدی شیری 17mm

1/100 تومان
honari-1520930873-150
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
رنگ پایه: کرم
قطر توپک: 17mm
سایز توپک: بزرگ
نوع توپک: مصنوعی
کدمحصول : 02050735
×

توپک نمدی کرم 17mm

1/100 تومان
honari-1520930672-308
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
رنگ پایه: کرم
قطر توپک: 17mm
سایز توپک: بزرگ
نوع توپک: مصنوعی
کدمحصول : 02050734
×

توپک نمدی صورتی گلبهی 17mm

1/100 تومان
honari-1520930530-585
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
رنگ پایه: صورتی
قطر توپک: 17mm
سایز توپک: بزرگ
نوع توپک: مصنوعی
کدمحصول : 02050733
×

توپک نمدی صورتی چرک 17mm

1/100 تومان
honari-1520930445-216
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
رنگ پایه: صورتی
قطر توپک: 17mm
سایز توپک: بزرگ
نوع توپک: مصنوعی
کدمحصول : 02050732
×

توپک نمدی زرد روشن 17mm

1/100 تومان
honari-1520930402-392
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
رنگ پایه: زرد
قطر توپک: 17mm
سایز توپک: بزرگ
نوع توپک: مصنوعی
کدمحصول : 02050731
×

توپک نمدی زرد نارنجی 17mm

1/100 تومان
honari-1520930251-174
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
رنگ پایه: زرد
قطر توپک: 17mm
سایز توپک: بزرگ
نوع توپک: مصنوعی
کدمحصول : 02050730
×

توپک نمدی فسفری 17mm

1/100 تومان
honari-1520930142-120
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
رنگ پایه: زرد
قطر توپک: 17mm
سایز توپک: بزرگ
نوع توپک: مصنوعی
کدمحصول : 02050729
×

توپک نمدی آبی نوزادی 17mm

1/100 تومان
honari-1520930055-979
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
رنگ پایه: آبی
قطر توپک: 17mm
سایز توپک: بزرگ
نوع توپک: مصنوعی
کدمحصول : 02050728
×

توپک نمدی صورتی نوزادی 17mm

1/100 تومان
honari-1520929968-974
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
رنگ پایه: صورتی
قطر توپک: 17mm
سایز توپک: بزرگ
نوع توپک: مصنوعی
کدمحصول : 02050727

در حال بررسی
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
خوش آمدید
تعداد محصول به روز شد
محصول به سبد خرید اضافه شد
احتمالا یکی از محصولات درخواستیتون به تعدادی که سفارش دادید موجود نیست
ادامه
سفارش شما ثبت شد
پرداخت شما به صورت نقدی در محل خواهد بود
ادامه
سبد خرید شما خالی است !!
ادامه
ادامه