سبد خرید شما خالی است !

سبد خرید شما خالی است !

تخفیف هنری

توپک نمدی

توپک های نمدی یا همان توپک های کچه ای از الیاف کچه ساخته شده اند و با سوزن زدن به وسیله سوزن مخصوص کچه عمل فشرده کردن آن ها صورت گرفته است و به دلیل پرکاربرد بودن اتوپک های کچه در هنر نمد دوزی و کچه دوزی به صورت آماده در بازار به فروش می رسند. 

جستجو در دسته "توپک نمدی" :

×

توپک فشرده قهوه ای سوخته بزرگ

350 تومان
honari-585-419
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

ناموجود
واحد: عدد
نوع توپک: فشرده
رنگ پایه: قهوه ای
سایز توپک: بزرگ
قطر توپک: حدود 25 میلی متر
کدمحصول : 02053329
×

توپک فشرده قهوه ای بزرگ

350 تومان
honari-798-500
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

ناموجود
واحد: عدد
نوع توپک: فشرده
رنگ پایه: قهوه ای
سایز توپک: بزرگ
قطر توپک: حدود 25 میلی متر
کدمحصول : 02053328
×

توپک فشرده بنفش بزرگ

350 تومان
honari-769-60
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

ناموجود
واحد: عدد
نوع توپک: فشرده
رنگ پایه: بنفش
سایز توپک: بزرگ
قطر توپک: حدود 25 میلی متر
کدمحصول : 02053326
×

توپک فشرده متوسط قهوه ای

250 تومان
honari-737-895
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

ناموجود
واحد: عدد
قطر توپک: حدود 15 میلی متر
نوع توپک: فشرده
رنگ پایه: قهوه ای
سایز توپک: متوسط
کدمحصول : 02053314
×

توپک فشرده کوچک عنابی

150 تومان
topac_f_zereshki__k
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

ناموجود
واحد: عدد
نوع توپک: فشرده
رنگ پایه: قهوه ای
سایز توپک: کوچک
قطر توپک: حدود 12 میلی متر
کدمحصول : 02050229
×

توپک فشرده کوچک قهوه ای روشن

150 تومان
topac_feshorde_ghahveie_roshan
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته


واحد: عدد
نوع توپک: فشرده
رنگ پایه: قهوه ای
سایز توپک: کوچک
قطر توپک: حدود 12 میلی متر
کدمحصول : 02050228
×

توپک نارنجی کوچک

40 تومان
namad-tazeini-toopak-narenji-koochak
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته


واحد: عدد
نوع توپک: ساده
رنگ پایه: نارنجی
سایز توپک: کوچک
قطر توپک: حدود 12 میلی متر
کدمحصول : 02050306
×

توپک فشرده بزرگ صورتی

350 تومان
toopak-feshorde-sorati_b
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
نوع توپک: فشرده
رنگ پایه: صورتی
سایز توپک: بزرگ
قطر توپک: حدود 25 میلی متر
کدمحصول : 02050219
×

توپک فشرده آبي بزرگ

350 تومان
toopak-feshorde-sabzabi-b
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

ناموجود
واحد: عدد
نوع توپک: فشرده
رنگ پایه: آبی
سایز توپک: بزرگ
قطر توپک: حدود 25 میلی متر
کدمحصول : 02050212
×

توپک فشرده كوچک قهوه ای سوخته

150 تومان
toopak-feshorde-ghahvei-k
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
نوع توپک: فشرده
رنگ پایه: قهوه ای
سایز توپک: کوچک
قطر توپک: حدود 12 میلی متر
کدمحصول : 02050207
×

توپک فشرده كوچک زرد

250 تومان
toopak-feshorde-zard-k
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته


واحد: عدد
نوع توپک: فشرده
رنگ پایه: زرد
سایز توپک: کوچک
قطر توپک: حدود 12 میلی متر
کدمحصول : 02050202
×

توپک زرد بزرگ

50 تومان
namad-tazeini-toopak-zard-bozorg
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
نوع توپک: ساده
کدمحصول : 02050305
×

توپک آبی بزرگ

50 تومان
namad-tazeini-toopak-abi-bozorg
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
نوع توپک: ساده
کدمحصول : 02050303
×

توپک فشرده آبی کاربنی بزرگ

350 تومان
honari-308-79
انتخاب نوع بسته
ناموجود
واحد: عدد
قطر توپک: حدود 25 میلی متر
نوع توپک: فشرده
رنگ پایه: آبی
سایز توپک: بزرگ
کدمحصول : 02053330
نا موجود
توپک فشرده سرخابی بزرگ

350 تومان
×

توپک فشرده سرخابی بزرگ

350 تومان
honari-427-861
انتخاب نوع بسته
ناموجود
ناموجود
واحد: عدد
نوع توپک: فشرده
رنگ پایه: صورتی
سایز توپک: بزرگ
قطر توپک: حدود 25 میلی متر
کدمحصول : 02053327
نا موجود
توپک فشرده قرمز بزرگ

350 تومان
×

توپک فشرده قرمز بزرگ

350 تومان
honari-962-718
انتخاب نوع بسته
ناموجود
ناموجود
واحد: عدد
نوع توپک: فشرده
رنگ پایه: قرمز
سایز توپک: بزرگ
قطر توپک: حدود 25 میلی متر
کدمحصول : 02053325
نا موجود
توپک فشرده سبز بزرگ

350 تومان
×

توپک فشرده سبز بزرگ

350 تومان
honari-679-692
انتخاب نوع بسته
ناموجود
واحد: عدد
نوع توپک: فشرده
رنگ پایه: سبز
سایز توپک: بزرگ
قطر توپک: حدود 25 میلی متر
کدمحصول : 02053324
×

توپک فشرده سبز روشن بزرگ

350 تومان
honari-189-432
انتخاب نوع بسته
ناموجود
ناموجود
واحد: عدد
نوع توپک: فشرده
رنگ پایه: سبز
سایز توپک: بزرگ
قطر توپک: حدود 25 میلی متر
کدمحصول : 02053323
نا موجود
توپک فشرده زرد بزرگ

350 تومان
×

توپک فشرده زرد بزرگ

350 تومان
honari-303-198
انتخاب نوع بسته
ناموجود
واحد: عدد
نوع توپک: فشرده
رنگ پایه: زرد
سایز توپک: بزرگ
قطر توپک: حدود 25 میلی متر
کدمحصول : 02053322
نا موجود
توپک فشرده نارنجی بزرگ

350 تومان
×

توپک فشرده نارنجی بزرگ

350 تومان
honari-244-323
انتخاب نوع بسته
ناموجود
واحد: عدد
نوع توپک: فشرده
رنگ پایه: نارنجی
سایز توپک: بزرگ
قطر توپک: حدود 25 میلی متر
کدمحصول : 02053321
نا موجود
توپک فشرده کوچک آبی

150 تومان
×

توپک فشرده کوچک آبی

150 تومان
honari-951-60
انتخاب نوع بسته
ناموجود
ناموجود
واحد: عدد
قطر توپک: حدود 12 میلی متر
نوع توپک: فشرده
رنگ پایه: آبی
سایز توپک: کوچک
کدمحصول : 02053320
×

توپک فشرده کوچک سبز چمنی

150 تومان
honari-970-70
انتخاب نوع بسته
ناموجود
واحد: عدد
قطر توپک: حدود 12 میلی متر
نوع توپک: فشرده
رنگ پایه: سبز
سایز توپک: کوچک
کدمحصول : 02053319
نا موجود
توپک فشرده کوچک زرد

150 تومان
×

توپک فشرده کوچک زرد

150 تومان
honari-700-495
انتخاب نوع بسته
ناموجود
واحد: عدد
قطر توپک: حدود 12 میلی متر
نوع توپک: فشرده
رنگ پایه: زرد
سایز توپک: کوچک
کدمحصول : 02053318
نا موجود
توپک فشرده کوچک سبز

150 تومان
×

توپک فشرده کوچک سبز

150 تومان
honari-40-386
انتخاب نوع بسته
ناموجود
واحد: عدد
قطر توپک: حدود 12 میلی متر
نوع توپک: فشرده
رنگ پایه: سبز
سایز توپک: کوچک
کدمحصول : 02053317
نا موجود
توپک فشرده کوچک بنفش

150 تومان
×

توپک فشرده کوچک بنفش

150 تومان
honari-557-322
انتخاب نوع بسته
ناموجود
ناموجود
واحد: عدد
قطر توپک: حدود 12 میلی متر
نوع توپک: فشرده
رنگ پایه: بنفش
سایز توپک: کوچک
کدمحصول : 02053316
×

توپک فشرده متوسط قهوه ای روشن

250 تومان
honari-263-426
انتخاب نوع بسته
ناموجود
ناموجود
واحد: عدد
قطر توپک: حدود 15 میلی متر
نوع توپک: فشرده
رنگ پایه: قهوه ای
سایز توپک: متوسط
کدمحصول : 02053315
×

توپک فشرده متوسط زرد روشن

200 تومان
honari-132-105
انتخاب نوع بسته
ناموجود
واحد: عدد
قطر توپک: حدود 15 میلی متر
نوع توپک: فشرده
رنگ پایه: زرد
سایز توپک: متوسط
کدمحصول : 02053313
×

توپک فشرده متوسط زرد تیره

250 تومان
honari-869-966
انتخاب نوع بسته
ناموجود
ناموجود
واحد: عدد
قطر توپک: حدود 15 میلی متر
نوع توپک: فشرده
رنگ پایه: زرد
سایز توپک: متوسط
کدمحصول : 02053312
نا موجود
توپک فشرده متوسط آبی

250 تومان
×

توپک فشرده متوسط آبی

250 تومان
honari-134-342
انتخاب نوع بسته
ناموجود
ناموجود
واحد: عدد
قطر توپک: حدود 15 میلی متر
نوع توپک: فشرده
رنگ پایه: آبی
سایز توپک: متوسط
کدمحصول : 02053311
نا موجود
توپک فشرده متوسط سبز

250 تومان
×

توپک فشرده متوسط سبز

250 تومان
honari-314-800
انتخاب نوع بسته
ناموجود
ناموجود
واحد: عدد
قطر توپک: حدود 15 میلی متر
نوع توپک: فشرده
رنگ پایه: سبز
سایز توپک: متوسط
کدمحصول : 02053310
×

توپک فشرده متوسط صورتی تیره

250 تومان
honari-659-169
انتخاب نوع بسته
ناموجود
ناموجود
واحد: عدد
قطر توپک: حدود 15 میلی متر
نوع توپک: فشرده
رنگ پایه: صورتی
سایز توپک: متوسط
کدمحصول : 02053309
×

توپک فشرده متوسط صورتی روشن

200 تومان
honari-139-772
انتخاب نوع بسته
ناموجود
واحد: عدد
قطر توپک: حدود 15 میلی متر
نوع توپک: فشرده
رنگ پایه: صورتی
سایز توپک: متوسط
کدمحصول : 02053308
×

توپک فشرده متوسط بنفش روشن

200 تومان
honari-706-751
انتخاب نوع بسته
ناموجود
واحد: عدد
قطر توپک: حدود 15 میلی متر
نوع توپک: فشرده
رنگ پایه: بنفش
سایز توپک: متوسط
کدمحصول : 02053307
×

توپک فشرده متوسط بنفش تیره

250 تومان
honari-59-508
انتخاب نوع بسته
ناموجود
ناموجود
واحد: عدد
قطر توپک: حدود 15 میلی متر
نوع توپک: فشرده
رنگ پایه: بنفش
سایز توپک: متوسط
کدمحصول : 02053306
نا موجود
توپک فشرده متوسط نارنجی

200 تومان
×

توپک فشرده متوسط نارنجی

200 تومان
honari-743-7
انتخاب نوع بسته
ناموجود
واحد: عدد
قطر توپک: حدود 15 میلی متر
نوع توپک: فشرده
رنگ پایه: نارنجی
سایز توپک: متوسط
کدمحصول : 02053305
نا موجود
توپک فشرده متوسط قرمز

250 تومان
×

توپک فشرده متوسط قرمز

250 تومان
honari-987-470
انتخاب نوع بسته
ناموجود
ناموجود
واحد: عدد
قطر توپک: حدود 15 میلی متر
نوع توپک: فشرده
رنگ پایه: قرمز
سایز توپک: متوسط
کدمحصول : 02053304

در حال بررسی
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
خوش آمدید
تعداد محصول به روز شد
محصول به سبد خرید اضافه شد
احتمالا یکی از محصولات درخواستیتون به تعدادی که سفارش دادید موجود نیست
ادامه
سفارش شما ثبت شد
پرداخت شما به صورت نقدی در محل خواهد بود
ادامه
سبد خرید شما خالی است !!
ادامه
ادامه