سبد خرید شما خالی است !

توپک نمدی

جستجو در دسته "توپک نمدی" :

×

توپک نمدی نسکافه ای 13mm

1/100 تومان
honari-1521006453-295
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
رنگ پایه: کرم
قطر توپک: 13mm
نوع توپک: مصنوعی
سایز توپک: کوچک
کدمحصول : 02050821
تعداد بسته
×

توپک نمدی زرد روشن 13mm

1/100 تومان
honari-1521006405-174
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
رنگ پایه: زرد
قطر توپک: 13mm
نوع توپک: مصنوعی
سایز توپک: کوچک
کدمحصول : 02050820
تعداد بسته
×

توپک نمدی فسفری 13mm

1/100 تومان
honari-1521006344-548
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
رنگ پایه: زرد
قطر توپک: 13mm
نوع توپک: مصنوعی
سایز توپک: کوچک
کدمحصول : 02050819
تعداد بسته
×

توپک نمدی آبی 13mm

1/100 تومان
honari-1521005930-361
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
رنگ پایه: آبی
قطر توپک: 13mm
نوع توپک: مصنوعی
سایز توپک: کوچک
کدمحصول : 02050815
تعداد بسته
×

توپک نمدی نارنجی 13mm

1/100 تومان
honari-1521005477-991
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
رنگ پایه: نارنجی
قطر توپک: 13mm
نوع توپک: مصنوعی
سایز توپک: کوچک
کدمحصول : 02050810
تعداد بسته
×

توپک نمدی سبز یشمی 13mm

1/100 تومان
honari-1521005390-715
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
رنگ پایه: سبز
قطر توپک: 13mm
نوع توپک: مصنوعی
سایز توپک: کوچک
کدمحصول : 02050809
تعداد بسته
×

توپک نمدی آبی نوزادی 13mm

1/100 تومان
honari-1520942587-215
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
رنگ پایه: آبی
قطر توپک: 13mm
نوع توپک: مصنوعی
سایز توپک: کوچک
کدمحصول : 02050804
تعداد بسته
×

توپک نمدی قهوه ای 13mm

1/100 تومان
honari-1520941570-435
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
رنگ پایه: قهوه ای
قطر توپک: 13mm
نوع توپک: مصنوعی
سایز توپک: کوچک
کدمحصول : 02050801
تعداد بسته
×

توپک نمدی قهوه ای 17mm

1/100 تومان
honari-1520934578-667
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
رنگ پایه: قهوه ای
قطر توپک: 17mm
سایز توپک: بزرگ
نوع توپک: مصنوعی
کدمحصول : 02050740
تعداد بسته
×

توپک نمدی سرمه ای 17mm

1/100 تومان
honari-1520934533-88
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
رنگ پایه: سرمه ای
قطر توپک: 17mm
سایز توپک: بزرگ
نوع توپک: مصنوعی
کدمحصول : 02050739
تعداد بسته
×

توپک نمدی پوست پیازی 17mm

1/100 تومان
honari-1520934476-868
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
رنگ پایه: صورتی
قطر توپک: 17mm
سایز توپک: بزرگ
نوع توپک: مصنوعی
کدمحصول : 02050738
تعداد بسته
×

توپک نمدی سبز یشمی 17mm

1/100 تومان
honari-1520930993-167
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
رنگ پایه: سبز
قطر توپک: 17mm
سایز توپک: بزرگ
نوع توپک: مصنوعی
کدمحصول : 02050737
تعداد بسته
×

توپک نمدی شیری 17mm

1/100 تومان
honari-1520930873-150
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
رنگ پایه: کرم
قطر توپک: 17mm
سایز توپک: بزرگ
نوع توپک: مصنوعی
کدمحصول : 02050735
تعداد بسته
×

توپک نمدی کرم 17mm

1/100 تومان
honari-1520930672-308
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
رنگ پایه: کرم
قطر توپک: 17mm
سایز توپک: بزرگ
نوع توپک: مصنوعی
کدمحصول : 02050734
تعداد بسته
×

توپک نمدی صورتی گلبهی 17mm

1/100 تومان
honari-1520930530-585
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
رنگ پایه: صورتی
قطر توپک: 17mm
سایز توپک: بزرگ
نوع توپک: مصنوعی
کدمحصول : 02050733
تعداد بسته
×

توپک نمدی صورتی چرک 17mm

1/100 تومان
honari-1520930445-216
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
رنگ پایه: صورتی
قطر توپک: 17mm
سایز توپک: بزرگ
نوع توپک: مصنوعی
کدمحصول : 02050732
تعداد بسته
×

توپک نمدی زرد روشن 17mm

1/100 تومان
honari-1520930402-392
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
رنگ پایه: زرد
قطر توپک: 17mm
سایز توپک: بزرگ
نوع توپک: مصنوعی
کدمحصول : 02050731
تعداد بسته
×

توپک نمدی زرد نارنجی 17mm

1/100 تومان
honari-1520930251-174
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
رنگ پایه: زرد
قطر توپک: 17mm
سایز توپک: بزرگ
نوع توپک: مصنوعی
کدمحصول : 02050730
تعداد بسته
×

توپک نمدی فسفری 17mm

1/100 تومان
honari-1520930142-120
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
رنگ پایه: زرد
قطر توپک: 17mm
سایز توپک: بزرگ
نوع توپک: مصنوعی
کدمحصول : 02050729
تعداد بسته
×

توپک نمدی آبی نوزادی 17mm

1/100 تومان
honari-1520930055-979
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
رنگ پایه: آبی
قطر توپک: 17mm
سایز توپک: بزرگ
نوع توپک: مصنوعی
کدمحصول : 02050728
تعداد بسته
×

توپک نمدی زرد 17mm

1/100 تومان
honari-1520929810-970
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
رنگ پایه: زرد
قطر توپک: 17mm
سایز توپک: بزرگ
نوع توپک: مصنوعی
کدمحصول : 02050725
تعداد بسته
×

توپک نمدی صورتی 17mm

1/100 تومان
honari-1520929755-558
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
رنگ پایه: صورتی
قطر توپک: 17mm
سایز توپک: بزرگ
نوع توپک: مصنوعی
کدمحصول : 02050724
تعداد بسته
×

توپک نمدی بنفش 17mm

1/100 تومان
honari-1520929616-241
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
رنگ پایه: بنفش
قطر توپک: 17mm
سایز توپک: بزرگ
نوع توپک: مصنوعی
کدمحصول : 02050723
تعداد بسته
×

توپک نمدی فیروزه ای 17mm

1/100 تومان
honari-1520929557-870
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
رنگ پایه: آبی
قطر توپک: 17mm
سایز توپک: بزرگ
نوع توپک: مصنوعی
کدمحصول : 02050722
تعداد بسته
×

توپک نمدی سبز دریایی روشن 17mm

1/100 تومان
honari-1520925053-279
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
رنگ پایه: سبز
قطر توپک: 17mm
سایز توپک: بزرگ
نوع توپک: مصنوعی
کدمحصول : 02050721
تعداد بسته
×

توپک نمدی بنفش روشن 17mm

1/100 تومان
honari-1520924963-962
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
رنگ پایه: بنفش
قطر توپک: 17mm
سایز توپک: بزرگ
نوع توپک: مصنوعی
کدمحصول : 02050720
تعداد بسته
×

توپک نمدی بنفش 17mm

1/100 تومان
honari-1520924749-800
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
رنگ پایه: بنفش
قطر توپک: 17mm
سایز توپک: بزرگ
نوع توپک: مصنوعی
کدمحصول : 02050719
تعداد بسته
×

توپک نمدی مشکی 17mm

1/100 تومان
honari-1520924579-413
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
رنگ پایه: سیاه
قطر توپک: 17mm
سایز توپک: بزرگ
نوع توپک: مصنوعی
کدمحصول : 02050717
تعداد بسته
×

توپک نمدی سبز فسفری 17mm

1/100 تومان
honari-1520924449-301
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
رنگ پایه: سبز
قطر توپک: 17mm
سایز توپک: بزرگ
نوع توپک: مصنوعی
کدمحصول : 02050716
تعداد بسته
×

توپک نمدی سبز فسفری 17mm

1/100 تومان
honari-1520924371-711
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
رنگ پایه: سبز
قطر توپک: 17mm
سایز توپک: بزرگ
نوع توپک: مصنوعی
کدمحصول : 02050715
تعداد بسته
×

توپک نمدی سبز تیره 17mm

1/100 تومان
honari-1520924189-113
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
رنگ پایه: سبز
قطر توپک: 17mm
سایز توپک: بزرگ
نوع توپک: مصنوعی
کدمحصول : 02050714
تعداد بسته
×

توپک نمدی سبز چمنی 17mm

1/100 تومان
honari-1520923929-980
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
رنگ پایه: سبز
قطر توپک: 17mm
سایز توپک: بزرگ
نوع توپک: مصنوعی
کدمحصول : 02050713
تعداد بسته
×

توپک نمدی صورتی روشن 17mm

1/100 تومان
honari-1520923811-564
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
رنگ پایه: صورتی
قطر توپک: 17mm
سایز توپک: بزرگ
نوع توپک: مصنوعی
کدمحصول : 02050712
تعداد بسته
×

توپک نمدی نسکافه ای 17mm

1/100 تومان
honari-1520923641-443
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
رنگ پایه: کرم
قطر توپک: 17mm
سایز توپک: بزرگ
نوع توپک: مصنوعی
کدمحصول : 02050711
تعداد بسته
×

توپک نمدی آبی روشن 17mm

1/100 تومان
honari-1520923533-582
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
رنگ پایه: آبی
قطر توپک: 17mm
سایز توپک: بزرگ
نوع توپک: مصنوعی
کدمحصول : 02050710
تعداد بسته
×

توپک نمدی آبی 17mm

1/100 تومان
honari-1520923479-169
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
رنگ پایه: آبی
قطر توپک: 17mm
سایز توپک: بزرگ
نوع توپک: مصنوعی
کدمحصول : 02050709
تعداد بسته

توپک های نمدی یا همان توپک های کچه ای از الیاف کچه ساخته شده اند و با سوزن زدن به وسیله سوزن مخصوص کچه عمل فشرده کردن آن ها صورت گرفته است و به دلیل پرکاربرد بودن اتوپک های کچه در هنر نمد دوزی و کچه دوزی به صورت آماده در بازار به فروش می رسند. 


در حال بررسی
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
خوش آمدید
تعداد محصول به روز شد
محصول به سبد خرید اضافه شد
احتمالا یکی از محصولات درخواستیتون به تعدادی که سفارش دادید موجود نیست
ادامه
سفارش شما ثبت شد
پرداخت شما به صورت نقدی در محل خواهد بود
ادامه
سبد خرید شما خالی است !!
ادامه
ادامه