سبد خرید شما خالی است !

توپک نمدی

جستجو در دسته "توپک نمدی" :

×

توپک نمدی قهوه ای 17mm

1/100 تومان
honari-1520934578-667
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
رنگ پایه: قهوه ای
قطر توپک: 17mm
سایز توپک: بزرگ
نوع توپک: مصنوعی
کدمحصول : 02050740
تعداد بسته
×

توپک نمدی سرمه ای 17mm

1/100 تومان
honari-1520934533-88
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
رنگ پایه: سرمه ای
قطر توپک: 17mm
سایز توپک: بزرگ
نوع توپک: مصنوعی
کدمحصول : 02050739
تعداد بسته
×

توپک نمدی سبز یشمی 17mm

1/100 تومان
honari-1520930993-167
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
رنگ پایه: سبز
قطر توپک: 17mm
سایز توپک: بزرگ
نوع توپک: مصنوعی
کدمحصول : 02050737
تعداد بسته
×

توپک نمدی صورتی چرک 17mm

1/100 تومان
honari-1520930445-216
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
رنگ پایه: صورتی
قطر توپک: 17mm
سایز توپک: بزرگ
نوع توپک: مصنوعی
کدمحصول : 02050732
تعداد بسته
×

توپک نمدی فسفری 17mm

1/100 تومان
honari-1520930142-120
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
رنگ پایه: زرد
قطر توپک: 17mm
سایز توپک: بزرگ
نوع توپک: مصنوعی
کدمحصول : 02050729
تعداد بسته
×

توپک نمدی زرد 17mm

1/100 تومان
honari-1520929810-970
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
رنگ پایه: زرد
قطر توپک: 17mm
سایز توپک: بزرگ
نوع توپک: مصنوعی
کدمحصول : 02050725
تعداد بسته
×

توپک نمدی بنفش روشن 17mm

1/100 تومان
honari-1520924963-962
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
رنگ پایه: بنفش
قطر توپک: 17mm
سایز توپک: بزرگ
نوع توپک: مصنوعی
کدمحصول : 02050720
تعداد بسته
×

توپک نمدی مشکی 17mm

1/100 تومان
honari-1520924579-413
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
رنگ پایه: سیاه
قطر توپک: 17mm
سایز توپک: بزرگ
نوع توپک: مصنوعی
کدمحصول : 02050717
تعداد بسته
×

توپک نمدی سبز فسفری 17mm

1/100 تومان
honari-1520924449-301
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
رنگ پایه: سبز
قطر توپک: 17mm
سایز توپک: بزرگ
نوع توپک: مصنوعی
کدمحصول : 02050716
تعداد بسته
×

توپک نمدی سبز فسفری 17mm

1/100 تومان
honari-1520924371-711
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
رنگ پایه: سبز
قطر توپک: 17mm
سایز توپک: بزرگ
نوع توپک: مصنوعی
کدمحصول : 02050715
تعداد بسته
×

توپک نمدی سبز تیره 17mm

1/100 تومان
honari-1520924189-113
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
رنگ پایه: سبز
قطر توپک: 17mm
سایز توپک: بزرگ
نوع توپک: مصنوعی
کدمحصول : 02050714
تعداد بسته
×

توپک نمدی سبز چمنی 17mm

1/100 تومان
honari-1520923929-980
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
رنگ پایه: سبز
قطر توپک: 17mm
سایز توپک: بزرگ
نوع توپک: مصنوعی
کدمحصول : 02050713
تعداد بسته
×

توپک نمدی نسکافه ای 17mm

1/100 تومان
honari-1520923641-443
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
رنگ پایه: کرم
قطر توپک: 17mm
سایز توپک: بزرگ
نوع توپک: مصنوعی
کدمحصول : 02050711
تعداد بسته
×

توپک نمدی آبی روشن 17mm

1/100 تومان
honari-1520923533-582
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
رنگ پایه: آبی
قطر توپک: 17mm
سایز توپک: بزرگ
نوع توپک: مصنوعی
کدمحصول : 02050710
تعداد بسته
×

توپک نمدی آبی 17mm

1/100 تومان
honari-1520923479-169
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
رنگ پایه: آبی
قطر توپک: 17mm
سایز توپک: بزرگ
نوع توپک: مصنوعی
کدمحصول : 02050709
تعداد بسته
×

توپک نمدی آبی کاربنی 17mm

1/100 تومان
honari-1520923436-314
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
رنگ پایه: آبی
قطر توپک: 17mm
سایز توپک: بزرگ
نوع توپک: مصنوعی
کدمحصول : 02050708
تعداد بسته
×

توپک نمدی آبی نفتی 17mm

1/100 تومان
honari-1520923177-849
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
رنگ پایه: آبی
قطر توپک: 17mm
سایز توپک: بزرگ
نوع توپک: مصنوعی
کدمحصول : 02050707
تعداد بسته
×

توپک نمدی زرشکی 17mm

1/100 تومان
honari-1520923018-984
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
رنگ پایه: قرمز
قطر توپک: 17mm
سایز توپک: بزرگ
نوع توپک: مصنوعی
کدمحصول : 02050705
تعداد بسته
×

توپک نمدی نارنجی روشن 17mm

1/100 تومان
honari-1520922976-0
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
رنگ پایه: نارنجی
قطر توپک: 17mm
سایز توپک: بزرگ
نوع توپک: مصنوعی
کدمحصول : 02050704
تعداد بسته
×

توپک فشرده بزرگ صورتی

1/750 تومان
toopak-feshorde-sorati_b
موجود
انتخاب نوع بسته
ناموجود
واحد: عدد
نوع توپک: فشرده
رنگ پایه: صورتی
سایز توپک: بزرگ
قطر توپک: حدود 25 میلی متر
کدمحصول : 02050219
تعداد بسته
×

توپک فشرده آبي بزرگ

1/750 تومان
toopak-feshorde-sabzabi-b
موجود
انتخاب نوع بسته

ناموجود
واحد: عدد
نوع توپک: فشرده
رنگ پایه: آبی
سایز توپک: بزرگ
قطر توپک: حدود 25 میلی متر
کدمحصول : 02050212
تعداد بسته
توپک زرد بزرگ

1/000 تومان
×

توپک زرد بزرگ

1/000 تومان
namad-tazeini-toopak-zard-bozorg
موجود
انتخاب نوع بسته
ناموجود
واحد: عدد
نوع توپک: ساده
کدمحصول : 02050305
تعداد بسته
توپک آبی بزرگ

1/000 تومان
×

توپک آبی بزرگ

1/000 تومان
namad-tazeini-toopak-abi-bozorg
موجود
انتخاب نوع بسته
ناموجود
واحد: عدد
نوع توپک: ساده
کدمحصول : 02050303
تعداد بسته
×

توپک نمدی نسکافه ای 13mm

 
honari-1521006453-295
واحد: عدد
رنگ پایه: کرم
قطر توپک: 13mm
نوع توپک: مصنوعی
سایز توپک: کوچک
کدمحصول : 02050821
×

توپک نمدی زرد روشن 13mm

 
honari-1521006405-174
واحد: عدد
رنگ پایه: زرد
قطر توپک: 13mm
نوع توپک: مصنوعی
سایز توپک: کوچک
کدمحصول : 02050820
×

توپک نمدی فسفری 13mm

 
honari-1521006344-548
واحد: عدد
رنگ پایه: زرد
قطر توپک: 13mm
نوع توپک: مصنوعی
سایز توپک: کوچک
کدمحصول : 02050819
×

توپک نمدی نارنجی 13mm

 
honari-1521005477-991
واحد: عدد
رنگ پایه: نارنجی
قطر توپک: 13mm
نوع توپک: مصنوعی
سایز توپک: کوچک
کدمحصول : 02050810
×

توپک نمدی سبز یشمی 13mm

 
honari-1521005390-715
واحد: عدد
رنگ پایه: سبز
قطر توپک: 13mm
نوع توپک: مصنوعی
سایز توپک: کوچک
کدمحصول : 02050809
×

توپک نمدی قهوه ای 13mm

 
honari-1520941570-435
واحد: عدد
رنگ پایه: قهوه ای
قطر توپک: 13mm
نوع توپک: مصنوعی
سایز توپک: کوچک
کدمحصول : 02050801
×

توپک نمدی شیری 17mm

 
honari-1520930873-150
واحد: عدد
رنگ پایه: کرم
قطر توپک: 17mm
سایز توپک: بزرگ
نوع توپک: مصنوعی
کدمحصول : 02050735
×

توپک نمدی کرم 17mm

 
honari-1520930672-308
واحد: عدد
رنگ پایه: کرم
قطر توپک: 17mm
سایز توپک: بزرگ
نوع توپک: مصنوعی
کدمحصول : 02050734
×

توپک نمدی صورتی گلبهی 17mm

 
honari-1520930530-585
واحد: عدد
رنگ پایه: صورتی
قطر توپک: 17mm
سایز توپک: بزرگ
نوع توپک: مصنوعی
کدمحصول : 02050733
×

توپک نمدی زرد روشن 17mm

 
honari-1520930402-392
واحد: عدد
رنگ پایه: زرد
قطر توپک: 17mm
سایز توپک: بزرگ
نوع توپک: مصنوعی
کدمحصول : 02050731
×

توپک نمدی زرد نارنجی 17mm

 
honari-1520930251-174
واحد: عدد
رنگ پایه: زرد
قطر توپک: 17mm
سایز توپک: بزرگ
نوع توپک: مصنوعی
کدمحصول : 02050730
×

توپک نمدی آبی نوزادی 17mm

 
honari-1520930055-979
واحد: عدد
رنگ پایه: آبی
قطر توپک: 17mm
سایز توپک: بزرگ
نوع توپک: مصنوعی
کدمحصول : 02050728
×

توپک نمدی صورتی 17mm

 
honari-1520929755-558
واحد: عدد
رنگ پایه: صورتی
قطر توپک: 17mm
سایز توپک: بزرگ
نوع توپک: مصنوعی
کدمحصول : 02050724

توپک های نمدی یا همان توپک های کچه ای از الیاف کچه ساخته شده اند و با سوزن زدن به وسیله سوزن مخصوص کچه عمل فشرده کردن آن ها صورت گرفته است و به دلیل پرکاربرد بودن اتوپک های کچه در هنر نمد دوزی و کچه دوزی به صورت آماده در بازار به فروش می رسند. 


در حال بررسی
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
خوش آمدید
تعداد محصول به روز شد
محصول به سبد خرید اضافه شد
احتمالا یکی از محصولات درخواستیتون به تعدادی که سفارش دادید موجود نیست
ادامه
سفارش شما ثبت شد
پرداخت شما به صورت نقدی در محل خواهد بود
ادامه
سبد خرید شما خالی است !!
ادامه
ادامه