سبد خرید شما خالی است !

نمد طرح دار

جستجو در دسته "نمد طرح دار" :

×

نمد گلدار طرح گل آبی 35*50

3/400 تومان
honari-1537792839-123
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: 50*35
ضخامت: 2mm
ابعاد: 50*35
طرح: طرح دار
کیفیت: درجه 1
رنگ پایه: آبی
انواع طرح نمد: گل پنج پر
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 02010478
تعداد بسته
×

نمد دومیل خالدار ریز 35*50 نارنجی با خال سفید

3/000 تومان
honari-1537792278-998
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: 50*35
ضخامت: 2mm
ابعاد: 50*35
طرح: طرح دار
کیفیت: درجه 1
رنگ پایه: نارنجی
انواع طرح نمد: خالدار
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 02010477
تعداد بسته
×

نمد دومیل خالدار ریز 35*50 طوسی با خال سفید

3/000 تومان
honari-1537791778-472
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: 50*35
ضخامت: 2mm
ابعاد: 50*35
طرح: طرح دار
کیفیت: درجه 1
رنگ پایه: طوسی
انواع طرح نمد: خالدار
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 02010476
تعداد بسته
×

نمد دومیل خالدار درشت 35*50 قرمز با خال سفید

3/000 تومان
honari-1537791550-497
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: 50*35
ضخامت: 2mm
ابعاد: 50*35
طرح: طرح دار
کیفیت: درجه 1
رنگ پایه: قرمز
انواع طرح نمد: خالدار
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 02010475
تعداد بسته
×

نمد دومیل خالدار ریز 35*50 قرمز با خال سفید

3/000 تومان
honari-131-906
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: 50*35
ضخامت: 2mm
ابعاد: 50*35
طرح: طرح دار
کیفیت: درجه 1
رنگ پایه: قرمز
انواع طرح نمد: خالدار
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 02010472
تعداد بسته
×

نمد دومیل خالدار ریز 35*50 صورتی با خال سفید

3/000 تومان
honari-706-474
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: 50*35
ضخامت: 2mm
ابعاد: 50*35
طرح: طرح دار
کیفیت: درجه 1
رنگ پایه: صورتی
انواع طرح نمد: خالدار
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 02010466
تعداد بسته
×

نمد دومیل خالدار ریز 35*50 صورتی با خال سفید

3/000 تومان
honari-670-724
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: 50*35
ضخامت: 2mm
ابعاد: 50*35
طرح: طرح دار
کیفیت: درجه 1
رنگ پایه: صورتی
انواع طرح نمد: خالدار
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 02010009
تعداد بسته
×

نمد دومیل خالدار ریز 35*50 زرد با خال سفید کد 125

3/000 تومان
honari-329-4
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: 50*35
رنگ پایه: زرد
ضخامت: 2mm
ابعاد: 50*35
طرح: طرح دار
کیفیت: درجه 1
انواع طرح نمد: خالدار
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 02010454
تعداد بسته
×

نمد دومیل خالدار بزرگ 35*50بنفش

3/000 تومان
honari-461-747
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: 50*35
رنگ پایه: بنفش
ضخامت: 2mm
ابعاد: 50*35
طرح: طرح دار
کیفیت: درجه 1
انواع طرح نمد: خالدار
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 02010437
تعداد بسته
×

نمد گلدار طرح گل بنفش

 
honari-1527502788-108
واحد: 50*35
ضخامت: 2mm
ابعاد: 50*35
طرح: طرح دار
کیفیت: درجه 1
رنگ پایه: بنفش
انواع طرح نمد: گل پنج پر
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 02010713
×

نمد دومیل خالدار ریز 35*50 آبی تیره با خال سفید

 
honari-1523865113-154
واحد: 50*35
ضخامت: 2mm
ابعاد: 50*35
طرح: طرح دار
کیفیت: درجه 1
رنگ پایه: آبی
انواع طرح نمد: خالدار
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 02010474
×

نمد دومیل راه راه 35*50 توسی سفید

 
honari-607-39
واحد: 50*35
ضخامت: 2mm
ابعاد: 50*35
طرح: طرح دار
کیفیت: درجه 1
رنگ پایه: طوسی
انواع طرح نمد: راه راه
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 02010979
×

نمد دومیل راه راه 35*50 قهوه ای سفید

 
honari-340-981
واحد: 50*35
ضخامت: 2mm
ابعاد: 50*35
طرح: طرح دار
کیفیت: درجه 1
رنگ پایه: قهوه ای
انواع طرح نمد: راه راه
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 02010978
×

نمد دومیل راه راه 35*50 صورتی سفید

 
honari-843-149
واحد: 50*35
ضخامت: 2mm
ابعاد: 50*35
طرح: طرح دار
کیفیت: درجه 1
رنگ پایه: صورتی
انواع طرح نمد: راه راه
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 02010977
×

نمد دومیل خالدار ریز 35*50 سبز دریایی با خال سفید

 
honari-234-188
واحد: 50*35
ضخامت: 2mm
ابعاد: 50*35
طرح: طرح دار
کیفیت: درجه 1
رنگ پایه: سبز
انواع طرح نمد: خالدار
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 02010473
×

نمد دومیل خالدار ریز 35*50 آبی با خال سفید

 
honari-588-578
واحد: 50*35
ضخامت: 2mm
ابعاد: 50*35
طرح: طرح دار
کیفیت: درجه 1
رنگ پایه: آبی
انواع طرح نمد: خالدار
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 02010471
×

نمد دومیل خالدار درشت 35*50 سفید با خال صورتی

 
honari-162-693
واحد: 50*35
ضخامت: 2mm
ابعاد: 50*35
طرح: طرح دار
کیفیت: درجه 1
رنگ پایه: سفید
انواع طرح نمد: خالدار
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 02010470
×

نمد دومیل خالدار درشت 35*50 سفید با خال قرمز

 
honari-624-238
واحد: 50*35
ضخامت: 2mm
ابعاد: 50*35
طرح: طرح دار
کیفیت: درجه 1
رنگ پایه: سفید
انواع طرح نمد: خالدار
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 02010469
×

نمد دومیل خالدار درشت 35*50 صورتی با خال سفید

 
honari-613-254
واحد: 50*35
ضخامت: 2mm
ابعاد: 50*35
طرح: طرح دار
کیفیت: درجه 1
رنگ پایه: صورتی
انواع طرح نمد: خالدار
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 02010468
×

نمد دومیل راه راه 35*50 نارنجی سفید

 
honari-830-210
واحد: 50*35
ضخامت: 2mm
ابعاد: 50*35
طرح: طرح دار
کیفیت: درجه 1
رنگ پایه: نارنجی
انواع طرح نمد: راه راه
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 02010028
×

نمد دومیل راه راه 35*50 آبی سفید

 
honari-193-95
واحد: 50*35
ضخامت: 2mm
ابعاد: 50*35
طرح: طرح دار
کیفیت: درجه 1
رنگ پایه: آبی
انواع طرح نمد: راه راه
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 02010027
×

نمد دومیل راه راه 35*50 فیروزه ای سفید

 
honari-210-241
واحد: 50*35
ضخامت: 2mm
ابعاد: 50*35
طرح: طرح دار
کیفیت: درجه 1
رنگ پایه: آبی
انواع طرح نمد: راه راه
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 02010025
×

نمد دومیل راه راه 35*50 زرد سفید

 
honari-729-547
واحد: 50*35
ضخامت: 2mm
ابعاد: 50*35
طرح: طرح دار
کیفیت: درجه 1
رنگ پایه: زرد
انواع طرح نمد: راه راه
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 02010024
×

نمد دومیل راه راه 35*50 سبز سفید

 
honari-535-911
واحد: 50*35
ضخامت: 2mm
ابعاد: 50*35
طرح: طرح دار
کیفیت: درجه 1
رنگ پایه: سبز
انواع طرح نمد: راه راه
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 02010023
×

نمد دومیل راه راه 35*50 قرمز سفید

 
honari-529-810
واحد: 50*35
ضخامت: 2mm
ابعاد: 50*35
طرح: طرح دار
کیفیت: درجه 1
رنگ پایه: قرمز
انواع طرح نمد: راه راه
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 02010022
×

نمد دومیل خالدار ریز 35*50 گلبهی با خال سفید

 
honari-739-9
واحد: 50*35
ضخامت: 2mm
ابعاد: 50*35
طرح: طرح دار
کیفیت: درجه 1
رنگ پایه: صورتی
انواع طرح نمد: خالدار
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 02010021
×

نمد دومیل خالدار ریز 35*50 قرمز با خال مشکی

 
honari-193-681
واحد: 50*35
ضخامت: 2mm
ابعاد: 50*35
طرح: طرح دار
کیفیت: درجه 1
رنگ پایه: قرمز
انواع طرح نمد: خالدار
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 02010020
×

نمد دومیل خالدار ریز 35*50 مشکی با خال سفید

 
honari-174-932
واحد: 50*35
ضخامت: 2mm
ابعاد: 50*35
طرح: طرح دار
کیفیت: درجه 1
رنگ پایه: سیاه
انواع طرح نمد: خالدار
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 02010019
×

نمد دومیل خالدار ریز 35*50 سفید با خال مشکی

 
honari-163-406
واحد: 50*35
ضخامت: 2mm
ابعاد: 50*35
طرح: طرح دار
کیفیت: درجه 1
رنگ پایه: سفید
انواع طرح نمد: خالدار
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 02010018
×

نمد دومیل خالدار ریز 35*50 بنفش با خال سفید

 
honari-105-840
واحد: 50*35
ضخامت: 2mm
ابعاد: 50*35
طرح: طرح دار
کیفیت: درجه 1
رنگ پایه: بنفش
انواع طرح نمد: خالدار
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 02010017
×

نمد دومیل خالدار ریز 35*50 آبی با خال قرمز

 
honari-212-547
واحد: 50*35
ضخامت: 2mm
ابعاد: 50*35
طرح: طرح دار
کیفیت: درجه 1
رنگ پایه: آبی
انواع طرح نمد: خالدار
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 02010016
×

نمد دومیل خالدار ریز 35*50 سبز با خال سفید

 
honari-745-637
واحد: 50*35
ضخامت: 2mm
ابعاد: 50*35
طرح: طرح دار
کیفیت: درجه 1
رنگ پایه: سبز
انواع طرح نمد: خالدار
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 02010015
×

نمد دومیل خالدار ریز 35*50 سبز مغز پسته ای با خال سفید

 
honari-737-716
واحد: 50*35
ضخامت: 2mm
ابعاد: 50*35
طرح: طرح دار
کیفیت: درجه 1
رنگ پایه: سبز
انواع طرح نمد: خالدار
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 02010014
×

نمد دومیل خالدار ریز 35*50 کرم با خال صورتی

 
honari-983-243
واحد: 50*35
ضخامت: 2mm
ابعاد: 50*35
طرح: طرح دار
کیفیت: درجه 1
رنگ پایه: کرم
انواع طرح نمد: خالدار
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 02010013
×

نمد دومیل خالدار ریز 35*50 سرمه ای با خال سفید

 
honari-846-329
واحد: 50*35
ضخامت: 2mm
ابعاد: 50*35
طرح: طرح دار
کیفیت: درجه 1
رنگ پایه: آبی
انواع طرح نمد: خالدار
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 02010012
×

نمد دومیل خالدار ریز 35*50 زرد با خال سرخابی

 
honari-496-470
واحد: 50*35
ضخامت: 2mm
ابعاد: 50*35
طرح: طرح دار
کیفیت: درجه 1
رنگ پایه: زرد
انواع طرح نمد: خالدار
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 02010011

در حال بررسی
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
خوش آمدید
تعداد محصول به روز شد
محصول به سبد خرید اضافه شد
احتمالا یکی از محصولات درخواستیتون به تعدادی که سفارش دادید موجود نیست
ادامه
سفارش شما ثبت شد
پرداخت شما به صورت نقدی در محل خواهد بود
ادامه
سبد خرید شما خالی است !!
ادامه
ادامه