سبد خرید
0
نام محصول تعداد قیمت
0
نام محصول تعداد قیمت

نخ زرگری ( نخ دستبند بافی)

جستجو در دسته "نخ زرگری ( نخ دستبند بافی)" :

×

نخ زرگری سبزآبی درجه یک

37/000 تومان
product-1631348571-458
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: دوك
جنس نخ: ابریشمی
رنگ پایه: سبز
اندازه قطر: 1mm
کشور سازنده : ایران
نوع نخ: زرگری
کدمحصول : 09113091
تعداد بسته
×

نخ زرگری خردلی درجه یک

37/000 تومان
product-1631347827-3341
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: دوك
جنس نخ: ابریشمی
رنگ پایه: زرد
اندازه قطر: 1mm
کشور سازنده : چین
نوع نخ: عمامه ای
کدمحصول : 09119455
تعداد بسته
×

نخ زرگری زرشکی درجه یک

37/000 تومان
product-1631347714-2357
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: دوك
جنس نخ: ابریشمی
رنگ پایه: قرمز
اندازه قطر: 1mm
کشور سازنده : چین
نوع نخ: زرگری
کدمحصول : 09118645
تعداد بسته
×

نخ زرگری قرمز درجه یک

37/000 تومان
zargarii-nakh--red-d1
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: دوک
جنس نخ: ابریشمی
رنگ پایه: قرمز
اندازه قطر: 1mm
کشور سازنده : چین
نوع تاب نخ: تک لا
نوع نخ: زرگری
نوع محصول: تکی
کدمحصول : 09040198
تعداد بسته
×

نخ زرگری آبی تیره درجه یک

37/000 تومان
zargarii-nakh--dark-blue-d1
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: دوک
جنس نخ: ابریشمی
رنگ پایه: آبی
اندازه قطر: 1mm
کشور سازنده : چین
نوع تاب نخ: تک لا
نوع نخ: زرگری
نوع محصول: تکی
کدمحصول : 09040197
تعداد بسته
×

نخ زرگری هفت رنگ درجه یک

37/000 تومان
zargarii-nakh-7rang--d1
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: دوک
جنس نخ: ابریشمی
رنگ پایه: چند رنگ
اندازه قطر: 1mm
کشور سازنده : چین
نوع تاب نخ: تک لا
نوع نخ: زرگری
نوع محصول: تکی
کدمحصول : 09040194
تعداد بسته
×

نخ زرگری سبز تیره درجه یک

37/000 تومان
zargarii-nakh-dark-green-d1
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: دوک
جنس نخ: ابریشمی
رنگ پایه: سبز
اندازه قطر: 1mm
کشور سازنده : چین
نوع تاب نخ: تک لا
نوع نخ: زرگری
کدمحصول : 09040189
تعداد بسته
×

نخ زرگری قهوه ای روشن درجه یک

37/000 تومان
zargarii-nakh-light-brown-d1
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: دوک
جنس نخ: ابریشمی
رنگ پایه: قهوه ای
اندازه قطر: 1mm
کشور سازنده : چین
نوع تاب نخ: تک لا
نوع نخ: زرگری
کدمحصول : 09040178
تعداد بسته
×

نخ زرگری سفید درجه یک

37/000 تومان
zargarii-nakh-white-d1
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: دوک
جنس نخ: ابریشمی
رنگ پایه: سفید
اندازه قطر: 1mm
کشور سازنده : چین
نوع تاب نخ: تک لا
نوع نخ: زرگری
کدمحصول : 09040177
تعداد بسته
×

نخ زرگری مشکی درجه یک

37/000 تومان
zargarii-nakh-black-d1
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: دوک
جنس نخ: ابریشمی
رنگ پایه: سیاه
اندازه قطر: 1mm
کشور سازنده : چین
نوع تاب نخ: تک لا
نوع نخ: زرگری
کدمحصول : 09040176
تعداد بسته
×

بسته نخ زرگری 13 رنگ درجه یک

69/000 تومان
zargari-16rang
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: بسته
جنس نخ: ابریشمی
رنگ پایه: چند رنگ
اندازه قطر: 1mm
کشور سازنده : چین
نوع تاب نخ: تک لا
نوع نخ: زرگری
نوع محصول: بسته ای
نوع بافت: تک لا
ضخامت: ۰.۹
اندازه یا وزن دوک: ۳ گرم
کدمحصول : 09040175
تعداد بسته
×

نخ زرگری آبی درجه یک کد 08

 
nakh-zargari-blue
واحد: دوک
جنس نخ: ابریشمی
رنگ پایه: آبی
اندازه قطر: 1mm
کشور سازنده : چین
نوع تاب نخ: تک لا
نوع نخ: زرگری
اندازه یا وزن دوک: 100 متر
نوع محصول: تکی
کدمحصول : 09040167
×

نخ زرگری قهوه ای سوخته درجه یک کد 14

37/000 تومان
nakh-zargari-sokhte-ghahveie
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: دوک
جنس نخ: ابریشمی
رنگ پایه: قهوه ای
اندازه قطر: 1mm
کشور سازنده : چین
نوع تاب نخ: تک لا
نوع نخ: زرگری
اندازه یا وزن دوک: 100 متر
نوع محصول: تکی
کدمحصول : 09040158
تعداد بسته
نخ زرگری یاسی

21/700 تومان
×

نخ زرگری یاسی

21/700 تومان
nakh-zargari-10m-yaasi
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: دوک
جنس نخ: ابریشمی
رنگ پایه: بنفش
اندازه قطر: 1mm
نوع تاب نخ: تک لا
نوع نخ: زرگری
نوع محصول: بسته ای
کشور سازنده : چین
ضخامت: 1mm
کدمحصول : 09040150
تعداد بسته
×

نخ زرگری ۱۵ رنگ درجه دو

56/000 تومان
nakh-zargari-13color
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: بسته
رنگ پایه: چند رنگ
اندازه قطر: 1mm
نوع تاب نخ: تک لا
نوع نخ: زرگری
نوع محصول: بسته ای
جنس نخ: پولی استر
کدمحصول : 09040148
تعداد بسته
نخ زرگری توسی

20/000 تومان
×

نخ زرگری توسی

20/000 تومان
honari-1525518184-784
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: دوک
جنس نخ: ابریشمی
رنگ پایه: طوسی
اندازه قطر: 1mm
کشور سازنده : چین
نوع تاب نخ: تک لا
نوع نخ: زرگری
اندازه یا وزن دوک: 35 گرم
نوع محصول: متری
کدمحصول : 09040144
تعداد بسته
×

نخ زرگری سرمه ای

21/700 تومان
honari-249-699
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: دوك
جنس نخ: ابریشمی
رنگ پایه: سرمه ای
اندازه قطر: 1mm
کشور سازنده : چین
نوع تاب نخ: تک لا
نوع نخ: زرگری
اندازه یا وزن دوک: 50g
نوع محصول: متری
کدمحصول : 09040140
تعداد بسته
نخ زرگری آبی

20/000 تومان
×

نخ زرگری آبی

20/000 تومان
honari-957-263
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: دوک
جنس نخ: ابریشمی
رنگ پایه: آبی
اندازه قطر: 1mm
کشور سازنده : چین
نوع تاب نخ: تک لا
نوع نخ: زرگری
اندازه یا وزن دوک: 50g
نوع محصول: متری
کدمحصول : 09040139
تعداد بسته
×

نخ زرگری قهوه ای تیره

21/700 تومان
honari-917-921
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: دوک
جنس نخ: ابریشمی
رنگ پایه: قهوه ای
اندازه قطر: 1mm
کشور سازنده : چین
نوع تاب نخ: تک لا
نوع نخ: زرگری
اندازه یا وزن دوک: 50g
نوع محصول: متری
کدمحصول : 09040138
تعداد بسته
×

نخ زرگری نارنجی نئونی

20/000 تومان
honari-131-950
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: دوک
جنس نخ: ابریشمی
رنگ پایه: نارنجی
اندازه قطر: 1mm
کشور سازنده : چین
نوع تاب نخ: تک لا
نوع نخ: زرگری
اندازه یا وزن دوک: 50g
نوع محصول: متری
کدمحصول : 09040137
تعداد بسته
×

نخ زرگری زرشکی

21/700 تومان
nakh_zargari_ghahvei_maiel_be_ghermez
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: دوک
جنس نخ: ابریشمی
رنگ پایه: قرمز
اندازه قطر: 1mm
کشور سازنده : چین
نوع نخ: زرگری
نوع تاب نخ: تک لا
اندازه یا وزن دوک: 60g
نوع محصول: متری
کدمحصول : 09040118
تعداد بسته
×

نخ زرگری صورتی نئونی

21/700 تومان
nakh_zargari_sorati_neon
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: دوك
جنس نخ: ابریشمی
رنگ پایه: صورتی
اندازه قطر: 1mm
کشور سازنده : چین
نوع نخ: زرگری
نوع تاب نخ: تک لا
اندازه یا وزن دوک: 40
نوع محصول: متری
کدمحصول : 09040117
تعداد بسته
نخ زرگری بنفش

10/000 تومان
×

نخ زرگری بنفش

10/000 تومان
nakh_zargari_banafsh
موجود
انتخاب نوع بسته

ناموجود
واحد: دوک
جنس نخ: ابریشمی
رنگ پایه: بنفش
اندازه قطر: 1mm
کشور سازنده : چین
نوع نخ: زرگری
نوع تاب نخ: تک لا
اندازه یا وزن دوک: 60g
نوع محصول: متری
کدمحصول : 09040112
تعداد بسته
نخ زرگری بنفش

10/000 تومان
×

نخ زرگری بنفش

10/000 تومان
nakh_zargari_yasi
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: دوک
جنس نخ: ابریشمی
رنگ پایه: بنفش
اندازه قطر: 1mm
کشور سازنده : چین
نوع نخ: زرگری
نوع تاب نخ: تک لا
اندازه یا وزن دوک: 60g
نوع محصول: متری
کدمحصول : 09040110
تعداد بسته
×

نخ زرگری خردلی

21/700 تومان
nakh_zargari_narenji
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: دوک
جنس نخ: ابریشمی
رنگ پایه: نارنجی
اندازه قطر: 1mm
کشور سازنده : چین
نوع نخ: زرگری
نوع تاب نخ: تک لا
اندازه یا وزن دوک: 40 گرم
نوع محصول: متری
کدمحصول : 09040105
تعداد بسته
نخ زرگری قرمز

18/500 تومان
×

نخ زرگری قرمز

18/500 تومان
nakh_zargari_ghermez
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: دوک
جنس نخ: ابریشمی
رنگ پایه: قرمز
اندازه قطر: 1mm
کشور سازنده : چین
نوع نخ: زرگری
نوع تاب نخ: تک لا
اندازه یا وزن دوک: 40 گرم
نوع محصول: تکی
کدمحصول : 09040103
تعداد بسته
نخ زرگری سفید

20/000 تومان
×

نخ زرگری سفید

20/000 تومان
nakh_zargari_sefid
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: دوک
جنس نخ: ابریشمی
رنگ پایه: سفید
اندازه قطر: 1mm
کشور سازنده : چین
نوع نخ: زرگری
نوع تاب نخ: تک لا
اندازه یا وزن دوک: 60g
نوع محصول: متری
کدمحصول : 09040102
تعداد بسته
نخ زرگری مشکی

20/000 تومان
×

نخ زرگری مشکی

20/000 تومان
nakh_zargari_meshki
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: دوک
جنس نخ: ابریشمی
رنگ پایه: سیاه
اندازه قطر: 1mm
کشور سازنده : چین
نوع نخ: زرگری
نوع تاب نخ: تک لا
اندازه یا وزن دوک: 60g
نوع محصول: متری
کدمحصول : 09040101
تعداد بسته
×

نخ زرگری قهوه‌ای درجه ۱

 
nakhzargarighahveei
واحد: متر
جنس نخ: ابریشمی
رنگ پایه: قهوه ای
نوع بافت: تک لا
اندازه قطر: 1mm
ضخامت: 1 mm
نوع تاب نخ: تابیده
نوع نخ: زرگری
نوع محصول: متری
کدمحصول : 12122460
×

نخ زرگری قرمز درجه ۱

 
nakhzargarighermez
واحد: متر
جنس نخ: ابریشمی
رنگ پایه: قرمز
نوع بافت: تک لا
اندازه قطر: 1mm
ضخامت: 1 mm
نوع تاب نخ: تابیده
نوع نخ: زرگری
نوع محصول: متری
کدمحصول : 12120492
×

نخ زرگری یاسی درجه ۱

 
nakhzargariyasii
واحد: متر
جنس نخ: ابریشمی
رنگ پایه: بنفش
نوع بافت: تک لا
اندازه قطر: 1mm
ضخامت: 1 mm
نوع تاب نخ: تابیده
نوع نخ: زرگری
نوع محصول: متری
کدمحصول : 12128518
×

نخ زرگری آبی کاربنی درجه ۱

 
nakhzargarikarboni
واحد: متر
جنس نخ: ابریشمی
رنگ پایه: آبی
نوع بافت: تک لا
اندازه قطر: 1mm
ضخامت: 1 mm
نوع تاب نخ: تابیده
نوع نخ: زرگری
نوع محصول: متری
کدمحصول : 12127205
×

نخ زرگری خردلی درجه ۱

 
nakhzargarikhardeli
واحد: متر
جنس نخ: ابریشمی
رنگ پایه: زرد قلم
نوع بافت: تک لا
اندازه قطر: 1mm
ضخامت: 1 mm
نوع تاب نخ: تابیده
نوع نخ: زرگری
نوع محصول: متری
کدمحصول : 1211۶۰۰۱
×

نخ زرگری قهوه‌ای سوخته درجه ۱

 
nakhzargariqahveeisookhte
واحد: متر
جنس نخ: ابریشمی
رنگ پایه: قهوه ای
نوع بافت: تک لا
اندازه قطر: 1mm
ضخامت: 1 mm
نوع تاب نخ: تابیده
نوع نخ: زرگری
نوع محصول: متری
کدمحصول : 12118880
×

نخ زرگری نقره‌ای درجه ۱

 
nakhzargarinoghreei
واحد: متر
جنس نخ: ابریشمی
رنگ پایه: نقره ای
نوع بافت: تک لا
اندازه قطر: 1mm
ضخامت: 1 mm
نوع تاب نخ: تابیده
نوع نخ: زرگری
نوع محصول: متری
کدمحصول : 12119836
×

نخ زرگری زرشکی درجه ۱

 
nakhzargarizereshki
واحد: متر
جنس نخ: ابریشمی
رنگ پایه: قرمز
نوع بافت: تک لا
اندازه قطر: 1mm
ضخامت: 1 mm
نوع تاب نخ: تابیده
نوع نخ: زرگری
نوع محصول: متری
کدمحصول : 12112803

یکی از انواع مختلف نخ ها نخ های زرگری هستند به نخ های زرگری نخ دستبند یا نخ دستبندبافی گفته می شود. نخ های زرگری دارای ضخامت 1 میلی متری و فشرده هستند و وزن هر دوک نخ حدودا 50 گرم است نخ های زرگری برخلاف نخ های دمسه و کوبلن رشته رشته نیستند و بسیارفشرده می باشند ودارای سطحی براق اند از نخ هایزرگری برای نخ دستبند بافی با مهره و همچنین مکرومه بافی استفاده می شود . دستبندهای محبوب ؛ دستبند های  دوستی نیز از بافتن نخ ها به هم شکل می گیرند چون نخ های معمولی و کاموا معمولا دارای پرز هستند و بعد از مدتی شکل ظاهری نامناسبی پیدا می کنند نخ های زرگری بهترین گزینه برای بافت دستبند های دوستی هستند. 


در حال بررسی
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
خوش آمدید
تعداد محصول به روز شد
محصول به سبد خرید اضافه شد
احتمالا یکی از محصولات درخواستیتون به تعدادی که سفارش دادید موجود نیست
سفارش شما ثبت شد
پرداخت شما به صورت نقدی در محل خواهد بود
سبد خرید شما خالی است !!