سبد خرید شما خالی است !

سبد خرید شما خالی است !

نخ زرگری ( نخ دستبند )

از نخ زرگری با دستنبد برای ساخت انواع دست بند ، میکرو مکرومه و... استفاده میشود . ضخامت نخ زرگری 1 میلی متر میباشد و وزن هر دوک نخ زرگری حدود 50 گرم میباشد. برای ساخت دستبند با استفاده از نخ زرگری از گره کشویی استفاده میشود .

جستجو در دسته "نخ زرگری ( نخ دستبند )" :

×

نخ زرگری سرمه ای

150 تومان
honari-249-699
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

جنس نخ: ابریشمی
رنگ پایه: سرمه ای
اندازه قطر: 1mm
کشور سازنده نخ: چین
نوع تاب نخ: تک لا
مارک نخ: چین
نوع نخ: زرگری
اندازه یا وزن دوک: 50g
نوع محصول: متری
واحد: متر
کدمحصول : 09040140
×

نخ زرگری آبی

150 تومان
honari-957-263
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

ناموجود
جنس نخ: ابریشمی
رنگ پایه: آبی
اندازه قطر: 1mm
کشور سازنده نخ: چین
نوع تاب نخ: تک لا
مارک نخ: چین
نوع نخ: زرگری
اندازه یا وزن دوک: 50g
نوع محصول: متری
واحد: متر
کدمحصول : 09040139
×

نخ زرگری قهوه ای تیره

150 تومان
honari-917-921
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

ناموجود
جنس نخ: ابریشمی
رنگ پایه: قهوه ای
اندازه قطر: 1mm
کشور سازنده نخ: چین
نوع تاب نخ: تک لا
مارک نخ: چین
نوع نخ: زرگری
اندازه یا وزن دوک: 50g
نوع محصول: متری
واحد: متر
کدمحصول : 09040138
×

نخ زرگری نارنجی روشن

150 تومان
honari-131-950
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

ناموجود
جنس نخ: ابریشمی
رنگ پایه: نارنجی
اندازه قطر: 1mm
کشور سازنده نخ: چین
نوع تاب نخ: تک لا
مارک نخ: چین
نوع نخ: زرگری
اندازه یا وزن دوک: 50g
نوع محصول: متری
واحد: متر
کدمحصول : 09040137
×

نخ زرگری زرد روشن

150 تومان
honari-42-50
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

ناموجود
جنس نخ: ابریشمی
رنگ پایه: زرد
اندازه قطر: 1mm
کشور سازنده نخ: چین
نوع تاب نخ: تک لا
مارک نخ: چین
نوع نخ: زرگری
اندازه یا وزن دوک: 50g
نوع محصول: متری
واحد: متر
کدمحصول : 09040136
×

نخ زرگری گلبهی

150 تومان
honari-842-763
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

ناموجود
جنس نخ: ابریشمی
رنگ پایه: صورتی
اندازه قطر: 1mm
کشور سازنده نخ: چین
نوع تاب نخ: تک لا
مارک نخ: چین
نوع نخ: زرگری
اندازه یا وزن دوک: 50g
نوع محصول: متری
واحد: متر
کدمحصول : 09040135
25 % -
نخ زرگری صورتی

150 تومان
100 تومان
×

نخ زرگری صورتی

25 % - 150 تومان100 تومان
honari-262-953
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

ناموجود
جنس نخ: ابریشمی
رنگ پایه: صورتی
اندازه قطر: 1mm
کشور سازنده نخ: چین
نوع تاب نخ: تک لا
مارک نخ: چین
نوع نخ: زرگری
اندازه یا وزن دوک: 50g
نوع محصول: متری
واحد: متر
کدمحصول : 09040134
×

نخ زرگری صورتی تیره

150 تومان
honari-724-288
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

ناموجود
جنس نخ: ابریشمی
رنگ پایه: صورتی
اندازه قطر: 1mm
کشور سازنده نخ: چین
نوع تاب نخ: تک لا
نوع نخ: زرگری
اندازه یا وزن دوک: 60g
نوع محصول: متری
واحد: متر
کدمحصول : 09040133
×

نخ زرگری صورتی روشن

150 تومان
honari-157-868
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

ناموجود
جنس نخ: ابریشمی
رنگ پایه: صورتی
اندازه قطر: 1mm
کشور سازنده نخ: چین
نوع تاب نخ: تک لا
مارک نخ: چین
نوع نخ: زرگری
اندازه یا وزن دوک: 60g
نوع محصول: متری
واحد: متر
کدمحصول : 09040132
×

نخ زرگری شیری

100 تومان
nakh_zargari_shiri
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته


جنس نخ: ابریشمی
اندازه قطر: 1mm
رنگ پایه: کرم
کشور سازنده نخ: چین
نوع نخ: زرگری
نوع تاب نخ: تک لا
اندازه یا وزن دوک: 60g
مارک نخ: چین
نوع محصول: متری
واحد: متر
کدمحصول : 09040130
×

نخ زرگری آبی

150 تومان
nakh_zargari_abi_firozei
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

ناموجود
جنس نخ: ابریشمی
رنگ پایه: آبی
اندازه قطر: 1mm
کشور سازنده نخ: چین
نوع نخ: زرگری
نوع تاب نخ: تک لا
اندازه یا وزن دوک: 60g
مارک نخ: چین
نوع محصول: متری
واحد: متر
کدمحصول : 09040119
×

نخ زرگری زرشکی

150 تومان
nakh_zargari_ghahvei_maiel_be_ghermez
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

جنس نخ: ابریشمی
رنگ پایه: قرمز
اندازه قطر: 1mm
کشور سازنده نخ: چین
نوع نخ: زرگری
نوع تاب نخ: تک لا
اندازه یا وزن دوک: 60g
مارک نخ: چین
نوع محصول: متری
واحد: متر
کدمحصول : 09040118
×

نخ زرگری صورتی نئونی

150 تومان
nakh_zargari_sorati_neon
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

جنس نخ: ابریشمی
رنگ پایه: صورتی
اندازه قطر: 1mm
کشور سازنده نخ: چین
نوع نخ: زرگری
نوع تاب نخ: تک لا
اندازه یا وزن دوک: 60g
مارک نخ: چین
نوع محصول: متری
واحد: متر
کدمحصول : 09040117
20 % -
نخ زرگری بنفش

150 تومان
100 تومان
×

نخ زرگری بنفش

20 % - 150 تومان100 تومان
nakh_zargari_banafsh
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

ناموجود
جنس نخ: ابریشمی
رنگ پایه: بنفش
اندازه قطر: 1mm
کشور سازنده نخ: چین
نوع نخ: زرگری
نوع تاب نخ: تک لا
اندازه یا وزن دوک: 60g
مارک نخ: چین
نوع محصول: متری
واحد: متر
کدمحصول : 09040112
×

نخ زرگری سبز

150 تومان
nakh_zargari_sabz
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته


ناموجود
جنس نخ: ابریشمی
رنگ پایه: سبز
اندازه قطر: 1mm
کشور سازنده نخ: چین
نوع نخ: زرگری
نوع تاب نخ: تک لا
اندازه یا وزن دوک: 60g
مارک نخ: چین
نوع محصول: متری
واحد: متر
کدمحصول : 09040106
×

نخ زرگری مشکی

100 تومان
nakh_zargari_meshki
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

ناموجود
جنس نخ: ابریشمی
رنگ پایه: سیاه
اندازه قطر: 1mm
کشور سازنده نخ: چین
نوع نخ: زرگری
نوع تاب نخ: تک لا
اندازه یا وزن دوک: 60g
مارک نخ: چین
نوع محصول: متری
واحد: متر
کدمحصول : 09040101
×

نخ زرگری نسکافه ای

honari-711-352
انتخاب نوع بسته
جنس نخ: ابریشمی
اندازه قطر: 1mm
کشور سازنده نخ: چین
نوع تاب نخ: تک لا
مارک نخ: چین
نوع نخ: زرگری
اندازه یا وزن دوک: 50g
نوع محصول: متری
واحد: متر
کدمحصول : 09040142
×

نخ زرگری بنفش بادمجانی

honari-89-817
انتخاب نوع بسته
ناموجود
ناموجود
جنس نخ: ابریشمی
رنگ پایه: بنفش
اندازه قطر: 1mm
کشور سازنده نخ: چین
نوع تاب نخ: تک لا
نوع نخ: زرگری
اندازه یا وزن دوک: 50g
نوع محصول: متری
واحد: متر
کدمحصول : 09040141
×

نخ زرگری قهوه ای

honari-620-694
انتخاب نوع بسته
ناموجود
جنس نخ: ابریشمی
رنگ پایه: قهوه ای
اندازه قطر: 1mm
کشور سازنده نخ: چین
نوع نخ: زرگری
نوع تاب نخ: تک لا
اندازه یا وزن دوک: 60g
مارک نخ: چین
نوع محصول: متری
واحد: متر
کدمحصول : 09040131
نا موجود
نخ ساده سفید

...
×

نخ ساده سفید

nakh_sade_sefid
انتخاب نوع بسته
ناموجود
جنس نخ: ابریشمی
رنگ پایه: سفید
اندازه قطر: 1mm
کشور سازنده نخ: چین
نوع نخ: زرگری
نوع تاب نخ: تک لا
اندازه یا وزن دوک: 60g
مارک نخ: چین
نوع محصول: متری
واحد: عدد
کدمحصول : 09040123
نا موجود
نخ ساده مشکی

...
×

نخ ساده مشکی

nakh_sade_meshki
انتخاب نوع بسته
ناموجود
جنس نخ: ابریشمی
رنگ پایه: سیاه
اندازه قطر: 1mm
کشور سازنده نخ: چین
نوع نخ: زرگری
نوع تاب نخ: تک لا
اندازه یا وزن دوک: 60g
مارک نخ: چین
نوع محصول: متری
واحد: عدد
کدمحصول : 09040122
×

نخ زرگری طلایی تیره

nakh_zargari_talaie_tire
انتخاب نوع بسته
ناموجود
جنس نخ: ابریشمی
رنگ پایه: طلایی
اندازه قطر: 1mm
کشور سازنده نخ: چین
نوع نخ: زرگری
نوع تاب نخ: تک لا
اندازه یا وزن دوک: 60g
مارک نخ: چین
نوع محصول: متری
واحد: متر
کدمحصول : 09040121
×

نخ زرگری فیروزه ای روشن

nakh_zargari_firozei_roshan
انتخاب نوع بسته
ناموجود
جنس نخ: ابریشمی
رنگ پایه: سبز
اندازه قطر: 1mm
کشور سازنده نخ: چین
نوع نخ: زرگری
نوع تاب نخ: تک لا
اندازه یا وزن دوک: 60g
مارک نخ: چین
نوع محصول: متری
واحد: متر
کدمحصول : 09040120
نا موجود
نخ زرگری کرم

...
×

نخ زرگری کرم

nakh_zargari_kerem
انتخاب نوع بسته
ناموجود
جنس نخ: ابریشمی
رنگ پایه: زرد
اندازه قطر: 1mm
کشور سازنده نخ: چین
نوع نخ: زرگری
نوع تاب نخ: تک لا
اندازه یا وزن دوک: 60g
مارک نخ: چین
نوع محصول: متری
واحد: متر
کدمحصول : 09040116
×

نخ زرگری سبز یشمی

nakh_zargari_sabz_yashmi
انتخاب نوع بسته
ناموجود
ناموجود
جنس نخ: ابریشمی
رنگ پایه: سبز
اندازه قطر: 1mm
کشور سازنده نخ: چین
نوع نخ: زرگری
نوع تاب نخ: تک لا
اندازه یا وزن دوک: 60g
مارک نخ: چین
نوع محصول: متری
واحد: متر
کدمحصول : 09040115
×

نخ زرگری سرخابی تیره

nakh_zargari_srokhabi_tire
انتخاب نوع بسته
ناموجود
جنس نخ: ابریشمی
رنگ پایه: قرمز
اندازه قطر: 1mm
کشور سازنده نخ: چین
نوع نخ: زرگری
نوع تاب نخ: تک لا
اندازه یا وزن دوک: 60g
مارک نخ: چین
نوع محصول: متری
واحد: متر
کدمحصول : 09040114
×

نخ زرگری سرخابی

nakh_zargari_sorkhabi
انتخاب نوع بسته
ناموجود
جنس نخ: ابریشمی
رنگ پایه: قرمز
اندازه قطر: 1mm
کشور سازنده نخ: چین
نوع نخ: زرگری
نوع تاب نخ: تک لا
اندازه یا وزن دوک: 60g
مارک نخ: چین
نوع محصول: متری
واحد: متر
کدمحصول : 09040113
نا موجود
نخ زرگری بنفش

...
×

نخ زرگری بنفش

nakh_zargari_yasi
انتخاب نوع بسته
ناموجود
جنس نخ: ابریشمی
رنگ پایه: بنفش
اندازه قطر: 1mm
کشور سازنده نخ: چین
نوع نخ: زرگری
نوع تاب نخ: تک لا
اندازه یا وزن دوک: 60g
مارک نخ: چین
نوع محصول: متری
واحد: متر
کدمحصول : 09040110
×

نخ زرگری هفت رنگ

nakh_zargari_haft_rang
انتخاب نوع بسته
ناموجود
جنس نخ: ابریشمی
رنگ پایه: چند رنگ
اندازه قطر: 1mm
کشور سازنده نخ: چین
نوع نخ: زرگری
نوع تاب نخ: تک لا
اندازه یا وزن دوک: 60g
مارک نخ: چین
نوع محصول: متری
واحد: متر
کدمحصول : 09040109
×

نخ زرگری زرد نئونی

nakh_zargari_sabz_neon
انتخاب نوع بسته
ناموجود
جنس نخ: ابریشمی
رنگ پایه: زرد
اندازه قطر: 1mm
کشور سازنده نخ: چین
نوع نخ: زرگری
نوع تاب نخ: تک لا
اندازه یا وزن دوک: 60g
مارک نخ: چین
نوع محصول: متری
واحد: متر
کدمحصول : 09040108
×

نخ زرگری سبز روشن

nakh_zargari_sabz_roshan
انتخاب نوع بسته
ناموجود
جنس نخ: ابریشمی
رنگ پایه: سبز
اندازه قطر: 1mm
کشور سازنده نخ: چین
نوع نخ: زرگری
نوع تاب نخ: تک لا
اندازه یا وزن دوک: 60g
مارک نخ: چین
نوع محصول: متری
واحد: متر
کدمحصول : 09040107
×

نخ زرگری نارنجی

nakh_zargari_narenji
انتخاب نوع بسته
ناموجود
جنس نخ: ابریشمی
رنگ پایه: نارنجی
اندازه قطر: 1mm
کشور سازنده نخ: چین
نوع نخ: زرگری
نوع تاب نخ: تک لا
اندازه یا وزن دوک: 60g
مارک نخ: چین
نوع محصول: متری
واحد: متر
کدمحصول : 09040105
نا موجود
نخ زرگری آبی

...
×

نخ زرگری آبی

nakh_zargari_abi
انتخاب نوع بسته
ناموجود
جنس نخ: ابریشمی
رنگ پایه: آبی
اندازه قطر: 1mm
کشور سازنده نخ: چین
نوع نخ: زرگری
نوع تاب نخ: تک لا
اندازه یا وزن دوک: 60g
مارک نخ: چین
نوع محصول: متری
واحد: متر
کدمحصول : 09040104
نا موجود
نخ زرگری قرمز

...
×

نخ زرگری قرمز

nakh_zargari_ghermez
انتخاب نوع بسته
ناموجود
ناموجود
جنس نخ: ابریشمی
رنگ پایه: قرمز
اندازه قطر: 1mm
کشور سازنده نخ: چین
نوع نخ: زرگری
نوع تاب نخ: تک لا
اندازه یا وزن دوک: 60g
مارک نخ: چین
نوع محصول: متری
واحد: متر
کدمحصول : 09040103
نا موجود
نخ زرگری سفید

...
×

نخ زرگری سفید

nakh_zargari_sefid
انتخاب نوع بسته
ناموجود
جنس نخ: ابریشمی
رنگ پایه: سفید
اندازه قطر: 1mm
کشور سازنده نخ: چین
نوع نخ: زرگری
نوع تاب نخ: تک لا
اندازه یا وزن دوک: 60g
مارک نخ: چین
نوع محصول: متری
واحد: متر
کدمحصول : 09040102

در حال بررسی
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
خوش آمدید
تعداد محصول به روز شد
محصول به سبد خرید اضافه شد
احتمالا یکی از محصولات درخواستیتون به تعدادی که سفارش دادید موجود نیست
ادامه
سفارش شما ثبت شد
پرداخت شما به صورت نقدی در محل خواهد بود
ادامه
سبد خرید شما خالی است !!
ادامه
ادامه