سبد خرید شما خالی است !

نخ کنفی

جستجو در دسته "نخ کنفی " :

×

نخ کنفی توپی 5mm

 
nakh-kanafi-topi-5mm
واحد: گرم
جنس نخ: کنفی
رنگ پایه: کرم
ضخامت: 5 mm
نوع نخ: نخ کنفی
نوع محصول: تکی
اندازه قطر: بالاتر از 1mm
کدمحصول : 01022370
×

نخ کنفی توپی(چهار لا) 3 mm

 
nakh-kanafi-topi-3mm
واحد: گرم
جنس نخ: کنفی
رنگ پایه: کرم
اندازه قطر: 3 mm
نوع نخ: نخ کنفی
نوع محصول: تکی
کدمحصول : 01022369
×

نخ کنفی مشکی 10 mm

 
nakh-kanafi-black-10mm-5m
واحد: متر
جنس نخ: کنفی
رنگ پایه: سیاه
ضخامت: 10 mm
نوع تاب نخ: سه رشته ای
نوع نخ: طناب
اندازه یا وزن دوک: 5 m
نوع محصول: بسته ای
اندازه قطر: 10mm
کدمحصول : 01022367
×

نخ کنفی سه رنگ زرد 5 mm

 
Yarn-yellow-5mm-10m
واحد: متر
جنس نخ: کنفی
رنگ پایه: زرد
ضخامت: 5 mm
نوع تاب نخ: سه رشته ای
نوع نخ: طناب
اندازه یا وزن دوک: 10 m
نوع محصول: بسته ای
اندازه قطر: بالاتر از 1mm
کدمحصول : 01022366
×

نخ کنفی سه رنگ مشکی 5 mm

 
Yarn-black-5mm-10m
واحد: متر
جنس نخ: کنفی
رنگ پایه: سیاه
ضخامت: 5 mm
نوع تاب نخ: سه رشته ای
نوع نخ: طناب
اندازه یا وزن دوک: 10 m
نوع محصول: بسته ای
اندازه قطر: بالاتر از 1mm
کدمحصول : 01022365
×

نخ کنفی سه رنگ آبی 5 mm

 
Yarn-blue-5mm-10m
واحد: متر
جنس نخ: کنفی
رنگ پایه: آبی
ضخامت: 5 mm
نوع تاب نخ: سه رشته ای
نوع نخ: طناب
اندازه یا وزن دوک: 10 m
نوع محصول: بسته ای
اندازه قطر: بالاتر از 1mm
کدمحصول : 01022364
×

نخ کنفی دو رنگ زرشکی 5 mm

 
Yarn-zereshki-5mm-10m
واحد: متر
جنس نخ: کنفی
رنگ پایه: قرمز
ضخامت: 5 mm
نوع تاب نخ: سه رشته ای
نوع نخ: طناب
اندازه یا وزن دوک: 10 m
نوع محصول: بسته ای
اندازه قطر: بالاتر از 1mm
کدمحصول : 01022363
×

نخ کنفی سه رنگ کرم 5 mm

 
Yarn-cream-5mm-10m
واحد: متر
جنس نخ: کنفی
رنگ پایه: کرم
ضخامت: 5 mm
نوع تاب نخ: سه رشته ای
نوع نخ: طناب
اندازه یا وزن دوک: 10 m
نوع محصول: بسته ای
اندازه قطر: بالاتر از 1mm
کدمحصول : 01022362
×

گونی کنفی 3 متری

 
honari-1550135437-521
واحد: بسته
جنس نخ: کنفی
اندازه یا وزن دوک: 3 متری - عرض 60 سانتی متری
نوع محصول: بسته ای
کدمحصول : 01022359
×

گونی کنفی 10 متری

 
honari-1550135201-546
واحد: بسته
جنس نخ: کنفی
اندازه یا وزن دوک: 10 متری - عرض 60 سانتی متر
نوع محصول: بسته ای
کدمحصول : 01022358
نا موجود
حصیر تخت 2 cm

 
×

حصیر تخت 2 cm

 
hasir-takht-2cm
واحد: كلاف
رنگ پایه: کرم
ضخامت: 2 cm
نوع تاب نخ: بافت
اندازه یا وزن دوک: 5 m
نوع محصول: بسته ای
کدمحصول : 01022357
نا موجود
حصیر تخت 1 cm

 
×

حصیر تخت 1 cm

 
hasir-takht-1cm
واحد: كلاف
اندازه یا وزن دوک: 5 m
رنگ پایه: کرم
ضخامت: 1 cm
نوع تاب نخ: بافت
نوع محصول: بسته ای
کدمحصول : 01022356
نا موجود
حصیر تخت 1.5 cm

 
×

حصیر تخت 1.5 cm

 
hasir-takht-15mm
واحد: كلاف
رنگ پایه: کرم
ضخامت: 1.5 cm
نوع تاب نخ: بافت
اندازه یا وزن دوک: 5 m
نوع محصول: بسته ای
کدمحصول : 01022355
نا موجود
طناب زرد 10 mm

 
×

طناب زرد 10 mm

 
nakh-kanafi-yellow-10mm
واحد: كلاف
جنس نخ: مصنوعی
رنگ پایه: سبز
اندازه قطر: 10mm
ضخامت: 10 mm
نوع تاب نخ: سه رشته ای
نوع نخ: طناب
اندازه یا وزن دوک: 5 m
نوع محصول: تکی
کدمحصول : 01022354
نا موجود
طناب سبز 12 mm

 
×

طناب سبز 12 mm

 
tanab-green-12mm
واحد: دوك
جنس نخ: مصنوعی
رنگ پایه: سبز
اندازه قطر: 12mm
نوع تاب نخ: سه رشته ای
نوع نخ: طناب
اندازه یا وزن دوک: 5 m
نوع محصول: تکی
کدمحصول : 01022350
×

نخ کنفی سفید سبزآبی 10 mm

 
nakh-kanafi-sefid-sabzabi-10mm
واحد: كلاف
جنس نخ: کنفی
رنگ پایه: چند رنگ
اندازه قطر: 10mm
نوع تاب نخ: سه رشته ای
نوع نخ: نخ کنفی
اندازه یا وزن دوک: 5 m
نوع محصول: تکی
کدمحصول : 01022349
نا موجود
حصیر

 
×

حصیر

 
hasir-5-8-mm
واحد: متر
رنگ پایه: کرم
ضخامت: 5 الی 8 میلی متر
نوع تاب نخ: دو رشته ای
نوع نخ: طناب
اندازه یا وزن دوک: 2 متر
نوع محصول: متری
کدمحصول : 01022344
نا موجود
نوار کنفی 6 mm

 
×

نوار کنفی 6 mm

 
honari-1541864656-406
واحد: متر
جنس نخ: کنفی
رنگ پایه: سبز
ضخامت: 6mm
نوع نخ: نخ کنفی
اندازه یا وزن دوک: 10 m
نوع محصول: تکی
اندازه قطر: بالاتر از 1mm
کدمحصول : 01022343
×

طناب سبزآبی 10 mm

 
honari-1541839411-24
واحد: متر
جنس نخ: مصنوعی
رنگ پایه: سبز
اندازه قطر: 10mm
ضخامت: 10mm
نوع تاب نخ: سه رشته ای
نوع نخ: طناب
اندازه یا وزن دوک: 10 m
نوع محصول: تکی
کدمحصول : 01022337
×

طناب سرمه ای 12 mm

 
honari-1541839024-131
واحد: كلاف
جنس نخ: مصنوعی
رنگ پایه: سرمه ای
ضخامت: 12mm
نوع تاب نخ: سه رشته ای
نوع نخ: طناب
اندازه یا وزن دوک: 10 m
نوع محصول: تکی
اندازه قطر: 12mm
کدمحصول : 01022336
×

طناب قهوه ای آبی 10mm

 
honari-1537780965-846
واحد: كلاف
جنس نخ: ترکیب پنبه ای و الیاف
رنگ پایه: چند رنگ
اندازه قطر: بالاتر از 1mm
ضخامت: 10mm
نوع تاب نخ: بافت
نوع نخ: طناب
اندازه یا وزن دوک: 4 متر
نوع محصول: بسته ای
کدمحصول : 01022333
×

گونی کنفی 1 متری

 
honari-1536227794-524
واحد: بسته
جنس نخ: کنفی
اندازه یا وزن دوک: 1 متری - عرض 60 سانتی متر
نوع محصول: بسته ای
کدمحصول : 01022328
×

نخ کنفی برزیلی10mm

 
honari-1535172858-455
واحد: كلاف
جنس نخ: کنفی
رنگ پایه: قهوه ای
اندازه قطر: 9mm
ضخامت: 9mm
نوع تاب نخ: سه رشته ای
نوع نخ: نخ کنفی
اندازه یا وزن دوک: 10 متر
نوع محصول: متری
کدمحصول : 01022327
نا موجود
نوار کنفی 10mm

 
×

نوار کنفی 10mm

 
honari-1531822789-214
واحد: متر
جنس نخ: کنفی
رنگ پایه: کرم
اندازه قطر: بالاتر از 1mm
کشور سازنده : ایران
ضخامت: 10mm
نوع تاب نخ: بافت
نوع نخ: نخ کنفی
نوع محصول: متری
کدمحصول : 01022326
×

نخ کنفی دو رنگ زرشکی توسی 12mm

 
honari-1531567672-827
واحد: متر
جنس نخ: کنفی
رنگ پایه: چند رنگ
اندازه قطر: بالاتر از 1mm
کشور سازنده : ایران
ضخامت: 12mm
نوع نخ: نخ کنفی
نوع محصول: متری
کدمحصول : 01022324
نا موجود
حصیر نازک

 
×

حصیر نازک

 
honari-1531309484-232
واحد: كلاف
رنگ پایه: کرم
ضخامت: 5mm
نوع تاب نخ: بافت
کدمحصول : 01022323
نا موجود
حصیر ضخیم

 
×

حصیر ضخیم

 
honari-1531309276-690
واحد: كلاف
رنگ پایه: کرم
ضخامت: 8mm
نوع تاب نخ: بافت
کدمحصول : 01022322
×

نخ کنفی بافت دو رنگ آبی 7mm

 
honari-1530017006-144
واحد: متر
جنس نخ: کنفی
اندازه قطر: بالاتر از 1mm
کشور سازنده : ایران
ضخامت: 7mm
نوع تاب نخ: بافت
نوع نخ: نخ کنفی
نوع محصول: متری
رنگ پایه: آبی
کدمحصول : 01022321
×

نخ کنفی دو رنگ سبز 10mm

 
honari-1530016775-825
واحد: متر
جنس نخ: کنفی
اندازه قطر: بالاتر از 1mm
کشور سازنده : ایران
ضخامت: 10mm
نوع نخ: نخ کنفی
نوع محصول: متری
رنگ پایه: سبز
کدمحصول : 01022320
نا موجود
نخ کنفی 3mm

 
×

نخ کنفی 3mm

 
honari-680-495
واحد: متر
جنس نخ: کنفی
رنگ پایه: کرم
اندازه قطر: بالاتر از 1mm
کشور سازنده : ایران
ضخامت: 3mm
نوع تاب نخ: بافت
نوع نخ: نخ کنفی
نوع محصول: متری
کدمحصول : 01022313
نا موجود
نخ کنفی 8mm

 
×

نخ کنفی 8mm

 
honari-933-983
واحد: متر
اندازه قطر: بالاتر از 1mm
رنگ پایه: کرم
ضخامت: 8mm
کشور سازنده : ایران
نوع نخ: نخ کنفی
نوع محصول: متری
جنس نخ: کنفی
نوع تاب نخ: بافت
کدمحصول : 01022302
نا موجود
نخ کنفی 10mm

 
×

نخ کنفی 10mm

 
nakh_kanafi_10
واحد: متر
اندازه قطر: بالاتر از 1mm
رنگ پایه: کرم
کشور سازنده : ایران
نوع نخ: نخ کنفی
نوع محصول: متری
جنس نخ: کنفی
نوع تاب نخ: بافت
ضخامت: 10mm
کدمحصول : 01022301

یکی از انواع نخ های و نوار های تزیینی نخ های کنفی هستند نخ های کنفی از الیاف طبیعی بافته شده اند و  دارای ضخامت قطر متنوع ای هستند و بر اساس ضخامت قطر ان ها دسه بندی می شوند و از 0.2 میلی متر تا 1 میلی متر متغیر می باشند.  علاوه بر نخ های کنفی به صورت نوارهای کنفی نیز به فروش می رسند نوار های کنفی داری اندازه عرض های متنوع می باشند. نخ های کنفی مکعمولا به رنگ طبیعی خود رنگ کرمی یا قهوه ای کمرنگ هستند ولی نخ های کنفی قابلیت رنگ آمیزی هم دارند و به صورت نخ های کنفی دو رنگ و نخ های کنفی رنگی به فروش می رسند. 

نخ های کنفی دارای کاربرد های زیادی می باشند از نخ های کنفی برای بافت سبد کنفی در طرح های مختلف و همچنین پادری کنفی استفاده می شود. علاوه براین برای تزیین بسته هدیه ، تزیین گلدان ها و غیره نیز از نوار ها کنفی و نخ های کنفی سایز های مختلف استفاده می شود. 


در حال بررسی
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
خوش آمدید
تعداد محصول به روز شد
محصول به سبد خرید اضافه شد
احتمالا یکی از محصولات درخواستیتون به تعدادی که سفارش دادید موجود نیست
ادامه
سفارش شما ثبت شد
پرداخت شما به صورت نقدی در محل خواهد بود
ادامه
سبد خرید شما خالی است !!
ادامه
ادامه