سبد خرید شما خالی است !

نخ کنفی

جستجو در دسته "نخ کنفی " :

×

طناب قهوه ای براق 10mm

4/000 تومان
honari-1537781466-517
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: كلاف
جنس نخ: مصنوعی
رنگ پایه: قهوه ای
اندازه قطر: بالاتر از 1mm
ضخامت: 10mm
نوع تاب نخ: بافت
نوع نخ: طناب
اندازه یا وزن دوک: 4 متر
نوع محصول: بسته ای
کدمحصول : 01022335
تعداد بسته
×

طناب طوسی براق 10mm

4/000 تومان
honari-1537781171-456
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: كلاف
جنس نخ: مصنوعی
رنگ پایه: طوسی
اندازه قطر: بالاتر از 1mm
ضخامت: 10mm
نوع تاب نخ: بافت
نوع نخ: طناب
اندازه یا وزن دوک: 4 متر
نوع محصول: بسته ای
کدمحصول : 01022334
تعداد بسته
×

طناب قهوه ای آبی 10mm

4/300 تومان
honari-1537780965-846
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: كلاف
جنس نخ: ترکیب پنبه ای و الیاف
رنگ پایه: چند رنگ
اندازه قطر: بالاتر از 1mm
ضخامت: 10mm
نوع تاب نخ: بافت
نوع نخ: طناب
اندازه یا وزن دوک: 4 متر
نوع محصول: بسته ای
کدمحصول : 01022333
تعداد بسته
×

طناب قرمز مشکی 10mm

4/000 تومان
honari-1537780045-973
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: كلاف
جنس نخ: ترکیب پنبه ای و الیاف
رنگ پایه: چند رنگ
اندازه قطر: بالاتر از 1mm
ضخامت: 10mm
نوع تاب نخ: بافت
نوع نخ: طناب
اندازه یا وزن دوک: 4 متر
نوع محصول: بسته ای
کدمحصول : 01022331
تعداد بسته
×

طناب کرم قهوه ای 10mm

4/300 تومان
honari-1537776961-630
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: كلاف
جنس نخ: ترکیب پنبه ای و الیاف
رنگ پایه: چند رنگ
اندازه قطر: بالاتر از 1mm
ضخامت: 10mm
نوع تاب نخ: بافت
اندازه یا وزن دوک: 4 متر
نوع محصول: بسته ای
نوع نخ: طناب
کدمحصول : 01022329
تعداد بسته
حصیر نازک

7/500 تومان
×

حصیر نازک

7/500 تومان
honari-1531309484-232
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: كلاف
رنگ پایه: کرم
ضخامت: 5mm
نوع تاب نخ: بافت
کدمحصول : 01022323
تعداد بسته
حصیر ضخیم

8/000 تومان
×

حصیر ضخیم

8/000 تومان
honari-1531309276-690
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: كلاف
رنگ پایه: کرم
ضخامت: 8mm
نوع تاب نخ: بافت
کدمحصول : 01022322
تعداد بسته
×

طناب قهوه ای زرد 10mm

 
honari-1537780532-15
واحد: كلاف
جنس نخ: ترکیب پنبه ای و الیاف
رنگ پایه: چند رنگ
اندازه قطر: بالاتر از 1mm
ضخامت: 10mm
نوع تاب نخ: بافت
نوع نخ: طناب
اندازه یا وزن دوک: 4 متر
نوع محصول: بسته ای
کدمحصول : 01022332
×

طناب قهوه ای دورنگ 10mm

 
honari-1537778934-161
واحد: كلاف
جنس نخ: ترکیب پنبه ای و الیاف
رنگ پایه: قهوه ای
اندازه قطر: بالاتر از 1mm
ضخامت: 10mm
نوع تاب نخ: بافت
نوع نخ: طناب
اندازه یا وزن دوک: 4 متر
نوع محصول: بسته ای
کدمحصول : 01022330
×

گونی کنفی 100*60 cm

 
honari-1536227794-524
واحد: بسته
جنس نخ: کنفی
اندازه یا وزن دوک: 100*60 cm
نوع محصول: بسته ای
کدمحصول : 01022328
×

نخ کنفی برزیلی10mm

 
honari-1535172858-455
واحد: كلاف
جنس نخ: کنفی
رنگ پایه: قهوه ای
اندازه قطر: 9mm
ضخامت: 9mm
نوع تاب نخ: سه رشته ای
نوع نخ: نخ کنفی
اندازه یا وزن دوک: 10 متر
نوع محصول: متری
کدمحصول : 01022327
نا موجود
نوار کنفی 6mm

 
×

نوار کنفی 6mm

 
honari-1531822789-214
واحد: متر
جنس نخ: کنفی
رنگ پایه: کرم
اندازه قطر: بالاتر از 1mm
کشور سازنده : ایران
ضخامت: 6mm
نوع تاب نخ: بافت
نوع نخ: نخ کنفی
نوع محصول: متری
کدمحصول : 01022326
×

نخ کنفی مشکی 10mm

 
honari-1531567837-649
واحد: متر
جنس نخ: کنفی
رنگ پایه: سیاه
اندازه قطر: بالاتر از 1mm
ضخامت: 10mm
نوع نخ: نخ کنفی
نوع محصول: متری
کدمحصول : 01022325
×

نخ کنفی دو رنگ زرشکی توسی 12mm

 
honari-1531567672-827
واحد: متر
جنس نخ: کنفی
رنگ پایه: چند رنگ
اندازه قطر: بالاتر از 1mm
کشور سازنده : ایران
ضخامت: 12mm
نوع نخ: نخ کنفی
نوع محصول: متری
کدمحصول : 01022324
×

نخ کنفی بافت دو رنگ آبی 7mm

 
honari-1530017006-144
واحد: متر
جنس نخ: کنفی
اندازه قطر: بالاتر از 1mm
کشور سازنده : ایران
ضخامت: 7mm
نوع تاب نخ: بافت
نوع نخ: نخ کنفی
نوع محصول: متری
کدمحصول : 01022321
×

نخ کنفی دو رنگ سبز 10mm

 
honari-1530016775-825
واحد: متر
جنس نخ: کنفی
اندازه قطر: بالاتر از 1mm
کشور سازنده : ایران
ضخامت: 10mm
نوع نخ: نخ کنفی
نوع محصول: متری
کدمحصول : 01022320
×

نخ کنفی دو رنگ آبی 10mm

 
honari-274-948
واحد: متر
جنس نخ: کنفی
اندازه قطر: بالاتر از 1mm
کشور سازنده : ایران
ضخامت: 10mm
نوع تاب نخ: بافت
نوع نخ: نخ کنفی
نوع محصول: متری
کدمحصول : 01022319
×

نخ کنفی دو رنگ سفید 10mm

 
honari-872-573
واحد: متر
جنس نخ: کنفی
اندازه قطر: بالاتر از 1mm
کشور سازنده : ایران
ضخامت: 10mm
نوع تاب نخ: بافت
نوع نخ: نخ کنفی
نوع محصول: متری
کدمحصول : 01022318
×

نخ کنفی دو رنگ نارنجی 10mm

 
honari-36-992
واحد: متر
جنس نخ: کنفی
اندازه قطر: بالاتر از 1mm
کشور سازنده : ایران
ضخامت: 10mm
نوع تاب نخ: بافت
نوع نخ: نخ کنفی
نوع محصول: متری
کدمحصول : 01022317
×

نخ کنفی دو رنگ قرمز 10mm

 
honari-636-762
واحد: متر
جنس نخ: کنفی
اندازه قطر: بالاتر از 1mm
کشور سازنده : ایران
ضخامت: 10mm
نوع تاب نخ: بافت
نوع نخ: نخ کنفی
نوع محصول: متری
کدمحصول : 01022316
×

نخ کنفی دو رنگ صورتی 10mm

 
honari-526-507
واحد: متر
جنس نخ: کنفی
اندازه قطر: بالاتر از 1mm
کشور سازنده : ایران
ضخامت: 10mm
نوع تاب نخ: بافت
نوع نخ: نخ کنفی
نوع محصول: متری
کدمحصول : 01022315
×

نخ کنفی دو رنگ زرد 10mm

 
honari-520-810
واحد: متر
جنس نخ: کنفی
اندازه قطر: بالاتر از 1mm
کشور سازنده : ایران
ضخامت: 10mm
نوع تاب نخ: بافت
نوع نخ: نخ کنفی
نوع محصول: متری
کدمحصول : 01022314
نا موجود
نخ کنفی 3mm

 
×

نخ کنفی 3mm

 
honari-680-495
واحد: متر
جنس نخ: کنفی
رنگ پایه: کرم
اندازه قطر: بالاتر از 1mm
کشور سازنده : ایران
ضخامت: 3mm
نوع تاب نخ: بافت
نوع نخ: نخ کنفی
نوع محصول: متری
کدمحصول : 01022313
نا موجود
نوار کنفی 25mm

 
×

نوار کنفی 25mm

 
honari-239-32
واحد: متر
رنگ پایه: کرم
ضخامت: 25mm
اندازه قطر: بالاتر از 1mm
کشور سازنده : ایران
نوع نخ: نخ کنفی
نوع محصول: متری
جنس نخ: کنفی
نوع تاب نخ: بافت
کدمحصول : 01022312
×

نوار کنفی شیری 12mm

 
honari-3-135
واحد: متر
رنگ پایه: سفید
ضخامت: 12mm
اندازه قطر: بالاتر از 1mm
کشور سازنده : ایران
نوع نخ: نخ کنفی
نوع محصول: متری
جنس نخ: کنفی
نوع تاب نخ: بافت
کدمحصول : 01022311
نا موجود
نوار کنفی 15mm

 
×

نوار کنفی 15mm

 
honari-522-740
واحد: متر
رنگ پایه: کرم
ضخامت: 10mm
اندازه قطر: بالاتر از 1mm
کشور سازنده : ایران
نوع نخ: نخ کنفی
نوع محصول: متری
جنس نخ: کنفی
نوع تاب نخ: بافت
کدمحصول : 01022310
نا موجود
نخ کنفی 7mm

 
×

نخ کنفی 7mm

 
honari-101-493
واحد: متر
رنگ پایه: کرم
اندازه قطر: بالاتر از 1mm
کشور سازنده : ایران
نوع نخ: نخ کنفی
نوع محصول: متری
جنس نخ: کنفی
نوع تاب نخ: بافت
ضخامت: 7mm
کدمحصول : 01022309
نا موجود
نخ کنفی 5mm

 
×

نخ کنفی 5mm

 
honari-573-70
واحد: متر
رنگ پایه: کرم
اندازه قطر: بالاتر از 1mm
کشور سازنده : ایران
نوع نخ: نخ کنفی
نوع محصول: متری
جنس نخ: کنفی
نوع تاب نخ: بافت
ضخامت: 5mm
کدمحصول : 01022308
نا موجود
نخ کنفی 4mm

 
×

نخ کنفی 4mm

 
honari-419-753
واحد: متر
رنگ پایه: کرم
اندازه قطر: 4mm
کشور سازنده : ایران
نوع نخ: نخ کنفی
نوع محصول: متری
جنس نخ: کنفی
نوع تاب نخ: بافت
ضخامت: 4mm
اندازه یا وزن دوک: 130 گرم
کدمحصول : 01022307
نا موجود
نخ کنفی 12mm

 
×

نخ کنفی 12mm

 
honari-350-239
واحد: متر
رنگ پایه: کرم
ضخامت: 12mm
اندازه قطر: بالاتر از 1mm
کشور سازنده : ایران
نوع نخ: نخ کنفی
نوع محصول: متری
جنس نخ: کنفی
نوع تاب نخ: بافت
کدمحصول : 01022306
×

نخ کنفی شیری 13mm

 
honari-276-410
واحد: متر
رنگ پایه: سفید
ضخامت: 13mm
اندازه قطر: بالاتر از 1mm
کشور سازنده : ایران
نوع نخ: نخ کنفی
نوع محصول: متری
جنس نخ: کنفی
نوع تاب نخ: بافت
کدمحصول : 01022305
نا موجود
نخ کنفی 1mm

 
×

نخ کنفی 1mm

 
honari-483-319
واحد: متر
اندازه قطر: 1mm
رنگ پایه: کرم
کشور سازنده : ایران
نوع نخ: نخ کنفی
نوع محصول: متری
جنس نخ: کنفی
نوع تاب نخ: بافت
کدمحصول : 01022304
نا موجود
نخ کنفی 2mm

 
×

نخ کنفی 2mm

 
honari-414-850
واحد: متر
اندازه قطر: بالاتر از 1mm
رنگ پایه: کرم
کشور سازنده : ایران
نوع نخ: نخ کنفی
نوع محصول: متری
جنس نخ: کنفی
نوع تاب نخ: بافت
ضخامت: 2mm
کدمحصول : 01022303
نا موجود
نخ کنفی 7mm

 
×

نخ کنفی 7mm

 
honari-933-983
واحد: متر
اندازه قطر: بالاتر از 1mm
رنگ پایه: کرم
ضخامت: 7mm
کشور سازنده : ایران
نوع نخ: نخ کنفی
نوع محصول: متری
جنس نخ: کنفی
نوع تاب نخ: بافت
کدمحصول : 01022302
نا موجود
نخ کنفی 10mm

 
×

نخ کنفی 10mm

 
nakh_kanafi_10
واحد: متر
اندازه قطر: بالاتر از 1mm
رنگ پایه: کرم
کشور سازنده : ایران
نوع نخ: نخ کنفی
نوع محصول: متری
جنس نخ: کنفی
نوع تاب نخ: بافت
ضخامت: 10mm
کدمحصول : 01022301

یکی از انواع نخ های و نوار های تزیینی نخ های کنفی هستند نخ های کنفی از الیاف طبیعی بافته شده اند و  دارای ضخامت قطر متنوع ای هستند و بر اساس ضخامت قطر ان ها دسه بندی می شوند و از 0.2 میلی متر تا 1 میلی متر متغیر می باشند.  علاوه بر نخ های کنفی به صورت نوارهای کنفی نیز به فروش می رسند نوار های کنفی داری اندازه عرض های متنوع می باشند. نخ های کنفی مکعمولا به رنگ طبیعی خود رنگ کرمی یا قهوه ای کمرنگ هستند ولی نخ های کنفی قابلیت رنگ آمیزی هم دارند و به صورت نخ های کنفی دو رنگ و نخ های کنفی رنگی به فروش می رسند. 

نخ های کنفی دارای کاربرد های زیادی می باشند از نخ های کنفی برای بافت سبد کنفی در طرح های مختلف و همچنین پادری کنفی استفاده می شود. علاوه براین برای تزیین بسته هدیه ، تزیین گلدان ها و غیره نیز از نوار ها کنفی و نخ های کنفی سایز های مختلف استفاده می شود. 


در حال بررسی
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
خوش آمدید
تعداد محصول به روز شد
محصول به سبد خرید اضافه شد
احتمالا یکی از محصولات درخواستیتون به تعدادی که سفارش دادید موجود نیست
ادامه
سفارش شما ثبت شد
پرداخت شما به صورت نقدی در محل خواهد بود
ادامه
سبد خرید شما خالی است !!
ادامه
ادامه