سبد خرید شما خالی است !

سبد خرید شما خالی است !

ورود
جستجو

نخ نامرئی

جستجو در دسته "نخ نامرئی" :

×

نخ نامرئی کشی 1mm

1/400 تومان
honari-127-644
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

جنس نخ: مصنوعی
رنگ پایه: سفید
اندازه قطر: 1mm
کشور سازنده نخ: چین
نوع تاب نخ: تک لا
نوع نخ: نامرئی
اندازه یا وزن دوک: 12g
مارک نخ: کریستال
نوع محصول: تکی
واحد: عدد
×

نخ نامرئی کشی 0.7mm

1/400 تومان
honari-779-293
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

جنس نخ: مصنوعی
رنگ پایه: سفید
اندازه قطر: 0.7mm
کشور سازنده نخ: چین
نوع تاب نخ: تک لا
نوع نخ: نامرئی
اندازه یا وزن دوک: 12g
مارک نخ: کریستال
نوع محصول: تکی
واحد: عدد
×

نخ نامرئی کشی 0.6mm

1/400 تومان
honari-808-92
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

جنس نخ: مصنوعی
رنگ پایه: سفید
اندازه قطر: 0.6mm
کشور سازنده نخ: چین
نوع تاب نخ: تک لا
نوع نخ: نامرئی
اندازه یا وزن دوک: 12g
مارک نخ: کریستال
نوع محصول: تکی
واحد: عدد
×

نخ رنگی کشی آبی

1/600 تومان
nakh_keshi_abi
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

جنس نخ: مصنوعی
رنگ پایه: آبی
اندازه قطر: 0.5mm
کشور سازنده نخ: چین
نوع تاب نخ: تک لا
نوع نخ: نامرئی
اندازه یا وزن دوک: 12g
مارک نخ: کریستال
نوع محصول: تکی
واحد: عدد
×

نخ رنگی کشی قهوه ای

1/600 تومان
nakh_keshi_ghahveei
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

جنس نخ: مصنوعی
رنگ پایه: قهوه ای
اندازه قطر: 0.5mm
کشور سازنده نخ: چین
نوع تاب نخ: تک لا
نوع نخ: نامرئی
اندازه یا وزن دوک: 12g
مارک نخ: کریستال
نوع محصول: تکی
واحد: عدد
×

نخ رنگی کشی بنفش

1/600 تومان
nakh_keshi_soorati
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

جنس نخ: مصنوعی
رنگ پایه: بنفش
اندازه قطر: 0.5mm
کشور سازنده نخ: چین
نوع تاب نخ: تک لا
نوع نخ: نامرئی
اندازه یا وزن دوک: 12g
مارک نخ: کریستال
نوع محصول: تکی
واحد: عدد
×

نخ رنگی کشی زرد روشن

1/600 تومان
nakh_keshi_zardroshan
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

جنس نخ: مصنوعی
رنگ پایه: زرد
اندازه قطر: 0.5mm
کشور سازنده نخ: چین
نوع تاب نخ: تک لا
نوع نخ: نامرئی
اندازه یا وزن دوک: 12g
مارک نخ: کریستال
نوع محصول: تکی
واحد: عدد
×

نخ رنگی کشی نارنجی

1/600 تومان
nakh_keshi_zard
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

جنس نخ: مصنوعی
رنگ پایه: زرد
اندازه قطر: 0.5mm
کشور سازنده نخ: چین
نوع تاب نخ: تک لا
نوع نخ: نامرئی
اندازه یا وزن دوک: 12g
مارک نخ: کریستال
نوع محصول: تکی
واحد: عدد
×

نخ رنگی کشی قرمز

1/600 تومان
nakh_keshi_ghermez
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

جنس نخ: مصنوعی
رنگ پایه: قرمز
اندازه قطر: 0.5mm
کشور سازنده نخ: چین
نوع تاب نخ: تک لا
نوع نخ: نامرئی
اندازه یا وزن دوک: 12g
مارک نخ: کریستال
نوع محصول: تکی
واحد: عدد
×

نخ نامرئی سایز 4

1/000 تومان
nakh_namare_siz4mil
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

جنس نخ: مصنوعی
رنگ پایه: سفید
اندازه قطر: 0.4mm
کشور سازنده نخ: چین
نوع تاب نخ: تک لا
نوع نخ: نامرئی
اندازه یا وزن دوک: 12g
مارک نخ: کریستال
نوع محصول: تکی
واحد: عدد
×

نخ نامرئی سایز 6

1/000 تومان
nakh_namare_siz6mil
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

جنس نخ: مصنوعی
رنگ پایه: سفید
اندازه قطر: 0.6mm
کشور سازنده نخ: چین
نوع تاب نخ: تک لا
نوع نخ: نامرئی
اندازه یا وزن دوک: 12g
مارک نخ: کریستال
نوع محصول: تکی
واحد: عدد
×

نخ نامرئی سایز 5

1/000 تومان
nakh_namare_siz5mil
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

جنس نخ: مصنوعی
رنگ پایه: سفید
اندازه قطر: 0.5mm
کشور سازنده نخ: چین
نوع تاب نخ: تک لا
نوع نخ: نامرئی
اندازه یا وزن دوک: 12g
مارک نخ: کریستال
نوع محصول: تکی
واحد: عدد
×

نخ نامرئی سایز 7

1/000 تومان
nakh_namare_siz7mil
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

جنس نخ: مصنوعی
رنگ پایه: سفید
اندازه قطر: 0.7mm
کشور سازنده نخ: چین
نوع تاب نخ: تک لا
نوع نخ: نامرئی
اندازه یا وزن دوک: 12g
مارک نخ: کریستال
نوع محصول: تکی
واحد: عدد
×

نخ نامرئی سایز 3

1/000 تومان
nakh_namare_siz3mil
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

جنس نخ: مصنوعی
رنگ پایه: سفید
اندازه قطر: 0.3mm
کشور سازنده نخ: چین
نوع تاب نخ: تک لا
نوع نخ: نامرئی
اندازه یا وزن دوک: 12g
مارک نخ: کریستال
نوع محصول: تکی
واحد: عدد
×

نخ نامرئی کشی 0.8mm

2/000 تومان
namad-abzar-nakhnamaree-kesh
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

جنس نخ: مصنوعی
رنگ پایه: سفید
اندازه قطر: 0.8mm
کشور سازنده نخ: چین
نوع تاب نخ: تک لا
نوع نخ: نامرئی
اندازه یا وزن دوک: 12g
مارک نخ: کریستال
نوع محصول: تکی
واحد: عدد
نا موجود
بسته 10 رنگ نخ کشی سایز 0.6mm

7/500 تومان
×

بسته 10 رنگ نخ کشی سایز 0.6mm

7/500 تومان
honari-167-726
انتخاب نوع بسته

جنس نخ: مصنوعی
اندازه قطر: 0.6mm
کشور سازنده نخ: چین
نوع تاب نخ: تک لا
نوع نخ: نامرئی
مارک نخ: کریستال
نوع محصول: بسته ای
واحد: بسته
نا موجود
نخ رنگی کشی آبی روشن

1/600 تومان
×

نخ رنگی کشی آبی روشن

1/600 تومان
nakh_keshi_abirooshan
انتخاب نوع بسته

جنس نخ: مصنوعی
رنگ پایه: آبی
اندازه قطر: 0.5mm
کشور سازنده نخ: چین
نوع تاب نخ: تک لا
نوع نخ: نامرئی
اندازه یا وزن دوک: 12g
مارک نخ: کریستال
نوع محصول: تکی
واحد: عدد
نا موجود
نخ رنگی کشی سفید

1/600 تومان
×

نخ رنگی کشی سفید

1/600 تومان
nakh_keshi_sefid
انتخاب نوع بسته

جنس نخ: مصنوعی
رنگ پایه: سفید
اندازه قطر: 0.5mm
کشور سازنده نخ: چین
نوع تاب نخ: تک لا
نوع نخ: نامرئی
اندازه یا وزن دوک: 12g
مارک نخ: کریستال
نوع محصول: تکی
واحد: عدد
نا موجود
نخ رنگی کشی سبز

1/600 تومان
×

نخ رنگی کشی سبز

1/600 تومان
nakh_keshi_sabz
انتخاب نوع بسته

جنس نخ: مصنوعی
رنگ پایه: سبز
اندازه قطر: 0.5mm
کشور سازنده نخ: چین
نوع تاب نخ: تک لا
نوع نخ: نامرئی
اندازه یا وزن دوک: 12g
مارک نخ: کریستال
نوع محصول: تکی
واحد: عدد
نا موجود
نخ رنگی کشی مشکی

1/600 تومان
×

نخ رنگی کشی مشکی

1/600 تومان
nakh_keshi_meshki
انتخاب نوع بسته

جنس نخ: مصنوعی
رنگ پایه: سیاه
اندازه قطر: 0.5mm
کشور سازنده نخ: چین
نوع تاب نخ: تک لا
نوع نخ: نامرئی
اندازه یا وزن دوک: 12g
مارک نخ: کریستال
نوع محصول: تکی
واحد: عدد

در حال بررسی
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
خوش آمدید
تعداد محصول به روز شد
محصول به سبد خرید اضافه شد
احتمالا یکی از محصولات درخواستیتون به تعدادی که سفارش دادید موجود نیست
ادامه
سفارش شما ثبت شد
پرداخت شما به صورت نقدی در محل خواهد بود
ادامه
سبد خرید شما خالی است !!
ادامه
ادامه