سبد خرید شما خالی است !

نخ کوبلن

جستجو در دسته "نخ کوبلن" :

×

نخ کوبلن سرمه ای کد 939

1/100 تومان
honari-1525157658-197
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس نخ: مصنوعی
رنگ پایه: سرمه ای
اندازه قطر: 1mm
کشور سازنده : چین
نوع تاب نخ: شش رشته ای
مارک نخ: cxc
نوع نخ: کوبلن
اندازه یا وزن دوک: 8m
نوع محصول: تکی
کدمحصول : 020201158
تعداد بسته
×

نخ کوبلن زرد کد 832

1/100 تومان
honari-53-145
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس نخ: مصنوعی
رنگ پایه: زرد
اندازه قطر: 1mm
کشور سازنده : چین
نوع تاب نخ: شش رشته ای
مارک نخ: cxc
نوع نخ: کوبلن
اندازه یا وزن دوک: 8m
نوع محصول: تکی
کدمحصول : 020201157
تعداد بسته
×

نخ کوبلن سبز کد 732

1/100 تومان
honari-374-30
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
رنگ پایه: سبز
اندازه قطر: 1mm
کشور سازنده : چین
نوع تاب نخ: شش رشته ای
مارک نخ: cxc
نوع نخ: کوبلن
اندازه یا وزن دوک: 8m
جنس نخ: مصنوعی
کدمحصول : 020201150
تعداد بسته
×

نخ کوبلن توسی کد 844

1/100 تومان
honari-316-885
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
رنگ پایه: طوسی
اندازه قطر: 1mm
کشور سازنده : چین
نوع تاب نخ: شش رشته ای
مارک نخ: پنگوئن
نوع نخ: کوبلن
اندازه یا وزن دوک: 8m
جنس نخ: مصنوعی
کدمحصول : 020201147
تعداد بسته
×

نخ کوبلن خردلی کد 976

1/100 تومان
honari-829-535
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
رنگ پایه: کرم
کشور سازنده : چین
مارک نخ: cxc
نوع نخ: کوبلن
نوع تاب نخ: شش رشته ای
اندازه قطر: 1mm
اندازه یا وزن دوک: 8m
جنس نخ: مصنوعی
کدمحصول : 020201145
تعداد بسته
×

نخ کوبلن آبی کد 798

1/100 تومان
honari-198-765
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
رنگ پایه: آبی
کشور سازنده : چین
مارک نخ: cxc
نوع نخ: کوبلن
نوع تاب نخ: شش رشته ای
اندازه قطر: 1mm
اندازه یا وزن دوک: 8m
جنس نخ: مصنوعی
کدمحصول : 020201141
تعداد بسته
×

نخ کوبلن شرابی کد 814

1/100 تومان
honari-701-922
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
کدمحصول : 020201139
تعداد بسته
×

نخ کوبلن آبی کد 803

1/100 تومان
honari-172-801
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
رنگ پایه: آبی
کشور سازنده : چین
مارک نخ: cxc
نوع نخ: کوبلن
نوع تاب نخ: شش رشته ای
اندازه قطر: 1mm
اندازه یا وزن دوک: 8m
جنس نخ: مصنوعی
کدمحصول : 020201138
تعداد بسته
×

نخ کوبلن آبی کد 796

1/100 تومان
honari-818-990
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
رنگ پایه: سرمه ای
کشور سازنده : چین
مارک نخ: cxc
نوع نخ: کوبلن
نوع تاب نخ: شش رشته ای
اندازه قطر: 1mm
اندازه یا وزن دوک: 8m
جنس نخ: مصنوعی
کدمحصول : 020201135
تعداد بسته
×

نخ کوبلن صورتی کد 3805

1/100 تومان
honari-66-702
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
کدمحصول : 020201133
تعداد بسته
×

نخ کوبلن بنفش کد 3834

1/100 تومان
nakh_koblan_3834
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
رنگ پایه: بنفش
کشور سازنده : چین
مارک نخ: cxc
نوع نخ: کوبلن
نوع تاب نخ: شش رشته ای
اندازه قطر: 1mm
اندازه یا وزن دوک: 8m
جنس نخ: مصنوعی
کدمحصول : 020201122
تعداد بسته
×

نخ کوبلن زرد کد 727

1/100 تومان
nakh_koblan_727
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
رنگ پایه: زرد
کشور سازنده : چین
مارک نخ: cxc
نوع نخ: کوبلن
نوع تاب نخ: شش رشته ای
اندازه قطر: 1mm
اندازه یا وزن دوک: 8m
جنس نخ: مصنوعی
کدمحصول : 02020199
تعداد بسته
×

نخ کوبلن آبی کد 747

1/100 تومان
nakh_koblan_747
موجود
انتخاب نوع بسته
ناموجود
واحد: عدد
رنگ پایه: آبی
کشور سازنده : چین
مارک نخ: cxc
نوع نخ: کوبلن
نوع تاب نخ: شش رشته ای
اندازه قطر: 1mm
اندازه یا وزن دوک: 8m
جنس نخ: مصنوعی
کدمحصول : 02020193
تعداد بسته
×

نخ کوبلن صورتی کد 603

1/100 تومان
nakh_koblan_603
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
رنگ پایه: صورتی
کشور سازنده : چین
مارک نخ: cxc
نوع نخ: کوبلن
نوع تاب نخ: شش رشته ای
اندازه قطر: 1mm
اندازه یا وزن دوک: 8m
جنس نخ: مصنوعی
کدمحصول : 02020191
تعداد بسته
×

نخ کوبلن قهوه ای کد 3371

1/100 تومان
nakh_koblan_3371
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
رنگ پایه: قهوه ای
کشور سازنده : چین
مارک نخ: cxc
نوع نخ: کوبلن
نوع تاب نخ: شش رشته ای
اندازه قطر: 1mm
اندازه یا وزن دوک: 8m
جنس نخ: مصنوعی
کدمحصول : 02020186
تعداد بسته
×

نخ کوبلن زرد کد 781

1/100 تومان
nakh_koblan_tarhe_dmc_781
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
رنگ پایه: زرد
کشور سازنده : چین
مارک نخ: cxc
نوع نخ: کوبلن
نوع تاب نخ: شش رشته ای
اندازه قطر: 1mm
اندازه یا وزن دوک: 8m
جنس نخ: مصنوعی
کدمحصول : 02020176
تعداد بسته
×

نخ کوبلن نارنجی کد 666

1/100 تومان
nakh_koblan_demse_666
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
رنگ پایه: نارنجی
کشور سازنده : چین
مارک نخ: cxc
نوع نخ: کوبلن
نوع تاب نخ: شش رشته ای
اندازه قطر: 1mm
اندازه یا وزن دوک: 8m
جنس نخ: مصنوعی
کدمحصول : 02020166
تعداد بسته
×

نخ کوبلن سبز کد 699

1/100 تومان
nakh_koblan_demse_699
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
رنگ پایه: سبز
کشور سازنده : چین
مارک نخ: cxc
نوع نخ: کوبلن
نوع تاب نخ: شش رشته ای
اندازه قطر: 1mm
اندازه یا وزن دوک: 8m
جنس نخ: مصنوعی
کدمحصول : 02020162
تعداد بسته
×

نخ کوبلن نارنجی کد 947

1/100 تومان
nakh_koblan_demse_947
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
رنگ پایه: نارنجی
کشور سازنده : چین
مارک نخ: cxc
نوع نخ: کوبلن
نوع تاب نخ: شش رشته ای
اندازه قطر: 1mm
اندازه یا وزن دوک: 8m
جنس نخ: مصنوعی
کدمحصول : 02020158
تعداد بسته
×

نخ کوبلن قرمز کد 326

1/100 تومان
nakh_koblan_demse_326
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
رنگ پایه: قرمز
کشور سازنده : چین
مارک نخ: cxc
نوع نخ: کوبلن
نوع تاب نخ: شش رشته ای
اندازه قطر: 1mm
اندازه یا وزن دوک: 8m
جنس نخ: مصنوعی
کدمحصول : 02020157
تعداد بسته
×

نخ کوبلن سرمه ای کد 823

1/100 تومان
nakh_koblan_demse_823
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
رنگ پایه: سرمه ای
کشور سازنده : چین
مارک نخ: cxc
نوع نخ: کوبلن
نوع تاب نخ: شش رشته ای
اندازه قطر: 1mm
اندازه یا وزن دوک: 8m
جنس نخ: مصنوعی
کدمحصول : 02020155
تعداد بسته
×

نخ کوبلن سبز کد 907

1/100 تومان
nakh_koblan_demse_907
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
رنگ پایه: سبز
کشور سازنده : چین
مارک نخ: cxc
نوع نخ: کوبلن
نوع تاب نخ: شش رشته ای
اندازه قطر: 1mm
اندازه یا وزن دوک: 8m
جنس نخ: مصنوعی
کدمحصول : 02020149
تعداد بسته
×

نخ کوبلن بنفش کد 154

1/100 تومان
nakh_koblan_demse_154
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
رنگ پایه: بنفش
کشور سازنده : چین
مارک نخ: cxc
نوع نخ: کوبلن
نوع تاب نخ: شش رشته ای
اندازه قطر: 1mm
اندازه یا وزن دوک: 8m
جنس نخ: مصنوعی
کدمحصول : 02020147
تعداد بسته
×

نخ کوبلن قهوه ای کد 779

1/100 تومان
nakh_koblan_demse_779
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
رنگ پایه: قهوه ای
کشور سازنده : چین
مارک نخ: cxc
نوع نخ: کوبلن
نوع تاب نخ: شش رشته ای
اندازه قطر: 1mm
اندازه یا وزن دوک: 8m
جنس نخ: مصنوعی
کدمحصول : 02020141
تعداد بسته
×

نخ کوبلن قهوه ای کد938

1/100 تومان
nakh_koblan_demse_938
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
رنگ پایه: قهوه ای
کشور سازنده : چین
مارک نخ: cxc
نوع نخ: کوبلن
نوع تاب نخ: شش رشته ای
اندازه قطر: 1mm
اندازه یا وزن دوک: 8m
جنس نخ: مصنوعی
کدمحصول : 02020135
تعداد بسته
×

نخ کوبلن بنفش کد 550

1/100 تومان
kooblan-demse-550
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
رنگ پایه: بنفش
کشور سازنده : چین
نوع تاب نخ: شش رشته ای
مارک نخ: cxc
نوع نخ: کوبلن
اندازه قطر: 1mm
اندازه یا وزن دوک: 8m
جنس نخ: مصنوعی
کدمحصول : 02020131
تعداد بسته
×

نخ کوبلن صورتی کد 605

1/100 تومان
kooblan-demse-605
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
رنگ پایه: صورتی
کشور سازنده : چین
نوع تاب نخ: شش رشته ای
مارک نخ: cxc
نوع نخ: کوبلن
اندازه قطر: 1mm
اندازه یا وزن دوک: 8m
جنس نخ: مصنوعی
کدمحصول : 02020130
تعداد بسته
×

نخ کوبلن زرد کد 3078

1/100 تومان
kooblan-demse-3078
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
رنگ پایه: زرد
کشور سازنده : چین
نوع تاب نخ: شش رشته ای
مارک نخ: cxc
نوع نخ: کوبلن
اندازه قطر: 1mm
اندازه یا وزن دوک: 8m
جنس نخ: مصنوعی
کدمحصول : 02020127
تعداد بسته
×

نخ کوبلن زرد کد 740

1/100 تومان
kooblan-demse-740
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
رنگ پایه: زرد
کشور سازنده : چین
نوع تاب نخ: شش رشته ای
مارک نخ: cxc
نوع نخ: کوبلن
اندازه قطر: 1mm
اندازه یا وزن دوک: 8m
جنس نخ: مصنوعی
کدمحصول : 02020126
تعداد بسته
×

نخ کوبلن صورتی کد 600

1/100 تومان
kooblan-demse-600
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
رنگ پایه: صورتی
کشور سازنده : چین
نوع تاب نخ: شش رشته ای
مارک نخ: cxc
نوع نخ: کوبلن
اندازه قطر: 1mm
اندازه یا وزن دوک: 8m
جنس نخ: مصنوعی
کدمحصول : 02020122
تعداد بسته
×

نخ کوبلن رنگ آبی کد 995

1/100 تومان
kooblan-demse-995
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
رنگ پایه: آبی
کشور سازنده : چین
نوع تاب نخ: شش رشته ای
مارک نخ: cxc
نوع نخ: کوبلن
اندازه قطر: 1mm
اندازه یا وزن دوک: 8m
جنس نخ: مصنوعی
کدمحصول : 02020120
تعداد بسته
×

نخ کوبلن رنگ 310

1/100 تومان
kooblan-demse-310
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
رنگ پایه: سیاه
کشور سازنده : چین
نوع تاب نخ: شش رشته ای
مارک نخ: cxc
نوع نخ: کوبلن
اندازه قطر: 1mm
اندازه یا وزن دوک: 8m
جنس نخ: مصنوعی
کدمحصول : 02020119
تعداد بسته
×

نخ کوبلن سبز کد 3818

1/100 تومان
kooblan-demse-3818
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
رنگ پایه: سبز
کشور سازنده : چین
نوع تاب نخ: شش رشته ای
مارک نخ: cxc
نوع نخ: کوبلن
اندازه قطر: 1mm
اندازه یا وزن دوک: 8m
جنس نخ: مصنوعی
کدمحصول : 02020115
تعداد بسته
×

نخ کوبلن صورتی کد 718

1/100 تومان
kooblan-demse-718
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
رنگ پایه: قرمز
کشور سازنده : چین
نوع تاب نخ: شش رشته ای
مارک نخ: cxc
نوع نخ: کوبلن
اندازه قطر: 1mm
اندازه یا وزن دوک: 8m
جنس نخ: مصنوعی
کدمحصول : 02020113
تعداد بسته
×

نخ کوبلن سبز کد906

1/100 تومان
kooblan-demse-906
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
رنگ پایه: سبز
کشور سازنده : چین
نوع تاب نخ: شش رشته ای
مارک نخ: cxc
نوع نخ: کوبلن
اندازه قطر: 1mm
اندازه یا وزن دوک: 8m
جنس نخ: مصنوعی
کدمحصول : 02020112
تعداد بسته
×

نخ کوبلن زرد کد 444

1/100 تومان
kooblan-demse-444
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
رنگ پایه: زرد
کشور سازنده : چین
نوع تاب نخ: شش رشته ای
مارک نخ: cxc
نوع نخ: کوبلن
اندازه قطر: 1mm
اندازه یا وزن دوک: 8m
جنس نخ: مصنوعی
کدمحصول : 02020110
تعداد بسته

از نخ کوبلن در هنر گلدوزی، نمد دوزی، روبان دوزی، شماره دوزی، بافت دستبند های دوستی و ... استفاده می شود. نخ های کوبلن به صورت تابیده و در کلاف های هشت متری به فروش می رسند و شماره رنگ درج شده روی آن ها با نخ های دمسه مطابقت دارد. نخ کوبلن از استحکام و ثبات رنگ بالایی برخوردار هستند و استفاده از آن ها در هنر نمد دوزی برای دوخت حاشیه ی کار و سایر دوخت ها روی پارچه های شماره دوزی  بسیار رایج است. با توجه به اینکه نخ کوبلن از تنیده شدن چند رشته نخ باریک تر تولید شده است این امکان فراهم می باشد تا برای دوخت های بسیار ظریف، با رشته رشته کردن این نخ، از هر کدام از رشته های باریک تر به صورت جدا برای دوخت استفاده شود. این نوع نخ قابل شستشو بوده و ثبات رنگ بالایی دارد. با توجه به انعطافی که این نوع نخ دارد بافت آن در طول زمان ثابت می ماند. این نخ های کوبلن هندی میباشند و با شستشو به هیچ وجه رنگ نمیدهند . همچنین از درخشندگی قابل قبولی برخوردار هستند. نخ کوبلن ضخامتی حدود 1 میلی متر دارد.


در حال بررسی
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
خوش آمدید
تعداد محصول به روز شد
محصول به سبد خرید اضافه شد
احتمالا یکی از محصولات درخواستیتون به تعدادی که سفارش دادید موجود نیست
ادامه
سفارش شما ثبت شد
پرداخت شما به صورت نقدی در محل خواهد بود
ادامه
سبد خرید شما خالی است !!
ادامه
ادامه