سبد خرید شما خالی است !

فرشینه بافی

فرشینه بافی هنری است که شباهت های زیادی با فرش بافی دارد به فرشینه بافی ، شبه قالی ، گونی بافی ، تور بافی ، گونی دوزی هم گفته می شود. وسایل فرشینه بافی ابزار بسیار ساده ای است ازتورهای مشبک  و گونی های پلاستیکی برای بستر کار شبه قالی و از قلاب های مخصوصی که موسوم به قلاب شبه قالی است برای رد کردن و بافتن تارهای کاموا روی تور یا گونی استفاده می شود. 

تور های فرشینه بافی معمولا دارای خانه های نیم سانتی مشبک هستند وبرای کار فرشینه بافی روی بیس های توری می بایست طرح مورد نظر خود را با ماژیک روی توری شبه قالی بکشید و بعد شروع به بافتن کنید برای آموزش فرشینه بافی می توانید از اموزش های مرتبط روی سایت استفاده کنید. 

علاوه بر توری های مشبک ، گونی های آماده ای جهت گونی بافی موجود است که دارای طرح و نقش چاپی  مانند کوبلن دوزی و الگو می باشد . 

برای رد نمودن و دوخت کاموا روی بیس توری یا روی گونی از سوزن های مخصوصی استفاده می شود که به این سوزن ها سوزن فرشینه بافی یا سوزن گونی بافی گفته می شود همچنین با قلاب های فرشینه بافی نیز می توان نوع دیگری از بافت ها را روی توری ایجادکرد. 

در گونی بافی و فرشینه بافی از گره های ساده تا انواع دوخت ها با کامواهای ضخامت متنوع استفاده می شود . کاربرد فرشینه ها اغلب برای پادری است اما با کمی خلاقیت می توانید برای بافت کوسن های زیبا از فرشینه ها نیز استفاده کنید. 

×

توری فرشینه بافی شیری (پادری)

5/500 تومان
honari-1520066557-142
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
کدمحصول : 02130401
×

قلاب فرشینه بافی (شبه قالی)

5/000 تومان
honari-1520056585-964
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
کدمحصول : 02130202
×

سوزن گونی بافی (شبه قالی)

1/300 تومان
sozan-gonibafi
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
کدمحصول : 02130201
×

گونی فرشینه بافی (پادری) 70*50 سانتی کد 29

4/000 تومان
honari-1519738697-709
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
کدمحصول : 02130129
×

گونی فرشینه بافی (پادری) 70*50 سانتی کد 28

4/000 تومان
honari-1519738666-278
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
کدمحصول : 02130128
×

گونی فرشینه بافی (پادری) 70*50 سانتی کد 27

4/000 تومان
honari-1519738619-180
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
کدمحصول : 02130127
×

گونی فرشینه بافی (پادری) 70*50 سانتی کد 26

4/000 تومان
honari-1519738588-854
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
کدمحصول : 02130126
×

گونی فرشینه بافی (پادری) 70*50 سانتی کد 25

4/000 تومان
honari-1519738537-685
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
کدمحصول : 02130125
×

گونی فرشینه بافی (پادری) 70*50 سانتی کد 24

4/000 تومان
honari-1519738424-168
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
کدمحصول : 02130124
×

گونی فرشینه بافی (پادری) 70*50 سانتی کد 23

4/000 تومان
honari-1519738390-490
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
کدمحصول : 02130123
×

گونی فرشینه بافی (پادری) 70*50 سانتی کد 22

4/000 تومان
honari-1519738343-653
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
کدمحصول : 02130122
×

گونی فرشینه بافی (پادری) 70*50 سانتی کد 21

4/000 تومان
honari-1519738311-126
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
کدمحصول : 02130121
×

گونی فرشینه بافی (پادری) 70*50 سانتی کد 20

4/000 تومان
honari-1519738271-281
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
کدمحصول : 02130120
×

گونی فرشینه بافی (پادری) 70*50 سانتی کد 19

4/000 تومان
honari-1519738213-491
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
کدمحصول : 02130119
×

گونی فرشینه بافی (پادری) 70*50 سانتی کد 18

4/000 تومان
honari-1519738169-917
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
کدمحصول : 02130118
×

گونی فرشینه بافی (پادری) 70*50 سانتی کد 17

4/000 تومان
honari-1519738130-860
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
کدمحصول : 02130117
×

گونی فرشینه بافی (پادری) 70*50 سانتی کد 16

4/000 تومان
honari-1519738092-980
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
کدمحصول : 02130116
×

گونی فرشینه بافی (پادری) 70*50 سانتی کد 15

4/000 تومان
honari-1519738055-293
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
کدمحصول : 02130115
×

گونی فرشینه بافی (پادری) 70*50 سانتی کد 14

4/000 تومان
honari-1519737969-484
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
کدمحصول : 02130114
×

گونی فرشینه بافی (پادری) 70*50 سانتی کد 13

4/000 تومان
honari-1519737918-921
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
کدمحصول : 02130113
×

گونی فرشینه بافی (پادری) 70*50 سانتی کد 12

4/000 تومان
honari-1519737852-357
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
کدمحصول : 02130112
×

گونی فرشینه بافی (پادری) 70*50 سانتی کد 11

4/000 تومان
honari-1519737798-692
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
کدمحصول : 02130111
×

گونی فرشینه بافی (پادری) 70*50 سانتی کد 10

4/000 تومان
honari-1519737732-486
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
کدمحصول : 02130110
×

گونی فرشینه بافی (پادری) 70*50 سانتی کد 9

4/000 تومان
honari-1519737678-415
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
کدمحصول : 02130109
×

گونی فرشینه بافی (پادری) 70*50 سانتی کد 8

4/000 تومان
honari-1519737629-738
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
کدمحصول : 02130108
×

گونی فرشینه بافی (پادری) 70*50 سانتی کد 6

4/000 تومان
honari-1519737435-157
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
کدمحصول : 02130106
×

گونی فرشینه بافی (پادری) 70*50 سانتی کد 5

4/000 تومان
honari-1519737258-819
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
کدمحصول : 02130105
×

گونی فرشینه بافی (پادری) 70*50 سانتی کد 4

4/000 تومان
honari-1519737211-377
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
کدمحصول : 02130104
×

گونی فرشینه بافی (پادری) 70*50 سانتی کد 3

4/000 تومان
honari-1519737186-750
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
کدمحصول : 02130103
×

گونی فرشینه بافی (پادری) 70*50 سانتی کد 2

4/000 تومان
honari-1519737119-544
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
کدمحصول : 02130102
×

گونی فرشینه بافی (پادری) 70*50 سانتی کد 1

4/000 تومان
goni-farshine-1
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
کدمحصول : 02130101
×

گونی فرشینه بافی (پادری) 70*50 سانتی کد 30

4/000 تومان
honari-1519738727-52
انتخاب نوع بسته
ناموجود
واحد: عدد
کدمحصول : 02130130
×

گونی فرشینه بافی (پادری) 70*50 سانتی کد 7

4/000 تومان
honari-1519737491-478
انتخاب نوع بسته
ناموجود
واحد: عدد
کدمحصول : 02130107
نا موجود
سوزن تنبور

99/000 تومان
×

سوزن تنبور

99/000 تومان
honari-1528009652-556
انتخاب نوع بسته
ناموجود
واحد: عدد
نوع ابزار دوخت: سوزن
ابعاد سوزن: طول سوزن : 3cm - عرض سوزن : 1mm - طول دسته : 8cm
کدمحصول : 020304104
نا موجود
سوزن تنبور

70/000 تومان
×

سوزن تنبور

70/000 تومان
honari-1523791766-525
انتخاب نوع بسته
ناموجود
واحد: عدد
نوع ابزار دوخت: سوزن
کدمحصول : 020304100

در حال بررسی
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
خوش آمدید
تعداد محصول به روز شد
محصول به سبد خرید اضافه شد
احتمالا یکی از محصولات درخواستیتون به تعدادی که سفارش دادید موجود نیست
ادامه
سفارش شما ثبت شد
پرداخت شما به صورت نقدی در محل خواهد بود
ادامه
سبد خرید شما خالی است !!
ادامه
ادامه