سبد خرید شما خالی است !

انواع سوزن

جستجو در دسته "انواع سوزن" :

×

سوزن رویال 80 میلی متری شماره 10

330 تومان
honari-1526362732-599
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: بسته
نوع ابزار دوخت: سوزن
ابعاد سوزن: طول سوزن : 80mm عرض سوزن : 1.7mm
ابعاد سوراخ سوزن: طول سوراخ سوزن : 12mm عرض سوراخ سوزن : 0.8mm
کدمحصول : 020304103
تعداد بسته
×

سوزن نخ کن دو کاره

1/000 تومان
honari-1526285042-904
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
نوع ابزار دوخت: سایر
کدمحصول : 020304102
تعداد بسته
سوزن نخ کن

350 تومان
×

سوزن نخ کن

350 تومان
honari-1526284965-90
موجود
انتخاب نوع بسته
ناموجود
واحد: عدد
نوع ابزار دوخت: سایر
کدمحصول : 020304101
تعداد بسته
سوزن تنبور

99/000 تومان
×

سوزن تنبور

99/000 تومان
honari-1523791766-525
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
نوع ابزار دوخت: سوزن
کدمحصول : 020304100
تعداد بسته
×

سوزن رویال 50 میلی متری شماره 10

180 تومان
honari-1519557308-267
موجود
انتخاب نوع بسته


واحد: بسته
نوع ابزار دوخت: سوزن
ابعاد سوزن: طول سوزن : 50mm - عرض سوزن : 0.5mm
ابعاد سوراخ سوزن: طول سوراخ سوزن : 2mm - عرض سوراخ سوزن : 0.2mm
کدمحصول : 02030499
تعداد بسته
×

سوزن ته گرد و جا سوزنی ابری

6/000 تومان
honari-44-127
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
نوع ابزار دوخت: جاسوزنی
کدمحصول : 02030498
تعداد بسته
×

بسته سنجاق قفلی رنگی استیل آلمانی

5/000 تومان
honari-174-810
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: بسته
نوع ابزار دوخت: سایر
کدمحصول : 02030497
تعداد بسته
×

سوزن رویال 152 میلی متری (6 اینچ )

900 تومان
honari-215-847
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
نوع ابزار دوخت: سوزن
ابعاد سوزن: طول سوزن : 62mm - عرض سوزن : 0.9mm
ابعاد سوراخ سوزن: طول سوراخ سوزن : 5mm - عرض سوراخ سوزن : 0.5mm
کدمحصول : 02030494
تعداد بسته
×

سوزن 7.5 سانتی متری

220 تومان
honari-302-828
موجود
انتخاب نوع بسته


واحد: عدد
نوع ابزار دوخت: سوزن
ابعاد سوزن: طول سوزن: 7.5 سانتی متر - قطر سوزن: 1/5 میلی متر
ابعاد سوراخ سوزن: طول سوراخ سوزن : 10 میلی متر - عرض سوراخ سوزن : 1 میلی متر
کدمحصول : 01040710
تعداد بسته
×

سوزن رویال 52 میلی متری شماره 9

150 تومان
honari-669-413
موجود
انتخاب نوع بسته


واحد: بسته
نوع ابزار دوخت: سوزن
ابعاد سوزن: طول سوزن : 52mm - عرض سوزن : 0.5mm
ابعاد سوراخ سوزن: طول سوراخ سوزن : 2mm - عرض سوراخ سوزن : 0.2mm
کدمحصول : 02030491
تعداد بسته
×

سوزن رویال 50 میلی متری شماره 8

210 تومان
honari-628-718
موجود
انتخاب نوع بسته
ناموجود
ناموجود
واحد: بسته
نوع ابزار دوخت: سوزن
ابعاد سوزن: طول سوزن : 50mm - عرض سوزن : 0.5mm
ابعاد سوراخ سوزن: طول سوراخ سوزن : 2mm - عرض سوراخ سوزن : 0.3mm
کدمحصول : 02030489
تعداد بسته
×

سوزن رویال 90 میلی متری شماره 3

275 تومان
honari-308-643
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
نوع ابزار دوخت: سوزن
ابعاد سوزن: طول سوزن : 90mm - عرض سوزن : 1.5mm
ابعاد سوراخ سوزن: طول سوراخ سوزن : 7mm - عرض سوراخ سوزن : 1mm
کدمحصول : 02030487
تعداد بسته
×

سوزن رویال 57 میلی متری شماره 2

160 تومان
honari-883-596
موجود
انتخاب نوع بسته


واحد: بسته
نوع ابزار دوخت: سوزن
ابعاد سوزن: طول سوزن : 57mm - عرض سوزن : 1mm
ابعاد سوراخ سوزن: طول سوراخ سوزن : 4mm - عرض سوراخ سوزن : 0.8mm
کدمحصول : 02030484
تعداد بسته
×

سوزن شماره دوزی سایز 22

200 تومان
honari-298-657
موجود
انتخاب نوع بسته
ناموجود
ناموجود
واحد: عدد
نوع ابزار دوخت: سوزن
ابعاد سوزن: 4.8mm
کدمحصول : 02030483
تعداد بسته
×

سوزن شماره دوزی سایز 20

200 تومان
honari-606-142
موجود
انتخاب نوع بسته


واحد: عدد
نوع ابزار دوخت: سوزن
ابعاد سوزن: 4.6mm
کدمحصول : 02030482
تعداد بسته
×

سوزن شماره دوزی سایز 18

200 تومان
honari-489-167
موجود
انتخاب نوع بسته

ناموجود
واحد: عدد
نوع ابزار دوخت: سوزن
ابعاد سوزن: 4.9mm
کدمحصول : 02030481
تعداد بسته
×

سوزن شماره دوزی سایز 16

200 تومان
honari-932-504
موجود
انتخاب نوع بسته


واحد: عدد
نوع ابزار دوخت: سوزن
ابعاد سوزن: 5.2mm
کدمحصول : 02030480
تعداد بسته
×

بشکاف قهوه ای کلاور

1/400 تومان
honari-773-787
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
نوع ابزار دوخت: بشکاف
کدمحصول : 02030479
تعداد بسته
جا سوزنی دمسه

23/000 تومان
×

جا سوزنی دمسه

23/000 تومان
ja_soozani
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
نوع ابزار دوخت: جاسوزنی
کدمحصول : 02030466
تعداد بسته
×

بسته سوزن شش عددی دمسه سایز 18

6/200 تومان
honari-812-805
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: بسته
نوع ابزار دوخت: سوزن
کدمحصول : 02030460
تعداد بسته
انگشتانه

700 تومان
×

انگشتانه

700 تومان
angoshtane
موجود
انتخاب نوع بسته

ناموجود
واحد: عدد
نوع ابزار دوخت: انگشتانه
کدمحصول : 02120139
تعداد بسته
×

بسته سوزن ته گرد کبریتی اعلا

3/000 تومان
baste_sozan_kebriti_100taie_ala
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: بسته
نوع ابزار دوخت: سوزن ته گرد
کدمحصول : 01040707
تعداد بسته
×

بشکاف پلاستیکی کرم

600 تومان
beshkaf_kerem
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
نوع ابزار دوخت: بشکاف
کدمحصول : 02030001
تعداد بسته
×

بسته سوزن ته گرد کوچک

650 تومان
baste_sozan_tahgerd_kochak
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: بسته
نوع ابزار دوخت: سوزن ته گرد
کدمحصول : 01040704
تعداد بسته
×

بسته سوزن ده عددی دمسه سایزهای 5-1

 
honari-1528888584-798
واحد: بسته
نوع ابزار دوخت: سوزن
ابعاد سوزن: 55mm-48mm
کدمحصول : 020304107
×

بسته سوزن چهار عددی دمسه سایز 26

 
honari-1528888454-824
واحد: بسته
نوع ابزار دوخت: سوزن
ابعاد سوزن: 33cm
کدمحصول : 020304106
×

سوزن جوالدوز

 
honari-1528522956-136
واحد: عدد
نوع ابزار دوخت: سوزن
ابعاد سوزن: طول سوزن : 15cm - عرض سوزن : 3mm
ابعاد سوراخ سوزن: طول سوراخ سوزن : 10mm - عرض سوراخ سوزن : 1.5mm
کدمحصول : 020304105
×

بسته سوزن ته گرد استیل آلمانی

 
honari-127-143
واحد: بسته
نوع ابزار دوخت: سوزن
کدمحصول : 02030496
×

سوزن رویال 62 میلی متری شماره 6

 
honari-306-317
واحد: عدد
نوع ابزار دوخت: سوزن
ابعاد سوزن: طول سوزن : 62mm - عرض سوزن : 0.9mm
ابعاد سوراخ سوزن: طول سوراخ سوزن : 5mm - عرض سوراخ سوزن : 0.5mm
کدمحصول : 02030493
×

بسته 26 عددی سوزن همراه با سوزن نخ کن اعلا

 
honari-65-381
واحد: بسته
نوع ابزار دوخت: سوزن
کدمحصول : 02030488
نا موجود
جا سوزنی

 
×

جا سوزنی

 
honari-536-682
واحد: عدد
نوع ابزار دوخت: جاسوزنی
کدمحصول : 02030486
×

بسته 6 عددی سوزن شماره دوزی

 
honari-470-204
واحد: بسته
نوع ابزار دوخت: سوزن
ابعاد سوزن: طول سوزن : 37mm
ابعاد سوراخ سوزن: طول سوراخ : 7mm - عرض سوراخ : 1mm
کدمحصول : 02030485
×

سوزن نخ کن دمسه

 
nakh_soozan_kon
واحد: عدد
نوع ابزار دوخت: سوزن نخ کن
کدمحصول : 02030464
×

بسته سوزن شانزده عددی دمسه سایزهای 10-5

 
honari-179-816
واحد: بسته
نوع ابزار دوخت: سوزن
کدمحصول : 02030463
×

بسته سوزن دوازده عددی دمسه سایزهای 5-1

 
honari-19-247
واحد: بسته
نوع ابزار دوخت: سوزن
کدمحصول : 02030462
×

بسته سوزن پنج عددی دمسه سایز 28

 
honari-476-93
واحد: بسته
نوع ابزار دوخت: سوزن
کدمحصول : 02030461

سوزن خیاطی معمولاً برای پیوند دادن تکه‌های پارچه، چرم و ... به هم بکار می‌رود. سوزن‌ها همچنین برای زیور و تزئین اجسام بکار می‌روند. یک سر سوزن دوزندگی تیز است و سر دیگر آن معمولاً دارای یک سوراخ باز و کشیده است که ته سوزن یا «چشم سوزن» نامیده می‌شود. درازای ته سوزن معمولاً میان ۲ تا ۱۰ میلیمتر است ولی ضخامت یک سوزن دوزندگی معمولاً بیشتر از ۲ میلیمتر نیست. سوزن خیاطی انواع مختلف دارد که هر یک برای پارچه ای مخصوص، به کار می رود. درر واقع، هر سوزن برای دوخت خاصی ساخته شده ‌ و دارای شماره ی مخصوصی است بر اساس نوع کاربرد شکل ، طول و اندازه چشم سوزن تغییر میکند. سوزن خیاطی دارای یک چشمی کوچک و گرد می‌باشد. سوزن خیاطی در سایزهای 1 تا 12 عرضه می‌گردد که برای اغلب کارهای دست دوزی، از سایزهای 6 تا 9 آن استفاده می‌شود. سوزن گلدوزی یک سوزن بلند که چشمی آن، بیضی شکل و بلند می‌باشد و به گونه‌ای طراحی گردیده است که چندین رشته نخ گلدوزی را می‌توان همزمان با این سوزن نخ نمود. سوزن منجوق دوزی، سوزن بلند و بسیار نازک که برای دوخت منجوق‌ها و پولک‌ها به پارچه مورد استفاده قرار می‌گیرد. سوزن روبان دوزی شبیه به سوزن کوبلن دوزی است اما نوک آن تیز است. از این سوزن برای کارهایی مثل روبان دوزی، دوخت برزیلی و دوخت برجسته استفاده می‌گردد. سوزن شماره دوزی ، یک سوزن با طول متوسط و ضخیم با نوک کُند و چشمی بلند که اساساً در شماره دوزی استفاده می‌گردد. سوزن ته گرد انواع مختلفی دارد طیف وسیعی از سوزن‌های ته گرد در طول‌ها و ضخامت‌های متفاوت وجود دارند که برای نگهداشتن و ثابت کردن چند لایه پارچه به یکدیگر استفاده میشود.


در حال بررسی
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
خوش آمدید
تعداد محصول به روز شد
محصول به سبد خرید اضافه شد
احتمالا یکی از محصولات درخواستیتون به تعدادی که سفارش دادید موجود نیست
ادامه
سفارش شما ثبت شد
پرداخت شما به صورت نقدی در محل خواهد بود
ادامه
سبد خرید شما خالی است !!
ادامه
ادامه