سبد خرید شما خالی است !

سبد خرید شما خالی است !

قطعات چوبی

جستجو در دسته "قطعات چوبی" :

×

حلقه فلزی 10 سانتی

900 تومان
honari-476-947
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

قطر داخلی کارگاه: 9.1cm
قطر خارجی کارگاه: 9.5cm
واحد: عدد
کدمحصول : 020301131
×

حلقه فلزی 15 سانتی

1/000 تومان
honari-604-585
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

قطر داخلی کارگاه: 14.2 cm
قطر خارجی کارگاه: 14.6 cm
واحد: عدد
کدمحصول : 020301130
×

قطعه چوبی مستطیلی 11*6

700 تومان
honari-292-545
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

طول چوب: 11cm
عرض چوب: 6cm
ابعاد ظروف چوبی: 2mm
واحد: عدد
کدمحصول : 020301105
×

قاب مستطیلی چوبی کوچک 9*6 cm

1/000 تومان
honari-769-224
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

طول چوب: 9 cm
عرض چوب: 6 cm
ابعاد ظروف چوبی: 2mm
واحد: عدد
کدمحصول : 02030148
×

قاب مستطیلی چوبی متوسط 15*10 cm

1/200 تومان
honari-966-120
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

طول چوب: 15 cm
عرض چوب: 10 cm
ابعاد ظروف چوبی: 2mm
واحد: عدد
کدمحصول : 02030147
×

قاب مستطیلی چوبی بزرگ 18 *13 cm

1/500 تومان
honari-795-302
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

طول چوب: 18 cm
عرض چوب: 13 cm
ابعاد ظروف چوبی: 2mm
واحد: عدد
کدمحصول : 02030146
×

قاب دایره ای چوبی بزرگ قطر 14cm

1/200 تومان
honari-730-431
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

قطر دایره: 14 cm
ابعاد ظروف چوبی: 2mm
واحد: عدد
کدمحصول : 02030145
×

قاب دایره ای چوبی کوچک قطر 10cm

1/000 تومان
honari-178-446
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

قطر دایره: 10 cm
ابعاد ظروف چوبی: 2mm
واحد: عدد
کدمحصول : 02030144
×

حلقه چوبی کوچک قطر 25cm

1/800 تومان
honari-434-102
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

قطر دایره: 25 cm
ابعاد ظروف چوبی: 2mm
واحد: عدد
کدمحصول : 02030143
30 % -
حلقه چوبی متوسط قطر 30cm

2/300 تومان
1/600 تومان
×

حلقه چوبی متوسط قطر 30cm

30 % - 2/300 تومان1/600 تومان
honari-24-865
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

قطر دایره: 30 cm
ابعاد ظروف چوبی: 2mm
واحد: عدد
کدمحصول : 02030142
×

حلقه چوبی بزرگ قطر 33.5cm

31/000 تومان
honari-789-543
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

قطر دایره: 33.5 cm
ابعاد ظروف چوبی: 2mm
واحد: عدد
کدمحصول : 02030140
×

قطعه چوبی طرح ساعت کوچک قطر 20cm

1/400 تومان
honari-53-300
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

قطر دایره: 20 cm
ابعاد ظروف چوبی: 2mm
واحد: عدد
کدمحصول : 02030139
×

قطعه چوبی طرح ساعت بزرگ قطر 30cm

2/000 تومان
choob_saat_bozorg
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

قطر دایره: ۳۰ cm
ابعاد ظروف چوبی: 2mm
واحد: عدد
کدمحصول : 02030138
×

قاب مستطیلی چوبی بزرگ 9*14 cm

honari-541-940
انتخاب نوع بسته
ناموجود
واحد: عدد
کدمحصول : 020301134
×

قطعه چوبی دایره ای 10cm

honari-389-53
انتخاب نوع بسته
ناموجود
واحد: عدد
کدمحصول : 020301133
×

قاب دایره ای چوبی باریک 11cm

honari-67-170
انتخاب نوع بسته
ناموجود
واحد: عدد
کدمحصول : 020301132
×

قطعه چوبی مستطیلی 9*14

honari-707-966
انتخاب نوع بسته
ناموجود
طرح چوب: قاب
طول چوب: 14 cm
عرض چوب: 9 cm
ابعاد ظروف چوبی: 2mm
واحد: عدد
کدمحصول : 020301109
×

قاب مستطیلی چوبی باریک 9*14

honari-517-327
انتخاب نوع بسته
ناموجود
طرح چوب: قاب
طول چوب: 14cm
عرض چوب: 9cm
ابعاد ظروف چوبی: 2mm
واحد: عدد
کدمحصول : 020301108
×

قطعه چوبی دایره ای 6cm

honari-378-52
انتخاب نوع بسته
ناموجود
طرح چوب: قطعه
قطر دایره: 6cm
ابعاد ظروف چوبی: 2mm
واحد: عدد
کدمحصول : 020301107
×

قطعه چوبی دایره ای 11cm

honari-986-775
انتخاب نوع بسته
ناموجود
طرح چوب: قطعه
قطر دایره: 11cm
ابعاد ظروف چوبی: 2mm
واحد: عدد
کدمحصول : 020301106
×

قاب دایره ای چوبی باریک 16cm

honari-996-162
انتخاب نوع بسته
ناموجود
طرح چوب: قاب
قطر دایره: 16 cm
ابعاد ظروف چوبی: 2mm
واحد: عدد
کدمحصول : 020301104
×

قاب مستطیلی چوبی باریک 10*15

honari-374-585
انتخاب نوع بسته
ناموجود
طرح چوب: قاب
طول چوب: 15cm
عرض چوب: 10cm
ابعاد ظروف چوبی: 2mm
واحد: عدد
کدمحصول : 020301103
×

قاب مستطیلی چوبی باریک 18*13

honari-509-698
انتخاب نوع بسته
ناموجود
طرح چوب: قاب
طول چوب: 18cm
عرض چوب: 13cm
ابعاد ظروف چوبی: 2mm
واحد: عدد
کدمحصول : 020301102

در حال بررسی
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
خوش آمدید
تعداد محصول به روز شد
محصول به سبد خرید اضافه شد
احتمالا یکی از محصولات درخواستیتون به تعدادی که سفارش دادید موجود نیست
ادامه
سفارش شما ثبت شد
پرداخت شما به صورت نقدی در محل خواهد بود
ادامه
سبد خرید شما خالی است !!
ادامه
ادامه