سبد خرید شما خالی است !

ترانسفر پارچه

به جای نقاشی روی پارچه می توان از طرح های آماده برای چاپ روی پارچه استفاده کرد ترانسفر های با طرح های آماده طرح های پیش فرضی هستن که می توان از آن ها برای ایجاد نوعی چاپ روی پارچه استفاده کرد .این ترانسفرها توسط حررات اتو به سطح پارچه می چسبند. و به دلیل داشتن خط چین در اطراف خود از قسمت های دیگر به آسانی جدا می شوند. 

تیشرت ها و لباس هایی که با ترانسفر چاپ روی آن ها انجام شده است قابل شستشو می باشند.

 

جستجو در دسته "ترانسفر پارچه" :

×

ترانسفر پارچه کادنس طرح ایفل سایز A4 کد FT014

15/500 تومان
honari-741-165
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
رنگ ترانسفر: چند رنگ
ابعاد ترانسفر : A4
انواع طرح : سایر
کشور سازنده : ترکیه
کدمحصول : 05070022
×

ترانسفر پارچه کادنس طرح دوچرخه و پروانه سایز A4 کد FT002

15/500 تومان
honari-795-456
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
رنگ ترانسفر: سیاه و سفید
ابعاد ترانسفر : A4
انواع طرح : سایر
کشور سازنده : ترکیه
کدمحصول : 05070021
×

ترانسفر پارچه کادنس طرح فلامینگو سایز A4 کد FT028

15/500 تومان
honari-177-925
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
رنگ ترانسفر: چند رنگ
ابعاد ترانسفر : A4
انواع طرح : حیوان
کشور سازنده : ترکیه
کدمحصول : 05070019
×

ترانسفر پارچه کادنس طرح جغد سایز A4 کد FT026

15/500 تومان
honari-663-739
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
رنگ ترانسفر: چند رنگ
ابعاد ترانسفر : A4
انواع طرح : حیوان
کشور سازنده : ترکیه
کدمحصول : 05070018
×

ترانسفر پارچه کادنس طرح جغد سایز A4 کد FT025

15/500 تومان
honari-831-170
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
رنگ ترانسفر: چند رنگ
ابعاد ترانسفر : A4
انواع طرح : حیوان
کشور سازنده : ترکیه
کدمحصول : 05070017
×

ترانسفر پارچه کادنس طرح جغد و توپ سایز A4 کد FT023

15/500 تومان
honari-8-63
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
رنگ ترانسفر: چند رنگ
ابعاد ترانسفر : A4
انواع طرح : حیوان
کشور سازنده : ترکیه
کدمحصول : 05070016
×

ترانسفر پارچه کادنس طرح جغد نوازنده سایز A4 کد FT019

15/500 تومان
honari-380-27
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
رنگ ترانسفر: چند رنگ
ابعاد ترانسفر : A4
انواع طرح : حیوان
کشور سازنده : ترکیه
کدمحصول : 05070015
×

ترانسفر پارچه کادنس طرح جغد نوزاد سایز A4 کد FT024

15/500 تومان
honari-955-398
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
رنگ ترانسفر: چند رنگ
ابعاد ترانسفر : A4
انواع طرح : حیوان
کشور سازنده : ترکیه
کدمحصول : 05070014
×

ترانسفر پارچه کادنس طرح هندوانه سایز A4 کد FT029

15/500 تومان
honari-109-702
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
رنگ ترانسفر: چند رنگ
ابعاد ترانسفر : A4
انواع طرح : سایر
کشور سازنده : ترکیه
کدمحصول : 05070013
×

ترانسفر پارچه کادنس طرح پاکت نامه گلدار سایز A4 کد FT013

15/500 تومان
honari-367-87
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
رنگ ترانسفر: چند رنگ
ابعاد ترانسفر : A4
انواع طرح : گل
کشور سازنده : ترکیه
کدمحصول : 05070012
×

ترانسفر پارچه کادنس طرح ایفل سایز A4 کد FT011

15/500 تومان
honari-398-999
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
رنگ ترانسفر: سیاه و سفید
ابعاد ترانسفر : A4
انواع طرح : سایر
کشور سازنده : ترکیه
کدمحصول : 05070010
×

ترانسفر پارچه کادنس طرح دوچرخه سایز A4 کد FT006

15/500 تومان
honari-282-640
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
رنگ ترانسفر: چند رنگ
ابعاد ترانسفر : A4
انواع طرح : سایر
کشور سازنده : ترکیه
کدمحصول : 05070011
×

ترانسفر پارچه کادنس طرح ببر سایز A4 کد VT020

13/200 تومان
honari-594-538
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
رنگ ترانسفر: طلایی
ابعاد ترانسفر : A4
انواع طرح : حیوان
کشور سازنده : ترکیه
کدمحصول : 05070008
×

ترانسفر پارچه کادنس طرح قلب طرحدار سایز A4 کد VT015

13/200 تومان
honari-678-615
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
رنگ ترانسفر: طلایی
ابعاد ترانسفر : A4
انواع طرح : سایر
کشور سازنده : ترکیه
کدمحصول : 05070004
×

ترانسفر پارچه کادنس طرح گل و صورت سایز A4 کد VT011

13/200 تومان
honari-965-456
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
رنگ ترانسفر: طلایی
ابعاد ترانسفر : A4
انواع طرح : سایر
کشور سازنده : ترکیه
کدمحصول : 05070002
×

ترانسفر پارچه کادنس طرح کاکتوس سایز A4 کد VT003

13/200 تومان
transfer_parche_003
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
رنگ ترانسفر: طلایی
ابعاد ترانسفر : A4
انواع طرح : سایر
کشور سازنده : ترکیه
کدمحصول : 05070001
×

ترانسفر پارچه کادنس طرح پاریس سایز A4 کد FT003

15/500 تومان
honari-390-281
انتخاب نوع بسته
ناموجود
واحد: عدد
رنگ ترانسفر: سیاه و سفید
ابعاد ترانسفر : A4
انواع طرح : سایر
کشور سازنده : ترکیه
کدمحصول : 05070023
×

ترانسفر پارچه کادنس طرح دختر و قلب سایز A4 کد FT034

15/500 تومان
honari-348-838
انتخاب نوع بسته
ناموجود
واحد: عدد
رنگ ترانسفر: چند رنگ
ابعاد ترانسفر : A4
انواع طرح : انسان
کشور سازنده : ترکیه
کدمحصول : 05070020
×

ترانسفر پارچه کادنس طرح قلب بالدار سایز A4 کد VT019

13/200 تومان
honari-548-209
انتخاب نوع بسته
ناموجود
واحد: عدد
رنگ ترانسفر: طلایی
ابعاد ترانسفر : A4
انواع طرح : سایر
کشور سازنده : ترکیه
کدمحصول : 05070009
×

ترانسفر پارچه کادنس طرح اسب تک شاخ سایز A4 کد VT021

13/200 تومان
honari-840-829
انتخاب نوع بسته
ناموجود
واحد: عدد
رنگ ترانسفر: طلایی
ابعاد ترانسفر : A4
انواع طرح : حیوان
کشور سازنده : ترکیه
کدمحصول : 05070007
×

ترانسفر پارچه کادنس طرح پاپیون سایز A4 کد VT029

13/200 تومان
honari-553-730
انتخاب نوع بسته
ناموجود
واحد: عدد
رنگ ترانسفر: طلایی
ابعاد ترانسفر : A4
انواع طرح : سایر
کشور سازنده : ترکیه
کدمحصول : 05070006
×

ترانسفر پارچه کادنس طرح قلب و اسکلت سایز A4 کد VT032

13/200 تومان
honari-795-80
انتخاب نوع بسته
ناموجود
واحد: عدد
رنگ ترانسفر: طلایی
انواع طرح : سایر
کشور سازنده : ترکیه
کدمحصول : 05070005
×

ترانسفر پارچه کادنس طرح قلب و پروانه سایز A4 کد VT014

13/200 تومان
honari-446-563
انتخاب نوع بسته
ناموجود
واحد: عدد
رنگ ترانسفر: طلایی
انواع طرح : سایر
ابعاد ترانسفر : A4
کشور سازنده : ترکیه
کدمحصول : 05070003

در حال بررسی
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
خوش آمدید
تعداد محصول به روز شد
محصول به سبد خرید اضافه شد
احتمالا یکی از محصولات درخواستیتون به تعدادی که سفارش دادید موجود نیست
ادامه
سفارش شما ثبت شد
پرداخت شما به صورت نقدی در محل خواهد بود
ادامه
سبد خرید شما خالی است !!
ادامه
ادامه