سبد خرید شما خالی است !

کاشی کریستالی

جستجو در دسته "کاشی کریستالی" :

×

کاشی کریستالی بی شکل مشکی 10mm کد 502

8/000 تومان
honari-899-145
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: بسته
ابعاد کاشی: 10*10 mm
تعداد کاشی: 33
رنگ پایه: سیاه
نوع کاشی: کریستال
شکل کاشی: بی شکل
ضخامت کاشی: 4mm
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 06010518
×

کاشی کریستالی بی شکل قرمز 10mm کد504

8/000 تومان
honari-560-581
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: بسته
رنگ پایه: قرمز
ابعاد کاشی: 10*10 mm
تعداد کاشی: 33
نوع کاشی: کریستال
شکل کاشی: بی شکل
ضخامت کاشی: 4mm
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 06010516
×

کاشی کریستالی بی شکل زرد روشن 10mm کد516

8/000 تومان
honari-174-930
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: بسته
رنگ پایه: زرد
ابعاد کاشی: 10*10 mm
تعداد کاشی: 33
نوع کاشی: کریستال
شکل کاشی: بی شکل
ضخامت کاشی: 4mm
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 06010514
×

کاشی کریستالی بی شکل سفید 10mm کد501

8/000 تومان
honari-887-728
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: بسته
رنگ پایه: سفید
ابعاد کاشی: 10*10 mm
تعداد کاشی: 33
نوع کاشی: کریستال
شکل کاشی: بی شکل
ضخامت کاشی: 4mm
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 06010512
×

کاشی کریستالی بی شکل سرمه ای 10mm کد508

8/000 تومان
honari-454-698
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: بسته
رنگ پایه: سرمه ای
ابعاد کاشی: 10*10 mm
تعداد کاشی: 33
نوع کاشی: کریستال
شکل کاشی: بی شکل
ضخامت کاشی: 4mm
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 06010511
×

کاشی کریستالی بی شکل آبی 10mm کد513

8/000 تومان
honari-156-315
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: بسته
رنگ پایه: آبی
ابعاد کاشی: 10*10 mm
تعداد کاشی: 33
نوع کاشی: کریستال
شکل کاشی: بی شکل
ضخامت کاشی: 4mm
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 06010510
×

کاشی کریستالی بی شکل سبز روشن 10mm کد517

8/000 تومان
honari-430-732
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: بسته
رنگ پایه: سبز
ابعاد کاشی: 10*10 mm
تعداد کاشی: 33
نوع کاشی: کریستال
شکل کاشی: بی شکل
ضخامت کاشی: 4mm
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 06010509
×

کاشی کریستالی مشکی 10*10 کد 402

8/000 تومان
honari-75-732
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: بسته
رنگ پایه: سیاه
شکل کاشی: مربعی
ابعاد کاشی: 10*10 mm
تعداد کاشی: 50
نوع کاشی: کریستال
ضخامت کاشی: 3mm
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 06010507
×

کاشی کریستالی قرمز 10*10 کد 404

8/000 تومان
honari-499-317
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: بسته
رنگ پایه: قرمز
شکل کاشی: مربعی
ابعاد کاشی: 10*10 mm
تعداد کاشی: 50
نوع کاشی: کریستال
ضخامت کاشی: 3mm
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 06010506
×

کاشی کریستالی سبز 10*10 کد 405

8/000 تومان
honari-984-364
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: بسته
رنگ پایه: سبز
شکل کاشی: مربعی
ابعاد کاشی: 10*10 mm
تعداد کاشی: 50
نوع کاشی: کریستال
ضخامت کاشی: 3mm
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 06010505
×

کاشی کریستالی سبز یشمی 10*10 کد 410

8/000 تومان
honari-767-12
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: بسته
رنگ پایه: سبز
شکل کاشی: مربعی
ابعاد کاشی: 10*10 mm
تعداد کاشی: 50
نوع کاشی: کریستال
ضخامت کاشی: 3mm
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 06010504
×

کاشی کریستالی نارنجی 10*10 کد 409

8/000 تومان
honari-182-60
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: بسته
رنگ پایه: نارنجی
شکل کاشی: مربعی
ابعاد کاشی: 10*10 mm
تعداد کاشی: 50
نوع کاشی: کریستال
ضخامت کاشی: 3mm
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 06010503
×

کاشی کریستالی آبی 10*10 کد413

8/000 تومان
honari-403-926
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: بسته
رنگ پایه: آبی
شکل کاشی: مربعی
ابعاد کاشی: 10*10 mm
تعداد کاشی: 50
نوع کاشی: کریستال
ضخامت کاشی: 3mm
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 06010502
×

کاشی کریستالی زرد 10*10 کد416

8/000 تومان
kashi_crystal_10_416
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: بسته
رنگ پایه: زرد
شکل کاشی: مربعی
ابعاد کاشی: 10*10 mm
تعداد کاشی: 50
نوع کاشی: کریستال
ضخامت کاشی: 3mm
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 06010501
×

کاشی کریستالی بی شکل قهوه ای 10mm کد507

8/000 تومان
honari-101-785
انتخاب نوع بسته
ناموجود
واحد: بسته
رنگ پایه: قهوه ای
ابعاد کاشی: 10*10 mm
تعداد کاشی: 33
نوع کاشی: کریستال
شکل کاشی: بی شکل
ضخامت کاشی: 4mm
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 06010517
×

کاشی کریستالی بی شکل نارنجی 10mm کد509

8/000 تومان
honari-707-798
انتخاب نوع بسته
ناموجود
واحد: بسته
رنگ پایه: نارنجی
ابعاد کاشی: 10*10 mm
تعداد کاشی: 33
نوع کاشی: کریستال
شکل کاشی: بی شکل
ضخامت کاشی: 4mm
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 06010515
×

کاشی کریستالی بی شکل زرد 10mm کد511

8/000 تومان
honari-702-363
انتخاب نوع بسته
ناموجود
واحد: بسته
رنگ پایه: زرد
ابعاد کاشی: 10*10 mm
تعداد کاشی: 33
نوع کاشی: کریستال
شکل کاشی: بی شکل
ضخامت کاشی: 4mm
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 06010513
×

کاشی کریستالی بی شکل سبز 10mm کد 505

8/000 تومان
honari-558-362
انتخاب نوع بسته
ناموجود
واحد: بسته
رنگ پایه: سبز
شکل کاشی: بی شکل
ابعاد کاشی: 10*10 mm
تعداد کاشی: 33
نوع کاشی: کریستال
ضخامت کاشی: 4mm
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 06010508

در حال بررسی
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
خوش آمدید
تعداد محصول به روز شد
محصول به سبد خرید اضافه شد
احتمالا یکی از محصولات درخواستیتون به تعدادی که سفارش دادید موجود نیست
ادامه
سفارش شما ثبت شد
پرداخت شما به صورت نقدی در محل خواهد بود
ادامه
سبد خرید شما خالی است !!
ادامه
ادامه