سبد خرید شما خالی است !

سبد خرید شما خالی است !

کاشی

از کاشی های سرامیکی برای تزئیین سطوح مختلف و همچنین ظروف مختلف استفاده می شود . این محصول در دو شکل ساده یعنی مربع های با سایز های متفاوت و همچنین شکل دار مانند ماه و یس و ستاره و گل و بیضی و غیره به فروش می رسند. همچنین به لحاظ رنگ ، در رنگ های لعبی ساده و طرح دار و همچنین کاشی های متالیک ، کریستال و اکلیکی هستند که به منظور های مختلف برای سسطوح مختلف استفاده می شوند.

جستجو در دسته "کاشی" :

×

کاشی سرامیکی کرم 25*25 کد k040

3/200 تومان
honari-140-939
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

ابعاد کاشی: 25*25 mm
تعداد کاشی: 36
رنگ پایه: کرم
نوع کاشی: سرامیک
شکل کاشی: مربعی
ضخامت کاشی: 4mm
واحد: بسته
کدمحصول : 06010383
×

کاشی سرامیک قرمز 13*13 کد k47

4/200 تومان
honari-916-71
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

رنگ پایه: قرمز
ابعاد کاشی: 13*13 mm
نوع کاشی: سرامیک
شکل کاشی: مربعی
ضخامت کاشی: 4mm
تعداد کاشی: 64
واحد: بسته
کدمحصول : 06011007
×

کاشی سرامیک گلبهی13*13 کد k37

3/800 تومان
honari-280-741
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

رنگ پایه: صورتی
ابعاد کاشی: 13*13 mm
نوع کاشی: سرامیک
شکل کاشی: مربعی
ضخامت کاشی: 4mm
تعداد کاشی: 64
واحد: بسته
کدمحصول : 06011006
×

کاشی سرامیک نارنجی روشن13*13 کد k31

3/800 تومان
honari-828-909
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

رنگ پایه: نارنجی
ابعاد کاشی: 13*13 mm
نوع کاشی: سرامیک
شکل کاشی: مربعی
ضخامت کاشی: 4mm
تعداد کاشی: 64
واحد: بسته
کدمحصول : 06011005
×

کاشی سرامیک سبز 13*13 کد k21

3/800 تومان
honari-798-782
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

رنگ پایه: سبز
ابعاد کاشی: 13*13 mm
نوع کاشی: سرامیک
شکل کاشی: مربعی
ضخامت کاشی: 4mm
تعداد کاشی: 64
واحد: بسته
کدمحصول : 06011004
×

کاشی سرامیک زرشکی 13*13 کد k15

3/800 تومان
honari-632-708
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

رنگ پایه: قرمز
ابعاد کاشی: 13*13 mm
نوع کاشی: سرامیک
شکل کاشی: مربعی
ضخامت کاشی: 4mm
تعداد کاشی: 64
واحد: بسته
کدمحصول : 06011003
×

کاشی سرامیک آبی 13*13 کد k10

3/800 تومان
honari-915-800
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

رنگ پایه: آبی
ابعاد کاشی: 13*13 mm
نوع کاشی: سرامیک
شکل کاشی: مربعی
ضخامت کاشی: 4mm
تعداد کاشی: 64
واحد: بسته
کدمحصول : 06011002
×

کاشی سرامیک آبی 13*13 کد k07

3/800 تومان
kashi_13_k07
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

رنگ پایه: آبی
ابعاد کاشی: 13*13 mm
نوع کاشی: سرامیک
شکل کاشی: مربعی
ضخامت کاشی: 4mm
تعداد کاشی: 64
واحد: بسته
کدمحصول : 06011001
×

کاشی سرامیکی سبزآبی طرحدار 25*25 کد k053

3/500 تومان
honari-403-20
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

رنگ پایه: سبز
ابعاد کاشی: 25*25 mm
تعداد کاشی: 36
نوع کاشی: سرامیک
شکل کاشی: مربعی
ضخامت کاشی: 4mm
واحد: بسته
کدمحصول : 06010382
×

کاشی سرامیکی بنفش بادمجانی طرحدار 25*25 کد k051

3/500 تومان
honari-547-960
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

رنگ پایه: بنفش
ابعاد کاشی: 25*25 mm
تعداد کاشی: 36
نوع کاشی: سرامیک
شکل کاشی: مربعی
ضخامت کاشی: 4mm
واحد: بسته
کدمحصول : 06010381
×

کاشی سرامیکی سرمه ای طرحدار 25*25 کد k052

3/500 تومان
honari-622-795
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

رنگ پایه: آبی
ابعاد کاشی: 25*25 mm
تعداد کاشی: 36
نوع کاشی: سرامیک
شکل کاشی: مربعی
ضخامت کاشی: 4mm
واحد: بسته
کدمحصول : 06010380
×

کاشی سرامیکی سبز طرحدار 25*25 کد k054

3/500 تومان
honari-256-997
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

رنگ پایه: سبز
ابعاد کاشی: 25*25 mm
تعداد کاشی: 36
نوع کاشی: سرامیک
شکل کاشی: مربعی
ضخامت کاشی: 4mm
واحد: بسته
کدمحصول : 06010379
×

کاشی سرامیکی قرمز طرحدار 25*25 کد k055

3/500 تومان
honari-840-288
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

رنگ پایه: قرمز
ابعاد کاشی: 25*25 mm
تعداد کاشی: 36
نوع کاشی: سرامیک
شکل کاشی: مربعی
ضخامت کاشی: 4mm
واحد: بسته
کدمحصول : 06010378
×

کاشی سرامیکی آبی طرحدار 25*25 کد k056

3/500 تومان
honari-210-594
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

رنگ پایه: آبی
ابعاد کاشی: 25*25 mm
تعداد کاشی: 36
نوع کاشی: سرامیک
شکل کاشی: مربعی
ضخامت کاشی: 4mm
واحد: بسته
کدمحصول : 06010377
×

کاشی سرامیکی کاراملی 25*25 کد k039

3/200 تومان
honari-320-465
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

رنگ پایه: کرم
ابعاد کاشی: 25*25 mm
تعداد کاشی: 36
نوع کاشی: سرامیک
شکل کاشی: مربعی
ضخامت کاشی: 4mm
واحد: بسته
کدمحصول : 06010376
×

کاشی سرامیکی گلبهی روشن 25*25 کد k035

3/200 تومان
honari-745-167
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

رنگ پایه: صورتی
ابعاد کاشی: 25*25 mm
تعداد کاشی: 36
نوع کاشی: سرامیک
شکل کاشی: مربعی
ضخامت کاشی: 4mm
واحد: بسته
کدمحصول : 06010374
×

کاشی سرامیکی توسی 25*25 کد k027

3/200 تومان
honari-59-310
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

رنگ پایه: طوسی
ابعاد کاشی: 25*25 mm
تعداد کاشی: 36
نوع کاشی: سرامیک
شکل کاشی: مربعی
ضخامت کاشی: 4mm
واحد: بسته
کدمحصول : 06010373
×

کاشی سرامیکی خاکی 25*25 کد k026

3/200 تومان
honari-836-574
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

رنگ پایه: طوسی
ابعاد کاشی: 25*25 mm
تعداد کاشی: 36
نوع کاشی: سرامیک
شکل کاشی: مربعی
ضخامت کاشی: 4mm
واحد: بسته
کدمحصول : 06010372
×

کاشی سرامیکی توسی روشن 25*25 کد k024

3/200 تومان
honari-808-746
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

رنگ پایه: طوسی
ابعاد کاشی: 25*25 mm
تعداد کاشی: 36
نوع کاشی: سرامیک
شکل کاشی: مربعی
ضخامت کاشی: 4mm
واحد: بسته
کدمحصول : 06010371
×

کاشی سرامیکی گلبهی 25*25 کد k037

3/200 تومان
honari-388-860
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

رنگ پایه: صورتی
ابعاد کاشی: 25*25 mm
تعداد کاشی: 36
نوع کاشی: سرامیک
شکل کاشی: مربعی
ضخامت کاشی: 4mm
واحد: بسته
کدمحصول : 06010370
×

کاشی سرامیکی قهوه ای 25*25 کد k014

3/200 تومان
honari-137-201
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

رنگ پایه: قهوه ای
ابعاد کاشی: 25*25 mm
تعداد کاشی: 36
نوع کاشی: سرامیک
شکل کاشی: مربعی
ضخامت کاشی: 4mm
واحد: بسته
کدمحصول : 06010369
×

کاشی سرامیکی مشکی 25*25 کد k004

3/200 تومان
honari-511-77
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

رنگ پایه: سیاه
ابعاد کاشی: 25*25 mm
تعداد کاشی: 36
نوع کاشی: سرامیک
شکل کاشی: مربعی
ضخامت کاشی: 4mm
واحد: بسته
کدمحصول : 06010368
×

کاشی سرامیکی آبی نفتی 25*25 کد k007

3/200 تومان
honari-50-714
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

رنگ پایه: آبی
ابعاد کاشی: 25*25 mm
تعداد کاشی: 36
نوع کاشی: سرامیک
شکل کاشی: مربعی
ضخامت کاشی: 4mm
واحد: بسته
کدمحصول : 06010367
×

کاشی سرامیکی خردلی 25*25 کد k012

3/200 تومان
honari-698-242
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

رنگ پایه: قهوه ای
ابعاد کاشی: 25*25 mm
تعداد کاشی: 36
نوع کاشی: سرامیک
شکل کاشی: مربعی
ضخامت کاشی: 4mm
واحد: بسته
کدمحصول : 06010366
×

کاشی سرامیکی زرشکی 25*25 کد k015

3/200 تومان
honari-616-36
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

رنگ پایه: قرمز
ابعاد کاشی: 25*25 mm
تعداد کاشی: 36
نوع کاشی: سرامیک
شکل کاشی: مربعی
ضخامت کاشی: 4mm
واحد: بسته
کدمحصول : 06010365
×

کاشی سرامیکی صورتی 25*25 کد k036

3/200 تومان
honari-561-941
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

رنگ پایه: صورتی
ابعاد کاشی: 25*25 mm
تعداد کاشی: 36
نوع کاشی: سرامیک
شکل کاشی: مربعی
ضخامت کاشی: 4mm
واحد: بسته
کدمحصول : 06010364
×

کاشی سرامیکی سبزآبی 25*25 کد k019

3/200 تومان
honari-882-645
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

رنگ پایه: سبز
ابعاد کاشی: 25*25 mm
تعداد کاشی: 36
نوع کاشی: سرامیک
شکل کاشی: مربعی
ضخامت کاشی: 4mm
واحد: بسته
کدمحصول : 06010363
×

کاشی سرامیکی سبز 25*25 کد k016

3/200 تومان
honari-899-864
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

رنگ پایه: سبز
ابعاد کاشی: 25*25 mm
تعداد کاشی: 36
نوع کاشی: سرامیک
شکل کاشی: مربعی
ضخامت کاشی: 4mm
واحد: بسته
کدمحصول : 06010362
×

کاشی سرامیکی نارنجی 25*25 کد k031

3/200 تومان
honari-373-448
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

رنگ پایه: نارنجی
ابعاد کاشی: 25*25 mm
تعداد کاشی: 36
نوع کاشی: سرامیک
شکل کاشی: مربعی
ضخامت کاشی: 4mm
واحد: بسته
کدمحصول : 06010361
×

کاشی سرامیکی توسی 25*25 کد k023

3/200 تومان
honari-965-780
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

رنگ پایه: طوسی
ابعاد کاشی: 25*25 mm
تعداد کاشی: 36
نوع کاشی: سرامیک
شکل کاشی: مربعی
ضخامت کاشی: 4mm
واحد: بسته
کدمحصول : 06010360
×

کاشی سرامیکی قرمز 25*25 کد k047

4/200 تومان
honari-510-491
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

رنگ پایه: قرمز
ابعاد کاشی: 25*25 mm
تعداد کاشی: 36
نوع کاشی: سرامیک
شکل کاشی: مربعی
ضخامت کاشی: 4mm
واحد: بسته
کدمحصول : 06010359
×

کاشی سرامیکی زرد 25*25 کد k042

3/200 تومان
honari-453-992
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

رنگ پایه: زرد
ابعاد کاشی: 25*25 mm
تعداد کاشی: 36
نوع کاشی: سرامیک
شکل کاشی: مربعی
ضخامت کاشی: 4mm
واحد: بسته
کدمحصول : 06010358
×

کاشی سرامیکی استخوانی 25*25 کد k045

3/200 تومان
honari-854-226
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

رنگ پایه: کرم
ابعاد کاشی: 25*25 mm
تعداد کاشی: 36
نوع کاشی: سرامیک
شکل کاشی: مربعی
ضخامت کاشی: 4mm
واحد: بسته
کدمحصول : 06010357
×

کاشی سرامیکی دودی 25*25 کد k028

3/200 تومان
honari-995-192
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

رنگ پایه: طوسی
ابعاد کاشی: 25*25 mm
تعداد کاشی: 36
نوع کاشی: سرامیک
شکل کاشی: مربعی
ضخامت کاشی: 4mm
واحد: بسته
کدمحصول : 06010356
×

کاشی سرامیکی سبز یشمی 25*25 کد k018

3/200 تومان
honari-237-269
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

رنگ پایه: سبز
ابعاد کاشی: 25*25 mm
تعداد کاشی: 36
نوع کاشی: سرامیک
شکل کاشی: مربعی
ضخامت کاشی: 4mm
واحد: بسته
کدمحصول : 06010355
×

کاشی سرامیکی سفید 25*25 کد k044

3/200 تومان
honari-594-366
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

رنگ پایه: سفید
ابعاد کاشی: 25*25 mm
تعداد کاشی: 36
نوع کاشی: سرامیک
شکل کاشی: مربعی
ضخامت کاشی: 4mm
واحد: بسته
کدمحصول : 06010354

در حال بررسی
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
خوش آمدید
تعداد محصول به روز شد
محصول به سبد خرید اضافه شد
احتمالا یکی از محصولات درخواستیتون به تعدادی که سفارش دادید موجود نیست
ادامه
سفارش شما ثبت شد
پرداخت شما به صورت نقدی در محل خواهد بود
ادامه
سبد خرید شما خالی است !!
ادامه
ادامه