سبد خرید
0

کالایی در سبد خرید شما وجود ندارد!

نام محصول تعداد قیمت
0

کالایی در سبد خرید شما وجود ندارد!

نام محصول تعداد قیمت

روغن گیاهی

ژل آلوورا

30/000 تومان
×

ژل آلوورا

30/000 تومان
product-1610003996-7421
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
نقطه ذوب: 76F
رنگ روغن: شفاف
SAP Value: 0.18
KOH Value: 0.27
رایحه روغن: ندارد
ماندگاری: 1سال
مناسب برای صابون سازی به روش سرد: بله
مناسب برای صابون سازی به روش ذوب و قالبگیری: خیر
مناسب برای ساخت بمب حمام: بله
مناسب برای محصولات چشم: بله
مناسب برای محصولات لب: بله
کدمحصول : 01076720
تعداد بسته
روغن حنا

20/000 تومان
×

روغن حنا

20/000 تومان
product-1610003907-4935
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
رنگ روغن: تیره
کدمحصول : 01079712
تعداد بسته
روغن خشخاش

30/000 تومان
×

روغن خشخاش

30/000 تومان
product-1610003881-1988
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
رنگ روغن: زرد
کدمحصول : 01071987
تعداد بسته
روغن زرد آلو

30/000 تومان
×

روغن زرد آلو

30/000 تومان
product-1610003451-8070
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
نقطه ذوب: در دمای اتاق ذوب میشود
رنگ روغن: تقریبا زرد
SAP Value: 0.14
KOH Value: 0.20
رایحه روغن: ندارد
ماندگاری: 1سال
مناسب برای صابون سازی به روش سرد: بله
مناسب برای صابون سازی به روش ذوب و قالبگیری: خیر
مناسب برای ساخت بمب حمام: بله
مناسب برای محصولات چشم: بله
مناسب برای محصولات لب: بله
کدمحصول : 01076724
تعداد بسته
روغن سویا

36/000 تومان
×

روغن سویا

36/000 تومان
product-1610003401-2063
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
کدمحصول : 01070460
تعداد بسته
روغن کنجد

19/200 تومان
×

روغن کنجد

19/200 تومان
product-1610003374-6698
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
رنگ روغن: زرد
SAP Value: 0.19
ماندگاری: 1سال
مناسب برای صابون سازی به روش سرد: بله
مناسب برای صابون سازی به روش ذوب و قالبگیری: خیر
مناسب برای ساخت بمب حمام: بله
کدمحصول : 01070271
تعداد بسته
روغن فندق

25/000 تومان
×

روغن فندق

25/000 تومان
product-1610003329-7877
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
رنگ روغن: زرد پر رنگ
کدمحصول : 01074721
تعداد بسته
روغن کتان

21/600 تومان
×

روغن کتان

21/600 تومان
product-1610003313-2290
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
رنگ روغن: زرد پر رنگ
مناسب برای صابون سازی به روش سرد: بله
مناسب برای صابون سازی به روش ذوب و قالبگیری: خیر
مناسب برای ساخت بمب حمام: بله
کدمحصول : 01078992
تعداد بسته
×

روغن هسته انار

30/000 تومان
product-1610003285-6487
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
رنگ روغن: زرد
کدمحصول : 01078587
تعداد بسته
×

روغن هسته انگور

17/500 تومان
product-1610003251-5744
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
نقطه ذوب: در دمای اتاق ذوب میشود
SAP Value: 0.13
KOH Value: 0.20
رایحه روغن: ندارد
ماندگاری: 1سال
مناسب برای صابون سازی به روش سرد: بله
مناسب برای صابون سازی به روش ذوب و قالبگیری: خیر
مناسب برای ساخت بمب حمام: بله
مناسب برای محصولات چشم: بله
مناسب برای محصولات لب: بله
کدمحصول : 01078372
تعداد بسته
×

روغن هسته خرما

20/000 تومان
product-1610003177-23
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
رنگ روغن: زرد پر رنگ
کدمحصول : 01079428
تعداد بسته
روغن جوجوبا

35/000 تومان
×

روغن جوجوبا

35/000 تومان
product-1609060276-9528
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
نقطه ذوب: در دمای اتاق ذوب میشود
رنگ روغن: زرد
SAP Value: 0.07
KOH Value: 0.10
رایحه روغن: ندارد
ماندگاری: 2سال
مناسب برای صابون سازی به روش سرد: بله
مناسب برای صابون سازی به روش ذوب و قالبگیری: خیر
مناسب برای ساخت بمب حمام: بله
مناسب برای محصولات چشم: بله
مناسب برای محصولات لب: بله
کدمحصول : 12270912
تعداد بسته
×

کره کاکائو جانشین

25/000 تومان
product-1609060248-6875
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
نقطه ذوب: 90F
رنگ روغن: سفید
SAP Value: 0.14
KOH Value: 0.21
ماندگاری: 2سال
مناسب برای صابون سازی به روش سرد: بله
مناسب برای صابون سازی به روش ذوب و قالبگیری: خیر
مناسب برای ساخت بمب حمام: بله
مناسب برای محصولات چشم: بله
مناسب برای محصولات لب: بله
کدمحصول : 12270086
تعداد بسته
×

کره کاکائو اصل

 
product-1609060221-1907
واحد: گرم
نقطه ذوب: 90F
رنگ روغن: قهوه ای روشن
SAP Value: 0.14
KOH Value: 0.21
رایحه روغن: دارد
ماندگاری: 2سال
مناسب برای صابون سازی به روش سرد: بله
مناسب برای صابون سازی به روش ذوب و قالبگیری: خیر
مناسب برای ساخت بمب حمام: بله
مناسب برای محصولات چشم: بله
مناسب برای محصولات لب: بله
کدمحصول : 12272158
×

روغن بادام شیرین

35/000 تومان
product-1609060160-4806
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
نقطه ذوب: در دمای اتاق ذوب میشود
رنگ روغن: تقریبا زرد
SAP Value: 0.14
KOH Value: 0.21
رایحه روغن: ندارد
ماندگاری: 1سال
مناسب برای صابون سازی به روش سرد: بله
مناسب برای صابون سازی به روش ذوب و قالبگیری: خیر
مناسب برای ساخت بمب حمام: بله
مناسب برای محصولات چشم: بله
مناسب برای محصولات لب: بله
کدمحصول : 12279636
تعداد بسته
×

روغن سبوس برنج

72/000 تومان
product-1609060135-683
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
نقطه ذوب: در دمای اتاق ذوب میشود
رنگ روغن: زرد
SAP Value: 0.13
KOH Value: 0.20
رایحه روغن: دارد
ماندگاری: 2سال
مناسب برای صابون سازی به روش سرد: بله
مناسب برای صابون سازی به روش ذوب و قالبگیری: خیر
مناسب برای ساخت بمب حمام: بله
مناسب برای محصولات چشم: بله
مناسب برای محصولات لب: بله
کدمحصول : 12272871
تعداد بسته
روغن کرچک

72/000 تومان
×

روغن کرچک

72/000 تومان
product-1609060113-8288
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
نقطه ذوب: در دمای اتاق ذوب میشود
رنگ روغن: زرد کم رنگ
SAP Value: 0.14
KOH Value: 0.19
رایحه روغن: دارد
ماندگاری: 2سال
مناسب برای صابون سازی به روش سرد: بله
مناسب برای صابون سازی به روش ذوب و قالبگیری: خیر
مناسب برای ساخت بمب حمام: بله
مناسب برای محصولات چشم: بله
مناسب برای محصولات لب: بله
کدمحصول : 12274749
تعداد بسته
روغن زیتون

50/850 تومان
×

روغن زیتون

50/850 تومان
product-1609060093-4562
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
نقطه ذوب: در دمای اتاق ذوب میشود
رنگ روغن: تقریبا زرد
SAP Value: 0.14
KOH Value: 0.19
رایحه روغن: دارد
ماندگاری: 2سال
مناسب برای صابون سازی به روش سرد: بله
مناسب برای صابون سازی به روش ذوب و قالبگیری: خیر
مناسب برای ساخت بمب حمام: بله
مناسب برای محصولات چشم: بله
مناسب برای محصولات لب: بله
کدمحصول : 12275429
تعداد بسته
روغن نارگیل

130/000 تومان
×

روغن نارگیل

130/000 تومان
product-1609060070-3948
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
نقطه ذوب: 76F
رنگ روغن: سفید
SAP Value: 0.18
KOH Value: 0.27
رایحه روغن: ندارد
ماندگاری: 18ماه
مناسب برای صابون سازی به روش سرد: بله
مناسب برای صابون سازی به روش ذوب و قالبگیری: خیر
مناسب برای ساخت بمب حمام: بله
مناسب برای محصولات چشم: بله
مناسب برای محصولات لب: بله
کدمحصول : 12273416
تعداد بسته
روغن پالم

56/500 تومان
×

روغن پالم

56/500 تومان
product-1609060047-6668
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
نقطه ذوب: 95F
رنگ روغن: تقریبا زرد
SAP Value: 0.14
KOH Value: 0.22
رایحه روغن: ندارد
ماندگاری: 1.5 سال
مناسب برای صابون سازی به روش سرد: بله
مناسب برای صابون سازی به روش ذوب و قالبگیری: خیر
مناسب برای ساخت بمب حمام: بله
مناسب برای محصولات چشم: بله
مناسب برای محصولات لب: بله
کدمحصول : 12278822
تعداد بسته
نا موجود
روغن شی باتر

 
×

روغن شی باتر

 
product-1610003964-8726
واحد: گرم
نقطه ذوب: 90F
SAP Value: 0.13
KOH Value: 0.20
رایحه روغن: ندارد
ماندگاری: 2سال
مناسب برای صابون سازی به روش سرد: بله
مناسب برای صابون سازی به روش ذوب و قالبگیری: خیر
مناسب برای ساخت بمب حمام: بله
مناسب برای محصولات چشم: بله
مناسب برای محصولات لب: بله
رنگ روغن: سفید
کدمحصول : 01075011
نا موجود
روغن ویتامین E

 
×

روغن ویتامین E

 
product-1610003927-7626
واحد: گرم
نقطه ذوب: در دمای اتاق ذوب میشود
رایحه روغن: ندارد
ماندگاری: 1سال
مناسب برای صابون سازی به روش سرد: بله
مناسب برای صابون سازی به روش ذوب و قالبگیری: خیر
مناسب برای ساخت بمب حمام: بله
مناسب برای محصولات چشم: بله
مناسب برای محصولات لب: بله
رنگ روغن: تقریبا زرد
کدمحصول : 01070698
نا موجود
روغن  جوجوبا

 
×

روغن جوجوبا

 
product-1610003422-9166
واحد: گرم
نقطه ذوب: در دمای اتاق ذوب میشود
رنگ روغن: زرد
SAP Value: 0.07
KOH Value: 0.10
رایحه روغن: ندارد
ماندگاری: 2سال
مناسب برای صابون سازی به روش سرد: بله
مناسب برای صابون سازی به روش ذوب و قالبگیری: خیر
مناسب برای ساخت بمب حمام: بله
مناسب برای محصولات چشم: بله
مناسب برای محصولات لب: بله
کدمحصول : 01072158
نا موجود
روغن گل رز

 
×

روغن گل رز

 
product-1610003354-3321
واحد: گرم
رنگ روغن: زرد
نقطه ذوب: در دمای اتاق ذوب میشود
SAP Value: 0.14
KOH Value: 0.19
رایحه روغن: ندارد
ماندگاری: 2سال
مناسب برای صابون سازی به روش سرد: بله
مناسب برای صابون سازی به روش ذوب و قالبگیری: خیر
مناسب برای ساخت بمب حمام: بله
مناسب برای محصولات چشم: بله
مناسب برای محصولات لب: بله
کدمحصول : 01071541
نا موجود
روغن کلزا

 
×

روغن کلزا

 
product-1610003231-8357
واحد: گرم
نقطه ذوب: در دمای اتاق ذوب میشود
رنگ روغن: زرد پر رنگ
SAP Value: 0.13
KOH Value: 0.20
رایحه روغن: ندارد
ماندگاری: 1 تا 2 سال
مناسب برای صابون سازی به روش سرد: بله
مناسب برای صابون سازی به روش ذوب و قالبگیری: خیر
مناسب برای ساخت بمب حمام: بله
مناسب برای محصولات چشم: بله
مناسب برای محصولات لب: بله
کدمحصول : 01079429
نا موجود
روغن درخت چای

 
×

روغن درخت چای

 
product-1609060188-1059
واحد: گرم
نقطه ذوب: در دمای اتاق ذوب میشود
رنگ روغن: تقریبا زرد
SAP Value: 0.14
KOH Value: 0.19
رایحه روغن: ندارد
ماندگاری: 2سال
مناسب برای صابون سازی به روش سرد: بله
مناسب برای صابون سازی به روش ذوب و قالبگیری: خیر
مناسب برای ساخت بمب حمام: بله
مناسب برای محصولات چشم: بله
مناسب برای محصولات لب: بله
کدمحصول : 12272527
×

ورق موم عسل طبیعی زرد 5 عددی (بیزوکس)

 
product-1605019490-7924
واحد: بسته
ابعاد: 17.5x39.5cm
نوع : ورق موم
کشور سازنده: ایران
رنگ پایه: زرد
کدمحصول : 11100419

در حال بررسی
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
خوش آمدید
تعداد محصول به روز شد
محصول به سبد خرید اضافه شد
احتمالا یکی از محصولات درخواستیتون به تعدادی که سفارش دادید موجود نیست
سفارش شما ثبت شد
پرداخت شما به صورت نقدی در محل خواهد بود
سبد خرید شما خالی است !!