سبد خرید
0

کالایی در سبد خرید شما وجود ندارد!

نام محصول تعداد قیمت
0

کالایی در سبد خرید شما وجود ندارد!

نام محصول تعداد قیمت

صابون دست ساز

×

پایه صابون ابرو

103/500 تومان
product-1615202630-4269
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
کدمحصول : 03081134
تعداد بسته
SLSA

52/000 تومان
×

SLSA

52/000 تومان
product-1615202242-2640
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
کدمحصول : 03086125
تعداد بسته
پلی سوربات 80

20/000 تومان
×

پلی سوربات 80

20/000 تومان
product-1615202198-2406
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
کدمحصول : 03081565
تعداد بسته
×

جا صابونی چوبی

43/000 تومان
wooden-soap-dish
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
کدمحصول : 23040003
تعداد بسته
×

قالب صابون چوبی

55/000 تومان
wooden-soap-moulds
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
کدمحصول : 23040001
تعداد بسته
×

پایه صابون فوق شفاف کریستال

160/000 تومان
honari-1612083686-473
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
کدمحصول : 23020001
تعداد بسته
حنا

10/000 تومان
×

حنا

10/000 تومان
product-1610004233-1468
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
کدمحصول : 01070209
تعداد بسته
کف دریا

12/200 تومان
×

کف دریا

12/200 تومان
product-1610004181-6246
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
کدمحصول : 01078579
تعداد بسته
نمک هیمالیا

12/200 تومان
×

نمک هیمالیا

12/200 تومان
product-1610004126-4746
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
کدمحصول : 01076028
تعداد بسته
×

پودر زغال فعال

15/000 تومان
product-1610004096-2645
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
کدمحصول : 01075826
تعداد بسته
خاک رس

16/400 تومان
×

خاک رس

16/400 تومان
product-1610004071-3642
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
کدمحصول : 01075817
تعداد بسته
دانه خشخاش

13/500 تومان
×

دانه خشخاش

13/500 تومان
product-1610004039-9774
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
کدمحصول : 01074261
تعداد بسته
ژل آلوورا

30/000 تومان
×

ژل آلوورا

30/000 تومان
product-1610003996-7421
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
نقطه ذوب: 76F
رنگ روغن: شفاف
SAP Value: 0.18
KOH Value: 0.27
رایحه روغن: ندارد
ماندگاری: 1سال
مناسب برای صابون سازی به روش سرد: بله
مناسب برای صابون سازی به روش ذوب و قالبگیری: خیر
مناسب برای ساخت بمب حمام: بله
مناسب برای محصولات چشم: بله
مناسب برای محصولات لب: بله
کدمحصول : 01076720
تعداد بسته
روغن ویتامین E

44/000 تومان
×

روغن ویتامین E

44/000 تومان
product-1610003927-7626
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
نقطه ذوب: در دمای اتاق ذوب میشود
رایحه روغن: ندارد
ماندگاری: 1سال
مناسب برای صابون سازی به روش سرد: بله
مناسب برای صابون سازی به روش ذوب و قالبگیری: خیر
مناسب برای ساخت بمب حمام: بله
مناسب برای محصولات چشم: بله
مناسب برای محصولات لب: بله
رنگ روغن: تقریبا زرد
کدمحصول : 01070698
تعداد بسته
روغن حنا

20/000 تومان
×

روغن حنا

20/000 تومان
product-1610003907-4935
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
رنگ روغن: تیره
کدمحصول : 01079712
تعداد بسته
روغن خشخاش

30/000 تومان
×

روغن خشخاش

30/000 تومان
product-1610003881-1988
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
رنگ روغن: زرد
کدمحصول : 01071987
تعداد بسته
روغن زرد آلو

30/000 تومان
×

روغن زرد آلو

30/000 تومان
product-1610003451-8070
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
نقطه ذوب: در دمای اتاق ذوب میشود
رنگ روغن: تقریبا زرد
SAP Value: 0.14
KOH Value: 0.20
رایحه روغن: ندارد
ماندگاری: 1سال
مناسب برای صابون سازی به روش سرد: بله
مناسب برای صابون سازی به روش ذوب و قالبگیری: خیر
مناسب برای ساخت بمب حمام: بله
مناسب برای محصولات چشم: بله
مناسب برای محصولات لب: بله
کدمحصول : 01076724
تعداد بسته
روغن  جوجوبا

30/000 تومان
×

روغن جوجوبا

30/000 تومان
product-1610003422-9166
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
نقطه ذوب: در دمای اتاق ذوب میشود
رنگ روغن: زرد
SAP Value: 0.07
KOH Value: 0.10
رایحه روغن: ندارد
ماندگاری: 2سال
مناسب برای صابون سازی به روش سرد: بله
مناسب برای صابون سازی به روش ذوب و قالبگیری: خیر
مناسب برای ساخت بمب حمام: بله
مناسب برای محصولات چشم: بله
مناسب برای محصولات لب: بله
کدمحصول : 01072158
تعداد بسته
روغن سویا

36/000 تومان
×

روغن سویا

36/000 تومان
product-1610003401-2063
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
کدمحصول : 01070460
تعداد بسته
روغن کنجد

19/200 تومان
×

روغن کنجد

19/200 تومان
product-1610003374-6698
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
رنگ روغن: زرد
SAP Value: 0.19
ماندگاری: 1سال
مناسب برای صابون سازی به روش سرد: بله
مناسب برای صابون سازی به روش ذوب و قالبگیری: خیر
مناسب برای ساخت بمب حمام: بله
کدمحصول : 01070271
تعداد بسته
روغن گل رز

30/000 تومان
×

روغن گل رز

30/000 تومان
product-1610003354-3321
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
رنگ روغن: زرد
نقطه ذوب: در دمای اتاق ذوب میشود
SAP Value: 0.14
KOH Value: 0.19
رایحه روغن: ندارد
ماندگاری: 2سال
مناسب برای صابون سازی به روش سرد: بله
مناسب برای صابون سازی به روش ذوب و قالبگیری: خیر
مناسب برای ساخت بمب حمام: بله
مناسب برای محصولات چشم: بله
مناسب برای محصولات لب: بله
کدمحصول : 01071541
تعداد بسته
روغن فندق

25/000 تومان
×

روغن فندق

25/000 تومان
product-1610003329-7877
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
رنگ روغن: زرد پر رنگ
کدمحصول : 01074721
تعداد بسته
روغن کتان

21/600 تومان
×

روغن کتان

21/600 تومان
product-1610003313-2290
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
رنگ روغن: زرد پر رنگ
مناسب برای صابون سازی به روش سرد: بله
مناسب برای صابون سازی به روش ذوب و قالبگیری: خیر
مناسب برای ساخت بمب حمام: بله
کدمحصول : 01078992
تعداد بسته
×

روغن هسته انار

30/000 تومان
product-1610003285-6487
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
رنگ روغن: زرد
کدمحصول : 01078587
تعداد بسته
×

روغن هسته انگور

17/500 تومان
product-1610003251-5744
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
نقطه ذوب: در دمای اتاق ذوب میشود
SAP Value: 0.13
KOH Value: 0.20
رایحه روغن: ندارد
ماندگاری: 1سال
مناسب برای صابون سازی به روش سرد: بله
مناسب برای صابون سازی به روش ذوب و قالبگیری: خیر
مناسب برای ساخت بمب حمام: بله
مناسب برای محصولات چشم: بله
مناسب برای محصولات لب: بله
کدمحصول : 01078372
تعداد بسته
×

روغن هسته خرما

20/000 تومان
product-1610003177-23
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
رنگ روغن: زرد پر رنگ
کدمحصول : 01079428
تعداد بسته
روغن جوجوبا

35/000 تومان
×

روغن جوجوبا

35/000 تومان
product-1609060276-9528
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
نقطه ذوب: در دمای اتاق ذوب میشود
رنگ روغن: زرد
SAP Value: 0.07
KOH Value: 0.10
رایحه روغن: ندارد
ماندگاری: 2سال
مناسب برای صابون سازی به روش سرد: بله
مناسب برای صابون سازی به روش ذوب و قالبگیری: خیر
مناسب برای ساخت بمب حمام: بله
مناسب برای محصولات چشم: بله
مناسب برای محصولات لب: بله
کدمحصول : 12270912
تعداد بسته
×

کره کاکائو جانشین

25/000 تومان
product-1609060248-6875
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
نقطه ذوب: 90F
رنگ روغن: سفید
SAP Value: 0.14
KOH Value: 0.21
ماندگاری: 2سال
مناسب برای صابون سازی به روش سرد: بله
مناسب برای صابون سازی به روش ذوب و قالبگیری: خیر
مناسب برای ساخت بمب حمام: بله
مناسب برای محصولات چشم: بله
مناسب برای محصولات لب: بله
کدمحصول : 12270086
تعداد بسته
روغن درخت چای

35/000 تومان
×

روغن درخت چای

35/000 تومان
product-1609060188-1059
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
نقطه ذوب: در دمای اتاق ذوب میشود
رنگ روغن: تقریبا زرد
SAP Value: 0.14
KOH Value: 0.19
رایحه روغن: ندارد
ماندگاری: 2سال
مناسب برای صابون سازی به روش سرد: بله
مناسب برای صابون سازی به روش ذوب و قالبگیری: خیر
مناسب برای ساخت بمب حمام: بله
مناسب برای محصولات چشم: بله
مناسب برای محصولات لب: بله
کدمحصول : 12272527
تعداد بسته
×

روغن بادام شیرین

35/000 تومان
product-1609060160-4806
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
نقطه ذوب: در دمای اتاق ذوب میشود
رنگ روغن: تقریبا زرد
SAP Value: 0.14
KOH Value: 0.21
رایحه روغن: ندارد
ماندگاری: 1سال
مناسب برای صابون سازی به روش سرد: بله
مناسب برای صابون سازی به روش ذوب و قالبگیری: خیر
مناسب برای ساخت بمب حمام: بله
مناسب برای محصولات چشم: بله
مناسب برای محصولات لب: بله
کدمحصول : 12279636
تعداد بسته
×

روغن سبوس برنج

72/000 تومان
product-1609060135-683
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
نقطه ذوب: در دمای اتاق ذوب میشود
رنگ روغن: زرد
SAP Value: 0.13
KOH Value: 0.20
رایحه روغن: دارد
ماندگاری: 2سال
مناسب برای صابون سازی به روش سرد: بله
مناسب برای صابون سازی به روش ذوب و قالبگیری: خیر
مناسب برای ساخت بمب حمام: بله
مناسب برای محصولات چشم: بله
مناسب برای محصولات لب: بله
کدمحصول : 12272871
تعداد بسته
روغن کرچک

72/000 تومان
×

روغن کرچک

72/000 تومان
product-1609060113-8288
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
نقطه ذوب: در دمای اتاق ذوب میشود
رنگ روغن: زرد کم رنگ
SAP Value: 0.14
KOH Value: 0.19
رایحه روغن: دارد
ماندگاری: 2سال
مناسب برای صابون سازی به روش سرد: بله
مناسب برای صابون سازی به روش ذوب و قالبگیری: خیر
مناسب برای ساخت بمب حمام: بله
مناسب برای محصولات چشم: بله
مناسب برای محصولات لب: بله
کدمحصول : 12274749
تعداد بسته
روغن زیتون

50/850 تومان
×

روغن زیتون

50/850 تومان
product-1609060093-4562
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
نقطه ذوب: در دمای اتاق ذوب میشود
رنگ روغن: تقریبا زرد
SAP Value: 0.14
KOH Value: 0.19
رایحه روغن: دارد
ماندگاری: 2سال
مناسب برای صابون سازی به روش سرد: بله
مناسب برای صابون سازی به روش ذوب و قالبگیری: خیر
مناسب برای ساخت بمب حمام: بله
مناسب برای محصولات چشم: بله
مناسب برای محصولات لب: بله
کدمحصول : 12275429
تعداد بسته
×

پایه صابون نیمه شفاف

100/000 تومان
product-1609059948-9844
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
کدمحصول : 12271243
تعداد بسته
×

ورق موم عسل طبیعی زرد 5 عددی (بیزوکس)

70/000 تومان
product-1605019490-7924
موجود
انتخاب نوع بسته
ناموجود
واحد: بسته
ابعاد: 17.5x39.5cm
نوع : ورق موم
کشور سازنده: ایران
رنگ پایه: زرد
کدمحصول : 11100419
تعداد بسته
نا موجود
نمک اپسوم

 
×

نمک اپسوم

 
product-1615202595-4801
واحد: گرم
کدمحصول : 03083846

صابون طبیعی چیست؟ 
صابون به عنوان یک ماده پاک کننده شناخته شده است که کثیفی های پوست را در  آب حل میکند.
این فرآیند می توانند علاوه بر شستشو ، پوست را تغذیه و رطوبت رسانی کند روغن های گیاهی اضافی در این صابون ها جایگزین چربی شسته شده از پوست می شوند و احساس شادابی به پوست می دهد و مانع از بروز چین و چروک می شود.
ساخت صابون طبیعی دست سازبه معنای اجتناب از استفاده از هر گونه مواد تشکیل دهنده ای است که می تواند سمی باشد و یا به روش هایی تولید شود که از مواد یا روش های متداول استفاده نکنند . این بدان معنی است که از رنگ، عطر و یا مواد افزودنی مصنوعی، در صابون استفاده نشود. 

چرا صابون دست‌ساز استفاده کنیم ؟

حسن ساخت صابون دست ساز این است که شما از مواد تشکیل دهنده آن اطلاع دارید و می توانید با خیال راحت از آن برای پوست تان استفاده نمایید. 
مواد پاک کننده و چیزی که امروزه به عنوان صابون استفاده میکنیم ( صابون‌های صنعتی موجود در بازار ) برای اولین بار در سال ۱۹۱۶ در آلمان تولید شد وصابونی که به شکل امروزی ما ازش استفاده میکنیم از زمان جنگ جهانی دوم به وجود آمده است 
مواد شیمیایی علاوه بر آلرژی می توانند اثرات بسیار بدی بر سلامت تان بگذارند و باعث عفونت های ویروسی و باکتریایی شوند.در واقع هیچ یک از صابون های شیمیایی تجاری استثنا نیستند


در حال بررسی
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
خوش آمدید
تعداد محصول به روز شد
محصول به سبد خرید اضافه شد
احتمالا یکی از محصولات درخواستیتون به تعدادی که سفارش دادید موجود نیست
سفارش شما ثبت شد
پرداخت شما به صورت نقدی در محل خواهد بود
سبد خرید شما خالی است !!