سبد خرید شما خالی است !

سبد خرید شما خالی است !

تخفیف هنری

کفاشی با چرم

یکی از ابزار الات چرم دوزی ، ابزار کفش دوزی است . ابزار  دوخت کفش چرم دوز نیز  با سایر کفش ها مشترک است و این ابزار شامل و مواد شامل : قالب کفاشی ، زیره کفش ، سندان ، درفش ساده و قلم فلزی می باشد و از سایر مواد و ابزار چرم دوزی شامل چرم های طبیعی و چرم مصنوعی ، سمبه ها ، چسب آهن و غیره نیز در ترکیب با مواد و ابزار کفاشی استفاده می گردد. 

کاربرد قالب های کفش برای طراحی الگو است و دارای سایز های متنوع و منطبق با سایز های استاندارد کفش می باشد . سندان یکی از ابزار قدیمی با جنس چدن یا فولاد است که در حرفه هایی مانند آهنگری و مسگری و کفاشی کاربرد داشته است سندان ها دارای اشکال مختلفی هستنداز سندان در کفاشی برای چسب زدن زیره به رویه و همچنین زدن میخ برای اتصال زیره کفش به رویه کفش استفاده می شود. واز درفش برای ایجاد سوراخ  هایی برای سهولت دوخت برای عبور سوزن  و نخ بهره می گیرند.  

 

×

زیره کفش مردانه طرح اکو مشکی سایز:41

10/000 تومان
zire_kafsh_madane_eco_meshki_41
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: جفت
نوع کفه: کالج زنانه
رنگ کفه: سیاه
اندازه کفه: 41
کدمحصول : 01070125
×

زیره کفش مردانه طرح اکو مشکی سایز:40

10/000 تومان
zire_kafsh_madane_eco_meshki_40
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: جفت
نوع کفه: کالج زنانه
رنگ کفه: سیاه
اندازه کفه: 40
کدمحصول : 01070124
×

زیره کفش مردانه طرح اکو قهوه ای سایز:43

10/000 تومان
zire_kafsh_madane_eco_ghahvei_43
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: جفت
نوع کفه: کالج زنانه
رنگ کفه: سیاه
اندازه کفه: 43
کدمحصول : 01070122
×

زیره کفش مردانه طرح اکو قهوه ای سایز:40

10/000 تومان
zire_kafsh_madane_40
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: جفت
نوع کفه: کالج زنانه
رنگ کفه: سیاه
اندازه کفه: 40
کدمحصول : 01070119
×

قالب کفاشی سایز 40

40/000 تومان
ghaleb_kafashi_mardane_40
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: جفت
جنس قالب کفش: فلزّی
کدمحصول : 01070306
×

کفه کفش مجلسی زنانه مشکی سایز 40

6/000 تومان
charm-kafe-zanone-majlesi-siah-40
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: جفت
نوع کفه: مجلسی زنانه
رنگ کفه: سیاه
اندازه کفه: 40
کدمحصول : 01070109
×

کفه کفش مجلسی زنانه قهوه ای سوخته سایز 40

6/000 تومان
charm-kafe-zanone-majlesi-asali-40
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: جفت
نوع کفه: مجلسی زنانه
رنگ کفه: قهوه ای سوخته
اندازه کفه: 40
کدمحصول : 01070105
 قلم فلزی

4/000 تومان
×

قلم فلزی

4/000 تومان
honari-352-904
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
کدمحصول : 10020013
×

زیره کفش زنانه مشکی سایز:40

8/000 تومان
zire_kafsh_zanane_meshki_40
انتخاب نوع بسته
ناموجود
واحد: جفت
نوع کفه: کالج زنانه
رنگ کفه: سیاه
اندازه کفه: 40
کدمحصول : 01070133
×

زیره کفش زنانه مشکی سایز:39

8/000 تومان
zire_kafsh_zanane_meshki_39
انتخاب نوع بسته
ناموجود
واحد: جفت
نوع کفه: کالج زنانه
رنگ کفه: سیاه
اندازه کفه: 39
کدمحصول : 01070132
×

زیره کفش زنانه مشکی سایز:38

8/000 تومان
zire_kafsh_zanane_meshki_38
انتخاب نوع بسته
ناموجود
واحد: جفت
نوع کفه: کالج زنانه
رنگ کفه: سیاه
اندازه کفه: 38
کدمحصول : 01070131
×

زیره کفش زنانه مشکی سایز:37

8/000 تومان
zire_kafsh_zanane_meshki_37
انتخاب نوع بسته
ناموجود
واحد: جفت
نوع کفه: کالج زنانه
رنگ کفه: سیاه
اندازه کفه: 37
کدمحصول : 01070130
×

زیره کفش زنانه مشکی سایز:36

8/000 تومان
zire_kafsh_zanane_meshki_36
انتخاب نوع بسته
ناموجود
واحد: جفت
نوع کفه: کالج زنانه
رنگ کفه: سیاه
اندازه کفه: 36
کدمحصول : 01070129
×

زیره کفش مردانه طرح اکو مشکی سایز:44

10/000 تومان
zire_kafsh_madane_eco_meshki_44
انتخاب نوع بسته
ناموجود
واحد: جفت
نوع کفه: کالج زنانه
رنگ کفه: سیاه
اندازه کفه: 44
کدمحصول : 01070128
×

زیره کفش مردانه طرح اکو مشکی سایز:43

10/000 تومان
zire_kafsh_madane_eco_meshki_43
انتخاب نوع بسته
ناموجود
واحد: جفت
نوع کفه: کالج زنانه
رنگ کفه: سیاه
اندازه کفه: 43
کدمحصول : 01070127
×

زیره کفش مردانه طرح اکو مشکی سایز:42

10/000 تومان
zire_kafsh_madane_eco_meshki_42
انتخاب نوع بسته
ناموجود
واحد: جفت
نوع کفه: کالج زنانه
رنگ کفه: سیاه
اندازه کفه: 42
کدمحصول : 01070126
×

زیره کفش مردانه طرح اکو قهوه ای سایز:44

10/000 تومان
zire_kafsh_madane_eco_ghahvei_44
انتخاب نوع بسته
ناموجود
واحد: جفت
نوع کفه: اسپرت زنانه
رنگ کفه: سیاه
اندازه کفه: 44
کدمحصول : 01070123
×

زیره کفش مردانه طرح اکو قهوه ای سایز:42

10/000 تومان
zire_kafsh_madane_eco_ghahvei_42
انتخاب نوع بسته
ناموجود
واحد: جفت
نوع کفه: کالج زنانه
رنگ کفه: سیاه
اندازه کفه: 42
کدمحصول : 01070121
×

زیره کفش مردانه طرح اکو قهوه ای سایز:41

10/000 تومان
zire_kafsh_madane_eco_ghahvei_41
انتخاب نوع بسته
ناموجود
واحد: جفت
نوع کفه: کالج زنانه
رنگ کفه: سیاه
اندازه کفه: 41
کدمحصول : 01070120
نا موجود
قالب کفاشی زنانه سایز 40

25/000 تومان
×

قالب کفاشی زنانه سایز 40

25/000 تومان
ghaleb_kafashi_zanane_40
انتخاب نوع بسته
ناموجود
واحد: جفت
جنس قالب کفش: فلزّی
کدمحصول : 01070315
نا موجود
قالب کفاشی زنانه سایز 39

25/000 تومان
×

قالب کفاشی زنانه سایز 39

25/000 تومان
ghaleb_kafashi_zanane_39
انتخاب نوع بسته
ناموجود
واحد: جفت
جنس قالب کفش: فلزّی
کدمحصول : 01070314
نا موجود
قالب کفاشی زنانه سایز 38

25/000 تومان
×

قالب کفاشی زنانه سایز 38

25/000 تومان
ghaleb_kafashi_zanane_38
انتخاب نوع بسته
ناموجود
واحد: جفت
جنس قالب کفش: فلزّی
کدمحصول : 01070313
نا موجود
قالب کفاشی زنانه سایز 37

25/000 تومان
×

قالب کفاشی زنانه سایز 37

25/000 تومان
ghaleb_kafashi_zanane_37
انتخاب نوع بسته
ناموجود
واحد: جفت
جنس قالب کفش: پلاستیک فشرده
کدمحصول : 01070312
نا موجود
قالب کفاشی زنانه سایز 36

25/000 تومان
×

قالب کفاشی زنانه سایز 36

25/000 تومان
ghaleb_kafashi_zanane_36
انتخاب نوع بسته
ناموجود
واحد: جفت
جنس قالب کفش: فلزّی
کدمحصول : 01070311
نا موجود
قالب کفاشی مردانه سایز 44

40/000 تومان
×

قالب کفاشی مردانه سایز 44

40/000 تومان
ghaleb_kafashi_mardane_44
انتخاب نوع بسته
ناموجود
واحد: جفت
جنس قالب کفش: فلزّی
کدمحصول : 01070310
نا موجود
قالب کفاشی مردانه سایز 43

40/000 تومان
×

قالب کفاشی مردانه سایز 43

40/000 تومان
ghaleb_kafashi_mardane_43
انتخاب نوع بسته
ناموجود
واحد: جفت
جنس قالب کفش: فلزّی
کدمحصول : 01070309
نا موجود
قالب کفاشی مردانه سایز 42

40/000 تومان
×

قالب کفاشی مردانه سایز 42

40/000 تومان
ghaleb_kafashi_mardane_42
انتخاب نوع بسته
ناموجود
واحد: جفت
جنس قالب کفش: فلزّی
کدمحصول : 01070308
نا موجود
قالب کفاشی مردانه سایز 41

40/000 تومان
×

قالب کفاشی مردانه سایز 41

40/000 تومان
ghaleb_kafashi_mardane_41
انتخاب نوع بسته
ناموجود
واحد: جفت
جنس قالب کفش: فلزّی
کدمحصول : 01070307
نا موجود
سندان سه تایی کفاشی

30/000 تومان
×

سندان سه تایی کفاشی

30/000 تومان
charmdoozi-kaffashi-abzar-sendan
انتخاب نوع بسته
ناموجود
واحد: عدد
طول: 15 cm
عرض: 13 cm
ارتفاع: 18 cm
کدمحصول : 01070505
×

کفه کفش کالج زنانه زرد سایز 40

5/000 تومان
charm-kafe-zanone-colege-zard-40
انتخاب نوع بسته
ناموجود
واحد: جفت
نوع کفه: کالج زنانه
رنگ کفه: زرد
اندازه کفه: 40
کدمحصول : 01070118
×

کفه کفش کالج زنانه زرد سایز 39

5/000 تومان
charm-kafe-zanone-colege-zard-39
انتخاب نوع بسته
ناموجود
واحد: جفت
نوع کفه: کالج زنانه
رنگ کفه: زرد
اندازه کفه: 39
کدمحصول : 01070117
×

کفه کفش کالج زنانه زرد سایز 38

5/000 تومان
charm-kafe-zanone-colege-zard-38
انتخاب نوع بسته
ناموجود
واحد: جفت
نوع کفه: کالج زنانه
رنگ کفه: زرد
اندازه کفه: 38
کدمحصول : 01070116
×

کفه کفش کالج زنانه زرد سایز 37

5/000 تومان
charm-kafe-zanone-colege-zard-37
انتخاب نوع بسته
ناموجود
واحد: جفت
نوع کفه: کالج زنانه
رنگ کفه: زرد
اندازه کفه: 37
کدمحصول : 01070115
×

کفه کفش اسپرت زنانه مشکی سایز 40

6/000 تومان
charm-kafe-zanone-sport-siah-40
انتخاب نوع بسته
ناموجود
واحد: جفت
نوع کفه: اسپرت زنانه
رنگ کفه: سیاه
اندازه کفه: 40
کدمحصول : 01070114
×

کفه کفش اسپرت زنانه مشکی سایز 39

6/000 تومان
charm-kafe-zanone-sport-siah-39
انتخاب نوع بسته
ناموجود
واحد: جفت
نوع کفه: اسپرت زنانه
رنگ کفه: سیاه
اندازه کفه: 39
کدمحصول : 01070113
×

کفه کفش اسپرت زنانه مشکی سایز 38

6/000 تومان
charm-kafe-zanone-sport-siah-38
انتخاب نوع بسته
ناموجود
واحد: جفت
نوع کفه: اسپرت زنانه
رنگ کفه: سیاه
اندازه کفه: 38
کدمحصول : 01070112

در حال بررسی
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
خوش آمدید
تعداد محصول به روز شد
محصول به سبد خرید اضافه شد
احتمالا یکی از محصولات درخواستیتون به تعدادی که سفارش دادید موجود نیست
ادامه
سفارش شما ثبت شد
پرداخت شما به صورت نقدی در محل خواهد بود
ادامه
سبد خرید شما خالی است !!
ادامه
ادامه