سبد خرید
0

کالایی در سبد خرید شما وجود ندارد!

نام محصول تعداد قیمت
0

کالایی در سبد خرید شما وجود ندارد!

نام محصول تعداد قیمت

سمبه و پانچ چرم دوزی

جستجو در دسته "سمبه و پانچ چرم دوزی" :

×

سمبه سه تایی سایز نیم

 
honari-171-637
واحد: عدد
انواع سمبه: گرد
سایز سمبه: 0.5
تعداد شاخه سمبه: 3
کشور سازنده : ایران
اندازه سایز سمبه: .5 mm
کدمحصول : 01040237
نا موجود
سمبه سایز یک

 
×

سمبه سایز یک

 
sombe_1
واحد: عدد
انواع سمبه: گرد
سایز سمبه: 1
کشور سازنده : چین
اندازه سایز سمبه: 1 mm
تعداد شاخه سمبه: 1
کدمحصول : 01040235
×

ماسوره پرچ کن بزرگ

 
charmdoozi-abzar-sombepanch-ghaleb121
واحد: عدد
انواع سمبه: پرچ
سایز سمبه: متفاوت
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 01040411
×

ماسوره پرچ کن کوچک

 
charmdoozi-abzar-sombepanch-ghaleb120
واحد: عدد
انواع سمبه: پرچ
سایز سمبه: متفاوت
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 01040410
×

سمبه سه تایی سایز یک و نیم

 
charmdoozi-abzar-sombe-setaei-1-5
واحد: عدد
انواع سمبه: گرد
سایز سمبه: 1.5
تعداد شاخه سمبه: 3
کشور سازنده : ایران
اندازه سایز سمبه: 1.5 mm
کدمحصول : 01040233
×

سمبه پنج تایی سایز یک

 
charmdoozi-abzar-sombe-panjtaei-1
واحد: عدد
انواع سمبه: گرد
سایز سمبه: 1
تعداد شاخه سمبه: 5
کشور سازنده : ایران
اندازه سایز سمبه: 1 mm
کدمحصول : 01040232
×

سمبه پنج تایی سایز یک و نیم

 
charmdoozi-abzar-sombe-panjtaei-1-5
واحد: عدد
انواع سمبه: گرد
سایز سمبه: 1.5
تعداد شاخه سمبه: 5
کشور سازنده : ایران
اندازه سایز سمبه: 1.5 mm
کدمحصول : 01040231
×

سوراخ کن دستی درجه یک

 
ok-sorakhkon-dasti-1
واحد: عدد
انواع سمبه: گرد
سایز سمبه: متفاوت
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 01040230
×

سمبه سه تایی سایز یک

 
sorakh-kon3taii
واحد: عدد
انواع سمبه: گرد
سایز سمبه: 1
تعداد شاخه سمبه: 3
کشور سازنده : ایران
اندازه سایز سمبه: 1 mm
کدمحصول : 01040101
نا موجود
سمبه سایز پنج

 
×

سمبه سایز پنج

 
sombe-sorakh-kon-5
واحد: عدد
انواع سمبه: گرد
سایز سمبه: 5
کشور سازنده : چین
اندازه سایز سمبه: 5 mm
کدمحصول : 01040227
×

سمبه سایز چهار

 
sombe-sorakh-kon-4
واحد: عدد
انواع سمبه: گرد
سایز سمبه: 4
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 01040226
×

پرچ کن قپه اي سایز ده

 
sombe-ghope-10
واحد: عدد
انواع سمبه: گرد
سایز سمبه: 10
کشور سازنده : ایران
اندازه سایز سمبه: 10 mm
کدمحصول : 01040222
×

سمبه سایز یک و نیم

 
Sombe-size1.5
واحد: عدد
انواع سمبه: گرد
سایز سمبه: 1.5
کشور سازنده : چین
اندازه سایز سمبه: 1.5 mm
کدمحصول : 01040220
نا موجود
سمبه سایز دو

 
×

سمبه سایز دو

 
Sombe-size2
واحد: عدد
انواع سمبه: گرد
سایز سمبه: 2
کشور سازنده : چین
اندازه سایز سمبه: 2 mm
کدمحصول : 01040219
×

سمبه نیم دایره سایز هفت

 
sombe-nimdayere-size7
واحد: عدد
انواع سمبه: گرد
سایز سمبه: 7
کشور سازنده : ایران
اندازه سایز سمبه: 7 mm
کدمحصول : 01040216
×

سمبه ی نیم دایره سایز ده

 
sombe-nimdayereh-size10
واحد: عدد
انواع سمبه: گرد
سایز سمبه: 10
کشور سازنده : ایران
اندازه سایز سمبه: 10 mm
کدمحصول : 01040213
×

سمبه سوراخ کن سه و نیم

 
sorakh-kon-size4.5
واحد: عدد
انواع سمبه: گرد
سایز سمبه: 3.5
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 01040210
×

سمبه سایز هجده

 
sorakh-kon-size18
واحد: عدد
انواع سمبه: گرد
سایز سمبه: بزرگتر از 10
اندازه سایز سمبه: 18 mm
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 01040209
×

پرچ کن قپه اي سایز دوازده

 
sombe-ghope-size12
واحد: عدد
انواع سمبه: پرچ
سایز سمبه: بزرگتر از 10
اندازه سایز سمبه: 12 mm
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 01040208
×

پرچ کن قپه اي سایز هشت

 
sombe-ghope-size8
واحد: عدد
انواع سمبه: پرچ
سایز سمبه: 8
کشور سازنده : ایران
اندازه سایز سمبه: 8 mm
کدمحصول : 01040207
نا موجود
سمبه سایز شش

 
×

سمبه سایز شش

 
sorakhkon-size6
واحد: عدد
انواع سمبه: گرد
سایز سمبه: 6
کشور سازنده : ایران
اندازه سایز سمبه: 6 mm
کدمحصول : 01040206
×

سمبه طرح لوزی سایز شش

 
sombe-tarhe-lozi-size6
واحد: عدد
انواع سمبه: طرح دار
سایز سمبه: 6
کشور سازنده : ایران
اندازه سایز سمبه: 6 mm
کدمحصول : 01040321
×

سمبه طرح تریشه سایز سه

 
sombe-trishe-size3
واحد: عدد
انواع سمبه: طرح دار
سایز سمبه: 3
کشور سازنده : ایران
اندازه سایز سمبه: 3 mm
کدمحصول : 01040319
×

سمبه طرح ستاره سایز شش

 
sombe-tarhe-setareh-size6
واحد: عدد
انواع سمبه: طرح دار
سایز سمبه: 6
کشور سازنده : ایران
اندازه سایز سمبه: 6 mm
کدمحصول : 01040316
×

سمبه طرح ترمه سایز شش

 
sombe-tarhe-termeh-size6
واحد: عدد
انواع سمبه: طرح دار
سایز سمبه: 6
کشور سازنده : ایران
اندازه سایز سمبه: 6 mm
کدمحصول : 01040314
×

سمبه طرح گل سایز شش

 
sombe-tarhe-gol-size6
واحد: عدد
انواع سمبه: طرح دار
سایز سمبه: 6
کشور سازنده : ایران
اندازه سایز سمبه: 6 mm
کدمحصول : 01040313
×

سمبه طرح قلب سایزپنج

 
sombe-tarhe-ghalb-size6
واحد: عدد
انواع سمبه: طرح دار
سایز سمبه: 5
کشور سازنده : ایران
اندازه سایز سمبه: 6 mm
کدمحصول : 01040312
×

سمبه طرح ترمه سایز هشت

 
sombe-tarhe-termeh-size10
واحد: عدد
انواع سمبه: طرح دار
سایز سمبه: 8
کشور سازنده : ایران
اندازه سایز سمبه: 8 mm
کدمحصول : 01040307
×

سمبه طرح لاله سایز هشت

 
sombe-laleh-size8
واحد: عدد
انواع سمبه: طرح دار
سایز سمبه: 8
کشور سازنده : ایران
اندازه سایز سمبه: 8 mm
کدمحصول : 01040303
×

سمبه طرح قلب سایز هفت

 
sombe-ghalb-size8
واحد: عدد
انواع سمبه: طرح دار
سایز سمبه: 7
کشور سازنده : ایران
اندازه سایز سمبه: 7 mm
کدمحصول : 01040302
×

دکمه زن میانه (پرچ کن سه تیکه)

 
parch-3-tike
واحد: عدد
انواع سمبه: دکمه زن (چهار پارچه)
سایز سمبه: متفاوت
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 01040501
×

پرچ کن خورشیدی سایز شانزده

 
parch-kon-size16
واحد: عدد
انواع سمبه: پرچ
سایز سمبه: متفاوت
کشور سازنده : ترکیه
اندازه سایز سمبه: 16 mm
کدمحصول : 01040408
×

پرچ کن خورشیدی سایز ده

 
parch-kon-size10
واحد: عدد
انواع سمبه: پرچ
سایز سمبه: متفاوت
کشور سازنده : ایران
اندازه سایز سمبه: 10 mm
کدمحصول : 01040406
×

پرچ کن خورشیدی سایز هشت

 
parch-kon-size8
واحد: عدد
انواع سمبه: پرچ
سایز سمبه: متفاوت
کشور سازنده : ایران
اندازه سایز سمبه: 8 mm
کدمحصول : 01040405
×

پرچ کن خورشیدی سايز هجده

 
parch-kon-size18
واحد: عدد
انواع سمبه: پرچ
سایز سمبه: متفاوت
کشور سازنده : ایران
اندازه سایز سمبه: 18 mm
کدمحصول : 01040404
×

پرچ کن خورشیدی سايز دوازده

 
parch-kon-size12
واحد: عدد
انواع سمبه: پرچ
سایز سمبه: متفاوت
کشور سازنده : ایران
اندازه سایز سمبه: 12 mm
کدمحصول : 01040403

یکی از لوازم چرم دوزی سمبه چرم است ، سمبه های چرم دوزی انواع مختلفی دارند و کاربرد سمبه های چرم دوزی در ایجاد سوراخ با شکل های مختلف روی سطح چرم است. سطح مقطع سمبه های چرم دوزی دارای اندازه ها و اشکال مختلفی است ولی پرکاربرد ترین آن ها شکل دایره می باشد. همچنین سمبه ها از سایز نیم و یک تا سایز 10  بالاتر دارند که این اندازه بر اساس قطر سواخ دایره یا شکلی است که روی چرم ایجاد می کنند از سمبه های با سایز های نیم برای ایجاد سوراخ به منظور دوخت روی چرم های  طبیعی و مصنوعی با دوخت های ظریف و از سایز یک  و یک و نیم برای دوخت های معمولی در دوخت انواع کیف های چرم دست دوز استفاده می شود. از سایز های دو و دو ونیم برای عبور تریشه ها که ضخامت بیشتری دارند استفاده می شود. 

همچنین از سمبه های با سطح مقطع های با اشکال هندسی خاص و طرح دار برای تزین محصولات چرمی نیز استفاده می کنند. برخی از سمبه ها نیز سه تایی چهارتایی و بیشتر هستند که کار کردن با آن ها آسانتر است و خطایی که در فاصله دو سوراخ در سمبه های تکی وجود دارد در این نوع سمبه های چرم دوزی کاهش می یابد. در خرید سمبه بهتراست  دقت به خرج داده  و سمبه متناسب با هدف خو را خریداری  کنید. 

لازم به ذکر است که سوراخ کن های دستی نوع دیگری از سمبه ها هستند که بر خلاف سمبه ها برای ایجاد سوراخ به مشته احتیاج ندارند بنابراین مزیت دستگاه های سوراخ کن دستی نسبت به سمبه ها این است که ایجاد سرو صدا نمی کنند و کارکردن با آن ها راحت است و در صورت خراب شدن سمبه های دستگاه ، این سمبه ها قابل تعویض هستند. 

در خرید پرچ کن دستی یا دستگاه پرچ نیز باید به مطابقت دکمه و پرچ کن دستی توجه نمود .

 

 


در حال بررسی
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
خوش آمدید
تعداد محصول به روز شد
محصول به سبد خرید اضافه شد
احتمالا یکی از محصولات درخواستیتون به تعدادی که سفارش دادید موجود نیست
سفارش شما ثبت شد
پرداخت شما به صورت نقدی در محل خواهد بود
سبد خرید شما خالی است !!