سبد خرید شما خالی است !

کاموا تریکو

جستجو در دسته "کاموا تریکو" :

×

کاموا تریکو قهوه ای دو رنگ

27/000 تومان
kamva-teriko-Brown_2rang
موجود
انتخاب نوع بسته

ناموجود
واحد: گرم
جنس کاموا: نخ و پلی استر
قلّاب مناسب کاموا: 8 تا 12
رنگ پایه کاموا: قهوه ای
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 08011447
تعداد بسته
×

کاموا تریکو آبی دو رنگ

17/400 تومان
kamva-teriko-blue-2rang
موجود
انتخاب نوع بستهناموجود
واحد: گرم
جنس کاموا: نخ و پلی استر
قلّاب مناسب کاموا: 8 تا 12
رنگ پایه کاموا: آبی
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 08011445
تعداد بسته
×

کاموا تریکو سبز تیره

19/200 تومان
kamva-trico-green_dark
موجود
انتخاب نوع بسته
ناموجود
ناموجود
ناموجود
واحد: گرم
جنس کاموا: نخ و پلی استر
قلّاب مناسب کاموا: 8 تا 12
رنگ پایه کاموا: سبز
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 08011442
تعداد بسته
×

کاموا تریکو طوسی کد2

27/000 تومان
kamva-trico-toosi_1
موجود
انتخاب نوع بسته
ناموجود
ناموجود
ناموجود
ناموجود
واحد: گرم
جنس کاموا: نخ و پلی استر
قلّاب مناسب کاموا: 8 تا 12
رنگ پایه کاموا: طوسی
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 08011440
تعداد بسته
×

کاموا تریکو ارغوانی

25/200 تومان
kamva-trico-zereshki
موجود
انتخاب نوع بسته

ناموجود
ناموجود
واحد: گرم
جنس کاموا: نخ و پلی استر
قلّاب مناسب کاموا: 8 تا 12
رنگ پایه کاموا: قرمز
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 08011438
تعداد بسته
×

کاموا تریکو گلبهی کد2

16/800 تومان
kamva-trico-golbehi_dark
موجود
انتخاب نوع بسته

ناموجود
ناموجود
ناموجود
ناموجود
واحد: گرم
جنس کاموا: نخ و پلی استر
قلّاب مناسب کاموا: 8 تا 12
رنگ پایه کاموا: گلبهی
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 08011437
تعداد بسته
×

کاموا تریکو خاکستری کد2

27/600 تومان
kamva-trico-gray_2
موجود
انتخاب نوع بسته


ناموجود
ناموجود
ناموجود
واحد: گرم
جنس کاموا: نخ و پلی استر
قلّاب مناسب کاموا: 8 تا 12
رنگ پایه کاموا: طوسی
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 08011434
تعداد بسته
×

کاموا تریکو اُکر

19/800 تومان
kamva-trico-ocre
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
جنس کاموا: نخ و پلی استر
قلّاب مناسب کاموا: 8 تا 12
رنگ پایه کاموا: زرد
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 08011431
تعداد بسته
×

کاموا تریکو سبز دریایی کد3

21/600 تومان
kamva-trico-green_sea_2
موجود
انتخاب نوع بسته


ناموجود
ناموجود
واحد: گرم
جنس کاموا: نخ و پلی استر
قلّاب مناسب کاموا: 8 تا 12
رنگ پایه کاموا: سبز
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 08011430
تعداد بسته
×

کاموا تریکو کرم کد2

14/400 تومان
kamva-trico-cream
موجود
انتخاب نوع بسته


ناموجود
ناموجود
واحد: گرم
جنس کاموا: نخ و پلی استر
قلّاب مناسب کاموا: 8 تا 12
رنگ پایه کاموا: کرم
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 08011428
تعداد بسته
×

کاموا تریکو نباتی

23/400 تومان
kamva-trico-nabati
موجود
انتخاب نوع بسته

ناموجود
ناموجود
ناموجود
ناموجود
ناموجود
واحد: گرم
جنس کاموا: نخ و پلی استر
قلّاب مناسب کاموا: 8 تا 12
رنگ پایه کاموا: کرم
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 08011426
تعداد بسته
×

کاموا تریکو قهوه ای کد2

18/600 تومان
kamva-trico_Brown_1
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
جنس کاموا: نخ و پلی استر
قلّاب مناسب کاموا: 8 تا 12
رنگ پایه کاموا: قهوه ای
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 08011423
تعداد بسته
×

کاموا تریکو سرخابی

13/800 تومان
kamva-trico-sorkhabi
موجود
انتخاب نوع بسته

ناموجود
ناموجود
ناموجود
ناموجود
واحد: گرم
جنس کاموا: نخ و پلی استر
قلّاب مناسب کاموا: 8 تا 12
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 08010016
تعداد بسته
×

کاموا تریکو مغز پسته ای

13/800 تومان
kamva-teriko-fosfori
موجود
انتخاب نوع بسته


ناموجود
واحد: گرم
جنس کاموا: نخ و پلی استر
میل مناسب کاموا: 10
قلّاب مناسب کاموا: 8 تا 12
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 08010012
تعداد بسته
×

کاموا تریکو سبز زیتونی سیر

20/400 تومان
Kamva-trico-Olive-Green
موجود
انتخاب نوع بسته
واحد: گرم
جنس کاموا: نخ و پلی استر
قلّاب مناسب کاموا: 8 تا 12
رنگ پایه کاموا: سبز
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 08010009
تعداد بسته
×

کاموا تریکو سرمه ای کد2

22/800 تومان
kamva-sormei
موجود
انتخاب نوع بسته


ناموجود
واحد: گرم
جنس کاموا: نخ و پلی استر
میل مناسب کاموا: 10
قلّاب مناسب کاموا: 8 تا 12
رنگ پایه کاموا: سرمه ای
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 08010005
تعداد بسته
×

کاموا تریکو قهوه ای کد3

21/000 تومان
kamva-teriko-Brown
موجود
انتخاب نوع بسته

ناموجود
واحد: گرم
جنس کاموا: نخ و پلی استر
قلّاب مناسب کاموا: 8 تا 12
رنگ پایه کاموا: قهوه ای
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 08010004
تعداد بسته
×

کاموا تریکو قهوه ای روشن کد1

12/600 تومان
kamva-trico-light-brown
موجود
انتخاب نوع بسته


ناموجود
واحد: گرم
جنس کاموا: نخ و پلی استر
قلّاب مناسب کاموا: 8 تا 12
رنگ پایه کاموا: قهوه ای
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 08010001
تعداد بسته
×

کاموا تریکو ثمین 5 سانتی خردلی کد 038

28/500 تومان
honari-1535366290-273
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس کاموا: نخ و پلی استر
تولید کننده کاموا: ثمین
رنگ پایه کاموا: قهوه ای
عرض: 5cm
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 08011741
تعداد بسته
×

کاموا تریکو ثمین 3 سانتی سبز کد 005

17/500 تومان
honari-1534322285-828
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس کاموا: نخ و پلی استر
تولید کننده کاموا: ثمین
رنگ پایه کاموا: سبز
عرض: 3 cm
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 08011733
تعداد بسته
×

کاموا تریکو ثمین 3 سانتی خردلی کد 038

18/800 تومان
honari-1534307996-639
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس کاموا: نخ و پلی استر
تولید کننده کاموا: ثمین
رنگ پایه کاموا: قهوه ای
عرض: 3 cm
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 08011708
تعداد بسته
×

کاموا تریکو ترک سدری روشن

14/400 تومان
honari-1529409403-337
موجود
انتخاب نوع بستهناموجود
واحد: عدد
جنس کاموا: نخ و پلی استر
قلّاب مناسب کاموا: 10
عرض: 5 الی 10 میلی متر
کشور سازنده : ترکیه
رنگ پایه کاموا: سبز
کدمحصول : 08011632
تعداد بسته
×

کاموا تریکو قهوه ای روشن 136

27/600 تومان
honari-1527589861-153
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
جنس کاموا: نخ و پلی استر
قلّاب مناسب کاموا: 10
رنگ پایه کاموا: قهوه ای
عرض: 10mm
کشور سازنده : ایران
تولید کننده کاموا: بافتکو
کدمحصول : 08011542
تعداد بسته
×

کاموا تریکو بادمجونی

21/600 تومان
honari-1519625831-809
موجود
انتخاب نوع بسته


ناموجود
ناموجود
ناموجود
واحد: گرم
جنس کاموا: نخ و پلی استر
قلّاب مناسب کاموا: 10
رنگ پایه کاموا: قرمز
عرض: 5 الی 10 میلی متر
تولید کننده کاموا: Ipek Pamuk
کشور سازنده : ترکیه
کدمحصول : 08011609
تعداد بسته
×

کاموا تریکو قرمز

16/200 تومان
honari-934-572
موجود
انتخاب نوع بسته

ناموجود
ناموجود
ناموجود
واحد: گرم
جنس کاموا: نخ و پلی استر
قلّاب مناسب کاموا: 10
رنگ پایه کاموا: قرمز
عرض: 10mm
کشور سازنده : ایران
تولید کننده کاموا: بافتکو
کدمحصول : 08011539
تعداد بسته
×

کاموا تریکو آبی روشن کد 116

22/800 تومان
honari-931-979
موجود
انتخاب نوع بسته


ناموجود
واحد: گرم
رنگ پایه کاموا: آبی
جنس کاموا: نخ و پلی استر
قلّاب مناسب کاموا: 10
عرض: 10mm
کشور سازنده : ایران
تولید کننده کاموا: بافتکو
کدمحصول : 08011522
تعداد بسته
×

کاموا تریکو زرشکی کد 110

21/000 تومان
honari-605-958
موجود
انتخاب نوع بسته

ناموجود
ناموجود
ناموجود
واحد: كلاف
رنگ پایه کاموا: قرمز
جنس کاموا: نخ و پلی استر
قلّاب مناسب کاموا: 10
عرض: 10mm
کشور سازنده : ایران
تولید کننده کاموا: بافتکو
کدمحصول : 08011520
تعداد بسته
×

کاموا تریکو توسی کد 128

17/400 تومان
honari-473-234
موجود
انتخاب نوع بسته

ناموجود
ناموجود
ناموجود
ناموجود
واحد: كلاف
رنگ پایه کاموا: طوسی
جنس کاموا: نخ و پلی استر
قلّاب مناسب کاموا: 10
عرض: 10mm
کشور سازنده : ایران
تولید کننده کاموا: بافتکو
کدمحصول : 08011516
تعداد بسته
×

کاموا تریکو توسی کد 129

10/200 تومان
honari-326-496
موجود
انتخاب نوع بسته
ناموجود
ناموجود
ناموجود
ناموجود
ناموجود
ناموجود
ناموجود
واحد: گرم
رنگ پایه کاموا: طوسی
جنس کاموا: نخ و پلی استر
قلّاب مناسب کاموا: 10
عرض: 10mm
کشور سازنده : ایران
تولید کننده کاموا: بافتکو
کدمحصول : 08011502
تعداد بسته
×

کاموا تریکو مشکی کد 130

35/200 تومان
honari-464-725
موجود
انتخاب نوع بستهناموجود
واحد: كلاف
جنس کاموا: نخ و پلی استر
رنگ پایه کاموا: سیاه
قلّاب مناسب کاموا: 10
عرض: 10mm
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 08011501
تعداد بسته
×

کاموا تریکو سفید کد2

 
camva-trico-sefid-code2
واحد: گرم
جنس کاموا: نخ و پلی استر
قلّاب مناسب کاموا: 8 تا 12
رنگ پایه کاموا: سفید
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 08011450
×

کاموا تریکو لیمویی

 
kamva-trico-yellow-4
واحد: گرم
جنس کاموا: نخ و پلی استر
قلّاب مناسب کاموا: 8 تا 12
رنگ پایه کاموا: زرد
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 08011449
×

کاموا تریکو صورتی روشن

 
kamva-trico-light-pink
واحد: گرم
جنس کاموا: نخ و پلی استر
قلّاب مناسب کاموا: 8 تا 12
رنگ پایه کاموا: صورتی
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 08011448
×

کاموا تریکو طوسی سفید

 
kamva-teriko-toosi-sefid
واحد: گرم
جنس کاموا: نخ و پلی استر
قلّاب مناسب کاموا: 8 تا 12
رنگ پایه کاموا: طوسی
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 08011446
×

کاموا تریکو زرد کد3

 
kamva-trico-yellow-3
واحد: گرم
جنس کاموا: نخ و پلی استر
قلّاب مناسب کاموا: 8 تا 12
رنگ پایه کاموا: زرد
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 08011444
×

کاموا تریکو سبز دریایی کد2

 
kamva-trico-green_sea_2
واحد: گرم
جنس کاموا: نخ و پلی استر
قلّاب مناسب کاموا: 8 تا 12
رنگ پایه کاموا: سبز
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 08011443

انواع مختلفی از کامواها با ضخامت ها و کاربرد های مختلف در بازار بافتنی و قلاب بافی موجود هستند یکی از کامواهایی که ضخامت بسیار بالایی دارد و مناسب بافت سبد است کامواهای تریکو هستند سبد های بافته شده با کاموای تریکو قوام و استحکام بسیار  بالایی دارند و از سبدهای تریکو برای نگه داری وسایل گوناگون در منزل استفاده می شود.

به کاموا تریکو  ،نخ تریکو هم گفته می شود زیرا جنس کامواهای تریکو از جنس پارچه های تریکو است در واقع کاموا تریکو یا نخ تریکو همان پارچه های تریکو هستند که رشته رشته شده اند و به صورت یک کلاف درآمده اند و به دلیل قابلیت کشسانی امکان قلاب بافی  با نخ های تریکو وجود دارد . از این کامواها می توان انواع سبد با کاموا تریکو ، کریر با کاموا تریکو ، کیف باکاموا تریکو ،پاپوش با کاموا تریکو ساخت همچنین درساخت سبد های تریکو از کفی چوبی سبد تریکو نیز استفاده می کنند که قوام و استحکام این سبدها برای نگه داری اشیاء گوناگون را افزایش می دهد. 

در خرید کاموا تریکو وکفی سبد تریکو و همچنین قلاب های تریکو به نکاتی از قبیل کوچک بودن سایز قلاب نسبت به سوراخ های کفی سبد دقت کنید و همچنین در صورت درشت بودن سوراخ های کفی سبد تریکو از دو رشته نخ تریکو ویا دو پایه برای وصل کردن کفی چوبی به بدنه سبد تریکو برای جلوگیری از افتادگی سبد استفاده کنید. 

به دلیل ضخامتی که کامواهای تریکو دارند نمی توان از هر سایز قلاب بافتنی استفاده کرد برای بافت بافتنی با کاموا تریک سایز های 8 به بالای قلاب مناسب هستند.

در خرید نخ تریکو باید به مواردی از قیبل وزن کلاف نخ تریکو و همچنین عرض نخ و حالت کشسانی مناسب نخ توجه کنید آموزش تریکو بافی مشابه آموزش های قلاب بافی می باشد و از همه بافت های قلاب بافی در تریکو بافی نیز استفاده می شود. 


در حال بررسی
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
خوش آمدید
تعداد محصول به روز شد
محصول به سبد خرید اضافه شد
احتمالا یکی از محصولات درخواستیتون به تعدادی که سفارش دادید موجود نیست
ادامه
سفارش شما ثبت شد
پرداخت شما به صورت نقدی در محل خواهد بود
ادامه
سبد خرید شما خالی است !!
ادامه
ادامه