سبد خرید
0

کالایی در سبد خرید شما وجود ندارد!

نام محصول تعداد قیمت
0

کالایی در سبد خرید شما وجود ندارد!

نام محصول تعداد قیمت

مکرومه بافی

×

نخ کتان مکرومه بافی دودی 55 لا

35/700 تومان
product-1594043998-6581
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
رنگ پایه: طوسی
نوع بافت: تابیده
کشور سازنده : ایران
ضخامت: 5mm
نوع نخ: مکرومه
اندازه یا وزن دوک: 300 گرم (حدودا 60 متر)
کدمحصول : 07065081
تعداد بسته
×

نخ کتان مکرومه بافی دودی32 لا

 
product-1594043934-3883
واحد: گرم
رنگ پایه: طوسی
نوع بافت: تابیده
اندازه قطر: 4mm
کشور سازنده : ایران
نوع تاب نخ: دو رشته ای
نوع نخ: مکرومه
اندازه یا وزن دوک: 300 گرم
کدمحصول : 07067543
×

کاموا اکریل تاپ قرمز روشن

11/800 تومان
honari-1592117634-403
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: كلاف
جنس کاموا: آکرلیک
رنگ پایه کاموا: قرمز
عرض: 2 mm
کدمحصول : 08010827
تعداد بسته
×

کاموا اکریل تاپ سبز پسته ای

11/800 تومان
kamva-acryltop-sabz-pesteii
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: كلاف
جنس کاموا: آکرلیک
رنگ پایه کاموا: سبز
عرض: 2 mm
کدمحصول : 08010837
تعداد بسته
×

کاموا اکریل تاپ کرم صورتی

11/800 تومان
kamva-kerem-soorati
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: كلاف
جنس کاموا: آکرلیک
رنگ پایه کاموا: صورتی
عرض: 2 mm
کدمحصول : 08010836
تعداد بسته
×

کاموا اکریل تاپ آبی

11/800 تومان
kamva-abi
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: كلاف
جنس کاموا: آکرلیک
رنگ پایه کاموا: آبی
عرض: 2 mm
کدمحصول : 08010835
تعداد بسته
×

کاموا اکریل تاپ بنفش

11/800 تومان
kamva-banafsh-tire
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: كلاف
جنس کاموا: آکرلیک
رنگ پایه کاموا: بنفش
عرض: 2 mm
کدمحصول : 08010833
تعداد بسته
×

کاموا اکریل تاپ سبز تیره

11/800 تومان
kamva-acryltop-sabz
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: كلاف
جنس کاموا: آکرلیک
رنگ پایه کاموا: سبز
عرض: 2mm
کدمحصول : 08010832
تعداد بسته
×

کاموا اکریلیک بهاران بنفش

5/000 تومان
kamva-baharan-banafsh
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: كلاف
جنس کاموا: آکرلیک
رنگ پایه کاموا: بنفش
عرض: 1mm
کدمحصول : 02130539
تعداد بسته
×

کاموا اکریلیک بهاران زرد

5/000 تومان
kamva-zard-baharan
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: كلاف
جنس کاموا: آکرلیک
رنگ پایه کاموا: زرد
عرض: 1mm
کدمحصول : 02130538
تعداد بسته
×

کاموا اکریلیک بهاران نخودی

5/000 تومان
kamva-nokhodi-baharan
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: كلاف
جنس کاموا: آکرلیک
رنگ پایه کاموا: کرم
عرض: 1 mm
کدمحصول : 02130537
تعداد بسته
×

کاموا اکریلیک بهاران قهوه ای تیره

5/000 تومان
kamva-baharan-ghveii
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: كلاف
جنس کاموا: آکرلیک
رنگ پایه کاموا: قهوه ای
عرض: 1mm
کدمحصول : 02130536
تعداد بسته
×

کاموا اکریلیک بهاران زرشکی

5/000 تومان
kamva-baharan-zereshki
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: كلاف
جنس کاموا: آکرلیک
رنگ پایه کاموا: قرمز
عرض: 1 mm
کدمحصول : 02130535
تعداد بسته
×

کاموا اکریلیک بهاران قهوه ای

5/000 تومان
kamva-ghahveii-baharan
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: كلاف
جنس کاموا: آکرلیک
رنگ پایه کاموا: قهوه ای
عرض: 1mm
کدمحصول : 02130534
تعداد بسته
×

کاموا اکریلیک بهاران کرم نخودی

5/000 تومان
kamva-kerem
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: كلاف
جنس کاموا: آکرلیک
رنگ پایه کاموا: کرم
عرض: 1 mm
کدمحصول : 02130533
تعداد بسته
×

نخ کتان مکرومه بافی 32 لا طوسی ملانژ

35/700 تومان
makroome-toosi-melanzh
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
جنس نخ: ابریشمی
رنگ پایه: طوسی
نوع بافت: تابیده
اندازه قطر: 4mm
ضخامت: 4mm
نوع تاب نخ: دو رشته ای
نوع نخ: مکرومه
اندازه یا وزن دوک: 300 گرم (حدودا 80 متر)
کدمحصول : 02021564
تعداد بسته
×

نخ کتان مکرومه بافی 55 لا طوسی ملانژ

35/700 تومان
nakh-makrome-toosi
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
رنگ پایه: طوسی
نوع بافت: تابیده - 55 لا
کشور سازنده : ایران
ضخامت: 5 mm
نوع نخ: مکرومه
اندازه یا وزن دوک: 300 گرم (حدودا 60 متر)
کدمحصول : 02021563
تعداد بسته
×

کاموا اکریل تاپ قرمز

11/800 تومان
kamva-akril-top-ghermez
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: كلاف
جنس کاموا: آکرلیک
رنگ پایه کاموا: قرمز
عرض: 2 mm
کدمحصول : 08010834
تعداد بسته
×

نخ کتان مکرومه بافی 32 لا زرد روشن

36/300 تومان
nakh-makrome-yellow-light-32la
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
رنگ پایه: زرد
نوع بافت: تابیده - 32 لا
اندازه قطر: 4mm
نوع نخ: مکرومه
اندازه یا وزن دوک: 300 گرم (حدودا 80 متر)
نوع محصول: تکی
کدمحصول : 02021561
تعداد بسته
×

نخ کتان مکرومه بافی 32 لا صورتی

36/300 تومان
nakh-makrome-pink-32la
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
رنگ پایه: صورتی
نوع بافت: تابیده - 32 لا
اندازه قطر: 4mm
نوع نخ: مکرومه
اندازه یا وزن دوک: 300 گرم (حدودا 80 متر)
نوع محصول: تکی
کدمحصول : 02021559
تعداد بسته
×

نخ کتان مکرومه بافی 55 لا سفید

30/000 تومان
nakh-makrome-white-5mm
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
رنگ پایه: سفید
ضخامت: 5 mm
نوع نخ: مکرومه
اندازه یا وزن دوک: 300 گرم (حدودا 60 متر)
کدمحصول : 02021555
تعداد بسته
×

نخ کتان مکرومه بافی 32 لا سفید

 
nakh-makrome-white-4mm
واحد: گرم
رنگ پایه: سفید
اندازه قطر: 4mm
نوع نخ: مکرومه
اندازه یا وزن دوک: 300 گرم (حدودا 80 متر)
کدمحصول : 02021554
×

کاموا 100% آکریلیک بهاران زرد فسفری

5/000 تومان
kamva-farshine-fosfori-yellow
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: كلاف
جنس کاموا: آکرلیک
تولید کننده کاموا: بهاران
رنگ پایه کاموا: زرد
عرض: 1mm
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 02130528
تعداد بسته
×

کاموا 100% آکریلیک بهاران رنگ سبز تیره

5/000 تومان
kamva-farshine-green-dark
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: كلاف
جنس کاموا: آکرلیک
تولید کننده کاموا: بهاران
رنگ پایه کاموا: سبز
عرض: 1mm
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 02130526
تعداد بسته
×

کاموا 100% آکریلیک بهاران خردلی

5/000 تومان
kamva-farshine-khardeli
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: كلاف
جنس کاموا: آکرلیک
تولید کننده کاموا: بهاران
رنگ پایه کاموا: زرد
عرض: 1mm
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 02130524
تعداد بسته
×

کاموا 100% آکریلیک بهاران رنگ قرمز روشن

5/000 تومان
honari-1520755201-225
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: كلاف
جنس کاموا: آکرلیک
رنگ پایه کاموا: قرمز
عرض: 1mm
تولید کننده کاموا: بهاران
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 02130518
تعداد بسته
×

کاموا 100% آکریلیک بهاران زرشکی

5/000 تومان
honari-1520753257-366
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: كلاف
جنس کاموا: آکرلیک
رنگ پایه کاموا: قرمز
عرض: 1mm
تولید کننده کاموا: بهاران
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 02130511
تعداد بسته
×

کاموا 100% آکریلیک بهاران رنگ سبز

5/000 تومان
honari-1520752764-461
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: كلاف
جنس کاموا: آکرلیک
رنگ پایه کاموا: سبز
عرض: 1mm
تولید کننده کاموا: بهاران
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 02130508
تعداد بسته
×

کاموا 100% آکریلیک بهاران رنگ سرخابی

5/000 تومان
honari-1520751882-371
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: كلاف
جنس کاموا: آکرلیک
رنگ پایه کاموا: صورتی
عرض: 1mm
تولید کننده کاموا: بهاران
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 02130504
تعداد بسته
×

کاموا 100% آکریلیک بهاران رنگ مشکی

5/000 تومان
honari-1520750546-892
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: كلاف
جنس کاموا: آکرلیک
رنگ پایه کاموا: سیاه
عرض: 1mm
تولید کننده کاموا: بهاران
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 02130503
تعداد بسته
×

کاموا 100% آکریلیک بهاران رنگ آبی روشن

5/000 تومان
kamva-farshine-abi-roshan
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: كلاف
جنس کاموا: آکرلیک
رنگ پایه کاموا: آبی
عرض: 1mm
تولید کننده کاموا: بهاران
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 02130502
تعداد بسته
×

کاموا تریکو توسی کد 129

14/400 تومان
honari-326-496
موجود
انتخاب نوع بسته

ناموجود
ناموجود
ناموجود
ناموجود
ناموجود
ناموجود
ناموجود
ناموجود
ناموجود
ناموجود
واحد: گرم
رنگ پایه کاموا: طوسی
جنس کاموا: نخ و پلی استر
قلّاب مناسب کاموا: 10
عرض: 10mm
کشور سازنده : ایران
تولید کننده کاموا: بافتکو
کدمحصول : 08011502
تعداد بسته
×

سوزن پلاستیکی کوچک 7cm

2/400 تومان
sozan_pelastiki_kochak
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
کدمحصول : 08020910
تعداد بسته
×

کاموا اکریل تاپ خاکستری تیره کد 7754

11/800 تومان
kamva_akril_top_khakestari_tire_7754
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: کلاف
جنس کاموا: آکرلیک
تولید کننده کاموا: اکریل تاب
رنگ پایه کاموا: طوسی
کدمحصول : 08010829
تعداد بسته
×

کاموا اکریل تاپ خاکستری روشن کد 7753

11/800 تومان
kamva_akril_top_khakestari_roshan7753
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: کلاف
جنس کاموا: آکرلیک
تولید کننده کاموا: اکریل تاب
رنگ پایه کاموا: طوسی
کدمحصول : 08010828
تعداد بسته
×

کاموا اکریلیک بهاران قرمز

5/000 تومان
kamva_akril_top_ghermez_7752
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
جنس کاموا: آکرلیک
رنگ پایه کاموا: قرمز
کدمحصول : 02130532
تعداد بسته

در حال بررسی
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
خوش آمدید
تعداد محصول به روز شد
محصول به سبد خرید اضافه شد
احتمالا یکی از محصولات درخواستیتون به تعدادی که سفارش دادید موجود نیست
سفارش شما ثبت شد
پرداخت شما به صورت نقدی در محل خواهد بود
سبد خرید شما خالی است !!