سبد خرید شما خالی است !

بافتنی

×

کاموا تریکو ترک توسی طرحدار کد 47

23/000 تومان
honari-1529474485-391
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس کاموا: نخ و پلی استر
وزن کاموا: 650
طول کاموا: 125
قلّاب مناسب کاموا: 10
عرض: 5 الی 10 میلی متر
کشور سازنده : ترکیه
رنگ پایه کاموا: طوسی
کدمحصول : 08011647
×

کاموا تریکو ترک توسی طرحدار کد 46

22/500 تومان
honari-1529473823-903
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس کاموا: نخ و پلی استر
وزن کاموا: 650
طول کاموا: 125
قلّاب مناسب کاموا: 10
عرض: 5 الی 10 میلی متر
کشور سازنده : ترکیه
رنگ پایه کاموا: طوسی
کدمحصول : 08011646
×

کاموا تریکو ترک راه راه توسی سفید

23/000 تومان
honari-1529473689-438
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس کاموا: نخ و پلی استر
وزن کاموا: 650
طول کاموا: 125
قلّاب مناسب کاموا: 10
عرض: 5 الی 10 میلی متر
کشور سازنده : ترکیه
رنگ پایه کاموا: طوسی
کدمحصول : 08011645
×

کاموا تریکو ترک راه راه مشکی توسی

19/500 تومان
honari-1529473544-883
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس کاموا: نخ و پلی استر
وزن کاموا: 650
طول کاموا: 125
قلّاب مناسب کاموا: 10
عرض: 5 الی 10 میلی متر
کشور سازنده : ترکیه
رنگ پایه کاموا: طوسی
کدمحصول : 08011644
×

کاموا تریکو ترک توسی مشکی

28/000 تومان
honari-1529472994-205
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس کاموا: نخ و پلی استر
وزن کاموا: 650
طول کاموا: 125
قلّاب مناسب کاموا: 10
عرض: 5 الی 10 میلی متر
کشور سازنده : ترکیه
رنگ پایه کاموا: طوسی
کدمحصول : 08011643
×

کاموا تریکو ترک آبی سفید

21/000 تومان
honari-1529472946-56
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس کاموا: نخ و پلی استر
وزن کاموا: 650
طول کاموا: 125
قلّاب مناسب کاموا: 10
عرض: 5 الی 10 میلی متر
کشور سازنده : ترکیه
رنگ پایه کاموا: آبی
کدمحصول : 08011642
×

کاموا تریکو ترک آبی روشن

24/500 تومان
honari-1529472882-383
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس کاموا: نخ و پلی استر
وزن کاموا: 650
طول کاموا: 125
قلّاب مناسب کاموا: 10
عرض: 5 الی 10 میلی متر
کشور سازنده : ترکیه
رنگ پایه کاموا: آبی
کدمحصول : 08011641
×

کاموا تریکو ترک سبز طرح دار

28/500 تومان
honari-1529472809-186
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس کاموا: نخ و پلی استر
وزن کاموا: 650
طول کاموا: 125
قلّاب مناسب کاموا: 10
عرض: 5 الی 10 میلی متر
کشور سازنده : ترکیه
رنگ پایه کاموا: سبز
کدمحصول : 08011640
×

کاموا تریکو ترک رنگ بدن روشن

25/000 تومان
honari-1529468757-893
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس کاموا: نخ و پلی استر
وزن کاموا: 650
طول کاموا: 125
قلّاب مناسب کاموا: 10
عرض: 5 الی 10 میلی متر
کشور سازنده : ترکیه
رنگ پایه کاموا: صورتی
کدمحصول : 08011639
×

کاموا تریکو ترک گلبهی طرحدار

24/500 تومان
honari-1529412762-881
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس کاموا: نخ و پلی استر
وزن کاموا: 650
طول کاموا: 125
قلّاب مناسب کاموا: 10
عرض: 5 الی 10 میلی متر
کشور سازنده : ترکیه
رنگ پایه کاموا: صورتی
کدمحصول : 08011638
×

کاموا تریکو ترک زرد طرحدار

29/000 تومان
honari-1529412551-750
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس کاموا: نخ و پلی استر
وزن کاموا: 650
طول کاموا: 125
قلّاب مناسب کاموا: 10
عرض: 5 الی 10 میلی متر
کشور سازنده : ترکیه
رنگ پایه کاموا: زرد
کدمحصول : 08011637
×

کاموا تریکو ترک سرخابی طرحدار

23/500 تومان
honari-1529411861-336
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس کاموا: نخ و پلی استر
وزن کاموا: 650
طول کاموا: 125
قلّاب مناسب کاموا: 10
عرض: 5 الی 10 میلی متر
کشور سازنده : ترکیه
رنگ پایه کاموا: صورتی
کدمحصول : 08011636
×

کاموا تریکو ترک سبز طرحدار

19/500 تومان
honari-1529411299-269
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس کاموا: نخ و پلی استر
وزن کاموا: 650
طول کاموا: 125
قلّاب مناسب کاموا: 10
عرض: 5 الی 10 میلی متر
کشور سازنده : ترکیه
رنگ پایه کاموا: سبز
کدمحصول : 08011635
×

کاموا تریکو ترک رنگ بدن طرحدار

25/000 تومان
honari-1529411060-88
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس کاموا: نخ و پلی استر
وزن کاموا: 650
طول کاموا: 125
قلّاب مناسب کاموا: 10
عرض: 5 الی 10 میلی متر
کشور سازنده : ترکیه
رنگ پایه کاموا: صورتی
کدمحصول : 08011634
×

کاموا تریکو ترک سفید مشکی

17/500 تومان
honari-1529409498-466
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس کاموا: نخ و پلی استر
وزن کاموا: 650
طول کاموا: 125
قلّاب مناسب کاموا: 10
عرض: 5 الی 10 میلی متر
کشور سازنده : ترکیه
رنگ پایه کاموا: سفید
کدمحصول : 08011633
×

کاموا تریکو ترک سدری روشن

25/500 تومان
honari-1529409403-337
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس کاموا: نخ و پلی استر
وزن کاموا: 650
طول کاموا: 125
قلّاب مناسب کاموا: 10
عرض: 5 الی 10 میلی متر
کشور سازنده : ترکیه
رنگ پایه کاموا: سبز
کدمحصول : 08011632
جدید
کاموا تریکو ترک سدری

19/000 تومان
×

کاموا تریکو ترک سدری

19/000 تومان
honari-1529409008-475
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس کاموا: نخ و پلی استر
وزن کاموا: 650
طول کاموا: 125
قلّاب مناسب کاموا: 10
عرض: 5 الی 10 میلی متر
کشور سازنده : ترکیه
رنگ پایه کاموا: سبز
کدمحصول : 08011631
×

کاموا تریکو ترک سبز تیره

19/500 تومان
honari-1529408262-536
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس کاموا: نخ و پلی استر
وزن کاموا: 650
طول کاموا: 125
قلّاب مناسب کاموا: 10
عرض: 5 الی 10 میلی متر
کشور سازنده : ترکیه
رنگ پایه کاموا: سبز
کدمحصول : 08011630
×

کاموا تریکو ترک سبز روشن

25/000 تومان
honari-1529408162-102
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس کاموا: نخ و پلی استر
وزن کاموا: 650
طول کاموا: 125
قلّاب مناسب کاموا: 10
عرض: 5 الی 10 میلی متر
کشور سازنده : ترکیه
رنگ پایه کاموا: سبز
کدمحصول : 08011629
جدید
کاموا تریکو ترک آبی

18/500 تومان
×

کاموا تریکو ترک آبی

18/500 تومان
honari-1529407462-730
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس کاموا: نخ و پلی استر
وزن کاموا: 650
طول کاموا: 125
قلّاب مناسب کاموا: 10
عرض: 5 الی 10 میلی متر
کشور سازنده : ترکیه
رنگ پایه کاموا: آبی
کدمحصول : 08011628
×

کاموا تریکو ترک آبی دودی

19/000 تومان
honari-1529406388-217
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس کاموا: نخ و پلی استر
وزن کاموا: 650
طول کاموا: 125
قلّاب مناسب کاموا: 10
عرض: 5 الی 10 میلی متر
کشور سازنده : ترکیه
رنگ پایه کاموا: آبی
کدمحصول : 08011627
×

کاموا تریکو ترک سبز کله غازی تیره

22/500 تومان
honari-1529406104-686
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس کاموا: نخ و پلی استر
وزن کاموا: 650
طول کاموا: 125
قلّاب مناسب کاموا: 10
عرض: 5 الی 10 میلی متر
کشور سازنده : ترکیه
رنگ پایه کاموا: سبز
کدمحصول : 08011626
×

کاموا تریکو ترک سبز کله غازی

22/500 تومان
honari-1529405307-695
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس کاموا: نخ و پلی استر
وزن کاموا: 650
طول کاموا: 125
قلّاب مناسب کاموا: 10
عرض: 5 الی 10 میلی متر
کشور سازنده : ترکیه
رنگ پایه کاموا: سبز
کدمحصول : 08011625
جدید
کاموا تریکو ترک گلبهی

24/500 تومان
×

کاموا تریکو ترک گلبهی

24/500 تومان
honari-1529404542-923
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس کاموا: نخ و پلی استر
رنگ پایه کاموا: صورتی
کشور سازنده : ترکیه
وزن کاموا: 650
طول کاموا: 125
قلّاب مناسب کاموا: 10
عرض: 5 الی 10 میلی متر
کدمحصول : 08011624
×

کاموا تریکو قهوه ای تیره 134

14/800 تومان
honari-1527589961-38
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

ناموجود
واحد: كلاف
جنس کاموا: نخ و پلی استر
قلّاب مناسب کاموا: 10
رنگ پایه کاموا: قهوه ای
عرض: 10mm
کشور سازنده : ایران
تولید کننده کاموا: بافتکو
کدمحصول : 08011543
×

کاموا تریکو صورتی تیره 135

14/800 تومان
honari-1527589586-414
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته


ناموجود
ناموجود
ناموجود
واحد: كلاف
جنس کاموا: نخ و پلی استر
قلّاب مناسب کاموا: 10
رنگ پایه کاموا: صورتی
عرض: 10mm
کشور سازنده : ایران
تولید کننده کاموا: بافتکو
کدمحصول : 08011541
×

کاموا تریکو آبی فیروزه ای 133

13/000 تومان
honari-1527589550-593
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

ناموجود
ناموجود
ناموجود
واحد: كلاف
جنس کاموا: نخ و پلی استر
میل مناسب کاموا: 10
رنگ پایه کاموا: آبی
کشور سازنده : ایران
عرض: 10mm
تولید کننده کاموا: بافتکو
کدمحصول : 08011540
×

کفی چوبی سبد تریکو طرح دایره خاتم 23 سانتی

5/000 تومان
honari-1527570679-959
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
ابعاد چوب: قطر : 23cm
شکل چوب: دایره
ضخامت: 2.5 mm
کشور سازنده: ایران
کدمحصول : 08021026
×

کفی چوبی سبد تریکو طرح دایره خاتم 30 سانتی

5/900 تومان
honari-1527570354-387
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
ابعاد چوب: قطر : 30cm
شکل چوب: دایره
ضخامت: 2.5 mm
کشور سازنده: ایران
کدمحصول : 08021025
×

قلاب دسته ژله ای سایز 10

6/400 تومان
honari-1523790489-827
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
کدمحصول : 08020127
×

قلاب دسته ژله ای سایز 9

6/400 تومان
honari-1523790353-328
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
کدمحصول : 08020125
×

قلاب دسته ژله ای سایز 8

6/400 تومان
honari-1523790023-358
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
کدمحصول : 08020126
×

کاموا تریکو ترک گلبهی روشن

26/000 تومان
honari-1520834965-362
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس کاموا: نخ و پلی استر
وزن کاموا: 650
طول کاموا: 125
قلّاب مناسب کاموا: 10
تولید کننده کاموا: Ipek Pamuk
رنگ پایه کاموا: صورتی
عرض: 5 الی 10 میلی متر
کشور سازنده : ترکیه
کدمحصول : 08011621
×

کاموا 100% آکریلیک بهاران رنگ قرمز روشن

2/000 تومان
honari-1520755201-225
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: كلاف
جنس کاموا: آکرلیک
رنگ پایه کاموا: قرمز
عرض: 1mm
تولید کننده کاموا: بهاران
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 02130518
×

کاموا 100% آکریلیک بهاران رنگ سرمه ای

2/000 تومان
honari-1520755043-543
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: كلاف
جنس کاموا: آکرلیک
رنگ پایه کاموا: آبی
عرض: 1mm
تولید کننده کاموا: بهاران
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 02130517
×

کاموا 100% آکریلیک بهاران رنگ نارنجی روشن

2/000 تومان
honari-1520754008-507
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: كلاف
جنس کاموا: آکرلیک
رنگ پایه کاموا: نارنجی
عرض: 1mm
تولید کننده کاموا: بهاران
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 02130514

در حال بررسی
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
خوش آمدید
تعداد محصول به روز شد
محصول به سبد خرید اضافه شد
احتمالا یکی از محصولات درخواستیتون به تعدادی که سفارش دادید موجود نیست
ادامه
سفارش شما ثبت شد
پرداخت شما به صورت نقدی در محل خواهد بود
ادامه
سبد خرید شما خالی است !!
ادامه
ادامه