سبد خرید
0

کالایی در سبد خرید شما وجود ندارد!

نام محصول تعداد قیمت
0

کالایی در سبد خرید شما وجود ندارد!

نام محصول تعداد قیمت

مکرومه بافی

×

کاموا اکریل تاپ سبز تیره کد 2

16/300 تومان
product-1601987865-9759
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: كلاف
جنس کاموا: آکرلیک
رنگ پایه کاموا: سبز
کشور سازنده : ایران
وزن کاموا: 100 gr
کدمحصول : 10066163
تعداد بسته
×

کاموا اکریل تاپ بادمجونی

16/300 تومان
product-1601987590-8282
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: كلاف
جنس کاموا: آکرلیک
رنگ پایه کاموا: بنفش
کشور سازنده : ایران
وزن کاموا: 100 gr
کدمحصول : 10068824
تعداد بسته
×

کاموا اکریلیک بهاران صورتی فسفری

8/000 تومان
product-1600232395-2636
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: كلاف
جنس کاموا: آکرلیک
رنگ پایه کاموا: صورتی
عرض: 1mm
وزن کاموا: 43 g
کدمحصول : 09164326
تعداد بسته
×

نخ کتان مکرومه بافی دودی 55 لا

35/700 تومان
product-1594043998-6581
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
رنگ پایه: طوسی
نوع بافت: تابیده
کشور سازنده : ایران
ضخامت: 5mm
نوع نخ: مکرومه
اندازه یا وزن دوک: 300 گرم (حدودا 60 متر)
کدمحصول : 07065081
تعداد بسته
×

نخ کتان مکرومه بافی دودی32 لا

35/700 تومان
product-1594043934-3883
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
رنگ پایه: طوسی
نوع بافت: تابیده
اندازه قطر: 4mm
کشور سازنده : ایران
نوع تاب نخ: دو رشته ای
نوع نخ: مکرومه
اندازه یا وزن دوک: 300 گرم
کدمحصول : 07067543
تعداد بسته
×

کاموا اکریل تاپ قرمز روشن

11/800 تومان
honari-1592117634-403
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: كلاف
جنس کاموا: آکرلیک
رنگ پایه کاموا: قرمز
عرض: 2 mm
کشور سازنده : ایران
وزن کاموا: 100
کدمحصول : 08010827
تعداد بسته
×

کاموا اکریل تاپ سبز تیره

11/800 تومان
kamva-acryltop-sabz
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: كلاف
جنس کاموا: آکرلیک
رنگ پایه کاموا: سبز
عرض: 2mm
کشور سازنده : ایران
وزن کاموا: 100
کدمحصول : 08010832
تعداد بسته
×

کاموا اکریلیک بهاران قهوه ای تیره

5/000 تومان
kamva-baharan-ghveii
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: كلاف
جنس کاموا: آکرلیک
رنگ پایه کاموا: قهوه ای
عرض: 1mm
کشور سازنده : ایران
وزن کاموا: 40
کدمحصول : 02130536
تعداد بسته
×

کاموا اکریلیک بهاران زرشکی

5/000 تومان
kamva-baharan-zereshki
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: كلاف
جنس کاموا: آکرلیک
رنگ پایه کاموا: قرمز
عرض: 1 mm
کشور سازنده : ایران
وزن کاموا: 40
کدمحصول : 02130535
تعداد بسته
×

نخ کتان مکرومه بافی 55 لا طوسی ملانژ

48/000 تومان
nakh-makrome-toosi
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
رنگ پایه: طوسی
نوع بافت: تابیده - 55 لا
کشور سازنده : ایران
ضخامت: 5 mm
نوع نخ: مکرومه
اندازه یا وزن دوک: 300 گرم (حدودا 60 متر)
کدمحصول : 02021563
تعداد بسته
×

سوزن پانچ (نیدل پانچ) سه سوزنه

83/450 تومان
3Sized-PunchNeedle
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
کدمحصول : 020304122
تعداد بسته
×

سوزن پانچ( نیدل پانچ)

12/600 تومان
needlepunch
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
کدمحصول : 020304121
تعداد بسته
×

کاموا اکریل تاپ قرمز

16/300 تومان
kamva-akril-top-ghermez
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: كلاف
جنس کاموا: آکرلیک
رنگ پایه کاموا: قرمز
عرض: 2 mm
کشور سازنده : ایران
وزن کاموا: 100
کدمحصول : 08010834
تعداد بسته
×

نخ کتان مکرومه بافی 32 لا طوسی تیره ملانژ

60/000 تومان
nakh-makrome-toosi-32la
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
رنگ پایه: طوسی
نوع بافت: تابیده - 32 لا
اندازه قطر: 4mm
نوع نخ: مکرومه
اندازه یا وزن دوک: 300 گرم (حدودا 80 متر)
نوع محصول: تکی
کدمحصول : 02021562
تعداد بسته
×

نخ کتان مکرومه بافی 32 لا زرد روشن

54/000 تومان
nakh-makrome-yellow-light-32la
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
رنگ پایه: زرد
نوع بافت: تابیده - 32 لا
اندازه قطر: 4mm
نوع نخ: مکرومه
اندازه یا وزن دوک: 300 گرم (حدودا 80 متر)
نوع محصول: تکی
کدمحصول : 02021561
تعداد بسته
×

نخ کتان مکرومه بافی 32 لا صورتی

54/000 تومان
nakh-makrome-pink-32la
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
رنگ پایه: صورتی
نوع بافت: تابیده - 32 لا
اندازه قطر: 4mm
نوع نخ: مکرومه
اندازه یا وزن دوک: 300 گرم (حدودا 80 متر)
نوع محصول: تکی
کدمحصول : 02021559
تعداد بسته
×

نخ کتان مکرومه بافی 55 لا سفید

60/000 تومان
nakh-makrome-white-5mm
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
رنگ پایه: سفید
ضخامت: 5 mm
نوع نخ: مکرومه
اندازه یا وزن دوک: 300 گرم (حدودا 60 متر)
کدمحصول : 02021555
تعداد بسته
×

نخ کتان مکرومه بافی 32 لا سفید

60/000 تومان
nakh-makrome-white-4mm
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
رنگ پایه: سفید
اندازه قطر: 4mm
نوع نخ: مکرومه
اندازه یا وزن دوک: 300 گرم (حدودا 80 متر)
کدمحصول : 02021554
تعداد بسته
×

کاموا 100% آکریلیک بهاران زرد فسفری

5/000 تومان
kamva-farshine-fosfori-yellow
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: كلاف
جنس کاموا: آکرلیک
تولید کننده کاموا: بهاران
رنگ پایه کاموا: زرد
عرض: 1mm
کشور سازنده : ایران
وزن کاموا: 40
کدمحصول : 02130528
تعداد بسته
×

کاموا 100% آکریلیک بهاران لیمویی

6/700 تومان
kamva-farshine-limue
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: كلاف
جنس کاموا: آکرلیک
تولید کننده کاموا: بهاران
رنگ پایه کاموا: زرد
عرض: 1mm
کشور سازنده : ایران
وزن کاموا: 40
کدمحصول : 02130525
تعداد بسته
×

کاموا 100% آکریلیک بهاران خردلی

5/000 تومان
kamva-farshine-khardeli
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: كلاف
جنس کاموا: آکرلیک
تولید کننده کاموا: بهاران
رنگ پایه کاموا: زرد
عرض: 1mm
کشور سازنده : ایران
وزن کاموا: 40
کدمحصول : 02130524
تعداد بسته
×

کاموا 100% آکریلیک بهاران بنفش تیره

6/700 تومان
kamva-farshine-purple-dark
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: كلاف
جنس کاموا: آکرلیک
تولید کننده کاموا: بهاران
رنگ پایه کاموا: بنفش
عرض: 1mm
کشور سازنده : ایران
وزن کاموا: 40
کدمحصول : 02130521
تعداد بسته
×

کاموا 100% آکریلیک بهاران رنگ شیری

6/700 تومان
honari-1520755386-461
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: كلاف
جنس کاموا: آکرلیک
رنگ پایه کاموا: زرد
عرض: 1mm
تولید کننده کاموا: بهاران
کشور سازنده : ایران
وزن کاموا: 40
کدمحصول : 02130519
تعداد بسته
×

کاموا 100% آکریلیک بهاران رنگ قرمز روشن

5/000 تومان
honari-1520755201-225
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: كلاف
جنس کاموا: آکرلیک
رنگ پایه کاموا: قرمز
عرض: 1mm
تولید کننده کاموا: بهاران
کشور سازنده : ایران
وزن کاموا: 40
کدمحصول : 02130518
تعداد بسته
×

کاموا 100% آکریلیک بهاران رنگ زرد تیره

5/000 تومان
honari-1520753658-544
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: كلاف
جنس کاموا: آکرلیک
رنگ پایه کاموا: زرد
عرض: 1mm
تولید کننده کاموا: بهاران
کشور سازنده : ایران
وزن کاموا: 40
کدمحصول : 02130513
تعداد بسته
×

کاموا 100% آکریلیک بهاران رنگ توسی

6/700 تومان
honari-1520753366-196
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: كلاف
جنس کاموا: آکرلیک
رنگ پایه کاموا: طوسی
عرض: 1mm
تولید کننده کاموا: بهاران
کشور سازنده : ایران
وزن کاموا: 40
کدمحصول : 02130512
تعداد بسته
×

کاموا 100% آکریلیک بهاران زرشکی

5/000 تومان
honari-1520753257-366
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: كلاف
جنس کاموا: آکرلیک
رنگ پایه کاموا: قرمز
عرض: 1mm
تولید کننده کاموا: بهاران
کشور سازنده : ایران
وزن کاموا: 40
کدمحصول : 02130511
تعداد بسته
×

کاموا 100% آکریلیک بهاران رنگ فسفری

6/700 تومان
honari-1520753107-23
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: كلاف
جنس کاموا: آکرلیک
رنگ پایه کاموا: سبز
عرض: 1mm
تولید کننده کاموا: بهاران
کشور سازنده : ایران
وزن کاموا: 40
کدمحصول : 02130510
تعداد بسته
×

کاموا 100% آکریلیک بهاران رنگ فیروزه ای

6/700 تومان
honari-1520752978-418
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: كلاف
جنس کاموا: آکرلیک
رنگ پایه کاموا: آبی
عرض: 1mm
تولید کننده کاموا: بهاران
کشور سازنده : ایران
وزن کاموا: 40
کدمحصول : 02130509
تعداد بسته
×

کاموا 100% آکریلیک بهاران رنگ سبز

5/000 تومان
honari-1520752764-461
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: كلاف
جنس کاموا: آکرلیک
رنگ پایه کاموا: سبز
عرض: 1mm
تولید کننده کاموا: بهاران
کشور سازنده : ایران
وزن کاموا: 40
کدمحصول : 02130508
تعداد بسته
×

کاموا 100% آکریلیک بهاران رنگ آبی تیره

6/700 تومان
honari-1520752269-509
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: كلاف
جنس کاموا: آکرلیک
رنگ پایه کاموا: آبی
عرض: 1mm
تولید کننده کاموا: بهاران
کشور سازنده : ایران
وزن کاموا: 40
کدمحصول : 02130506
تعداد بسته
×

کاموا 100% آکریلیک بهاران رنگ آبی روشن

6/700 تومان
kamva-farshine-abi-roshan
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: كلاف
جنس کاموا: آکرلیک
رنگ پایه کاموا: آبی
عرض: 1mm
تولید کننده کاموا: بهاران
کشور سازنده : ایران
وزن کاموا: 40
کدمحصول : 02130502
تعداد بسته
×

کاموا 100% آکریلیک بهاران رنگ سفید

6/700 تومان
kamva-farshine-1
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: كلاف
جنس کاموا: آکرلیک
رنگ پایه کاموا: سفید
عرض: 1mm
تولید کننده کاموا: بهاران
کشور سازنده : ایران
وزن کاموا: 40
کدمحصول : 02130501
تعداد بسته
×

کاموا اکریل تاپ اطلسی کد 7755

16/300 تومان
kamva_akril_top_atlasi
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: کلاف
جنس کاموا: آکرلیک
تولید کننده کاموا: اکریل تاب
رنگ پایه کاموا: بنفش
کشور سازنده : ایران
وزن کاموا: 100
کدمحصول : 08010830
تعداد بسته
×

کاموا اکریل تاپ خاکستری تیره کد 7754

16/300 تومان
kamva_akril_top_khakestari_tire_7754
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: کلاف
جنس کاموا: آکرلیک
تولید کننده کاموا: اکریل تاب
رنگ پایه کاموا: طوسی
کشور سازنده : ایران
وزن کاموا: 100
کدمحصول : 08010829
تعداد بسته
×

کاموا اکریل تاپ خاکستری روشن کد 7753

16/300 تومان
kamva_akril_top_khakestari_roshan7753
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: کلاف
جنس کاموا: آکرلیک
تولید کننده کاموا: اکریل تاب
رنگ پایه کاموا: طوسی
کشور سازنده : ایران
وزن کاموا: 100
کدمحصول : 08010828
تعداد بسته

در حال بررسی
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
خوش آمدید
تعداد محصول به روز شد
محصول به سبد خرید اضافه شد
احتمالا یکی از محصولات درخواستیتون به تعدادی که سفارش دادید موجود نیست
سفارش شما ثبت شد
پرداخت شما به صورت نقدی در محل خواهد بود
سبد خرید شما خالی است !!