سبد خرید
0

کالایی در سبد خرید شما وجود ندارد!

نام محصول تعداد قیمت
0

کالایی در سبد خرید شما وجود ندارد!

نام محصول تعداد قیمت

قاب آویز

جستجو در دسته "قاب آویز" :

جنس آویز : برنجی
×

قاب آویز برنجی مستطیل 4 سانتیمتر

4/700 تومان
ghab-aviz-berenjii-mostatil-5
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 1*4 cm
نوع آبکاری : متوسط
جنس آویز: برنجی
رنگ یراق: طلایی
اندازه حلقه: 1.5 mm
طرح قاب : مستطیل
کدمحصول : 09032152
تعداد بسته
×

قاب آویز برنجی دایره 2.3 سانتیمتر

5/000 تومان
aviz-ghab-berenji-circle-2-5
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 2.3 cm
نوع آبکاری : خوب
جنس آویز: برنجی
رنگ یراق: طلایی
اندازه حلقه: 3.5 mm
طرح قاب : دایره
کدمحصول : 09032176
تعداد بسته
×

قاب آویز مسی دایره کفه دار 1.8 سانتیمتر

4/400 تومان
ghab-aviz-mesii-circle-1-8
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 1.8 cm
نوع آبکاری : خوب
جنس آویز: برنجی
رنگ یراق: مسی
اندازه حلقه: 3 mm
طرح قاب : دایره
کدمحصول : 09032174
تعداد بسته
×

قاب آویز مسی دایره کفه دار 2.8 سانتیمتر

5/300 تومان
aviz-ghab-messi-circle-kafe-2-8
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 2.8 cm
نوع آبکاری : خوب
جنس آویز: برنجی
رنگ یراق: مسی
اندازه حلقه: 3 mm
طرح قاب : دایره
کدمحصول : 09032173
تعداد بسته
×

قاب آویز برنجی دایره کفه دار 2.8 سانتیمتر

5/100 تومان
aviz-ghab-berenji-circle-kafe-2-8
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 2.8 cm
نوع آبکاری : خوب
جنس آویز: برنجی
رنگ یراق: طلایی
اندازه حلقه: 3.5 mm
طرح قاب : دایره
کدمحصول : 09051121
تعداد بسته
×

قاب آویز مسی بیضی نگین خور 2 سانتیمتر

2/500 تومان
ghab-aviz-messi-beyzi-neginkhor-2-5
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 1.5*2 cm
نوع آبکاری : متوسط
جنس آویز: برنجی
رنگ یراق: مسی
اندازه حلقه: 3.5 mm
طرح قاب : بیضی
نوع آویز پلاک: گردنبندی
رنگ آویز: مسی
کشور سازنده : ایران
نوع پلاک: آویز
کدمحصول : 09032159
تعداد بسته
×

قاب آویز برنجی مربع 2.5 سانتیمتر

3/950 تومان
ghab-aviz-berenji-mraba-2-5
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 2.5*2.5 cm
نوع آبکاری : خوب
جنس آویز: برنجی
رنگ یراق: طلایی
اندازه حلقه: 3mm
طرح قاب : مربع
کدمحصول : 09032157
تعداد بسته
×

قاب آویز مسی طرح بته جقه 43mm

5/300 تومان
aviz-ghab-mesi-botejoghe
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 27*43 mm
نوع آبکاری : خوب
جنس آویز: برنجی
رنگ یراق: مسی
اندازه حلقه: 4 mm
طرح قاب : متفاوت
کدمحصول : 09032155
تعداد بسته
×

قاب آویز برنجی مسی مستطیل کفه دار 2.5*4 سانتیمتر

4/300 تومان
ghab-aviz-berenji-mostatil-4
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 4*2.5 cm
نوع آبکاری : متوسط
جنس آویز: برنجی
رنگ یراق: مسی
اندازه حلقه: 4 mm
طرح قاب : مستطیل
نوع آویز پلاک: گردنبندی
رنگ آویز: مسی
طرح پلاک: هندسی
کشور سازنده : ایران
نوع پلاک: آویز
کدمحصول : 09032154
تعداد بسته
×

قاب آویز مسی مربع کفه دار 2.5 سانتیمتر

2/800 تومان
ghab-aviz-berenji-mraba-kafe-2-5
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 2.5*2.5 cm
نوع آبکاری : خوب
جنس آویز: برنجی
رنگ یراق: مسی
اندازه حلقه: 3mm
طرح قاب : مربع
کدمحصول : 09032151
تعداد بسته
×

قاب آویز برنجی شش ضلعی 3 سانتیمتر

3/100 تومان
aviz-ghab-6zel-berenji-3
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : طول هر ضلع : 1.8 cm
نوع آبکاری : خوب
جنس آویز: برنجی
رنگ یراق: طلایی
اندازه حلقه: 4 mm
طرح قاب : شش ضلعی
کدمحصول : 09032149
تعداد بسته
×

قاب آویز برنجی طلایی بیضی 3.7 سانتیمتر

3/950 تومان
aviz-ghab-beyzi-berenji-3-7
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 2.8*3.7 cm
نوع آبکاری : خوب
جنس آویز: برنجی
رنگ یراق: طلایی
اندازه حلقه: 3mm
طرح قاب : بیضی
کدمحصول : 09032143
تعداد بسته
×

قاب آویز مسی دایره 3.3 سانتیمتر

5/100 تومان
aviz-ghab-mesi-circle-3-8
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 3.3 cm
نوع آبکاری : خوب
جنس آویز: برنجی
رنگ یراق: مسی
اندازه حلقه: 4 mm
طرح قاب : دایره
قطر داخلی آویز: 3.3 cm
کدمحصول : 09032147
تعداد بسته
×

قاب آویز برنجی مثلث 2.5 سانتیمتر

4/700 تومان
aviz-ghab-berenji-mosalas-2-5
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : طول هر ضلع : 2.5 cm
نوع آبکاری : خوب
جنس آویز: برنجی
رنگ یراق: طلایی
اندازه حلقه: 3.5 mm
طرح قاب : مثلث
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 09032145
تعداد بسته
×

قاب آویز برنجی دایره 3.3 سانتیمتر

5/300 تومان
aviz-ghab-berenji-circle-3-8
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 3.3 cm
نوع آبکاری : خوب
جنس آویز: برنجی
رنگ یراق: طلایی
اندازه حلقه: 3.5 mm
طرح قاب : دایره
کدمحصول : 09032144
تعداد بسته
×

قاب آویز مسی لوزی 4 سانتیمتر

3/950 تومان
aviz-ghab-lozi-mesi-4
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 2.8 * 4 cm
نوع آبکاری : خوب
جنس آویز: برنجی
رنگ یراق: مسی
اندازه حلقه: 3.5 mm
طرح قاب : متفاوت
کدمحصول : 09032142
تعداد بسته
×

قاب آویز برنجی طلایی لوزی 4.5*3 cm

4/700 تومان
ghab-aviz-lozi-gold-55-30mm
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 4.5*3 cm
نوع آبکاری : خوب
جنس آویز: برنجی
رنگ یراق: طلایی
اندازه حلقه: 3 mm
کشور سازنده : ایران
طرح قاب : متفاوت
قطر داخلی آویز: 3*4/5 cm
کدمحصول : 090301226
تعداد بسته
×

قاب آویز برنجی طلایی طرح ماهی 15*28 mm

11/200 تومان
honari-1543825559-95
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 28*15mm
نوع آبکاری : اعلاء
جنس آویز: برنجی
رنگ یراق: طلایی
اندازه حلقه: 5*3mm
کشور سازنده : ایران
طرح قاب : متفاوت
قطر داخلی آویز: 27*14mm
کدمحصول : 090301223
تعداد بسته
×

قاب آویز رومانتویی برنجی طلایی مستطیل 53*12 mm

5/300 تومان
honari-1536226902-559
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 53mm
نوع آبکاری : خوب
جنس آویز: برنجی
رنگ یراق: طلایی
اندازه حلقه: 3mm
کشور سازنده : ایران
طرح قاب : مستطیل
قطر داخلی آویز: 51*10mm
کدمحصول : 090301215
تعداد بسته
×

قاب آویز برنجی طلایی مستطیل 53*12 mm

9/700 تومان
honari-1536226356-965
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 53mm
نوع آبکاری : اعلاء
جنس آویز: برنجی
رنگ یراق: طلایی
اندازه حلقه: 5*3mm
کشور سازنده : ایران
طرح قاب : مستطیل
قطر داخلی آویز: 51*10mm
کدمحصول : 090301214
تعداد بسته
×

قاب آویز برنجی طلایی شش ضلعی 15*24 mm

9/000 تومان
honari-1529734299-106
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 22*10mm
نوع آبکاری : اعلاء
جنس آویز: برنجی
رنگ یراق: طلایی
اندازه حلقه: 3mm
کشور سازنده : ایران
طرح قاب : شش ضلعی
قطر داخلی آویز: 21*9mm
کدمحصول : 090301197
تعداد بسته
×

قاب آویز برنجی طلایی مستطیل 48*11 mm

8/900 تومان
honari-1529733928-876
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 48*11mm
نوع آبکاری : اعلاء
جنس آویز: برنجی
رنگ یراق: طلایی
اندازه حلقه: 5*4mm
کشور سازنده : ایران
طرح قاب : مستطیل
قطر داخلی آویز: 43*12mm
کدمحصول : 090301195
تعداد بسته
×

قاب آویز برنجی طلایی طرح بیضی 10*24 mm

6/700 تومان
honari-1526106134-202
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 24*10 mm
نوع آبکاری : اعلاء
جنس آویز: برنجی
رنگ یراق: طلایی
اندازه حلقه: 4*3mm
کشور سازنده : ایران
طرح قاب : بیضی
قطر داخلی آویز: 23*9 mm
کدمحصول : 090301183
تعداد بسته
×

قاب آویز برنجی طلایی طرح دایره 20mm

5/700 تومان
honari-1526105925-952
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 20 mm
نوع آبکاری : اعلاء
جنس آویز: برنجی
رنگ یراق: طلایی
اندازه حلقه: 4*3mm
کشور سازنده : ایران
طرح قاب : دایره
قطر داخلی آویز: 19mm
کدمحصول : 090301182
تعداد بسته
×

آویز برنجی طلایی طرح دایره کد g1

9/000 تومان
honari-35-783
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 20 mm
نوع آبکاری : اعلاء
رنگ یراق: طلایی
اندازه حلقه: 3mm
طرح قاب : دایره
جنس آویز: برنجی
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 090301135
تعداد بسته
×

گوشواره برنجی طلایی طرح مربع 2 سانتی

4/800 تومان
honari-891-771
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 20 mm
نوع آبکاری : اعلاء
رنگ یراق: طلایی
اندازه حلقه: 3mm
طرح قاب : مربع
جنس آویز: برنجی
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 090301133
تعداد بسته
×

آویز برنجی طلایی طرح بیضی کد b1

8/600 تومان
honari-93-79
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 20*15 mm
نوع آبکاری : خوب
رنگ یراق: طلایی
اندازه حلقه: 3mm
طرح قاب : بیضی
جنس آویز: برنجی
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 090301132
تعداد بسته
×

قاب آویز برنجی طلایی طرح مربع کد mb7

9/250 تومان
honari-904-809
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 30 mm
نوع آبکاری : اعلاء
رنگ یراق: طلایی
اندازه حلقه: 5*3 mm
طرح قاب : مربع
جنس آویز: برنجی
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 090301125
تعداد بسته
×

قاب آویز برنجی طلایی طرح دایره کد g13

9/000 تومان
honari-925-405
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 33 mm
نوع آبکاری : اعلاء
رنگ یراق: طلایی
اندازه حلقه: 5*3 mm
طرح قاب : دایره
جنس آویز: برنجی
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 090301122
تعداد بسته
×

قاب آویز برنجی طلایی طرح شش ضلعی کد sh6

9/000 تومان
honari-860-990
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 32*36 mm
نوع آبکاری : اعلاء
رنگ یراق: طلایی
اندازه حلقه: 5*3 mm
طرح قاب : شش ضلعی
جنس آویز: برنجی
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 090301121
تعداد بسته
×

پلاک آویز برنجی طلایی طرح دایره 40mm

9/000 تومان
honari-936-19
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 40 mm
نوع آبکاری : اعلاء
رنگ یراق: طلایی
اندازه حلقه: 5*3mm
طرح قاب : دایره
جنس آویز: برنجی
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 09030183
تعداد بسته
×

پلاک آویز برنجی طلایی طرح مستطیل MT5

9/000 تومان
honari-390-3
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 40*25mm
نوع آبکاری : اعلاء
رنگ یراق: طلایی
اندازه حلقه: 6*4mm
طرح قاب : مستطیل
جنس آویز: برنجی
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 09030181
تعداد بسته
×

آویز برنجی مربع 20mm

 
product-1613976711-3266
واحد: عدد
اندازه : قطر 20mm ارتفاع 5mm
نوع آبکاری : خوب
نوع آویز پلاک: گردنبندی
رنگ آویز: طلایی
جنس آویز: برنجی
طرح پلاک: هندسی
اندازه حلقه: 4mm
کشور سازنده : ایران
نوع پلاک: آویز
رنگ یراق: طلایی
طرح قاب : مربع
کدمحصول : 02227384
×

قاب آویز برنجی طرح گل 17mm

 
product-1613976574-7563
واحد: عدد
اندازه : قطر طرح 17mm ارتفاع 3mm
نوع آبکاری : خوب
نوع آویز پلاک: گردنبندی
رنگ آویز: طلایی
جنس آویز: برنجی
طرح پلاک: گل
اندازه حلقه: 4mm
کشور سازنده : ایران
نوع پلاک: آویز
رنگ یراق: طلایی
طرح قاب : متفاوت
کدمحصول : 02223762
×

آویز دایره برنجی ساده 18mm

 
product-1613976321-6401
واحد: عدد
اندازه : قطر دایره 18mm ارتفاع 5mm
نوع آبکاری : خوب
نوع آویز پلاک: گردنبندی
رنگ آویز: طلایی
جنس آویز: برنجی
طرح پلاک: هندسی
اندازه حلقه: 4mm
کشور سازنده : ایران
نوع پلاک: آویز
رنگ یراق: طلایی
طرح قاب : دایره
کدمحصول : 02226159
×

آویز برنجی مربع 2.4 cm

 
product-1613810502-8575
واحد: عدد
اندازه : ابعاد کلی:2.4 cm
نوع آبکاری : اعلاء
نوع آویز پلاک: گردنبندی
رنگ آویز: طلایی
جنس آویز: برنجی
اندازه حلقه: ابعاد داخلی محصول:2 cm
کشور سازنده : ترکیه
نوع پلاک: آویز
رنگ یراق: طلایی
طرح قاب : مربع
کدمحصول : 02201320

در حال بررسی
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
خوش آمدید
تعداد محصول به روز شد
محصول به سبد خرید اضافه شد
احتمالا یکی از محصولات درخواستیتون به تعدادی که سفارش دادید موجود نیست
سفارش شما ثبت شد
پرداخت شما به صورت نقدی در محل خواهد بود
سبد خرید شما خالی است !!