سبد خرید شما خالی است !

قاب آویز

جستجو در دسته "قاب آویز" :

جنس آویز : برنجی,استیل,زینک
×

قاب آویز زرد قلم بیضی کد 74

2/000 تومان
aviz_zardghalam_beyzi-74
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 3.4 * 4.1 cm
نوع آبکاری : خوب
جنس آویز: زینک
رنگ یراق: زرده قلم
اندازه حلقه: 7*4 mm
کشور سازنده : چین
طرح قاب : بیضی
قطر داخلی آویز: 2 * 3 cm
کدمحصول : 090301274
تعداد بسته
×

قاب آویز مسی بیضی نگین خور 2.5 سانتیمتر

2/500 تومان
ghab-aviz-messi-beyzi-neginkhor-2-5cm
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
نوع آبکاری : خوب
جنس آویز: برنجی
رنگ یراق: مسی
اندازه حلقه: 3 mm
کشور سازنده : چین
طرح قاب : بیضی
کدمحصول : 090321106
تعداد بسته
×

قاب آویز مسی بیضی 4 سانتیمتر

2/800 تومان
ghab-aviz-messi-beyzi-4cm
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
نوع آبکاری : خوب
جنس آویز: برنجی
رنگ یراق: مسی
اندازه حلقه: 3 mm
کشور سازنده : چین
طرح قاب : بیضی
کدمحصول : 090321105
تعداد بسته
×

قاب دستبندی مسی طرح قلب 2.5 سانتیمتر

2/800 تومان
ghab-dastbandi-messi-heart-2-5cm
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
نوع آبکاری : خوب
جنس آویز: برنجی
رنگ یراق: مسی
اندازه حلقه: 3 mm
کشور سازنده : چین
طرح قاب : متفاوت
کدمحصول : 090321104
تعداد بسته
×

قاب آویز مسی طرح قلب 2.5 سانتیمتر

2/800 تومان
ghab-aviz-messi-heart-2-5cm
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
نوع آبکاری : خوب
جنس آویز: برنجی
رنگ یراق: مسی
اندازه حلقه: 3 mm
کشور سازنده : چین
طرح قاب : متفاوت
کدمحصول : 090321103
تعداد بسته
×

قاب آویز مسی طرح شبدر 3.2 سانتیمتر

2/800 تومان
ghab-aviz-mesii-shabdar-3-2cm
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
نوع آبکاری : خوب
جنس آویز: برنجی
رنگ یراق: مسی
اندازه حلقه: 3 mm
کشور سازنده : چین
طرح قاب : متفاوت
کدمحصول : 090321102
تعداد بسته
×

قاب دستبندی مسی طرح شبدر 3.2 سانتیمتر

2/800 تومان
ghab-dastbandi-messi-shabdar-3-2cm
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
نوع آبکاری : خوب
جنس آویز: برنجی
رنگ یراق: مسی
اندازه حلقه: 3 mm
کشور سازنده : چین
طرح قاب : متفاوت
کدمحصول : 090321101
تعداد بسته
×

قاب دستبندی برنجی طلایی دایره 2.5 سانتیمتر

2/500 تومان
ghab-dastbandi-gold-berenji-circle-2-5cm
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
نوع آبکاری : خوب
جنس آویز: برنجی
رنگ یراق: طلایی
اندازه حلقه: 3 mm
کشور سازنده : چین
طرح قاب : دایره
کدمحصول : 090321100
تعداد بسته
×

قاب آویز برنجی طلایی طرح شبدر 3.2 سانتیمتر

2/800 تومان
ghav-aviz-gold-berenji-shabdar-3-2cm
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
نوع آبکاری : خوب
جنس آویز: برنجی
رنگ یراق: طلایی
اندازه حلقه: 3 mm
کشور سازنده : چین
طرح قاب : متفاوت
کدمحصول : 09032199
تعداد بسته
×

قاب دستبندی برنجی طلایی طرح شبدر 3.2 سانتیمتر

2/800 تومان
ghab-dastbandi-gold-berenji-shabdar-3-2cm
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
نوع آبکاری : خوب
جنس آویز: برنجی
رنگ یراق: طلایی
اندازه حلقه: 3 mm
کشور سازنده : چین
طرح قاب : متفاوت
کدمحصول : 09032198
تعداد بسته
×

قاب دستبندی برنجی طرح قلب 2.5 سانتیمتر

2/800 تومان
ghab-dastbandi-tarh-heart-2-5cm
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
نوع آبکاری : خوب
جنس آویز: برنجی
رنگ یراق: طلایی
اندازه حلقه: 3 mm
کشور سازنده : چین
طرح قاب : متفاوت
کدمحصول : 09032197
تعداد بسته
×

قاب آویز برنجی طلایی طرح قلب 2.5 سانتیمتر

2/800 تومان
ghab-aviz-gold-berenji-heart-2-5cm
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
نوع آبکاری : خوب
جنس آویز: برنجی
رنگ یراق: طلایی
اندازه حلقه: 3 mm
کشور سازنده : چین
طرح قاب : متفاوت
کدمحصول : 09032196
تعداد بسته
×

قاب آویز زرد قلم بیضی کد 273

2/100 تومان
ghab_aviz_zardeghalam_circle-183
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 3.7 cm
نوع آبکاری : خوب
جنس آویز: زینک
رنگ یراق: زرده قلم
اندازه حلقه: 7*4 mm
کشور سازنده : چین
طرح قاب : دایره
قطر داخلی آویز: 3 cm
کدمحصول : 090301273
تعداد بسته
×

قاب دستبندی زرد قلم دایره کد 272

2/000 تومان
aviz-zard-ghalam-ghab-dasbandi-272
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 2 cm
نوع آبکاری : خوب
جنس آویز: زینک
رنگ یراق: زرده قلم
اندازه حلقه: 2.5 mm
کشور سازنده : چین
طرح قاب : دایره
کدمحصول : 090301272
تعداد بسته
×

قاب آویز زرد قلم کد 71

2/300 تومان
aviz_zardghalam_71
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 3.8 cm
نوع آبکاری : خوب
جنس آویز: زینک
رنگ یراق: زرده قلم
اندازه حلقه: 3.5 mm
کشور سازنده : چین
طرح قاب : بیضی
قطر داخلی آویز: 2.5 cm
کدمحصول : 090301271
تعداد بسته
×

قاب آویز زرد قلم بیضی کد 270

2/700 تومان
ghab_aviz_zardeghalam_beyzi-270
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 3.7 * 4.8 cm
نوع آبکاری : خوب
جنس آویز: زینک
رنگ یراق: زرده قلم
اندازه حلقه: 7*4 mm
کشور سازنده : چین
طرح قاب : بیضی
قطر داخلی آویز: 3 * 4 cm
کدمحصول : 090301270
تعداد بسته
×

قاب آویز برنجی مستطیل کفه دار 2.5 سانتیمتر

2/500 تومان
ghab-aviz-berenji-mostatil-2-5
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 2.5 * 1.5 cm
نوع آبکاری : خوب
جنس آویز: برنجی
رنگ یراق: طلایی
اندازه حلقه: 3 mm
کشور سازنده : چین
طرح قاب : مستطیل
کدمحصول : 09032195
تعداد بسته
×

قاب آویز زرد قلم دایره کد 266

2/000 تومان
ghab_aviz_zardeghalam_circle-266
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 3.8 cm
نوع آبکاری : خوب
جنس آویز: زینک
رنگ یراق: زرده قلم
اندازه حلقه: 6*4 mm
کشور سازنده : چین
طرح قاب : دایره
قطر داخلی آویز: 3 cm
کدمحصول : 090301266
تعداد بسته
×

قاب آویز برنجی بیضی نگین خور 2 سانتیمتر

2/500 تومان
ghab-aviz-berenji-beyzi-neginkhor-2
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 2*1.5 cm
نوع آبکاری : خوب
جنس آویز: برنجی
رنگ یراق: طلایی
اندازه حلقه: 2 mm
کشور سازنده : چین
طرح قاب : بیضی
کدمحصول : 09032193
تعداد بسته
×

قاب آویز مسی مستطیل کفه دار 2.5 سانتیمتر

2/500 تومان
ghab-aviz-berenji-mostatil-2-5
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 2.5 * 1.5 cm
نوع آبکاری : خوب
جنس آویز: برنجی
رنگ یراق: مسی
اندازه حلقه: 3 mm
کشور سازنده : چین
طرح قاب : مستطیل
کدمحصول : 09032191
تعداد بسته
×

قاب دستبندی زرد قلم دایره کد 416 (بسته دو عددی)

2/000 تومان
ghab-dastband-zardghalam-circle-416
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 2.4 cm
نوع آبکاری : خوب
جنس آویز: زینک
رنگ یراق: زرده قلم
اندازه حلقه: 2.5 mm
کشور سازنده : چین
طرح قاب : دایره
قطر داخلی آویز: 1.6 cm
کدمحصول : 09051416
تعداد بسته
×

قاب آویز زرد قلم دایره کد 188

2/600 تومان
ghab_aviz_zardeghalam_188
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 4.5 cm
نوع آبکاری : خوب
جنس آویز: زینک
رنگ یراق: زرده قلم
اندازه حلقه: 6*4 mm
کشور سازنده : چین
طرح قاب : دایره
قطر داخلی آویز: 3 cm
کدمحصول : 09032188
تعداد بسته
×

قاب آویز زرد قلم کد 187

2/900 تومان
ghab_aviz_zardeghalam_187
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 48*56 mm
نوع آبکاری : خوب
جنس آویز: زینک
رنگ یراق: زرده قلم
اندازه حلقه: 6*4 mm
کشور سازنده : چین
طرح قاب : بیضی
قطر داخلی آویز: 30*39 mm
کدمحصول : 09032187
تعداد بسته
×

قاب آویز زرد قلم بیضی کد 184

2/500 تومان
ghab_aviz_zardeghalam_beyzi-184
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 4*5 cm
نوع آبکاری : خوب
جنس آویز: زینک
رنگ یراق: زرده قلم
اندازه حلقه: 6*4 mm
کشور سازنده : چین
طرح قاب : بیضی
قطر داخلی آویز: 3*4 cm
کدمحصول : 09032184
تعداد بسته
×

قاب آویز زرد قلم بیضی کد 183

2/400 تومان
ghab_aviz_zardeghalam_beyzi-183
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 4.2*5.3 cm
نوع آبکاری : خوب
جنس آویز: زینک
رنگ یراق: زرده قلم
اندازه حلقه: 6*4 mm
کشور سازنده : چین
طرح قاب : بیضی
قطر داخلی آویز: 3*4 cm
کدمحصول : 09032183
تعداد بسته
×

قاب دستبندی استیل نقره ای طرح گل 3 سانتیمتر

4/500 تومان
ghab-dastband-steel-silver-flower-30mm
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 3 cm
نوع آبکاری : خوب
جنس آویز: استیل
رنگ یراق: نقره ای
اندازه حلقه: 2 mm
طرح قاب : متفاوت
کدمحصول : 090501395
تعداد بسته
×

قاب گوشواره برنجی شش ضلعی 1.5 سانتیمتر

4/800 تومان
ghab-goshvareh-berenji-6zel-1-5
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : طول هر ضلع : 1 cm
نوع آبکاری : خوب
جنس آویز: برنجی
رنگ یراق: طلایی
اندازه حلقه: 3 mm
طرح قاب : شش ضلعی
کدمحصول : 09032180
تعداد بسته
×

قاب آویز برنجی طرح بته جقه 43mm

2/800 تومان
aviz-ghab-berenji-botejoghe
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 27*43 mm
نوع آبکاری : خوب
جنس آویز: برنجی
رنگ یراق: طلایی
اندازه حلقه: 3.5 mm
طرح قاب : متفاوت
کدمحصول : 09032179
تعداد بسته
×

قاب آویز برنجی مستطیل 5 سانتیمتر

2/800 تومان
ghab-aviz-berenjii-mostatil-5
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 1*5 cm
نوع آبکاری : خوب
جنس آویز: برنجی
رنگ یراق: طلایی
اندازه حلقه: 3.5 mm
طرح قاب : مستطیل
کدمحصول : 09032178
تعداد بسته
×

قاب گوشواره برنجی دایره کفه دار 1.8 سانتیمتر

4/800 تومان
ghab-goshvare-circle-berenji-1-8
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 1.8 cm
نوع آبکاری : خوب
جنس آویز: برنجی
رنگ یراق: طلایی
اندازه حلقه: 3.5 mm
طرح قاب : دایره
کدمحصول : 09032177
تعداد بسته
×

قاب آویز برنجی دایره 2.5 سانتیمتر

2/500 تومان
aviz-ghab-berenji-circle-2-5
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 2.5 cm
نوع آبکاری : خوب
جنس آویز: برنجی
رنگ یراق: طلایی
اندازه حلقه: 3.5 mm
طرح قاب : دایره
کدمحصول : 09032176
تعداد بسته
×

قاب دستبندی برنجی دایره کفه دار 1.9 سانتیمتر

2/500 تومان
dastband-ghab-circle-berenjii-1-9
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 1.9 cm
نوع آبکاری : خوب
جنس آویز: برنجی
رنگ یراق: طلایی
اندازه حلقه: 3 mm
طرح قاب : دایره
کدمحصول : 09032175
تعداد بسته
×

قاب آویز مسی دایره کفه دار 1.8 سانتیمتر

2/500 تومان
ghab-aviz-mesii-circle-1-8
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 1.8 cm
نوع آبکاری : خوب
جنس آویز: برنجی
رنگ یراق: مسی
اندازه حلقه: 3 mm
طرح قاب : دایره
کدمحصول : 09032174
تعداد بسته
×

قاب آویز مسی دایره کفه دار 2.8 سانتیمتر

2/800 تومان
aviz-ghab-messi-circle-kafe-2-8
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 2.8 cm
نوع آبکاری : خوب
جنس آویز: برنجی
رنگ یراق: مسی
اندازه حلقه: 3 mm
طرح قاب : دایره
کدمحصول : 09032173
تعداد بسته
×

قاب آویز مسی دایره 2 سانتیمتر

2/500 تومان
ghab-aviz-mesiii-circle-2
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 2 cm
نوع آبکاری : خوب
جنس آویز: برنجی
رنگ یراق: مسی
اندازه حلقه: 3 mm
طرح قاب : دایره
کدمحصول : 09032172
تعداد بسته
×

قاب آویز استیل نقره ای طرح کتاب 2.3 سانتیمتر

8/500 تومان
ghab-aviz-steel-silver-book-23mm
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 1.9*2.3 cm
نوع آبکاری : خوب
جنس آویز: استیل
رنگ یراق: نقره ای
اندازه حلقه: 2 mm
طرح قاب : متفاوت
کدمحصول : 09032171
تعداد بسته

در حال بررسی
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
خوش آمدید
تعداد محصول به روز شد
محصول به سبد خرید اضافه شد
احتمالا یکی از محصولات درخواستیتون به تعدادی که سفارش دادید موجود نیست
ادامه
سفارش شما ثبت شد
پرداخت شما به صورت نقدی در محل خواهد بود
ادامه
سبد خرید شما خالی است !!
ادامه
ادامه