سبد خرید شما خالی است !

قاب آویز

جستجو در دسته "قاب آویز" :

جنس آویز : برنجی,استیل,زینک
×

قاب دستبندی زرد قلم دایره کد 416 (بسته دو عددی)

2/000 تومان
ghab-dastband-zardghalam-circle-416
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 2.4 cm
نوع آبکاری : خوب
جنس آویز: زینک
رنگ یراق: زرده قلم
اندازه حلقه: 2.5 mm
کشور سازنده : چین
طرح قاب : دایره
قطر داخلی آویز: 1.6 cm
کدمحصول : 09051416
تعداد بسته
×

قاب آویز زرد قلم دایره کد 188

2/200 تومان
ghab_aviz_zardeghalam_188
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 4.5 cm
نوع آبکاری : خوب
جنس آویز: زینک
رنگ یراق: زرده قلم
اندازه حلقه: 6*4 mm
کشور سازنده : چین
طرح قاب : دایره
قطر داخلی آویز: 3 cm
کدمحصول : 09032188
تعداد بسته
×

قاب آویز زرد قلم کد 187

2/700 تومان
ghab_aviz_zardeghalam_187
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 48*56 mm
نوع آبکاری : خوب
جنس آویز: زینک
رنگ یراق: زرده قلم
اندازه حلقه: 6*4 mm
کشور سازنده : چین
طرح قاب : بیضی
قطر داخلی آویز: 30*39 mm
کدمحصول : 09032187
تعداد بسته
×

قاب آویز زرد قلم کد 186

2/300 تومان
ghab_aviz_zardeghalam_186
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 4.5 cm
نوع آبکاری : خوب
جنس آویز: زینک
رنگ یراق: زرده قلم
اندازه حلقه: 6*4 mm
کشور سازنده : چین
طرح قاب : دایره
قطر داخلی آویز: 3.5 cm
کدمحصول : 09032186
تعداد بسته
×

قاب آویز زرد قلم بیضی کد 185

2/800 تومان
ghab_aviz_zardeghalam_beyzi-185
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 4.8*5.6 cm
نوع آبکاری : خوب
جنس آویز: زینک
رنگ یراق: زرده قلم
اندازه حلقه: 3 mm
کشور سازنده : چین
طرح قاب : بیضی
قطر داخلی آویز: 3*4 cm
کدمحصول : 09032185
تعداد بسته
×

قاب آویز زرد قلم بیضی کد 184

2/300 تومان
ghab_aviz_zardeghalam_beyzi-184
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 4*5 cm
نوع آبکاری : خوب
جنس آویز: زینک
رنگ یراق: زرده قلم
اندازه حلقه: 6*4 mm
کشور سازنده : چین
طرح قاب : بیضی
قطر داخلی آویز: 3*4 cm
کدمحصول : 09032184
تعداد بسته
×

قاب دستبندی استیل نقره ای طرح گل 3 سانتیمتر

3/700 تومان
ghab-dastband-steel-silver-flower-30mm
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 3 cm
نوع آبکاری : خوب
جنس آویز: استیل
رنگ یراق: نقره ای
اندازه حلقه: 2 mm
طرح قاب : متفاوت
کدمحصول : 090501395
تعداد بسته
×

قاب آویز مسی دایره 2 سانتیمتر

2/500 تومان
ghab-aviz-mesiii-circle-2
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 2 cm
نوع آبکاری : خوب
جنس آویز: برنجی
رنگ یراق: مسی
اندازه حلقه: 3 mm
طرح قاب : دایره
کدمحصول : 09032172
تعداد بسته
×

قاب آویز استیل نقره ای طرح کتاب 2.3 سانتیمتر

5/300 تومان
ghab-aviz-steel-silver-book-23mm
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 1.9*2.3 cm
نوع آبکاری : خوب
جنس آویز: استیل
رنگ یراق: نقره ای
اندازه حلقه: 2 mm
طرح قاب : متفاوت
کدمحصول : 09032171
تعداد بسته
×

قاب آویز برنجی دایره کفه دار 2.8 سانتیمتر

2/800 تومان
aviz-ghab-berenji-circle-kafe-2-8
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 2.8 cm
نوع آبکاری : خوب
جنس آویز: برنجی
رنگ یراق: طلایی
اندازه حلقه: 3.5 mm
طرح قاب : دایره
کدمحصول : 09051121
تعداد بسته
×

قاب دستبندی برنجی دایره 1.9 سانتیمتر

2/500 تومان
dastband-ghab-circle-berenji-2-4
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 1.9 cm
نوع آبکاری : خوب
جنس آویز: برنجی
رنگ یراق: طلایی
اندازه حلقه: 3 mm
طرح قاب : دایره
کدمحصول : 09032165
تعداد بسته
×

قاب دستبندی مسی دایره کفه دار 2.8 سانتیمتر

2/800 تومان
dastband-ghab-circle-mesi-2-8
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 2.8 cm
نوع آبکاری : خوب
جنس آویز: برنجی
رنگ یراق: مسی
اندازه حلقه: 4.5 mm
طرح قاب : دایره
قطر داخلی آویز: 2.8 cm
کدمحصول : 09032164
تعداد بسته
×

قاب آویز مسی مستطیل 5 سانتیمتر

2/800 تومان
ghab-aviz-berenji-mostatil-5
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 0.8*5 cm
نوع آبکاری : خوب
جنس آویز: برنجی
رنگ یراق: مسی
اندازه حلقه: 3.5 mm
طرح قاب : مستطیل
کدمحصول : 09032152
تعداد بسته
×

قاب آویز برنجی دایره 3.3 سانتیمتر

2/800 تومان
aviz-ghab-berenji-circle-3-8
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 3.3 cm
نوع آبکاری : خوب
جنس آویز: برنجی
رنگ یراق: طلایی
اندازه حلقه: 3.5 mm
طرح قاب : دایره
کدمحصول : 09032144
تعداد بسته
×

قاب آویز زرد قلم کد 248

3/300 تومان
ghab_aviz_zardeghalam_248
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 4 cm
جنس آویز: زینک
رنگ یراق: زرده قلم
اندازه حلقه: 7*4 mm
کشور سازنده : چین
طرح قاب : بیضی
کدمحصول : 090301248
تعداد بسته
×

قاب آویز زرد قلم کد 246

2/500 تومان
ghab_aviz_zardeghalam_246
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس آویز: زینک
رنگ یراق: زرده قلم
کشور سازنده : چین
قطر داخلی آویز: 36 mm
کدمحصول : 090301246
تعداد بسته
×

قاب آویز زرد قلم کد 244 (بسته 2 عددی)

3/300 تومان
ghab_aviz_zardeghalam_244
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 4 cm
نوع آبکاری : خوب
جنس آویز: زینک
رنگ یراق: زرده قلم
اندازه حلقه: 4 mm
کشور سازنده : چین
طرح قاب : دایره
قطر داخلی آویز: 2.6 cm
کدمحصول : 090301244
تعداد بسته
×

قاب دستبندی استیل نقره ای دایره 1.7 cm

4/000 تومان
ghab-dastband-steel-silver-circle-27-36mm
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 1.7 cm
نوع آبکاری : خوب
جنس آویز: استیل
رنگ یراق: نقره ای
اندازه حلقه: 2.5 mm
طرح قاب : دایره
کدمحصول : 09032132
تعداد بسته
×

قاب آویز زرد قلم 58*39 mm

2/400 تومان
ghabaviz-zardghalm-39-58mm
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 3/9*5/8 cm
نوع آبکاری : خوب
جنس آویز: زینک
رنگ یراق: زرده قلم
کشور سازنده : چین
اندازه حلقه: 6*4 mm
طرح قاب : بیضی
قطر داخلی آویز: 4*3 cm
کدمحصول : 09032461
تعداد بسته
×

قاب دستبندی زرده قلم

2/800 تومان
honari-1538307219-248
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 32*20mm
نوع آبکاری : خوب
جنس آویز: زینک
رنگ یراق: زرده قلم
اندازه حلقه: 2mm
طرح قاب : بیضی
قطر داخلی آویز: 18*13mm
کدمحصول : 09032044
تعداد بسته
×

قاب دستبند برنجی طلایی مستطیل 9*25 mm

2/500 تومان
honari-1529733483-295
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 25*9mm
نوع آبکاری : خوب
جنس آویز: برنجی
رنگ یراق: طلایی
اندازه حلقه: 3mm
کشور سازنده : ایران
طرح قاب : مستطیل
کدمحصول : 09032036
تعداد بسته
×

قاب آویز برنجی طلایی تخت طرح پرنده 26*40 mm

5/300 تومان
honari-1526125588-505
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 40*26 mm
نوع آبکاری : خوب
جنس آویز: برنجی
رنگ یراق: طلایی
اندازه حلقه: 1mm
کشور سازنده : ایران
طرح قاب : متفاوت
کدمحصول : 090301188
تعداد بسته
×

قاب آویز زرد قلم کد : po77

2/500 تومان
honari-1519479928-137
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 44mm
نوع آبکاری : خوب
جنس آویز: زینک
رنگ یراق: زرده قلم
اندازه حلقه: 5*3 mm
طرح قاب : دایره
قطر داخلی آویز: 30mm
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 090301177
تعداد بسته
×

قاب آویز زرده قلم P069

2/300 تومان
honari-554-591
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 50*40 mm
نوع آبکاری : خوب
جنس آویز: زینک
رنگ یراق: زرده قلم
اندازه حلقه: 5*3 mm
طرح قاب : بیضی
قطر داخلی آویز: 35*25mm
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 090301165
تعداد بسته
×

آویز برنجی طلایی طرح دایره کد g1

4/800 تومان
honari-35-783
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 20 mm
نوع آبکاری : خوب
رنگ یراق: طلایی
اندازه حلقه: 3mm
طرح قاب : دایره
جنس آویز: برنجی
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 090301135
تعداد بسته
×

قاب آویز برنجی طلایی دایره 32 mm

 
zivar-alat-gardanband-circle-32mm
واحد: عدد
اندازه : 32 mm
نوع آبکاری : متوسط
جنس آویز: برنجی
رنگ یراق: طلایی
اندازه حلقه: 2 mm
کشور سازنده : چین
طرح قاب : دایره
قطر داخلی آویز: 24 mm
کدمحصول : 09032189
×

قاب آویز استیل نقره ای دایره کفه دار 2.6 سانتیمتر

 
ghab-aviz-steel-silver-circle-26mm
واحد: عدد
اندازه : 2.6 cm
نوع آبکاری : خوب
جنس آویز: استیل
رنگ یراق: نقره ای
اندازه حلقه: 3 mm
طرح قاب : دایره
کدمحصول : 090301263
×

قاب گوشواره برنجی بیضی 2.3 سانتیمتر

 
ghab-goshvare-berenji-beyzi-2-3
واحد: عدد
اندازه : 2.3*1.7 cm
نوع آبکاری : خوب
جنس آویز: برنجی
رنگ یراق: طلایی
اندازه حلقه: 3 mm
طرح قاب : بیضی
کدمحصول : 09032181
×

قاب گوشواره برنجی شش ضلعی 1.5 سانتیمتر

 
ghab-goshvareh-berenji-6zel-1-5
واحد: عدد
اندازه : طول هر ضلع : 1 cm
نوع آبکاری : خوب
جنس آویز: برنجی
رنگ یراق: طلایی
اندازه حلقه: 3 mm
طرح قاب : شش ضلعی
کدمحصول : 09032180
×

قاب آویز برنجی طرح بته جقه 43mm

 
aviz-ghab-berenji-botejoghe
واحد: عدد
اندازه : 27*43 mm
نوع آبکاری : خوب
جنس آویز: برنجی
رنگ یراق: طلایی
اندازه حلقه: 3.5 mm
طرح قاب : متفاوت
کدمحصول : 09032179
×

قاب آویز برنجی مستطیل 5 سانتیمتر

 
ghab-aviz-berenjii-mostatil-5
واحد: عدد
اندازه : 1*5 cm
نوع آبکاری : خوب
جنس آویز: برنجی
رنگ یراق: طلایی
اندازه حلقه: 3.5 mm
طرح قاب : مستطیل
کدمحصول : 09032178
×

قاب گوشواره برنجی دایره کفه دار 1.8 سانتیمتر

 
ghab-goshvare-circle-berenji-1-8
واحد: عدد
اندازه : 1.8 cm
نوع آبکاری : خوب
جنس آویز: برنجی
رنگ یراق: طلایی
اندازه حلقه: 3.5 mm
طرح قاب : دایره
کدمحصول : 09032177
×

قاب آویز برنجی دایره 2 سانتیمتر

 
aviz-ghab-berenji-circle-2-5
واحد: عدد
اندازه : 2 cm
نوع آبکاری : خوب
جنس آویز: برنجی
رنگ یراق: طلایی
اندازه حلقه: 3.5 mm
طرح قاب : دایره
کدمحصول : 09032176
×

قاب دستبندی برنجی دایره کفه دار 1.9 سانتیمتر

 
dastband-ghab-circle-berenjii-1-9
واحد: عدد
اندازه : 1.9 cm
نوع آبکاری : خوب
جنس آویز: برنجی
رنگ یراق: طلایی
اندازه حلقه: 3 mm
طرح قاب : دایره
کدمحصول : 09032175
×

قاب آویز مسی دایره کفه دار 1.8 سانتیمتر

 
ghab-aviz-mesii-circle-1-8
واحد: عدد
اندازه : 1.8 cm
نوع آبکاری : خوب
جنس آویز: برنجی
رنگ یراق: مسی
اندازه حلقه: 3 mm
طرح قاب : دایره
کدمحصول : 09032174
×

قاب آویز مسی دایره کفه دار 2.8 سانتیمتر

 
aviz-ghab-messi-circle-kafe-2-8
واحد: عدد
اندازه : 2.8 cm
نوع آبکاری : خوب
جنس آویز: برنجی
رنگ یراق: مسی
اندازه حلقه: 3 mm
طرح قاب : دایره
کدمحصول : 09032173

در حال بررسی
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
خوش آمدید
تعداد محصول به روز شد
محصول به سبد خرید اضافه شد
احتمالا یکی از محصولات درخواستیتون به تعدادی که سفارش دادید موجود نیست
ادامه
سفارش شما ثبت شد
پرداخت شما به صورت نقدی در محل خواهد بود
ادامه
سبد خرید شما خالی است !!
ادامه
ادامه