سبد خرید شما خالی است !

قاب آویز

جستجو در دسته "قاب آویز" :

جنس آویز : برنجی,استیل,زینک
×

قاب آویز زرد قلم کد 119

3/400 تومان
aviz-ghab-119
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 4.8 cm
نوع آبکاری : خوب
جنس آویز: زینک
رنگ یراق: زرده قلم
اندازه حلقه: 7*4 mm
کشور سازنده : چین
طرح قاب : دایره
قطر داخلی آویز: 4 cm
کدمحصول : 090321119
تعداد بسته
×

قاب آویز زرد قلم کد 118

2/700 تومان
aviz-ghab-118
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 8 cm
نوع آبکاری : خوب
جنس آویز: زینک
رنگ یراق: زرده قلم
اندازه حلقه: 2.5 mm
کشور سازنده : چین
طرح قاب : دایره
قطر داخلی آویز: 2 cm
کدمحصول : 090321118
تعداد بسته
×

قاب آویز زرد قلم کد 117

2/000 تومان
aviz-ghab-117
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 3.8 cm
نوع آبکاری : خوب
جنس آویز: زینک
رنگ یراق: زرده قلم
اندازه حلقه: 7*4 mm
کشور سازنده : چین
طرح قاب : دایره
قطر داخلی آویز: 2.5 cm
کدمحصول : 090321117
تعداد بسته
×

قاب دستبندی مسی طرح شبدر 2 سانتیمتر

8 % - 2/500 تومان2/300 تومان
ghab-dastbandi-messi-shabdar-2cm
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 2 cm
نوع آبکاری : خوب
جنس آویز: برنجی
رنگ یراق: مسی
اندازه حلقه: 2.5 mm
کشور سازنده : چین
طرح قاب : متفاوت
کدمحصول : 090321116
تعداد بسته
×

قاب آویز مسی طرح شبدر 2 سانتیمتر

2/500 تومان
ghab-aviz-mesii-shabdar-2cm
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 2 cm
نوع آبکاری : خوب
جنس آویز: برنجی
رنگ یراق: مسی
اندازه حلقه: 2.5 mm
کشور سازنده : چین
طرح قاب : متفاوت
کدمحصول : 090321115
تعداد بسته
×

قاب دستبندی برنجی طلایی طرح شبدر 2 سانتیمتر

2/500 تومان
ghab-dastbandi-gold-berenji-shabdar-2cm
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 2 cm
نوع آبکاری : خوب
جنس آویز: برنجی
رنگ یراق: طلایی
اندازه حلقه: 2.5 mm
کشور سازنده : چین
طرح قاب : متفاوت
کدمحصول : 090321114
تعداد بسته
×

قاب برنجی طلایی طرح شبدر 2 سانتیمتر

2/500 تومان
ghab-goshvare-berenji-shabdar-2cm
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 2 cm
نوع آبکاری : خوب
جنس آویز: برنجی
رنگ یراق: طلایی
اندازه حلقه: 2.5 mm
کشور سازنده : چین
طرح قاب : متفاوت
کدمحصول : 090321113
تعداد بسته
×

قاب آویز مسی لوزی 2.4 سانتیمتر

2/800 تومان
ghab-aviz-messi-lozi-2-4
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
نوع آبکاری : خوب
جنس آویز: برنجی
رنگ یراق: مسی
اندازه حلقه: 4 mm
کشور سازنده : چین
طرح قاب : متفاوت
قطر داخلی آویز: 2.4 * 2.4 cm
کدمحصول : 090321111
تعداد بسته
×

قاب دستبندی برنجی طلایی طرح دایره موج دار 2.5 سانتیمتر

2/500 تومان
ghab-dastbandi-gold-berenji-shabdar-2-5cm
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 2.5 cm
نوع آبکاری : خوب
جنس آویز: برنجی
رنگ یراق: طلایی
اندازه حلقه: 2.5 mm
کشور سازنده : چین
طرح قاب : دایره
کدمحصول : 090321108
تعداد بسته
×

قاب آویز مسی بیضی نگین خور 2.5 سانتیمتر

2/800 تومان
ghab-aviz-messi-beyzi-neginkhor-2-5cm
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
نوع آبکاری : خوب
جنس آویز: برنجی
رنگ یراق: مسی
اندازه حلقه: 3 mm
کشور سازنده : چین
طرح قاب : بیضی
کدمحصول : 090321106
تعداد بسته
×

قاب آویز مسی بیضی 4 سانتیمتر

2/800 تومان
ghab-aviz-messi-beyzi-4cm
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
نوع آبکاری : خوب
جنس آویز: برنجی
رنگ یراق: مسی
اندازه حلقه: 3 mm
کشور سازنده : چین
طرح قاب : بیضی
کدمحصول : 090321105
تعداد بسته
×

قاب دستبندی مسی طرح قلب 2.5 سانتیمتر

2/800 تومان
ghab-dastbandi-messi-heart-2-5cm
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
نوع آبکاری : خوب
جنس آویز: برنجی
رنگ یراق: مسی
اندازه حلقه: 3 mm
کشور سازنده : چین
طرح قاب : متفاوت
کدمحصول : 090321104
تعداد بسته
×

قاب آویز مسی طرح قلب 2.5 سانتیمتر

2/800 تومان
ghab-aviz-messi-heart-2-5cm
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
نوع آبکاری : خوب
جنس آویز: برنجی
رنگ یراق: مسی
اندازه حلقه: 3 mm
کشور سازنده : چین
طرح قاب : متفاوت
کدمحصول : 090321103
تعداد بسته
×

قاب آویز مسی طرح شبدر 3.2 سانتیمتر

2/800 تومان
ghab-aviz-mesii-shabdar-3-2cm
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
نوع آبکاری : خوب
جنس آویز: برنجی
رنگ یراق: مسی
اندازه حلقه: 3 mm
کشور سازنده : چین
طرح قاب : متفاوت
کدمحصول : 090321102
تعداد بسته
×

قاب دستبندی مسی طرح شبدر 3.2 سانتیمتر

8 % - 2/800 تومان2/550 تومان
ghab-dastbandi-messi-shabdar-3-2cm
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
نوع آبکاری : خوب
جنس آویز: برنجی
رنگ یراق: مسی
اندازه حلقه: 3 mm
کشور سازنده : چین
طرح قاب : متفاوت
کدمحصول : 090321101
تعداد بسته
×

قاب دستبندی برنجی طلایی دایره 2.5 سانتیمتر

2/500 تومان
ghab-dastbandi-gold-berenji-circle-2-5cm
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
نوع آبکاری : خوب
جنس آویز: برنجی
رنگ یراق: طلایی
اندازه حلقه: 3 mm
کشور سازنده : چین
طرح قاب : دایره
کدمحصول : 090321100
تعداد بسته
×

قاب آویز برنجی طلایی طرح شبدر 3.2 سانتیمتر

2/800 تومان
ghav-aviz-gold-berenji-shabdar-3-2cm
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
نوع آبکاری : خوب
جنس آویز: برنجی
رنگ یراق: طلایی
اندازه حلقه: 3 mm
کشور سازنده : چین
طرح قاب : متفاوت
کدمحصول : 09032199
تعداد بسته
×

قاب دستبندی برنجی طلایی طرح شبدر 3.2 سانتیمتر

2/800 تومان
ghab-dastbandi-gold-berenji-shabdar-3-2cm
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
نوع آبکاری : خوب
جنس آویز: برنجی
رنگ یراق: طلایی
اندازه حلقه: 3 mm
کشور سازنده : چین
طرح قاب : متفاوت
کدمحصول : 09032198
تعداد بسته
×

قاب دستبندی برنجی طرح قلب 2.5 سانتیمتر

2/800 تومان
ghab-dastbandi-tarh-heart-2-5cm
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
نوع آبکاری : خوب
جنس آویز: برنجی
رنگ یراق: طلایی
اندازه حلقه: 3 mm
کشور سازنده : چین
طرح قاب : متفاوت
کدمحصول : 09032197
تعداد بسته
×

قاب آویز برنجی طلایی طرح قلب 2.5 سانتیمتر

2/800 تومان
ghab-aviz-gold-berenji-heart-2-5cm
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
نوع آبکاری : خوب
جنس آویز: برنجی
رنگ یراق: طلایی
اندازه حلقه: 3 mm
کشور سازنده : چین
طرح قاب : متفاوت
کدمحصول : 09032196
تعداد بسته
×

قاب آویز زرد قلم بیضی کد 273

2/200 تومان
ghab_aviz_zardeghalam_circle-183
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 3.7 cm
نوع آبکاری : خوب
جنس آویز: زینک
رنگ یراق: زرده قلم
اندازه حلقه: 7*4 mm
کشور سازنده : چین
طرح قاب : دایره
قطر داخلی آویز: 3 cm
کدمحصول : 090301273
تعداد بسته
×

قاب دستبندی زرد قلم دایره کد 272

2/000 تومان
aviz-zard-ghalam-ghab-dasbandi-272
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 2 cm
نوع آبکاری : خوب
جنس آویز: زینک
رنگ یراق: زرده قلم
اندازه حلقه: 2.5 mm
کشور سازنده : چین
طرح قاب : دایره
کدمحصول : 090301272
تعداد بسته
×

قاب آویز زرد قلم کد 71

2/300 تومان
aviz_zardghalam_71
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 3.8 cm
نوع آبکاری : خوب
جنس آویز: زینک
رنگ یراق: زرده قلم
اندازه حلقه: 3.5 mm
کشور سازنده : چین
طرح قاب : بیضی
قطر داخلی آویز: 2.5 cm
کدمحصول : 090301271
تعداد بسته
×

قاب آویز زرد قلم بیضی کد 270

2/700 تومان
ghab_aviz_zardeghalam_beyzi-270
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 3.7 * 4.8 cm
نوع آبکاری : خوب
جنس آویز: زینک
رنگ یراق: زرده قلم
اندازه حلقه: 7*4 mm
کشور سازنده : چین
طرح قاب : بیضی
قطر داخلی آویز: 3 * 4 cm
کدمحصول : 090301270
تعداد بسته
×

قاب آویز برنجی مستطیل کفه دار 2.5 سانتیمتر

2/500 تومان
ghab-aviz-berenji-mostatil-2-5
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 2.5 * 1.5 cm
نوع آبکاری : خوب
جنس آویز: برنجی
رنگ یراق: طلایی
اندازه حلقه: 3 mm
کشور سازنده : چین
طرح قاب : مستطیل
کدمحصول : 09032195
تعداد بسته
×

قاب آویز زرد قلم دایره کد 267

2/100 تومان
ghab_aviz_zardeghalam_circle-267
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 4 cm
نوع آبکاری : خوب
جنس آویز: زینک
رنگ یراق: زرده قلم
اندازه حلقه: 6*4 mm
کشور سازنده : چین
طرح قاب : دایره
قطر داخلی آویز: 3 cm
کدمحصول : 090301267
تعداد بسته
×

قاب آویز زرد قلم دایره کد 266

2/000 تومان
ghab_aviz_zardeghalam_circle-266
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 3.8 cm
نوع آبکاری : خوب
جنس آویز: زینک
رنگ یراق: زرده قلم
اندازه حلقه: 6*4 mm
کشور سازنده : چین
طرح قاب : دایره
قطر داخلی آویز: 3 cm
کدمحصول : 090301266
تعداد بسته
×

قاب آویز برنجی بیضی نگین خور 2 سانتیمتر

2/500 تومان
ghab-aviz-berenji-beyzi-neginkhor-2
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 2*1.5 cm
نوع آبکاری : خوب
جنس آویز: برنجی
رنگ یراق: طلایی
اندازه حلقه: 2 mm
کشور سازنده : چین
طرح قاب : بیضی
کدمحصول : 09032193
تعداد بسته
×

قاب آویز مسی مستطیل کفه دار 2.5 سانتیمتر

2/500 تومان
ghab-aviz-berenji-mostatil-2-5
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 2.5 * 1.5 cm
نوع آبکاری : خوب
جنس آویز: برنجی
رنگ یراق: مسی
اندازه حلقه: 3 mm
کشور سازنده : چین
طرح قاب : مستطیل
کدمحصول : 09032191
تعداد بسته
×

قاب آویز زرد قلم دایره کد 188

2/100 تومان
ghab_aviz_zardeghalam_188
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 4.5 cm
نوع آبکاری : خوب
جنس آویز: زینک
رنگ یراق: زرده قلم
اندازه حلقه: 6*4 mm
کشور سازنده : چین
طرح قاب : دایره
قطر داخلی آویز: 3 cm
کدمحصول : 09032188
تعداد بسته
×

قاب آویز زرد قلم کد 187

2/500 تومان
ghab_aviz_zardeghalam_187
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 48*56 mm
نوع آبکاری : خوب
جنس آویز: زینک
رنگ یراق: زرده قلم
اندازه حلقه: 6*4 mm
کشور سازنده : چین
طرح قاب : بیضی
قطر داخلی آویز: 30*39 mm
کدمحصول : 09032187
تعداد بسته
×

قاب آویز زرد قلم بیضی کد 184

2/200 تومان
ghab_aviz_zardeghalam_beyzi-184
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 4*5 cm
نوع آبکاری : خوب
جنس آویز: زینک
رنگ یراق: زرده قلم
اندازه حلقه: 6*4 mm
کشور سازنده : چین
طرح قاب : بیضی
قطر داخلی آویز: 3*4 cm
کدمحصول : 09032184
تعداد بسته
×

قاب آویز زرد قلم بیضی کد 183

2/200 تومان
ghab_aviz_zardeghalam_beyzi-183
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 4.2*5.3 cm
نوع آبکاری : خوب
جنس آویز: زینک
رنگ یراق: زرده قلم
اندازه حلقه: 6*4 mm
کشور سازنده : چین
طرح قاب : بیضی
قطر داخلی آویز: 3*4 cm
کدمحصول : 09032183
تعداد بسته
×

قاب دستبندی استیل نقره ای طرح گل 3 سانتیمتر

25 % - 4/500 تومان3/350 تومان
ghab-dastband-steel-silver-flower-30mm
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 3 cm
نوع آبکاری : خوب
جنس آویز: استیل
رنگ یراق: نقره ای
اندازه حلقه: 2 mm
طرح قاب : متفاوت
کدمحصول : 090501395
تعداد بسته
×

قاب گوشواره برنجی شش ضلعی 1.5 سانتیمتر

4/800 تومان
ghab-goshvareh-berenji-6zel-1-5
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : طول هر ضلع : 1 cm
نوع آبکاری : خوب
جنس آویز: برنجی
رنگ یراق: طلایی
اندازه حلقه: 3 mm
طرح قاب : شش ضلعی
کدمحصول : 09032180
تعداد بسته
×

قاب آویز برنجی طرح بته جقه 43mm

2/800 تومان
aviz-ghab-berenji-botejoghe
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 27*43 mm
نوع آبکاری : خوب
جنس آویز: برنجی
رنگ یراق: طلایی
اندازه حلقه: 3.5 mm
طرح قاب : متفاوت
کدمحصول : 09032179
تعداد بسته

در حال بررسی
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
خوش آمدید
تعداد محصول به روز شد
محصول به سبد خرید اضافه شد
احتمالا یکی از محصولات درخواستیتون به تعدادی که سفارش دادید موجود نیست
ادامه
سفارش شما ثبت شد
پرداخت شما به صورت نقدی در محل خواهد بود
ادامه
سبد خرید شما خالی است !!
ادامه
ادامه