سبد خرید
0

کالایی در سبد خرید شما وجود ندارد!

نام محصول تعداد قیمت
0

کالایی در سبد خرید شما وجود ندارد!

نام محصول تعداد قیمت

قاب آویز

جستجو در دسته "قاب آویز" :

جنس آویز : برنجی
×

قاب آویز برنجی مربع 14mm

4/400 تومان
product-1613978068-7786
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : قطر مربع 14mm ارتفاع 5mm
نوع آبکاری : خوب
نوع آویز پلاک: گردنبندی
رنگ آویز: طلایی
جنس آویز: برنجی
اندازه حلقه: 4mm
کشور سازنده : ایران
نوع پلاک: آویز
رنگ یراق: طلایی
طرح قاب : مربع
کدمحصول : 02221399
تعداد بسته
×

آویز برنجی مربع 20mm

4/400 تومان
product-1613976711-3266
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : قطر 20mm ارتفاع 5mm
نوع آبکاری : خوب
نوع آویز پلاک: گردنبندی
رنگ آویز: طلایی
جنس آویز: برنجی
طرح پلاک: هندسی
اندازه حلقه: 4mm
کشور سازنده : ایران
نوع پلاک: آویز
رنگ یراق: طلایی
طرح قاب : مربع
کدمحصول : 02227384
تعداد بسته
×

قاب آویز برنجی طرح گل 17mm

4/400 تومان
product-1613976574-7563
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : قطر طرح 17mm ارتفاع 3mm
نوع آبکاری : خوب
نوع آویز پلاک: گردنبندی
رنگ آویز: طلایی
جنس آویز: برنجی
طرح پلاک: گل
اندازه حلقه: 4mm
کشور سازنده : ایران
نوع پلاک: آویز
رنگ یراق: طلایی
طرح قاب : متفاوت
کدمحصول : 02223762
تعداد بسته
×

قاب آویز برنجی طرح دایره کنگره ای17mm

4/400 تومان
product-1613976250-4455
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : قطر 17mm ارتفاع 3mm
نوع آبکاری : خوب
نوع آویز پلاک: گردنبندی
رنگ آویز: طلایی
جنس آویز: برنجی
طرح پلاک: هندسی
اندازه حلقه: 4mm
کشور سازنده : ایران
نوع پلاک: آویز
رنگ یراق: طلایی
طرح قاب : دایره
کدمحصول : 02222119
تعداد بسته
×

قاب آویز برنجی مربع 25mm

4/400 تومان
product-1613640392-8930
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : قطر 25mm ارتفاع 3mm
نوع آبکاری : خوب
نوع آویز پلاک: گردنبندی
رنگ آویز: طلایی
جنس آویز: برنجی
طرح پلاک: هندسی
اندازه حلقه: 5mm
کشور سازنده : ایران
نوع پلاک: آویز
رنگ یراق: طلایی
طرح قاب : مربع
کدمحصول : 02180900
تعداد بسته
×

قاب آویز برنجی مربع 30mm

4/800 تومان
product-1613640157-8356
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : قطر 30mm ارتفاع 5mm
نوع آبکاری : خوب
نوع آویز پلاک: گردنبندی
رنگ آویز: طلایی
جنس آویز: برنجی
طرح پلاک: هندسی
اندازه حلقه: 5mm
کشور سازنده : ایران
نوع پلاک: آویز
رنگ یراق: طلایی
طرح قاب : مربع
کدمحصول : 02186058
تعداد بسته
×

قاب آویز برنجی طرح موج 4cm

3/950 تومان
product-1602072265-7359
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : بیشترین عرض:40mm/بیشترین طول: 16mm/عمق:3mm
نوع آبکاری : خوب
جنس آویز: برنجی
رنگ یراق: طلایی
اندازه حلقه: 3mm
طرح قاب : متفاوت
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 10079614
تعداد بسته
×

قاب آویز برنجی طرح موج 33mm

3/950 تومان
product-1602071936-6908
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : بیشترین عرض:33mm/بیشترین طول: 13mm/عمق:3mm
نوع آبکاری : خوب
جنس آویز: برنجی
رنگ یراق: طلایی
اندازه حلقه: 3mm
طرح قاب : متفاوت
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 10079445
تعداد بسته
×

پلاک اویز برنجی طلایی طرح قلب 2.2*2.5 cm

5/500 تومان
aviz_ghalb
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : طول:2.2 cm / عرض قسمت بالایی قلب: 2.7 cm و قسمت میانی قلب :2.2 cm
نوع آبکاری : متوسط
نوع آویز پلاک: گردنبندی
رنگ آویز: طلایی
جنس آویز: برنجی
طرح پلاک: قلب
اندازه حلقه: 3 mm
نوع پلاک: آویز
کشور سازنده : ایران
رنگ یراق: طلایی
طرح قاب : متفاوت
کدمحصول : 030603630
تعداد بسته
×

قاب آویز برنجی طلایی طرح دایره موج دار

8/900 تومان
product-1593946691-8060
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 3.8 cm
نوع آبکاری : اعلاء
جنس آویز: برنجی
رنگ یراق: طلایی
اندازه حلقه: 5 mm
طرح قاب : متفاوت
قطر داخلی آویز: 3.5 cm
کدمحصول : 07056778
تعداد بسته
×

قاب آویز برنجی 6ضلعی

10/200 تومان
ghab-aviz-beehive
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 33*30mm
نوع آبکاری : خوب
جنس آویز: برنجی
رنگ یراق: طلایی
اندازه حلقه: 2 میل
طرح قاب : شش ضلعی
قطر داخلی آویز: طول: 2 cm / عرض: 2 cm / ارتفاع:0.5 cm
کدمحصول : 090321150
تعداد بسته
×

قاب آویز برنجی طلایی طرح ماهی 25*43 mm

9/350 تومان
aviz-berenji-mahi-45-25mm
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 43*25 mm
نوع آبکاری : اعلاء
جنس آویز: برنجی
رنگ یراق: طلایی
اندازه حلقه: 4*6 mm
کشور سازنده : ایران
طرح قاب : متفاوت
کدمحصول : 090321142
تعداد بسته
×

قاب آویز مسی بیضی کفه دار 3.2 سانتیمتر

3/950 تومان
ghab-aviz-messii-beyzi-kafedar-3-2
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 3.2*2.2cm
نوع آبکاری : خوب
جنس آویز: برنجی
رنگ یراق: مسی
اندازه حلقه: 2.5 mm
کشور سازنده : چین
طرح قاب : بیضی
کدمحصول : 090321140
تعداد بسته
×

قاب آویز مسی طرح موج 4 سانتیمتر

3/950 تومان
ghab-aviz-messi-wave-4cm
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 4*1.7 cm
نوع آبکاری : خوب
جنس آویز: برنجی
رنگ یراق: مسی
اندازه حلقه: 2.5 mm
کشور سازنده : چین
طرح قاب : متفاوت
کدمحصول : 090321136
تعداد بسته
×

قاب آویز مسی بیضی کفه دار 2 سانتیمتر

3/950 تومان
ghab-aviz-messii-beyzi-kafedar-2cm
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 2*1.5 cm
نوع آبکاری : خوب
جنس آویز: برنجی
رنگ یراق: مسی
اندازه حلقه: 2.5 mm
کشور سازنده : چین
طرح قاب : بیضی
کدمحصول : 090321130
تعداد بسته
×

قاب آویز برنجی مثلث 3 سانتیمتر

3/950 تومان
ghabaviz-mosallas-berenji-3cm
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 3.2 cm
نوع آبکاری : خوب
جنس آویز: برنجی
رنگ یراق: طلایی
اندازه حلقه: 3 mm
کشور سازنده : چین
طرح قاب : مثلث
کدمحصول : 090321125
تعداد بسته
×

قاب آویز برنجی طلایی مستطیل کفه دار 2.5*4 سانتیمتر

4/800 تومان
ghab-aviz-berenji-rectangle-2-5-4
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 2.5*4 cm
نوع آبکاری : خوب
جنس آویز: برنجی
رنگ یراق: طلایی
اندازه حلقه: 3 mm
کشور سازنده : ایران
طرح قاب : مستطیل
نوع آویز پلاک: گردنبندی
رنگ آویز: طلایی
نوع پلاک: آویز
کدمحصول : 090301286
تعداد بسته
×

قاب آویز برنجی بیضی کفه دار 3*4 سانتیمتر

4/800 تومان
ghab-aviz-berenji-beyzi--3-4
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 3*4 cm
نوع آبکاری : خوب
جنس آویز: برنجی
رنگ یراق: طلایی
اندازه حلقه: 3 mm
کشور سازنده : ایران
طرح قاب : بیضی
کدمحصول : 090301285
تعداد بسته
×

قاب آویز برنجی مربع 1.6 سانتیمتر

6/700 تومان
ghab-aviz-berenji-square-1-6
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 1.6*1.6 cm
نوع آبکاری : خوب
جنس آویز: برنجی
رنگ یراق: طلایی
اندازه حلقه: 3 mm
کشور سازنده : ایران
طرح قاب : مربع
کدمحصول : 090301280
تعداد بسته
×

قاب آویز برنجی بیضی کفه دار 2.5*2 سانتیمتر

5/400 تومان
ghab-aviz-berenji-beyzi--2-2-5
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 2.5*2 cm
نوع آبکاری : خوب
جنس آویز: برنجی
رنگ یراق: طلایی
اندازه حلقه: 3 mm
کشور سازنده : ایران
طرح قاب : بیضی
کدمحصول : 090301277
تعداد بسته
×

قاب آویز برنجی طلایی شش ضلعی 15*25 mm

4/600 تومان
ghab_aviz_berenji_25-15
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 25*15 mm
نوع آبکاری : اعلاء
جنس آویز: برنجی
رنگ یراق: طلایی
اندازه حلقه: 3mm
کشور سازنده : ایران
طرح قاب : شش ضلعی
کدمحصول : 090321122
تعداد بسته
×

قاب آویز برنجی طلایی دایره 2 سانتیمتر

4/600 تومان
aviz-ghab-berenji-circle-2cm
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 2.2 cm
نوع آبکاری : اعلاء
جنس آویز: برنجی
رنگ یراق: طلایی
اندازه حلقه: 2.5 mm
کشور سازنده : چین
طرح قاب : دایره
قطر داخلی آویز: 2 cm
کدمحصول : 090321112
تعداد بسته
×

قاب آویز برنجی طلایی طرح دایره موج دار 2.5 سانتیمتر

4/700 تومان
ghab-aviz-gold-berenji-circle-2-5cm
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 2.5 cm
نوع آبکاری : خوب
جنس آویز: برنجی
رنگ یراق: طلایی
اندازه حلقه: 2.5 mm
کشور سازنده : چین
طرح قاب : دایره
کدمحصول : 090321110
تعداد بسته
×

قاب آویز برنجی طلایی طرح دایره موج دار 3 سانتیمتر

5/100 تومان
ghab-aviz-gold-berenji-circle-3cm
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 3 cm
نوع آبکاری : خوب
جنس آویز: برنجی
رنگ یراق: طلایی
اندازه حلقه: 3 mm
کشور سازنده : چین
طرح قاب : دایره
کدمحصول : 090321109
تعداد بسته
×

قاب آویز مسی بیضی 40*30

2/800 تومان
ghab-aviz-messi-beyzi-4cm
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
نوع آبکاری : خوب
جنس آویز: برنجی
رنگ یراق: مسی
اندازه حلقه: 3 mm
کشور سازنده : چین
طرح قاب : بیضی
کدمحصول : 090321105
تعداد بسته
×

قاب آویز مسی طرح قلب 2.5 سانتیمتر

4/700 تومان
ghab-aviz-messi-heart-2-5cm
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
نوع آبکاری : خوب
جنس آویز: برنجی
رنگ یراق: مسی
اندازه حلقه: 3 mm
کشور سازنده : چین
طرح قاب : متفاوت
کدمحصول : 090321103
تعداد بسته
×

قاب آویز مسی طرح شبدر 3.2 سانتیمتر

2/800 تومان
ghab-aviz-mesii-shabdar-3-2cm
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
نوع آبکاری : خوب
جنس آویز: برنجی
رنگ یراق: مسی
اندازه حلقه: 3 mm
کشور سازنده : چین
طرح قاب : متفاوت
کدمحصول : 090321102
تعداد بسته
×

قاب آویز برنجی طلایی طرح شبدر 3.2 سانتیمتر

4/000 تومان
ghav-aviz-gold-berenji-shabdar-3-2cm
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
نوع آبکاری : خوب
جنس آویز: برنجی
رنگ یراق: طلایی
اندازه حلقه: 3 mm
کشور سازنده : چین
طرح قاب : متفاوت
کدمحصول : 09032199
تعداد بسته
×

قاب آویز برنجی طلایی طرح قلب 2.5 سانتیمتر

4/700 تومان
ghab-aviz-gold-berenji-heart-2-5cm
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
نوع آبکاری : خوب
جنس آویز: برنجی
رنگ یراق: طلایی
اندازه حلقه: 3 mm
کشور سازنده : چین
طرح قاب : متفاوت
کدمحصول : 09032196
تعداد بسته
×

قاب آویز برنجی مستطیل کفه دار 2.5 سانتیمتر

3/600 تومان
ghab-aviz-berenji-mostatil-2-5
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 2.5 * 1.5 cm
نوع آبکاری : خوب
جنس آویز: برنجی
رنگ یراق: طلایی
اندازه حلقه: 3 mm
کشور سازنده : چین
طرح قاب : مستطیل
کدمحصول : 09032195
تعداد بسته
×

قاب آویز برنجی بیضی نگین خور2.5*2سانتیمتر

3/100 تومان
ghab-aviz-berenji-beyzi-neginkhor-2
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 2.5*2 cm
نوع آبکاری : خوب
جنس آویز: برنجی
رنگ یراق: طلایی
اندازه حلقه: 2 mm
کشور سازنده : چین
طرح قاب : بیضی
کدمحصول : 09032193
تعداد بسته
×

قاب آویز برنجی طرح بته جقه 43mm

5/100 تومان
aviz-ghab-berenji-botejoghe
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 27*43 mm
نوع آبکاری : خوب
جنس آویز: برنجی
رنگ یراق: طلایی
اندازه حلقه: 3.5 mm
طرح قاب : متفاوت
کدمحصول : 09032179
تعداد بسته
×

قاب آویز برنجی دایره 2.3 سانتیمتر

5/000 تومان
aviz-ghab-berenji-circle-2-5
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 2.3 cm
نوع آبکاری : خوب
جنس آویز: برنجی
رنگ یراق: طلایی
اندازه حلقه: 3.5 mm
طرح قاب : دایره
کدمحصول : 09032176
تعداد بسته
×

قاب آویز مسی دایره کفه دار 2.8 سانتیمتر

5/300 تومان
aviz-ghab-messi-circle-kafe-2-8
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 2.8 cm
نوع آبکاری : خوب
جنس آویز: برنجی
رنگ یراق: مسی
اندازه حلقه: 3 mm
طرح قاب : دایره
کدمحصول : 09032173
تعداد بسته
×

قاب آویز برنجی دایره کفه دار 2.8 سانتیمتر

5/100 تومان
aviz-ghab-berenji-circle-kafe-2-8
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 2.8 cm
نوع آبکاری : خوب
جنس آویز: برنجی
رنگ یراق: طلایی
اندازه حلقه: 3.5 mm
طرح قاب : دایره
کدمحصول : 09051121
تعداد بسته
×

قاب آویز مسی بیضی نگین خور 2 سانتیمتر

2/500 تومان
ghab-aviz-messi-beyzi-neginkhor-2-5
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه : 1.5*2 cm
نوع آبکاری : متوسط
جنس آویز: برنجی
رنگ یراق: مسی
اندازه حلقه: 3.5 mm
طرح قاب : بیضی
نوع آویز پلاک: گردنبندی
رنگ آویز: مسی
کشور سازنده : ایران
نوع پلاک: آویز
کدمحصول : 09032159
تعداد بسته

در حال بررسی
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
خوش آمدید
تعداد محصول به روز شد
محصول به سبد خرید اضافه شد
احتمالا یکی از محصولات درخواستیتون به تعدادی که سفارش دادید موجود نیست
سفارش شما ثبت شد
پرداخت شما به صورت نقدی در محل خواهد بود
سبد خرید شما خالی است !!